Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Barley, IxF

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Map Data
Barley, IxF
Map
Hordeum-Graner2-1H
[ Show all 7 ]
Species
Hordeum vulgare
Female Parent
Igri (barley)
Male Parent
Franka (barley)
Type
Genetic
Map Units
cM, Kosambi
Reference
ReferencePillen K et al. (2000) Mapping new EMBL-derived barley microsatellites and their use in differentiating German barley cultivars Theoretical and Applied Genetics 101:652-660.
ReferenceGraner A et al. (1994) Progress of RFLP-map construction in winter barley Barley Genetics Newsletter 23:53-59.
ReferenceGraner A et al. (1991) Construction of an RFLP map of barley Theoretical and Applied Genetics 83:250-256.
Contact
Graner, Andreas
Pillen, Klaus
Remarks
71 F1 anther-derived doubled haploid plants
[ Show all 6 ]
Data Curator
Edwards, Hugh01.05
Carollo, Victoria01.05
Image
Barley IxF chromosome 1H
[ Show all 7 ]
Locus
[ Hide all but 1 of 502 ]
ABC151AABAA ABAB BBAA -AAB BBAA AAAA ABAB -ABA BAAA A-AA ABAA BABA ABBB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
ABC151BAABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA A-BB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
ABC154BBBB BBBB BABB -BBB BABA AAAA BBBA -BAA BBBA BAAB AABA BBAA BBBB BABA ABAB ABAB AABA AABB B
ABC156dAABB BBAB ABAA -AAB AAAA AABA BBAA -BAA BABA AABB AAAB BAAB ABBB ABBB BBAA ABBB BBBA BAAB B
ABC161ABBB AABB BBAA -BAB ABBB ABAB ABBB -BBB BBBA B-BA AA-A BA-B -ABA ABBB ABBB AAAB ABAA BBBB B
ABC163BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AAAB A
ABC164bBBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
ABC167a-BAB BBAB BBAA -AAA -BAA AABA ABAA -ABA BAAA A-AA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
ABC168ABBB AB-B ---A -BBA -BBB BBBB ABAA -BAB BBBB B-BA -A-B BABA BBBA BBBB BABA BABB BABA AABB B
abc174ABBB AABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA B-BA ABAA BABB AABB BBBA BBAB AAAB ABAA BBBB B
ABC175BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AAAB A
ABC176BABB BBAB BBBB -BAB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BBBA -BBB BBBB BBBA B
ABC302AABB BBBB BBBA -BBA BBBA BBBB ABAB -BBB BBBB B-BB BBAB BABA BBBA BBAB BAAA BABB BBBB BABA B
ABC309BABB BABB BBBA -BBB BBBB BABB BBBB -BBB BAAA A-BB BBAA BAAB BAAB ABBB ABBB AABA BBAB ABAB B
ABC310bABBB BBBB ABBB -ABB -ABA AABA BBBB -BAB AAAA B-BB BBAB AAAB AABB ABBB AABA BBBB BBBA BAAB B
ABC455AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
ABG1BBBB BBBB BABB -BBA AAAA A-AB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB A
ABG2AAAA BBBA AAAA -AAA AABB ABBA BAAB -ABA AABA B-AA ABAB BAAA ABAA BABB BAAB ABAA BAAA ABAA B
ABG20BBBB BBBB BABB -BBA AAAB BAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAB BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
ABG312AAAA ABAA AABB -BBB ABBA AAAB ABAB -BBB BAAA B-BA ABAB BBBA ABAB AAAB BAAA BBAA BBBB BABB A
ABG316fBAAB BABB ABAB -BAA AABA BBAA BBAA -ABB -AAB A-AA BA-A ABBA AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
ABG319dAABB BBBB ABBB -ABB AAAA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
ABG319eBAAB BABB ABAB -BAA AABA BBAA -BAA -ABB AAAB AAAA BABA ABBA AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
ABG358AAAA BBBA AAAA -AAA AABB ABBA BAAB -ABA -ABA B-AA ABBB BAAA ABAA BABB BAAB ABAA BAAA AAAA B
ABG377BABB BBAB BBB- -BAB -ABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BABA BBBB ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
ABG380ABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA -AAA A-AA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
ABG387aAAAB BABA AAAA -ABB BABB BAAB BBBB -BBB AABB B-BB -B-A AABB ABAA BBBA AABB BABB BBAA BABB B
ABG387bABBA ABBB BBAB -BBA AAAB BBAB ABBA -BAA BBAB A-AB AB-B BBAB BBBB BAAB AABB BBBB BABB ABAA B
ABG388BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AAAB A
ABG389ABBB AABB BBBA -BAB ABB- ABAB ABBB -BBB -BBA B-BA AAAA BABB ABBA ABBB ABBB ABAB ABAA BBBB B
ABG390AAAA BABB BABA -BBB AABB AABB ABBB -ABA BAAB A-BB BBAA ABBB BAAB AAAB ABAA AABA BAAB ABAB B
ABG391AAAA BABB BABA -BAB -ABA AABB ABBA -ABA BAAB A-BB BBBA BBBB BAAA AAAB BBAA AABA BAAB ABAA B
ABG3aABAA BABB BABB -AAB ABBB AABB ABAA -AAA BBBB A-BA AAAA BBAA BABA ABAB BABA ABAB BABB AABB A
ABG4ABBB AABB BBBB -BAB ABBA ABAB BBBB -BBB -BBA B-BA AA-A BABB ABBA ABBA ABBB ABAB ABAA BBBB B
ABG453BABB BBAB BBBB -BAB AAB- BBBA BBAB -BBB BBBB B-BA BBBB BABB BBBB ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
ABG458BBBB BBBB BABB -BBA AAAB BAAB BBBA -BAA BBAB AAAA ABAB BBAB BBAB BAAB AABB BBAB AABA AAAB A
ABG460BBBB BBAB BBBB -BBB BABB BBBB BBA- -BBB BBBB B-AB BBBB BBBA BABA BBBA B-BA BBBB BBBA ABBA B
ABG461AABB BBBB ABBB -ABB A-BA AABA BBAA -AAB AAAA B-BB BBAB AABB BBAB BBBB AABA BABA BABA AABB B
ABG462BBBB BBBB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
ABG466BBAA ABBB BBAA -BBB -ABB BBAA ABBA -BAA BAAB B-BB AAAA AAAB AABB AAAB BABA BBAB ABBB ABAA B
ABG472BABB AABA BABA -AAB ABBA BABB ABAB -A-A ABAB A-BA BA-B AABA AAAA AABB BBAB BABA AABB BAAB A
ABG476AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA A-BB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
ABG495bBBBB AAAA BBAA -AAB BBBB ABAB AABB -BBB BBBA ABAA ABAA AAAB AAAB BBBA ABAA AABB AAAA BBBA A
ABG497bABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -A-A BAAA A-AA -B-A BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
ABG500AAABB AABB ABBA -AAA BBBA BBAB BBAA -ABA AAAB A-AA BABA BBBB BAAB BBBB BAAA BABB BBAA AABA B
ABG500bBBAB BBBA AABA -AAB ABBA BBBB ABAB -ABB BBBB AAAA BBBB AAAA AAAA ABBA BBBB BBBA AABA BAAA A
ABG55AAAB BABA AAAA -ABB BABB BAAB BBBB -BBB AABB BABB BBBA AABB ABAA BBBA AABB BABB BBAA BABB B
ABG58AAAA BBBA BAAB -BAA ABBB BBBB BABA -AAB -ABA A-BA BAAA BABA AAAB BABA A-AA ABBA BABA ABBB A
ABG654BABBA ABBB B-AA -BBB AAAB BBAA ABBA -BAA BAAB BABB AAAA AAAB AABB BAAB BABB BBBB ABBB ABAA B
ABG703bAAAA BBBA BAAB -BAA ABBB BBBB BABA -AAA AABA A-BA BAAA BABA AAAA BABA ABAA ABBA BABA ABBB A
ABG8AAAA BBBA BAAA -BAA ABBB BBBB BAAB -AAA AABA A-BA BA-A BBBA AAAA BABB AAAA ABAA BABA ABBB A
Adh10ABBB AA-- BBAA -AAB -BBB ABAB AABB -BBB BBBA A-AA ABAA AAAB AAAB BBBA BBAA AABB AAAA BBBA A
Adh9AAAA BBBA BAAA -BAA -BBB BBBB BABB -AAA AABA A-BA BAAA BBBA AAAA BABB AAAA ABBA BABA ABBB A
AleBBBB BBBA BBBA -BBA BABA BBBB ABAB -BBB ABBB B-AB BBBB BABA BABA BBAB BAAA BABB BBBB BABA B
