Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Barley, Steptoe x Morex, SSAP

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Map Data
Barley, Steptoe x Morex, SSAP
Map
Hordeum-SxM-SSAP-1H
[ Show all 7 ]
Species
Hordeum vulgare
Parent
Steptoe (barley)
Morex (barley)
Type
Genetic
Map Units
cM (Kosambi)
Reference
ReferenceRodriguez M et al. (2006) Integration of retrotransposons-based markers in a linkage map of barley. Molecular Breeding 17:173-184.
Contact
Rodriguez, Monica
Remarks
A SxM linkage map of barley was enriched with S-SAP markers using the RFLP markers from Kleinhofs A et al. (1993) as anchors. RFLP and S-SAP data were used in creating this map using JoinMap version 2.0.
Submitted to GrainGenes 20 October 05.
Mapping scores: A = Steptoe allele; B = Morex allele; - = missing data.
Data Curator
Carollo, Victoria06.03.10
Locus
[ Hide all but 1 of 319 ]
ABA003
ABA004
ABA307A
ABA307B
ABC152A
ABC152D
ABC153
ABC154A
ABC154B
ABC155
ABC156A
ABC156d
ABC157
ABC158
ABC160
ABC161
ABC164
ABC167a
ABC167B
ABC169B
ABC170A
ABC171
ABC172
ABC175
ABC252
ABC257
ABC261
ABC302
ABC305
ABC307A
ABC308
ABC310b
ABC321
ABC322B
ABC324
ABC482
ABC483
ABG004
ABG008
ABG053
ABG058
ABG062
ABG072
ABG313B
ABG314B
ABG315
ABG316B
ABG316C
ABG316E
ABG317A
ABG317B
ABG318
ABG319A
ABG319B
ABG319C
ABG320
ABG358
ABG366
ABG377
ABG378
ABG380
ABG387a
ABG387b
ABG390
ABG391
ABG395
ABG397
ABG399
ABG453
ABG458
ABG459
ABG461
ABG463
ABG464
abg471
ABG472
ABG476
ABG484
ABG495A
ABG495b
ABG499
ABG500A
ABG500b
ABG652
ABG654
ABG702
ABG703b
ABG704
ABG705
ABG708
ABR337
Adh4
Adh8
Aga7
Amy1
Amy2
ASE1A
ASE1B
ASE1C
AtpbA
B32E
BAGY2CM61aABAAABBBABBBAABABB-BAA-BAABABBB-BBABABABABBABABBAB AAAAAB-BABBAB-ABBABAABBAABBBAAAAABAABABAB-BBABAB-A BAA-BBBBAAB-A-BAAABBBBABB-BBBBBBBAA-ABAAABABABABBB
BAGY2CM61bAAAAAABABBABBAABAA-BBB-AAAAAABA-BABABBBABBBAABAABA AAABAA-BBAAAB-BBBBABAABBBAAAABAAAABBBABAA-AABAAABA BAB-ABBAAAB-B-BAAAAAAABAA-ABBABBABA-BBABBAABAAABBA
BAGY2CM61cAABBABBAAABBBBBAAB-BBB-BBABBABA-BBBAABABBAAAAAABAA AAABAA-BABBAB-BAAABBBBBAAAABBABAAABAAABBB-BBBAABBB AAA-ABBAAAB-B-BAAAAAAABBA-BBAAAABAB-BABBAAAAAAAABB
