Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Oat, OxT

[Submit comment/correction]

Map Data
Oat, OxT
Map
Oat-OxT-1
[ Show all 34 ]
Species
Avena sativa
Parent
Ogle (oat)
TAM O-301 (oat)
Type
Genetic
Map Units
cM, Kosambi
Reference
ReferencePortyanko VA et al. (2001) A linkage map of hexaploid oat based on grass anchor DNA clones and its relationship to other oat maps Genome 44:249-265.
Contact
Holland, Jim
Remarks
Mapping population: 136 F7 recombinant inbred lines developed by single seed descent.
Maps constructed with MAPMAKER 3.0. Linkage groups identified using minimum LOD 3.0 and maximum distance 34.7 cM with the 'join haplotypes' option.
Loci were ordered within linkage groups using the 'order' command. Markers with LOD score < 2.0 were only placed in intervals, and are shown on the maps displaced rightward.
In the mapping scores A = Ogle, B = TAM O-301, - = missing or heterozygous.
Data Curator
Carollo, Victoria
Image
Oat, OxT 1 (KO22)
[ Show all 34 ]
Locus
[ Hide all but 1 of 442 ]
aa02.100BAABBBAABBAAA-ABABAABBBBBAAAA---A-ABBA-BAAABABABBB ABB-BAA--ABBBBB--AABBBAABAAAABABBAABBBABAAAABABB-- AB-----------------BBAAAAAAAAA-BABA-
aa02.110--------------------------------B-AAAB-BABBBABBABA AAA-BAA--BAAABAAAAAABAAAABABBBBBAAABBBBAABBAABBB-- AB-----------------AABBAAABAAA-BBAB-
aa03.300AABABBABABBAABBBAABAAAAABBBBBABBAAABBABBAABBAABBBA ABBBBBAB-ABBABBAAAAABABBABBAABBBBABAAAAAABBAABBAB- BABBBABBA-BB-ABABAABBBBABBBAABABABBB
aa03.400BAAABABBAAAABABBBAAABAABAAABAABBABBBBBAAAAAAAABBAB BABBBBAA-ABBBAAAAAABBBAAABABBBAB-BAAAAABBBBABBBBA- BAABAABBA-BA-BABAAABBBABABBBBBBABABA
aa03.875ABAABBBABBAAABAABABABBBBBBBBAAAAABABBAAABBABABBAAB AABBABBA-BAAAABBABBAABABABBAABAA-BABBBBBBBABABABA- AAABBAAAA-AA-ABAABABBBBBAABBAAABAABB
aa04.360BBBABBBBBABBAABABBABBBAAAAABAABABBBBABABBABBBBABBB ABBBBBAA-AAAABBBBBAAAABBBAABAABBBBABBBABABABBAAAAA BB-ABBB-B-ABABBABBBAAAABABBBAAAABAAB
aa04.700AABBBABABBBAAABAAABAABBBBBBABABAABBBBABABBAAAAAAAA BBBBAABB-BAAAABB-ABBBBBABBBABBBBABBBBAABAAAABAAAAA AA-ABAA-A-BBBBBBABBBBBABBABBBABAAAAA
aa04.850BAABAABBABBABAABBBBBABBBBBBBABBBBAABBABBAABBAABBBA BABBABAB-BBAABABBABAAABBBAAABAAABBBABAABBBAAABAAAA BA-BBBA-A-ABBABABAABBAABAAABAAAABBBB
aa08.135BBBABBBBBABBAABABBABBBBAABABAABABABBAAABAABAABBBBB BBBBABBABBABBABBBBAAAABBBAABAABBBBABBBABABABABAAAA ABAABBBBBBABABAABBBAAAABABBBBBAABAAA
aa10.625BBBABBBBAAABAAABAABABAABAAABBABAABAABAAAAABBBABAAB BBBBBBABAAAAAABAABBBBAABBAABAAAAAAABBABBBBBBBBABA- -BABBAAAA-ABBABABAABBABAABAABBBABAAB
aa12.105ABBBBAABABABABBABBBABBABABBBBBBBBBAAAAAAABABBAABBA AABAABABAAAABAAABAABABABAAAAABABAAAAAAABAAAAAABABB ABAABAAAABBABAAABBAAABAAAAAAABABABAA
aa12.1075BBAAAABABABABBAB-ABBBAAABBAAAABABBBBABAAAB-AB-ABBB BBABB-BABBBABAAAABBA-AA-AABAAABBABAAA-BABAAAAA-BBA ------------------------------------
aa12.375BBBABBBBBABBAABA-BABBBBAABABAABABBBBABABBA-BB-ABBB BABBB-AABAAAABBBBBAA-AB-BAABAABBBBABB-ABAAABBB-AAA ------------------------------------
aa17.350BBBABBBBBABBAAAABBABBBAAABABAABB-BBBABABBABBAAAABB ABBBBBAA-AAAABBBBBAAAABBBAABAABBBBABBBABABABBAAAAB BBAABBBBB-ABBBAAABBAAAABABBBBBBABABB
aa17.400ABBABBBBBBAAABAAABBAAABBBAAABAAB-AAAABABABBBABBABA AAAABAAA-BAAABAAAAAABAAAABABBBBBAAABBBBAABBAABBBAB ABABBAAAA-AAAABAABBAABBAAABAAABBBABB
aa17.550AAABBABBAAAAAAAABAABAAABAABBABAA-BABAABBBBBBABAABA BAAAAAAA-ABABBBAAAABBAAABABBABBABBAAABBBBBBBABBABB ABAABAAAB-BBAAAAAAABBBBAAAAAABAABABB
aa17.810AABBABBBBBAAABBABBBABBBBAABAAAAAAABAABBBAAAABABAAA AAAAAAAB-BABAABABBBAABAAABAAAABBABAABBBBABBBABAAAA ABAAAAAAB-AABABBABBAABBAABBABBBAAAAB
ab09.675BAAABABBAAAAAABBBAAABAAABBBBBABBABBBBBBBBBBBBBBBAB BABBBBAA-ABBBAAAAAABBBBAABABBBABABAAAAABBBBABBBBAB ABA-AABBA-B-BBBBAAABABABAABB-B---A--
ab09.725BAAABABBAAAAAABBBAAABAAAAAABAABBABBBBAAAAAAAAABBAB BABBBBAA-ABBBAAAAAABBAAAABABBBABABAAAAABBBBABBBBAB AAA-AABBA---AAABAAABBBABABBA-A---A--
ac06.480ABBABBBBBABAABAAABBAAABBBAAABAABAAAAABABABBBABBABA AABABAABBBABABAAABBABAAAABABABBBAAAABBBAAABABABAAB AABABABABBABBABAABBAABBAAABAAABBBAAB
ac11.675AAABBAAABBBAABABBBBAABBABABAABBAABABBAAAAABBABABBA BBAABAABBABAABAABBBBBBBBBABBABABABBAAAAAAAAABAABAA ABAABAAAA-BAABBABABBBBAAABABAAABAAAB
acp1ABBABBBABABAAAABBBABAAAAABAAAAAAAAABAAABAAAAAAABBA BABABAAABAAAABBBABAAAABBAAABAABBBBABBAABABAAABAAAA ABAABABBBBABAAAABBBAAAABABAAABAABAAA Mapped_by_functionAcp-1 (Avena)
acp2BBBABBBBBABBAAABBBABBBBAAAABAABABBBBABABBABBBBABBB BABBBBAABAAAABBBBBAAAABBBAABAABBBBABBBABABAAAABAAA ABAABBBBBBABABAABBBAAAABABBBBBBBBABA Mapped_by_functionAcp-2 (Avena)
ad04.810BAAABBABBBBBAABBBABABBABBABABBAABAABBBBBABBBABABAB ABBBBBABABBAABBBBBBBABBAABABBAABBAABBABABBAAAABABB ABBABAABBABABBBBBBBBBABABBBBBABBBBBA
adh2aABBAA-ABABBBABBABABBAABBABABBAABBAABABBABBA-BBBABB BB--BAABBBBAABAAAAAAABA-BBBABABBABBBBABBABAB-BAAAB BBAAABBBBBBBAAAABBAAABAAAABBABBBABBB Mapped_with_probepZmL 184.1
adh2bBAAABBBBAAAABABBBAAABAABBAABBAABAB-BBAAAAABAABBBAA AABBBBAABABBBABABAABB-BAABA-BBABBBAAAABBBB-AAAAABB BBBBAABBABBAABBBAAABBBA-ABBBB-BABAAA Mapped_with_probepZmL 184.1
adh2cBBBABBBBBABBAABABBABBBAAABABAABABBBABAAAAABBBBABBB BABBBAAABAAAABBBBBAAAABBAABAABBBBBABBBABABABBBAAAA ABAABBBBBAABABAABBBAAAABABBBBBAABAAB Mapped_with_probepZmL 184.1
amy2aBAB-AAAAB-BBAABAAAABBBBAABAAAABB-BBBABABBAB-ABABBB BABABAABBAAAA-BBBBABAABBBA-BAABBBAABBBBBABABBBBAAA ABAABBBBBBAAABBBBBBAAAAABBBBBABBABB- Mapped_with_probeAmy2A
amy2dABABABBBABAABBBABBBAABAAABAABBBAABBBBAABBBAABABBAB AABBABBAABBAABABABBABBBABABBBBBAABBABBABBABABBABAA BABBAABBBAABBBAAAAAAAAAABBBBBABBABB- Mapped_with_probeAmy2D
bcd1087A-AABBBBBBAABBAABBBABBBBBABBAAAAABABBBABBABABAA--A BABBABBAABAABABBABB-ABABABBAABABABABABBBBBAAA-BABA BABABBB-AAABAABAABABBABBAABBAAABAABB
bcd1150aAABBA---------------AB-ABBA-------------ABBABBBBAB ABB--BB-----BAABBABABBAAAAABA-BABBBBBBABBAAABBBAAA BABABBBAABBABAAAABAAAAB-AAABBBA-BBAB
bcd1150bBAAABABBBBA---BAABABBBAAAAAAAABABAAABAABABAABBBBAA AABAABABABAABBABABBBBABBABABAABBAAAABAAAAABAAA-BAA ABBAABABABBAAABBBAABBBABBBABBABBBBBB
bcd1230aBABAABBBBBABABAABAABABB-BBBABAAABAABBABABBAAABABBA BBBAB-BBAAAABABBBBBAB-BBBAAABB-ABAABBBBAAABAABABAB ABBABBBABABBAABBAAABABBBAABBA-BBAAAA
bcd1230bBABAABBBBBABABAA-AABABBABBBABAAABAABBABABBAAABABBA BBBAB-BBAAAABABBBBBAB-BBBAAABB-ABAABBBBAAABAABABAB ABBABBBABABBAABBAAABABBBAABBA-BBAAAA
bcd1235aBAABB-AABBBAAAABBABAABBBBBBAAABBABABBABBAAABABAB-B BAABBAABBABBBBBA-BBAAABBABBBBA-AAAAABBABBAAAABABBB AB-BABBBBABAABABABABBBAAAA-AAAABABAA
bcd1235bAABABABBBBBBBABBBAABAABBBABABAABBABAAABAAAA-AABBB- BAABAABBBABBBBAAABBAAABBBAAABBB-AABAABAABABABBAABB BAABAABBAAABABAAABAAABABABAAABAAAA-A
bcd1235cABAAAAAABBBAAABBAAAABAABABAABBBAABAABABBBBABBAAAAB ABABAABBBAABBABBAABAAABBAABBBAAAAABBAABAABBBBABBBB BBAABBBBAABBBBBAABBBBBBABBBABBBBABAB
bcd1235dAAAABABBBBAAB-AABBBBBBBBBABBBAAAABABBBABBABABAABA- BABAABAABBAABABBABBAABAAABABABAAAAABABBBBBAAB--ABA BABABBBAAAABAABAABABBABBAABBAAABAABB
bcd1250BAAA-BBAABBBBAAAB-AAABBBABABBBAABBBBAAAAAB-AAAAAAB AAABA-ABAB-BBAABABBA-AA-AB-AB-AABBABAAABBBBAAABBAA BAAAABABBBABABABBBBBBABBBBBABBBABBAB
bcd1261BAAAAABAABBBAABBAB-BAAAB-BBBBABBBBAAAAAABABABBBBAB --A----ABBBBBAABABBBBBAAB-ABABAABABBBBABBAAAABBAAA BABBBB-AABAAAAA--ABAABBA-AABBBAAAAAB
bcd1280aAAABABA-AABBBBBABBAAAAABABABABBBAABABBBABBAABAAABB BABABBBABBBAABBABBBBBBABBBAABBBAAAB-ABABBBAABBABA- ABBBBAABBBBABAABABAA-BA-ABBBBABBABBA
bcd1280bBBBABBBBBABBAABABBAABBBAA-ABBABABBBBA-ABBABBBBABBB BABAB-AABAAAABBBBBAAAAABBAABAABBBBABB-ABABABBB-AAB AAAABB-ABBABABAABBBAAAABABBBBBAA-AAA
bcd1280cABBBBBBABABAABBBAABAAAAABBBBBAABAABBAABBBABBABBBBA BABABAABAABBABBAAAABBA-BABBAABBBAABAABBAABBAABABAA BABABABAABBBAABABABBBBABAABAABAAABBA
bcd1421aBB-BBABABBAABAAAABBAAABABBAABAABABAAABABBBBBABBBAA AABAB-AABBAAABABAAAAA-ABABABABBBAAAABBAABABBBAAAAB BBBBBBBAABAABBBAABAAAAAAAABABABBAAAB
bcd1421bBBBABBBBBABBAABABBABBBAAABABAABABBBBABABBABBBBABBB BABBBBAABAAAABBBBBAAAABBBAABAABBBBABB-ABABABBB-AAA -BAABBBBBBABABAAABBAAAA-ABBBBBAABAAB
bcd147ABBABBBBBBAAA-A-ABBAAABBBAAABAABBAAAABABABBBABBABA AABABAAABBAAABAAAAAABAA-ABABBBBBAAABBBBAABBAB--ABB BA-ABAAAABAABABAABBAABBAAABAAABBBABB
bcd149BBBBBAABBABBBA-BAAAAAAABBABBABBABBBBBAABABBAABAAAB AAABAAAABAAABAAAAAABBAAABABABBBBBABBAAAABBBBAABBAB BBABB--ABABBAABBBBBBBBA-BABA-AAABABA
bcd1495aBAAAAABBBBABABAABBABABBBBBABBAAAAABBAABABB-AAAABBA BBBAB-BBAAABBBBBBBBBBAB--BBAABAABABBBBBAAABAA-BAAA ABBAABBABBBBAABAAAABBBA-ABBBABBBABAB