Amy1BBBB BBBB BABB -BBB AAAA AAAB BBBA -BAA BBAB A-AB BBAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB B Mapped_with_probeJR143
ant2AAAA AAAA AAAA -AAA BAAA AAAA ABBB -BBB AABA BBAB BBBB AAAB AABA BABB BAAA BAAA AABB BAAA A
bcd131ABBB AABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA B-BA ABAA B-BB AABB B-BA BBAB AAAB ABAA BBBB B
BCD263BABB BBAB BBBB -BBB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB BBBB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
BCD351eABBB ABBB BBBA --BA -BBB BABB ABAA -BAB BBBB BABA BAAB BABA BABA BBBB AABA BABB BABA AABB B
BCD452BABB BBAB BBBB -BAB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB BBBB BBBB BABB BBBB BBBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
bcd809BABB BBAB BBBB -BBB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
BCD828BBBB BBBB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB BBBB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
BG123aAAAB BBBA ABAA -BBB -AAA AABA ABAB -BBA BBAB A-AA ABAB BBBB BABA AABB BBBA AABB BBBB BBAB A
BG123bBBBB BBBA BBBA -BBA -ABA BBBB ABAB -BBB ABBB B-AB BBBB BABA BABA BBAB BAAA BABB BBBB BABA B
BrzAABB BBAB ABAA -AAA AAAA A-BA BBAA -BAA BABA A-BA AAAB BAAA ABBB ABBB BAAA ABBB BABA BAAB B
CDO1406BABB BBAB BBB- -BAB -ABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BABA BBBB ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
CDO474AAAA AAAA AAAA -AAA AAAA AAAA BBBB -BBB AAAA B-AB ABBB AAAB AABA BABB BABA AAAA AABB AAAA A
Chs1bAAAA -B-A BAAB -BAA ABBB BBBB BABA -AAA AABA A-BA BAAA BBBA AAAA BABB AAAA ABBA BABA ABBB A
Chs3B-BB BABB -BAB -BAA BABA BBAA BBAA -ABB AAAB A-AA BABA ABBB AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
cMWG2500BBAA ABBB BBAA -BBB AABB BBAA ABBA -BAA BAAB B-BB AAAA AAAB AABB AAAB BABA BBAB ABBB ABAA B
cMWG645BAAB BABB ABAB -BAA AABA BBAA BBAA -ABB AAAB AAAA BABA ABBA AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
cMWG646aAAAA -ABA AAAA -AAA AABA ABAA BBBB -BBB AABA BBAA ABBB BAAA AAAA BABB BABA AAAA AAAA AAAA B
cMWG646bABAA BABB BAB- -AAB ABBB AABB ABAA -AAA BBBB BABA AAAA BBAA BABA BBAB BABA ABAB BABB AABB A
cMWG647AAAA AABA AAAA -AAA AABA ABAA BBBB -BBB AABA BBAA ABBB BAAA AAAA BABB BABA AAAA AAAA AAAA B
cMWG649aAABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
cMWG649b---- ---- -BAA -AAA BBBA BABB BBBA -AAA AAAB ABBB BABA AAAB BABA BBBB BABA BBAA ABAB BABB B
cMWG650AAAA -ABB BABA -BAB AABB AABB ABBB -ABA BAAB ABBB BBBA ABBB BAAA AAAB ABAA AABA BAAB ABAB B
cMWG652aABBA ABBB BBAB -BBA AAAB BBAA ABBA -BAA BBAB BAAB AAAA BAAB BABB BAAB BABB BBBB ABBB ABAA B
cMWG654AAAA BABB BABA -BAB AABA ABBB ABBA -AAB -AAB ABBB BAAA BBBB BAAA A-AB BBAA AABA AAAB BBAA B
cMWG655AAAA -BBA BAAA -BAA AB-B BBBB BABB -AAA AABA ABBA BAAA BBBA AAAA BABB AAAA ABAA BABA ABBB A
cMWG658AAAA AAAA AAAA -AAA AABA AAAA BBBB -BBB AAAA BBAA ABBB BAAA AABA BABB BABA BAAA AABA AAAA B
cMWG660AAAB BBBA ABAA -BBB AABA AABA ABAB -ABB BBAB AAAA ABAB BBBB BABB AABB BBBA ABBB BBBA BBAB A
cMWG663AAAA AABA AAAA -AAA AABA ABAA BBAB -BBB AABA BBAA ABBB BAAA AAAA BABB BABA AAAA AAAA AAAA B
cMWG669BBBB BBBB BABB -BBB BAAA AAAA BBBA -BAA BBBA BAAB AABA BBAA BBBB BABA ABAB ABAB AABA AABB B
cMWG676AABB AAAA ABAA -AAA BBBA BABB BBBA -BAB AAAB ABBB BABA AAAA BABA BBBB BABA BBAA ABAB BAAB B
cMWG679-BBB BBBB BABB -BBA AAAB BAAB BBBA -BAA BBAB AA-A ABAB BBAB BBAB BAAB AABB BBAB AABA AAAB A
cMWG680BBBB -BAB BBBB -BBB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB BBBB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
cMWG681AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA A-BB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
cMWG682AAAA BBBA BAAB -BAA ABBB BBBB BABA -AAA AABA AABA BAAA BABA AAAB BABA ABAA ABBA BABA ABBB A
cMWG684aBABA ABAB BBBB -BBB BBBA AABB BBAA -ABB ABBA BAAB BBBA BAAB BAAB ABAA ABAB AAAA BBBB ABBB A
cMWG684bAAAA BBBA BAAB -BAA ABBB BBBB BABA -AAA AABA AABA BAAA BABA AAAB BABA ABAA ABBA BABA ABBB A
cMWG684cBBBB BBBB BABB -BBB BABA AAAA BBBA -BAA BBBA BAAB AABA BBAA BBBB BABA ABAB ABAB AABA AABB B
cMWG691--B- -BAB ABAA -AAB ABBB BBBA ABBB -BBB BAAA AAAB ABAB AABB BAAA ABBA BBBA BBBB AAAA ABBB A
cMWG693ABBB -AB- BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA BABA ABAA BABB AABB BBBA BBAB AAAB ABAA BBBB B
cMWG696ABBB -BBB ABBB -ABB AABA AABA BBBB -BAB BAAA BBBB BAAB AAAB AABB ABBB AAAA BBBB BBBA BAAB B
cMWG699AAAA AAAA AAAA -AAA AAAA AAAA BBBB -BBB AAAA BBAB ABBB AAAB AABA BABB BABA AAAA AABB AAAA A
cMWG701aAAAA BABB BABA -BAB AABA ABBB ABBA -AAB BABB ABBB BAAA BBBB BAAA ABAB BBAA AABA AAAB BBAA B
cMWG701bAAAB BAAA BBAA -ABB BBBB BABB BBBB -BAB AABB BBBB BBBA AAAB BAAA BBBB BABB BABA BBAA BBAB B
cMWG703ABAA ABAB BBBA -ABB BBBA AAAA ABAB -BBA BAAA AAAA ABAB BABA ABBB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
cMWG704AABB BBBB ABBB -ABB AAAA AABA BBBB -BAA BABA ABBB BAAB BBAB ABBB ABBB BBAA ABBB BBBA BAAB B
cMWG705AABB -BBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
cMWG706AAABB AAAA ABAA -AAA BBBA BABB BBBA -BAB AAAB ABBB BABA AAAA BABA BBBB BABA BBAA ABAB BAAB B
cMWG714AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
cMWG716aABAA BABB BABA -AAA ABBA ABBB ABAA -AAB BBBB ABBB BAAA BBBA BABA ABAB BABA ABBB AAAB BAAB A
cMWG716bBBBB BBBB BABB -BBB BABA AAAA BBBA -BAA BBBA BAAB AABA BBAA BBBB BABA ABAB ABAB AABA AABB B
cMWG717BBBB BBBA BBBA -BBA BABA BBBB ABAB -BBB ABBB B-AB BBBB BABA BABA BBAB BAAA BABB BBBB BABA B
cMWG720AAAB BBBA ABAA -BBB AAAA AABA ABAB -ABB BBAB A-AA ABAB BBBB B-BB AABB BBBA ABBB BBBA BBAB A
cMWG721ABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA BAAA AAAA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
cMWG725AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
cMWG728ABBB BBBB ABBB -ABB AABA AABA BBBB -BAB AAAA B-BB BBAB AAAB AABB BBBB AABA BABB BBBA BABB B
cMWG729AABB BBBB ABAB -AAB AAAA AABA BBBB -BAA BABA ABBB BAAB BBAB ABBB ABBB BBAA ABBB BBBA BAAB B
cMWG733AAAB BAAA ABAA -AAB BBBA BABB BBBB -BAB AABB ABBB BBBA AAAA BABA BBBB BABB BABA BBAB BAAB B
cMWG739AABB -BBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
cMWG740AAAA BABB BABA -BAB AABA ABB- ABBA -AAB BAAB A-BB BAAA BBBB BAAA ABAB BBAA AABA AAAB BBAA B
cMWG741AABB -BBB ABBB -ABB AAAA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
cMWG758AABB AABB ABBA -AAA BBBA BBBB BBAA -ABA AAAB ABAB BABA BBBB AAAA BBBB BAAA BAAB BBAA AABA B
cMWG763AAAA BBBA AAAA -AAA AABB ABAA BAAB -AAA AABA B-AA ABAB BAAA ABAA BABB BAAB ABAA BAAA AAAA B
