Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Barley, CxS

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Map Data
Barley, CxS
Map
Hordeum-CxS-1H
[ Show all 7 ]
Species
Hordeum vulgare
Female Parent
Clipper (barley)
Male Parent
Sahara (barley)
Type
Genetic
Map Units
cM
URL
http://greengenes.cit.cornell.edu/WaiteQTL/CxS.htmlQTL study
Contact
Karakousis, Angelo
Langridge, Peter J.
Remarks
Mapping population was 150 doubled haploids.
Image
Clipper x Sahara 1H map
[ Show all 7 ]
Locus
[ Hide all but 1 of 183 ]
2R/6RBBBAB AAAAA AAAAA AAABB AAAAA AABBB AABAA BBBXB BA BAA BABAA ABBBX ABBAB AAAXA ABBBB AABBB BXBBB BBBB A ABBBB ABAAA AAABA XBAXA AAAAA AABBB BABAB AAABB AAAAB AABAB XABBA BBBAA XAABB
ABC152(A)XBAXX AABAA AXBAA AAAAX AAABB ABAXB BABAX AXBBA AA BAB ABABB BBAAB AAXAA XXABA BABBA AAABA BBBBX ABXB B BBBAA BABAX ABXAA BAABB AAABA BXBAB AAXBB BXBBA BAAAA ABAAB ABAAB ABAAB BAXXB
ABC152(B)XBAXX AABAB AXBAA AAAAX AAABB ABAXB AABAX AXBBA AB AAB ABAAA BBBBA ABAAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
ABC153BBBBA AAABB ABBBA BABAA AABBA ABBBA BAAXX BABXB BB AXA AXAAX ABBBB BAABB XBBAB ABXAB AABAB BABBA BBBB B ABBAA AAABB AABAA AAABB AAAAB BBABB AAAAB ABAAA AABBB AABAB AABBA BBBAB BAABA
ABC154AABBX ABAAB ABAAA ABAXX XXBXA BABAB BBBAX XAAAX BB ABX BAXAA BAABB BBAAB XAAAB ABBBA BABBA BAAAA BBBB B AAABB AABBA ABBAB BBBAA AABAA ABABA AAAAA BAABB AABBB BBBBA BABBB BBAAA ABAAA
ABC157BBBBX AXABB ABXBB BABAA XAABA ABBBA BAXXX XBBXB BB AXA BXAAB ABXBB BABBB XBBBB ABAAB AABAB BABBA BBBB B ABBAB AAABB AABAA ABABB AAAAB BABBA BAAAB AXAAB AABBB AABAA AABBA BBBAX XAAXA
ABC164BBAAX AAAAB AABBB AABAB BBAXA AABBB AABXX ABAXA BB AXA BXABX BBBAA AAAAA XBBBB ABBBB AABAB BBABA ABAA B BBBAB BBBAB ABBBA BAAAA BBAAA AABAB BABBA BAABA BBABB BABBA BABBA BABAB BBBBB
ABC165BBBBA AAABB ABBBA BABAA AABBA ABBBA BAAXX BABXB BB AXA AXAAX ABBBB BAABB XBBAB ABAAB AABAB BABBA BBBB B ABBAA AAABB AABAA AAABB AAAAB BBABB AAAAB ABAAA AABBB AABAB AABBA BBBAB BAABA
ABC305BBABA AABAA AABBA BABAA AABBA BABAB BBAAX AABBA AA AAA ABBBB BBAAB AAAAA XBABA ABABA AABBA BBABA BABA B BBAAA AAAAB ABBAA AABBA AAAAA BBBAB ABAAB ABBAB AABAB AAABA ABBAB ABABA BAAAA
ABC309BBBAX AAAAB ABAAA ABABB ABAXA AABBB BABXX BBAXX BA BXA BXBAX ABABB BXBAB XAAAA ABBAB AABBA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB AABBA BABBB AAABA ABAAB AABBB BABAA BABAA BBBBB
ABC468XBBAX AAAAA ABAAA ABABB AXAAA AABBB BABAA BXAAB BA BAA BBBXA ABABB BABAB XAAAA ABBAB AABBA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB AABBA BABBB AAABA ABAAB AABBB BABAA BABAA BBBBB
ABG373ABABX BAABA ABBAB BAABA ABAAA BAABA AAXXX AABXA AB AXA AXBBX BABBA BAABB XBAAA ABAAA BAABA ABBAB BBBA A AABAA BBBAB ABBAA BBBBA BABBA AABAB BABBB BBBAA BBABB ABBAA BBAAA AABAB BABAA
ABG460ABBAB ABAAA ABAAA BBBAB AABXB AABBA BABAB AXAAX AA AAA BBABA BABAB ABBAA XABAB BBAAA ABBAA ABAAA BBAA B BBAAA AAABA AAABB ABABB AABAA BABBA AAABB AAABA ABBBB ABAAA AABBB ABBAA AAABB
AMYIAABBA ABAAB ABAAA XBABA ABAAA BABAB BBAAA ABABX BA ABX ABAAB BAAAB BAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Mapped_by_functionAmy1 (Hordeum)
AMYI(A)AAABB AAAAB ABAAA XBABA ABAAA BABAB BBAAA ABBBX BA ABX ABBAB BAAAB BAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Mapped_with_probeAMYI
AMYI(B)AABBA ABAAB ABAAA XBABA ABAAA BABAB BBAAA ABABX BA ABX ABAAB BAAAB BAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Mapped_with_probeAMYI
AWBMA11XAAXB BAABB ABABB ABABX BBBAA ABBBB BABXX BBAXA AA BXB AXABX BBAAB AXBAA XABBB ABAXA BBBBB AXAAB AABB A BABBA AAAAB ABABA BABBB AABAB AABBA ABABA AAAAA BABAB BBAAB AAABB AAABA ABABA