bcd1495bAABBAAABBBAAABAABBAAABB------AAAABBBAABAAA-A----AA BABAA-ABBAAAAABBBBBAAAB-ABA-AAAAAABBAABAABBAB-ABBA AABBABBABBABAABABBBAAAABB-BAABBBABAA
bcd1562BAAAAABAABBBAABAAA-BBAAB-BBBBABBBBAAAAAABABABBBBAB ABABBABABBABBAABABBBB-AAB-ABABAABBBBB-ABBAAAABBAAA BABBBB-AABABBAA-AABAABBA-AABBBAAAAAB
bcd1643aBAAABBABBBBBAABBBAABBBABBABABBAABBABBBBBABBBAB-BAA ABBABBABABAAABBBBBBBBBBAABBBBAABBBABB-BBBBABAABAB- -BBABAAABABABBBBBBBBBAB-BBBBBABBBBBB
bcd1643bAABABABABBABBABBABBBBAABAABBABBABABBBAABBBBBAABBAA BABABABBBABAABAAAAAABAAAABBBBABABBABAABABABAAABBAA ABBAABBBABBBBBAAABAAAABBABBBBBBAAABB
bcd1734-AAAAAAAAABAAABBBABBBBBBAABABBAABABBABABBB-ABABBAA BBBBB-ABABBBBAAA-AAAABA-BBBBBABABB-BBAABBBABBBBAAB -ABAABBBABBAAABBBAAAAABAAAABABBAAABA
bcd1802aBABBBABBBBBBBABABABB--BAABAABBABAAABABBABBB-BBBABA AABBAABBAABBBBBBBBBABAAAABBAAAABBBBABABBABBBAABBAB AABABBBBABBBABAAAAAAAABAABABBAAAABBB
bcd1802b--------AABBAABABBAABBAAABABAABA-BABABABBABBBBAB-B BABBBBAABAAAABBBBBAAAABBAAABAABBBBABBAABABAB-BAAAA ABAABBBBBBABABAAABBAAAABABBABBAABAAB
bcd1802c--------BBAAABA-ABBAAABBBAAABAABAAAAABABBBABABBABA AABABBAABBAAABAAAAAABAA-ABABBBBBAAABBBBAABBBBABABB BBBB-AAAABAABBBAABAAAAAAAABABABBBABB
bcd1823aABABABBAB-----AB-BAAAAABAABAAABABBBBABABABBBBBAAA- AAAAABBABAAB-----BAABBBABABA-BA---ABAAB---ABAABAAB ABBAAAABBA--BAAB--BBA--BAB--AABAABAB
bcd1823bABABBABBB---BAABBA-BABBBBABBBBBBBAABBBBBAA-BAABABA ABBABBAABBBBABBBBBBAAAABBABBA-BAB----AA--ABAA-BABB B-AABBAAA-BBBAAB--AAAA---BB-ABBBBA-A
bcd1829aAAABBBABABBBAABBBBBBAABABBBBBBBABAABBBAABAAABBBAAA BABAABBAABABBAAAAAABBBABBABBBBABAABAABAAABABBBABBB ABAAAAABBBBABBABBAAAABBBBABBABABABAA
bcd1829bAAAABBBABABBBAABABABBA-BABAABAAABABBBAAAAAABBAABBA ABABABBBABAABAABBAABABBABBBABABAAAAAABBABAB-ABAABA AABAAABBBBAABB--AABAAABAABABBBAABBAA
bcd1840aBAABBBBABBBBBABBBBBABABBBBBAAABB-BBBAAAABAABABABBB AABAABBAABBABABABAABABBAAABBBBABBAABABBAABABBAABBB BABAABBAABAABABBBBAAAABAABBABABAAABA
bcd1840b-------------------BAAABAABABBBAAABBBABABBBABABBAA BBBAAABBABBAAABABAABBBAAABBBAABBABAABBBABBABBABABB BAAAABAAABBAAABA-BAAAAABBABABAABAABA
BCD207AA-BBABBBBBABA-BBBABABBBBBBBABBBBAABBBBBAA-BAABBBA AABBA-ABBBAAA---BBBAAAB-BB-AAABABBBABABBBBAAABAABA BABAB-AAABBBBABBBAAAAAA-AAA-ABAAB-BA
BCD269ABBABAABAAABABAAABABBA-AAAABBBAAAAAABBBBABBABAABAA BBA-BAAABA-BABAAABBABAABBBAAABBAABBBBAABBAAAABAAAA ABABBAABAAABBBABBAABBBABBAABABBBBBAB
bcd348ABBABA-BB--BABABBBBBBAABBAABAAABAABAA-AABBAAABBBAA BAABAABAABB-BAAABAAABAABBAAAABABAA-BBBABB-BAABA-AA --BBAAABBABBABBBBAB-ABA-BABBAABBBAAA
bcd349-BAABBBAABAABBAABABA-BBBBBBBAAAAABABBAAABABAAAA-AB AAABABBBBBAAAABBABBBABABABBAABAAABABBBBBBBABABAABA BABABAABAAAAAABAABABBB-BAABBAAABAABB
BCD402AAABABBABA-AAAABAABABA-AAAAABBAAABABBABBBAAA-AABBB BAAABAABAA-------------A------AABAAAAAAABABAAB-BB- AABBBB-AABBBBAA-----BBBBAA-BBBBAAAAB
BCD454BBAAAAAAAABAAABBBABBBBBBAAB-BBAABABBAB-BBBAABABBAA BBB--A-BAB-------------B-------------------------- BABAABBBA-B---------AAB-AAAB-ABAAABA
bcd808aAABBBABABBABBABBABBBBAAB-AB-ABBABABBBAABBBBBAABBAA BABABABBBABAABAAABBABAAAABBBBA-ABBABAABABABAAABBAA ABBAABBBABBBBBAAABAAAABBABBBBBBAAABB
bcd808bAABBBABABBBBBABBABAABABBABBBBBABAABBBABBBBBBAAB-AA BABABABBBABAABBAAAA-BBAAABBBBABABBABAABABABAAABBAA ABBAABBBABBBABAABBAAAABBABBBBBBAAABB
bcd808cBABABAABBBBBAABBBAABBBBBBABABBAABBABBBBBABBBABAAAA ABBABBAAABAAAABBBBA-BBBAABBBAAABBBABBABBBBABAABBAA ABBABBAABBBABABBBBBBBABABABBBABBBABB
bcd808dABAABBBBABBABBAABABA-BBBBBBAAAAAABBBBBBABABAABBAAA ABABABBBBBABAABBAAABABABABBABBAB--ABBBBABBAABBAA-- BAAABABBAABBAABAABABBBBBBAAAAAABAABB
bcd828aAAAABBBAABBAABABAAAABBAABABABABBABABB-ABBAA-BA-AAB AABBAAABBBAAABAAABBBBABAAAAABBA-B-ABBA-ABBBAAABAAB ABAA-BBABBBBBABABBABBAB-BBABBAABABAB
bcd828bABAAAAAABBBAABBBAAAABAABABAABBBAAB-ABABBB-ABBAAAAB ABABAAABBA-BBABBAAAAAAB-AABBBAAAAABB-ABAABBBBABBBB BBAABBBBAABBBBBAABBBBBB-BBBABBBBABAB
bcd855ABAAAAAABBBAABBBAAABBAABABAABBBAAB-ABABBBBABBAAAAB ABABAAABBA-BBABBAAAAAABBAABBBAAAAABBAABAABBBB-BBBB BBAABBBBAABBBBBAABBBBBBABBBABBBBABAB
bcd926AABBBB-BABB-AABBBBBABBBABAAAABABABAAAAABBBBABBBBAB BBBBBBBBABAAAAABABBAA-BBABABABAAAAABBABBAAABAABBBA AAAABAAABBABBABBB-ABBAAAABAABAAABBBB
BCD98ABBABBBBBBAAABABABBAAABBBAAABAABBAAAABABAB-BABBABA AABAB-AA-BAAABAAAAAABAA-ABABBBBB----BBBAABBABAAABB BABABAAAABAABABAABBAABBAAABAAABBBABB
CDO1081aAAABAABAAABABABBABBAABABAABAAABABABBBAABABBABABBBA BBBBAAABA-BBAAAAABBBBBBBAABBBBABAA-A-AABBBABBAAAAA BAA--BBABBBAAABABAAAAABAABABABAAAABA
cdo1081bBABAABBABBABABAABAAAABBBBBBABAAABAABBAABAA-ABBABBA BBBAA---AAAABABBBBBABAB-BBAABBAABAAABBABAABBABABAB ABB-AABBBABBAABBAAABABBABABBAABBAABB
cdo1090aABBBAAABAAAABA---BABBAAABABBBAABABAAABAABBAAABBAAB AABAAABBA-BBBAAAAAABBAAAAAA-ABABAAAAAAABB-ABABAABB ABBB-BAAAAAAAAABBBA-ABBA-BAB-BBBAABA
cdo1090bAABBBB-BABBAAABBBBBABBBABAAAABABABAAAAABBBBABBBBAB BBBBBBBBABAAAAABABBAABBBABABABAAAAABBABBAAABAABB-A -AAABAAABBABBABBBBABBAAA-BAABAAABBBB
cdo1090cABAABBBBBAAABBAABABABBAABBBBABBABBABBAAABBBAAAAAAA BAABAABBBBAAAABBBBABABBBABBAABABBAABABBBAAAAABAABB BAAABABBAABBBABA-AABBB---BAAA--BAABB
cdo1090dBAABABABBBBABBBBAAABABAAAABABAAAAAAABABABABA-AABAA AABAAAABBAABAAAAABBBBBBBBABAABABAAABBAABBBBBABBABB BAAAABABBABBAABAAA-BBAA-BAA-----ABAB
cdo1090eABAABBBBBAAABBAAAABABBAABBBBABBABBABBAAABBAAAAAAAA BAABAABBBBAAAABABBABABBBAAAAABABBAABABBBAAAAABAA-B BAAABABBAABBBABABAA-BABBBABBABBBAAAA
cdo1160ABBBBBABBAAABBABBA-BBABA-AAAABAAAABBBBBBABABA-AABA BABAABABAA-AABBABAAAAABBAABABABBABAAA-BAABBBBAABBB ABAAAA-BBABBBBB-BBABBAAB-BBAAABBBBBA
cdo1165aBAAABABBBBABBBAAABBBB-AABAABAABA-AAAAAABABAABAB-BA AA-BABABAAABBBBB--BBBABBABBBAABBAABABBAAAA-------- B-B--BABA-BAAABBBA-BBB-BABABABBBBBBA
cdo1165bBAAAAABBABBAAABAAA-BBAAB-BBABAABBBABAAAABBBABBBBAB ABBBBBBABBABBAAAB--BBBAABAABABAABBBBBBABBA-------- B-B--B-AABBABBAAAABAAABA-AABBBA-ABAB
CDO1173-ABAAABBBBABABAABAA-ABBABBBABAAAAABBAABABB-A--ABBA BBBAB-BBAAABBBBBBBBBBBB-BBBAB--ABAABABBABABAABBAAB ABBABBBABABBAABAAAABABABAABAABBBABAB
CDO118AAAABBBABBBA--A--A--BBAABABABABBAB-BB---BA-BBA-BAB ----------AAABAAABBBAAB--------------ABABB-BAABBA- BBBAABBABBBBAABA---ABABABBABBAABABAB
cdo122BAAABBABBBBBAABBBAABBBABBABABBAABBABBBBBABBBAB-BAB ABBBB-ABABBAABBBBBBBABBAABA-BAABBBABB-BABBAAAABAB- -BBABAABBABABBBBBBBBBAB-BBBBBABBBBBB
cdo1326aBAAABBABBBBBAABBBAABBBABBABABAAABAABBBBBABBBABABAB ABBBBBABABBAABBABBBBABBAABABBAABBAABBABABBAAAAAAB- BBBABAABBABABBBBBABBBBBABBBBBABBBBBA
cdo1326bAABBBAAABBABBABBABBBBAABBBBBABBABABBBAABBBBBAAB-AA BABABABABABAABAAABBBBAAAABBBBBAABBABAABABABAAABBAA ABBAABBBABBBBBAAABAAAABBABBBBBBBAABB
cdo1373aABAABBBAABAAABAABABAABBBBBBBAAAAABABBAAABABABAA-AB AAABABBABB-AAABBABBAABABABBAABAAABABBBBBBBABABAABA BABABAABAAAAAABAABABBBABAABBAAABAABB
cdo1373bBBAAABABAABAABBBAAABBBBBAABABBAABBBBABABBBAABABBAA BBBBAAABABBBBAAAAAAAABABBBBBBAAABBBBBAABBBAABBBAAA BABAABBBABBAAABBBAAAAABAAAABABBAAABA
cdo1380AAABABBBBBBABABABABBBAABAAABBAAAABBABABBAAABBABBAB BABABAAB-ABBBABBABBBBBBBBABABAAABBAAABBABABAAAABBB BABABAABBBBBABB-AABBB-B--ABAABAAABBB
cdo1387BA-AABBBBBABABAA-AABABBABBBABAAAAAABAABABBAAAAABBA BBBAB-BBAAABBB-AAAAABAABABBAB-BABAABBBBABABAABBAAB ABBABBBABABBAABAAAABABBBAABBA-BBABAA
CDO1396AABAAABABABABBBABAABBBAB-BAABBBBBAABBAABBBABABABBB ABABBABABAABBABAAAABBBABAABBABBBB-BBAAABBBABBBBBAB BBABBBABABBAABAAABABBBBAA-AABBABAABB
cdo1437AABBBAABBABBBABBBAA-BABAABBBBBABABABBBBABBBAA-BAAA ABBABAABABBABBBAABB-BBAAABBAAAABBBBABABBABBAAABBAB ABBABBBBAAB-ABAABBAAAABBABBBBBABAABB
cdo1466BBBBAAABBA-ABABBAAAAAAAABABBABBABBBBB-ABABBAA-AAAB AAABAAAABAAABAAAAAABBAAABABABBBBBABBAAAABBBBAABBAB BBABBABABABBAABBBBBBBBAABAAAAAAABABA
cdo1467aBBBABBBBBABBAABABBABBBAAA-AAAABABBBBABABBABB-BABBB BABBBBAAAAAAABBBBAAAAAB-BAABAABBBBABBAABABABAB-AAA ABAABABBBBABABAABBBBAAAAABBBBBAABAAB
cdo1467bABBAABBBBAAAABA-ABBAAABBB-AABAA-AAAAABABABBABBBABA AA-ABABBBBABABBAABBABAA-ABABAABBAAAABBBAAABABABAAB AABABABABBABBABAABBAABBAAABABABBBAAB
cdo1467cAABBBABABBBAAABAABBAABBBBABAAABAABBBBABABBAAAAAAAA BB-BAABBBBAAAABAB-AAAAABAAA-ABAABABBB-ABAA-AAABAAA ABBBBAABABBBAABBABBBBBABBABBBAAAAAAA
cdo1473aBBAABBBAAABBAABBAABBAAAABBBABBBBBABBBAAABBBBABBBBA ABABBABAABBBBBAAAAABBBAABABABBBABAAAB-ABBABBA-BABB -BBABBBBAABBBBAABAABBBBAABABBBABBBBB
cdo1473bBABABBABBB-BBBAABAAABABAABBABABABBBBBAABABABBBBBAB BAAAAAABAAA-BAABABBABBBABABABAABBAABBAAABBBAABBABA AAAABBABBBABABBABABAAAB-AABBBAAABAAB
cdo1502aABABABBBB--ABBABAAB---ABABABABAAABAAAA-BBAAAA-ABAA ABABABBBBBABABBABB-B-AABAA-BA-ABAAAAB--ABBBAABABBA BAAAAAABBA-BBBBAABBBBAABBAABAAABBBA-