cMWG768ABBB ABBB BBBA -BBA BBBB BABB ABAA -BAB BBBB B-BA BAAB BABA BABA BBBB AABA BABB BABA AABB B
cMWG770BBBB BBBA BBBB -BBA B-BA BBBB ABAB -BAB ABBB B--B BBBB BABA BABA BBAB BAAA BABB BBBB BABA B
cMWG773ABAA ABAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA BAAA AAAA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
cMWG781ABAA BABB BABB -AAB ABBB AABB BBAA -AAA BBBB B-BA AAAA BBAA BABA BBAB BABA ABAB BABB AABB A
cMWG784AABB BABB BBBB -BAB AABA ABAB BBAB -BBB BBBA B-BA AABB BABB ABBA ABBA ABBB ABBB ABBA BBBB B
cMWG887a
Dhn6BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BBBB AABB AAA- ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
Est1BABB AAAB BBAA -AAB BBBA BBAA BABB -BBB BABB ABAB ABAA AAAB AAAB BBBA BBAA BABB AAAB BBBA A
Est5AAAA ABAB BBBA -BBB BBBA AAAA ABAB -BBA BAAA AAAA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAA BABA BBBB B
FBB178BABB BBBA AABA -AAB ABBA BBBB ABAB -ABB BBBB ABAA BBBB AABA AAAA ABBA BBBB BBBA AABA BAAA A
hex-vAAAA AAAA AAAA -AAA AAAA AAAA BBBB -BBB AAAA BBAB ABBB AAAB AABA BABB BABA AAAA AABB AAAA A
Hor1BABB -ABB ABAB -BAA BABA BBAA BBAA -ABB AAAB AAAA BABA ABBB AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
Hor2BAAB BAAB ABAB -BAA AABA BBAA BBAA -ABB AAAB AAAA -ABA AABA AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
Hor5BAAB BAAB ABAB -BAA AABA BBAA BBAA -ABB AAAB AAAA -ABA AABA AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
HvA22S
HvACL3
HVALAAT
HvGLB2
HvHEMH1
HvJASIP
HVLEU
HVM13BABB AABA BBAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA BBBA BABB AABB AAAB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
HVM3BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA BBBA BABB AABB AAAB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
HVM34BBBB BBBB BBBB -BBA AAAB BAA- BBBA -BAA BBAB AAAA ABA- BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
HVM4AAAA ABAB BBBA -ABB BBBA AAAA ABAB -BBA BAAA AAAA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
HVM67BBB- BABB AAAA -AAB BAAA BBAA AAAB -AAB BBAB ABAA BBBA BAAA BAAA BAAA BABA BBBA AABA BAAA A
HVM68BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA BBBA BABB AABA AAAA AABB ABAB B-BA AABB BBAB A
HVM74BBBB BBBB B-BB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB AAAA ABAB BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
HVM77BABB AABA BBAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA BBBA BABB AABB AAAB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
HvPEPD1PR
HvSS1
HvUDPGPP
Jrg1
Jrg12
Kas1.2(0.3)AABB AAAA ABAA -AAA BBBA BABB BBBA -BAB AAAB A-BB BABA AAAA BABA BBBB BABA BBAA ABAB BABB B
KinT8
Lox30bBBAA ABBB B-AA -BBB AABB BBAA ABBA -BAA BAAB BABB AAAA AAAB AABB BAAB BABA BBAB ABBB ABAA B
LoxA--A- AAAA BAAA -AAB -BBA BAB- BABB -BAA ABAA BBBA BBAB A-BB AABA ABAB ABAB BBBA ABBB AAAA A
Mla6BAAB BABB ABAB -BAA BABA BBA- BBAA --BB AAAB AAAA BABA ABBB AAAB -BBB B-BB BABB BBBB ABBA B
MWG10BABB AAAB BBAA -AAB BBBB BBAA BABB -BBB BABB ABAB ABAA AAAB AAAB BBBA BBAA BABB AAAB BBBA A
MWG1026
MWG10cAABA ABAB BABB -BBB BBBA BABB BBAA -ABB ABBA BAAB BABA BAAB BAAB ABAA ABAB AAAA BBBB ABBB A
MWG14BBBB BBAB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB BBAB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA BBBB BBBA BBBA B
MWG2013BABB BBAB BBBB -BAB AABA ABBA BBAB -BBB BBBB B-BA ABBB BABB A-BA ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG2018AAAA ABAA ABBB -BBB ABBA AAAB ABAB -BBB -AAA B-BA AA-B BBBA ABAB AAAB BAAA BBAA BBBB BABB -
MWG2020AAAA BABB BABA -BAB AABA ABB- ABBA -AAB BAAB A-BB BAAA BBBB BAAA ABAB BBAA AABA AAAB BBAA B
MWG2021aB-AB BABB ABAB -BAA AABA BBAA BBAA -ABB AAAB A-AA BABA ABBA A-AB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
MWG2021bA-BA ABAB ABAA -AAB BBBB BBBA ABBB -BBB BAAA A-AB ABAB AABB BAAA ABBA BBBA BBBB AAAA ABBB A
MWG2025A-BB AABB BBBB -BAB ABBB ABAB ABBB -BBB BBBA B-BA AAAA BABB ABBA ABBB ABBB ABAB ABAA BBBB B
MWG2026BABB BBAB BBBB -BAB A-BA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BA BBBB BABB BBBB ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG2028AAAB BAAA BBAA -ABB BBBB BABB BBBB -B-B AABB B-BB BB-A AAAA BAAA BBBB BABB BABA BBAA BBAB B
MWG2029BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AAAB A
MWG2030BABB BBBB ABBA -ABB AABA BABA BBBB -BAB -ABA A-BB BA-B BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA -AAB B
MWG2031BABB BBBB ABBA -ABB AABA BABA BBBB -BAB -ABA A-BB BA-B BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG2033BAAB AAAA BAAA -AAB BBBA BABB BABB -BAA BBAA B-BA BBAB BABB AABA ABAB ABAB BBBA ABBB AAAA A
MWG2036BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA BBAA B-BA BBBB AABB AAAB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG2037aAAAA BABB BABA -BAB AABA AABB ABBA -ABA BAAB A-BB BBBA BBBB BAAA AAAB ABAA AABA BAAB ABAA B
MWG2037bBBAB BABA AAAA -AAB BAAA BBAA AAAB -AAB BBAB A-AA BBBA BAAA BAAA BAAA BABA BBBA AABA BAAA A
MWG2040ABBB AABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA A-AA ABAA AAAB AAAB BBBA BBAA AABB ABAA BBBB A
MWG2041AABB BBBB ABBB -ABB AAAA AABA BBBB -BAB -ABA A-B- BA-B BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBB- -AAB B
MWG2043BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
MWG2046AABB BBBB ABBB -ABB AAAA AABA BBBB -BAA BABA A-BB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG2048BAAB BABB ABAB -BAA AABA BBAA BBAA -ABB -AAB A-AA BA-A ABBA AAAB BBBB BAB- BABB BBBB ABBA B
MWG2053AABA ABAB BBBB -BBB BBBA AABB BBAA -ABB ABBA B-AB BB-A BAAB BAAB ABAA ABAB AAAA BBBB ABBB A
MWG2054AAAA AAAA AAAA -AAA AABA ABAA BBBB -BBB -ABA B-AA ABBB BAAA AAAA BABB BABA BAAA AAAA AAAA B
MWG2056AABB AABB ABBA -AAA BBBA BBBB BBAA -ABA AAAB A-AB BA-A BBBB BAAA BBBB BAAA BAAB BBAA AABA B
MWG2058AAAA AAAA AAAA -AAA AABA ABAA BBB- -BBB -AAA B-AA ABBB BAAA AABA BABB BABA BAAA AAAA AAAA B
MWG2061BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
MWG2062AABA BBBA ABAB -ABA AAAA AABA ABAA -AAB ABBA B-BB BBAB BABA BBAB BABB AAAA BABA BABA ABBB A
MWG2064BBBB BBBB BBBB -BBB BAB- BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG2065BBBB BBAB BBBB -BBB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG2067AABA AABA AAAA -AAA AABA ABAA BAAB -ABB AABA B-AA ABBB BAAA ABAA BABB BABB ABAA BAAA AAAA B
MWG2068AAAB BBBA ABAA -BBB AAAA AABA ABAB -ABB -BAB A-AA AB-B BBBB BABB AABB BBBA ABBB BBBA BBAB A