BAGY2CM61dBABAAAABBABBAAAAAB-AAA-BAABAAAA-BBAABAAABBABBBAAAA AAAAAA-AABBBB-AAAABBBABBAABBAABBBABABBAAA-BAAAAABB BBB-ABBAABB-B-BBAABAAAAAB-BABAABAAA-AABBBABBBBBBAB
BAGY2CM61eBAAAABBAABBBABBBBA-BAA-BBAABAAA-BBBABBBAABAABABABA BBAABA-BABBAB-ABBAAAAAABBBBBBBABBAABBABAB-BBAABBAB BBB-AABABAA-A-ABAABABAABA-ABBBABAAB-AAAABBABBAAAAA
BAGY2CM61fAABBAAAABBAABBBABB-ABA-AABAAAAA-BBBBAAABBABABABAAB AABBBB-AABBBB-BBABAAAAABABBBBBBBABAABBBAA-BBAABBBB BBB-ABAABBA-B-ABBBAABBBBA-BBABAABBB-AABBBBAABABAAB
BAGY2CM61gBABBAAABBABBAAAAAA-AAA-AABBABAA-BBAABAAABBBBBBAAAA ABAAAA-AAABAB-AAABBBAABABABBAABBBABBBBAAA-BAAABAAB ABB-AAAAABB-B-BBAABABAAAB-BABAABAAA-AABBBABBAABBAB
BAGY2CM61hABBABBBABBABABABAA-ABB-BAAAABBA-BBBBBBBABAAAABBABA AAAAAA-BBAAAA-AABABBBBBBBAAAAAAABABBAAABB-AABBAAAB BAB-ABBBBAB-B-BAAAAABBBAA-AABBABABB-BBBBBABBBBABBB
BAGY2CM61iBAABAABBAAABAAAAAA-AAA-BABAABAA-BBABBAAABABBBAAAAA AAAAAA-AAAABB-AAABBBAABAAABBABBBABBABBAAA-AAABBAAB AAA-AAABABB-B-BABBBAAAAAB-BABBABAAA-AABBABABAABBAB
BAGY2CM61jBBBAABBBABAAAABABB-BBB-BBABABBB-BBABBBABBBBABABBBA AAAAAB-BABBBA-ABBAABABBAABABAAAAABAABABAB-ABABAABA BAA-BBBBAAB-B-BAAAABBBABB-BBBBBBAAA-ABAAABABABABBB
BAGY2CM61kBBBAABBBABAAAABABB-BBB-BBABABBB-BBABBBABBBBABABBBB AAAAAB-BABBBA-ABBABABBBAABABAAAAABAABABAB-ABABAABA BAA-BBBAAAB-B-BAAAABBBABB-BBBBBBAAA-ABAAABABABABBB
BAGY2CM61lBAABABAAABABABABAB-ABA-AABBAABB-AABABAABBBBAAAABAB AAAABA-AAAABB-BABBBBBBBBBAABABAABBBABABBA-BABABBBA BAB-BBBAAAB-B-AAAAAABAAAA-ABABBABAA-BABAAABABBAAAB
BAGY2CM61mAAABAAABABBABBAABB-BAA-BAABAAAB-BBABABABABBABAAAAB AAAABA-AABBBB-AAAAAAAABAABBBAABABBAABABAA-BBABABAA BAA-ABBAABA-A-AABBAABAABB-BBAAABBBA-AABBABAAABBABB
BAGY2CM61nAAAAAABABBABBAABAA-BBB-ABAAAABB-BABABBBABBBABBAABA AABAAA-BBAAAA-BBBAABAABBBAAAABAAAABBBABAA-BBBBBABA BAB-ABBAABB---BAAAAAAABAA-ABBAABABA-BBABBAABAAABBA
BAGY2CM61oAAAAAABABBBBBAABAA-BBB-AAAAAABA-BABABBBABBBABBAABA AABBBA-ABAAAB-BBBAABAAAABAAAABAAAABBBABAA-AAAAAABA BAB-ABBAABB-A-BAAAAAAABAA-ABBABBABA-BBABBAABAAABBA
BAGY2CM61pBABBAAABBABABAAAAB-AAA-BAABAAAA-ABAABAABABAABBAAAA ABAAAA-AABBBB-AAAAAAAABAAABBBABBBABABBAAB-AAAAAAAB BBB-AAAABBB-A-ABAABAAAABB-BABAABAAA-BABBBABBABBBAB