cdo1502bAAAABBBAB--BAABBAAABBABBBBAABAAABBBBBAAAABAABBABBA BBBBABBBABAABAAABAABAAA-BB-ABBBABAAAA--BBABAABBABA AABAAAABBBABAAABBABAAABBABBABAABABAA
cdo1508aAABBBABABBBAAA-AABBB-BBBBABAAABAABBBBBBBBBAAAAAAAA BB-BAABBBBAAAABABB-AAAABAAA-ABAABA---AABAAABAABAAA A-BBBAAAABBBAABBABBBAABAABAAABBBBA-A
cdo1508bBB-ABAAABAABABABBAABABAABBBBBBABABBABABAAABBBBBAAB BBBBABABAAAAAABBBBABBAABBBABAABABAA-BAABBBBBBBBABA BBBABAAAAAABBAABBABBBABAABAABB-AAAAB
cdo17aABBABBBBBAAA--BBBBB-A-BBB-ABAAA----AABBBABBBABBABA AAB--A-BBBABABAAABBABAA-AB-B--BBAAAABBAAABBBBABAAB AABABABABBABBABBBBBAABBAAABAAABBBAAB
cdo17bBBBBAAABBABBBAABAAAAAAAAB-BBABBAAAAAA-ABABBAABAAAB AAABAAAABAA-BAAAAAABBAAABABABBBBBABBAAAABBBBAABBAB BBABB-BBABAABBAAAAAABBAABAAAAAAABABA
cdo20BABAABBBBBABABAA-AAAABBBBBBABAAABAABBABBBBBABBABBA BBBBA-BBAAAAB-BBBBBABABBBBAABBBABAAABBAAAABBABABAB ABBABBBBBABBAABBAAABABBBAABBAABBAAAA
cdo202AAAAAABBBBAB-BAAABABBBBBBAABBAAAAABBAAAABABAAABBBA AABABBBBABABBBBBABBBBBBBABBABBBABABABBBAABBABBBAAA ABBAABBABBBBAABAAABBBBABABAAABBBABAA
cdo204AAA-BBBBBBBABBABBBABBBBBAAABBABBABAAB-BAABAABABBA- BBAABABBBABBBBBBABBABBBBABAABBB-BAABABAAAABBAABBAB BBBBBBBABBBAABBBAB-AABAAAAAAABA-ABBB
cdo216aBAAAABBAB-AAAABBAABBB--BAABBBBBAAABBBBBABBBABABBAA BBBAAABBABBBABBBBAABBBA-ABBBAABB-BAABBBABBBBB-BABB BAAAABAABBB-AABBBBBBBBBBABABAABA-ABA
cdo216bAABAA-AAAAAABABBAAAAABBBBABABAAAABBABAAABA-AABAAAA BBBAB-BBBBBAAAAABAAABAA-BAAAAAAAAABBBBBBABABBABAAB AAABBBABAABBBBABBBBBBBABBAABABBAAAAA
cdo216cBAAAABBABAAAAABBAAABAABBAAB-BBBAAABBBABABB-ABABBAA BBBAA-BBBBBBAABABAABABA-ABB-ABBBABAABBBABBABB-BABB AAAAABAAABBAAABAABBAAAAABABABBABAABA
cdo216dBBAABB-BAAAABBBBBABBBAAABAABBB-ABBABBAAABB-BAAAABA AAAAB-BBBBAAAABBABBB-BB-ABB-ABABBAAAABABBABAABAABB AAABAA-BBABBBABBBABBBBABBAAAAABAAABB
cdo216eBBAABBBBAAAABBBBAABBBBAABA-BBBAABBABBABABBABAAAABA AAAABBBBBBBBABBBABBBBBABABBAABABBAAAABABBABAABAABB ABBBAABBBABBBABBBAB-BBABBAAAAABABABB
cdo216fBBABABBABBBBBBABBBAAAAABAABAAABABBBBABABAB-BABAAAB AAAAA-BABA-BBBBBBBAABBA-BABAABABBABBAABAABABA-BAAB ABBAAAABBABAAAABBBBBBAABABABAABAABAB
cdo241a--AAAAAAAABAAABBBABBBBBBAABABBAABABBABABBBAABABBAA BBBBAAABABBBBAAA-AAAABABBBBBBAAABB-BBAABBBAB-BBAAA -ABAABBBABBAAABBBAAAAABAAAABABBAAABA
cdo241bBABABAABBBBBBABBBAABBBBBBABABBAABBABBBBBBBBBBBAAA- ABBABBAAABAAAABBBAABB-AAABBBAAABBBBBBABBABABAABBA- ABBABBAABBBABABBBBBBBAB-BABBBABBBBBB
cdo244-BABBBBAABBBBBAAAAAAABBABBBABAB-BBABB-BBBABBBBAAAA BAAAABABBAAAA-AABBBAAABAAAAABBB-AAABABBAABBBBABBAB BBBAAAB-BA-BBAAAABBBBAABBBABBBBBBBBB
cdo328AAAAB-BAABBAABABAAAABBAABABABABBBBABB-ABBABABABAAB AABBABABBBAAABAAABBBBABBAAAABBB-BBABBBBABBBABABAAB ABAA-BBABBBBBABABBABBAB-BBABBAABABBB
CDO344aAB-ABAAAABAAABAABAB-ABBA--BBBABBBBBAABAAAB--BAA--B AA-BB-BBAAAABAAABAABABA---B---ABAAAAAABBBAAAAABABB ABAABAAAABBABAAA-BAAABAAAAAAA-ABABAA
CDO344bABAABAAB-B-B--BABBBBABBABA-BBBBBBBAAAB-AAB-BBAABBB AABAA-AB-AAABAAABAABABA-AA-AABABAAAAAABB-AAAA-BABB ABAABAAAABBABAAABBAAABAAAAAAABABABAA
CDO344c----------------------------------------BA-BBBBAAA AAAAA-BABAAAAABBABBABBA-BBA---AAABABBBBBBBABABAABA BABABAABAAAAAABAABABBBABAABBAAABAAA-
cdo36aAABBBBBBABBABBBBBBAABBAABAABBABAAAABBAAAAABABBBBBB ABAAAABABBAABAAABAABBBBBABAABABBAAAAAAABABBBBBAABB AABBABABBABBBBBAAABAAABBABBABBABABAA
CDO36bBBABABABBB-ABABBABBBBAABBBABABAABBAABAABBABBBBAB-B ABABABBABBABABBAAB-BABABAAABAABBBABABABABBB-BBABBA BBAAAABBBBBBABBABBAAAAABBAABAAABBBAB
CDO385BAAABBAAABABABBBBAA-BAB-BAABBBBABAABAA--BBAABBAABB AABABBABA-BBBBBABAAABB-ABABB---------------------- BBAAABABBBBAAAABBB--AB-B-A--BABAA---
cdo393aBAAAAABBBBABABAAABABBBB-BBA-BAAAAABBAABABBAAAABBBA BABABBBBAAABBBBBABBBBBBBABBA-BBABABBB-BAAAB-ABBAAA ABBAABBABBBBAABAAAABBBABABAAABBBA-AA
cdo393bAABAABBBABABBBABABABB-ABBBBBBAB-ABBBBBBABBAAAAAAAA BBAABABA-B-BBAABABBBAAA-BBABBBABBABBBABBBAAABBBAAA BABBB-AABBBAAAAAAABBBBABAAABABAAAAAA
cdo395BAAABBBBAAAABBBBBABABBBABABBBB-ABBABBAAABB-BAAAABA AAAA--BBBB--------------ABBBABABBAA-ABABBABAABAA-- AAABAABBBABBBABBBABBBBABBAAAAABAAABB
cdo400BAAA-AA-ABBAABAABABAAABBABAAABBABAB-B-BBAAABBA-BBA BBAABBABBBAAABAABBBAABBABBBBBABBBBBBBBAAA-BBBABBAA BAAAABBBBBBBBBBABABBBBABBABAAABABAAB
cdo405aBAABBBAAAAAAABBABBABAABABAABABBABAABA--BABABBAAABB AB-AABABAABBBB--AAABBA-AA-BBABAABBABBBBABAAABB-BAB -BABAABAABB-ABABBAABBBABAABAAABAAABB
cdo405bBBABABBBBBB-BABBAAABBAABABBAABAABBAAA--BBABAABABAA BBBBAABBBBABBBBABABBBAAAAABAABABAAAABAABABBAABBBBB AAAAAAABBAABBABAABBBBAA-BAAAAAABBBAB
cdo407ABAABBBBBAA-BBAABABABBAABBBBABBABBABBAAABBBAAAAAAA BAABAABBBBAAAABBBBABABBBABAAABABBAABABBBAAAAAABBAA BAAABABBAABAABAB-AABBB-BB-AAAAABAABB
cdo412bAABBBBBBABBBAABABBB-BBBABA-AABABABAAAAABBB-ABBBBAB -BBBB-BBA-AAAAABABBAABB-ABABABAAAAABBABBA-ABAABBBA AAAABAAABBABBABBBA-BBAAAABAABAAABABB
CDO455aABABABBBAB-ABBB-BBBAABAAAAAABBBAABBBB-BBBBAABABBAB ABBBABBAABBAA-ABABBABBB-BAABBBB-ABBBBBABBABABBABAA BABBAABBBAABBBAABAAABA-BBBBBB-BAABBA
CDO455bBAABABBBBBBBBBBBAAABABAAAABABBAAABBBAABABBBA-AABAB BBABBAABBBABAAAA-B-BA-AABABAABABAAAABAABBBBBABBAAB AAAAAAABBABBAABAABABBABABAAAAAABBBAB
cdo459ABB-BAABABABABBABBBBABBABABBBBBBBBAA-BAAABABBAABBB AABAABAB-AAABAAABAABABAAAABAABABAAAAAABB-AAAA-BABB -B-ABAAAABBABAAABBAAABAAAAAAABABABAA
cdo460aABAAAAABBB-AAAAAABABBAAABABB-BBBA-BABBABAABBBAAAAB ABBAAAABABAAAABBAAABAABAABAAAAAABABBB-BBBAAABBAABB AABBBBBBABABABB-B-BABBBABBBBBBABBBAB
cdo460b--------------AAABABBAAABABBABBBAABABBABAABBBBB-AB -BBAABABABAAAABBAAABAABAABAAAAAABABBBABBBAAABBAABB AABBBBBBABABABBAABBABBBABBBBBBABBBAB
cdo470aABAAAAAABBBBBBBBAAAABAABABAABBBBABAAB-BBBBABBAAAAB ABABAA-BBA-BB-BBAAAAAABBAABBBAAAAABB-ABAABBBBABBBB BBAABBBBAABBBBBAABBBBBB-BBBABBBBABAB
cdo470b---------------------A-AABAAABAAABBBA---BBABAAAAAB ABABAAABB-AB-A-AAAAAAABBBABAAAAA-AAAAAAAABB-AABBBB ABAABBB-AABBBBBAABBBBABA--AAAAAAAAAB
cdo482BABBBABAAABAAABAABAABABABBBBBABAABABBBBBBBBBAAAAAB AAAABBB-BABAABBABAAAAABBBABBBBAAABAABBABAABBBBBAAB BBBBABAAABBBBABAAABAABAABABBBBABBBBB
CDO497BBBABAABBAABABABAB-AAABABBBAAABABAABA-AABABAABBAAA AABBAABBAAAAABABAAAAAAA-ABBAABBBBABBBBABABABAAAAAA ABABABBBAAAB-BAABBAAAAA-ABABBABAA-AA
CDO504BBAAAAAAAABAAABBBABBBBBBAA-ABBAABABBABABBBAABABBAA BBBBBAABABBBBAAAAAAAA-ABBBB-BABABBBBBAABBBABBB-AAB AA-AABBBABBAAABBBAAAA-BAAA---BBAAABA
cdo516aABABAB-BAB-ABBB-BBBAABAAAAAABBBAAB--BA-BBBAAAABBAB ABBBABBAABBAABABABBABBBABAABBBBAABBBBBABBABABBABAA BABBAABBBAABABAABAAABA-BBBBBB-BAABBA
cdo516bBAABABBABBBABAABBABAABBBABBAAABBBBBBAAAABAABABBAAB AABAABBBABAABABBBABBABBBBABBBAABBAAAABBBABAABBBBBB BABAABBABBBBAABAABBAAABAABBABAAAAAAA
CDO524BABAABBBABBABABABAA-BBAAABBAAABBBAAAAA-AAAB-ABBBAB BBAAAAABBA-AAAAAABBABAAABABAABAABBAAA-BAABAAAAAABB -AAABAABAAAAAAABAAAAABBABAAAAAAAAAAB
cdo534AAA-BBBBBBBAABABBBAABBBBAAABBABBBBAABABAABAABABBA- BBAABABBBABBBBBBABBABB--ABABBBA-BAABABAAAABBAABBAB BBBBBBBABBBBABBB-BAAABBAAAAAABAAABBA
cdo545aAABBABBBBAAAABAABBBABBBBAABAAAA-AABAABBBAAAAB-BAAA AABBAAABBBABAAB-BBBA-BA-AB-AAABBAB-ABBBBABBBBAAAA- BAAAA-AABBAABABBABBAABBAABBABBBAAAAB
cdo545bBBABABBBBAAABBAABBABBBABBAABBABAB-BBAB-ABBBBBAABBB BABBBABBBA-BABBB-BAAAAABA-ABAAABBBAABABAABABABBAA- BBAAA-BABBABABAAABBBBAAAAABABAABBAB-
cdo56AABABABAA--AAABAAABAABB-BABA-ABA-BBBBA-ABBAAA-AAAA BBBAAABBBBBAAABBBBAABAABAAA-AAAABABBBAABAAAAAABAA- ABABBAABABBBBBBBBBABBBABBAABB-BAAAAA
cdo572aBAAABABBBBABABBAABABBBAAAAA-AABA-AAABAABABAABBBBAA AABBABABABABBBBBABBBBABBABAAAABBAAAABAAAAABAAA-BAA ABBAABABABBAAABBBAABBBABBBABBABBBBBB
cdo572b-BABAB-BBBBAABBBABBBBAABBB-BBABAAAAABBBAAB-ABBABAB AAAAABABAA--AABAABBBBBBBAAABAABABABBB-BABABABBABBB B-AAAABABBBBABBBABBAAAABAAABAABBBBAB
cdo57a-AABABABBBBABBBBAAABABAAAABABAA---AA-----ABABAABBB -BABBAABBAABA-AA--BBBBBBBABAABA--BABBAAB-BBBABBA-B BAAAABABBABBAABAAAABBBAABAAAAAABABAB
cdo57bABBABBBBBAAAAAA-ABBAAABBBAAABAABBAAAABABABBBABBABA AABABAAABBABABAAABBABAA-ABABABBBAAABBBBAABBABABAAB BABABABABBABBABAABBAABBAAABAAABBBAAB
cdo57dAABBBB-BABB-AABBBBBABBBABAAAABABABAAAAABBBBABBBBAB BBBBBBBBABAAAAABABBAABBBABABABAAAAABBABBAAABAABBBA AAAABAAABBABBABBBBABBAAAABAABAAABBBB
CDO580BBBBABBABBBBBBABBBAAABABAABAAABABBBBABABABB-ABAAAB AAABABBABAABBB--BAAABBAABABAA---BABBBBBAAB--AABA-B --BAAAABBABABAABBBBBBAABABABAABAABA-
cdo590aABAAABAAABBAABBBBABBBABBABAABBABBABBABBABBAABABABA BBAABAABABBBBBAA-AAAABBBBBBABABBBBABBAB-BBABBBAAAB BBBAABBBABB-AAAB-ABAAABAAAABABBAA-BB