AWBMA12ABBBB BBBBB BABAB AAAAB BABBA BBBBA BBXAB ABXBX BA BAB ABAAA XXABX ABABB XXXAB BAXXB BBBBB BBBXB XXBB B AXBBA BAABB BBXAB BABBB AABAB BABAB BBBXA AAAAB ABBBB BAXAB BBBXB BABAA BABBA
AWBMA14BXBAB AAAAA ABXAA ABABB ABAAA AABBB BABAA BBAAB BA BAA BBBAA ABABB BABAB XAAAA ABBAB AABAA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BAABB AABBA BABBB AAABA BBAAB AAABB BABAB BABBA BBBBB
AWBMA15AAABA BBABA ABAAB BABAB AABAB AABBA BBBAX AXAAX BA AAA BAABA BXBAB ABAAA XABAB BAXAA AABBA ABAAB BBAB B BBAAA AAABA AABAA BBBBB AAAAA ABABB AAABB AAABA ABBAB ABBBB BABBA BABAA AAABA
AWBMA16XXBBA ABAAB ABXAA ABAXA ABBAA BABAB BAABA AAABB BA BBB ABAAB BAABB BBAAB XAAAB ABBBA BABBA BAAAA BBBB B AAAAB AABBA ABBAB BBBAA AABAA ABABA AAAAA BAABB AABBB BBBAA BABAB BAAAA ABAAA
AWBMA17BBBAA AXABB XBBBA BABBX AXBBA ABBBA BXAAB BABBB BB AAA AAAAA XABBB AAABB XBBAB ABAAB ABAAA AABAA BABB B ABBAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AWBMA20XAAXX BBAAA AAABB ABABA ABBAB BABXA BAABA AXABX BA BBB AAAAA BAAAB ABABA XAABB ABABA BAABB BAABB ABBB B BBBAB AABBA ABBAB ABBAA AABAA BBABA BAAAA BAABB ABBBB BBBAA BABAA BBBBB ABBBB
AWBMA21BBBAA BAAAB ABABA AABAB AABAA BBBBB AABXX BBBXB BA BXA BXAAX ABBBB ABBXB XABAA ABBBB AABBB BABBB BBBB A AABBB AAAAA AAAAA ABABB AAAAA AABBB BABAB AAABB AABAB AAAAB AABBA BBBAA BAABA
AWBMA24AABBB BBBBB BABAB AAABB BBBAA BBABA BBAXX ABBXA AA BXB AXAAX AAABA AABBB XBAAB BBAAB BABBB BBBAB AABB B AAABA BAABB BBAAA BABBB AABAB BABAB BBBAA AAAAB ABABB BAAAB BABAB BABAA BABBA
AWBMA27BBBAB AAAAA AAXAX AAXXX XXXAA AABBB BABBA BBAAB BA BAA BXBAX ABABB BABAB XAAAA ABBAB AABAB BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA BBBBB AAABA BAABB AABBA BABBB AAABA BBAAB AAABB BABAB BABBA BBBBB
AWBMA28BXBAA BBAAA BXXAB ABXAB XBAAA ABAAB AABAA BABAB BA BAB ABBBA AABBA BBAAB XBAAA BBBBB ABBBA ABBAA AAAB B ABBAA AABBB BAAAA BBABB BBBAA ABAAB BBABB ABABB BBBAA ABABB BAABB AABBA BAABB
AWBMA29XBAAX AABXX AAAXA AAAAB BAAAB ABAXX AABAA AABBA AB AAB ABAAA BABBA ABAAB XAABA BBBBA AAABA BBBBA ABAB B BBBBA BABAA AAAXX XAABB AAABB BABAB BABBB BABAA BAAAB ABAAB BBAAB BABBA BBABB
AWBMA3BBBBB ABAAB AABAA ABBBB AABAB AABBA BAABA BXABB BB BAB BAABB BAABA AABAB XXXAA ABXAA AAAAB AAABB BBAA B BAABB AAAAB BABAB BBAAB ABAAB BABAB XAAAA BAAAA BABAB ABBBA AAAAB ABAAB ABABA
AWBMA30ABAAX BABAX AAAAA AAAAB AAABA ABBBB AABBA BAAXA AB AAB BXABA BABAA ABABA XAABA BBBBB BAABA AABBA AAAB B BBBBA BABAB BABAA BAAAB AAABB AABBB BAABA AABBA BAAAB ABAAB ABAAB ABBBA BBABB
AWBMA32XBBXX AXAXX BXAAA BBBBX AXBBB BABAX AABXX BBAXA AA AXB BXABX BAAXA AXAAB XAABB AABAA AAAAB AABBB BBAA B BBAAB BAAAA AABAB ABBAB ABBAA BABAA BABAA ABAAA BAABB AABBA AABBB BAAAB ABBAA
AWBMA33XXBAB AAAAA ABXAA ABAXB XBAAA AAXBB BABAA BBAAX XA BAA BXBAA ABABB BABAB XAAAA ABBAB AABAA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB ABBXA BABBB AAABA AXAAB AABBB BABAA BABBA BBBBB
AWBMA34ABBXX BAABA AAABB BAAAA ABABA ABABA BAAXX BAAXB BB BBA AXAAX AAXAB ABAXA XBAAB ABBAA BAABA ABBAA ABAA A AABAA AAAAA ABBAA BAABA ABABB BBABB XABAB BBBBB AABBB ABBAB ABBBA ABAAB BAAAB
AWBMA36AABBA BBBAA BABAA AAAAA AABBB ABAAA BBBBB ABBBB BB BAB BAAAA AAAAA AAABA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AWBMA4ABBBX AAABX ABBAB AAABA ABABA BAAXX AABBX AXBBA AB ABA AABBA BAABB AAABB XBAAA ABAAA BAABA ABBAB BBBA A AABBB BBBAB ABBAA BBBBA BBBBA AABAB BABBB BBBAA BAABB ABBAA AAAAB AABAB BAAAA
AWBMA8ABBBX AAAXX BXXXA BAAAA BAXXA BBBXX BBBAX BXABA AA BAB ABBAB ABABA BBABB XAAAB AAAAB ABBBA ABBBX AABB B AABBA BAABB XBBAA XXBBX AAAAB BABAB XBBAA AAAAA AAAXB XAABX XBBAA AAXAA BABBA
AWBMA9AAAAX BAABB ABABB ABABA BBBXA ABBBB BABXX BBAXA AA BXB AXABX BBAAB AABAA XBAAA ABAAA BAABA ABBAB BBBA A AABAA BBBAB ABBAA BBBBA BABBA XXBAB BABBB BBBAA BBABB ABBAA BBAAA AABAB BABAA