MWG2072AABB BBB- ABAB -AAB AAAA AABA BBBB -BAA BABA A-BB BAAB BBAB ABBB ABBB BBAA ABBB BBBA BAAB B
MWG2074AAAA ABAB BBBA -BBB BBBA AAAB ABAB -BBB BAAA A-AA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAA BBBB BBBB B
MWG2076AAAB BBBA ABAA -BBB AAAA AABA ABAB -BBA BBAB A-AA ABAB BBBB BABA AABB BBBA AABB BBBB BBAB A
MWG2077AABB AABA AAAA -AAA BBBA BBBB BBBA -AAB AAAB A-BB BABA BABB AABA BBBB BABA BBAB ABAA AABA B
MWG2080AAAA ABAB BBBA -ABB BBBA AAAA ABAB -BBA -AAA A-AA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
MWG2081AAAA AAAA AAAA -AAA AAAA AAAA BBBB -BBB -AAA B-AB ABBB AAAB AABA BABB BABA AAAA AABB AAAA A
MWG2083BAAB BABB ABAB -BAA BABA BBAA BBAA -ABB AAAB A-AA BABA ABBB AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
MWG2086AAAA BBB- BAAA -BAA ABBB BBBB BABB -AAA AABA A-BA BAAA BBBA AAAA BABB AAAA ABBA BA-A ABBB A
MWG2088AAAA BABB BABA -BAB AABA ABBB ABBA -AAB BAAB ABBB BAAA BBBB BAAA ABAB BBAA AABA AAAB BBAA B
MWG2092ABA- BABB BABB -AAB ABBB -ABB -BAA -AAA -BBB ABBA AAA- BBAA BAB- --AB BABA ABAB BABB AABB A
MWG2094AAAA BBB- BAAA -BAA -BBB BBBB BABB -AAA AABA A-BA BAAA BBBA AAAA BABB AAAA ABBA BABA ABBB A
MWG2097BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABB AAAA ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG2099ABBB AABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA B-BA ABAA BABB AABB BBBA BBAB AAAB ABAA BBBB B
MWG2100BBBB BBBB BABB -BBA -AAA AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB A
MWG2105BBBB BBAB BBBB -BBB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG2110BABB AAB- BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABB AAAB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG2112BBAB BABB AAAA -AAB BAAA BBAA AAAB -A-- -BAB A-AA BBBA BAAA BAAA BAAA BABA BBBA AABA BAAA A
MWG2121ABBB ABBB BBBA -BBA BBBB BBBB ABAA -BAB -BB- BABA BAAB BABA BBBA BBBB AABA BABB BABA AABB B
MWG2123AAAA ABAA AAAA -AAB BAAA AAAA ABBB -BBB AABA BAAB BBBB AAAB AABA BABB BAAA BAAA BABB BAAA A
MWG2129
MWG2132BABB BBAB BBBB -BAB AABA ABBA BBAB -BBB BBBB B-BA ABBB BABB ABBA ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG2133AAAA AABA AAAA -AAA AABA ABAA BBAB -BBB -ABA B-AA AB-B BAAA AAAA BABB BABA AAAA AAAA AAAA B
MWG2134BABB AAB- BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA BBBA BABB AABB AAAA ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG2135BABB AAB- BABA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABA AAAA AABB BBAB BABA AABB BBAB A
MWG2137BBBB BBBB BABB -BBB AAAA AAAB BBBA -B-- BBAB A-AB BBAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB B
MWG2138BBBB BBAB BBBB -BBB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG2141BBBB BBBB BABB -BBB AAAA AAAB BBBA -BAA BBAB AAAB AAAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB B
MWG2146AAAA AABA AAAA -AAA AABA ABAA BBAB -BBB AABA BAAA ABBB BAAA AAAA BABB BABA AAAA AAAA AAAA B
MWG2148BAAB BAB- ABAB -BAA AABA BBAA BBAA -ABB AAAB A-AA BABA AABA AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
MWG2149ABBB AABA BBAA -AAB BBBB ABAB AABB -BBB BBBA A-AA ABAA AAAB AAAB BBBA ABAA AABB AAAA BBBA A
MWG2156BABB BBAB BBBB -BAB AABA ABBA BBAB -BBB BBBB BBBA ABBB BABB ABBA ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG2157AAAA ABAB BBBA -ABB BBBA AAAA ABAB -BBA BAAA A-AA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
MWG2158AABA ABAB ABAA -AAB BBBB BBBA ABBB -BBB BAAA A-AB ABAB AABB BAAA ABBA BBBA BBBB AAAA ABBB A
MWG2159BABB AAB- BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA BBBA BABB AABB AAAA ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG2161AAAA BBBA BAAA -BAA ABBB BBBB BABB -AAA AABA ABBA BAAA BBBA AAAA BABB AAAA ABBA BABA ABBB A
MWG2162ABBB AABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA A-AA ABAA AAAB AAAB BBBA BBAA AABB ABAA BBBB A
MWG2163BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA BBBA BABB AABB AAAB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG2167aABBB AABA BBAA -AAB BBBB ABAB AABB -BBB BBBA --AA ABAA AAAB AAAB BBBA ABAA AABB AAAA BBBA A
MWG2167bBABB BBAB B-BB -BAB AABA -BBA BBAB -BBB BBBB --BA -BBB BABB -BB- ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG2170ABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA BAAA A-AA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
MWG2171AAAA BBBA BAAA --AA ABBB -BBB BABB -AAA AABA A-BA BAAA BBBA AAAA BABB AAAA ABBA BABA ABBB A
MWG2176BABA ABAB BBBB -BBB BBBA AABB BBAA -ABB ABBA --AB BBBA BAAB BAAB ABAA ABAB AAAA BBBB ABBB A
MWG2180BABB BBBA AABA -AAB ABBA BBBB ABAB -ABB BBBB ABAA BBBB AABA AAAA ABBA BBBB BBBA AABA BAAA A
MWG2187BBBB BBBB BBBB -BBB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG2189BBBB BBBB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -B-B BBBB B-BB BB-B BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG2190ABBB AABB BBBB -BAB ABBA ABAB BBBB -BBB BBBA B-BA AABA BABB ABBA ABBA A-BB ABAB ABAA BBBB B
MWG2191ABBB ABAB BBBB -BAA BBB- B-BB BBAA -A-B -BBB B-AA -AAB B-BA BABA BBBB BABA AABB BABA AABB B
MWG2193AAAA BABB BABA -BBB AABB AABB ABBB -ABA BAAB AABB BBAA ABBB BAAB AAAB ABAA AABA BAAB ABAB B
MWG2196BABA ABAB BBBB -BBB BBBA AAAB BBAA -BBB ABBA BAAB AABA BAAB BAAB ABBA ABAB AAAA BBBA ABBB A
MWG2197BAAB BABB ABAB -BAA BABA BBAA BBAA -ABB AAAB A-AA B-BA ABBB AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
MWG2200AAAB BBBA ABAA -BBB AAAA AABA ABAB -BBA BBAB A-AA -BAB BBBB BABA AABB BBBA AABB BBBB BBAB A
MWG2202BBAA ABAB BBAA -BBB A-BB BBAA ABBA -BAA BAAB --BB -AAA AAAB AABB AAAB BABA BBAB ABBB ABAA B
MWG2205BBBB BBBB BABB -BBA -AAA AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB A
MWG2211AAAA AAAA AAAA -AAA AAA- AAAA BBBB -BBB -AAA B-AB ABBB AAAB AABA BABB BABA AAAA AABB AAAA A
MWG2212AAAA ABAA AAAA -AAB BAAA AAAA ABBB -BBB AABA B-AB BBBB AAAB AABA BABB BAAA BAAA BABB BAAA A
MWG2214ABAA BABB BABA -AAB ABBA ABBB ABAA -AAB BBBB A-BB -AAA BBBA BABA ABAB BABA ABBB AAAB BBAB A
MWG2216AABB BBBB ABBA --BB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG2217AABB AABB AABA -AAA BBBA BBBB BBBA -ABB AAAB AABB BABA BABB AABA BBBB BABA BBAB ABAA AABA B
MWG2218ABBA ABBB BBAA -BBB AAAB BBAA ABBA -BAA -AAB B-BB AA-A AAAB AABB BAAB BABB BBBB ABBB ABAA B
MWG2220BBBB BBBB BABB -BBB BABA AAAA BBBA -BAA BBBA B-AB AABA BBAA BBBB BABA ABAB ABAB AABA AABB B
MWG2223AABB BBBB ABBB -ABB AAAA -ABA BBBB -BAB BABA A-BB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG2224BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABA- BBBA B-BB A-BB AAAA AABB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG2225AAAA BBBA ABBA -BBB -AAA BABA ABAB -BBA BBAB A-AA ABAB BBBB BABA AABB BBBA AABB BBBB BBBB A