BAGY2CM61qAAAABABABAABBAABAA-BBB-AAAAAABA-BABABBBABBBAABAABA AABBBA-BBAAAA-BBBBBBAABABAAAABAAAABBBABAA-AABAAABA BAB-ABBAAAB-B-BAAAAAAABAA-ABBABBABA-BBABBAABAAABBA
BAGY2CM61rABBBAABAAAABBBBAAB-BBB-BBABBBBA-BBBAABABBAAAAAABAA AAAAAB-BABBAA-BAA-BBABBABABBBABAAABABABBB-ABBAABBB AAA-ABBAAAB-B-AAAAAAAABBA-BBAAABBAB-BABBABAABAAABB
BAGY2CM61sBAABAABBAAABAAAAAA-AAA-BABBABAA-BBAABAAABBBBBAAAAB ABAAAA-AAAAAB-AAABBBAABABABBAABABBBBBBAAA-AAAABAAB ABB-AAAAABB-B-BBAABABAAAB-BABAABAAA-AABBABABAABBAB
BAGY2CM61tAAABABBAABABAAABAB-AAA-BBBB-ABB-ABAABABBABABAAABAA AAAABB-AABBBB-AABABBABAABBAABAAAABABBAAAA-BABBABBA BAA-BBBAAAB-A-AAAAABBABAA-BBABAAAAA-BAABAAABBAAAAB
BAGY2CM61uABBBABBAAABBBBBAAB-BBB-BBABBABA-BBBAABABAAAABAABAA ABBBAB-BABBAA-BAAABBABBAAAABBABBABBAAABBB-ABBAABBB AAA-ABBAAAB-B-BAAAAAAABBA-BBAAAABAB-BABBABAABAAABB
BAGY2CM61vBAABAABBAAABAAAAAA-AAA-BABBBBAA-BBAABAAABAABBAAAAB ABAAAA-AAAAAB-AAA-BBAABBBABBAABBBBBBBBABA-BAAABAAB ABB-AAAAABB-B-BBAABABAAAB-BABAABAAA-AABBAAABAABBAB
BAGY2CM61wAAABABBABBABAAABAB-AAA-BBBBAABB-ABAABABBABAAAAABAA AAAABB-AAAABB-AAB-BABBAABBABABAAABABBAABA-BABBABBA AAA-BBBAAAB-A-AAAAAABABAA-BBABAABAA-BAAAAAABBAAAAB
bAP91
BARE1-5M59aAAABABBBB-BAABBBABBABA-BBBAAABB-BBAABAABAABBAAAAAB BBAABB-ABAABA-AAAAAAAABAABAAABAABBABBAABB--AABBBBB BAA-AAAAAAA-A-ABAABBBBBAB-ABBBAAAAA-AABBAABBAAAABB
BARE1-5M59bBAAAAABAA-ABBBBAABBAAB-BBAABBBA-AABBBBBBABAABAABBA BBBBBB-BBAAAB-BBBBBBBABBBBBBAAABBAABBABAB--BABBBBA AAB-ABBBBAA-B-BBBBBABAAAB-BAABBBBBA-ABABBBBBBBABBA
BARE1-5M59cBAABABAAA-AAAAABABAABA-AABBAAAB-AABABAABBBBAAAAAAB AAAABA-AAAABB-BAAABBBBBABAABABAAABBABABBA--ABBBBBA BAB-BBBAAAB-B-AABBAABAAAA-ABABBABAA-BABAAABABBAAAB
BARE1-5M59dBAAAAABAB-AABBBBBBBAAA-AAABAAAB-BABBBBBAABBBABBBAB BABABA-ABAAAB-ABBAAABAABBAAABAAAAAAABAABB-BAAABBBA BAA-BABAAAA-A-BBAAABAAAAA-AABBAAABB-BBBABABBBBBABB
BARE1-5M59eAAABBAABA-BBABBBABBABB-ABAAAAAB-BBAAAAAAAAABBBAABB ABAABB-ABAABA-AAAAAAAABAAABAABAABBAABBBBB-AAABBBBB BAA-AAABAAA-A-ABAAABBBBBB-ABBBABABA-ABBBAABBAAABBA
BARE1-5M59fBBBAABBBA-AAAABABBABBB-BBABABBB-BBABBBABBBBABABBBA AAAAAB-BABBBA-ABBABAABBAABABAAAAABAABABAB-BBABAABA BAA-BBBBAAB-B-BAAAABBBABB-BBBBBBAAA-ABAAABABABABBB
