Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Oat-2013-SNP-OxP

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Map Data
Oat-2013-SNP-OxP
Map
Oat-2013-SNP-OxP-1
[ Show all 22 ]
Species
Avena sativa
Parent
Otana CIav9252
PI260616 (oat)
Type
Genetic
Map Units
cM (Haldane / Kosambi)
Reference
ReferenceOliver RE et al. (2013) SNP discovery and chromosome anchoring provide the first physically-anchored hexaploid oat map and reveal synteny with model species. PLoS ONE 8:e58068.
Remarks
Data extracted from Supplemental Data from reference PLO-8-e58068
Original SNP scores and component map for oat population: Otana/PI 260616
SNP Note: progeny ID numbers 57, 64, 97, 106, 109, 111, 123, 124 were dropped from the data of OP-1 to OP-127 for quality reasons during mapping.
SNP Note: loci without linkage positions were dropped for quality control reasons during construction of the component map.
Parents O and P and Progeny OP-1 to OP-127.
Locus
[ Hide all but 1 of 475 ]
BA_grs_c10318BAABBABAAABBBBBBBABBAAABBBBBAABABBBAABBBABAAABBABBBAABBBAABAABABABAAAABBHBBBBAAABABBAABBABAAABABBAABSNPBA_grs_c10318_236
BA_grs_c10611BABAAABAAABAAABABABBBAABBBBBBBBBABAABABBABBAABBABABBBBAAABABABBABBBABBBA-BBBAABBAAAAABBAHAAAABBAAABBSNPBA_grs_c10611_259
BA_grs_c8269BAABBBAABABBABBBBBABBAAABBBAABBABAABABABBBBABBBABBBABBABBABBABBABAABABBBAAABAABBABBBABBBBBABBBBABBAASNPBA_grs_c8269_158
BA_grs_c8585ABBAAAABAAAABBBBABAABBBBBBBBBBBBBAABBABAABAABAAAAAABBAABABABABBABBBAAABBABBBABBABBAABBBABAAABBBBBBAASNPBA_grs_c8585_235
GMI_DS_A3_213ABABBBABBBABBBABABAAABBAAAAAAAAABABBABAAAAABBAABABAAAABBBABABAABAAABAAABAAAABBAA-BBBB-ABHBBBBAAB-BAASNPGMI_DS_A3_213_352
GMI_DS_A3_242BABBABBABABBBBBABBABBAABAAABBABBAAABBAAABAAAAAAABBBBAABBBABBABBABAAAAAABBBAAABBA-BAAA-ABAABABBAA-BBBSNPGMI_DS_A3_242_303
GMI_DS_A3_289BABAABBBAABBAAAAABAAAAABBAAAABBBAAABAAABBAAABBBBBAABBAAAAAABAAAABBAABBABBBBAAABB-AAAA-BBBBBBBAAB-BBBSNPGMI_DS_A3_289_88
GMI_DS_A3_39BAABBBAAABAAAAAHABBBABBBBAAAAABBAABABBABABBABBBBBABBABAAAABBAABBBAAABBABBBABBBAB-BAAA-BAAAABBAAA-BBBSNPGMI_DS_A3_39_99
GMI_DS_A3_435ABAAABBAAAAAAAABAAABAAAAABABAABABAAABBABABBABAABAABBABBBBAABAAAABBBBBAAAAABBAAAB-AAAA-BAABBBABBA-AABSNPGMI_DS_A3_435_344
GMI_DS_A3_74ABABBAAABBAABBBBBABBBBBAABBBBAAABBBABBBAABBBAAAAABBAABBBBBBABBBBAABBAABAAAABBHAA-BBHB-AAAAAAABBA-ABASNPGMI_DS_A3_74_292
GMI_DS_CC10034ABAAABAAABABAAAABBBBBBBBAAABABBBAAAABBBBBAAHBBBBABAABAAAAA-BBBBABBBABAAAABBBBBBABBBBBBAABABBBBABBAAASNPGMI_DS_CC10034_60
GMI_DS_CC10481BAABAABBBBAABABBABAAAAABBAAAAHBBBBBAABAAABBBAAABBBABABBABBBBBAABBBAAABAAAABBBBAAAABBBABABAABAAABAABBSNPGMI_DS_CC10481_156
GMI_DS_CC1057B-BB-B-B-BBBBB-B-BB-B---B-B-B--B-B--B-B--B-BBBB-B-BBB-B-BBB-B--B---BBB-B--BB-BB-B-BB-BBBB--B-BBBB-BBSNPGMI_DS_CC1057_147
GMI_DS_CC11029BABAAABAAABAAABABABBAAAABBBBBBBBABAABABBABBAABBABABBBBAAABABABBABBBABBBA-BBBAABBAAAAABBAHAAAABBAAAAASNPGMI_DS_CC11029_65
GMI_DS_CC11093BAABAAABABABAABBABBBAAABBAAAABBBBBBBABAAAABAAAABBBABBBBBAABABAABABAAAAAAAAAABBABAABBBAABBAAAAAABBABBSNPGMI_DS_CC11093_89
GMI_DS_CC11787ABAABABBBBBBAABAAABBBBBBBABABABBABABBBABBBBABBBAAAAABBBAABBAABBAAABABBBABBABBBAABBBBBABAAAAABABBABABSNPGMI_DS_CC11787_243
GMI_DS_CC1776ABAAAAABAABAAAABABBAABBBBABBAABBABAABABBAAAAAAABABABBBBBAAABABAABAABABAABABBBABAABAABBABAAAAAAAAAAAASNPGMI_DS_CC1776_314
GMI_DS_CC1800ABBABABBABBBBAAAAAAAABBAABBAHBABABAABABABABHBAABAAHBBBBABBAABAABAAABBAAABABAAAABABABABBABAABAAABABAASNPGMI_DS_CC1800_254
GMI_DS_CC2679ABAABABABAAAAABABAABABBBABABABBAAABBAAAABABAAAABABAAABABAAABABBABBBAAABABAAABAABABAABAAAABBABAAAAABBSNPGMI_DS_CC2679_57
GMI_DS_CC3048ABBBBBAAAABBABABBAABAAABBBAABABAAAAABBABBABABAABABBBBAAABBABABABBBBABBAB-BBAAAAAAAAAAAAABBABAAAAABAASNPGMI_DS_CC3048_64
GMI_DS_CC3171ABBAAABAAABBBAAAAABABAAAABABHAAAABBBAAABBBAHBBBAABBBABBABBAAAAAAABBBBAABAABBBBBBABBBAABAAABAABABBAAASNPGMI_DS_CC3171_218
GMI_DS_CC4033BABBABABABBBBBABABBABAAABABABAABABAABABBABABBBBABABBBABABBBABAABAAABBBABAABBABBABABBABBBBABBABBBAABBSNPGMI_DS_CC4033_368
GMI_DS_CC4373BABABABBBBBBBBAABBAABBBAAABABBBABBBBBBABBAABBBBABAAAAABABBBBBBAABBABBAAAABAAAAABBBAAAAABBBBBAAAABBBBSNPGMI_DS_CC4373_180
GMI_DS_CC4394ABBBBABBAAAABBBBBAABAAABBAAABABABBABABAAAAABABBAABABBBBABAAABBBAAABAAABAAAAAAAABBAAABBBBAABBBAABAAABSNPGMI_DS_CC4394_195
GMI_DS_CC5134BAABBBAABABBABBBBBABBAAABBBAABBABAABABABBBBHBBBABBBABBABBABBABBABAABABBBAAABAABBABBBABBBBBABBBBABBAASNPGMI_DS_CC5134_229
GMI_DS_CC5188ABBAAABAAAABAAAAAABABAAAABABAAAAABBBAAABBBAABBBAABBBABBABBAAAAAAAABBBAABAABBBBBBABBBAAAAAABAAAABBABASNPGMI_DS_CC5188_127
GMI_DS_CC5507ABBAAAABAABBBBBAAAAAABBBBBBBBBAABBBABABAABABBAAAAAABBAABBBBBBBAABBAAAABBAABBAABABABBBBABBABABBBBABAASNPGMI_DS_CC5507_90
GMI_DS_CC5529BAABABABABBBBBABABBABAAABABABAABBBAABBBBABABBBBBBABBBAAABBBBBAABBAABBBABABBBABBABABBABBBBAABABBBBBBBSNPGMI_DS_CC5529_175
GMI_DS_CC5683B-BB-B-----BBB-BBB-------B-B-B--B-B---B----B---BBBBB--BB---BB--BBB-B------B---BB-----B-BBBBB-B------SNPGMI_DS_CC5683_441
GMI_DS_CC6030ABAABABABAAAAABABAABABBBABABABBABABBABABBABAAAABABAAABABAAABABBABBBAAABA-BAABAABABAABAAAABBABAAAABAASNPGMI_DS_CC6030_255
GMI_DS_CC6822ABBBBAABBBABBBBAABBAABBABBABAABBBABBBBBABBABBBBAABAABBBABBAAABABAABAABAABABBABHAAAAAAAAABAABBBAAABBASNPGMI_DS_CC6822_86
GMI_DS_CC6823ABA-BA-A-BBA-AH--HHBB--HBBABHBBBABH-HHBBHB--BBB-AHHBBB-A-BAB--HAB--H-H-BHABB-A--BBBB--B-AHBAAB-BHHABSNPGMI_DS_CC6823_75
GMI_DS_CC7370ABBABBBBBBABBAAAABBBAAABABAAAABABAABAABABAAAABBAABAAABABBAAAAABBABABABAAABAAABBBABAABABAAAABBABBBBBBSNPGMI_DS_CC7370_52
GMI_DS_CC7691ABBBBABAABBAAABBAAABBAABABABBBAABBBBAABAABABB-ABAABABBABABBABBABABBABABA-BBBBBABBAAAABBBBAAABBBBAAAASNPGMI_DS_CC7691_280
GMI_DS_CC7795ABAAAABBAA-AAAA-AB-AAB--BA--AABBABAAAA-BAAAAAAABAABBBBBBAAABABAABAABA-BAHABBBABAABAA-BABAAAAAAAAAAAASNPGMI_DS_CC7795_77
GMI_DS_CC7847ABAAAAABAABAAAABABBAABBBBABBAABBABAABABBAAAAAAABABABBBBBAAABABAABAABABAABABBBABAABAABBABAAAAAAAAAAAASNPGMI_DS_CC7847_62
GMI_DS_CC7993ABABBABABBBABAABBAABBBBABBABABBAABABAABAABBBBABBAAABBBBABBHBBBAABBBABABBAHBBBABBBBBBBBBBAABAABBBAAAHSNPGMI_DS_CC7993_68
GMI_DS_CC8041ABBBAHHHAHBHHBHAHHBHHHHHHHHHHHHHHHHHBBHBBHHHBBBBABAAHBHHHHAAHBAHHHHHHAHAABHHHAHHHBBBHHAHABHAHHAHBBABSNPGMI_DS_CC8041_85
GMI_DS_CC807B-B-B-BBB-----BBBB---BB-BBBBBBBBB-BBB-----BB-BB-B--B-BB-BBBBB-BBB-B--B--B-B-BB----BBBBBB-BBBB--BBBBBSNPGMI_DS_CC807_111
GMI_DS_CC8829BAABBBABBBBABBBBBBAAABBBBABAHBBBBAAABBBAAABHAAABBAAABAABAABBBBBBBBAAABBA-BAAAAAABAAABBBBBBABBBBAABABSNPGMI_DS_CC8829_137
GMI_DS_CC9060ABBAAABAAABBBAAAAABABAAAABABHAAAABBBAAAB-BAHBBBAABBBABBAB-AAAAAAABBBBAABAABBBBBBABBBAABAAABAABABBAAASNPGMI_DS_CC9060_176
GMI_DS_CC9093ABAAAAABAABAAAABABBAABBBBABBAABBABAABABBAAAAAAABABABBBBBAAABABAABAABABAAHABBBABAABAABBABAAAAAAAAAAAASNPGMI_DS_CC9093_95
GMI_DS_CC9305ABBAAABBBABBBBAAAABABAAAABABHAAAABBBAAABBBAAAAABABBBBABABBAAAAAAABABABABAABBBBBBABBBBABAAABAABABBAAASNPGMI_DS_CC9305_53
GMI_DS_CC9316ABBABBBBBBABBAAAABBBAAABABAAAABABAABAABABAAAABBAABAAABABBAAAAABBABABAABAABAAABBAABAAAABAAAABBBBBBBAASNPGMI_DS_CC9316_186
GMI_DS_CC9448ABAAAABBAABAAAABABBAABBBBABBAABBABAABABBAAAAAAABABABBBBBAAABABAABAABABAAAABBBABAABAABBABAAAAAAAAAAAASNPGMI_DS_CC9448_443
GMI_DS_CC9493BABBAAAAABAABBABBBBAAAAAABABABBABABAAABAAAABBAABBBBBAAABBAABBAABBBABBAAAAABAAAABAAAAABAAHBABABAAABBASNPGMI_DS_CC9493_63
GMI_DS_CC9627BAABABBABABBBBBABBABBAABBAABBABBAAABBAAABAAAAAAABBBBABBBBABBABBABAAAAAABBBAAABBAABAAABABAABABBABBBBBSNPGMI_DS_CC9627_146
GMI_DS_oPt-12128BABABABBBABAAAABBBAAHAABAAAAAABAAABABAAABABBABBABAAAABABAAHABABAABBBBAAABABABBAB-BAAA-BAAAAABBA--BBBSNPGMI_DS_oPt-12128_39
GMI_DS_oPt-12215BABBABAAAAAABBABBBAAAAAAABABABAABABAAABAAAABAAABBBBBAAABBAABBAABBBABAAABAABAAABB-AAAA-ABBBBBABAA-ABASNPGMI_DS_oPt-12215_45
GMI_DS_oPt-13898ABABBABBABBAAABABABABBBBBBABBBBAABBABBABBBAHAAAAAAABBBAAABAAABBAAABAABABBAABBBAB-BAAA-BBABBABAB--AAASNPGMI_DS_oPt-13898_690
GMI_DS_oPt-14877ABBAAABBBABBBBAAAABABAAAABAB-AAAABBBAAABBBAAAAAAABBBBABABBAAAAAAABABABABAABBBBBBBBBBBBBAAABHABABBABASNPGMI_DS_oPt-14877_117
GMI_DS_oPt-14907ABAABABBBBBBAABAAAABBBBBBABABABBABABBBABBBBABBBAAAAABBBAABBAABBAAABABBBABBABBBAA-BBBB-BAAABABABB-BABSNPGMI_DS_oPt-14907_38
GMI_DS_oPt-15595ABBABBAAAABBABAABABABBBAABBBBAAAAAABBABBBAAABBBAAABABAAAAAABABBABABBBABBBBAAAAAB-BAAA-ABABBABBBA-BBBSNPGMI_DS_oPt-15595_189
GMI_DS_oPt-16541BABBBBBBAABABAAABBABAABBBBBAAABBAABAABBABABBBBBABABBBAABBAAABAABAAAABBBBAAAAABBB-BBAA-ABABBAAAAB-AAASNPGMI_DS_oPt-16541_253