MWG2227a---B BBBB BABB -BBA AAAB BAAB BBBA -B-A BB-B A-AA ABAB BBAB BBAB -AAB AABB BBAB AABA AAAB A
MWG2227bABAA BA-B BABA -AAA ABBA ABBB ABAA -A-B BBBB A-BB BAAA BBBA BABA ABAB BABA ABBB AAAB BAAB A
MWG2230ABAA ABAB BBBB -AAA ABBB BABB BBAA -AAA ABBB BAAA AAAA BBAA BABA BBBA BABA ABAB BABA AABB A
MWG2231BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA -BAB A-AA AB-B BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
MWG2232AAAA ABAB BBBA -B-B BBBA AAAA ABAB -BBA BAAA AAAA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAA BABA BBBB B
MWG2233AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG2234BBBB BBAB BBBB -BBB B-BB BBBB BBAB -BBB BBBB BBAB BBBB BBBA BABA BBBA BABA BBBB BBBA ABBA B
MWG2236-AA- AA-B -BAA -A-B BABA AABA ABBB -BBB AABA B-AB BBBB AAAB AABA AAAA BAAA BA-A BABB BAAB A
MWG2237ABBB ABBB BBBA -BBA BBBB BABB ABAA -BAB BBBB BABA BAAB BABA BABA BBBB AABA AABB BABA AABB B
MWG2240-AAA AAAA AAAA -AAA AAAA AAAA BBBB -BBB AAA- --AA ABBB AAAA AABA BABB BABA AAAA AABA AAAA B
MWG2243BBBB BBAB BBBB -BBB BABB BBBB BBAB -BBB BBBB B-AB BBBB BBBA BABA BBBA BABA BBBB BBBA ABBA B
MWG2245BAAB BABB ABAB -BAA -ABA BBAA BBAA -ABB AAAB AAAA BABA ABBA AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
MWG2246BBAB BBBA AABA -AAB ABBA BBBB ABAB -ABB BBBB AAAA BBBB AAAA AAAA ABBA BBBB BBBA AABA BAAA A
MWG2247BABB BBBA AABA -AAB ABBA BBBB ABAB -ABB BBAB A-AA BBBB AABA AAAA ABBA B-BB BBBA AABA BAAA A
MWG2249BABB BABB BBBA -BBB BBBB BABB BBBB -BBB BAAA --BB BBAA BAAB BAAB ABBB ABBB AABA BBAB ABAB B
MWG2256AAAA ABAB BBBA -AB- BBBA AAAA ABAB -BBA BAA- AAAA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
MWG2257BABB BBBA BABA -AAB ABBA BBBB ABAB -ABB BBBB ABAA BBBB AABA AAAA ABBA BBBB BBBA AABA BAAA A
MWG2259AAAA ABAB BBBA -ABB BBBA AAAA ABAB -BBA -AAA A-AA AA-B BBBA ABAB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
MWG2261BABB BABB ABAB -BAA BABA BBAA BBAA -ABB AAAB AAAA BABA ABBB AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
MWG2262aAABB BBBB ABBB -ABB AABA AABA BBAA -BAB AAAA B-BB BB-B AABB BBAB BBBB AABA BABA BABA AABB B
MWG2262bAAAA BBBA BAAB -BAA ABBB BBBB BABA -AAA AABA A-BA BA-A BABA AAAA BABA ABAA ABBA BABA ABBB A
MWG2264BBBB BBBB BABB -BBA AAAB BAAB BBBA -BAA -BAB A-AA AB-B BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
MWG2266BBBB BBAB BBBA -BBB BABB -BBB BBAB -BBB BBBB B-AB BBBB BBBA BABA ABBA BABA BBBB BBAA ABBA B
MWG2268BABB AABA BABA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABA AAAA AABB BBAB BABA AABB BBAB A
MWG2269ABBB BBBB ABBB -ABB ABBA AABA BBBB -BAB AAAA BBBB BBAB AABB BBBB BBBB AABA BABB BBBA BABB B
MWG2270ABBB BBBB ABBB -ABB AABA AABA BBBB -BAB AAA- BBBB BBAB AAAB AABB ABBB AABA BBBB BBBA BAAB B
MWG2271AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB -AB- ABBB BAAB BBAA AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG2273ABBB AABB BBBA -BAB ABBB ABAB ABBB -BBB BBBA BBBA AAAA BABB ABBA ABBB ABBB ABAB ABAA BBBB B
MWG2279BABB BBBB ABBA -ABB AABA BABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG2281aBBBB AAAB BBAA -AAB BBBB ABAB AABB -BBB BBBA ABAA ABAA AAAB AAAB BBBA ABAA AABB AAAA BBBA A
MWG2281bBABB BBAB BBBB -BAB AABA ABBA BBAB -BBB BBBB B-BA ABBB BABB ABBA ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG2282BBAB AAAB BABA -ABB BABB BABB BBAB -BAB BBBA BBBA BBAA BABA BABA ABAB ABAB ABAB ABBB AAAB B
MWG2287AAAA AAAA AAAA -AAA AABA AAAA BBBB -BBB AAAA --AA ABBB BAAA AABA BABB BABA BAAA AAAA AAAA B
MWG2290BABB BBAB BBBB -BAB AABA ABBA BBAB -BBB BBBB B-BA ABBB BABB ABBA ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG2291ABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA BAAA AAAA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BAAB B
MWG2297BBBB BBBB BABB -BB- AAAA AAAB -BBA -BAA BBA- AAAA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB A
MWG2299BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB AABB -BBA ABAA BBBA BBBB AABB AAAB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG2300ABAA BABB BABA -BAB ABBA ABBB ABBA -AAB BABB AABB BAAA BBBA BABA ABAB BBAA ABBA AAAB BBAB A
MWG2301AABB BBB- ABAB -AAB AAAA AABA BBBB -BAA BABA ABBB BAAB BBAB ABBB ABBB BBAA ABBB BBBA BAAB B
MWG2303AAAB BBBA ABAA -BBB AAAA AABA ABAB -ABB BBAB AAAA ABAB BBBB BABB AABB BBBA ABBB BBBA BBAB A
MWG2304AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -B-B -ABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG2307BBAB BABB AAAA -AAB BAAA BBAA AAAB -AAB BBAB ABAA BBBA BAAA BAAA BBAA BABA BBBA AABA BAAA A
MWG2309BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABB AAAA ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG2310ABBB BBAB ABAA -AAA -AAA AABA BBAA -BAA BABA A-BA AAAB BAAA ABBB ABBB BAAA ABBB BABA BAAB B
MWG2313BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BA- BBAB AAAA ABAA BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
MWG2317BABA ABAB BBBB -BBB BBBA AAAB BBAA -BBB ABBA BAAB BBBA BAAB BAAB ABBA ABAB AAAA BBBA ABBB A
MWG502BABA BABA BBBA -ABA BBBB BBAA BBBB -BAB ABBB BAAB BBBA BBAB AAAA BAAB ABBA BBBA BAAA ABBB B
MWG503AAAA AAAA AAAA -AAA AAAA AAAA ABBB -BBB AABA BBAB BBBB AAAB AABA BABB BAAA BAAA AABB BAAA A
MWG506AABA AAAB ABAA -AAA ABBA BBBB BBAA -ABB AAAB A-AB BABA BABB AABA BBBB BAAA BAAB BBAA AABA B
MWG511AABB -BBB ABBB -ABB AAAA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG514BABA ABAB BBBB -BBB BBBA AABB BBAA -ABB ABBA BAAB BBBA BAAB BAAB ABAA ABAB AAAA BBBB ABBB A
MWG520aAABA AABA AAAA -AAA AABA ABAA BAAB -ABB AABA BBAA ABBB BAAA ABAA BABB BABB ABAA BAAA AAAA B
MWG522AB-B -BBB BBBA -BBA BBBB BBBB ABAA -BAB BBBB BABA BAAB BABA BBBA BBBB AABA BABB BABA AABB B
MWG526BBBB BBBA BBBA -BBA BABA BBBB ABAB -BBB ABBB BAAB BBBB BABA BABA BBAB BAAA BABB BBBB BABA B
MWG527ABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA BAAA AAAA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
MWG528ABBB BBBB ABBB -ABB AABA AABA BBBB -BAB AAAA BBBB BBAB AAAB AABB BBBB AABA BABB BBBA BABB B
MWG530AAAA ABAB BBBA --BB BBBA AAAA ABAB -BBB BAAA AAAA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAA BABB BBBB B
MWG533ABAA BABB BABB -AAB ABBA AABB ABAA -AAA BBBB ABBA AAAA BBBA BABA ABAB BABA ABAB BABB BABB A
MWG539AABB BBBB ABBB -ABB AABA AABA BBAA -BAB AAAA BBBB BBAB AABB BBAB BBBB AABA BABB BBBA AABB B