cdo590bBAABBABBBABAAABAAAAAABAABBABBBBABBABA-BAABB-BBB-AB ABBBB-BAABBBBAABBABABBAAAA-BABBABBBBBB-BBA-ABBBAAA BABABBBAABBABAAA-BAAAABBAAABBBABBB-B
CDO595-BAABBBBABAABBAABABABBBBBBBBAAAAABABBAAABBBAAA-AAA ABAAABBBBBABAABBAAABABABAB-AABABB-ABBBABBBAABBAAAA BAAABAB-AABBAABAABABBB-BBAAAAAABAABB
cdo618BABAAABBBBABABAABAABABBABBBABAAAAABBAABABBAAAAABBA BBBABBBBAA-BBBBBBBBBB-BBBBBABBBABAABBBBABABAABAAAB ABBABBBABABBAABAAAABABABAABBABBBABAB
cdo708aBAABAAAABBBAABABBABABBBBABAAABBBABBBB--BABAAAAABAB BAABBAAABABBBBBA-A-ABABAAABBBBBAAAAAA-BBBBABAABABB ABBBAAABB-BABBABBBAB-BAABABBAAABABAA
cdo708bBABAAABBBBABABAA-AABABB-BBBABAAAAABBAABABBAAAAABBA BBBAB-BBAAA-BBBBBBBBB-BBBBBABB-ABAABBBBABABAABAAAB ABBABBBABABBAABAAAABABA-AABBABBBABAB
cdo718aAABBAAABBBBABBABBBA-BBBBAAABAAAAABAAABB-AA-ABBBAAB BABAA-ABBAAAAABBBBBAA-B-ABABAAABABBBAABAABAABBABA- BAABAAAABBAAAABBABBAA-A-BABAAAB-AAAA
cdo718bBAAAAABBBBABABAA-BA-ABB-BBABBAAAAABBA-BABB-AAAABBA BBBAB-BBAAABBBBBBBBBB-B-BBBA-B-ABABBBBBAAABAABBAAA ABBAABBABBBBAABAAAABBBABABBBABBBABAB
cdo718cAABBAAABBBBABBABBB-ABBBBAAABAAAAABAAABB-AA-ABBBAAB BABAA-ABBAAAAABBBBBAA-B-ABABAAABABBBAABAABAABBABA- BAABA-AABBAAAABBABBAA-A-BABAAAB-AAAA
cdo772BAABBBBABBBABBABBABAAABBBBAAABBB-BBBBAAABBABABBABA AABAABBBABBABBABBAAA-ABABABBBAABBAAAABBABBBABABBAB BABABABA-BBBBBBAABAAAABAAABABAAAABAB
cdo783-----BAAAAA---A-ABB----------BAABBAAA---BAB-ABABAA ABABAA----ABABBABB-B-AAAAAABABABAAAABABABBBAABABBA BAAAAAA-BA-B-BBAABBBABBAAB-ABBBAABAB
cdo78aAABABBABABBAABBBAAAABAAABBBBBAABAAABBABBAA-AAABABA AABBB-A-AABBABBAAAAABAB-ABBAABBBAABAAAAAABBAABABAA AA-ABABAABBBAABABAABBBBABBBABBABABBA
cdo78bBBBABBBBBABBAABABBABBBAAABABAABABBBBABBBBA-BBBABBB BABBB-AABAAAABBBBBAAAAB-BAABAABABBABBAABABABBAAAAA ABAABBBBBBABAAAABBBAAAA-ABBBBBAABAAA
cdo795aABBBABAAABBBABBBBABBAABBABAABAABBA-BABBABB-ABBBABA BB-BB-ABABBABBAAAAAAABA-BBBABA----BBBABB-BABBBAA-B --AAABBBABBAAAAABBAAABBAAAABABBBABBB
cdo795b---AABABBABBAABABAAABAABAAABBAAAABBBBA--AA-AABBBAA AAABB-ABABABAABABAABBBA-ABAA--ABBAAA--BBBAAAAA-ABB -BBBAABBABBAABBBBAABB-AAA-BAAAAABBBA
CDO87B-AAAAAAAABAAABBBABBBBBBAABABBAABABBAB-BBBAAB-BBAA BBBBAAABABBBBAAABAAAABABBBBBBAAABBBBBAABBBABBBBAAA -ABAABBBABBAAABBBAAAAABAAAABABBAAABA
CDO89BAABBAABBBBABABAABAAABBAAABBBBAAAAABAAAAAB-ABBBABB AABBB-BAABBBBABBBABABBA-AABBABBBBABBBAABBABAAAABAB BABBBBBBABBBAABBBAAABABBAAABBBAABBBA
cdo938ABBBBAAAB-ABABBABBBBABBABABBBBBBABAAB-AAABA-BA-BBB AABBABAA-AABB-AABAABABBAAAAAA-A-AAAAAA-B-AAAA-BABB ABAAAAAAABBABAAABBAAABAAAAAAAAABA-AB
cdo941AABABABAABBAAABAAABAABBBBABA-ABA-BBBB--ABAABABAAAA BBBAAABBBBBAAABBB-AABAABAAA-AAAAB-BBBBABAAAA-ABAAB ABABBAABABBBBBBBBBABBBABBAABB-BAAAAA
cdo949BBBABBBBBAABAABABAAA--------------------BA-BBBAABB BABAA-AABA---------------------------------------- -BAABBAABBABAABABBAA----------------
CDO962a-BABBBAABB-AABBABABABBBAAAABBBAAAABAB--AAAAB-A-BAA BBAABABBABBAABABBBBAABBBBBBA-AAAABBBB--AABBBAABBBA -AAAAAAABBBBBAAABAAAA-A-ABABBABABBBB
cdo962bB-ABBABBBBBABAA-AAAAABAA-ABBBBAABBABBAAAABAABBBABB AABBBBBABABBBABBBAB-BBAAAABBABB-BBBBABABBBAABBBAAA BBBABBBA-BBBBAAABBABB-BBAAABBBAABBBA
CDO962cABBBBAABBABBAA-BAAA-BAABBABBAAAABABBBAAAABBBABAABA AAABAAAABABABAAAAAABBAA-BABABBBABABBABBABABB-ABBAB BAAAB--ABABBAAABBBBBBBBABABA-AAABABA
e35m61-050.tABBBBAABBBABABBABBBBAABBAABBABBABBBBABABBBBBABBAAA AAAAABABBAAABBABBBBABBBAABAAABBBAABBAABAABBBBBBABB ABABAAABBABBBBABBBBBBAABBBABABBAABBB
e35m61-065.tBAAABBAABBABBAABBAAABABABAABBBBABABBBAABAAAABBBAAB ABAAAAABBAAAAABBBBBAAABBABABAAABABABBBAAABBBBBBABB ABAAAAABBABAAAABBBAAAAABBABAAABAAAAA
e35m61-078.tBAAABBABBBBBAABBBAABBBBBBABABBAABBABBBBBABBBABABAA BAAABBABABAAABBBBBBBBBBAABBBBAABBBABBABBBBABBABBAB AAABBBAABBBABABBBBBBBABABBBBBABBBABB
e35m61-079.oBAAABBAAABABABBBBAAABABABAABBBBABAABAAABBBAABBAABB AAAABBABAABBBBBABAAABBAABABBBAABABABBBAAABABBBBABB ABAAAAABBBBAAAABBBAAABABBAAABABAABBB
e35m61-082.tABBBBAAABBABABBABBBBABBABABBBBBBABAABBAAABABBABBBB AAAAABAAAAABBBAAAAAABAAABABBABAAAAAAAABBAAAABABBAB BAAAAAAAABBABAAABBAAABAAAAAAAAABABAB
e35m61-091.tBAABBAABABAABABBBBBBBBAAABBABAABAAABAABAAABAAAAAAB BBBBBAABBAABBAAAAAAABAAABABBABABBBAAAAABAAABAABBAB BAAAAAABABAAAABBBAABBBBABAAAABAAABAB
e35m61-101.oAAAABBBBBBAABBAABBBABBBBBAABAAAAABABBBABBABABAAAAB ABBBABBAABAABABBABBBABABABBAABABABABABBBBBAAABABAA AAABBBBAAAABAABAABABBABBAABBAAABAABB
e35m61-110.tAAAABABBBBAABABBABAABABBAABBAAABAABBBAABAAAABABBAB AAAABBAAABBBBAABABBBABABABBAABABBBBAAAABAABBAAABAA BAABAABBABBAAAAABAABBBAAABABBBBBBABA
e35m61-120.oBAAABAABBBBBAABBBAABBBBBBABABBAABBABBBBBABBBABAAAA BAAABBABABAAAABBBBBBBBBAABBBBAABBBABBABBBBABBAAAAA AAABBBAABABABABBBBBBBABABABBBABBBABB
e35m61-122.tBBBABBBBBABBAABABBABBBAAABABAABABBBBABABBABBBBABBB ABBBBBAABAAAABBBBBAAAAABAABAABBBBBABBBABABABBAAAAA BBAABBBBBBABABAABBBAAAABABBBBBAABAAB
e35m61-124.tABBBBAABBBABABBABBBBABBABABBBBBBBBAAABAABBABBAABBB AAAAABBBAAAABAAABAABAAABAABAABABAAAAAABAAAABBABBAB BABABBAAABBABAAABBAAABBAAAAAABBBABAA
e35m61-128.oBAAABABBAABAABBAABBBBAAAAAABAABBABBBBAAAAAAAAABBAB BABBBBABBAABBAAAAAABBAAAABAAAAABABAAAAABBBBABBBBAB AAABAABBABBAAAABAAABBBABABBBBBBABABA
e35m61-130.tBAAABBAABBABBAABBAAAABBBABABBBBABAABBABABABBAABBBB ABAAABBAAABBBAABABBAAAABBBAABBAABAABAABBBBBAABAABA BAAAAABABABBABABBABAAABBBABBBBBBAAAB
e35m61-138.tBBABAABAAABAAABBBBBBABABBABBABABABAAABBABABAAABABA BABBBBBABBBBABBBBAABBAABABABABBAABBAABBBBAABBBBABB ABBBAABAAABABAABABABBBAABBAAABBBABBA
e35m61-143.tABABAABAAABAAABBABBBABABBAABABABAAAAABBABABAAABABA BBBBBBBABBBBABBABAABAAABABABABBAABBAABBBAAABBBBABB ABBBAABAAABABAABABABBBAABBAAABBBABBA
e35m61-148.tBBBABBBBBABBAABABBABAABBAABBABBABBBBABABBBBBABBAAA AAAAABABBAAABBABBBBABBBAAAAAABBBAABBAABAABBBBBBAAB ABABAAABBAABBAAABBBBBAABBBABABBAABBB
e35m61-170.tBBABAABAAABAAABBBBBBABBABABBBBBBABAABBAAABABBABBBB AAAAABAAAAABBBAABAABABABAAAAABABBBBBAABAABAAABAABA BBBAAAAABBAAAABBABBAABAAAAAAABABABAB
e35m61-195.tBAAABBBBBBBBABABAAABBBAABABABABBABABBBABBBAABBAABB ABABABBAAAABBBBBABBBBABBABBABBABBBABBBBABBBABABAAB AABABBBABBBBBABABBABBABABBABBAABABAB
e35m61-197.tAAABBBABABABABBBBAAAAABABABBBBBABAABBAAABBAABBAABB ABAAABBAAABABABAAAAABBAABABBBAABAAABBBAAABABBBBABB BBAAAAABBBBAAAABBBAAABABBABABABBABBA
e35m61-210.oABBBBAABBBABABBABBBBABBABABBBBBBBBAABBAAABABBAABBB AAAAABBBAAAABAAABAABABAAAABAABABAAAAAABBAAAABABBAB AABABBAAAABABAAABBAAABAAAAAAABABABAA
e35m61-214.tAABBAAABBBBABBAABBAAABBBAAABAAAAABAAABBAAAAABBBAAB ABAAAAABBBAAAABBBBBAABBBABABAAABABBBAABAABAAABBABB BBBAAAAABBAAAABBABBAAAABBABAABBBAAAA
e35m61-238.oAAAAABBAABAAAABAABAABAAABAAAABBBABBABABBAABBBAAAAB BABBAAABBBAABABBAAAAAABAABAAABBABAAAABBBBABAAAABAB BAABAABBBBABAAABBABAAABBABAABAABBBAB
e35m61-240.tAABBABBBBABABAABBBAABABABBABBABBAABBBAAABBAAAABABA BBBABABAABABAAAABAABAABBBABBBBABBABABABBAAAAAABBBB ABBBBBBBABBBABBAABBBBBBABBBBBBBBBBAB
e35m61-285.oABBABBBBBBAAABBAABBABAABABABABAABBAAAAABBBAAABABAA BABBAABBBBABBBAABBAABAABAAABABABBAAABAAAABBAABBBBB BAAAAAABBAABAABAABBBBAABBAAAAAABBBAB
e40m48-087.oAAABAAAABBBAABABBABABBBAAAAABABAABBABABA-BAAAAABAB BBAABAAABABBABBABABAAAAAAABBBAAAAAAAABAAABAAAAABAB AAAAAAAABABAABABBAABABAABAAAAAAABBA-
e40m48-089.oAABBABBBBABAAAAAAAABBABAABABBAABAABBBAAA-BAAAABABA BBAABABAABBBABAABAABAABABABAABBABBBBBBAABABABBABAA AABABBBBBBBAAAABAABAAABBBAABABABBBB-
e40m48-117.tAAABBBAABBBBBAABBBBBABBBBABBBBBABBABBABAAABAABABBA BBAAABAABBAAABAABBBBBBAABABAABABABBAAABAAAAABBABAA ABABBBAAAABBBABABABBBABAAAABAAABAAB-
e40m48-118.oBAABBAAABBBAAAABBABAABBAABBAAAABAAAAAABBAAABABABAB ABABBAABBABBBBBAABBAAABBABBBBAAAAAAABBABBAAABBABBB BABAAABBAABAABABABABBAAAAAAAAAABAAA-
e40m48-132.tBAAAABBAABBABABABAAABBABABBAAABBBAABBAAAAABAABBBAB BBBBAAABBAABAAAABBBABAAABAAAABAABBAAAAAAABAAAAABAA AAAABBABABBABAABAAAAABBABAAAAAAAAAA-
e40m48-144.oABBBBAABAAAAAAABBAABAAABBABBABAAAAABBABABBBBABABBA BAAAAAAAAABABAAAAAABBAAABABAABBABBAAABBBBBBBABBABB ABAABBAABBBBAAABBBBBBBBABAAAAABABAB-
e40m48-147.oABBBAABBBAABBABBABABBBAABABBBAABABAAABAA-BAAABBAAB AAAAAABBAABBBAABAAABBAABAAAAABABAAAAAAABBAABBABBAB AAAAAAAAAAAAAAABABAAABBAABABBBABAAB-
e40m48-173.tBBAAAAAAAABAAABBBABBBBBBAABABBAABABBABABBBAABABBAA BBBBBAABABBBBAAABAAAABABBBBBBABABBBBBAABBBABAABAAB BBABAABBABBABABBBAAAAABAAAABABBAAAB-
e40m48-180.tAABBABB-BBBABAAABABBBABABB-BBABBAABBBAAA-BAAAABBBA BBAABAB-ABBB-BAABAABAABABABAAABA--BBBBAA-ABABBABA- AABABBBBBBBBAAAAA---AABBAABBABABBBB-
e40m48-195.oBAABABABBBBABBBBAAABABAAAABABAAAAAAABABABABAAAABBB BABBBAABBAABAAAAABBBBABBBABAABABAAABBAABBBBBAABBAB BAAAAAABBABBAABAAAABBBAABAAAAAAAABA-