GMI_DS_oPt-17694ABBAAAAABABAABBAAAAABAABABBABBBBBBAABBAAABABABABABAABABAABHABBAAABABAABABAABBBAA-ABBB-BABAABBABB-A-ASNPGMI_DS_oPt-17694_374
GMI_DS_oPt-17923ABBAAAAAABABBHBBBAABBAAAABBBBBAABAABBABABAABABBAABAABBBBAAAABBABABBBAABABBBAAABA-AB-H-AABBBAABA--A-ASNPGMI_DS_oPt-17923_173
GMI_DS_oPt-18005BAAABBBAAAABBBABBBBBAAAABAABABAABABBAABBAABBBAABBBBAABAABABBBAABBBABAABAABBAAABA-ABBA-BABAAAABAB-BBASNPGMI_DS_oPt-18005_248
GMI_DS_oPt-18064ABAABAABABBAAAAAAAABABBBBAAABBBBABABBAABABBABBBAABAABABAABAAAAAAAABBABBBBABBAABA-BBBB-BBHBBABABB-AABSNPGMI_DS_oPt-18064_151
GMI_DS_oPt-2385ABBBBABAABBAAABBAAABBAABABABBBAABBBBAABAABABBHABAABABBABABBABBABABBABABABBBBBBABHAAAA-BBBAAABBBH-AAASNPGMI_DS_oPt-2385_166
GMI_DS_oPt-2653ABBAAAABAAAABBHBABABBBBBBBABBBBBABBBBABAABBABAAAAAAABAABABABABAABHAABABAAABBABBB-BAAA-BABAAAABBB-BAASNPGMI_DS_oPt-2653_332
GMI_ES01_c10216ABBAAAABAAABBBBBABAAABBBBBBHBBBABAAABABAABAABAAAAAABBAABABABABAABAHAAABBABBBAABA-AAAB-AABAAABBB--BAASNPGMI_ES01_c10216_255
GMI_ES01_c10387BABBABBABAAAABBAHABBABAAAAAABABAAAABABAAAAABAAABBABABABABAAABBBBABABBAAABBBAABAAAABBAAAAAABABBBBAB-ASNPGMI_ES01_c10387_303
GMI_ES01_c11420BAABBBABBBBAABBBBBABABBBBABAABBBBAAABBBAAABAAAABBAAABAABAABBBBBBBBAAABBABBAAAAAA-AAAB-BBBBAHBBBA-BABSNPGMI_ES01_c11420_274
GMI_ES01_c11741ABBAAABBABBAAAAABABABBBBBAABAABBABBABABABAAHAAABAAABAABAABAABAABAABABBAABBBABBAA-BAAB-AAAABBAAA--BBBSNPGMI_ES01_c11741_182
GMI_ES01_c11960ABABABAHAABBAAAAABBABBBABBAABAABBBABABABAABBAAAAAAABBBBBBBABBAABBABABBBB-BBAABBBAABABAABAAAABBABAAAASNPGMI_ES01_c11960_237
GMI_ES01_c1287BAAAAABABBABBBBABABBBBAAAAAAABAABBAABBBABBBAABBBBAABABBABABBABAABAAAAAABBBBBAABA-ABBB-BBBAAABABH-BBHSNPGMI_ES01_c1287_580
GMI_ES01_c1307BAAAABBABBAAAABBAAABAAAAABBAABBABAAABBBAABAHBBBBBABAAAAABAAABBBAABABABABAAABBBBB-AAAA-BABBBABABA-BBBSNPGMI_ES01_c1307_465
GMI_ES01_c13233BAABABBABABBABHABBBBBAABBAAAHABABABBABABABAHABBABBHAABABAABAABBAABBAAABBABBBBBBA-ABAA-ABAABAAABA-ABBSNPGMI_ES01_c13233_204
GMI_ES01_c13403BAABBBABBBAABAABABBAAAABBABBBBABBABBBAABBBABBBBABBBBBABBBBBABABBABABABBBAAABAABA-BBBB-ABABBBBBBB-AABSNPGMI_ES01_c13403_102
GMI_ES01_c13432ABBBBAABAABBBBAABBBABBBBBAABBAABABABAAABBABBAAAAABABBBBBABBBAAABBABABABABBBAAAAA-BBHB-ABAAABABAH-ABBSNPGMI_ES01_c13432_100
GMI_ES01_c13663ABBBBAABBBBBBBBAABBAABBABAABAABBBAABBBBBBBABABBAABABABBABBAAABABAABAABAABABBABBA-BAAA-ABBABBBBHA-BAHSNPGMI_ES01_c13663_212
GMI_ES01_c13907ABBBBABBAAAABBBBBAABAAABBAAABABABBABABAAAAABABBAABABBBBABAAABBBAAABAAABAAAAAAAAB-AAAB-BBAABBBAA--AABSNPGMI_ES01_c13907_104
GMI_ES01_c14001ABABBAAABBAABBBBBAABAAAAAABAAAAAABBABBBAAABBAAAAABBAABBHBBBABBABAAAAABBAAAAABHAB-BBBB-AAAABBAABA-BBBSNPGMI_ES01_c14001_299
GMI_ES01_c14065ABAAABBAAAAAAAABABABAAABABBBAAAABAAAABABABBABAABAABBABBBBBABAABABBABBAAAAABBAAAB-AAAA-BAABBAABBA-AAASNPGMI_ES01_c14065_159
GMI_ES01_c14139ABAAAABBAABAAAABABBAABBBBABBAABBABAAAABBAAAAAAABAABBBBBBAAABABAABAABABBABABBBABA-BAAB-ABAAAAAAAA-AAASNPGMI_ES01_c14139_498
GMI_ES01_c14233ABBAABBBBAABBAAHBABBBBBBAAABBABAAABBAAHABAAHBAABAAABBBBABABBAAAABBABBBBBAABBAABB-BAAB-BAAABAAAAB-AAASNPGMI_ES01_c14233_268
GMI_ES01_c14397ABBABABBABABBAABAAAAABBAABBBHBABABAABABABABHBAABAAHBBABBBBAABAABAAABBAAABABAAAAB-BA-B-BABAABAAA--BAASNPGMI_ES01_c14397_365
GMI_ES01_c1475ABBAAABAAAABAAAAAABABAAAABAB-AAAABBBAAABBBAABBBAABBBABBABBAAAAAAAAB-BAABAABBBBBBABBBAAAAAABAAAABBABASNPGMI_ES01_c1475_450
GMI_ES01_c1511BAABAABBBBAABABBABABAAABBAAAABBBBBBAABAAABBBAAABBBABABBBBBBABAABABAAABAAAABBBBBA-AB-B-BABAABAAAA-AAASNPGMI_ES01_c1511_1015
GMI_ES01_c15143ABBBBBABBAAAAAABAABBAAABABA-AAAAABABAABBABBBBBBAAA-BA-AABAA-BABABBAABABBBBABBBBA-BA-B-BBBBAAAAB--AA-SNPGMI_ES01_c15143_210
GMI_ES01_c1517BAAABBBBBAAAAABBBBAABBBAABBBABBBAABBBABAABBABBBABAABBBBBBBBBBABBHBBAAABABAABBBAB-ABB--ABABBBBBAB-BBBSNPGMI_ES01_c1517_378
GMI_ES01_c1537BAAAABBABAAAAABBAAABAAAAAAABABBABAAABBBAABAHBBBBBABAAAAABAAABBBAABABABABABABBBBB-AAAA-BABBBABABA-BAASNPGMI_ES01_c1537_1127
GMI_ES01_c15405ABBABBBBBBABBAAAABBBAAABABAAAABABAABAABABBAAABBAABAAABABBAAAAABBABABABAAABABABBB-BAAB-BAAAABBAB--BBBSNPGMI_ES01_c15405_389
GMI_ES01_c15628BAAAAAAAABABAAABBBABBAAABAAAABABBBABAAABBAAAABBBBABBBAABAAABAAABBBAAAABBBBBAAABA-ABBA-AABAAABBAA-AABSNPGMI_ES01_c15628_381
GMI_ES01_c15886BAAAABBAAABAAABBBAABBAABABBABBAAABBAAABBAABBBAABBABABAABBABBBABABBABBABBABAABAAA-AB-B-BAABAAAAB--BBASNPGMI_ES01_c15886_573
GMI_ES01_c16275BAABB-BBAAABBBABBBBBAAAABAABAAAABABBAABBAABHBBBBBBBBABAABABBAAABBABBABBAABBAABBB-ABBA-BAAAAAABAB-BAASNPGMI_ES01_c16275_104
GMI_ES01_c1638BAABAAAAABABABBBHBABBAAABABBAAABABABAAABBAAAABBBBABBBAABAAABAAABBBAAAABBHABAAAAABABBABAABAAABBAAAABBSNPGMI_ES01_c1638_111
GMI_ES01_c16437BAAAABBABAABBBABABBBAAAAAAABAAAABABBAABBAABHBBBBBBBAABBBBABBBAABBBABAABAABBAAABABABBAHBABAABABABBBBBSNPGMI_ES01_c16437_198
GMI_ES01_c16727ABBABAABBBAAAAABBBAABBBAABBBHBABABABBAAABABBAAABAABBBABABBABBABBBAABBBAA-AAAAABBABAABBBABBABBBBAABBASNPGMI_ES01_c16727_290
GMI_ES01_c16774BABAABABAAABABAAABBAAAABBABABAABBABABBABBAAAABBABBBAAAABAABAAABBAAABABAABHAAABAA-AAAA-AABBABBBAA-BBBSNPGMI_ES01_c16774_222
GMI_ES01_c17064BABBBBAABBABBBBABAABBAAAAHAABBAABAB-BBAABBBHBBBABBAAAAAABBHABABBABBABAABAHAAABAHAABAAA-ABBBABHHAAB-BSNPGMI_ES01_c17064_407
GMI_ES01_c17183ABAABBBBABBABABBAABAAABBBAAAABAAAABBABBBAABABBBBAAAABBBAABABAAAAABBABBBAABBABAAABAAAB-AABABBBABB-BABSNPGMI_ES01_c17183_318
GMI_ES01_c1725ABBBBABBAAAABBBBBAABAAABBAAABABABBABABABAAABABBAABBBBBBABABABBBAABBAAABAAAAAAAAB-ABBB-BBABBBBAAB-AABSNPGMI_ES01_c1725_728
GMI_ES01_c17486ABAABBBBAABABABBBBAAAAABBBBBBAABBAAAABABBAABAAAAAAAABAABAAAABBBBABBABBBBAAAABBAB-ABBB-BBABAABBBA-BABSNPGMI_ES01_c17486_304
GMI_ES01_c18017ABBBBABBAAAABBBBBAABAAABBAAABABABBABABAAAAABABBAABBBBBBABAAABBBAAABAAABAAAAAAAAB-AAAB-BBABBBBAAB-AABSNPGMI_ES01_c18017_440
GMI_ES01_c20367ABBABABBABBBBAAABAAAABBABBBAHBABABAABABABABHBAABAAABABBAABAABAABAAABBAAABABAAAAA-BABA-BABAABAAA--BAASNPGMI_ES01_c20367_331
GMI_ES01_c22124ABBAABBBBAABBAAHBABBBBBBAAABBABAAABBAAHABAAHBAABAAABBBBABABBAAAABBABBBBBAABBAABBABBBBBBAAABAAAABAAAASNPGMI_ES01_c22124_205
GMI_ES01_c22540ABBABAABBBAAAAABBBAABBBAAHBBHBABABABBAAABABBAAABAABBBABABBABBABBBAABBBAAHAAAAABBHBAABHHABBAHBHHAHBAASNPGMI_ES01_c22540_100
GMI_ES01_c22545ABAABBBBABBABAABAABAAABBBAAAABAAAABBABBBAABABBBBAAAABBBAABABAAABABBABBB-ABBABAAA-AAAB-AABABBBABA-BABSNPGMI_ES01_c22545_242
GMI_ES01_c22619BAABBBBABBBBAABABABAAAAAAABAAAAABAAAABABBAABABBBBBBBABBABABABABBABBBABABBBAABAAAAABBBAABABBBBAAAAABBSNPGMI_ES01_c22619_143
GMI_ES01_c233ABABBAABAABABAABABABBAABBBBBBABBAABAAAHBAABBBABAABABBAABABBABABBABBBABBAHAAAABAB-BAAB-BAAABBABAA-AAASNPGMI_ES01_c233_61
GMI_ES01_c24109ABBBAABBBBAAABBABAAABAABBBBABBAHBBBBABBABABBBBBAAABAABAAAAAABABAABABABBABBHAABABBABBBAABABAAAABAAAAASNPGMI_ES01_c24109_264
GMI_ES01_c25270ABAABBBBABBABABBAABAAABBBAAAABAAAABBABBBAABABBBAAAAABBBAABA-AAAAABBABBBAABBABAAA-AAAB-AABABBBABB-BABSNPGMI_ES01_c25270_71
GMI_ES01_c25884BAABAAABABABAABBABBBAAABBAAAABBBBBBBABAAAABAAAABBBABBBBBAABABAABABAAAAAAAAAABBAB-ABBB-ABBAAAAAAB-ABBSNPGMI_ES01_c25884_181
GMI_ES01_c26749ABBBBAABABBAAABABAAABBBBBBABBBBAABAABBABBBAHAAAAAAABBAAAABAAABBAAABABBABBAABBBAB-BAAA-ABABBABAB--AAASNPGMI_ES01_c26749_466
GMI_ES01_c27024ABBAAAAABABAABBHAAAABAABABBABBBBBBAABBAAABABABABABAABABAABAABBAAABABAABABAABBBAABABBBBBABAABBABBBAAASNPGMI_ES01_c27024_157
GMI_ES01_c27869ABBABBAAAABBABAABABBBBBAABBBBAAAAAABBABBBAAABBBAAABABAABAAAAABBAAABBBABBBBAAAABB-BAAB-ABABBABBBA-BAASNPGMI_ES01_c27869_512
GMI_ES01_c27945BABBBBABBBAABBBBBB-AABBBBABAABBBBAAABBBAAABHAAABBAAAAAABAABBBBBBBBAAABBABBAAAAAA--BBB-BBBBABBBBA-BBBSNPGMI_ES01_c27945_487
GMI_ES01_c2879BAAAABBAAAAAAAABBAABBAABABBABBAAABBAAAAAAABABAABBABABAABAABBBABABBABBABBABAABAABAABABABAABAAAABAAABBSNPGMI_ES01_c2879_300
GMI_ES01_c30497ABBABBAAAABAAAAAAAABAAABABAABAABABBAAAABABABBBBAABBBBBBABBAAAAAAABABBAABBABBABBB-BAAA-AABBBAAABB-AAASNPGMI_ES01_c30497_105
GMI_ES01_c3327BABBABABABBBBBABABBABAAABABABAABABAABBBAABABBBBABABBBABABBBABAABAAABBBABAABBABBABABBABBBBAABABBBBABBSNPGMI_ES01_c3327_180
GMI_ES01_c3759ABBBAABAAB-AAABBBABBABBABABBABAAABBAABABBBBABAAAAABBBBAAAABABABAAAAABBBAAAABAABB-AAAA-BBBBABABB--AABSNPGMI_ES01_c3759_358
GMI_ES01_c3899ABAAAABBAABAAAABABBAABBBBABBAABBABAABABBAAAAAAABABABBBBBAAABABAABAABABAA-ABBBABAABAABBABAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES01_c3899_470
GMI_ES01_c4288ABABABAAABAABBABAABBBBBABABABAAAABAAAABBBABHAAABABBBBABABBAAABAAAAAAABBAABAAAABB-AB-A-AABBAAAAB--BAASNPGMI_ES01_c4288_461