MWG542BABB AABA BABA -AAB ABBA BABB ABAB -BBA ABAB ABBA BABB AABA AAAA AABB BBAB BABA AABB BAAB A
MWG546ABBB AABA BBAA -AAB -BBB ABAB AAAB -BBB BBBA AAAA ABAA AAAB AAAB BBBA BBAA AABB ABAA BBBB A
MWG549ABBB AABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA BABA ABAA BABB AABB BBBA BBAB AAAB ABAA BBBB B
MWG549aBBBB BBBB BABB -BBB BABA AAAA BBBA -BAA BBBA BAAB AABA BBAA BBBB BABA ABAB AAAB BABA AABB B
MWG549bABAA ABAB BBBB -AAA ABBB BABB BBAA -AAA ABBB BAAA AAAA BBBA BABA BBBA BABA ABAB BABA AABB A
MWG550ABAA ABAB BABB -AAA -BBB AABB BBAA -AAA ABBB BAAA AAAA BBAA BABA BBBA BABA ABAB BABB AABB A
MWG553aA-AA ABAB BBBB -AAA ABBB BABB BBAA -AAA ABBB BAAA AAAA BBAA BABA BBBA BABA ABAB BABA AABB A
MWG553bAAAA BBBA AAAA -AAA AABB ABBA BAAB -ABA AABA BBAA ABBB BAAA ABAA BABB BAAB ABAA BAAA AAAA B
MWG555aAAAA ABAA BBBB -BBB BBBA AAAB -BAB -BBB BAAA BAAA ABAB BBBA ABAB AAAB BAAA BBAA BBBB BBBB B
MWG555bBABB BBAB BBBB -BAB AABA BBBA -BAB -BBB BBBB BBBA BBBB BABB BBBB ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG557AAAA AAAA AAAA -AAA AABA ABAA BBBB -BBB AAAA BBAA ABBB BAAA AABA BABB BABA BAAA AAAA AAAA B
MWG561aBBBB BBAB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB BBBB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBA BBBA B
MWG561bBBBB BBBA BBBA -BBA BABA BBBB ABAB -BBB ABBB BAAB BBBB BABA BABA BBAB BAAA BABB BBBB BABA B
MWG564ABAA ABAB BBAA -AAB BBAA AAAA ABAB -ABA BAAA AAAA ABAA BABA ABBB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
MWG57BABB AABA BA-A -AAB A--A A-BB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABA AAAA AABB BBAB BABA AABB BBAB A
MWG570ABBB -ABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA BABA AAAA BABB AABB BBBB BBAB AAAB ABAA BBBB B
MWG571aBABB BBAB BBBB -BAB AABA BBBA BBAB -BBB BBBB BBBA ABBB BABB ABBA ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG573ABBA ABBB BBAA -BBB AABB BBAA ABBA -BAA BAAB BABB AAAA AAAB AABB AAAB BABB BBBB ABBB ABAA B
MWG577BBBB BBAB BBBB -BBB BABB BBBB BBAB --BB BBBB BBAB BBBB BBBA BABA -BBA BABA BBBB BBBA ABBA B
MWG578AAAA BBBA AAAA -AAA AABB ABBA BAAB -ABA AABA BBAA ABBB BAAA ABAA BABB BAAB ABAA BAAA AAAA B
MWG58BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABB AAAB -BBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG581AAAA ABAA AAAA -AAB BAAA AAAA ABBB -BBB AABA BAAB BBBB AAAB AABA BABB BAAA BAAA AABB BAAA A
MWG582BBBB BBBB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB BBBB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG583ABBB -BBB BBBA -BBA BBBB BABB ABAA -BAB BBBB BABA BAAB BABA BABA BBBB AABA AABB BABA AABB B
MWG584BBBB BBAB BBBB -BBB BABB BBBB BBAB -BBB BBBB BBAB BBBB BBBA BABA -BBA BABA BBBB BBBA ABBA B
MWG595BBBB BBAB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB -BBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBA BBBA B
MWG596BBBB BBBA BBBB -BBA B-BA BBBB ABAB -BAB ABBB B--B BBBB BABA BABA BBAB BAAA BABB BBBB BABA B
MWG599ABBB BBBB ABBB -ABB -ABA AABA BBBB -BAB AAAA BBBB BBAB AAAB AABB BBBB AABA BABB BBBA BABB B
MWG602AABB BABA BBAA -ABB AABA AABA ABBB -ABA BAAA AABB BBAA AAAB BAAB ABAB ABBA AABA BBAB ABAB B
MWG604ABBB ABAB BBBB -BAA BBBB BABB BBAA -AAB ABBB BAAA AAAB BABA BABA -BBB BABA AABB BABA AABB B
MWG618BABA BABA BBBA -ABA BBBA BBAA ABAB -BAB ABBB BAAB BBBB BBAB AAAA BAAB ABBA BABB AAAA ABBB B
MWG622ABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA BAAA AAAA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
MWG624ABBB ABBB BBBA -BBA BBBB BABB ABAA -BAB BBBB BABA BAAB BABA BABA BBBB AABA AABB BABA AABB B
MWG626AABB BBBB ABBA -BBB AAAA -ABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG632aABBB AABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA BABA AAAA BABB AABB BBBB BBAB AAAB ABAA BBBB B
MWG632bAAAB BAAA BBAA -ABB BABB BABB BBBB -BBB AABB BBBB BBBA AAAB BBAA BBBB BABB BABB BBAA BBAB B
MWG633ABBB BBBB ABBB -ABB AABA AABA BBBB -BAB AAAA BBBB BBAB AAAB AABB BBBB AABA BABB BBBA BABB B
MWG635aBAAB AAAA BAAA -AAB A-BA AABB AABB -BBA ABAA B-BA BBAB AABB AABA ABBB ABAB BBBA ABBB AAAA A
MWG636AAAA BBBA ABBA -BBB AAAA BABA ABAB -BBA BBAB AAAA ABAB BBBB BABA AABB BBBA AABB BBBB BBAB A
MWG65AAAA AAAA AAAA -AAA AABA ABAA BBBB -BBB AABA B-AA ABBB BAAA AAAA BABB BABA BAAA AAAA AAAA B
MWG793BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABB A-AB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG798AAABA ABAB BBBB -BBB BBBA AABB BBAA -ABB ABBA B-AB BBBA BAAB BAAB ABAA ABAB AAAA BBBB ABBB A
MWG799AAAA ABAB BBBA -BBB BBBA AAAA ABAB -BBA BAAA AAAA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAA BABA BBBB B
MWG80AAAB BBBA ABAA -BBB AAAA AABA ABAB -BBA BBAB A-AA ABAB BBBB BABA AABB BBBA AABB BBBB BBAB A
MWG800AABA AAA- ABAA -AAA ABBA BBBB BBAA -ABA -AAB A-AB BABA BBBB AAAA BBBB BAAA BAAB BBAA AABA B
MWG801AAAA AAAA AAAA -AAA AAAA AAAA BBBB -BBB AAAA BBAB ABBB AAAB AABA BABB BABA AAAA AABB AAAA A
MWG802BBBB BBBB BBB- -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB BBBB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG803ABBB AABB BBBB -BAB ABBA ABAB ABBB -BBB BBBA B-BA AAAA BABB ABBA ABBB ABBB ABAB ABAA BBBB B
MWG807AAAA ABAB BBBA --BB BBBA AAAA ABAB -BBB BAAA AAAA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAA BABB BBBB B
MWG808AABB -BBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG812BABB BBAB BBBB -BAB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG813aBABB BABB BBBA -BBB BBBB BABB BBBB -BBB BAAA AABB BBAA BAAB BAAB ABBB ABBB AABA BBAB ABAB B
MWG815AABB BBBB ABBB -ABB AAAA AABA BBBB -BAA BABA A-BB BAAB BBAB ABBB ABBB BBAA ABBB BBBA BAAB B
MWG820BBBB BBBB BABB -BBA AAAA AAAB BBBA -BAA BBAB AAAA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB A
MWG825ABBB BBBB ABBB -ABB AABA AABA BBBB -BAB BAAA B-BB BAAB AAAB AABB ABBB AAAA BBBB BBBA BAAB B
MWG827-A-A --BB BABA -BAB ABBA ABBB ABBA -AAB BABB A-BB BAAA BBBB BAAA ABAB BBAA AABA AAAB BBAA A
MWG829AAAA BBBA AB-A -BBB AAAA BABA ABAB -BBA BBAB AAAA ABAB BBBB BABA AABB BBBA AABB BBBB BBAB A
MWG832ABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA BAAA A-AA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
MWG835BBBA BBBA BBBA -ABA BBBA BBAA ABAB -BAB ABBB B-AB BBBB BBAA BAAA BBAB ABBA BABB AAAA ABBB B
MWG836ABBB BBAB AAAA -AAA AAAA AABA BBAA -ABA BAAA A-AA AAAB BAAA A-BB ABBB BAAA ABAB BABA BAAB B
MWG837BABB -ABB ABAB -BAA BABA BBAA BBAA -ABB AAAB AAAA BABA ABBB AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