BARE1-5M59gBBBAABBBA-AAAAAABBABBB-BBABABBB-BBABBBABBBBABABBBA AAAAAB-BABBBA-ABBBBABBBBABABAAAAABAAAAAAB-BBABAABA BAA-BBBBAAB-B-BAAAABBBABB-BBBBBBAAA-ABAAABABABABBB
BARE1-5M59hAAAABABAB-ABBAAAAABBBB-ABAAABBA-BABABBBABBBAABAABA BAABBA-BBAAAB-BBBBBBBBBBBAAAABABAABBBABAA-BABAAABA BAB-ABBBAAB-B-BBAAAAAABAA-ABBABBABA-BBBBBABBAAABBA
BARE1-5M59iABBBBBBAB-AAABAABABAAA-BAAAAABA-ABBBBABABAAAABBABA BAAAAB-ABBABA-BBBAABABBABBABAAABBABAAABBA-ABAAAAAA BAA-AAABBBA-B-AABBABBBBAA-AABBABABB-BBBBAABABBBBBB
BARE1-5M59jBBBAABBBA-AAAABABBABBB-BBABABBB-BBABBBABBBBABABBBA AAAAAB-BABBBA-ABBAAAABBAABBBAAAAABAAAAAAB-ABAAAABA BAA-BBBBAAB-A-BAAAABBBABB-BBBBBBAAA-ABAAABABABABBB
BARE1-5M59lAAABABAAB-ABABABABAAAA-BABABBBB-ABAAAAAAAAAAAAAAAB AAAABB-AAAABB-AABBBABBBABBABABAAABABBAABA-AABBABBA AAA-BBBAAAB-A-AAAAAABABAA-BBABAABAA-BAAAAAAABBAAAB
BARE1-5M59mBBABABAAB-BBBBBBBBBBBB-BBBBBBBB-BBBBBBBBBBBBBBBBAB AAAAAB-BABBAB-ABBBBABBBBABBBAAAAABAABABBB-BBABABBA BAA-BBBBAAB-B-BAAABBBBABB-ABABBBBAA-ABAAABABABAABB
BARE1-5M59nABBBBBABA-AABAABBABBBA-BABBABAB-BAAAAAAABAABBBBBAB AAAAAA-ABABBA-AAABBABBABAAAABBBBABBABBABA-BABAAAAA BBB-BAABAAB-B-AAAAABABBBB-AABAAAAAA-BBAAAABAAABABA
BARE1-5M59oBAABAABBA-ABAAAAAABAAA-BABAABAA-BBAABAAABBBBBAAAAA AAAAAA-AAABAB-AAABBBBABBAABBAABBBBBBBAAAA-BAAABAAB ABB-AAABABB-B-BAAABABAAAB-BABAABAAA-AABBAAABBAABBB
BARE1-5M59pABABBABAB-AAABABAAABBA-AAAABBBA-BBBBABABBABABABAAA BBAABA-BBBBBA-AABAABABBAAABABAAABBBABBBAA-BBABAAAB BBA-BBABABA-A-BBAAABBBABB-ABAABAABB-BBABBA-BABAAAA
BARE1-5M59qBAABAABBA-ABAAAAAABAAA-BABBABAA-BBAABAAABBBBBAAAAB AABAAA-AAAAAB-AAABBBBABBBABBAABBBBBBBBABA-BAAABBBB ABB-AAAAABB-B-BBAABABAAAB-BABAABAAA-AABBAA-BAABBBB
bBE54A
bBE54B
bBE54C
bBE54D
bBE54E
BCD129
BCD340E
BCD351D
BCD351F
BCD402B
BCD453B
BCD828
BCD98
BG123a
Bmy1
Brz
Cab2
CDO113B
CDO484
CDO497
CDO504
cdo57b
CDO588
CDO669
CDO749
Centromere-1H
Centromere-2H
Centromere-3H
Centromere-4H
Centromere-5H
Centromere-6H
Centromere-7H
cMWG652a
cMWG706A
cMWG720
cMWG733
Crg3A
Dhn6
dRcs1
Glb1
Glb4
His3A
His3B
His3C
His4B
Hor1
iBgl
Ica1
iEst5
iEst9
iHxk2
KFP190
KFP194
KFP195
ksuA1A
ksuA3A
ksuD17
ksuF15
ksuH11
Mad1
Mad2
mPub
mSrh
MWG036A
MWG036B
MWG058
MWG077