GMI_ES01_c4371ABBBBAABHBBBBBBAABBAABBABAABAABBBAABBBBBBBABABBAABABABBABBAAABABAABAABAAHABBABBAABAAAAABBABBBBAAABAHSNPGMI_ES01_c4371_166
GMI_ES01_c4491ABABABABAABBAAAAABBABBBABBAABAABBBABABABAABBAAAAAAABBBBBBBABBAABBABABBBB-BBAABBBHABABAABAAAABBABAABBSNPGMI_ES01_c4491_147
GMI_ES01_c461ABBAAABBABAABAAAAABAABBBAAABBAABABBABABAAAAHAAABAAABAABAABAABAABABBABAAABBBABBAA-AAAB-AAAABAAAA--ABBSNPGMI_ES01_c461_1288
GMI_ES01_c4929ABBAABABBAABBAAHBABBBBBBAAABBABAABBBAAHABAAAAAABAAABBBBABBBAAAAAAAABBBBBAABABABB-BBBB-BAAABAABAH-AAASNPGMI_ES01_c4929_437
GMI_ES01_c507ABABABAAABBBBBAAAABBBAABAAAAAAAAABABABBBBBAHBAABABBABAABAABAABAAHBABBABBABHBAABB-BAAA-AABAAAABBA-ABASNPGMI_ES01_c507_760
GMI_ES01_c515ABBHAAABBBAHABABBBAAAAAAAAABAAAABBBBABABAAABBBBAABAAAABBBABABAABAAABABABBBAABBBA-ABBA-ABHABBBAAB-BBBSNPGMI_ES01_c515_543
GMI_ES01_c5395BAABBBBBABABBAABBBBBABBABAABAAAAAABBAABBBABABABABABBABAABABBAABBBABABBAAABBAAABB-BAAA-AAABBAABAA-BABSNPGMI_ES01_c5395_117
GMI_ES01_c5633ABAAABBAAA-AAAABAAABABBAAAABAABAAAAABBABABBABAABAABBABBBBAABAAAABBABAAAAAABBABA--AAAA-BAABBBABAA-ABBSNPGMI_ES01_c5633_477
GMI_ES01_c6574BABAABBBAABBAAAAABAAAAABBAAAABBBAAABAAABBAAABBBBBAABBAAAAAABAAAABBAABBABBBBAAHBB-AAHA-BBBBBBBAABHBBBSNPGMI_ES01_c6574_349
GMI_ES01_c658ABBHAAAAAAAABAABBAABAAAAABBAAAAAABAABBAAABAAAAAAABBAABBBABBABAAAAAAAAAAAAAABBHAA-BAAB-AAAAAAAAAA-AAASNPGMI_ES01_c658_925
GMI_ES01_c750ABAAAABBAABAAAABAAAAABBAAAABAABBAAAABABBAAAAAAABAABBABABHAABAAAABBABAABABABABAAA-AAAA-AAAABBAABA-AAASNPGMI_ES01_c750_150
GMI_ES01_c791BAAAABBAAAAAAABBBAABBAABABBABBAAABBAAABAAABABAABBABABAABBABBBABABBABBABBABAABBAABABBBBBAABAAAABBBABBSNPGMI_ES01_c791_1072
GMI_ES01_c7940BAABBAABBBAABBAAABBABAAABBABBAABBBAAAAAAAABHBABBBAABAAABAABABABAAAABABBBBBAABBBB-BAAAABBAABBAAAHAABBSNPGMI_ES01_c7940_496
GMI_ES01_c796BAABAABBBBAABABBABAAAAABBAAAAHBBBBBAABAAABBBAAABBBABABBABBBBBAABBBAAABAAAABBBBBABABBBBBABAABAAABBABBSNPGMI_ES01_c796_180
GMI_ES01_c7970BAAAABAABBBBAAAAABBABBBAABBBABABAABABABBBBBABAABBAAAAAABABABAAABBAABBBABBBBBBBBA-BBBA-AABAAAABB--BBASNPGMI_ES01_c7970_395
GMI_ES01_c8121BAABAAAAABABABAABBABBAAABABBAAABABABAAABBAAAABBBBABBBAABBBABAAABBBAAABBBAABAABAA-AAAA-ABBAAABAAA-ABHSNPGMI_ES01_c8121_663
GMI_ES01_c8337BABBBBAABBABBBBABAABBAAAABAABBAABABBABAABBBBBBBABABAAAAABBBABABBABBABABBABAAABABBABBA-BABBBBBBBBBBBBSNPGMI_ES01_c8337_431
GMI_ES01_c8343ABBBAAAAABBBBBAA-ABBAAABBAAABAAABBAAABABBAABAAABABBAAAAAAAAAABAAHAABBBHBABBAAABA-BAAH-BABAAAA-BA-AAASNPGMI_ES01_c8343_342
GMI_ES01_c8445BABABABBBABAAAABBBAAHAABAAAAAABAAABABAAABABBABBABAAAABABAAHABABAABBBBAAA-ABABBABABAAABBAAAAABBABBBBBSNPGMI_ES01_c8445_691
GMI_ES01_c8716ABBBBABBAAAABBBBBAABAAABBAAABABABBABABAAAAABABBAABABBBBABAAABBBAAABAAABAAAAAAAABBAAABBBBAABBBAABAAABSNPGMI_ES01_c8716_268
GMI_ES01_c9910ABABABAAABAABBABAABBBBBABABABAAAABBAAABBBABHAAABABBBBABABBAAABAAAAAAABBAABAAAABBBABBAAAABBAAAABAABABSNPGMI_ES01_c9910_138
GMI_ES01_lrc13031BAAAABBAAAAAA-ABBAABBAHBABBABBAAABBAAAHAAABABAABBHBABAABAABBBABABBABBABBABAABAHB-ABHB-BAABAAAAB--ABBSNPGMI_ES01_lrc13031_95
GMI_ES01_lrc16961BAAABABBBBHBABAAABAABAAAABABBABBBABBBAAAAAAHABBBBBAAAABBBBABABBBBBBBBAABBBBABAAB-BB-A-AABABABAAA-BBBSNPGMI_ES01_lrc16961_353
GMI_ES01_lrc29552ABBAAAABAABBBBBAAAAAAAABBBBBBBAABBBBBAAAABABAAAAABABBABBBBBABBAAABBAAABBAABBAABA--BAB-ABBABABBBA-BAASNPGMI_ES01_lrc29552_212
GMI_ES01_lrc7807BAAAABABBAABBBAABBBAABBABABAAABBAAAABBABBABAAHBABBABAABABAABAABABAABABABBAAAAABAABBBBAAAABBBHAAABBBBSNPGMI_ES01_lrc7807_649
GMI_ES01_lrc9332BABAABABAAABBBAABBBAAAABBABABABBBABABBABBAAAAHBABBAABABABAABAABABAABABAAAAAAABBAAAAABAAABBABAAAABBBASNPGMI_ES01_lrc9332_388
GMI_ES02_c10836BAABBAABBBAABBAAABBAAAAABBBBBAABBBAAAAAAAABHBAABBAABAAABAAABBAAABBABABBBBBAABBBAABAAAABBAABAAAAAAABASNPGMI_ES02_c10836_312
GMI_ES02_c10841ABBBAAABAABBBBAABBBABBBBBAABBAABABABABABBABHAAAAABABBBBBABBBAAABBABABABA-BBAAAAAHBBBBAABAAABABABAABBSNPGMI_ES02_c10841_857
GMI_ES02_c11747BABBAAAABAABABBABBABBBAABBBBBABBBBAABAAABBABAAAABBBBAAABBABABBBABAABAAABBAABABBBABBBA-BBABAABBAAHBBASNPGMI_ES02_c11747_563
GMI_ES02_c11794BAAAABBAAAAAAAABBAABBAABABBABBAAABBAAAAAAABABAABBABABAABBABBBABABBABBABBABAABBAABABBBBBAABAAAABBBABBSNPGMI_ES02_c11794_636
GMI_ES02_c11918BABAABABAAABBBAAABBAAAABBABABAABBABABBABBAAAABBABBBAAABBAAAAAABBHAABABAABHAAABAH-AA-A-AABBABBBH--BBBSNPGMI_ES02_c11918_179
GMI_ES02_c12289BAAHHHHHHHHBAHHAAHHAHHHHBAAHHBBHHAHHAAHBBAHHBBBHBAAHBAAAHAAHAHHHHHHHHHHHHBHAAHHHBABBAHBHHHHBBHHHAHBHSNPGMI_ES02_c12289_381
GMI_ES02_c12488ABAABBBABABABBABAABBBAAAABBAABAAAABABABBABABABBBAAABABABBAABBBABBAAABBBBAABBAABA-BAAA-BABBABBBBA-BAASNPGMI_ES02_c12488_534
GMI_ES02_c12598ABBBBBABA-BAAAAB-BAAAABBBBBBBABBAABBAAABAAABB-AAABBABAABABAABABBABBBBBBAAAAABBAH-BAAA-HAABBBABAA-HBBSNPGMI_ES02_c12598_260
GMI_ES02_c12621ABABABABABBABBAAABABBBBBBAABBABBBBABAAABAAAHBBBAAABABABABBHBBABABBABBBBABAAABBAB-BAAB-BAABBABBBA-ABASNPGMI_ES02_c12621_204
GMI_ES02_c12721ABAAABBAAABAAABBBBBABAAABBABBAABBHAAABBBAAABAAAAAABAHAAABBABBBBBBBBABBBBBBAAABABBABBABBBABAABBBBABAASNPGMI_ES02_c12721_577
GMI_ES02_c12737ABABBABBABBAAABABAAABBBBBBABBBBAABBABBABBBAHAAAAAAABBBAAABHAABBAAABAABABBAABBBAB-BAAA-BBABBABABB-ABBSNPGMI_ES02_c12737_306
GMI_ES02_c12761ABAAAABABAABAAABBABAAAAABBBAABAAABBABABBBAABBAABABBBABABABAABAABABBABABBHABAAAAAABBBBBBBBBHABABAAAABSNPGMI_ES02_c12761_183
GMI_ES02_c13068ABABAAABBBAHBBBABAAABBBBBBBABBBABABBABAAABBBBBBAABAAAAAAAABABABAABABABAAABHBBBBA-BBBB-ABABAABABB-AAASNPGMI_ES02_c13068_328
GMI_ES02_c13447BAABBBAAABAAAABBBBABABBBBABAABBBBAAABBBAAABBBBBABAAAABABAABBBBBBBABABABA-BAAABAABAAAABABBBABBABAABBBSNPGMI_ES02_c13447_229
GMI_ES02_c13596BAAABHBAAAABBBABBBBBAAAAHAABABAABABBAABBAABHBBBBBBBAABAABAHBAAABBABBAABAABBAABBA-AB-A-BABAAAABA--BBBSNPGMI_ES02_c13596_178
GMI_ES02_c13608ABBAAABBABAABAAAAABAABBBAAABAAABABBABABABAAHAAABAAABAABAABAABAABABBABAAA-BBABBAABAAABAAAAABAAAABABAASNPGMI_ES02_c13608_538
GMI_ES02_c13712BABBAAAABAABABBABBABBBAABBBBBABBBBAABAAABBABAAAABBBBAAABBABABBBABAABAAABBAABABBB-BB-A-BBABAABBAA-BBASNPGMI_ES02_c13712_383
GMI_ES02_c13726ABBBBABBBBAAABAAAAAABAABBBABBBAABBBBAABABBBBBBBAAABAABAAAAABBABABBABBBBABBHBABAB-ABBB-ABABAAAABA-BAASNPGMI_ES02_c13726_298
GMI_ES02_c14180ABBAAABAAAABBAAAAABABAAAABABHAAAABBBAAABBBAHBBBAABBBABBABBAAAAAAABBBBAABAABBBBBBABBBAABAAABAABABBABASNPGMI_ES02_c14180_257
GMI_ES02_c14478ABBBAAAAABBBBBAAAABBAAABBAAABAAABBAAABABBAABAAABABBAAAAAAAAAABAAHAABBBHBABBAAABA-BAAH-BABAAAAABA-ABASNPGMI_ES02_c14478_154
GMI_ES02_c14555ABAAABBAAABAAABBBBBABAAABBABBAABB-AAABBBAAABAAAAAABABAAABBABBBBBBBBABBBBBBAAABAB-ABHA-BBABAABBBA-BAASNPGMI_ES02_c14555_217
GMI_ES02_c14559BAAABBBAAAABBBABBBBBAAAAHAABAAAABABBAABBAABHBAABBBBAABAABAHBBAABBBABAABAABBAAABABABBAABABAAAABABABBBSNPGMI_ES02_c14559_362
GMI_ES02_c14677BAAAABAABBBBAABAABBABBBAABBBABABAABABABABBBABAABBAAAAAABABBBAAABBAABBBABBBBBBBBA-BAAA-AABAAAABBA-BAASNPGMI_ES02_c14677_456
GMI_ES02_c14804BABAABABAAABBBAAABBAAAABBABABAABBABABBABBAAAABBABBBAAABBAAAAAABBAAABABAABHAAABAA-AAAA-AABBABBBAA-BBBSNPGMI_ES02_c14804_736
GMI_ES02_c15089ABBAABAAAABBAABBBAABBBBBAAAAABBAAABBBBBBBBAHABBAABBABBBABBBAABBBAABABAAAAABBAAAB-ABBB-AABBAABBBA-BAASNPGMI_ES02_c15089_196
GMI_ES02_c15462ABAABABBBBBBAABAAAABBBBBBABABABBABABBBABBBBABBBAAAAABBBAABAAABBAABBABBBABBABBBAA-BBBB-BBAABABAB--BABSNPGMI_ES02_c15462_413
GMI_ES02_c15481BAABBABAAAAAABBBBAAAABBABAABAAABABBABBAAAABBHAABBABBBABAAABBBBABBBABAAAABAAABAAA-ABBA-BBABBAABBA-A-BSNPGMI_ES02_c15481_563
GMI_ES02_c15652ABBBBAABBBABBBAAABBAABBABAABAABBBAABBBABBBABABBAABABABBAABAAABABAABAABAABABBABBB-BAAA-ABBABBBBAA-AABSNPGMI_ES02_c15652_109
GMI_ES02_c15926BABBABBABAAAABBAHABBABAAAAAABABAAAABAAAAAAABAAABBABBBABABAAABBBBABABBAAABBBAABHH-ABHA-AAAABABBB--BBASNPGMI_ES02_c15926_519
GMI_ES02_c15952ABABAAABAABAAAABABBABBHBBABBBABBAAAABBBBAAAHAAABABABBBBBAAABBBABBAAAABAABABABABA-BBBA-BBBAAAAABA-BBBSNPGMI_ES02_c15952_348
GMI_ES02_c16987ABABBABBABBAAABABAAABBBBBBABBBBAABAABBABBBBHAAAAAAABBBAAABAAABBAAABABBABBAABBBAB-BAAA-ABABBABABB-AAASNPGMI_ES02_c16987_268
GMI_ES02_c17191BABBBBAABBABBBBABAABBAAAABAABBAABABBBBAABBBBBBBABBAAAAAABBBABABBABBABAABABAAABABBABBA-BABBBBBBBH-BBBSNPGMI_ES02_c17191_397
GMI_ES02_c17364BAAAAAAABBBBABAABABBBAAABABBABBAABBBAAAABBABBBBBBABBBABABBABBAABBAAAABBBAAABABBA-AAAB-BBBBBABAAA-BAASNPGMI_ES02_c17364_288
GMI_ES02_c17596BABBABABABBBBBABABBABAAABABABAABABAABABAABABBBBABABBBABABBBABAABAAABBBABAABBABBA-ABBA-BBBAABABB--ABBSNPGMI_ES02_c17596_199