MWG838BABB AAAB BBAA -AAB BBBB BBAA AABB -BBB BBBB A-AB ABAA AAAB AAAB BBBA BBAA BABB AAAB BBBA A
MWG844aAAAA BBBA BAAB -BAB ABBB BBAB BABA -AAA AABA A-BB BBAA AABA AAAB BABA ABAA ABBA BABA ABBB A
MWG844bBBBB BBBB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG847ABBB BABB BBBB -BAB AABA ABAB BBBB -BBB BBBA B-BA AABB BABB ABBA ABBA ABBB ABAB ABAA BBBB B
MWG848-AB- -B-B -BAA -AAB BBB- ---- ABBB -BBB BAAA A-AB ABAB AABB BAAA ABBA BBBA BBBB AAAA ABBB A
MWG85BABB AAAB BBAA -AAB BBBA BBAA BABB -BBB BABB A-AB ABAA AAAB AAAB BBB- BBAA BABB AAAB BBBA A
MWG850AAAA BABB BABA -BAB ABBA -BBB ABBA -AAB BABB A-BB BAAA BBBB BAAA -BAB BBAA AABA AAAB BBAA A
MWG851aAAAA ABAA ABBB -BBB ABBA AAAB ABAB -BBB BAAA B-BA AAAB BBBA ABAB AAAB BAAA BBAA BBBB BABB B
MWG851bBABB BABB BBBA -BBB BBBB BABB BBBB -BBB BAAA AABB BBAA BAAB BAAB ABBB ABBB AABA BBAB ABAB B
MWG852BBBB BBBB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BB- BBBB --BB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG858AAAA BBBA AAAA -AAA AABB ABBA BAAB -AAA AABA B-AA ABAB BAAA ABAA BABB BAAB ABAA BAAA ABAA B
MWG862ABAA BABB BABA -AAA ABBA ABBB ABAA -AAB BBBB A-BB BAAA BBBA B--A ABAB BABA ABBB AAAB BAAB A
MWG865AAAA AAAA AAAA -AAA AAAA AAAA BBBB -BBB AAAA BBAB ABBB AAAB AABA BABB BABA AAAA AABB AAAA A
MWG866AAAB BBBA ABAA -BBB AAAA AABA ABAB -BBA BBAB A-AA ABAB BBBB BABA AABB BBBA ABBB BBBA BBAB A
MWG872BBBB BBBB BABB --BA A-AB AAAB ---A -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB -ABB AABB BBAB AABA AAAB A
MWG874AAAA AABA AAAA -AAA AABA ABAA BBAB -BBB AABA BBAA ABBB BAAA AAAA BABB BABA AAAA AAAA AAAA B
MWG876AAAA ABAA AAAA -AAA BAAA AAAA ABBB -BBB AABA B-AB BBBB AAAB AABA BABB BAAA BAAA AABB BAAA A
MWG877A-AA BABB BABA -BAB ABBA ABBB ABBA -AAB BABB A-BB BAAA BBBA BABA ABAB BBAA ABBA AAAB BBAB A
MWG878AAAA BBBA BAAA -BAA ABBB BBBB BABB -AAA AABA A-BA BAAA BBBA A-AA BABB AAAA ABBA BABA ABBB A
MWG880BABB AABA BABA -AAB ABBA BABB ABAB -BBA ABAB ABBA BABB AABA AAAA AABB BBAB BABA AABB BAAB A
MWG882AAAA ABAA AAAA -AAB BAAA AAAA ABBB -BBB AABA B-AB BBBB AAAB AABA BABB BAAA BAAA BABB BAAA A
MWG883ABBB AABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA B-BA AAAA BABB AABB BBBB BBAB AAAB ABAA BBBB B
MWG884A-BB AABB BBBB -BAB ABBA ABAB -BBB -BBB BBBA B-BA AABA BABB A-BA ABBA ABBB ABAB ABAA BBBB B
MWG887aAAAA -ABA AAAA -AAA AABA ABAA BBBB -BBB AABA BBAA ABBB BAAA AAAA BABB BABA AAAA AAAA AAAA B
MWG887bABBA ABBB BBAB -B-A AAAB BBAB -BBA -BAA BB-B A-AB ABAB BBAB BBBB -AAB BABB BBBB BABB ABAA B
MWG889AAAA BBBA AAAA -AAA AABB ABBA -AAB -ABA AABA B-AA -BBB B-AA ABAA BABB BABB ABAA BAAA AAAA B
MWG89ABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA BAAA AAAA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
MWG891BABB BABB BBBA -BBB BBBB BABB BBBB -BBB BAAA AABB BBAA BAAB BAAB ABBB ABBB AABA BBAB ABAB B
MWG892AAAA ABAA AAAA -AAA BAAA AAAA ABBB -BBB AABA B-AB BBBB AAAB AABA BABB BAAA BAAA AABB BAAA A
MWG894A-AA ABAB BBBB -AAA ABBB AABB BBAA -AAA ABBB B-AA AAAA BBAA BABA BBBA BABA ABAB BABB AABB A
MWG895BBAB AAAB BABA -ABB BABB BABB BBAB -BAB BBBA B-BA BBAA BABA BABA ABAA ABAB ABAB ABBB AAAB B
MWG896AABB BABB ABBB -BAA BBBA BBAB BBAA -ABA AAAB A-AA BABA ABBB BAAB BBBB BAAA BABB BBBB ABBA B
MWG897BABA -B-B BBBB -BBB BABA AAAB BB-- -BBB ABBA B-AB AABA BAAB BAAB ABBA ABAB AAAA BBBA AABB A
MWG90AAAB BBBA ABAA -BBB AAAA AABA ABAB -BBA BBAB A-AA ABAB BBBB BABA AABB BBBA ABBB BBBA BBAB A
MWG900ABAA BABB BABA -AAB ABBA ABBB ABAA -AAB BBBB A-BB BAAA BBBA BABA ABAB BBBA ABBB AAAB BBAB A
MWG902ABBB AABA BBAA -AAB ABBB ABAB AAAB -BBB BBBA B-BA AAAA BABB AABB BBBB BBAB AAAB ABAA BBBB B
MWG903BABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA A-BB BAAB BBAB AABB -BBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG904BABB BBAB BBBB -BAB BABA BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB -BBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG911BABA ABAB BBBB -BBB BA-A AAAB BBAA -BBB ABBA B-AB AABA BAAB BAAB ABBA ABAB AAAA BBBA ABBB A
MWG912AAAB BABA AAAA -ABB BABB BAAB BBBB -BBB AABB B-BB BBBA AABB ABAA BBBA BABB BABB BBAA BAAB B
MWG913AABB AABB ABBA -AAA BBBA BBBB BBAA -ABA AAAB A-AB BABA BBBB BAAB BBBB BAAA BAAB BBAA AABA B
MWG914ABAA ABAB BBBB -AAA ABBB BABB BBAA -AAA ABBB B-AA AAAA BBBA BABA BBBA BABA ABAB BABA AABB A
MWG916BBBB ABBB BBAB -BBA AAAB BAAB ABBA -BAA BBAB A-AB ABAB BBAB BBBB BAAB AABB BBAB BABB ABAB B
MWG920
MWG922ABAA BABB BABA -AAB ABBA ABBB ABAA -AAB BABB A-BB BAAA BBBA BABA ABAB BBBA ABBB AAAB BBAB A
MWG923ABBB ABBB BBBA -BBA BBBB BABB ABAA -AAB ABBB B-BA BAAB BABA BABA BBBB AABA AABB BABA AABB B
MWG932ABBB AABB BBAA -BAB ABBB ABAB A--- -BB- BBBA B-BA AA-A BABB AABA -BBB BBBB AAAB ABAA BBBB B
MWG933ABAA BABB BABA -AAA ABBA ABBB ABAA -AAB BBBB A-BB BAAA BBBA BABA ABAB BABA ABBB AAAB BAAB A
MWG934BBBB BBBB BABB -BBB BAAA AAAA BBBA -BAA BBBA B-AB AABA BBAA B-BB BABA ABAB ABAB AABA AABB B
MWG938BAAB BAAB ABAB -BAA AABA BBAA BBAA -ABB AAAB AAAA BABA AABA AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
MWG939BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABB AAAB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG940ABBB BBBB ABBB -ABB AABA AABA BBBB -BAB AAAA BBBB BBAB AAAB AABB BBBB AABA BABB BBBA BABB B
MWG943AABB AABB AABA -AAA BBBA BBBB BBBA -A-B AAAB A-BB BABA BABB AABA BBBB BABA BBAB ABAA AABA B
MWG947AAAB AAAA A-AA -AAB BBBA BABB BBBA -BAB AABB A-BB BBBA AAAA BABA BBBB BABA BABA BBAB BAAB B
MWG948BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABB AA-A -BBB ABAB BABA AABB BBAB A
MWG949AAAA BBBA ABBA --BB AAAA -A-A ABAB -BBA BBAB A-AA ABAB BBBB BABA -ABB BBBA AABB BBBB BBAB A
MWG950AAAA AAAA AAAA -AAA AABA AB-A BBBB -BBB AABA B-AA ABBB BAAA AAAA BABB BABA AAAA AAAA AAAA B
MWG951BBBB BBBB BABB -BBA AAAA AAAB BBBA -BAA BBAB AAAA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB A
MWG952BBBB BBBB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB -BBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG954AAAB BAAA BBAA -AAB BBBA BABB BBBB -BAB AABB A-BB BBBA AAAA BABA BBBB BABB BABA BBAB BAAB B
MWG956ABBB ABBB BBBA -BBA BBBB BABB ABAA -BAB -BBB B-BA BA-B BABA BABA BBBB AABA AABB BABA AABB B
MWG957AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG961AABB BABB BBBB -BAB AABA ABAB BBAB -BBB -BBA B-BA AA-B BABB ABBA ABBA ABBB ABBB ABBA BBBB B
MWG966ABBA AB-B --AA -BBB AAAB BBAA ABBA -B-A BAAB B-BB AA-A AAAB AABB AAAB BABB BB-B ABBB ABAA B
