GrainGenes SQL Interface

This page allows you to perform raw SQL queries directly. This is the ultimate power query. We don't know of any other Web-accessible databases that open this privilege to their users. It entails some risk but we're confident that it's minimal because we know our users are responsible. But, we hope, not timid. We want this interface to be used. Please click here for full information on how to use it.

Premade Queries:
SQL query: 
      Schema: Diagrams | Table definitions

[ TOP | <<25 | 1 - 25 of 183 | >>25  | BOTTOM  ]

Showing records 1 through 25 of 183 records
LocusScoringdata
2R/6RBBBAB AAAAA AAAAA AAABB AAAAA AABBB AABAA BBBXB BA BAA BABAA ABBBX ABBAB AAAXA ABBBB AABBB BXBBB BBBB A ABBBB ABAAA AAABA XBAXA AAAAA AABBB BABAB AAABB AAAAB AABAB XABBA BBBAA XAABB
ABC152(A)XBAXX AABAA AXBAA AAAAX AAABB ABAXB BABAX AXBBA AA BAB ABABB BBAAB AAXAA XXABA BABBA AAABA BBBBX ABXB B BBBAA BABAX ABXAA BAABB AAABA BXBAB AAXBB BXBBA BAAAA ABAAB ABAAB ABAAB BAXXB
ABC152(B)XBAXX AABAB AXBAA AAAAX AAABB ABAXB AABAX AXBBA AB AAB ABAAA BBBBA ABAAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
ABC153BBBBA AAABB ABBBA BABAA AABBA ABBBA BAAXX BABXB BB AXA AXAAX ABBBB BAABB XBBAB ABXAB AABAB BABBA BBBB B ABBAA AAABB AABAA AAABB AAAAB BBABB AAAAB ABAAA AABBB AABAB AABBA BBBAB BAABA
ABC154AABBX ABAAB ABAAA ABAXX XXBXA BABAB BBBAX XAAAX BB ABX BAXAA BAABB BBAAB XAAAB ABBBA BABBA BAAAA BBBB B AAABB AABBA ABBAB BBBAA AABAA ABABA AAAAA BAABB AABBB BBBBA BABBB BBAAA ABAAA
ABC157BBBBX AXABB ABXBB BABAA XAABA ABBBA BAXXX XBBXB BB AXA BXAAB ABXBB BABBB XBBBB ABAAB AABAB BABBA BBBB B ABBAB AAABB AABAA ABABB AAAAB BABBA BAAAB AXAAB AABBB AABAA AABBA BBBAX XAAXA
ABC164BBAAX AAAAB AABBB AABAB BBAXA AABBB AABXX ABAXA BB AXA BXABX BBBAA AAAAA XBBBB ABBBB AABAB BBABA ABAA B BBBAB BBBAB ABBBA BAAAA BBAAA AABAB BABBA BAABA BBABB BABBA BABBA BABAB BBBBB
ABC165BBBBA AAABB ABBBA BABAA AABBA ABBBA BAAXX BABXB BB AXA AXAAX ABBBB BAABB XBBAB ABAAB AABAB BABBA BBBB B ABBAA AAABB AABAA AAABB AAAAB BBABB AAAAB ABAAA AABBB AABAB AABBA BBBAB BAABA
ABC305BBABA AABAA AABBA BABAA AABBA BABAB BBAAX AABBA AA AAA ABBBB BBAAB AAAAA XBABA ABABA AABBA BBABA BABA B BBAAA AAAAB ABBAA AABBA AAAAA BBBAB ABAAB ABBAB AABAB AAABA ABBAB ABABA BAAAA
ABC309BBBAX AAAAB ABAAA ABABB ABAXA AABBB BABXX BBAXX BA BXA BXBAX ABABB BXBAB XAAAA ABBAB AABBA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB AABBA BABBB AAABA ABAAB AABBB BABAA BABAA BBBBB
ABC468XBBAX AAAAA ABAAA ABABB AXAAA AABBB BABAA BXAAB BA BAA BBBXA ABABB BABAB XAAAA ABBAB AABBA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB AABBA BABBB AAABA ABAAB AABBB BABAA BABAA BBBBB