GMI_ES02_c17655ABAAABABAAABAAABAAAABAAAABBBABAAAAAAAABABABHAAAAABAAABBBABAAAAABAABAAAAAABBABBAAABBBBAAAAABBABBBBAAASNPGMI_ES02_c17655_316
GMI_ES02_c17906BAABABAABABAABBABBBBBAABBAAAHABABABBABABABAHABBABBHAABAAAABBABBABBBAABBBABABBBBA-ABAA-ABAABABBBA-ABBSNPGMI_ES02_c17906_415
GMI_ES02_c17907BAAABABBBBHBABAAABAABAAAABABBABBBABBBAAAAAAHABBBBBAAAABBBBABABBBBBBBBAABHBBABAABBBBBABAABABABAAAABBBSNPGMI_ES02_c17907_296
GMI_ES02_c18066BAAAAAAABBBBABAABABBBAAABABBABBAABBBAAAABBABBBBBBABBBABABBBBBAABBAAAABBBAAABABBAAAAABBBBBBBABAAAABBBSNPGMI_ES02_c18066_185
GMI_ES02_c1819BAABABAABABABBBBABBBBAABAAAAHBAABABBABABABAHBBBABBBABAABBABBABBABBBAAABBAAABBBBB-AB-B-ABABAABBBA-ABBSNPGMI_ES02_c1819_259
GMI_ES02_c18621BABBBABBBBBABBBBAAAAAAAABABBBAAABBBBAAAAABBAAAAABABBABABAB-AAABAAAABABBABAABBAAB-AB-A-BBABAAABBA-BBASNPGMI_ES02_c18621_282
GMI_ES02_c1946BAABBBBABBBBAAAABABBAAAAAAAAAAAAABB-ABABBABBABBBBBBAABBABABABABBAAABBBAABBAABAAB-ABBB-ABABBBAAAA-ABBSNPGMI_ES02_c1946_224
GMI_ES02_c19578ABABABABABBABBAAABABBBBBBAABBABBBBABAAABAAAHBBBAAABABABABBHBBABABBABBBBABAAABBA--BAAB-BAABBAAABA-AAASNPGMI_ES02_c19578_292
GMI_ES02_c19974BABBAAAABAABABBABBABBBAAABBBBABBBBAABAAABBABAAAABBBBAAABBABABBBABAABAAABBAABABBB-BH-A-BBABAABBAA-ABASNPGMI_ES02_c19974_185
GMI_ES02_c20191ABBAABABBAABBAAABABBBBBBAAABBABAABBBAAAABAAAAAABAAABBBBABBBAAAAAAAABBBBBAABABABB-BBBB-BAAABAABAB-AAASNPGMI_ES02_c20191_129
GMI_ES02_c2118ABABAABBAABAAAABAAAAABBABAABAABBABAABAABAAAAAAABAABBABBBBAABAAAABBABAABABABABAAA-BAAA-AAAABBAABA-ABASNPGMI_ES02_c2118_202
GMI_ES02_c21781BAAAABBAAAAAAAABBAABBAABABBABBAAABBAAAAAAABABAABBABAAAABAABBBABABBABBABBABAABAAHBABBB-BAABBAAABB-ABBSNPGMI_ES02_c21781_486
GMI_ES02_c22225ABBABBAAAABAABAABABABBBAABBBBAAAAAABBABBBAAABBBAAABABAAAAAABABBABABBBABBBBAAAAABBBA-ABABABBABBB-BBAASNPGMI_ES02_c22225_492
GMI_ES02_c23210BABBBBBABBABBBBABAABBAAAABAABBAABABBABAAABBBBBBABABAAAAABBBABABBABBABABBABAAABABBABBAABAABBBBBBBBBBBSNPGMI_ES02_c23210_257
GMI_ES02_c23736ABABBAAABBAABBBBBABBBBBAABBBBAAABBBABBBAABBBAAAAABBAABBBBBBABBBBAABBAABAAAABBHAA-BBBB-AAAAAAABBA-ABASNPGMI_ES02_c23736_166
GMI_ES02_c247BABBBAABBBBBBBBABBBABBBBBABABBABABBBAABABAABABBABBAABAAAABBABBBBAAAAABBBBBAABBBA-BBBB-ABBAAABAAB-BBASNPGMI_ES02_c247_241
GMI_ES02_c25461ABABBAAABBABABAAAABBBBBABABBAAAABBBABABAAHBBBBBBAAABAAABBAAABBAAABABBABBABBBAAABAABBBBBABBABABABAABBSNPGMI_ES02_c25461_277
GMI_ES02_c2554ABBBBAABABABBBAAABHAABBABAABAABBBAABBBAABBBABBBAABBBABBAABAAABBAAABBABAABABBABBB-BAAA-ABAABAABAA-AAASNPGMI_ES02_c2554_426
GMI_ES02_c26223BAABBABBBBAABBAAABBAAAAABBBBBAABBBAAAAAAAABHBAABBAABAAABAABBBAAABBABABBBBBAABBBA-BAAA-BBAABBAAAA-ABASNPGMI_ES02_c26223_268
GMI_ES02_c27723ABABABAAAAAAAABBAABBAAABBHABBAABAAAAAABAABBAAAABABBBBBABAAAAAABBBABAABBBAABBBBBAAABABAHAAAAABHHAAAAASNPGMI_ES02_c27723_426
GMI_ES02_c27778BAABBBAAABAAAABBBBABABBBBBBBABABBAAABBBAAABBBBBABAAAAAABAABBBBBBBBBABABAABAAABAA-AAAA-ABBBABBABA-BABSNPGMI_ES02_c27778_528
GMI_ES02_c29199ABAAABAAABABAAAABBBBBBBBABAAABBBAAAABBBBBAAABBBBABAABAAAAABBBBABBBBABAAAABBBBBBABBBBBBAABABBBBBBBAAASNPGMI_ES02_c29199_390
GMI_ES02_c2923BABAABBABBABHBBABBBAABBAAAAAABAABBABBB-ABBAAABABBABAABBABABBABAABAAABAABABBBBABAAABAA-ABBAAABABAABBASNPGMI_ES02_c2923_535
GMI_ES02_c2959ABAABABBBBBBAABAAABBBBBBBABABABBABABBBABBBBABBBAAAAABBBAABBAABBAAABABBBABBABBBAA-BBHB-BAAAAABAB--BBBSNPGMI_ES02_c2959_310
GMI_ES02_c3044BABBABAAAAAABBABBBBAAAAAABABABAABABAAABAAAABAAABBBBBAAABBAABBAABBBABAAABAABAAABBAAAAABABBBABABAABABASNPGMI_ES02_c3044_164
GMI_ES02_c31310BAABBBABBBBABBBBBBABABBBBABAHBBBBAAABBBAAABHAAABBAAABAABAABBBBBBBBAAABBAHBAAAAAABAAABBBBBBABBBBAABABSNPGMI_ES02_c31310_407
GMI_ES02_c31937BAAAABBAAAAAAAABBAABBAABABBABBAAABBAAAAAAABABAABBABAAAABAABBBABABBABBABBABAABAAB-ABBB-BAABBAAABB-ABBSNPGMI_ES02_c31937_212
GMI_ES02_c3206ABBBBABBAAAABBABBAAAAAABBAAABABABBAAABABAAABBBBAABBBBBBABAAABBBAABBAAABABAAAAAABHABHBHBBABBBBAAH-AAASNPGMI_ES02_c3206_293
GMI_ES02_c33619ABBBABBBBAABBAAHBABBBBBBAAABBAAAAABBAAHABAAHBAABAAABBBBABABBAAAABBABBBBBAABBAABBABAABBBAAABAAAABAAABSNPGMI_ES02_c33619_381
GMI_ES02_c34690BABBBBBABBABBBBABAABBAAAABAABBAABABBABAABBBBBBBABABAAAAABBBABABBABBABABBABAAABABBABBA-BABBBBBBBB-BBBSNPGMI_ES02_c34690_199
GMI_ES02_c349ABAAAABBAABAAAABABBAABBBBABBAABBABAAAABBAAAAAAABAABBBBBBAAABABAABAABABBAAABBBABAABAABBABAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES02_c349_407
GMI_ES02_c3577BAAAAAAAABABAABBBBABBAAABAAAAAABBBABAAABBAAAABBBBABBBAABAAABAAABBBAAAABBBBBAAABA-ABBA-AABAAABBAA-HABSNPGMI_ES02_c3577_672
GMI_ES02_c35886BAAABAABBHABAAAABBBBAAABAAAABABAABBBAABBAAAABAAABABBABBBABABAABAABAAABBBAAAABBBABBAAABBBBAABBBBABBBBSNPGMI_ES02_c35886_610
GMI_ES02_c36026ABBBABAAAAHABABBBABBABBBBABAABAAABAAABBBBBBHBAAAAABBBBAAAABABAAAAAAAABBAAAABABBA-AAAB-BBABABABBB-AAASNPGMI_ES02_c36026_284
GMI_ES02_c37368BAABBAAAABBBAAABAAABBABABBABBAABBBABBBAAABABABBABABABBAABBAABBAAABBBABBAHBAABABABBAAAABBBBBBBBABBAAASNPGMI_ES02_c37368_176
GMI_ES02_c38081ABAAABABAAABAAABAAAABAAAABBBABAAAABAAABABABHAAAAABAAABABABAAAAABAABAAAAAABBABBAA-BBBB-AAAABBABBB-AAASNPGMI_ES02_c38081_363
GMI_ES02_c38444BABBABABABBBBBABABBABAAABABABAABABAABABAABABBBBABABBBABABBBABAABAAABBBABAABBABBABABBABBBBAABABBBBABBSNPGMI_ES02_c38444_270
GMI_ES02_c38960ABBBBABBAAABBBABBABBABBBBABABABABBBABBAAAAABBAAAABBBBABABBAABAAAABBAAABABAAAAABB-BAAB-ABAABBBAA--AAASNPGMI_ES02_c38960_346
GMI_ES02_c4091ABABABABABBABBAAABABBBBBBAABBABBBBABAAABAAAHBBBAAABABABABBHBBABABBABBBBAHAAABBABBBAABBBAABBABBBAAABASNPGMI_ES02_c4091_462
GMI_ES02_c4144BABBBBBAABAAAAABABBBABBABAAAAABBAABABBBBBABABBBABABAABAAAAABAABBBAAABBAABBAABBAB-BAAA-BAABABAAAA-BBBSNPGMI_ES02_c4144_303
GMI_ES02_c4277BABBAAAABBABABAAAABBBBAAABAAAABABBABBABAABBABBBBBBBBABBABBBBAAAABAABAAAABBBBABBA-BAAA-AABABBAAAH-BBASNPGMI_ES02_c4277_710
GMI_ES02_c5098ABAAABBAAABAAABBBBBABAAABBABBAABBHAAABBBAAABAAAAAABAHAAABBABBBBBBBBABBBBBBAAABAH-AB-A-BBABAABBBA-BAASNPGMI_ES02_c5098_397
GMI_ES02_c5703BAABBAABBBAABBAAABBABAAABBABBAABBBAAAAAAAABBBABBBAABAAABAABABABAAAABABBBBBAABBBBBBAAAABBAABBAAABAABBSNPGMI_ES02_c5703_238
GMI_ES02_c5884BAAABBBAAAABBBABBBBBAAAAHAABABAABABBAABBAABHBAABBBBAABAABAHBBAABBBABAABAABBAAABA-ABBA-BABAAAABAB-BBBSNPGMI_ES02_c5884_318
GMI_ES02_c6122ABBABBBABABABBABAAABBBBAABBABBAAAABABBBBABABABBAAABAAAAABBABABABBAAABBBBABBBAABAABAAAABAAABBBBBAABAASNPGMI_ES02_c6122_167
GMI_ES02_c631ABAABBBABAAABAABAABABAAAABBAABAAAABABABBAAABABBBAAABABABBABBBBABBBAABBBBAABAAABA-BAAA-BBBBAABABA-BAASNPGMI_ES02_c631_591
GMI_ES02_c6368ABABBAAABBABABABAABBBBBABABBAAAABBBABABAAHBBBBBBAAABAAABBAAABBAAAAABBABBHBBBABABABBBBBAABBABABABAAAASNPGMI_ES02_c6368_605
GMI_ES02_c6507BABAABBABBABABBABABAABBAAAAAABAABBABBBHABBAAABABBABAABBABABBABAABAAABAABHBBBBABA-ABHA-ABBBAABABH-BBASNPGMI_ES02_c6507_520
GMI_ES02_c6762BABBABAAAAABBBABBBAAAAAAABABABAABABAAABAAAABAAABBBBBAABBAAABBAABBBABAAAAAABAAABBAAAAABABBBBBABAAAAAASNPGMI_ES02_c6762_308
GMI_ES02_c6920BAAAABAABBBBAAAAABBABBBAABBBABABAABABABBBBBABAABBABAAAABABBBAAABBBABBBABBBBBBBBABBBBA-AABBAAABBA-BBASNPGMI_ES02_c6920_143
GMI_ES02_c7768ABB-BBAAAABB-BAABABBBBBAABBBBHAAAAABBABBBAAABBBAAABABAABAAAA-BBAAABBBABBBBAAAABB-BAAA-ABABBABBB--BAASNPGMI_ES02_c7768_318
GMI_ES02_c8186ABBAAAABAAAABBBBABAABBBBBBBBBBBBBAAHBABAABAABAAAAAABBAABABBBABBABBBAAABBABBBABBA-BAAB-BABAAABBBB-BBBSNPGMI_ES02_c8186_443
GMI_ES02_c8298ABAAAABBAABAAAABABBAABBBBABBAABBABAAAABBAAAAAAABAABBBBBBAAABABAABAABABBABABABABAABAABBABAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES02_c8298_599
GMI_ES02_c8845BAABABABABBBBBABABBABAAABABABAABBBAABBBBABABBBBBBABBBAAABBBBBAABBAABBBABABBBABBA-ABBA-BBBAABABBB-BBBSNPGMI_ES02_c8845_199
GMI_ES02_c911ABBABAAAAAABBBABABAAAAAAABBBABAABBAAAAAHAABBBAAAABABBBBAAAHBBABABAAAABBBBBAAABAA-BBBB-AAABBBAAAB-AAASNPGMI_ES02_c911_580
GMI_ES02_c933ABBHAAABBAAHABABAAAAAAAAAAABBAAABBBBABABAAABBAAAABBBAABBBBHABABBAAABABABBBAAABBA-ABBA-ABHABABABH-BAASNPGMI_ES02_c933_584
GMI_ES02_c9794BABBAAAAAAABBBABABAAAAAAAAABAAAABAAAAABABABBAAABBBBBAAABBABABAABABABAAAAAABAAABBAAAABBAABABBABAAAABBSNPGMI_ES02_c9794_269
GMI_ES02_lrc12182BAABAABBBBAABABBABAAAAABBAAAABBBBBBAABAAABBBAAABBBABHBBABBBBBAABBBAAABAAAABBBBBA-ABBB-BABAABAAHB-ABBSNPGMI_ES02_lrc12182_165
GMI_ES02_lrc13446ABAABBAAABBABAAAABABBBBBAAABAABBBBABABABAAAABBBBAABABABABBABAABBBAABBBBBBHAABBAB-BAAB-BAABBAAABA-BAASNPGMI_ES02_lrc13446_328