e40m48-220.oBABABABBABAAABBBAAAAAAAAABABAAABAAABBABABABAAABBAB AAAAABBBBABBBBBAAAABBAABABAAABBBAABAAABBBBBAAAABBA BAAAAABAABBAAABBAAABBBBAABBAAAAABBB-
e40m48-238.tAAAABBBAABBAABABAAAABBAABABABABBBBABBBABAAABBABAAB AAABAAABBBAA-BAAABBBBABAAAAABBABBABBBBBABBBABABAAB ABAABABABBBBBABABBABBABABBABBAABABB-
e40m48-242.oBBBABBBBBABBAABABBABBBAAABABAABABBBBABABBABBBBABBB ABBBBBAABAAB-BBBBBAAAABBBAABAABBBBAAAAAAABABBAAAAA BBAABBBBBBABABAABBBAAAABABBBBBAABAA-
e40m48-245.tAAAABBBABABBAABBAAABBABBBBAABAAABBBBBABAABAABBAABA BBBBABBBABAA-AAABAABBBBBBBBABBBABAABBBBBBBBAAAABAA BAABAAABABAAAAABBABAAABBABBABAABABB-
e40m48-285.oBBBABABABBBBABABBBBBBAABBAABAAABAABAABAABBBBBBBBAA ABBBAABAABBB-AAABAAABAABBAAAABABBBBBBBABBABAAAAABA BABAAAABBABBABBBBABAABABBBBBAABBBAA-
e40m48-310.oAABBAAABBBBABBABBBAABBBBAAABAAAAABAAABBABBABBBBBAB ABBBAAABBAA--ABBBBBAABBBABABBBABBBBBAABAABAAABBABA BBBAAAAABBAAAABBABBAAAABBABAAABAAAA-
estaABBAABAABBBAABBABABAABBAAAABBBABBAABABBAABAABBBAAB BABABAABBAAAABBBABBAABBABABABAAABAABBAABABAABBABAA BAABABAABABBBBAABAABBBBAABBAAABABAAA
estbBAAAAAABBBBABBAABBAAABBABBBBBAAAAABBAABABAAAAAABBA BBBAABABAAABBABBBBBBBABABBBABAAABAABBABABABAABBAAB ABBABABABBBBAABAAAABABABABBBABBBABAB Mapped_by_functionEst-B (Avena)
estcAABBAAABBBBABBABBBAABBBBAAABAAAAABAAABBBABAABBBAAB AABAAAABBAAAAABBBBBABBBBABABAAABABBBAABAABAABBABAB BBABBBAABBAAAABBABBAABABABBABABBAAAA Mapped_by_functionEst-C (Avena)
ghBBBBAABBBBABBABABBBABBABABBBABBBAAAABABAAABABABBAB ABBBAAAABBAAABBBBBBAAABBAABABBABBBABBABBBABAAAAABA ABAABBBABABAABBBBBBBBAABBAAABAAAAABB
glav3.1AABBAAABBBAABBAABBAABBBBAAABBAAAABAAABBAAAAABBBAAB BABAAAABAAAAAABBBBBAAABBABABAAABBBBBAABAABABBABABB AABABBABBAAAABAABBB-AAAAAAABAAABAAA- Mapped_with_probeGlav3
glav3.2BABBAAABBABABBAABBAABBBBAAABAAAAABAAABBBAAAABBBAAB BABAAAABBAAAAABBBBBAAABBABABAAABBBBBAABAABBBBABABB AABABAABBAAAABBABBA-AAAABBABAAABAAA- Mapped_with_probeGlav3
idhAAAABBBAABBAABABAABBBAABABBBBABBBBAABBABBAAABABAAB AABBAAABBBAABAAABBBBAABAAAAABBABBBABBBBABBBABABAAB ABAAABBBBBBBBABABBABBABABBABBAABABBB Mapped_by_functionIdh (Avena)
isu102aBBBB-BB-BABBBABBBBABBBAABAABBAAAABA-A-AABBBAABBABA AABAAABAABBABABBAAABBABBABAAAABAAAAAA-BBA-A-BBABBB AABBAAAABAAAAABABBAAAABBABAABBABAAAA
isu102bAAABABBBAABBBBBABABABBB-BAAAABBBAAAABABBBBAABBABAA BBBBBBBBBAAAAABABAABBBBAABABABBABAAAABBBAAABABBBAB -BAAABBBAAAABBAAABBBBB-ABAAAB-BAAAAB
isu102cAAAABBBABABBAABBAAABBABBABAABAAABBBBBAAAABAAB-ABBA BBBBABBBABAABAAABAABABB-BBBABBBABAAAA-BBBABAABBAB- AABAAAABBBABAAABBABAAABBAB-ABAABABA-
isu107aBAAAAABABAAAAABAAAAAAABAAAAAAABAAABBABAAAABABAAAAA -A-AAAAABAAAAABABBAAAAA-AAABAABBABAABBAAABABBBAAAB AAAABBAAABBBBBBBBBBAAAAAAABABBAAAA-A
isu107bBBAABBBB-AAABBBBBABABBAABABBBBBABBABBABABBBBBABABA ---BBABBBBAAAABBBBBBBBB-ABBBABBBBAABABABABBAABAABB AAAAAABBABBBBBBBBABBBBABBBAAAABBAABB
isu113ABBBBAAA-BABABBABBBBABBABABBBBBBBBAABBAAABABBAABBB AABAABAAAAABBBAABAABABA-AAAAABA-AAAAAABB-AAAA-BABB ABAABBAAABBABAAABBAAABAAAAAAABABA-AB
isu120AABBABBBBABABAAAAA-BBABABBABAABBAABBBAAA-BAAAABAB- BBAAB-BAABBBABAABAABAABABABAABAAB-BBBBAABABA-ABBBA BBBBBBBBBBBAAAABAABAAABBAAA-ABABBBBB
isu127AABBABBBBABABAAAAABBBABABBABAABBAABBBAAAA-AAAABABA BBAABABAABBBABAABAABAABABABAABAABBBBBBAABABABABBBA BBBBBBBBBBBAAAABAABAAABBAAABABABBBBB
isu128aBABABAABBBBBAABBBAABBBBBBABABBAABBABBBBBABBBABAAA- ABBABBAAABAAAABBBBBBB-BAABBBAAABBBABBA-BBBABAABBAA AB-ABBAABBBABABBBBBBBABABABBBABBBABB
isu128bBAABABBAAABBAABBBABBBBBBAABABBAAAABBABABBBA-BABBAA BBBBBAAAABBBBAAABAAAABABBBBBAABABBBBBAABBBABB-BAAB BBBAABBBABBAAABBBABBAABAAAABABBAAABA
isu136aBAABABBABBBBBABBBAAABABBBBBAAAB-BBBBAAAABABBABBABB AABAA-BBABBABABBBAABABBBA-BABBABBAAAABBAABBBBABBBB BABAABBABBBABABAABAAAAAAABBABABAAABA
isu136bBAABABABBBBABBBBAAABABAAAABABBAABBAAAA-ABBAA-AABAB BBABBBABBAABAAAAABBBAAAABABAABABAAAABAABBBBBABBBBB -AAAAAABBAABAABAABAABAAABAAAAAABBBAB
isu136cBAAAAABBABBAAABAAAABBAABBBBABAABBBABAAAAABBABBBBAB ABBBBAAAAAABBAABBABBBBAABAABAAAABBBBBBABBAAAA-BAAB BABBBBAAABABBBAAAABAABBABAABBBAAAAAB
isu136dABBAA-BBBAAAABABABBAAABBBAAABAA-AAAAABABABAABBBABB AA-ABABBBBABABBAABBABAABABBBAABBAAAABBBAAABABAAAAB AABABAAABBABBABAABBAAABAABBABABBAAAB
isu136eBBBABBBBBABBAABABBABBBAAABABAABABBBBABABBABBBBABBB BABBBBAABABBBAAAAABBBBABABBABBBBBBABB-ABABABBB-AAA ABAABABBBBABABAABBBAAAABABBBBBAABAAB
isu150aAABABABABBBAABABBABBBBABBABABABBBBABABAB--A----BAB BABAAAABBBAA-BAAABB-BABB------BABBABBA--BAAAA--AA- --------------------BABBABABAAABABAB
isu150bAAAABBBAABBAABABAAAABBAABABABABBABABB-----A-BABAAB AABBAAABBBAAABAAABBBBABAAAA-BBABBAABBBBABBBAAABAAB --------------------BABABBABBAABABAB
isu35aBABAABBBBBABABAA-AAAABB-BBBABAAAAAABAA-ABBAAAAABBA BBBAB-BBAAA-BBBBBBBBBABBBBBABB-AB-ABBBBABABAABAAAB -BBABBBABABBAABAAA-BABBAA-BBA-BBABAA
isu35bBAAABB-BBBBBAABBBAABBBABBABABBAABBABBBBBABBBABABAB ABBBBBABABBBBAAA-AAAABBABBB-BAABBBABBABABBAAA-BAB- ABBABAABBABABBBBABBB----------------
isu35cBBAAAAAAAABAAABBBABBBBBBAABABBAAAABBABABBBAABABAAA BBBBBAABABBAABBBBBBBA-BBABABB-BABBBBBAABBBABBBBAAB -ABAABBBABBAAABBBA-AAABAA-ABABBAAABA
isu35dBBABAABBAAABABBAAA--BBBBBAABABAAAABAAAABBAAABB-ABA BAABBABA--BAAABABBBBBBABAAABAB--A-BABABBABABABABAB BBAAAAABBAABAAABBABA----------------
isu36aAABBBBA-B---BAABABBBBAAABBABABBABABBBBABBBBBAABBAA BABABABAAAAABBAAAAABBAAAABBBBBAABB-BA--ABABAAABBAA ABBAABBBABBBABAAABAAAABBABBBBBBBAABB
isu36bAAABAAB-----ABAAABABBBB-BAABBAAAAABBAA-ABAB-A-BBBA AABABBBBABABBBBBABBBB-BBABBA-BBABA-BB--AAABAABBAAA -BBAABBABBBBAABAAABBBBABABAAABBBABAA
isu37aBAAABBABBB-BAABBBAABBBABBABABBAABBABBBBBABBBAB-BAA ABBABBABABAAABBBBBBBB-BAABBBBAA-BBABB-BBBBABAABAB- -BBABAAABABABBBBBBBBBAB-B-BBBABBBBBB
isu37bBABABB-BA-BAAAABAAAABBBABAAAABABABAAAAABABBABBBBAB BBABBBBBABAAAAABABABB--BABABABAABAABBABBAABBAABBBA AAAABAAABAABBABBB-ABBAB-ABAABBAABBBB
isu37cABBB-AB-BAABBABBABABBBAABABBBAABABAAABAABBAAABBAAB -ABAAABBAABBBABBAAABB-ABAAAAABABAAAAAABBB-AB-BAABB -BBBBAAAAAAAAAAB-BAAAABAABABBBABAABA
isu47aABBBBAABBABBAA-BAAA-BAABBABBAAAABABBBAAAABBBA--ABA AA-AAAAABABABAAAAAABBAAABABABBBABABB-BBABABB-ABBAB BAAABA-ABABBAAABBBBBBBBABABA-AAABABA
isu47bBBABBBAABBBABA-AB--AB-BAAAABBBAAAAAABABBBBBABA---- ------BBABBAABABBBBAABBBBBBA--AAABBBBBBAABBBAABABA BAAAAAAABBBBBA-A--A-AAAAA-ABBABABBBB
isu54aABBBBAABABAB--------ABBABA-AAAABB-AABBAAABABBAABBB AABAABABAAAABAAABAABABAAAABA--ABAAAAAABB-BBAAABABB ABAABAAAABBABAAABBA-ABAAAAAAABABABAB
isu54bABAAAAABBBAAAAAAABABBAAABABBABBBABBABBABAABBBAAAAB ABBAAAABABAAAABBAAABAABAABAAA-AABABBBABBBAAABBAABB AABBBBBBABABABBABBBABBBABBABBBABBBAB
isu54cAABBAAABBBBABBAABBAABBBBAAABAAAAABAAABBBAAAABBBAAB BABAAAABBAAAAABBBBBAAABBABABAAABABBBAABAABAABBABAB BABBA-AABBAAAABBABBAAAABBABAAABAAAAA
isu59aABBAAAABABBBABAABABBAABBA-ABBAABBAABABBABBAABBBABB BB-BBAABBB-AABAAAAAAABB-BBBABABBABBBB-BB-BABBBAAAB BBAAABBBBBBBAAAA-BAAABAAAABB-BBBABBB
isu59bBAAABBBB--AABABBBAA-BAABAAABBAABABBBBAAAAABAABBBAA AABBBBAABABBBABABAABBBB-ABAA-BABBBAAAABBBBBAAABABB BBBBAABBABBAABBBAAABBBAAABBBB-BABAAA
isu5a
isu72aAA--AAABBBBABBABBBAABBBBAAABAAAAABAAABB-AAAABBBAAB BABAAAABBAAAAABBBBBAAABBABABAAABABBBAABAABAABBA-AA BAABAAAABBAAAABBABBAAAABBABAAABAAAAA
isu72bBA-AAABBBBABABAABBABABB-BBABBAAAAABBAABABBAAAABBBA BBBABBBBAAABBBBBBBBBBBBBBBBA-BBABABBBBBAAABAABB-AA ABBAABBABBBBAABAAAABBBABABBAABBBABAA
isu73AA-BBABBBBBABBABBBBBAB-BBBBBABBBBAABBABBAABBAABBBA A-BBABABBBBAABBBBBBAAABBBABAAABABBBABABBBBAAAAAABA BABAB-AAABBBBABBBAABBAABAAABABAABBBA
isu77aABBBBBBBABBAABBBAABAAAAABBB-BAABAAABBABBAABBAABBBA BABABBABAABBABBAAAAABABBABBAABBBBABAAABAABBAABABAA AA-ABABBABBBAABABABBBBABAABAABABABBA
isu77bAAA-BBBBBBBAABABBBAABBBBAAABBABBBBAABABAABAABABBA- BBAABABBBABBBBBBABBABB--ABABBAA-BAABABAAAABBAABBAB BBBABBBABBBBABBB-BAAABBAABAAABAAABBA
isu77cBBAAA-BAAABA-AABBAAABAAAABBABABBAAABBBBABAAAAABBAB ABAAAAAABABBABAABAAABABABAAAABABABAAAAAABBAAA-ABBA AAABBAABABAAAAABBBBAAAAABBBAABABAAAA
isu77dABAABBBAABAAABAABABAABBBBBBBAAAAABABBAAABA-ABAAAAB AAABA-BABBAAAABBABBAABB-ABBAABAAABABBBBBBBABA-AA-A BBBABAABAAAAAABAABABBBABAABBAAABAABB
isu81A-BBBABBBBBABAABBBBBABBBBBBBABBBBAABBBBB--B------- -----B-----------------B-------------------------- BABBBABABBBBAAAAAABA----------------
isu84BAAABBAAABABABBBBAAABABABAABBBBABAABAAABBBAABBAABB AABABBABAABBBBBABAAABBAABABBBAABA--BBBAAAB-BBABBAB BBAAABABBBBAAAAB-BAAABA-BAAABABAABBB
isu92BBAAABAAAABAA-BBBABBBABBAABABBAAAABB-BBBBBAABABAAA BBBBBAABABBBBAAA-AAAA-BBBBBABABABB-BBAABBBABBBBAAB -ABAABBBABBAAABBBABAAABAAAABABBAAABA