MWG089
MWG502
MWG503
MWG514B
MWG555b
MWG557
MWG571a
MWG571B
MWG571C
MWG584
MWG620
MWG634
MWG635a
MWG635b
MWG680
MWG798A
MWG798B
MWG820
MWG835A
MWG836
MWG837
MWG838
MWG851b
MWG851C
MWG858
MWG877
MWG878
MWG902
MWG911
MWG912
MWG920-1A
MWG934
MWG938
Nar1
Nar7
NikM62aBAABABAAABABABABAABAAA-BABBAAAB-AAAABAABBBBAAAABAB AAAABA-AAAABB-BABABBABAABAABAAAAABBABABBB-BABBBBBA BAB-BBBAAAB-B-AAAAAABAAAA-ABABBABAA-BABAAABABBAAAA
NikM62bBABBAAABBABAAAAAABBAAA-BAABAAAA-BBAABAABABAABBAAAA AABAAA-AABBBB-AAAABAAABAAABBAABBBABBBBAAB-BAAAAAAB BBB-AAAABBB-B-ABAABAAAABB-BABAABAAA-AABBBABBABBBAB
NikM62cAAAABABABBAABABBBABABA-ABABAAAA-BABBBBBAABBBBBBBBB BABABA-ABAAAA-ABBAAABAABBAAABAAAAAABBAAAB-BBAABABB BAA-BABAAAA-A-BBAAABAABAA-AAABAAAAA-BBAAAAAABBBAAB
NikM62dABBBBBBAAABBBBBAABABBB-BBABBBBA-BBBBABABBAAABAABAA ABBBBB-BBBBBB-BBBAABBBB-BBABBBBBAABBBBBBB-ABBBBBBB AAA-ABBAAAB---BAAAAAAABBA-BBAAAABAB-BBBBBBAABAAABB
NikM62eAAABABAABBABABABABAAAA-AABBAABB-AAAABAABBBBAAAABAB AAAABA-AAAABB-BABBBAABBABBABABAAABAABAABA-BABABBBA BAA-BBBAAAB-B-AAAAAABABAA-BBABBABAA-BAAAAABABBAAAB
NikM62fBABBAAABBABBBBAAABBAAB-AABBBAAB-AAAABABAAAABBBAAAB BABBA--AAAAAB-BAABAABAABBAAAABBBAAABAAABB-AAABBBBB BBB-BBAABBA-A-ABB-BAAABAA-AABAABBAB-AABBBABABAAAAA
NikM62gBABBABABBABBBABABBBAAB-BBBBAAAB-AAAABABAABABABAABB BABBA--AAAAAB-BBABBABAABBBABABBBAAABAAABA-AABABBBA AAB-AABABAB-A-AAB-BAAABAA-AABBABBAA-AABAABAABAAAAB
NikM62hAAAABABABAABBAABAABBBB-AAAAAABA-BABABBBABBBAABAABA AAABBA-BBAAAB-BBBBABBAB-BAAAABAAAABBBAAAA-AABAAABA BAB-ABBAAAB-B-BAAAAAAABAA-ABBABBABA-BBABBAABAAABBA
NikM62iABBBABBAAABBBBBAABABBB-BBABBABA-BBBAABABBABBBBABAA AABBAA-BABBA--BAABBB-BB-AAABBABAAABAAABBB-ABBAABBB AAA-ABBAAAB-B-BAAABAAABBA-BBAAAABAB-BABBABAABAAABB
NikM62jABBBAABAABABBAABBBAAAB-ABBBBBAA-AABBBBAABBBBBAABBA ABBBBA-BBBAB--ABBAAB-AA-BAAAAABAAAAAABBBA-ABAABBAB BBA-ABAAAAA-A-AAAABAABBBA-AAAAABABA-BABABABBBABAAA
NikM62kAAABABAABBABABABABAAAA-AABBAABB-AAAABAABBBBAAAABAA AAAABA-AAAABA-AABBAAABBABBABABAAABAABAABA-AAAABBB- -------AAAB-A-AAAAAABABAA-BBABBABAA-BAAAAABABBAAAB
Pcr1
Pox
PSR106
PSR106B
psr156
RbcS
RisIC10a
RisP103
Rrn5S1