GMI_ES02_lrc13788ABBBABABABBAABAAABABBBBBBAABBABBBBABAAABAAAABBBAAABABABABBABBABABBABBBBAHAAABBABBBAABBAAABBAABBAAAAASNPGMI_ES02_lrc13788_346
GMI_ES02_lrc18911BABBBBABABBABBBAABABBBBBAAABBABBBAABABAAABBAABBABAAABABABAABABBABAABABAABBABBBBBBAAAABAAAABBABBBBBAASNPGMI_ES02_lrc18911_190
GMI_ES02_lrc20576BABABABBBBBBBBAABBAABBBAAABAABBABBBBBBABBAABBBBABAAAAABABBBBBBAAABABBAAAABAAAAABBBAAAAABBBBBAAAABBBBSNPGMI_ES02_lrc20576_405
GMI_ES02_lrc34335BABABAABBBBBBBBABBBABAABBBBABBABBBBBAABABBABABBABBAABAAAABBABBBBAABAABABBBBBBAAB-BBBB-BBBAAABBAB-BBBSNPGMI_ES02_lrc34335_153
GMI_ES02_lrc37108BAAAABBAAAAAAABBAAABAAAAAAABABBABAAABBBAABBHBBBBBABABAAABAAABBBAABABABABABABBBBBBAAAABBBBBBABABABBABSNPGMI_ES02_lrc37108_772
GMI_ES02_lrc37378BABBABABABBBBBABABBABAAABABABAABABAABABAABABBBBABABBBABABBBABAABAAABBBABAABBABBABABBABBBBAABABBBBABBSNPGMI_ES02_lrc37378_471
GMI_ES15_c10103ABBBBAABBBBBBBBAABBAABBABBABAABBBABBBBBABBABABBAABAABBBABBAAABABAABAABAABABBABHA-AAAA-AABAABBBAA-BABSNPGMI_ES15_c10103_419
GMI_ES15_c10388BAAABBBBBABBABAABBAABAABABAAAABBBABBBABAAAAHAAABBBAAAABBBBABABABBBBBBAABBBBABAAA-BBBA-AAAABABAAA-BBBSNPGMI_ES15_c10388_464
GMI_ES15_c10509BABAABBABBABABBABABBABAAAAAAABAABBABBBBABBAAABBBBABAABBABAABABAABAAABAABBBBBAABAAAAABABBBAAABABBBBBASNPGMI_ES15_c10509_256
GMI_ES15_c10742ABB-HHHHHHHABHHBBHHBHHHHABBHHAAHHBHHBBHAABHHAAAHABBHHBBBHBBHBHHHHHHHHHHHHAHBBHHHABAABHAHHHHAAHHHBHBHSNPGMI_ES15_c10742_192
GMI_ES15_c10866ABAAAAABAABAAAABABBAABBBBABBAABBAAAABABBBAAAAAABABABBBBBAAABABAABAABABAABABBBABA-BAAB-ABBAAAAAAA-AAASNPGMI_ES15_c10866_209
GMI_ES15_c11166BAABBAABBBAABBAAABBABAAABBABBAABBBAAAAAAAABBBABBBAABAAABAABABABAAAABABBBBBAABBBBBBAAA-BBAABBAAAB-ABBSNPGMI_ES15_c11166_228
GMI_ES15_c11399ABBBABAAAAHAB-BBBABBABBBBAB--BAAABAAABBBBBB-BAAAAABBBB-AAABAB-AAAAAAABBAAAABABBA-AA-B-BBABABABB--AAASNPGMI_ES15_c11399_330
GMI_ES15_c12274ABBABBAAAABBABAABABBBBBAABBBBHAAAAABBABBBAAABBBAAABABAABAAAAHBBAAABBBABBBBAAAAAB-BAAA-ABABBABBBA-BAASNPGMI_ES15_c12274_189
GMI_ES15_c12355BABBAABAAAAABAABBBBABAAAABABAABABABAAABABAABAAABBBBBAAABBAABBBABBBAABAAAAABAABAB-AAAA-ABBBAAABBA-BBBSNPGMI_ES15_c12355_287
GMI_ES15_c1273BABBAAAABBABABAAAABBBBAAAAAAAABABBABBABAABBABBBBBBBBABBABBBBAAAABAABAAAABBBBAABA-BAAA-AABABBAAAB-BBASNPGMI_ES15_c1273_527
GMI_ES15_c1324ABBBBABAABAAAAAABBABBBBABBABBBBBABBABBBBBABHBAABAABBBABBBA-ABBBBAABABABAHAAAABABABBBBAAABABBABAABBABSNPGMI_ES15_c1324_755
GMI_ES15_c13434ABAAABAAAAABAAAABBBBABBBAAABABBBAAAABBBBBAAHBBBBABAABAAAAABBBBBABABABAAAABBBBBBA-BBBB-AABABBBBAB-AAASNPGMI_ES15_c13434_347
GMI_ES15_c13627ABBAAAABAAAABBHBABABBBBBBBABBBBBABBBBABAABBABAAAAAAABAABABABABAABHAABABBAABBABBBBBAAABBABAAAABBBBBAASNPGMI_ES15_c13627_458
GMI_ES15_c13674BAAABBABBAHABBAAABAABAABABAABABBBAABBABAABAHABBABBAAAABBBAABABABBBBBAAABHBBBBBAABBBBBBAAABBABAAABBABSNPGMI_ES15_c13674_329
GMI_ES15_c13888BAABAAAAABBABBABAAAABAAABBBAAABBBBAABBHAAABBAAABBBBAABAAABAABBBABABAAABBBBBBBABA-ABBA-BBBBAHBBA--BBBSNPGMI_ES15_c13888_212
GMI_ES15_c14048BABABBAABBABBBBABBBBBAABABBABBAABABBABBABBBBBBBABBAABAAAABBABBBBAABABBABABABABBBBABBBABBBBAABBABBBBBSNPGMI_ES15_c14048_223
GMI_ES15_c14129ABBBBAABBBABBBAABBBABBBBBBBABABBABBBAAAABAAHABBAABABABABBBABAABBBAAABABBBAAAAAAAABBBBAAABABBBBABAAAASNPGMI_ES15_c14129_69
GMI_ES15_c14533ABBAAAABBBAAAAABBBAABBBAABBBHBABABABBAAABABBAAABAABBBAAABBBBBABBBAABBBAABAAAAABB-BAAB-BABBABBBBA-BBASNPGMI_ES15_c14533_341
GMI_ES15_c14565ABBAAABBBABBBBAAAABABAAAAAABBABAABBBABABBBAAAAABABBBBBBABBBAAAAAAAABABBBBABBBABB-BBAB-BAAABAABAA-ABASNPGMI_ES15_c14565_407
GMI_ES15_c15399BAAABBBAAAABBBABBBBBAAAAHAABABAABABBAABBAABHBAABBBBAABAABAHBBAABBBABAABAABBAAABA-ABBA-BABAAAABAB-BBBSNPGMI_ES15_c15399_80
GMI_ES15_c1630ABBBBABAABBAAABBAAABBAABABABBBAABBBBAABAABABBHABAABABBABABBABBABABBABABABBBBBBAB-AAAA-BBBAAABBB--ABASNPGMI_ES15_c1630_786
GMI_ES15_c16452ABBBAAAAABAABABBAABBABBBBABAABAAABAAABBBBBBHBAAAAABBBBAAAABABAAAAAAAABBAAAABABBBAAAABABBBBABABBBAAABSNPGMI_ES15_c16452_371
GMI_ES15_c16679ABBABABBBAAAAAABAABABAAABBBAABAAABBAABBAABBBBBBBAAAABAAABBAABABAABBBBBABABBBBAAB-AABB-BBBBABAABA-ABASNPGMI_ES15_c16679_330
GMI_ES15_c17005ABABABABAAABAAAABBBBABBBBBABBAABAAAABBBBBAAHBBBBAABAABBBBB-BABABAABABBBBBBBAABBA-BAAB-BBBAAABAAH-BABSNPGMI_ES15_c17005_479
GMI_ES15_c1710ABAAABAAAABBAAAAABBABBBABBAABAABBBABABABAABBAAAAAAABABBBB-BBBBBBBA-ABBBBBBBAABAB-ABAB-ABABAABBA--AABSNPGMI_ES15_c1710_467
GMI_ES15_c20302HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-HHHH-HHHHHHHHHH-HAASNPGMI_ES15_c20302_110
GMI_ES15_c2046BABBAAABABABAABABBAAABBBBAABBABBBBABABAABABABAAABBBABABAABBAAABAABBBAAAABBAABBAB-ABBB-ABAABAAAAB-AABSNPGMI_ES15_c2046_330
GMI_ES15_c2110ABAABABABAAAAABABAABABBBABABABBABABBAAABBABAAAABABAAABABAAABABBABBBAAABABBAABAAB-BAAB-AAABBABAAA-AAASNPGMI_ES15_c2110_730
GMI_ES15_c222BABAAABAAABAAABABABBAAAABBBBBBBBABAABABBABBAABBABABBBBAAABABABBABBBABBBABBBBAABB-AAAA-BAHAAAABBA-ABBSNPGMI_ES15_c222_568
GMI_ES15_c2524BAAABBBBBABBBBAABBAABAABABAABABBBABBBABAAAAHABBBBBAAAABBBBABABABBBBBBAABBBBABAAA-BBBB-AAAABABAAA-BBBSNPGMI_ES15_c2524_413
GMI_ES15_c2709BAABAAAAAAAAABBAAABAABBAAAAABABAAAABAAAAAAAAAAAABABABAAAAAAAAAABABABBAAAAAAAABAA-AAAB-ABAAABBAAB-BBASNPGMI_ES15_c2709_405
GMI_ES15_c2802ABABBAABAABABAABABABBAABBBBBBABBAABAAAHBAABBBABAABABBAABABBABABBABBBABBAHAAAABAB-BAAB-BAAABBABAA-AABSNPGMI_ES15_c2802_625
GMI_ES15_c2822BABAAABBBABBAABAABAABAABABABABBBBAABAAABABAHBBBABAABABABAABBBABABBBBBAAB-ABBBBAABAAABBBBAABBBBABBABASNPGMI_ES15_c2822_528
GMI_ES15_c285ABAABABBABBBBAAAHBAABABABBBBBBABBBBABBBBBABABBBAABAABBBAABBBAAAAABBAABBBAAAABAAA-BAAB-ABBBABABAA-AABSNPGMI_ES15_c285_271
GMI_ES15_c2877ABBAAAABAABBBBBAAAAAAAABBBBBBBAABBBBBAAAABABBAAAAAABBABBBBBABBAAABAAAABBAABBAABA-ABBB-ABBABABBBB-BAASNPGMI_ES15_c2877_179
GMI_ES15_c2996BAABABABABBBBBABABBABAAABABABAABBBAABBBBABABBBBBBABBBAAABBBBBAABBAABBBABABBBABBABABBABBBBAABABBBBBBBSNPGMI_ES15_c2996_540
GMI_ES15_c3200ABAABBBBBBBAAABABABBBBBBBBBHBBBBABBBBBHBABAABBBAAAAABBBAABABABBABABABBBBBBABBBAA-BBHA-BBABAABABH-BBBSNPGMI_ES15_c3200_563
GMI_ES15_c3362ABABABAAABAABBABAABBBBBBBABABBAABBBBABBBBABAAAABABBBBABABBAAABAAAAAAABBAABAAAABABABBAAAABBBBAABAABABSNPGMI_ES15_c3362_506
GMI_ES15_c337BAABBBBAABBABAAAABBBAAABBBBAAABBAAAABABAABBAHBBABBABBBAAAAHBAAABBAAABABAAABBBAAB-BAAA-BAABABBAAA-ABBSNPGMI_ES15_c337_508
GMI_ES15_c3717ABBBBAABBBBBBBBAABBAABBABAABAABBBAABBBBBBBABABBAABABABBAABAAABABAABAABAABABBABBB-BAAA-ABBABBBBAA-BAASNPGMI_ES15_c3717_245
GMI_ES15_c3806BABBBAABBBBBBBBABBBABAABBBBABBABBBBBAABABAABABBABBAABAAAABBABBBBAABABBBB-BAABABABBBBBBABBAAABABBBBBASNPGMI_ES15_c3806_357
GMI_ES15_c4017ABBAAAABAAABBBBBABAAABBBBBBBBBBABAAABABAABABBAAAAAABBAABBBBBBBAABBAAAABBABBBAABABABBBBAABABHBBBBBBBBSNPGMI_ES15_c4017_310
GMI_ES15_c4217BAABBBBABBAAAAAABABBBAAAAAAAAAABAAABABABBABAABBBBBBAABBAAAAAAABBAABBBBAABBAABBABABAAA-BBABABAAAA-ABBSNPGMI_ES15_c4217_214
GMI_ES15_c4222BAABBAABBBBBAAAAABBABBBBABBABBBAABBABABBBBAABAABBBBBBBABABBBAABBBAABABBAAABBBBBA-BBHA-AABAAAABBA-BBASNPGMI_ES15_c4222_543
GMI_ES15_c4231BAABABABABBBBBABABBABAAABABABAABBBAABBBBABABBBBBBABBBAAABBBBBAABBAABBBABABBBABBA-ABBA-BBBAABABBB-BBBSNPGMI_ES15_c4231_158
GMI_ES15_c4387BAABABABABBBBBABABBABAAABABABAABBBAABBBBABABBBBBBABBBAAABBBBBAABBAABBBABABBBABBABABBABBBBAABABBBBBBBSNPGMI_ES15_c4387_160
GMI_ES15_c4877ABAABBBBABBAAAABBBAAAAABBABBBBABAABBABBABABAABAAABBBBBABBBBAABABABAAABBAAAAABABB-AAAA-ABABABABBA-ABBSNPGMI_ES15_c4877_111
GMI_ES15_c497BAABAABBBBABBBBBBABABBBABABBBBBABAABBBBABABHAAABBABAAAABAAHBBBBBBABAABBAABAABAAABABBBBBBHAABBBAAABBBSNPGMI_ES15_c497_486
GMI_ES15_c5280BABBABBABAAAABBAHABBABAAAAAABABAAAABAAAAAAABAAABBABBBABABAAABBBBABABBAAABBBAABAA-ABBA-AAAABABBBB-BBBSNPGMI_ES15_c5280_161
GMI_ES15_c5315ABAABBBBAABABABBBBAAAABBBBBBBAABBABAABABBAABAAAAAAAABAABAAAABBBBABBABBBBAAAABBAB-ABBB-BBABAABBBA-BABSNPGMI_ES15_c5315_156
GMI_ES15_c5368ABBBBABBAAAABBBBBAABAAABBAAABABABBABABAAAAABABBAABABBBBABAAABBBAAABAAABAAAAAAAAB-AAAB-BBAABBBAA--AABSNPGMI_ES15_c5368_259
GMI_ES15_c5373BAAABAABBHABAAAABBBBAAABAAAABABAABBBAABBAAAAAAAABABBABBAABABAABAABAAABBBAAAABBBABBAAABBBBAABBBBAABBBSNPGMI_ES15_c5373_409
GMI_ES15_c5385BABBABBBBAABBBABBAAAABBAAABAAAAABAABAAAAAABBAAABBAAAAABBBABABBABABBABABAABAABBBBAAAAB-ABBAABBABA-ABASNPGMI_ES15_c5385_383
GMI_ES15_c5441BAAAABABAAABBBAABBBAAHAABABAAABBBAAABBABBAAAAHBABBABAABABAABAABABAABABABAAAAAABA-ABBB-AABBBBAAAB-BBBSNPGMI_ES15_c5441_439
GMI_ES15_c5554ABAABABBBBBBAABAAABBBBBBBABABABBABABBBABBBBABBBAAAAABBBAABBAABBAAABABBBBBBABBBAA-BBBB-BAAAAABABB-BBBSNPGMI_ES15_c5554_377