AWRM1XBBAX BXXXX AXAXB BAAAA ABBXA AXAXX AAAAX BAABB BB BXA ABAXX AXBBB XAAAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AWWM1(A)XBABB AABAB BABBB AABBB BBABX BABBB BAABA ABABA AB ABA BAAAB BBXAA BAAAX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AWWM1(B)XABBX ABAAA AXBBA BBBBA AAAXB BBBBX BABAB BAABA AB BBA ABAAA ABBBA AABBB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AWWM2AABBB ABAAA ABXBA BBBBA AAXAB BBBBA BBAXX BXABX AX BBA ABXAA XXBBA XABBB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AWWM3ABBAX BAABX AAAXB BAAAA ABABA ABAXX BAAAX BXBBB BB BBA ABAAB AABAB ABAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
AWWM5XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX XXX XXXXX XXXXX XXXXX AABAB BABAA AABBA XBAAB BBAB B BBAAA AAABA AABAB BBBBB AAAAX ABABA AAABB AAABA ABBAB ABBBB BABBA BBBAA AAABA
BCD1AAABA ABAAX AAAAB ABABA ABBAB BABAA BAABA ABABB BA BBB AAAAB BAAAB ABAAA XAAAB ABABA BABBA BAABB ABBB B BBAAB AABBA ABBAB ABBAA AABAA BBABA BAAAA BAABB AABBB BBBAA BABAB BABAB ABAAA
BCD1130BBXBB AABAA ABBAA BAAAB AABBA BAAXB BBAAA AXBBX AA AAA ABBBB BBAAB AAAXA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
BCD129AAAAB BAABB BBABB ABABA BBBAA ABBBB AABBA ABXAX AA ABB BAABB BBAAB AAAAA XBBAB AAAAA ABBBA AABBA BBAB A ABAAA BAAAB BABBB BBBAB BBAAB BAAAA BBBAA BAAAB AAABB BABBB ABBBA AABBB BAABB
BCD135BAAAA AAAAA AAXAA AABAB BABAA BBBAB ABBAB BBABB BA BAA BABAB BBXBA BBAAB XBBAB AAAAA ABBBA ABBBA BABB A ABABA BAAAB BABBA BBBAB BBAAB BAAAA BBBAA BAAAB AAABB BABBB ABABA AABBB BAABB
bcd147AABBX BBBBB BABAB AAABB BBBXA BBABA BBAXX ABBXA AA BXB AXAAX AAABA AABBB XBAAB BBAAB BABBB BBBAB AABB B AAABA AAABB BBAAA BABBB AABAB BABAB BBBAA AAAAB BBABB BAAAB AABAB BABAA BABBA
BCD15AABAX ABAAB ABAAA BBBBA AAAXB AABBA BABXX XAAXA AB BXA AXABX ABBAA ABBAA XBBBA BBAAA BBBAA ABBAA ABAA B ABAAA ABAAA BAABB ABABB AABAA BABBA AAAAB BAABA BBBBB ABAAA AABBB ABBBA BAABB
BCD175XXBAA BBAAA BXXAB BBXBB XBAAA XAAAA AABAA BABAB BA BAB ABBBX AABAA BBABA XBBAA BBBBB ABBBB ABBAA AAAB B ABBAA AABBA BAAAA BBABB BBBAB ABBAB ABABB ABABB BBAAA ABABB BAABB AABBA BAABB
bcd21XBAAX AAAAB AABBB AABAB BBAXA AABBB AABBB ABABB BB ABA BAABB BBBAA AAAAA XBBBB ABBBB AABAB BBABA ABAA B BBBAB BBBAB ABBBA BAAAA BBAAA AABAB BABBA BAABA BBABB BABBA BABBA BABAB BBBBB
BCD221(A)XABXX ABAAX BABBB BAABB ABAAA AAAXA AABBA BXAAX BA BAB ABBBA AAAAB BBABA XBBAA BBBAB AABAB BBBAB AAAA B ABBBA XABAA BAABA BBABB BBAAB AABBB ABAAB ABABA BBAAA ABABB BAABB BABBA BBABB
BCD221(B)XABXX AAAAA AABBA ABBBX AABAB AABBA BAAAA BBABB BB BAB BAABB XABBA AABAB XBAAA ABBAA BAAAB AAABB BBAA B BAABB ABBAB BAAAB BBAAA ABAAB BAAAB BAAAA BAAAA BABAB BBBBB AAAAB AAAAB ABABA
BCD221(C)XABXX ABAAB ABAAA ABABA ABBAA BABAB BBABA AAABB BA BBB ABAAB BAABB BBAAB XAAAB ABBBA BABBA BAAAA BBBB B AAABB AABBA ABBAB BBBAA AABAA ABABA AAAAA BAABB AABBB BBBAA BABAB BBAAA ABAAA
BCD265(A)ABABB BABAA AAAAA AAAAB AAABB ABBBB AABXX BAAXA AB AXB BXABX BABXA AXAAA XAABA BBBBA BAABA AABBA ABAB B BBBBA BABAA AABAA BAAAB AAABB AABBB BAABA AABBA BAAAB ABAAB BBAAB BABBA BBABB
BCD265(B)BABBB AAAAA AABBA ABBBB AABAB AABBA BAAXX BBAXB BB BXB BXABX BABXA AXBAA XBAAA ABBAA BAAAB AAAAB BBAA B BAABB ABBAB BABAB BBAAA ABAAB BAAAB BAAAA BAAAA BABAB BBBBB AAAAB AAAAB ABABA
BCD265(C)AABBA AAABB ABBBB ABAAA ABABA BBABA AABXX ABBXA AB BXA AXBAX BAABB AABBB XBABA ABAAA BAABA ABBAB BAAA A ABBBB BBBAA AAAAB BBBBA BBBBB AABBB BABBB BBBAA BABBB ABBAB AAAAB AABAA BAAAB
BCD266BBBBA AAABB ABBBA BABAA AABBA ABBBA BABAB BBBBB BB AAA BAAAA ABBBB BABBB XBBBB ABAAB AABAB BABBA BBBB B ABBAB AAABB AABAA ABABB AAAAB BABBA BAAAB ABAAB AABBB AABAA AABBA BBBAB BAABA