Suk9M49aABBBAA--AAABBBBAAAABBA-BBABBBBA-BBBAABAAAAAAAAABBA AABAAB-BAABAB-BAABBBABBBBABBBABAAABABABBB-BBBAABAB ABA-BBBAAAB-B-AAAAAAAAABA-BBBAAABBB-BABBABAABAAABB
Suk9M49bAAAABA--BAABBAABAABBBB-AAAAAABA-BABABBBABBBAABAABA AAABB--BBAAAB-BBBBBBBABBAAAAABAAAABBBBBAA-BABBBABA BAB-ABBAAAB-B-BAAAAAAABAA-ABBABBABA-BBABBAABAAABBA
Suk9M49cBAABAB--ABABABABABAABA-ABBBAAAB-AABABAABBBBAAAAABB BBAABA-AAAABB-B-BBBBBBBBBAABABAABBBABABBA-BAB-BAAA BAB-BBBBAAB-B-AAAAAABAAAA-ABABBABBA-BABAAABABBBAAB
Suk9M49dAAABAA--BBAABBAABBAABA-AAAAAAAA-BBABAAABBABABAAAAB ABABBB-AABBBB-BBABAAAAABABBBBBBBBBAABBBBA-BBABBBBA BBB-ABAABBA-B-ABBBAABABBA-BBABAABBB-AABBBBAABBBAAB
Suk9M49eBAABAA--AAABAAAAAABAAB-BABAABAA-BBAABAAABBBBBAAAAB AAAAAA-AAAAAA-AAAAABAABABABBABBBBBBBBBAAA-AAABBAAB ABA-AAABABB-B-BAAABABBBBB-BBBAABBAA-AABBAABBAABBAB
Suk9M49fBABAAA--BABBBABABBBBAA-BBBAAAAB-BBBAAABBAAAAAAABAB AAABBB-ABAAAA-ABAAAABBAABABBBBAABABBBABAB-AABAAABB BBA-BAABBBA-A-ABBBAAAAAAA-BABAAABAB-ABAABBBBBBBBBA
Suk9M49gABBBBB--ABBABBBAABABBB-BBABBABA-BBBAABABBAAAAAABAA AABBAA-BAABAA-BAAAABABBAAAABBAAAAABAAABBB-ABBAABBB AAA-ABBAABB-B-BAAABAAABBA-BBBAAABAB-BBBBABAABBAABB
Suk9M49hBAABAA--BBBAAAABBABBAA-BBBBABAB-BAAAAABBBBBBAABABA BAAABA-BBABBB-BAABBABBABABABBAABABAABBABA-BABBABBB ABB-BBABBAA-B-ABBBAABBAAB-BBBBAABAA-AAAAAABAABBAAA
Suk9M49iAAAABA--BBAABABBBAAABA-AAABAAAA-BABBBBAAABBBBBBBBB BABABA-BBAAAA-ABBAAAAAAABAABBAAAAAABBAAAB-ABAABABB BAA-BABAAAA-A-BBAAABAABAA-AABBAAAAA-BBBABABBBBBAAB
Suk9M49jAAABAB--ABABAAABABAAAA-BBBBAABA-ABAABABBABABAAABAB ABAABB-AABABB-BAAAAAABAABBABABAAABABBAAAA-AABAABAA AAA-BBBAAAB-A-AAAAABBABAA-BBABAAAAA-BAAAAAABBBAAAA
Suk9M49kABAAAB--ABBBAAAABBABAA-BAABABBB-BBABABBBABBABABBAB AAAAAB-BABBAB-ABBABABBBAABBBAAAAABAABABBB-BBABBBBA BAA-BBBAAAB-A-BAAABBBBABB-ABABBBBAA-ABAAABABABAABB
Suk9M49lBAAAAA--ABBBABBAAABAAB-ABAABABA-ABBBBBBBABBAAAAABA BBBABB-BABBBB-BBBBBBBABBBBBBAAAABAABAABBB-BBABBABB BAA-ABBABAA-B-BBBBBABAABA-BBBBBBBBB-AAABBBABBABBAB
Suk9M49mBAAAAA--BBBBABBAABBAAB-ABAABABA-ABBBBBBBABBAAAAABA BBBBBB-BAAAAB-BBBABBBABBBBBBAAAABAABAABAB-BBABBBBB AAA-ABBABAA-B-BBBBBABAAAA-BBABBBBBB-AABBBBABBBBBAB