GMI_ES15_c5599ABBAAAABAAABBBBBABAAABBBBBBHBBBABAAABABAABAABAAAAAABBAABABABABAABAHAAABBABBBAABABAAABBAABAAABBBBABAASNPGMI_ES15_c5599_153
GMI_ES15_c5767BAABBABAABBAABBHABAAAAAABBBAABABBAAABBHBABBBBBBABBBAAAABABAABBBBABBAAAAAHBABABAABAAAABABBBABBABABBBBSNPGMI_ES15_c5767_361
GMI_ES15_c5908BABBAAAABAABABBABBABBBAAABBBBABBBBAABAAABBABAAAABBBBAAABBABABBBABAABAAABBAABABBB-BBBA-BBABAABBAA-ABASNPGMI_ES15_c5908_278
GMI_ES15_c5973ABBBAAABBBBAAABAAAAABBBBHBBABABBABAABBAABBAHAAAAAAABBABBABHAABBAAABABBABBAABBBAB-BAAB-ABABBBBAB--AABSNPGMI_ES15_c5973_311
GMI_ES15_c605ABBAAABBAAABBAAAAABAABBBAAABBBABABBABABAAAAHAAABAAABAABAABAABAABABBABAAABBBABHAABAAAB-AAAABAAAABBAAASNPGMI_ES15_c605_638
GMI_ES15_c6115BABBBABBBBAABBABBAABABBBAABAABBAAHBBBAAABBBABBBBBBAAHBABAAAAAAAAABABAABAAABBBAHAABAAAAAABABBAAAABABBSNPGMI_ES15_c6115_586
GMI_ES15_c6167BAABBAAAAABAAABAAAABBAAAABABAABBABBBABAAABABABBBBABABBABBAAABBAABABBAABAABAAAABA-BAAA-BBBBBABBAB-ABASNPGMI_ES15_c6167_525
GMI_ES15_c6186BABHBABABBHABBBHHHHBAHHBHHHHHHBHHHBHBHHHHBAHBBBBBHBHHAAHHAHHBBBAHBABHHHBHAABHAHBHHHHABBHBBHHHAHAHBHBSNPGMI_ES15_c6186_167
GMI_ES15_c6229BAABABBABABBBBBABBABBAABBAABBABBAAABBAAABAAAAAAABBBBABBBBABBABBABAAAAAABBAAAABBAABAAAAABAABABBAHABBASNPGMI_ES15_c6229_566
GMI_ES15_c6329BAABABBABBBAABAABABBBBBBBABBBABBBBBABBABABAHBBBBBAAABABABBHBBAAABBBBBBAAABBBBABA-AAAA-BBBAABBBBA-BBBSNPGMI_ES15_c6329_461
GMI_ES15_c6341ABABBABABBBAAABBBAABBBBAABABABAAABABAABAABBBBHABAABBABAAABBABBAAABBABABBBHBBBABB-BBHA-BBAABAABBH-AAASNPGMI_ES15_c6341_277
GMI_ES15_c6348ABBABBBBBABABAAAHABAABBBABAABBBABABABBBAABBBBAAAABAAABBABBBABBBAAABBBBAAABABBBBBABAABABBABBBAABBBBAASNPGMI_ES15_c6348_420
GMI_ES15_c6870BAABABAABABABBBBABBBBAABAABABBAABABBABABABBBBBBABBBABAABBABBABBABBBAAABBAAABBBBB-ABBB-ABABAABBBA-AAASNPGMI_ES15_c6870_218
GMI_ES15_c6925ABBABABABAAAAABABAABABBBABABABBAAABBAAAABABAAAAAABAAABBBAAAAABBAABBAAABABAAABAAB-BAAB-AAABBABAAA-AAASNPGMI_ES15_c6925_619
GMI_ES15_c6993BABAABBAAABAAABAAA-BBAABBBBBBBBBABAABABBBBBAABBABA-BBBAAABABA-BABBBABBBA-BBBAABBAAAAABBA-AAAABBAAAAASNPGMI_ES15_c6993_447
GMI_ES15_c7016HAHHAAHHHAAHAHHHHAHAAAAAHHHAHHAAAAHAHAHAHHHHAAAHHHAHAHAHA-H-HHAHAHHAAAAHA-HHAAHAAAHHAHAHHAAHHHAHHAHHSNPGMI_ES15_c7016_483
GMI_ES15_c7125BABBAAAABAABABBABBABBBAABBBBBABBBBAABAAABBABAAAABBBBAAABBAHABBBABAABAAABBAABABBAABBAAABBABAABBAAABABSNPGMI_ES15_c7125_354
GMI_ES15_c7272ABBABABBABBBBAABAAAAABBAABBBHBABABAABABABABABAABAAHBBABABBAABAABAAABBAAABABAAAAB-BABB-BABAABAAAB-BAASNPGMI_ES15_c7272_387
GMI_ES15_c7666BAABABABABBBBBABABBABAAABABABAABBBAABBBBABABBBBBBABBBAAABBBBBAABBAABBBABABBBABBABABBABBBBAABABBBBBBBSNPGMI_ES15_c7666_522
GMI_ES15_c7719BAAAABAABBBBAAAAABBABBBAABBBABABAABABABBBBBABAABBABAAAABABBBAABBBBABBBABBBBBBBBA-BBBA-AABBAAABBA-BBBSNPGMI_ES15_c7719_163
GMI_ES15_c8064ABBBBBBAHABBABABBABBAAABBAAABABBAAAABBABBBBABAABABABBABABBABABABBBBAABABBBBBBBAA-AAAA-AAAABBAABB-BAASNPGMI_ES15_c8064_341
GMI_ES15_c8191ABBABBAAAABBABAABABABBBAABBBBAAAAAABBABBBAAABBBAAABABAABAAABABBABABBBABBBBAAAAAH-BAAA-ABABBABBBA-BAASNPGMI_ES15_c8191_415
GMI_ES15_c8463ABAAABBAAABAAABBBBBABAAABBABBAABBHAAABBBAAABAAAAAABAHAAABBABBBBBBBBABBBBBBAAABABBABBABBBABAABBBBABAASNPGMI_ES15_c8463_378
GMI_ES15_c858ABAAABBAAAAAAAABABABAAABA-BBAAAABAAAABABAABBBAABAABBABBBBBHBBABABBAABAAABABAAAABBAA-ABBAAAAAABBABAABSNPGMI_ES15_c858_507
GMI_ES15_c8655ABBBABAAABHABABBBABBABBBBABAABAAABAAABBBBBBHBAAAAABBBBAAAABABAAAAAAAABBAAAABABBB-AAAB-BBABABABB--AAASNPGMI_ES15_c8655_387
GMI_ES15_c8687BABABABABBAABBBBAAABAAABABBBABBAAABABABABBAHBBBBBBBAAAAHAAAABBBAABABAAABAAABBAABHBBBABBABBBBAABABBBBSNPGMI_ES15_c8687_120
GMI_ES15_c8970BABAABABAAABBBAAABBAAAABBABABABBBABABBABBAAAAHBABBAABABBBAABAABBBAABABAAAHAAABAAAAAAB-AABBABBAAA-BAASNPGMI_ES15_c8970_315
GMI_ES15_c8975ABAABBBBABBABAAAAABAAABBAAAAABAAAABBABBBAABABBBBAAAABBBAABABAAABABBABBBAABBABAABBABBBAAABAHBAABBAAABSNPGMI_ES15_c8975_729
GMI_ES15_c9521ABAABBBABABABBABAABBBAAAABBAABAAAABABABBABABABBBAAABABABBAABBBABBAAABBBBAABBAABA-BAAA-BABBABBBBA-BBASNPGMI_ES15_c9521_561
GMI_ES15_c9981ABBAAABBBABBBBAAAABABAAAABABBAAAABBBAAABBBAAAAABABBBBABAB-AAAAAAABABABABAABBBABBABBBBABAAA-AABABBAAASNPGMI_ES15_c9981_469
GMI_ES15_lrc12312ABBBABHHAABHBBAAHHBHHHBHHHHHHHAHHHHABBHHBHHHBBBBABAAHBHHHHAAHBAHAHHHHAHAABHHHAHHHBBBBHAAAHHAHHAHBAAHSNPGMI_ES15_lrc12312_503
GMI_ES15_lrc19345ABABABAAAAAAAABBAABBAAABBBABBAABAAAAAABAABBAAAABABBBBBABAAAAAABBBABAABBBBABBBBBA-ABHB-BAAAAABBBH-AAASNPGMI_ES15_lrc19345_536
GMI_ES15_lrc19562ABBBBABBAAAABBBBBAABAAABBAAABABABBABABABAAABABBAABBBBBBABABABBBAABBAAABAAAAAAAABBABBBBBBABBBBAABAAAASNPGMI_ES15_lrc19562_699
GMI_ES17_c10073ABBAABBAAAAABBBBBAABAAAABAABAAAABAABABAAAAAHABBAAAAAAABABABABBAAABBABAABHAAAAAABBAAABBBBABBBBAABAAAASNPGMI_ES17_c10073_640
GMI_ES17_c11186ABABABABABBABAAAABBABBAABABBBAABAAAABBBBAAAHAAABABABABABABHBBBABBAAAABAABAAABABA-BBBA-BABAAAAABB-BAASNPGMI_ES17_c11186_555
GMI_ES17_c11418BABBABBABAAAABBAHABBABAAAAAABABAAAABAAAAAAABAAABBABBBABABAAABBBBABABBAAABBBAABAAAABBAAAAAABABBBBABBASNPGMI_ES17_c11418_547
GMI_ES17_c1186ABBAABBAAABBAABBBAABBBBBAAAAABBAAABBBBBBBBAHABBAABBABBBABBBAABBBAABABAAAAABBAAABAABBBBAABBAABBBABBABSNPGMI_ES17_c1186_142
GMI_ES17_c11978ABAAAAABBABBBBBABAAABAABABBBBBAABBABAAAAABABAAABABABBABBBBBABBAAABBBAABB-ABBAABABABBBBABBABABBBBAAAASNPGMI_ES17_c11978_361
GMI_ES17_c12067BAAAABBAAABAAABBBAHBBAABABBABBAAABBAAABBAABBBAABBABABAABBABBBABBBBBABABBABAABAAABABBBBBAABABBABBBBAASNPGMI_ES17_c12067_507
GMI_ES17_c12203ABBHABBBAABABAAAABABAAABABBAAAABABBBBBAAABABAAABABBBBBBBABBBBAAABBBABAABBABBABBH-BAAB-AHBBAAABA--AAASNPGMI_ES17_c12203_326
GMI_ES17_c12284BAAAABAA-BBAAABAABAABAAAA-ABA-ABAAABAA---BBAABB-BAAAA-A-AABBABB-BAAB-BA-AB-BBBAA-A--A--A--AAAB-A-BBBSNPGMI_ES17_c12284_305
GMI_ES17_c12316ABBBBBBHBABABBBAAABAABBBABBBBABAAABABBBAABBBBAAAABAABBBABBBABBBAAABBBBAABAABBBABHBAAB-BBBBBBAABB-BBBSNPGMI_ES17_c12316_291
GMI_ES17_c12516ABBBBABBAAAABBBBBAABAAABBAAABABABBABABAAAAABABBAABABBBBABAAABBBAAABAAABAAAAAAAABBAAABBBBAABBBAABAAAASNPGMI_ES17_c12516_818
GMI_ES17_c12958ABAABABBBBBAAABAAABBBBBBBABABABBABABBBABBBBABBBAAAAABBAABBBAABBAAABABBBBBBABBBAA-BBBB-BAAAAABABB-BABSNPGMI_ES17_c12958_273
GMI_ES17_c13128BABABABBBABBAABABBAAAAABABABABBBBAABBBAAABAHBBBABAAAABABAABBBABBBBBBBAABBABBBBAA-BAAB-BBAABBBBA--ABBSNPGMI_ES17_c13128_254
GMI_ES17_c1365BABBABAAAAAABBABBBAAAAAAABABABAABABAAABAAAABAAABBBBBAAABBAABBAABBBABAAABAABAAABB-AAAA-ABBBBBABAA-AAASNPGMI_ES17_c1365_216
GMI_ES17_c13962BAABABBABABBABHABBBBAAABBAAAHABABABBABABABAAABBABBHAABABAABAABBAABBAAABBABBBBBHABABAAAABAABAAABABABBSNPGMI_ES17_c13962_600
GMI_ES17_c1429ABAAAAABBABBBBBABAAABAABABBBBBAABBABAAAAABABAAABABABBABBBBBABBAAABBBAABBAABBAABAHABBBBABBABABBBBAAAASNPGMI_ES17_c1429_455
GMI_ES17_c1488ABBBABAAAAHABABBBABBABBBBABAABAAABAAABBBBBBHBAAAAABBBBAAAABABAAAAAAAABBAAAABABBA-AAAB-BBABABABB--AAASNPGMI_ES17_c1488_898
GMI_ES17_c15132ABAABAABABBBBAABHBAABABBBBBBABABBBBABBBBBBBABBBAABAAABABABBBAAAABABAABBBAAABBABB-BAAB-BBBBABAAAA-AABSNPGMI_ES17_c15132_382
GMI_ES17_c15573BABBABAAAAABBBABBBAAAAAAABABABAABABAAABAAAABAAABBBBBAABBAAABBAABBBABAAAA-ABAAABBAAAAABABBBBBABAAAAAASNPGMI_ES17_c15573_481
GMI_ES17_c1612BABAABBABBABABBABABAABBAAAAAABAABBABBBHABBAAABABBABAABBABAABABAABAAABAABHBBBBABA-AB-A-ABBBAABAB--BBBSNPGMI_ES17_c1612_641
GMI_ES17_c1620BABBBABBBBAABBBBBAABAAABAABBABBAAABABABABBAABBBBBBBAHAAAAAAAAAAAABABAAAAAAABBAHA-BABA-BABABBAAB--BBBSNPGMI_ES17_c1620_564
GMI_ES17_c16539ABBABABBABBBBAAAAAAAABBABBBAHBABABAABABABABHBAABAAHBABBABBHABAABAAABBAAABABAAAABABABABBABAABAAABABBBSNPGMI_ES17_c16539_472
GMI_ES17_c1727ABBBAAAAABHABABBAABBABBABABBABAAABAAABABABBHBBBAAABBBBAAAABABABAAAAAABBAAAABABBBAAAABABBBHABABBBAAAASNPGMI_ES17_c1727_406
GMI_ES17_c17526BAABBAAAAABAAABAAAABBAAAABABAABBABABABAAABABABBBBABABBABBAAABBAABABBAABAABAAAABAHBAAA-ABBBBABBAA-ABASNPGMI_ES17_c17526_507
GMI_ES17_c17558ABBABABBAAAABBBBBAABAAABBAABBABABBABABAAAAABABBAABABBABABABABBAAAABAAABABAAAAAAH-AAAB-BBAABBBAAB-AAASNPGMI_ES17_c17558_304
GMI_ES17_c17722ABABBAAAABAABBBBBABBABBAAABAAAAAABBABBBAAABBAAAAABBAAABHBBAABBABAAAAABBAABAABHBB-BB-B-AAABBAAABA-BBBSNPGMI_ES17_c17722_121
GMI_ES17_c1779BAAAABAABBBBAAAAABBABBBAABBBABABAABABABBBBBABAABBABAAAABABBBAAABBBABBBABBBBBBBBA-BBBA-AABBAAABBA-BBASNPGMI_ES17_c1779_644
GMI_ES17_c17993ABAAABBAAABAAABBBBBABAAABBABBAABBAAAABBBAAABAAAAAABAAAAABBABBBBBBBBABBHBABAAABABBABBABBBABAABBBBABAASNPGMI_ES17_c17993_168