isu95aBBBABBBBB-BBAABABBABBBAAABABAABABBBBAB-BBABBBBABBB BABBBBAABAAAABBBBBAAAA-BBAABAABBBBABB-ABA-ABBBBAAA ABA-BBBBBBABABAABBBAAAA-ABBB-BAABAAB
isu95bABBBBAABABABABBABBBBABBABABBBBBBBBAAA-AABBABBAABBB AABAAB-B-AAABAAABAABAAAAAABAABABAAAAAABB-AABAABABB ABABBAAAABBABAA-BBAAABBAAAAAABBBABAA
ksuD14ABABAABAAA-AAABBABBBABABBAABABABAAAAABBABABAAAAABA ABBBBBBABBBBABBABAABAAABABABABBAABBAABBBAAABBAABAB BBBBAABAAABABAABABABBBA-BBAAABBBABBA
ksue18aABBBBBBBBBBAABBBAABA--------BAABAAABAAAB----AABBBA BABBB-ABAABBABBAAAAABAB-ABBAABBBBABAAABAABBAABABAA AABABAAAABABAABABABBBBABAABAABABABBA
ksue18bBBBABBBBBABBAAB-BBAB--------AABABBBBABAA---ABA--BB BAB-B-AABAAAABBBBBAAAAB-BAABAABBBBABB-ABABABBBAAAA A-AABBBBBBABABAABBBAAAABABBBBBAABAAA
ksue8aBBABABABBBBABB-BABBBBAABBBAAABABBBBBAAABBAAABBAB-B AAABABABAAAAAABAABBBBBBBAAABAABABABBBAB-BABABBA-AB B-AAAABABBBBABBBABBAAAABAAABAABBBBAB
ksue8bAAAABBAABABBBAAB-BAABABBABAABAAABBABB-BAABABAAABBA ABABABBB-BBBBBABABABABBABBBBBABAAABABBBBBABAAABBBA AABAAABBBBAABAABBABAAABBABAABBAAABAB
KSUG9AABBAAABBBBABBABBBAABBBBAAABAAAAAB-AABB-AA-ABBBAAB BABAA-ABBAAAAABBBBBAA-B-ABABAAABABBBAABAABAABBABA- BAABA-AABBAAAABBABBAA-ABBABAAAB-AAAA
kv1.9A----------------------------------------AA-BBAABBA BABAA-BBAABBBBABAAABBAABAAAAABABAAAAAABBB--BBB-A-B A-BBBAAAAAAAAA-BBBAAABBABBAABBBABABA Mapped_with_probeKV1/KV9
kv1.9BBABAAABBBBABABAABAABABBBBBBABA-AAABBAABABB-AAAABBA BBBAB-BBAAABBBBBBBBBBBBBBBBAABBABABBBBBAB--BAB-A-B A-BABBBABAABAA-AAAABABABBABBABBBA-AB Mapped_with_probeKV1/KV9
kv1.9C----------------------------------------AB-AABAAAB AAABA-AABAAABAAAAAABBAAABABABBBBBABBAAAAB--BAA-B-B B-ABBBBABABBAA-BBBBBBBAABAABAAAAABBA Mapped_with_probeKV1/KV9
lspAABBBABBBBBBBABBBAAAAABBBABABBBABBABBAABBBBBBBABAB ABBBBBABABAAAABABAABBAAABABBABABAAABABBAAAABAABBAA AABBBBABBBBABAABBABBBAAABABBBABBABBB
mdhsBAAAAABAABBBAABBABAABBAABBBABABBBBABAAAABABABBBBAB ABABBABABBBBAABABBBBBBAABAABABAABABBBAABBAAAABBAAA BABBBAAAABAAAAAAAABAABBAAAABBBAAAAAB Mapped_by_functionMdh (Avena)
nagAABBAAABBBBABBABBBAABBBBAAABAAAAABAAABBAAAAABBBAAB BABAAABBBAAAAABBBBBABBBBABABAAABABBBAABAABAABBBBAB BBABABAABBAAAABBABBAAAABBABAAABAAAAA Mapped_by_functionNag (Avena)
og176aAABABABBBBB-BABBBAABAABBBAAABBAABBABBBABBBBBBBAABB ABBABBAAABAAAABBBAABB-AABBBBAAAB-BABBABBABABAABBAA ABBABBAABBBABABB-ABBBAB-BABBBABBABBB
og176bAABBBAABBABBBABA-AABAABAABABBBABAABBBBBABBBAA-BAAA ABBAAAABABBABBBABBB-B-AAABBAAAA-BBBABABBABBBAABBAB ABBABBBBABB-ABAABBAAAABBABBBBBABABBB
og176cAABABABBBBBBBABBBAABAABBBABABBAABBABBBABBBBBBBAAAA ABBABBAAABAAAABBBAABB-AABBBBAAAB-BABBABBABABAABBAA ABBABBAABBBABABBBABBBABABABBBABBABBB
og41aABABBAABAABABAABABBAAAAABABABBABAABAAAAABB-BBBBABB BABBA-AAAABABABBBAAAAAA-BBBBBAAAB-BABAAABBBABBABBA BAABBABAABBBABA-AABBAABBABBABBBBABAB
og41bBBAABBABABAABAAABBBBBABABBBAABABAABABAABBB-ABBABBB AABBA-BAABAABBBBABBABBB-BABABAABBBBBB-AAABBAABBAAA ABBBBAABBAABBB-A-ABBBAB-BBBBBAABBBAB
oisu1093ABBAA-AAABBBABBBBABBAABBABABBAABBAABABBABB-ABBBABB BB-BB-ABABBABBAAAAAAABA-BBBABABBABBBBABBABAB-BAAAB BBAAABBBBBBBBAAABBAAABBAAAABABBBABBB
oisu1450BBABBABAA-AABBAA-AAABABAABAB-ABABBABABAAAA-A-ABBAA BAABA-ABBAABBBBAABBBBBA-BBAAAAABAABAAAABBBAAABABBA BAAABBBAABBBAABBBAABBA-BABAAABAAABBA
oisu1755bBBBABBBBBAB--ABABBABBBAAA-A-AABABBBBABBBBA-BBBABBB BABBB-AABAAAABBBBBAAAAB-BAABAABBBBABB-ABABABBB-AAA ABAABBBBBBABABAABBBAAAA-ABBBBBAABAAB
oisu1774aAABBAAABBBBABBAABBAABBBBAAA-AAAAABAAABBBAABABBBAAB BABAABABBAAAAABBBBBAA--AABABAAABABBBAABAABAAB-ABA- BAABA-AABBAAAABBABBAAAABBABAAAB-AAAA
oisu1774bBAAAAABBBBABABAA-AB-ABB-BBABBAAAAABBAA-ABBAAAABBBA BBBABBBBAAABBBBBBBBBB-BBBBBA-B-ABABBBBBAAABAABBAAA ABBAABBABBBBAABAAAABBBABABBBABBBABAB
oisu1877aBAAABAABBBBBA-BBBAABBBBBBABA-BAABBABBBBBABBBABAAAA ABBABBABABAAAA-----BBBAAABBAAAABBBABAABBBBABAABAAA ABBAABAABBBABABBBBBBBABABABB-ABBBABB
oisu1877b--AAAAAAAABAAABBBABBBBBBAABABBAABABBA-ABBBAABABBAA BBBBBAABABBBBAAA-AAAABABBBBBBABABB-BBAABBBABBBBAAB -ABAABBBABBAAABBBAAAAABAAAABABBAAABA
oisu1900cAABAAABAAABBAABABBBABBBBABBAABABAAABABBBBB-ABABBBA AAAAB-ABBABABABBBBBBAAA-ABAABAABBABABABBBABABBBBAA AAAAABABBBBABAB-BABAABAABBBBAAABBBBB
oisu1961a--AAAAAAAABAAABBBABBBBBBAABABBAABABBA-ABBBAABABBAA BBBBAAABABBBBAAA-AAAABABBBBBBAAABB-BBAABBBABBBBAAA -ABAABBBABBAAABBBAAAAABAAAABABBAAABA
oisu1961bBABABAABBBBBAABBBAABBBBBBABABBAABBABBBBBBBBBABAAA- ABBBBBAAABAAAABBBAABB-AAABBBAAABBBABBABBABABAABBA- ABBABBAABBBABABBBBBBBAB-BABBBABBBABB
oisu2000BAAABABBBBABBBBAABABBBAAAAA-AABA-AAABAABABAAB--BAA AABAABABABABBBBBABBBBABBABAAAABBAAAABAAAAABAAA-BAA ABBAABABABBAAABBBAABBBABBBABBABBBBBB
oisu2013aBABABABAAABBAABAABAA----------------------A------- -----B----BA-BBABAAABB----BBBABAABAABB-BAABBBBBAAB BAABABAAABBBBABAAAAAABBABABBABABBBBB
oisu2013bAABBAABBBBBBBABAAABB------------------------------ ------------------------------BAAABAAABAABABABBAAA BBBABBBABABABABBBABBBAABBAABBABBABBB
oisu2191aABBBBBBBABBAABBBAAB-AAAABBB-BAABAAABB-BBAABBAABBBA BABABBABAABBABBAAAAABABBA-BAABBB-ABAAABAA-BAABABAA AA-ABA-BABB-AABABABBBBABAABAABABABBA
oisu2191bAAA-BBBBBBBAABABBBAABBBBAAABBABBBBAABABAABAABABBA- BBA-BABBBABBBBBBABBABB--ABABBAA-BAABABAAAABBAABBAB BBBABBBABBBBABBB-B-AABBAABAAABAAABBA
oisu2191cABAABBBAABAAABAABABAABBBBBBBAAAAABA-BAAABAAABAAAAB AAAAAABBBB-AAABBABBAABABABBAABAAAB-BBBBBBAABA-AAAA BABABAABAAAAAABAABABBBAAAABBAAABAABB
oisu2192aBBBABBBBBABBAA-ABBA-BBBAA-ABAABABBBBABABBAABBBABBB BABABBAABAAAABBBBBAAAABABAABAABBBBABBBABABABBB-AAA A-AABB--BBABABAABBBAAAABA-BBBBAA-AAA
oisu2192bABBBBBBABAB-ABBBAABBAAAABBB-BAABAAABAAAAABABAAABBA BABBBAABAABBABBAAAABBABBABBAABBBAABAAABAABBAA-ABAA A-BABABBABBBAABABABBBBA-AABAABABA-BA
oisu2203BABABB-BAAABAAABAAAAABBABAAABBABABAABAABAABBBABAAB BBABBBABAAAAAABBABABBAABAAABAAAABAABBABBBBBBBABBBA BBBABAAAAAABBAAABABBBAB-ABAABBBABBBB
oisu2287aBABBABBBABBABBBABBAAB-AABAAABAAAAAABAA-AAABAB-ABBB ABAAABBBAAAABAAAAAAB-ABBBBBABBBBAAAAAABBABBABBAAAB AAABBBBBBABABBBBAABAA-BBABBABAABABAB
oisu2287bAAAABBAABA-BBAABABAABABBABAABAAABBABBABAAAABAAABBA ABAABBBBABABBBABABABABBABBBBBABAAABAABBBBBBAABBBBA AABAAABBBBAABAABBABAAABBABAABBAAABAB
oisu2287cBBAABABABBBBABABBBBB--ABBAA-AAABABBAABAABBABAB---- ------------------AABAABBAAAABABAABBBBABAABAABABAA AAABAAABBABBABBBBABAABABBABBAABBBAAB
oisu563aBABABBBBAABAAAABAAAABB-ABAAABBABABAABAABABBABBBBAB BBABBBBBABAAAAABABABBA-BABABABAABAABBABBBBBBAABBBA AAAABAAABAABBAAAB-AAAABAABAABBAABBBB
oisu582aAABBBABABBBAAABAABBBABBBBAB-AABAABBBBBBBBBAAAAAAAA BBABAABBBBAAAABB-------BAAABABAABABBBAABAAABA-BAAA ABBBBAAAABBBAABBABBBBBABBABBB---AABA
oisu582bBBBABAAABAABA-ABBAABABAABBBBBBABABBABABAAABBBBBAAB BBBBABABAAAAAABBBBABBAABBBABAABABAABAABBBBBBB-BABA BBBABAAAAAABBAABBABBBABAABAABB-AAAAB
oisu916aBAAAAABBBBABABAA-BA-ABB-BBABBAAAAABBA-BABBAAAAABBA BBBABBBBAAABBBBBBBBBB-BBBBBA-B-ABABBBBBAAABAABBAAA ABBAABBABBBBAABAAAABBBABABBBABBBABAB
oisu916bAABBAAABBBBABBAABBAABBBBAAABAAAAABAAA-B-AAAABBBAAB BABAAAABBAAAAABBBBBAA-BBABABAAABABBBAABAABAABBABA- BAABA-AABBAAAABBABBAAAABBABAAAB-AAAA
Pgd2BBBABBBBBABBAABABBABBBBAABABAABABBBBABABBABBBBABBB BABBBBAABAAAAABABAABAABBBAABAABBBBABBBABABABBBAAAA ABAABABBBBABBBAABBBAAABBABBBBBAABAAB Mapped_by_function6-Pgd (Avena)
pgm2AABBBABABBABBABBABBBBAABBABBABBABABBBAABBBBBA-BAAA BABABABBBABAABAAABB-BAAAABBBBBAABBABAABABABAAABBAA ABBAABBBABBBBBAAABAAAABBABBBBBBAAABB Mapped_by_functionPgm (Avena)
pic20aAABBABBAABAAABABBABAAB--BABBBAABABBBABABBAABBABABA ABAABBAABBAAABAAAABBBAAAABAABBAAABAABBB-BBBAAABAAB ABBAABBABA-BBAAA-BA-ABBABAABBABBABAB
pic20b-BA--B---AA--------BBAAABAABBBAABBABBAAABBABAAA--- --------B-A----B-B---B--A-B-ABA------BA-B-BAABBAAB AAABAABBBABBB--BAABBBBAABAAAAABAAABB
pic21aAAABABBBAABBBBBABABABBBBBABAABBBBAAABABBBBAABBABAA BBBBBABBBBAAAABABAABB-BAABABABBABABAABBBAAABABBBAB BBAAABABAAAABBAABBBBBBBABAAABAABAAAB
pic21bAAA-BBBBBBBABBABBBAAABBBAAABBABBABAAB-BAABAAB-BBAB BBAABABBBABBBBBBABBAB---AB-ABBB-BAABAB-AAABBA-BBBB BBBBBBBABBBAABBAAB-AABBAAAAAAAAAABBB
PlcBAAAAAABBBBBBABBBAABBBABAAAABBAABBBBBB-BABAAAAAAA- BB-AAAAAABBBBAAABA--AABBBBBBBBAB-BBBBAABBBABABBAAA BABBAAABB-BAAABB-ABBBAAABAABAA-ABBBB
plrk10a--ABAABA--BAAABBABBBABABBAABABABAAAAABBABABAAABABA ABBBBBBABBBBABBABAABAAABABABABBAABBAABBBAAABBAABAB BBBAAABAAABABAABABABBBAABBAAABBBABBA
plrk10b-------------ABABBABABAABBABBAAAAABA---BBBAAAAAABA BBB-BBBBAAABBBBB-A-----------BBABABBBBBAAABAABBAAB AABAABBA----AABAAAABBBABABBBABBBABAB