BCD269AABBA ABAAB ABXAA ABABA ABAAA BABAB BBAAA AAABB BA ABB ABAAB BAAAB BABAA XBAAB AAABA AAABA BBAAA BBBB A AAABA AABBA ABBAB BBBBA AABAA ABAAA AAAAA AAAAA AAAAB BBBBA BABBB ABAAA ABBAA
BCD276AAABA ABAAB ABAAB ABABA ABBXB BABAB BAXBA AAXBB BA BBB ABAAB BAAAB BBAAA XAAAB ABABA BABBA BAABB ABBB B AAAAB AABBA ABBAB ABBAA AABAA BBABB XAAAA BAABB AABBB BBBAA BABAB BAAAB ABAAA
BCD292BBBAA AAABB ABBBA BABAA AABXA ABBBA BAAAX BABBB BB AAA AAAAA AABBB AAABB XXBAB ABAAX ABBAA BABAA XBBB B ABBAA AAABB AABAA AAABB AAAAB BBAAB AAABB ABAAA AABBB AABBB ABBAA BBBAB BAABA
BCD304AABBB AAABB ABBBB ABAAA ABABA BBABA AABXX ABBXA AB AXA AXBAX BAABB AXBBB XBABA ABAAA BAABA ABBAB BAAA A ABBBB BBBAA AAAAA BBBBA BBBBB AABBB BABBB BBBAA BABBB ABBAB AAAAB AABAA BAAAB
BCD339BBBXA AAABB BBBBA BABBB ABBBA ABBBA BAAXX BABXX BB AXA AXAAX AABXB AXABB XBBAB ABAAB ABAAA AABAA BBBB B ABBAA AAABB BBBAA AABBB AAAAB BBAAB AAABB BAAAA AABAB BABBB ABBAA BBBAB BBABA
BCD340(A)XABBX BBBBX BABAB AAAAB BBBAA BBBBA BBAAB ABBBA AA BAB ABAAA AAABA ABBBB XBAAB BBAAB BBBBB BBBAB AABB B AAABA BAABB BBAAA XXXXX XXBAB BABAB BBBAA AAAAB ABAXX XXAAB BBBAX XABAA BABBA
BCD340(B)AABBX BBBBX BABAB AAABB BBBAA BBABA BBAAB ABBBA AA BAB ABAAA AAABA AABBB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
BCD342AABBB BBBAA BABAA AAABA AABBB ABAAA BBBBB ABBBB BB BAB BABAA AAAAA AAABA XBAAA ABABA BAABB AABBB AABB A ABBAA ABAAB ABAAB BAABB ABAAA ABBAA BBBAA AAAAA BABBB BBBBB BAABA BABAA BABAB
BCD351(A)AABAX AABBX ABBBA BAABB BBAAA BAABA BABBB BBAXA AB BBA AXAAB BABBA BABBB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
BCD351(B)ABAAX BABBA AAABB BAAAA ABBBA ABBBA AAAAA BAAXB BB BBA AXAAB AABBB BAAAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
BCD402XABXX ABBBB AAABA AAABX ABBBA ABABA BAAAA BBABA AB BBA ABABA BAABA ABABB XABAB BABBA AAABB BABAA AAAA A ABBAA ABABA BABAA BAAAA BAABA BAAAA BAAAA ABBAA AXBAB BBBAA BABBB AAAAB ABAAA
BCD410BBBAX AAABB ABBBA BABBB AABXA ABBBA BAAXX BABXB BB AXA AXAAX AABBB ABABB XBBAB ABAAB ABAAA BABAA BBBB B ABBAA AAABB AABAA AABBB AAAAB BBAAB AAABB BAAAA AABBB AABBB ABBAA BBBAB BAABA
BCD454ABXAA BAABA AAABB BAAAX ABABA ABAXA BAAAA BABBX BB BBA ABAAB AABAB ABAAA XBAAB ABBAA BAABA ABBAA ABAA A BABAA AAAAA ABBAA BAABA ABABB BBABB BABAB BBBBB BABBB ABBAB ABBBA ABAAB BAAAB
BCD808(A)BABBB AAAAA AABBA ABBBB AABAB AABBA BAAAA BAXBB BB BBB BAABB BABBA AABAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
BCD808(B)ABABB BABAA AAAAA AAAAB AAABB ABBBB AABAA BAABA AB AAB AAABA BABAA ABAAA XAABA BBBBA BAABA AABBA ABAB B BBBBX BABAA AABAA BAAAB AAABB AABBB XAABA XXBBX BAAAB ABAAB BBAAX XXBBA BBABB
BCD808(C)AABBA AAABB ABBBB ABAAA ABABA BBABA AABBA ABBBA AB BBA AABAA BAABB AABBB XBABA ABXAA BAABA ABBAB BAAA A ABBBB BBBAA AAAAB BBBBA BBBBB AABBB XABBB BBBAA BABBB ABXAB AAAAB AABAA BAAAB
BG123BBBAX AAABB BBBBA BABBB ABBXA ABBBA BBAXX BABXB BB AXA AXAAX BABBB AAABB XBBAB ABAAB ABAAA AABAA BBBB B ABBAA AAAXB BBBAA AABBB AAAAB BBAAB AAABB BXAAA AABAB BXBBB ABBAA BBXXB BBABA
BMYABBBB ABAAB AABAA XBBBA AABAB AABAA BAABX XAABX BA BAX ABABB BAABA ABBAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
cdo105XABXX BBBBX BABAB AAABX BBBAA BBABA BBAXX ABBXA AA BXB AXAAX AAABA AABBB XBAAB ABBAA BAABA ABBAA ABAA A AABAA AAAAA ABBAA BAABA ABABB BBABB BABAB BBBBB AABBB ABBAB AABBA ABAAB BAAAB
CDO113ABAXX BAABB BAAAB BAABX ABABA AABAA BBBBA AAABA AA AAB ABAAA ABBAA ABBAA XABAB AAABA AABAA BBAAA BBBB B ABAAA ABBBA BBAAA BBBAB BBABB ABAXA BBBBB BABBB BBAAB BBBAA AAAAB BBAAB BAABA
CDO1312BBAXX AABAA ABBAA BAABB AABBA BAAAB BBAXX AABXA AA AXA AXBBX BBAXB AXAXA XXABA AAXXA AABBA BBBBA XABA B BXAAA AAAAB ABBAA AAABA AAAAA BBBAB ABAAB ABBBB AABAB ABABB BBAAB AAAAA BAAAB