GMI_ES17_c18155BABBBABBBHBABBBBAAAABAAABBBABAAABBBBAAAAABBHAAAABABBABBBBB-AAAABABABABBBBAAAAAAB-AAAA-BBABAAAABA-BBBSNPGMI_ES17_c18155_185
GMI_ES17_c19068BAAABAAAABBABBABBBAABAAABBBAAABBBBAABBHAAABBABBBBBBAABAAABAABBBABABAAABABBBBBAAABABHAABBBBABBBABBBBBSNPGMI_ES17_c19068_531
GMI_ES17_c1918ABAABAABABAAAAABAABAABBABBBAABAABBBAABBBABBBBBBBAAAABAAAABAABAABABBBBBBHAABBBAAB-AB-B-BABBABAAB--AAASNPGMI_ES17_c1918_529
GMI_ES17_c1926ABABABBAAAAAAABBAABBBAABBBABBAAAAAAAAABAABBHBAABABBABBABABBABAABAABAABBABABBBBBB-AAAB-BABAAABBBB-AAASNPGMI_ES17_c1926_571
GMI_ES17_c19385BAABAABBBBAABABBABAAAAABBAAAAHBBBBBAABAAABBBAAABBAABABBABBBBBAABBBAAABAABABBBBAA-ABHA-BABAABAAAH-ABBSNPGMI_ES17_c19385_93
GMI_ES17_c20752ABAABBBBABBABAABAABAAABBAAAAABAAAABBABBBAABABBBBAAAABBBAABABAAABABBABBBAABBABAAA-AAAB-AABABBAABB-AABSNPGMI_ES17_c20752_1084
GMI_ES17_c2251BABABABABBAABBBBAAABAAABABBBABBAAABABABABBAHBBBBBBBAAAA-AABABBBAABABAAABAAABBAAB-BBBA-BABBBBAAB--BBBSNPGMI_ES17_c2251_283
GMI_ES17_c2276ABBBBBBBAABABBABABHAABBBABAABBABBAAABBBBAABAAAAAABAAABBAAAAAABBAABBBAAAABBBABAABBBBBBAAAAHABAABBBBAASNPGMI_ES17_c2276_224
GMI_ES17_c2308BABBBBAABBABBBBABAABBAAAABAABBAABABBABAAHBBBBBBABABAAAAABBBABABBABBABABBABAAABABBABBAABABBBBBBBBBBBBSNPGMI_ES17_c2308_1026
GMI_ES17_c2356BAAAABAABBBBAABAABBABBBAABBBABABAABABABABBBAAAABBAAAAAABABBBAAABBAABBBABHBBBBBBAABAAAAAABAAAABBABBAASNPGMI_ES17_c2356_160
GMI_ES17_c244ABBAABBBBBABBBABBBBAABBBBABABBAABAAABABBBABABAAAABABAABAABBBAABBABAABBABBABBBBAB-ABBB-AAAAABAABA-BABSNPGMI_ES17_c244_1098
GMI_ES17_c2454BABBAABBBAAAABBBBBAAABBABBBBABBBBABABAAAAAABAAAABAABABBABBBBBABBAAAAABAABAAAHBAAAABBBABAABBBBAABBBBASNPGMI_ES17_c2454_883
GMI_ES17_c2598ABAABBBABABABBABAABBBAAAABBAABAAAABABABBABABABBBAAABABABBAABBBABBAAABBBBAABBAABA-BAAA-BABBABBBBA-BBASNPGMI_ES17_c2598_325
GMI_ES17_c2707ABBABBBBBAABAABABBBBABBBAAABBBAAAABBAAHBBAABBBBAAAABBABBBABABAABABABBBAAAAAAAAAA-BAAB-AAAABHAABA-AAASNPGMI_ES17_c2707_866
GMI_ES17_c2767BAAAAAABABBABABBBBABABBAABBBAAAABBBAAABBAAABBBBABABBAAABBAAABAAAABABBAAAAAAAAABABAAABBBBBBBABAAABBBBSNPGMI_ES17_c2767_643
GMI_ES17_c2826ABAABBBBABBABAABAABAAABBAAAAABAAAABBABBBAABABBBBAAAABBBAABABAAABABBABBBAABBABAAA-AAAB-AABABBAABH-AABSNPGMI_ES17_c2826_360
GMI_ES17_c3200ABABBAABAABABAABABABBAABBBBBBABBAABAAABBAABBBABAABABBAABABBABABBABBBABBA-AAAABAB-BA-B-BAAABBABA--AAASNPGMI_ES17_c3200_273
GMI_ES17_c327BABABBAA-BABBBBAB--BBAABABBABBAABBBBABAABBBBBBBABBAABABAABBABBBBAABABBABABABABBBBBBBBABBBBAABBABBBB-SNPGMI_ES17_c327_972
GMI_ES17_c3291ABAAAABABABBABBABAABABBAABAABBBAAABAABBAAABAAAABABAAABABAAABABAABAAABABB-BAABAABAAAABBAAAAAAAAAABBBASNPGMI_ES17_c3291_859
GMI_ES17_c3309ABBBABAAABAABBBAABBAABBAABBABABBBAABABABAABHAAAAABABABBAAAABAABBBAAABABABAAABBAB-ABAB-ABBBBAAABAHBAASNPGMI_ES17_c3309_96
GMI_ES17_c3397BABBAAAABBABABAAAABBBBAAAAAAAABABBABBABAABBABBBBBBBBABBABBBBAAAABAABAAAABBBBAABA-BAAA-AABABBAAAB-BBASNPGMI_ES17_c3397_167
GMI_ES17_c3418BABBBBABABAABAABABBABAABBABBAAABBBABBAABBBABBBBABABBBABABBBABABBABBBABAAAABBABBA-BBBA-BBBBBBBBBB-AABSNPGMI_ES17_c3418_95
GMI_ES17_c3807ABAAABAAAHABAAAABBBBABBBAAABABBBAAAABBBBBAAHBBBBABAABAAAAA-BBBBABABABAAAABBBBBBA-BBBB-AABABBBBA--AAASNPGMI_ES17_c3807_825
GMI_ES17_c3808BABABAABBBBBBBAABBAAABBAAABAABBBBBBBBBABBAAHBBBABAAAAABABBBBAABABBABBAABABAAAAAA-BAAA-ABABBBAAAA-BABSNPGMI_ES17_c3808_324
GMI_ES17_c3844ABBABABAAAABBBABABAAAAAAABAAABAABAAAAAAHAABHBAAAABABBBBAAAABAABABAAAABBBBBAAABAABBBBB-AAABBAAAAB-AAASNPGMI_ES17_c3844_181
GMI_ES17_c3846BABABBBABBABABBABBBBABBAAABAABAABBABBB-ABBAABBABBABABBBBBBBBABAABAAABABBABBBBABA-ABBA-AHBAAABBB--BBBSNPGMI_ES17_c3846_396
GMI_ES17_c3969ABBBAABBBBAAABBABAAABAABBBABBBAHBBBBABBABBBBBBBAAABAABAAAAAABABAABABABBABBHBABABBAB-B-ABABAAAABA-AAASNPGMI_ES17_c3969_600
GMI_ES17_c3975BAABABABABBBABABABABBAABBBBABBABBBBBBAABABABBAABBBABAABBBABBBBAABABBABBBBAABBBBB-BBBA-ABBABAAAAB-BBBSNPGMI_ES17_c3975_209
GMI_ES17_c4051BAABABAABAAAABBBBBBBBAABBAAABABABABBABABABAHABBABBHAAAABAAABABBABBBAABBBABABBBBA-ABAA-ABABBABBBA-ABASNPGMI_ES17_c4051_315
GMI_ES17_c4096BABAAABAAABAAABABABBBAABBBBBBBBBABAABABBABBAABBABABBBBAAABABABBABBBABBBA-BBBAABBAAAAABBA-AAAABBAAABBSNPGMI_ES17_c4096_846
GMI_ES17_c4200ABBABABABAAAAABABAABABBBABABABBAAABBAAAABABAAAAAABAAABBBAAAAABBAABBAAABABAAABAABABAABAAAABBABAAAAAAASNPGMI_ES17_c4200_911
GMI_ES17_c4245BAAABBBAAAABBBABBBBBAAAAAAABAAAABABBAABBAABHBAABBBBAABBABABBBAABBBABAABAABBAAABA-ABBA-BABAAAABAB-BBBSNPGMI_ES17_c4245_550
GMI_ES17_c4266BAAAABBAAABAAABBAAABAAAAAAABABAABAAABBBBABBHBAABBABABABABABABBAAABBBABAAABBBBBBBBAAAABBBBBAAAABABBBBSNPGMI_ES17_c4266_283
GMI_ES17_c4295ABABBBABBBABBBABABAAABBAAAAAAAAABABBABAABAABBAABABAAAABBBABABAABAAABAAABAAAABBAABBBBBBAB-BBBBAABBBAASNPGMI_ES17_c4295_432
GMI_ES17_c4515BABBBAABBBBBBBBABBBABAABBBBABBABBBBBAABABBABABBABBAABAAAABBABBBBAABAABABBBBBBAABBBBBBABBBAAABBABBBABSNPGMI_ES17_c4515_297
GMI_ES17_c4663ABAAABAAAHABAAAABBBBBBBBAAABABBBAAAABBBBBAAHBBBBABAABAAAAA-BBBBABBBABAAAABBBBBBABBBBBBAABABBBBABBAAASNPGMI_ES17_c4663_648
GMI_ES17_c4700BABBAAAABAABABAABAAAAAAAABBABAAAAAAABAAABBABAAAABBABAAABAABABBAAAAAAAAABAAABAABAAABBA-ABAAAAABAA-ABBSNPGMI_ES17_c4700_516
GMI_ES17_c5162BABABABBBABBAABABBAAAAABABABABBBBABBBBAAABAHBBBABAAAABABAABBBABBBBBBBAABBABBBBAABBAABBBBAABBBBABBABBSNPGMI_ES17_c5162_445
GMI_ES17_c5169ABBBBAABAABAAAABABAAAABBBBBBBABBAABBAAABAAABBAAAABBABAABABBABABBABBBBBBAHAAABBABBBABABHAABBBABHBBABBSNPGMI_ES17_c5169_555
GMI_ES17_c5637BABBBBABBBBBBBBABBBABAABBBBABBAABBBBABBABBBBABBABBAABAAAABBABBBBAABAAAABBBABBAABBBBBBABBBAAABBABBBABSNPGMI_ES17_c5637_152
GMI_ES17_c5666ABAAAABBAABAAAABABBAABBBBABBAABBABAABABBAAAAAAABABABBBBBAAABABAABAABABAABABBBABAABAABAABAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES17_c5666_258
GMI_ES17_c5762BABBABAABAAAABBBHABBAAABAABAAABABAABAAAAABABAAABBAABAAABBABABBBBBAABBAAABBBBABBBAABBABBAABBABABHBBBBSNPGMI_ES17_c5762_827
GMI_ES17_c5832B--B------B--BBBB---BBB-B-BBBB-B-BB-BB-B-BBBB--BB-BBB-B--BBBBB--B-B-B-BB--BBB---B-BB-B-BBBB--B----AASNPGMI_ES17_c5832_342
GMI_ES17_c655BAABBBBABBBBAAHABABAAAAAAABAAAAAAAAAABABBAABABBBBBBBABBABAAABABBAHBBBBAABBAABAAA-ABHB-ABABBBBAAA-ABBSNPGMI_ES17_c655_891
GMI_ES17_c7160ABBBBBBBAAABABAAAAAABAABBAAABBBBAAABBBAABBB-BAABABAABBBAABABBBBBB-BAABBBBBBBBAAH-BB-A-AAHAABABB--AABSNPGMI_ES17_c7160_500
GMI_ES17_c7296ABBABABABAAAAABABAABABBBABABABBAAABBAAAABABAAAAAABAAABBBAAAAABBAABBAAABABAAABAAB-BAA--AAABBABAAA-AAASNPGMI_ES17_c7296_694
GMI_ES17_c7306BABBAAAAAAABBBABABAAAAAAAAABAAAABAAAAABABABBAAABBBBBAAABBAAABAABABABAAAAAABAAABB-AAAB-AABABBABAA-AAASNPGMI_ES17_c7306_1002
GMI_ES17_c7323BAAAABBAAAAAAABBBAABBAABABBABBAAABBAAAAAAABABAABBABABAABBABBBABABBABBABBABAABBAA-ABBB-BAABAAAABB-ABBSNPGMI_ES17_c7323_831
GMI_ES17_c7355ABBHAAABBAABABABAAAABBBAAAABBAAABBBBABABAAABBAAAABBBAABBBBHABBBAABABABABBBAAABBA-ABBABABHABABABBBBAASNPGMI_ES17_c7355_434
GMI_ES17_c786BABAABBABBABABBABABAABBAAAAAABAABBABBBHABBAAABABBABAABBABAABABAABAAABAABHBBBBABA-AB-A-ABBBAABAB--BBBSNPGMI_ES17_c786_412
GMI_ES17_c7914ABABAAAAABABBBBAABBBABBAHBBABBABBBAAABBBABAAABBBAABBAABAABABAAABBAAAABAABBABAABB-AAAB-ABBAAABAAA-AAASNPGMI_ES17_c7914_290
GMI_ES17_c7997ABAABABBABBABAABAABABABBAAAAABAAABBAABBBAABBBBBBAAAABBAAABABBAABABBABBBHAABABAABBABBBABABBABAABAAAAASNPGMI_ES17_c7997_871
GMI_ES17_c8066ABAABBBABABABBABAABBBAAAABBAABAAAABABABBABABABBBAAABABABBAABBBABBBAABBBBAABBAABA-BAAA-BABBABBABA-BAASNPGMI_ES17_c8066_237
GMI_ES17_c8085BAABBBABBBAAABBBBBABABBBBABA-BBBBAAABBBAAABHABBBBAAABAABAABBBBBBBAAAABBABBAAAAAA-AAAA-ABBBABBABA-BBBSNPGMI_ES17_c8085_232
GMI_ES17_c8444BABABABBBABBAABABBAAAAABABABAABBAAAABAAAABAHBBBABAAAABABAABBBABBBBBBBAABBABBBBABABAABBBBAAAABBABBABASNPGMI_ES17_c8444_506
GMI_ES17_c8729BAABBABAAABBBBBBBABBAAABBBBB-ABABBBAABBBABAABBBABBAAABBBAAAAABABABAAAABBBBBBBAAA-ABBA-BBABAAABAB-A-BSNPGMI_ES17_c8729_764
GMI_ES17_c8741BABABBBABBABABBAABBBABBBAABAABAABBAABBBABBABBBBBBABABABBBBBBBBAABAABBABBABBBBABA-AAAA-AAABAABBBA-BBBSNPGMI_ES17_c8741_79
GMI_ES17_c882ABBAABBBAAAABBBABBBAABABAABAABBAAABAAABBBABABAABABABAABBBAABAABBBAAABAABAABBABAB-ABHB-AAAABAAAHA-BAASNPGMI_ES17_c882_882
GMI_ES17_c968ABBBBABBAAAABBBBBAABAAABBAAABABABBABABAAAAABABBAABBBBBBABAAABBBAAABAAABAAAAAAAABBAAABBBBABBBBAABAAABSNPGMI_ES17_c968_903
GMI_ES17_c9754BAAABBBBBABBABAABBAABAAAABABBABBBABBBAAAAAA-ABBBBBAAAABBBBABABBBBBBBBAABBBBABAAA-BBAA-AAAABABAAA-BBASNPGMI_ES17_c9754_347