plrk10c-----------------BAAABAAABA-----AAABABB--ABAAABABA ABBBA-AA---BABBABBABAAABABABABBABBBAABBAAAAABAABBA B-ABAABAAABABAABABABBBAABBAAAABBABBA
plw25--------------------AAAAAAABBABBABBBBBBA--A-----AA BBAABABABBBBBAABABBBAA-BBBABBBABBABBBABBBAABBBBAAA BABBBBAABBBAAAAAAABBBBABAAABABAAAAAA
psr112BAAABBABABABABBBAAAAAABABAABBBBABAABB---BB-A-BAABB BABA--ABA-BABABA-AAABBA--ABBBAABAAABBBAA-BABB---BA BB-AABABBB-AAAABBBAAABABBAAA-ABB-BBB
psr115AABABABBBBBBBABBBAABAABBBABABBAABBABB-ABBBBBBBAAA- ABBABBAAABAAAABBBAABBBAABBBBAAABBBABBABB-BABA-BBAA ABBABBAAB-BABABBBABBBAB-BABBBABBABBB
psr119aAABBABBBBBBAABAABBBABBBBAABAAAAAAABABBBBAAAABABAAA BABAAAABBBABAAA-BBBA--BBABBAAABBAB-BBBBBABABBAAAA- BAAAA-AABBAAAABBABBAABB-AAAABBBAAAAB
psr119bAABABBABBAAABABBAAAAABBBBA-ABAAAABBABAAABAABABAAAA BBBABABBBBBAAABBBAAA-AABBAA-AAAAAABBBBBBABABAABAAB AAABBBABAABBBBABBBBBBBABBAA-ABBAAAAA
PSR128ABBABBBBBBAAABA-ABBAAAB-BAAABABABAAAABABAB-BABBABA AA-AB-AAB-BBAAAAAAAABAA-ABABBBBBAAA--BBAABBAB-BABA -ABABAAAABAABABAABB-ABBAAABAAABBBABB
psr129aBBBABBBBBABBAABABBABBBBABBABAABABBBB-BABBABBBBABBB BA-ABBAABAAAABBBBBAAAABBBA----BBBBABB-ABABABBBAAAA ABAABBBBBBABABA-BBBAAAA-ABBBBBAABAAA
psr129bABBBBBBBBBBAABBBAABAAAAABB-ABAABAAABAABBAABBAAABBA BABBBAABAABBABBAAAAABABBABBAABBB-ABAAABAABBAABABAA AABABA-AABBBAABABABBBBABAABBBABABB-A
psr131ABB-BAAAABABABBABBBBABBABABBBBBBBBAA-BAAABABBAABBB AABAABAA-AABB-AABAABABAAAABAABABAAAAAABB-AAAA-BA-B ABAABAAAABBABAAABBAAABAAAAAAABABA-AB
psr135BBAABABAAAAABBABAAABBAABBBABBABABBABBBAAAAAAABBABA BBABBA-BBBBBABAABBBAABABAABBAABABAAAAAB-ABABBBBBBA AABBBABBABBBABBABBBBBABBABBBBBAAABAB
psr144ABBAA-ABABBBABBBBABBAABBABABBAABBAABABBABBAABBBABB BB-BBAABBBBAABAAAAAAABA-BBBABABBABBBBABBABAB-BAAAB BBAAABBBBBBBBAAABBAAABBAAABBABBBABBB
psr152a-AAABBBBABA-BBAAAABABBBBBBBBAAAAABABBAAABA-AAAAAAA -BABA-BBBBABAABBAAABABA-ABBAABABB-ABBBABBBAAB-AAAA BAAABAB-AABBAABAABAB-BBBBAAAAAABAABB
psr152bBABABBBBBABBAABABBABBBAAABABAABABBBB-BABB--BBBABBB BA-BB-AABAAAABBBBBAAAAB-BAABAABBBBABB-ABABABB-AAAA ABAABBBBBBABABAABBBAAAABABBBBBAABAAB
psr153ABBAA-ABABBBABBBBAB-AABBABABBAABBAABABBABBAABBBABB BB-BBAABABBAABAAAAAAABA-BBBABABBABB----BABAB-AAAAB BBAAABBBBBBBBAAABBAAA--AAABBABBBABBB
psr154aAABB-BBBBABABAAAAA-BBABABBABBABBAABBBAAA-BAAAABABA BBAABABAABBBABAABAABAABABABA-BBABBBBBBAABABA--A-BA BBABBBBBBBBAAAAB-ABAAAB-AABBABABBBBB
psr154bBBBABBBBBABBAABABBABBBAAA-AB-ABABBBBAB-BBABBBBABBB BABBBBAABAAAABBBBBAAAABBB--BAABBBBABB-AB----A--AAA ABAABBBBBBABABAABBBAAAABA-BBBBAABAAB
psr160aAABBABBBBABAABAABBBABBBBAABAAAA-AABAABBBAAAABABAAA AABAAAABBBABAAB-BBBA-BBBAB-AAABBAB-ABBBBABABBAAAA- BAAAA-AABBAAAABBABBAABBAAABABBBAAAAB
psr160bBBABABBBBBABABAABBABBB-BBAABBABAAABBABAABBBBBAABBB BABBBABBBABBABBA-BAAAAABA-ABAAABBBAABABAABABABBAA- BBAAA-BAABABBBAAABBBBBA-AABABAABBAB-
psr161AA-BBA-BB-BABAABBBABABBBBBBBABBBBAABBBBBAA-BAAB-BA ABBBA-ABBBBAABBBBBBAAAB-BB-AAABABBBABA-BBBAAABAABA BABAB-AAABBBBABBBAAAAAA-AAABABAABBBA
PSR162ABBAABAABBABBBABBBBBBABBAABBAAABAABABBBBBAABAAAABA BAAAAAABAABAABBBABABAAB-BBBABAABAAAAAABAAB-BAAABB- ABBAAAABBAABAAB-BABBB-A-BBBAAAB-BABA
PSR163BABAAABBBBABABAABAABABB-BBBABAAAAABBAABABBAAAAABBA BBBBBBBBAAABBBBBBBBBB-BBBBBABB-ABAABBBBABABAABAAAB ABBABBBABABBAABA-AABABABAABBABBBABAB
PSR167BBAAABBBAAA-BBBBBABBBAABAAABBBBABAABBAAABB-BAAAABA AAAABABBBBAABABBABBBBBBBABBBABABBAAAABABBABAABABBB AAAB-AABBABABAAABABBBAABBAAAAABAAABB
psr312BB-ABBBBBA-BAABABBABBBAAABABAABABBBBAB-BBABBBBABBB BABBBBAABAAAABBBBBAA-ABBBAABA-BBB-ABB-ABABABBBBAAA A-AABBBBBB-BABAAABBAAAABABBBBBAABAAB
psr326AAAB-BBBAABBBBBABABABBB-BAAAABBBAAAABA--BBAABBABAA BBBBBBBBBAAAAABABAABBBBA-BABABBABAAAA-BBAAABABBBBB BBAAABABAAAABBAABBBBBB-ABAAABAAAAAAB
psr371aAAAABBBBB-BABBABBBAAABBBAAABBABBABAABABAABAABABBAB BBAABABBBABBBBBBABBABB--ABAABBBABAABABAAAABBAABBBB BBBBBBBABBBAABBAABAAABBAAAAAAAAAABBB
psr371bBAABBBBABBBABBABBABAAABBBBAAABBBABBBBAAABBABABBABA AABBABBBABBABBABBAAABABABABBBAABBAAAABBABBBABABBAB BABABABAABBBBBBAABAAAABAAABABAAAABAB
psr547---ABBBBBABBAABABBABBBBAABABAABABBABABABBABBBBABBB BABABBAABAAAABBBBBAAAABBBAABAABBBBAB-AABABABBBAAAA ABAABBBBBBABABAABBBAAAABABBBBBAABAAA
psr596aABB-BBBBBBAAABABB--AAABBBAAABAABBAAAAB-----BABBABA AABBBAAABBA-------AABAA-ABABBBBBBAABBB---B-------- -----AAAABAABABABBBAABBAAABAAABB-ABB
psr596bBBBABBBBBABBAABA----BBAAA--BAABABBBB---BBABBBBABBB BABBBBAABAAA--BBBBAAAABBBAABAABBBB-BB-ABAB-------- ------BBBBABABAABBBAAAABABBBBBAA-AAB
psr598A-AAAAAABBAAAAAAABAABAAABABA-BBBABBABAABAABBBAAAAB A-BAAAABABABAABB-AAAAABAAABABAABBBBABABAAAAABABABB AABBBBBBABABABB-BBBBBBBABBBBBBBBABAB
psr628ABBABAAAABABABBABBBBABBABABBBBBBBBAA-B-AABABBAABBB AABAABAAAAABB-AABAABA-AAAABAABABAAAAAABBAAAAAABABB ABAABAAAABBABAAABBAAABAAAAAAABABABAB
psr637BBABABBBBBABABAABBBBBB-ABAABBABAAABBABABBBBBBAABBB BAABBABBBABBABBA-BAAAAABA-ABBAABBABBAABAABABABBAA- BBAAA-BAABABBBAAABBBBBAABABABAABBAB-
psr666AAAABBBABABBAABBAAABBABBABAABAAABBBBBAAAABAABBABBA BBBBABBBABAABAAABAABABBBBBBABBBAB-AAABBBBABAABBABA AABAAAABBBABAAABBABAAABBABBABAABABA-
psr690BBBABBBBBABBAABABBABBBAAA-ABAABABBBBABABBA-BBBABBB BABBB-AABAAAABBBBBAAAAB-BBBBAABBBBABB--BABABBB-AAA ABAABBBBBBABABAABBBA----------------
psr922BAA-BBABBBBBAABBBAABBBABBABABBAABBABBBBBABBBABABAB ABBABBABA-BAABBBBBBBA-BAABABBAABAAABBABABBABAABA-B A-BABAABBABABABBABBAB-------BAABBAAB
psr953BAAABBAAABABABBBBAAABABABAABBBBABAABAAABBB--BBAABB BABAB--BAABBBBBABAAABBA-BABBBAABABABBBAAAB-BBBBBAB BBAAABABBB-AAAABBBA-ABABBAAABABBABBB
px5ABBBBAAABBABABBABBABABBABABBBBBBABAABBAAABABBABABB AABAABAABAABBBAABAABABBAAAAAABABAAAAAABBBAAAABBABB ABAAAAAAABBABAAABBAAABAABAAAAAABABAB Mapped_by_functionPx-5 (Avena)
rast1_4AAAABBBAABBBABAAAAAABBAAABABABBBBABBBBBBAAABBAAAAB BBAABABBBAAABAABBBAAABAAAABBBAAA--ABABBAABBABABAAB BBBAAABABABBBABAABABAAABB-ABBABBBBB- Mapped_with_proberast1-4
rz143a---------ABBBBAABAAB----------------------------BB BABAB-AABAAAABBBBBAAAAB-BAABA-BBBBABBBAB-BABBBBAAA ABAABBBBBBABABAAABBAAAABABBBBBAABAAB
rz143bAAABBBABABABABBBBABAAABABBB-BBBABAABBAAABBAABABABB BABAABBAAABBBABAAAAAB-AABABBBAABAABABBAAABA-BBBAB- BBAAAAABBABAABABBAAAABABBABABABBABBA
rz144BBBA-----AAAABABAB-AAABBBAAABAA-----------B------- -----A----ABABBABBAABAAAABABAABBAAAABA-----AB----- -------ABBA---------ABBAAABAAABBBBAA
rz251BAAA-BBAABBBBAAAB-AAABBBABABBBAABBBBAAAAABAAAAAAAB AAABAAABABABBAABABBA-AAAABAABAAABBABAAABBBBAAABBAA BAAAABABBBABABABBBBBBABBBBBABBBABBAB
RZ2aABBBAABBBBBBBABAAAA-AABAAAAABBBAABAABAAAABBBBAABAB BBBABBBABBABBABABAAB-AB-BABAABBAAABAAABAABABA-BAAA BBBABBBAB-BABABBBABBBAA-BABBBAABABBB
RZ2bAAABBAAABBBAABABBBBAABBABAB-BABAABABBAAAAABBABABBA -BAAAAABBABAABAABBBBBBBBBABBABABABBAAA-AAAAAB-BBAA ABAABAAAABBAABB-BABBBBAAABABAAABAAAB
rz387aABBABBB-BAAAABA-ABBAAABBBA-ABAABAAAAABABABBBA-BABA AA-ABABBBBABABBAABBABAA-ABABA-BBAAAABBBAAABABABAAB AABABABABBABBABAABBAABBAAABAAAB-BAAB
rz387b----------------------------------------BA-BBBABBB BABBB-AABBAAAA-BB-------------BBBBABBBABABABBBBAAA ABAABABBBBABABAAAB--AAABABBBBBAABAAB
rz390aAABBAAABBBBABBA-BBAABBBBAAABAAAAABBAABBBAA-ABBBAAB BABAA-ABBAAAAABBBBBAA-B-ABABAAABABBBAABABBAABBABAA BAABABAABBAAAABBABBAAAABBABABABBAAAA
rz390bAABAAABAAABBAABABB-BBBBBABBAABABAAABABBBBB-ABABB-A AAAA--ABBABABABBBBBBAAA-ABAABAABBABABAB-BABABBBBAA AAAAABABBBBABABA-ABAABAABBBBAAABBBBB
rz390dBAAAAABBBBABABAABBA-ABBABBABBAAAAABBAABA---AAABABA BBBA--BBAAABBBBBBBBBBAB-BBBAA-BABABBBBBAAABAAABAAB ABBAABBABBBBAABAAAABBBABAABBABBB-BAB
rz395aAAAAB-BAB-BBAABBAAABBAABABAAB-AABBBBBABAABAABAAABA BBABABBBABAABAAABAABABBBBB-ABABABBAAABBBBABABBBABA AABAAA-BBBBBAAABBABAAABBABB-BAABBBAA
rz395bBBBBABABBBB-BABBAAABABAAAB-ABBAABBAAAAABBBBAAAA-AA BBBBAAABBBABABBABBBB-AA-AABAABABAAAABAABBBABABBBBB AAAAAAAABAABBABAABA-BAAABAAAAAABBBAB
rz397---------ABBAABABBABBBAAABABAAB----BABABBABBBB---- -----------AABBBBBAAAABBBAABAABBBBABB-ABAB-ABBAAAA ABAABBBBBBABABAABBBAAAABABBBBBAABAAB
rz404aAABBBABABBBAAABAABB-BABBBABAAABAABBBBBBBBBAAAAAAAA BB-BAABBBBAA-ABAA--BAAABAAA-BABBABAAABBAAAABA-BAAA ABBBBAAAABBBAABBABBBBBABBABBBAAAAA-A
rz404bBAABABB-BBBBB--BBAA-BABBBBBAAABBBBBBAAAABAABABBABB AABAA-BAABBABABBBAABABBAAABBBBABBAAAABBA-BABB--BBB B-BAABB-ABBABABAABAAAABAABBABABAAABA
rz404cBAABABABBBBABBBBAAA-ABAAAABABBAABBAAAA-ABBBA-AABAB BBABBAABABABABAAABB-BAABBABAABABAAAABAABBBBBA--BBB BAAAAB-BBAABAABAABBBB-AABAAAAAABBBAB
RZ413ABBBBAABABABABBABBBBABBABABBBBBBBBAA-BAABB-BBAABB- AABAA-BBBABABAAABAABABA-AABAABABAAAAAABB-AAAAABABB ABABBAAAAABABAAABBAAABAAAA-AABBBABAA