ABG373ABABX BAABA ABBAB BAABA ABAAA BAABA AAXXX AABXA AB AXA AXBBX BABBA BAABB XBAAA ABAAA BAABA ABBAB BBBA A AABAA BBBAB ABBAA BBBBA BABBA AABAB BABBB BBBAA BBABB ABBAA BBAAA AABAB BABAA
ABG460ABBAB ABAAA ABAAA BBBAB AABXB AABBA BABAB AXAAX AA AAA BBABA BABAB ABBAA XABAB BBAAA ABBAA ABAAA BBAA B BBAAA AAABA AAABB ABABB AABAA BABBA AAABB AAABA ABBBB ABAAA AABBB ABBAA AAABB
AMYIAABBA ABAAB ABAAA XBABA ABAAA BABAB BBAAA ABABX BA ABX ABAAB BAAAB BAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AMYI(A)AAABB AAAAB ABAAA XBABA ABAAA BABAB BBAAA ABBBX BA ABX ABBAB BAAAB BAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AMYI(B)AABBA ABAAB ABAAA XBABA ABAAA BABAB BBAAA ABABX BA ABX ABAAB BAAAB BAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AWBMA11XAAXB BAABB ABABB ABABX BBBAA ABBBB BABXX BBAXA AA BXB AXABX BBAAB AXBAA XABBB ABAXA BBBBB AXAAB AABB A BABBA AAAAB ABABA BABBB AABAB AABBA ABABA AAAAA BABAB BBAAB AAABB AAABA ABABA
AWBMA12ABBBB BBBBB BABAB AAAAB BABBA BBBBA BBXAB ABXBX BA BAB ABAAA XXABX ABABB XXXAB BAXXB BBBBB BBBXB XXBB B AXBBA BAABB BBXAB BABBB AABAB BABAB BBBXA AAAAB ABBBB BAXAB BBBXB BABAA BABBA
AWBMA14BXBAB AAAAA ABXAA ABABB ABAAA AABBB BABAA BBAAB BA BAA BBBAA ABABB BABAB XAAAA ABBAB AABAA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BAABB AABBA BABBB AAABA BBAAB AAABB BABAB BABBA BBBBB
AWBMA15AAABA BBABA ABAAB BABAB AABAB AABBA BBBAX AXAAX BA AAA BAABA BXBAB ABAAA XABAB BAXAA AABBA ABAAB BBAB B BBAAA AAABA AABAA BBBBB AAAAA ABABB AAABB AAABA ABBAB ABBBB BABBA BABAA AAABA
AWBMA16XXBBA ABAAB ABXAA ABAXA ABBAA BABAB BAABA AAABB BA BBB ABAAB BAABB BBAAB XAAAB ABBBA BABBA BAAAA BBBB B AAAAB AABBA ABBAB BBBAA AABAA ABABA AAAAA BAABB AABBB BBBAA BABAB BAAAA ABAAA
AWBMA17BBBAA AXABB XBBBA BABBX AXBBA ABBBA BXAAB BABBB BB AAA AAAAA XABBB AAABB XBBAB ABAAB ABAAA AABAA BABB B ABBAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AWBMA20XAAXX BBAAA AAABB ABABA ABBAB BABXA BAABA AXABX BA BBB AAAAA BAAAB ABABA XAABB ABABA BAABB BAABB ABBB B BBBAB AABBA ABBAB ABBAA AABAA BBABA BAAAA BAABB ABBBB BBBAA BABAA BBBBB ABBBB
AWBMA21BBBAA BAAAB ABABA AABAB AABAA BBBBB AABXX BBBXB BA BXA BXAAX ABBBB ABBXB XABAA ABBBB AABBB BABBB BBBB A AABBB AAAAA AAAAA ABABB AAAAA AABBB BABAB AAABB AABAB AAAAB AABBA BBBAA BAABA
AWBMA24AABBB BBBBB BABAB AAABB BBBAA BBABA BBAXX ABBXA AA BXB AXAAX AAABA AABBB XBAAB BBAAB BABBB BBBAB AABB B AAABA BAABB BBAAA BABBB AABAB BABAB BBBAA AAAAB ABABB BAAAB BABAB BABAA BABBA

[ TOP | <<25 | 1 - 25 of 183 | >>25  | BOTTOM  ]