Query (optional)   in Class  

GrainGenes Locus Report: Xgwm118-5B

Locus
Xgwm118-5B  [ Marker Report ]
Type
Microsatellite
Chromosome
5B
Chromosome Arm
5BL
5BS
Map
Chinese_Spring_Deletion_SSR_5B0.145
Kofa/UC1113-5B180.5
Tt-Oxd-QTL-5B63
Tturgidum-SSR-5B151.6
[ Show Nearby Loci ]
Breakpoint Interval
C-5BL6-0.29
Map Data
Durum wheat, Kofa x UC1113
T. turgidum, Messapia x dicoccoides, SSR
T. turgidum, Omrabi5 x dicoccoides, QTL
Wheat, Physical, SSR
Probe
WMS118
Possible Orthologs
{gwm118}Xgwm118
Xgwm118-4A
gwm118
gwm118-5B