CDO347AABBX AAABB BAAAB ABBBA BBBAA ABBAB AAXXX ABAXB BA ABA BXABX XBBAA AAAAA XABAA ABAAB AABAB ABABA BABB B BABAB BABAA ABABA BAAAA ABBBB AAABA BAABB BBAAA BBBAB BABBA BAABB ABAAA ABAAA
CDO358ABABX AABAB AAAAA AAAAB BAAXB ABABB AABXX AABXA AB AXB AXAAX BABBA ABAAB XAABA BBBBA AAABA BBBBA ABAB B BBBBA BABAA AAAAA BAABB AAAAB BABAB BABBA BABAA BAAAB ABAAB BBAAB BABBA BBABB
CDO36BBBAX AAABB ABBBA BABBA AABXA ABBBA BAXXX BABXB BB AXA AXAAX AABBB AAABB XBBAB ABAAB ABAAA BABAX BBBB B ABBAA AAABB AABAA AABBB AAAAB BBAAB AAABB BBAAA AABBB AABBB ABBAA BBBAB BAABA
CDO366BBBAX AAAAA ABAAA ABABB AAAAA AABBB BABAX BBBAB BA BAA BBBAA ABABB BBBAB XAAAA ABBAB AABBB BBBBX ABBB B ABBBA ABBAA ABABB ABABA BABAB AABBB BABAB AXABA ABAAX AABBB AABBA BBBAA ABBBB
CDO370BBBAB AAAAX ABAAA ABABB ABAAA AABBB BABAA BBAAB BA BAA BBBAA ABABB BABAB XAAAA ABAAB AABBA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB AABBA BABBB AAABA ABAAB AABBB BABBA BABAA BBBBB
CDO395(A)ABBAX ABAAX ABAAA BBBAA AABAB AABBA BAXXX AAAXA AB BAA AXABX ABBAA ABBAA XBBBA BBAAA BBBAA ABAXX ABAA B ABAAA AXXXA AAABB ABABB AXBAA BABBA AAABB BAABA BBBBB ABAAA AABBB ABBBX BAABB
CDO395(B)ABBAX ABAAA ABAAA BBBAA AABAB AABBA BAXXX AAAXA AB BAA AAABX ABAAA AABAA XBAAB BBBBA BAAAB BAAAB BBAB A AAABB ABBAB AABAA ABAAA AAAAB ABABB AAAAB BAABA AXBAB BBBBB BAAAA AAAAB XXAAA
cdo400AABBX AABBA ABBBA BAABB AAAXB BABBA BAAXX BBAXX BB BXA AXABX BABBB BXBBB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
CDO473XBBAX BAABA AAABB BAAAX ABABA ABAXA BAAAA BXBBX BX BXA ABXAB XABAB ABAXA XBAAB ABBAA BAABA ABBAX ABAA A BABAA AXAAA ABBAA BAABA ABABB BBABB BABAB BBBBB BABBB ABBAB ABBBA ABAAB BAAAB
CDO474(A)XBBAX AAAAA ABAAA ABABB ABAAA AABBB BABAX XBAXB BA BAA BXBAA ABABB BABAB XAAAA ABBAB AABBA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABXBB AAABA BABBB AABBA BABBB AAABA ABAAB AABBB BABAA BABAA BBBBB
CDO474(B)BBBAX AAAAX ABAAA AAABB AAAAA AABBB AABAX BBBXB BA BAA BXBAA ABABB BBBAB XAAAA ABBAB AABBB BBBBA ABBB B ABBBA ABBAA AXXXX XXXXX XXBAB AABBB BABAB AAABA AAXAB AABBB AABBA BBBAA ABBBB
CDO484ABBBB ABAAB BAAAA BBBBA AABBB AABAA ABBXX BBABX AA AXB BXABX BAABA ABAAB XAABB AABAA AAAAB AABBB BBAA B BBAAB BAAAA AABAB ABBAB ABBAA BABAA BABAA ABAAA BAABB AABBA AABBB BAAAB BBBAA
CDO506ABBXB ABAAB BAAAA BBBBA AABBB AABAA ABBXX BBBXA AA AXB BXABX BAABA ABAAB XAABB AABAA AAAAB AABBA BBAA A BBAAB BAAAA AABAB ABBAB ABBAA BABAA BABAA ABAAA AAABB AABBA AABBB BAAAB BABAA
CDO541ABAAB AABAX ABBAA AAAAB AAABB ABABB BABAA AABBA AB AAB ABAAA BBBBA ABBAB XAABA BABBA AAABA BBBBB ABAB B BBBAA BABAA ABAAA BAABB AAABA BBBAB AAABB BABBA BAAAA ABAAB ABAAB BABAA BBABB
CDO588XBBXB AAAAX ABAAA AAABB AAAAA AABBX BABXX BBBXB BA BXA BXBAX ABABB BBBAB XAAAA ABBAB AABBB BBBBA ABBB B ABBBA ABBAA ABABB ABABA BABAB AABBB BABAB AAABA ABAAB AABBB AABBA BBBAA ABBBX
CDO63BBABX AABAA AXBAX BAAAX AABBA BAAAB BBAAA AXBBX AX XAA ABBBB BBAAB AAAAA XBABA AAABA AABBA BBBBX BABA B BBAAA AAAAB ABBAA AAABA AAAXA BBBAB ABAAB ABBBB AABAB ABABB BBAAB AAAAA BAAAB
CDO665BABBX BAABX ABABA BABAX AAXAA BBBBB BAXXX BBBXB BB AXA BXAAX ABBBB ABBBB XABBB ABAXB AABBB BABBA BBBB A XABAX AAABA AAAAA ABABB AAAAB BAXXA BABAB AAABB AABBB AABAA AABBA BXBAB BAABA
CDO669BBABB AABAX ABBAA BAABB AABBA BAAAB BBAAX AXBBX AA AAB ABBBB BBAXB AABAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
CDO673AABXX BBBBX BABAB AAABX BBBAA BBABA BBAXX ABBXA AA BXB AXAAX AAABA AABBB XBAAB BBAAB BABBB BBBAB AABB B AAABA AAABB BBAAA BABBB AABAB BABAB BBBAA AAAAB BBABB BAAAB AABAB BABAA BABBA
CDO678(A)BBBAX AAABB ABBBA BABBA AABBA ABBBA BAAAB BBBXB BB AAA AXAAA AABBB AAABB XBBAB ABAAB ABBAA BABAA BBBB B ABBAA AAABB XXXXX XXBBB AAAXB BBAAB AAABB BBAAA AABBB AABBB ABBAA BBBAB BAABA