GMI_ES17_lrc11645BAAAABABBAABBBAABBBAABBABABAAABBAAAABBABBABAAABABBABAABABAABAABABAABABABAAAAAABAABBBBAAAABBBAAAABBBBSNPGMI_ES17_lrc11645_145
GMI_ES17_lrc14708BABBABABABBBBBABABBABAAABABABAABABAABABBABABBBBABABBBABABBBABAABAAABBB-BAABBABB--ABHA-BBBAABABBA-ABBSNPGMI_ES17_lrc14708_436
GMI_ES17_lrc19617BAABABAABAAAABBBBBBBBAABBAABBABABABBABABABABABBABBBAAAABAABBABBABBBAABBBABABBBBA-ABAB-ABABBABBBA-ABASNPGMI_ES17_lrc19617_111
GMI_ES17_lrc20004ABAAAAABBABBBBBABAAABAABABBBBBAABBABAAAAABABAAABABABBABBBBBABBAAABBBAABBAABBAABA-AB-B-ABBABABBB--AAASNPGMI_ES17_lrc20004_472
GMI_ES17_lrc20311ABBABABABAAAAABABAABABBBABABABBAAABBAAAABABAAAAAABAAABBBAAAAABBAABBAAABABAAABAAB-BAAB-AAABBABAAA-AAASNPGMI_ES17_lrc20311_707
GMI_ES17_lrc9623BABABABBBBBBBBAABBAABBBAAABABBBABBBBBBABBAABBBBABAAAAABABBBBBBAABBABBAAAABAAAAAB-BAAA-ABBBBBAAAA-BBBSNPGMI_ES17_lrc9623_475
GMI_ES_CC10629ABBAABBBBBABBBABBBBAABBBBABABBAABAAABABBBABABAAAABABAABAABBBAABBABAABBAB-ABBBBABAABBBBAAAAABAABAABABSNPGMI_ES_CC10629_401
GMI_ES_CC10804ABBABABABAAAAABABAABABBBABABABBAAABBAAAABABAAAAAABAAABBBAAA-ABBAABBAAABAHAAABAABABAABAAAABBABAAAAAAASNPGMI_ES_CC10804_287
GMI_ES_CC10812BABBABBABABBBBBABBABBAABAAABBABBAAABBAAAHAAAAAAABBBBABBBBABBABBABAAAAAABABAAABBAABAAABABAABABBABBBBBSNPGMI_ES_CC10812_102
GMI_ES_CC10979ABBBABAAAAAABABBBABBABBBBABAABAAABAAABBBBBBHBAAAAABBBBAAAABABAAAAAAAABBAAAABABBAAAAABABBABABABBBBAAASNPGMI_ES_CC10979_54
GMI_ES_CC11028ABBABAABABAABAABBBAABBBAABBBHBABABABBAAABABBAAABAABBBABABBBBBAABBAABBBAABAAAAABBABAABBBABBABBBAAABBBSNPGMI_ES_CC11028_196
GMI_ES_CC11076ABBABBAAAABBABAABABBBBBAABBBBHAAAAABBABBBAAABBBAABBABAABAAAAABBAAABBBABBABAAAABBBBAABBABABBABBBABBAASNPGMI_ES_CC11076_204
GMI_ES_CC11253BABAABAABAABBBABABBBAAAAAABAAAABBABBAABAAAAHBBBBBBBAAABBBABBBAABBBABAABAABBAAABAAABBBABABAABABAAABABSNPGMI_ES_CC11253_379
GMI_ES_CC11271ABAAAABABAABAAABBABAAAAABBBAABAAABBABABBBAABBAABABBBABABABAABAABABBABABBAABAAAAAABBBBBBBBBAABABAAAABSNPGMI_ES_CC11271_65
GMI_ES_CC11649BABABBBAAABAAAABABBBAAAAABABAAABABAAAABBAAAAAAABBABBBBBBBBABABABBBBABABBBAHAABABAAAAAABBBABBABAABBBBSNPGMI_ES_CC11649_76
GMI_ES_CC11826ABBAABBBBBABBBABBBBAABBBBABABBAABAAABABBBABABAAAABABAABAABBBAABBABAABBABBABBBBABAABBBBAAAAABAABAABABSNPGMI_ES_CC11826_84
GMI_ES_CC12468BAABAAAAAABBABBBBAAABBBBBABBBBABBBBABAABABBBBAABBABBAABBABBBBBAABABABBABBABBBBABBABBBBABBABAAAABAABBSNPGMI_ES_CC12468_66
GMI_ES_CC12738BABAABBBABBABABABBAAAAABABAABBBBAAABABABBAAHAAAABBBABBBAABBBBABBBBBAABAAAABABAAABAAAAABBAABABABABBABSNPGMI_ES_CC12738_121
GMI_ES_CC12765ABBABAABAAAAAAABAABAAAAAABBAABAABBBAABBBABBBBBBBAAAABAAAABAABAABABBBBBBAABBBBAABBABBBABABBABAABAAAABSNPGMI_ES_CC12765_141
GMI_ES_CC13513B--BB----BB-BBBB-B-----BBBB--B-BBB--BBBB-BBB-BBBBBB--B-B-BB-BBBB--B-----BB--BB-BB------BBB-BBBB-BBBBSNPGMI_ES_CC13513_277
GMI_ES_CC13637BAABABABABBBBBABABBABAAABABABAABBBAABBBBABABBBBBBABBBAAABBBBBAABBAABBBABABBBABBABABBABBBBAABABBBBBBBSNPGMI_ES_CC13637_173
GMI_ES_CC13848BAABAABBBBAABABBABABAAABBAAAABBBBBBAABAAABBBAAABBBABABBBBBBABAABABAAABAAAABBBBBAAABBBABABAABAAABAAAASNPGMI_ES_CC13848_210
GMI_ES_CC14261BAABBBAABAABBBBBABABAAAAABBABBAABAABABABABB-BBBABBBABBABBABBABBABBABAABBAAABAABBAABBABBBBBAABBBABAAASNPGMI_ES_CC14261_141
GMI_ES_CC14804ABBBBAABBBBBBBAAABBAABBABAABAABBBAABBBABBBABABBAABABABBAABAAABABAABAABAAAABBAABBABAAAAABBABBBBAAABBBSNPGMI_ES_CC14804_235
GMI_ES_CC15057BAABBBAABABBABBBBBABBAAABBBAABBABAABABABBBBHBBBABBBABBABBABBABBABAABABBBAAABAABBABBBABBBBBABBBBABBAASNPGMI_ES_CC15057_51
GMI_ES_CC15133ABAABBBABABABBABAABBBAAAABBAABAAAABABABBABABABBBAAABABABBAABBBABBAAABBBBAABBAABAABAAAABABBABBABAABAASNPGMI_ES_CC15133_247
GMI_ES_CC15389BAABAABBBBAABABBABAAAAABBAAAAABBBBBAABAAABBBAAABBBABABBABBBBBAABBBAAABAAAABBBBAAAABBBABABAABAAABAABBSNPGMI_ES_CC15389_69
GMI_ES_CC15404BABBAAAABAABABBABBABBBAABBBBBABBBBAABAAABBABAAAABBBBAAABBABABBBABAABAAABHAABABBBABBBABBBABAABBAABBBASNPGMI_ES_CC15404_67
GMI_ES_CC16289ABAABBBBABBABAABAABAAABBBAAAABAAAABBABBBAABABBBBAAAABBBAABABAAABABBABBBAABBABAAABAAABAAABABBAABBABABSNPGMI_ES_CC16289_111
GMI_ES_CC16445ABBAABBBBBAAAABABBAABBBAAAAAABBBAAABBAAABAABBAABAAABBBAAABABBABABABBBBAAAAAAAABBBBAABBAABABBBABAABBBSNPGMI_ES_CC16445_119
GMI_ES_CC17674BAABAAABBBBBABABAAABABABABAABBABBBBABAABBABBABBBBBBAAABBBAABBAAAABABAAABABAABABAAABBABBBABBBBABABBABSNPGMI_ES_CC17674_57
GMI_ES_CC18060ABBBBABBAABBBBABBABBAAABBABABABABBBABBAAAAABBAAAABBBBABBBBAABAAAABBAAABA-AAAAABBBBAABBABAABBBAABAABASNPGMI_ES_CC18060_346
GMI_ES_CC18255B-BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSNPGMI_ES_CC18255_93
GMI_ES_CC2132ABABBAABBBA-BBABBBAAAAAAAAAAAAAABABBABAAAAABBAABABAAAABBBABABAABAAABAAABBBAABBAABBBBBAAB-BBBBAABBBAASNPGMI_ES_CC2132_361
GMI_ES_CC2606BAAABABBBABBABAAABAABAAAABABBABBBABBBAAAAAABABBBBBAAAABBBBABABBBBBBBBAABBBBABAAABBBBABAABABABAAABBBBSNPGMI_ES_CC2606_241
GMI_ES_CC2716ABBBBABBAABBBBABBABBAAABBABABABABBBABBAAAAABBAAAABBBBABBBBAABAAAABBAAABA-AAAAABBBBAABBABAABBBAABAAABSNPGMI_ES_CC2716_392
GMI_ES_CC3284BAABABABABBBBBABABBABAAABABABAABBBAABBBBABABBBBBBABBBAAABBBBBAABBAABBBABABBBABBABABBABBBBAABABBBBBBBSNPGMI_ES_CC3284_453
GMI_ES_CC3511ABBBAAABAABBBBAABBBABBBBBAABBAABABABABABBABHAAAAABABBBBBABBBAAABBABABABABBBAAAAAHBBBBAABAAABABABAABBSNPGMI_ES_CC3511_395
GMI_ES_CC3572ABBABAAAAAABBABBHBAAAAAAABAAABAAAAABAABABABHBAAAABBBBBBBAHHAABBBAAAAAABBBAAAABAABBBBBAAABBBAHAABAAAASNPGMI_ES_CC3572_162
GMI_ES_CC3989BAABABABABBBBBABABBABAAABABABAABBBAABBBBABABBBBBBABBBAAABBBBBAABBAABBBABABBBABBABABBABBBBAABABBBBBBBSNPGMI_ES_CC3989_242
GMI_ES_CC4334ABBAAAAAAABBABBBBAABBBBAABBAAABBABAABABABABAAAABABABABAAAAABABAABABABAAA-BBBBAABBABAABBABAAAAABBBAAASNPGMI_ES_CC4334_304
GMI_ES_CC4354BABBBAABBBABBBAAAAABABBBAABAABBAAHBBBAAABBBABBBBBBABHBBBAABAAAAAAAABAAAAHABBBABAABAABAAABABBAAAABABBSNPGMI_ES_CC4354_296
GMI_ES_CC4703ABBBAABAABAAAABBBABBABBABABBABAAABBAABABBBBABAAAAABBBBAAAABABABAAAAABBBAAAABAABBAAAAAABBBBABABBBAABASNPGMI_ES_CC4703_354
GMI_ES_CC5758ABBAAABBABABBAAAAABAABBBAAABBBBBABBABABAAAAHAAABAAABAABAABAABAABABBABBAAHBBABAAABAAABAAAAABAAAABAAAASNPGMI_ES_CC5758_340
GMI_ES_CC6497BABAABBABBABABBABBBAABBAAAAAABAABBABBBAABBAAABABBABAABBABAABABAABAAABAABABBBBABAAABBAAABBAAABABBBBBASNPGMI_ES_CC6497_157
GMI_ES_CC6557ABABABAAABAABBABBABBABBABABABAAAABAAABBBBABHAAABABBABABABBAAABABAAAAABBAABAAAABBABBBAAAABBAAAABAABAASNPGMI_ES_CC6557_563
GMI_ES_CC6708ABAABABABAAAAABABAABABBBABABABBABABBABAABABAAAABABAAABABAAABABBABBBAAABA-BAABAABABAABAAAABAABAAABBBASNPGMI_ES_CC6708_301
GMI_ES_CC7307BABBBABBBBBABBBBAAAAAAAABABBBAAABBBBAAAAHBBHAAAABABBABABAB-AAABAAAABABBABAABBAABAABBAABBABHAABBABBBASNPGMI_ES_CC7307_489
GMI_ES_CC7315ABBABABABAAAAABABAABABBBABABABBAAABBAAAABABAAAAAABAAABBBAAAAABBAABBAAABABAAABAABABAABAAAABBABAAAAAAASNPGMI_ES_CC7315_292
GMI_ES_CC7502ABABBABABBBABAABBAABBBBABBABABBAABABAABAABBBBABBAAABBBBABBABBBAABBBABABBAHBBBABBBBBBBBBBAABAABBBAAABSNPGMI_ES_CC7502_506
GMI_ES_CC7684BABABABBBBBBBBAABBAAABBAAABAABBBBBBBBBABBAAHBBBABAAAAABABBBBAABABBABBAABABAAAAABBBAAAAABABBBAAAABBBBSNPGMI_ES_CC7684_273
GMI_ES_CC7714BAABABBABABBABHABBBBAAABBAAAHABABABBABABABAHABBABBHAABABAABAABBAABBAAABBABBBBBHABABAAAABAABAAABABABBSNPGMI_ES_CC7714_103
GMI_ES_CC7805ABBAAAABAABBBBBBABAAABBBBBBBBBBABBBABABAABABBAAAAAABBAABBBBBBBAABBAAAABBAABBAABABABBBBABBABABBBBABAASNPGMI_ES_CC7805_275
GMI_ES_CC8499BABBAAAAAAABBBABABAAAAAAAAABAAAABAAAAABABABBAAABBBBAAAABBABABAABABABAAAAAABAAABBAAAABAAABABBABAAAABBSNPGMI_ES_CC8499_229
GMI_ES_CC8697ABBABABBABBBBAAAAAAAABBABBBAHBABABAABABABABHBAABAAHBABBABBAABAABAAABBAAABABAAAABABABABBABAABAAABABAASNPGMI_ES_CC8697_53
GMI_ES_CC8786ABBAAAABAAABBBBBABAAABBBBBBHBBBABAAABABAABAABAAAAAABBAABABABABBABAHAAABBABBBAABABBAABBAABAAABBBBABAASNPGMI_ES_CC8786_368
GMI_ES_CC9220ABABAAABBBAABBBABAAABBBBBABABBBABABBABAAABBBBBBAABAAAAAAAABABABAAAABABAAABABBBBABBBBBBABABAABABBAAAASNPGMI_ES_CC9220_300
GMI_ES_CC9362BAAAABHBBBBBBBAB-BBABAAAABABBABBAABBBAAA-AAHABBBBBAAAABBBBABABBABBBBBAABBBBBHAABBBBBBBAABABABAAAAAAASNPGMI_ES_CC9362_188
GMI_ES_CC9431ABAAAABBAABAAAABABBAABBBBABBAABBABAAAABBAAAAAAABAABBBBBBAAABABAABAABABBABABABABAABAABBABAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES_CC9431_260
GMI_ES_CC9730ABAABABABAAAAABABAABABBBABABABBABABBABABBABAAAABABAAABABAAABABBABBBAAABA-BAABAABABAABAAAABBABAAAABAASNPGMI_ES_CC9730_217
GMI_ES_CC9782BAAABABBBBBBABAAABAABAAAABABBABBBABBBAAAAAAHABBBBBAAAABBBBABABBBBBBBBAAB-BBABAABBBBBABAABABABAAAABBBSNPGMI_ES_CC9782_260

[ Export mapping scores ]