MWG967aBABB BBBB ABBA -ABB AABA BABA BBBB -BAB BABA A-BB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG967bBBBB BBBB BABB -BBA AAAA AAAB BBBA -BAA BBAB AAAA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AABB A
MWG969ABBB AABA BBAA -AAB -BBB ABAB AAAB -BBB BBBA AAAA ABAA AAAB AAAB BBBA BBAA AABB ABAA BBBB A
MWG972ABBB AABA BBAA -AAB -BBB ABAB AAAB -BBB BBBA AAAA ABAA AAAB AAAB BBBA BBAA AABB ABAA BBBB A
MWG973A-BB BABB BBBB -BAB AABA ABAB BBAB -BBB BBBB B-BA AABB BABB ABBA ABBA ABBB ABBB ABBA BBBB B
MWG974BBBB BBAB BBBB -BBB BABB BBBB BBAB --BB BBBB BBAB BBBB BBBA BABA -BBA BABA BBBB BBBA ABBA B
MWG975BABB BBAB BBBB -BAB AABA BBBA BBAB -BBB BBBB BBBA BBBB BABB BBBA ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
MWG977AABB -BBB ABBB -ABB AAAA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG980ABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA BAAA AAAA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
MWG984aBBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAB BBAA BBAB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
MWG984bAAAB BAAA BBAA -ABB BBBA -ABB BBBB -BAB AABB A-BB BBBA AAAA BAAA BBBB BABB BABA BBAA BBAB B
MWG985BBBB BBBB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB -BBB B-BB BB-B BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
MWG987AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA A-BB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
MWG988AB-A ABBB BBAB -BBA AAAB BBAB ABBA -BAA BBAB A-AB ABAB BBAB BBBB BAAB BABB BBBB BABB ABAA B
MWG989AAAB BBBA ABBA -BBB AAAA AABA ABAB -BBA BBAB A-AA ABAB BBBB BABA AABB BBBA AABB BBBB BBAB A
OP-Z04H690
OsC1257AAAA BABB BABA -BAB AABA ABBB ABBA -ABB BAAB ABBB BABA BBBB BAAA AAAB BBAA AABA BAAB ABAA B
OsC236ABB- -B-B AB-B -AAB AABA AABA BBBB -BAB BAAA BBBB BAAB ABAB AABB ABBB AAAA BBBB BBBA BAAB B
OsR662BAA- BAAB ABAB -BAA AABA -BAA -BAA -ABB AAAB AAAA AAB- AABA AAA- BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
OsR758AABA -AAB ABAA -AAA ABBA BBBB BBAA -ABB AAAB ABAB BABA BABB AABA BBBB BAAA BAAB BBAA AABA B
PBI19AABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
PBI21aAAAA BBBA BAAA -BAA ABBB BBBB BAAB -AAA AABA ABBA BAAA BBBA AAAA BABB AAAA ABAA BABA ABBB A
PBI21bAABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
PBI21cBBBB BBBB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
PBI25BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABB AAAA ABBB A-AB BABA AABB BBAB A
PBI35AAAA ABAB BBBA -BBB BBBA AAAA ABAB -BBA BAAA A-AA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAA BABA BBBB B
PBI38BBAB BBBA AABA -AAB ABBA BBBB ABAB -ABB BBBB A-AA BBBB AAAA AAAA ABBA BBBB BBBA AABA BAAA A
PBI39ABBB ABBB BBBA -BBA BBBB BABB ABAA -BAB BBBB B-BA BAAB BABA BABA BBBB A-BA BABB BABA AABB B
PBI5BBBB BBAB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB BBBB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBA BBBA B
PBI7AAAA ABAA ABBB -BBB ABBA AAAB ABAB -BBB BAAA B-BA AAAB B-BA ABAB AAAB BAAA BBAA BBBB BABB B
PBI9BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AAAB A
PSB37BABB ABBA B-BA -AAB ABBA BBBB ABAB -ABB BBBB ABAA BBBB AABA AAAA ABBA BBBB BABA AABA BAAA A
PSR150aAABB BBBB ABBA -BBB AABA AABA BBBB -BAB BABA A-BB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
PSR150bAAAA BBBA BAAA -BAA ABBB BBBB BABB -AAA AABA A-BA BAAA BBBA AAAA BABB AAAA ABBA BABA ABBB A
PSR933aAABB BBBB ABBA -BBB AABA A-BA BBBB -BAB BABA A-BB BAA- -AAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
PSR933bAABA BBBA AAAA -AAA AABB ABAA BAAB -ABA AABA B-AA ABBB BAAA ABAA BABB BABB ABAA BAAA AAAA B
Pt,,aBBBB BBBB BBBB -BBB BABA BBBA -BAB -BBB BBBB BBBB BBBB BBBA BBBB BBBB BABA ABBB BBBB BBBA B
Rh
Ris13AAB- AA-B AB-A -AAA ABBA BBBB BBAA -ABB AAAB A-AB BABA BABB AABA -BBB BAAA BAAB BBAA AABA B
Ris15BABB BBBB ABBA -ABB AABA BABA BBBB -BAB BABA A-BB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
Ris17aAAAA ABAA AABB -BBB ABBA AAA- ABAB -BBB BAAA B-BA AAAB BBBA ABAB AAAB BAAA BBAA BBBB BABB A
Ris17bABAB BBAB BBAA -AAA BBAA AABA ABAA -ABA BAAA A-AA ABAA BAAA BBBB AABB BAAA BBAB BABA BABB B
Ris19AABB ABBB ABBB -ABB AABA AABA BBAA -AAB AAAA B-BB BBAB BABB BBAB BBBB AABA BABA BABA AABB B
Ris39BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABB AAAB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
Ris44AB-B BBBB A--- -ABB AABA AABA BBBB -BAB AAAA BBBB BBAB AAAB AABB BB-- AABA BABB BBBA BABB B
Ris45aAAAA ABAA BBBB -BBB BBBA AAAB ABAB -BBB BAAA B-AA AAAB BBBA ABAB AAAB BAAA BBAA BBBB BBBB B
Ris45bBABB BABB ABAB -BAA BABA BBAA BBAA -ABB AAAB A-AA BABA ABBB AAAB BBBB BABB BABB BBBB ABBA B
Ris51AAAB BBBA ABAA -BBB AAAA AABA ABAB -BBA BBAB A-AA ABAB BBBB BABA AABB B-BA ABBB BBBB BBAB A
Ris6BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB A-AA ABAA BBAA BBBB BABB AABB BBAB AABA AAAB A
RPS2BABB BBAB BBBB -BAB AABA BBBA BBAB -BBB BBBB BBBA BBBB BABB BBBB ABBB BBBA ABBB BBBB BBBA B
RtiBAAB BAAB ABAB -BAA AABA BBAA BBAA -ABB AAAB -AAA A-BA A-BA A-AB BBBB BABB BABB BBBB AB-A B
RWTHAI57BABB AABA BAAA -AAB ABBA AABB ABBB -BBA ABAA B-BA BABB AABB A-AB ABBB ABAB BABA AABB BBAB A
RWTHAT13BABB BABB ABBB -BAA BABA BBAB BBAA -ABA AAAB AAAA BABA ABBB BAAB BBBB BAAB BABB BBBB ABBA B
RWTHBE54cAAAB BBBA ABAA -BBB AAAA AABA ABAB -BBA BBAB A-AA ABAB BBBB BABA AABB BBBA AABB BBBB BBAB A
WG1026ABAA ABAB BBBB -AAA ABBB BABB BBAA -AAA ABBB BAAA AAAA BBAA -ABA BBBA BABA ABAB BABA AABB A
WG286BBBB BBBB BABB -BBA AAAB AAAB BBBA -BAA BBAB --AA ABAA BBAA BBBB BABA AABB BBAB AABA AAAB A
WG522AABB BBBB ABBB -ABB AAAA AABA BBBB -BAA BABA ABBB BAAB BBAB AABB ABBB BBAA BBBB BBBA BAAB B
WG583ABAA ABAB BBBB -AAA ABBB AABB BBAA -AAA ABBB BAAA AAAA BBAA BABA BBBA BABA ABAB BABB AABB A
WG622BBAB AAAB BABA -ABB BABB BABB BBAB -BAB BBBA B-AA BBAA BABA BABA ABAA ABAB ABAB ABBB AAAB B
WG686-BBB BBBB ABBB -AB- AABA -ABA -BBB -BAB AAA- BBB- BBAB AAAB AABB A-BB AABA BBBB BB-A BAA- B
WG889BBBB BBBB BBBB -BBB BABB BBBA BBAB -BBB BBBB B-BB BBBB BBBA BBBB BBBB BAB- ABBB BBBB BBBA B
wxAAAA ABAB BBBA -BBB BBBA AAAA ABAB -BBA BAAA AAAA AAAB BBBA ABAB AABB BAAA BBAB BABA BBBB B
ym4BABB AAAB BBAA -AAB BBBB BBAA AABB -BBB BABB ABAB ABAA AAAB AAAB BBBA BBAA BABB AAAB BBBA A
ZenG11aAABB BBBB ABAB -AAB AAAA AABA BBBB -BAA BABA ABBB BAAB BBAB ABBB ABBB BBAA ABBB BBBA BAAB B
ZenG11bBABB BABB ABAB -BAA BABA BBAB BBAA -ABB AAAB A-AA BABA ABBB BAAB BBBB BAAB BABB BBBB ABBA B

[ Export mapping scores ]