GrainGenes SQL Interface

This page allows you to perform raw SQL queries directly. This is the ultimate power query. We don't know of any other Web-accessible databases that open this privilege to their users. It entails some risk but we're confident that it's minimal because we know our users are responsible. But, we hope, not timid. We want this interface to be used. Please click here for full information on how to use it.

Premade Queries:
SQL query: 
      Schema: Diagrams | Table definitions

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 502 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]

Showing records 1 through 25 of 502 records
LocusScoringdata
ABC151AABAA ABAB BBAA -AAB BBAA AAAA ABAB -ABA BAAA A-AA ABAA BABA ABBB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
ABC151BAABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA A-BB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
ABC154BBBB BBBB BABB -BBB BABA AAAA BBBA -BAA BBBA BAAB AABA BBAA BBBB BABA ABAB ABAB AABA AABB B
ABC156dAABB BBAB ABAA -AAB AAAA AABA BBAA -BAA BABA AABB AAAB BAAB ABBB ABBB BBAA ABBB BBBA BAAB B
ABC161ABBB AABB BBAA -BAB ABBB ABAB ABBB -BBB BBBA B-BA AA-A BA-B -ABA ABBB ABBB AAAB ABAA BBBB B
ABC163BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AAAB A
ABC164bBBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
ABC167a-BAB BBAB BBAA -AAA -BAA AABA ABAA -ABA BAAA A-AA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
ABC168ABBB AB-B ---A -BBA -BBB BBBB ABAA -BAB BBBB B-BA -A-B BABA BBBA BBBB BABA BABB BABA AABB B
abc174ABBB AABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA B-BA ABAA BABB AABB BBBA BBAB AAAB ABAA BBBB B
ABC175BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AAAB A
ABC176BABB BBAB BBBB -BAB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BBBA -BBB BBBB BBBA B
ABC302AABB BBBB BBBA -BBA BBBA BBBB ABAB -BBB BBBB B-BB BBAB BABA BBBA BBAB BAAA BABB BBBB BABA B
ABC309BABB BABB BBBA -BBB BBBB BABB BBBB -BBB BAAA A-BB BBAA BAAB BAAB ABBB ABBB AABA BBAB ABAB B
ABC310bABBB BBBB ABBB -ABB -ABA AABA BBBB -BAB AAAA B-BB BBAB AAAB AABB ABBB AABA BBBB BBBA BAAB B
ABC455AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
ABG1BBBB BBBB BABB -BBA AAAA A-AB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB A
ABG2AAAA BBBA AAAA -AAA AABB ABBA BAAB -ABA AABA B-AA ABAB BAAA ABAA BABB BAAB ABAA BAAA ABAA B
ABG20BBBB BBBB BABB -BBA AAAB BAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAB BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
ABG312AAAA ABAA AABB -BBB ABBA AAAB ABAB -BBB BAAA B-BA ABAB BBBA ABAB AAAB BAAA BBAA BBBB BABB A
ABG316fBAAB BABB ABAB -BAA AABA BBAA BBAA -ABB -AAB A-AA BA-A ABBA AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
ABG319dAABB BBBB ABBB -ABB AAAA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
ABG319eBAAB BABB ABAB -BAA AABA BBAA -BAA -ABB AAAB AAAA BABA ABBA AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
ABG358AAAA BBBA AAAA -AAA AABB ABBA BAAB -ABA -ABA B-AA ABBB BAAA ABAA BABB BAAB ABAA BAAA AAAA B
ABG377BABB BBAB BBB- -BAB -ABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BABA BBBB ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 502 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]