CDO678(B)ABBBX ABAAX BAAAA BBBBA AABBB AABAA AABBA BBAXB BA BAB BXABB BAABA ABAAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
CDO749BBABX AABAX AABBB AABBB BBABA AABBB AAABB BBAXB BB ABA BXABB BBBAA AAAAA XABBB ABBAB AABAB BBABA ABAA B BBBAB BBBAB ABBBA BAAAA ABAAA AABAB BABXA BABAA BBABB BABXA BABBA BABAB XBBBB
CDO795ABABB AABAB AAAAA AAAAB BAAAB ABABB AAXAA BAXBA AB AAB ABAAA BABBA ABAAB XAABA BBXAA AAABA BBBBA ABAB B BBBBA BABAA AAAAA BAABB AAAAB BABBB BAABA XXXAA BAAAB ABAAB BBAAB BABBA BBABB
CDO989AAABA ABAAB ABAAB ABABA ABXAB BABAB BAABX AXXBX XA XBB ABXAB BXAAB BBAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
cMWG694BBBBA BAAAB ABABA AABAB AABAA BBBBB AABAB BBBAB BA BAA BAAAA ABBBB ABBAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
EIXXXAA XXXXA AAXXX BAAAA XXABA ABXBA BAAXA BAABB BB BBX AXAAX AABXB ABAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
germinXBXXX BABAA AAAAA BAAAB AAABA ABBXB AABBA BAABX AA BAB BAABA BABAA ABABA XAABA BBBBB BAABA AABBA AAAB B BBBBA AABAB BABAA BAAAB AABBB AABBA BAABA AABBA BABAB BBAAB ABAAB ABBBB BBABA
GIBBBBB XAABB AAXAA AAXBX XBBBA XBBBB BBABA BABBA AB BAB BAABB ABXAA BAABA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
GIIBBBBA AABBA AAAAA AXXXX BBBBA XBXBB BBABA BXBBA AB BAX BAXBB XBXAA BAABA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
GIIIBBBBB AABBA AAAAA AAAXA BBBBA XBXBX BBABA BABBA AB BAB BAXBB AXAAA BAABA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
GVIABABA BBABB BAXAB BABBB AAABA AABBA BBBBA AAABA AA AAB BBAAA BABAA ABBAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
GVIIBBBBB AAAAB AAAAA AAABA ABBBA BBBXX BBAAA BAABA AB BAB BAABB ABBAA BAABA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
HaBBBAA BBXAB AAABA AABAB AABAA BABBB BABAB BBBAB BA BBA BAAAA ABBBB ABBAB XAAXX ABBBB AABBB BAXBB BBBB A AABBB AAAAA AAAAA ABABB AAAAA AABBB BABAB AAABB AABAB AAAAB AABBA BBBAA BAABA
Hor1AABAX ABBBB AAABA AAABA ABBBA ABABA BAAAA BBABA AB BBA ABABA BAABA ABABB XABAB BABBA AAABB BABAA AAAA A ABBAA ABABA BABAA BAAAA BAABA BAAAA BAAAA ABBAA AABAB BBBAA BABBB AAAAB ABAAA Mapped_with_probeHor 1&2
ksuA1XABAX AABBB ABBBA BAABB BBAAA BAABA BABBB BXXAA AB BXA AAAAB BABBA BABBB XBAAB BBABB AAAAB BAABB BBAB A ABBAB XABAB ABAAB AAAAA BAAAA ABBBB AAAAB BAABA AABBA BBBBA BABAA AAAAB BBAAB
ksuA3(A)BBABB AAAAB AABBB AABAB BBABA AABBB AAABB ABABB BB AAB BAABB BBBAA AAAAA XBBBB ABBAB AABAB BBABA ABAA B BBBAB BBBAB ABBBA BAAAA BBAAA AABAB BABBA BAABA BBABB BABBA BABBA BABAB ABBBB
ksuA3(B)XAXXX BBBBB BABAA AAABX AABBA AAAXA ABAAB AABBA BB AAB AABAA AAAAA BAABA XAABA BBBBA AAABA BBBBA ABAB B BBBXA BABAA AAAAA BAABB AAABB BABAB BABBB BABAA BAAAB AXAAB ABAAX BABBA BBABB
ksuA3(C)ABBXX BBBBB BABAB AAAAB BABAA BBBBA BBAAB ABBBA AA BAB ABAAA AAABA ABABB XBAAB BAAAB BBBBB BBBAB AABB B AABBA BAABB BBAAA BABBB AABAB BABAB BBBAA AAAAB ABABB BAAAB BBBAB BABAA AABBA
ksuD14AABAA ABBBX AAABA ABABB ABBAA AAABA BBAAA ABBBA AB BBA ABABA BAABA ABABB XABAA XXXBB BBABB BABBB AABA A BBAAB ABABA BABAB AAAAA BBABA BAAAA BABBA ABBAA AAAAB BBBBA BBBBB AAAAB ABAAA
ksuD22BABBX BAABB ABABA AABAA AABXA BBBBB BABXX BBBXB BB AXA BXAAX ABBBB ABBBB XABAA ABBBB AABBB BABBA BBBB A AABAB AAABA AABAA ABABB AAAAB BABBB BABAB AAABB AABBB AABAB AABBA BBBAB BAABA
ksuE18(A)AAAAA ABBBB AAABA AAABA ABBBA ABABA BAAXX BBAXA AB BXA AXAAX BAABA ABABB XAAAB BABBA BAABB AABAA ABAA A AABAA AAABA BABAA BAAAA BAABA BAAAA BAAAB ABBAA AABAB ABBAB BABBB AAAAB BAAAA
ksuE18(B)BAAXX BAABB BBABB ABABA BBBAA ABBBB AABXX ABAXA AA AXB BXABX BBAAB AAAAA XABBA ABAAB ABBAB AAAAA BABB A BABAA AABAB ABABA BAAAB BABAB AAABA ABABA AAAAA BBBAB BBBAB AAABB ABABA ABAAA