SukEM49aAABBAAAAAAABBBAAAAABBB-BBABABBA-BBAABBAAABBABABBBA AABABB-BAABAA-AAB-BBBBBBBABBBABAAABAAAABB-ABBABBAB ABA-BBBAAAB-B-AABBABAAABA-BA-AAABBB-BBBBABBABBAABB
SukEM49bAAABAAAABBAABABBBBAABA-AABBBABA-BABABABBABBBABBBBB BAAAAA-ABBBAB-ABB-ABBABABABBBAABAAAABAAAB-BBAABABA BAA-BBBAABA-B-BBAAABAABAA-AA-AAAABB-ABBABABABAAAAA
SukEM49cBBBAABBBABBBAABABBABBB-BBABABBB-BABBBBBBBABABABBAB BBBAAB-BBBBBB-ABBABBABBAABBBBBBBBBBBBABAB-BBBBAABB BAA-BBBBAAB-A-BAAAABBBABB-BB-BBBAAA-ABAAABABABABBB
SukEM49dABBBBBBAABBABBBAABABBB-BBABBABA-BABAABABBAAAAAABAA AABBAA-BAABAA-BAAABBBBBBAAABBAAAAABAAABBB-BBBAABBB AAA-ABBBAAB-B-BAAABAAABBA-BB-AAABAB-BBBBABAABBAABB
SukEM49eBAAAAABAABBBABBBAAAAAA-AAAABAAA-AABBBBBBABAABAAABA BABABB-BABBAB-ABBABAAAABBBBBAAABBAABBABAA-BBAABAAB BAB-ABBBBAA-B-ABABBABAABA-AB-BBBAAB-AAAABBABAAABAA
SukEM49fABBBAABAAAABBBBAABABBA-BBABBBBA-BBAAABABBBAAAAABAA AABBAB-BABBAB-BAABBBBBBBBABBBABAAABABABBB-ABBAABBB AAA-ABBAAAB-A-AAAAAAAABBA-BB-ABABBB-AAAAABAAABABBA
SukEM49gABAAAAABAABBBBBABBBBAA-BBBAABBA-BBAAAABABBBBBABABB AAABBA-BBAAAB-ABABBBBABABAABBBBABAABBABAA-BBBAABAB BBB-BAABBBA-B-BBAABABABAA-BB-ABABBB-AAAAABAAABABBA
SukEM49hBAABABAAABABABABABAABA-AABBAAAB-ABBABAABBBBAAAABAB AAAABA-AAAABB-BABAABBBBBBAABABAAABBABABBA-BABABBBA BAB-BBBAAAB-B-AAAAAABAAAB-AB-ABAAAA-BABAAABABBAAAA
SukEM49iABAABBBAABAAAABBBAABBA-BBABABBA-BBBBABABBABABABBBA AAAABB-BABBBA-AABBBABBBBABABBAAAABBABBBAA-BBABAABB BAA-BBBBAAB-A-BAAAABBBABB-BB-BBAABA-BBAAABABABAABB
SukEM49jAAAABABABAAB-AABAA-BBB-AAAAABBA-BBBABBBABBBAABAABA AAABBA-BBAAAA-BBBAABBBBABAAAABABAABBBABAA-BABAAABA BAB-ABBBAAB-A-AAAAAAAABAA-AA-ABBABA-BBBBBBABBAAAAA
SukEM49kABABAAAABBBABBABBABBBA-BABBABBB-BBABBBBBBAABAABABA AABAAA-BABBBA-BAAAABAAAAABABBAABABABBAAAA-AABAAABB ABB-BAAAABA-A-ABAAAAABBAA-BB-BAABAA-AAAAABBAABAAAA
SukEM59aAAAAAABABBAABABBBBAAAA-AAAAAAAA-BABBBBBAABBBBBBBBB BABABA-ABAAAA-ABBAAAAAAABAABBAAAAAABBAAAB-BBAABABB BAA-BA-BAAA-A-BBAAABAABAA-AABBAAABB-BBBABABBBB-AAB
SukEM59bAAAABAAABBAABAABBB-----AAABAAAA-BABBBBAAABBBBAABBA AABBBA-BBAAAA-ABBAAABAABBAABBAAAAAABBAABB-BBAABAAB BAA-BA-BAAA-A-BBAAABAAABA-AAABAAAAA-BABABABBBBBAAA
SukEM59cAABBBBAAAAABABABBB-----BBABBAAA-AABBBBBBAAAABAAABA AAAABA-BABBBA-ABABAABBABBBBABBBBBAAABABAB-BBBAABAB BBA-BB-BBBA-B-ABBBBAABBAA-ABABBAAAA-AAAABBAAAAAAAA