rz444aAABAA-BABABABBBABAABBBABABB-BBBBBA-BBAABABABABABBA ABAABABABAABBABAA-BBBBBBAABBABBBB-BBAAAABABABBBBAB BBABBBABABBAABAAABABBBB-ABAABBABAABB
rz444bAABBBBBAABBAABABAABAABAAAABBBA-BABABBBABBAA-BABAAB AABBAAABBBAAABAAABBBBAAAAAAABBA-BAABBBBABBBAAABAAB ABAA-BBABBBBBABABBABBBB-BBABBABBABAB
rz446aBBABABABBBBABBBBBAABABAAA-BABBAABBAAAAABBBBABAABAA BBABAAABABABABAAABBBBAABAABAABABBAAABAABBBBBAB--B- AABABBAB--------ABABBAAABABAABB-BAAB
RZ446bBAABBABABABBBABBBABABABBBBBAAABBBBBAAAAABABBABABBB AABAAABAAABABABAB-ABABBAABBBBBABBAABABBAABABBAABBB BABAABBAAAAAA-BABBAAAAAAABBABABAAABA
rz474aABAAABAAABBAA-BBBABBAABBABAABBABBABBABBABBAABABABA BBABBAABABBBBBAA-AAAABABBBBABABBABABBABBBBABBBAAAB BBBAABBBABBAAAABBAAAAABAAAABABBAAABB
rz474bBBAAAAAAAABAAABBBABBBBBBAABABBBABABBA-ABBBAAB-BBAA BBBBAAABABBBBAAA-AAAABABBBBBBAAABBABBAABBBABBBBAAA -ABAABBBABBAAABBB--AAABAAAABABBAAABA
rz474cBABABAABBBBBAABBBAABBBBBBABABBAABBABBBBBBBBBABAAA- ABBABB-AABAAAABBBA-BBBAAABBBAAABBBABBABBABABAA-BAA ABBABBAABBBA-ABBBBBBBAB-BABBBABBBABB
rz476aBAABBBBABBAABBAABABAAABBBAAAABABAAABBBAABBAAABBABB BA-AABBBBBBABBABBAAAAAAABA-BBAAABA-BABABABBABBBBAB BABABABBBBABBBBABBAAAABAAABABBAAABAB
rz476bBABABAABABAAABBBAAAABAAABBABAAABAAABB-BBAABAAAAAAA -ABBABA-AABBABBAAAABBAABABBAABBBABBAAAAB-BBAAAABAA AAAABBBAABBBAAAABAABBBB-ABBAABABABBA
rz508aBBBAB-BBBABBAABABBABBBAAABABAABABBABABABBABBBBA-BB BABBBBAABAAAA-BBBBAAAABBBAABAABBBBABB-ABABABBBBAAA ABAABABBBBABABAA-BBAAAABABBBBBAABAAB
rz508bBBBABABBBAABAABABAAABBBAAAABBBBABBABABBBBABBBBABBB BABBBBAABAAAAABBBBAAAAABBAABAABBBBABBAABABBABBAAAA A-ABBBAABBABABABBBBAAAABABBBBBAABAAA
rz508cABBBBBBABABAABBBABBBAAAABBBABAABAABBAABBAAABAAABBA BAAABAABAABBABBAAAABBBBBABBAABBB-ABAAABAABABABABAA AABABABBABBBAABABABBBBABAABAABABABBA
rz508dABBBBBBABAAAABBBAABAAAAABABBBBABAABBAABBAAABAAABBA BAAABAABAABBAABA-AABBAABABBAABBB-ABAAABAABBAABABAA AABABABAABBBAABABABBBBABAABAABABABBA
rz538ABBBAABAABBABAAABBBABBBBBAAABBABAAABABBBBBAABABBBA AABAAABABABAABBAAAAAAAAAABAABBABBBAABBAABBBBABBAAB AABAAABABBBABB-BBABBBBAABBABBAABBBAB
rz543-AA-AAA-BBABAAAAABABBAAABABBAB--A-BABBABAABBBAAAAB ABBAAAABABAAAABBAAABAAAAABAAAAAABABBBABBBAAABBAABB AABBABBBABABABBAABBABBBABBBBBBAB-BAB
rz574aBAAAABAABBABBAAABBAAABBBABABBBAABBBBAAAAABAAAABAAB AAABAAABABBBBAABBBBA-AAAAB-ABAAAABABAABBBBBAAABBAA BAAAABBBBAABAAABBBBBBB-BBBBABBBAAAAB
rz574bABABABBABBBBBBABBBAAAAABAABAAABABBBBABABABBBABAAA- AAAAABBABAABBBBBBBAABBBAB-BAABA-BABBAABAABABAAB-AB ABBAAAABBABABAABBBBBBAABABABAABAABAB
RZ596AABABB-BAABAAABB-AAABB-ABAAAABABABAA-AABBBBABBBBAB BBBBBBBBAB--AAABABAAAABBABABABAABAABBABBAABBAABBBA AAAABAAABBABBABBBBABBABAABAABAAABBBB
rz630BBAAAAAAAAB---------BBBBAABABBAABAB-ABABBB-ABABBAA BBBBB-ABABBBBAAA-AAAABA-BBBBBABABB-BBAABBBABBBBAAB -ABAABBBABBAAABBBAAAAABAAAABABBAAABA
rz672BAAABBBAABBBBAAAB-AAABBBABABBBAABBBBAAAAABAAAAAAAB AAABAAABAB-BBAABABBAA-AAABAAB-AABBABAAABBBBAAABBAA AAA--BABBBABABABBBBBBABBBBBABBBABBAB
rz682aBBBABBBBBABBAABABBABBBBAA-ABAABABBBBABABBABBBBABBB BABABBAABAAAABBBBBAAAABBBAABAABBBBABBBABABABBB-AAA ABAABBBBBBABABAABBBAAAABABBBBBAABAAA
rz682bABBBBBBBBBBAABBBAABAAAAABBBBBAABAAABAABBAABBAAABBA BABABAABAABBABBAAAAABABBABBAABBBBABAAABAABBAABABAA AABABA-AABBBAABABABBBBABAABAABABABBA
rz69a-BABABBBBBBABBABAAABBAABAB-BABAABBAAAAABBAAAA-ABAA ABABAABBBBABBBBABB------------------------BAABABBB BAAAAAABBAABAABAABBBBAABBAAAAAABBBAB
rz69bAAAAAAABABAAABAAAABAAABBABBAABBBBABABABBAAABBAABAB BBABBBABBAABABAABB------------------------BBAABAAA BBAABBBBABBBBBABBABBB-AABABBAABABBBB
rz892aAABBBAABBABBAA-BAAABBAABBABBAAAABBBBBAABABBAABAAAA AAABAAAABABABAAAAAABBAAABBBABBBABABBAABABABBAABBAB BAAABA-ABABBAABBBBBBBBBABABA-AAABABA
rz892bABBBBBAABBBABBBABABBBBBAAAABBBAAABBABAABBBBAAAABAB BBAABABBAABBAB-BBBBAABBABBBBBAAAABBBABBAABBBAABBAA BAABA-ABBABBBAAABAAAABABBBBBBABABBBB
rz912BBAAAAAAAABAAABBBAB-ABBBAA-ABBAAAABBA-A-BBAABABBAA BBBBBAABAABBB-AA-AAAABBBBBBBBABAB----AABBBABBBBAAB -ABAABBBABBAAABBB-A-AABAAAABABBAAABA
skdhABAABBBAABAAABAABABABBBBBBBBAAAAABABBAABBABABAABAB AAABABBABBAAAABBABBBABABABBAABAAABABBBBBAABABABABA BABABAABAAABAABAABABBBABAABBAAABAABB Mapped_by_functionSkdh (Avena)
spgABBBBAAAAABAABAAABBAABAAABBABBABABAAAAABBBBAABAABA AAAABAABBBBAAAAAAAAAABAABBAAABABBAAAABAABAAABABAAB BABBAABAABBBBABAABABBABABBABBAABAAAB
srgh1ABAAABBB-AA----BAAABAA-AB-BABBBBBAB-BAAABBB-AAABA- BA--BBBAABBBBBAAAAABBBAABABABBBA-AAABBABBA--ABABBA BBABBBBBAABBBBAABAABBBBAABABBBAABBBB
srgh25aAAABAAABBABABBABBBAABBBBAAA-AAAAABAAABBBAAAABBBAAB BABAAAABBAAAAABBBBBAABBBABABAAABABBBAABAABAABBABAA BAABAAAABBAAAABBABBAAAABBABAAABAAAAA
srgh25bBBABBAB-BAAA--A---BBAB--BABBBBAABAABA---AABBABAABA ABAABBBB-BABABAAAABABAABAABAABB-BABBAAABBBBBABBABB -AAAABAABABBBAA-BAAAAAAAAAAAAB-ABBBA
srgh32ABBABBBBBABAABA-ABBAAABBBAAABAABAAAAABABABBBABBABA AABABAABB-ABABAAABBAB-A-ABAB-BBBAAAABBBA-ABABABAAB -ABABABABBABBABAABBAABBAAABAAABBBAAB
srgh8aABBBAABABA-BBABBABABBBAABABBBAABABABABAABBAAAABAAB AABAAABBAABBBABBAAABB-ABAAAAABAB-AAAAABBBAABABAABB ABBBBAAAAAAAAAABBAB--ABAABABBBABABBA
srgh8bBAAAAAABABBAAABABAABBBBAAABABBAABAABAAABABAAAA--AA ABBAAAAAABABAAAABBAAA-AAABBBAAAABBABBAABABABAABAAA AABA-BAAABBAAABBBAAAAABAAAABBABAAABA
umn101aAABBAAABBBBABBAABBAABBBBAAABAAAAABAAABB-AAAABBB-AB BABBAAABBAAAAABBBBBAA-BBABABAAAB-BBBAABAABAABBABA- BAABAAAA-BAAA-BBABBAAAABBABAAABBAAAA
umn101bBBABAAAAAA-AAAABBBBBABABBAABABABABAAABBABABA-ABAAA ABBBBBBABBBBABBBBAABAAABABABABBAAABAABBBBAABBAABAB BBB-AABAAABABAABABABBBA-ABAAABBBABBA
umn101cAABBAAABBBBABBAABBAABBBBAAABAAAAABAAABB-AAAABBB-AB BABBAAABBAAAAABBBBBAA-BBABABAAAB-BBBAABAABAABBABA- BAABAAAA-BAAA-BBABBAAAABBABAAABAAAAA
umn162aAABBAAABBBBABBAABBAABBBBAAABAAAAABAAABB-AAAABBBAAB BABAAAAB-AAAAABBBBBAA-BBABABAAABABBBAABAABAABBABA- BAABA-AABBAAAABBABBAAAA-BABAAAB-AAAA
umn162bBBABAAAAA--AAAABBBBBABABBAABABABABAAABBABABAAA-AAA ABBBBBBABBB-ABBBBAABAAABABABABBAAABAABBB-AABBAABAB BBB-AABAAABABAABABABBBA-ABAAABBBABBA
umn214aABABAABAAA-AAABBABBBABABBAABABABAAAAAB-ABABAAABABA ABBBBBBABBB-ABBABAABAAABABABABBAABBAABBBAAABBAABAB BBBBAABAAABABAABABABBBAABBAAABBBABBA
umn214bAABBAAABBBBABBAABBAABBBBAAABAAAAABAAABB-AAAABBBAAB BABBAAABBAAAAABBBBBAA-BBABABAAABBBBBAABAABAABBABA- BAABA-AABBAAAABBABBAAAA-BABAAAB-AAAA
umn214cBAAAAABBBBABABAAABABABB-BBA-BAAAAABBA-BABBAAAA-BBA BABBBBBBAAABBBBBABBBBBBBABBA-BBABABBB-BAAABAABBAAA ABBAABBABBBBAABAAAABBBABABAAABBBABAA
umn41AABBBABBBBBBBABBBAAAAABB-ABABBBABB-BBAABBBBBBBABAB ABBBBBABABAAAABBBAAB-AA-BABBABAB-AABABBAAAABAABBAA AABBBBABB-BABA-BBABBBAA-BABBBABBABBB
umn51aBABABBAABBABBABBBAAAABBBABAB-BBBAAAB-A-AAB-BBABAAA AAAAA-BAAAABB-ABAAAAAAA-BBAABBAABAABAABBAABAABBBBA BAAAABBABABBABABBABAAABBBABBBBBBAAAB
umn51b---BAB------ABABAABAABABBABBBAAABAABA-BABB-AAAABBA BBBBB-BBAAAB------------------AABAABBBBABABAABAAAB ABBABBBABABBAABAABBBABBBAABBAABBABAA
umn815AABBABBBBBBAABAABBBABBBBAABAAAAAAABABBBBAAA-B-BAAA BABAAAABBBABAAA-BBBA--BBAB-A--BBAB-BBBBAABABBAAAA- BAAAA-AABBAAAABBABBAABA-AAAABBBAAAAB
umn853aABABAABAAA-AAABBABBBABABBAABABABAAAAABBABABAAABABA ABBBBBBABBB-ABBABAABAAABABABABBAABBAABBBAAABBAABAB BBBBAABAAABABAABABABBBA-BBAAABBBABBA
umn853bAABBAAABBBBABBAABBAABBBBAAABAAAAABAAABBBAAAABBBAAB BABAAAABBAAAAABBBBBAAABBABABAAABBBBBAABAABAABBABAB BAABAAAABBAAAABBABBAAAABBABAAABBAAAA
umn853cABABAABAAAAAAABBABBBABABBAABABABAAAAABBABA-AAABABA ABBBB-BABBB-ABBABBB-----ABABABBAABBAABBBAAABBAABAB BBBBAABAAABABAABABABBBAABBAAABBBABBA
umn97aBBBABBBBBABBAABABBABBBAAA-ABAABABBBBABABBABBBBABBB BABBBBAABAAAABBBBBAAAABBBAABAABBBBABB-ABABABBB-AAA ABAABB-BBBABABAABBBAAAA-ABBBBBAABAAB
umn97bBAAABBAABBABAAAB-BBBBBBBBBBBAABABBABABABAAAABBABBA BAABAABBBBBBBABABBBAAABBABBBAABAAABBBAABAAAAAAAAAB ABAB-BBB-BAABBAAABABBAABAABA-ABBBBAB
umn97cBBABBBAABBBAABBABABABBBAAAABBBAAABBABAABBBBABABBAB BBAABABBABBAABABB-BAABBBBBBABAAAA-BBABB-ABBBAABBBA BAABAAAAB-BBBAAABAAAAAA-BBABBABABBBB
wg110aAAABBAAABBBAABABBBBAABBABABAABBAABABBAAAAABBABABBA -BAAA-ABBABAABAABBBBBBBBBABBABABABBAAA-AAAAABABBAA -BAABAAAABBAABBABABBBBA-ABABAAABAAAB
wg110bAABBBABBBBBBBABBBAAAAABB-ABABBBABBABBAABBBBBBBABAB ABBBBBABABAAAABBBAAB-AA-BABBABAB-AABABBAAAABAABBAA AABBBBABB-BABA-BBABBBAA-BABBBABBABBB
wg110cBAABBA--BBBABAAAAAAAABAAAAB--BAABBABBAAAAB-ABBBAAB AABBBBBABA-BBABBBABABBAAAABBABBABBBB-AABBBAAB-BAAA BBBABBBAABBABAAA-BABBABBAAABBBAABBBA

GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.