ksuE2BBABB AABAA ABBAA BAAAB AABBA BAAAB BBAAX AABBA AA AAA ABBBB BBAAB AAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
ksuF15BBBAX AAAAX ABAAA AAAAB AAAAA AABBB AAXXX BBBXB BA BAA BAAAX ABBBB ABBAX XABAA ABBBB AABBB BABBB BBBB A AABBB AAAAA AAABA ABABA AAAAA AABBB BABAB AAABB AAAAB AAAAB AABBA BBBAA AAABA
ksuF37AAAAX BAABX BBABB ABABA BBBAA ABBBB AABBA ABAXA AA ABB BXABB BBAAB AAAAA XABBB ABAAB BBBBB AAAAB AABB A BABBA AABAB ABABA BAABB BABAB AAABA ABABA AAAAA BABAB BBBAB AAABB AAABA ABAAA
ksuF41XBBXX AAABX ABBBA BABAA AABBA ABBBA BAAXX BABXB BB AXA AXAAX AABBB BAABB XBBAB ABAAB AABAB BABAA BBBB B ABBAA AAABB AABAA AAABB AAAAB BBAXB AAABB ABAAA AABBB AABAB AABBA BBBAB BAABA
ksuG10BBAAB AABAA ABBAA BAAAB AAABA BBAXA BBAAA AABBA AA AAB ABABB BBAAB AABAA XBABA BABBA AAABA BBBBB ABBA B BBAAA AABAB ABBAA BAABA AAAAA BBBAB AAAAB BBBBA AAAAA ABABB BBAAB BAAAA BAAAA
Mne(B)AXABB AAXAB AAXAA AAAAB XAAAB ABABB AABAA BABBA AB AAB ABAAA BABBA ABAAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Mapped_with_probeMne
Mne(C)XXAAB AXXAA ABXXB AAXAB XAABB ABBAA BABAA AABBA AA BXB ABABB BBAAB AABAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Mapped_with_probeMne
Mne(E)AXAAA AAABB BAXBB ABABA XBBAA ABBBB AABBA ABAAB BA ABA BAABB BBAAB AAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Mapped_with_probeMne
MWG892BBBAB AAAAB ABABA AABAB AABAA BABBB AABAB BBBAB BA BAA BAAAA ABBBB ABBAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
MybXBABX XBABB BAXAB BAXXX ABABA XAXBA BBXBA AAAXX AA AAB BBAAA BABAA ABBAA AABAB AAABA AABAA BBAAB BBBB B BBAAA ABBBA ABAAA BBBBB AAABB ABABB BXBBB AAABA BBAAB BBBBB AAAAA BBBAB BAABA
PSR108BABAX ABAAA BABAB BAABB ABAAA AAABA AABBA BAAXB BA BAB AXBBA AAAAB BBABA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
PSR117AAAAB BAABB ABABB ABABA BBBAA ABBBA BABAA BBAAA AA BBB AAABB BBAAB AABAA XABBB ABAAA BBBBB AAAAB AABB A BABBA AAAAB ABAAA BABBB AABAB AABBA ABABA AAAAA BABAB BBAAB AAABB AAABA AAABA
PSR119XABBX XBBAX BABAA AAABA AABBB ABAAA BBBBB ABBBB BB BAB BABAA AAAAA AAABA XBAAA ABABA BAABB AABBB AABB A ABBAA ABAAB ABAAB BAABB ABAAA ABBXA BBBAA AAAAA BABBB BBBBB BAABA BABAA BABAB
PSR121ABBAA BAABA AAABB BAAAA AXABA ABABA BAAAA BAABB BB BBA ABAAB AABAB ABAAA XBAAB ABBAA BAABA ABBAA ABAA A AABAA AAAAA ABBAA BAABA ABABB BBABB BABAB BBBBB AABBB ABBAB AABBA ABAAB BAAAB
PSR123BAAAB AAABB AXBBB AABBB BBAAA BABBB AABXX BBAXB BB AXA AXABX BBBAA AAABA XBBAB ABABB AABAB BAABA ABAB A ABBAB AABAB ABBAA BAAAA BBAAA AABAB AABBB BAABA BBABA BABBA BBBAA BABAX XBABB
PSR126BBBAX AAAAA ABAAA ABABB ABAXA AABBB BABXX BBAXB BA BXA BXBAX ABABB BABAB XAAAA ABBAB AABAA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB AABBA BABBB AAABA ABAAB AABBB BABAA BABBA BBBBB
PSR128BAAAB AAABB AXBBB AABBB BBAAA BABBB AABBB BBABB BB ABA AAABB BBBAA AAABA XBBAB ABABB AABAB BAABA ABAB A ABBAB AABAB ABBAA BAAAA BBAAA AABAX XABBB BAABA BBABA BABBA BBBAA BABAB BBABB
PSR129XAAXX BAABB BBABB ABABA BBBAA ABBBB AABXX ABAXA AA AXB BXABX BBAAB AXAAA XABBB ABAAB BBBBB AAAAB AABB A BABBA AABAB ABABA BAABB BABAB AAABA ABABA AAAAA BABAB BBBAB AAABB AAABA ABAAA
PSR141(A)XBAXB AXBAB AAAXA AAAAB BAAAB ABABB AABAA AABBA AB AAB ABAAA BABBA ABAAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
PSR141(B)XAAXB BAABB BBABB ABABX BBBAA ABBBB AABBX ABXAA AA ABB BAABB BBAAB AAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
PSR154AABBA ABAAX ABAAA ABABA ABBAA BABAB BBABA AAABB BA BBB ABAAB BAABB BBAAB XAAAB ABBBA BABBA BAAAA BBBB B AAABB AABBA ABBAB BBBAA AABAA ABABA AAAAA BAABB AABBB BBBAA BABAB BBAAA ABAAA
psr156BAAAB AAABB AXBBB AABBB BBAAA BABBB AABXX BBAXB BB AXA AXABX BBBAA AAABA XBBAB ABXBB AABAB XAABA ABAB A ABBAX AABAB ABBAA BAAAA BBAAA AABAB AABBB BAABA BXABA BABBA BBBAA BABAB BBABX