SukEM59dBAABABAABBABABABAA-----AABBAABB-AABABAABBBBAAAABAB AAAABA-AAAABB-BABBBBBBBBBAABABAAABBABABBA-BABABBBA BAB-BB-BAAB-B-AAAAAABAAAA-ABABBABAA-BABAAABABBAAAB
SukEM59eAAABAAABABBABBAABB-----BBABAAAB-BBABABABABBAAAAAAB ABAABB-AABBBB-AAABAABABBABBBAABABBAABBAAA-BBABABAA BAA-AB-AABA-B-AABBAABAABA-BBAAABBBA-AABBABAABBBABB
SukEM59fBAAAAABABBABABBAAB-----ABAABABA-AABBBBBBABBABAABBA BBBBBB-BBAAAB-BBBAABBABBBBBBAAABBAABBABAB-BBABBBBB AAB-AB-BBAA-B-BBBBBABAAAA-BBABBBBBA-ABABBBABBBABAB
SukEM59gAAAAAABABBBBBAABAA-----AAAAAABA-BABABBBABBBAABAABA AAABBA-ABAAAB-BBBAABAABABAAAABAAAABBBABAA-AAAAAABA BAB-AB-BABB-B-BAAAAAAABAA-ABBABBABA-BBABBAABAAABBA
SukEM59hBAABABAABBABABABAA-----AABBAABB-AABABAABBBBAAAABAB AAAABA-AAAABA-BABABBABBABAABABAAABBABABBB-BABABBBA BAB-BB-BAAB-A-AAAAAABAAAA-BBABBABAA-BABAAABABBAAAB
SukEM59iBAAAAAABBBABAAABBB-----AABAABBA-BBAAABBABABBBABABB AAABBA-BBAAAA-AABBBB-ABBBAABBBBABAAABABBA-BBAAABAB BBB-BB-ABBA-A-BBBBBABABAA-BBBBBBBBB-AAABBBAAABABAA
SukEM59jABBBBBBAAABABBBAAA-----BBABBABA-BBBAABABBAAAAAABAA AABBAA-BABBAA-BAAABBBBBBAAABBABAAABAAABBB-BBBAABBB AAA-AB-BAAB-B-BAAABAAABBA-BBAAAABAB-BABBABAABAAABB
SukEM59kBAABABAABBABABABAA-----AABBAABB-AABABAABBBBAAAABAB AAAABA-AAAABB-BAB-BB-BB-BAABABAAABBABABBA--ABABBBA BAB-BB-BAAB-B-AAAAAABABAA-ABABBABAA-BABAAABABBAAAB
SukEM59lABBBBBBAAABABBBAAB-----BBABBABA-BBBAABABBAAAAAABAA AABBAA-BABBAB-BAABABBBBBAAABBABAAABAAABBB-BBBAABBB AAA-AB-BAAB-B-BAAABAAABBA-BBAAAABAB-BABBABAABAAABB
SukEM59mBBAABABBAAABBBBBAA-----AAAAABBA-BABABBBABBBAABAABA AAABBA-BBAAAA-BBBAABABBABAAAABABAABBBABAA-AABAAABA BAB-AB-BAAB-A-BAAAAAAABAA-ABBABBABA-BABBBABBAABBBA
SukEM59nABBBBABBBBABBAABAB-----BBABAABB-BABBABBBBBABBBBABA ABBABB-BBAAAB-BBBBAABAABAAABABBBAAABBABAA-AAABAAAA BAA-BB-AAAA-A-ABAAAABBBAB-BAAABBBBA-BBBBAAABBAABAA
SukEM59oAABBBBAAAAABABABBA-----BBABBAAA-AABBBBBBAAAABAAABA AAAABA-BABBBA-ABAAAAABAABBBABBABBAAABABAB-BBBAABAB BBA-BB-BBBA-A-ABBBBAABBAA-ABABBAAAA-AAAABBAAAAAAAA
TLM1
TLM3
TubA1
Ubi1
Ubi2
WG1026B
WG110
WG364
WG420
WG464
WG530
WG541
WG622
WG789A
WG789B
WG889
WG908

[ Export mapping scores ]