PSR158ABBAX BABBX AAABB BAAAA ABABA ABABA AAAAA BAABB BB BBA ABAAB AABBB BAAAB XBAAB ABBAA BAABA ABBAA ABAA A AABAA AAAAA ABBAA BAABA ABABB BBABB BABAB BABBB AABBB ABBAB BABAA ABAAB BAAAB
PSR163ABAAX XABAX AAAAA AAAAB BAAAB ABABB AABAA XABXA AB AAB AXAAA BABBA ABAAB XAABA BBBBA AAABA BBBBA ABAB B BBBBA BABAA AAAAA BAABB AAABB BABAB AABBB BABAA BAAAB ABAAB ABAAB BABBA BBABB
PSR167AAABB BAABB ABXAA AAABA AABAA AAAAB ABAAB AAABB BA ABB AXBAX ABABB BABBB XBBAB AAAAA AAABB AAAAA AABA A AAABA AAAAA AABAB ABABA BABAA ABAAB BAAAA ABAAA AABAB BABBA AABBB AABAB BBAAB
PSR381AXBAA XXXBB AAXBX AAAXA XXXBA ABABA BAAAA BBABA AB BBA AXABA BAABA ABABB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
PSR611XAAXX AAABB ABAAA AAABX ABAAA AAAXB ABAAB AXABX BA ABB ABXAB ABAAB BABXA XBBAB AAAAA AAABB AAAAA AABA A AAABA AAAAA AABAA ABABA BABBB ABAAB AAAAB ABBAA AAAAB AABBA AABBB ABAAB BBABB
PSR627AABBB BBABX ABBAX XAABX AABBA AAAAA ABAAX AXABX BA AAB ABXAX AAAAB BABBX XBXAB AAXBA AAABB XABAA AABB A ABAAA XBXAA AAAAB BBXBB BABAA ABBAB BAAAA AAXAA AAXXX BABBA BAABB BXBXX BBBXB
TAM10XAXBX AAABX AXXXA AAABA ABAAA AAAXB ABAAB AXABB BA AAB ABBAB ABABB BABBB XBBAB AAAAA AAABB AAAAA AABA A AAABA AAAAA AABAA ABABA BABBB ABAAB AAAAB ABBAA AAAAB AABBA AABBB ABAAB BBABB
WG110BBBBB AAABB BAAAA AAABB BBABA BBBAB BBBXX BAAXA AB AXB AXABX ABBAA ABABA XABAB AABBA AABBA BABAA ABBB A ABAAA ABBBA BBBBA BBBAA ABABB ABABA ABABB BABBB BAAAB BBBAA ABAAB BBAAA BBABA
WG114BBABX AABAA ABBAA BAABB AABXA BAAAB BBXXX AABXA AA AAB AXBBX BBAAB AABAA XBABA BABBA AABBA BBBBB ABBA B BBAAA AAAAB ABBAA AAABA AAAAA BBBAB ABAAB BBBBB AABAA ABABB BBAAB AAAAA BAAAA
WG178AAABA BBXBB AAXAB BABAB AXBAB AABBA BBBBA AAAAB BA AAB BAAAA BABAA ABBAA XABAB AAAAA AABBA BBAAB BBAB B BBAAA ABBBA AAAAX BBBBB AAABB ABABB BABBB AAABA ABAAB ABBBB AAABA BBBAA AAABA
WG180BBBAX AAAAX ABAAA AAABB AAAAA AABBB AABAA XBXAB BA BAA BABAA ABABB BXBAB XAAAA ABAAB AABBA BBXAA ABBB B ABBBA ABBAA ABABB AXABA AABXB AABBA BABAB AAABA AAAAB AABBB AABBA BABAA ABBBB
WG181AAAAB AABBB AXBBA AABBB BBAAA BABBB BABXX BBAXA AB BXA AXABX BBBBA BXBBB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
WG184XXBAA BAXBB ABXBX AAXXX ABABA ABABA BAAXA AABBB BB BBB BBBAB XABAB ABBAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
WG222(A)AABBA ABAAB ABAAA ABABA ABABA BABAB BBAAA AABBB BA BBB ABAAB BAABB BBBAB XAAAX AABBB AABXX BBBAB XBBB A AXBBB ABBBB ABBBB BBBAB AABBB BBAAA XAABB BBBAB BABBB BBBBX XXBBB ABBXA ABBAB
WG222(B)BBAAB AAABB AABAA AABBA ABBBA BAABB BBABB BBBBA AA BAB ABABB BBAAA BAAAA XAAAA AABAB AABBB BBBAB BBAA A ABBAA ABABB AAABB BAAAB AABBB BAAAA XAABB BBBAA BAAAB ABBAB ABAAB ABABA BBAAB
WG222(C)AAAAA AAAAB AAAAA AAABA ABBBA BAABB BBAAX AXABA AA BAB ABAAB BBAAA BAAAA XAAAA AAXAB AABBX BBXAX BBAA A ABBAA ABABB AAAAA BAAAX AABBB XAAAA XAABB AAAAA XAAAB ABBAA AXAAB ABAXA AXXXA
WG222(D)BBBAB AAAAA ABAAA ABABB ABAAA AABBB BABAA BXAAB BA BAA BBBAA ABABB BABAB XAAAA ABAAB AABBX BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB AABBB XABBB AAABA ABAAB AABBB BABBA BABAA BBBBB
WG222(E)BBBAB AAAAA ABAAA ABABB ABAAA AABBB BABAX BXAAB BA BAA BBBAA ABABB BABAB XAAAA ABXAB AABBA BBAAA AXBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB AABBA XABBB AAABA ABAAB AABBB BABBA XABAA BBBBB
WG232ABABX AABAB AAAAA AAAAB BAAAB ABABB AABAA BABBA AB AAB ABAAA BABBA ABAAB XAABA BBBBA AAABA BBBBA ABAB B BBBBA BABAA AAAAA BAABB AAAAB BABBB BAABA BAABA BAAAB ABAAB BBAAB BABBA BBABB
WG405AAABX BBABA ABAAB BABAB AABXB AABBA BBBXX AAAXX BA AXA BXABX BABAB AXAAA XABAB BABAA AABBA ABAAB BBAB B BBAAA AABBA AABAA BBBBB AAABA ABABB BAABB AAABA ABBAB ABBBB BABBA BABAA AAABA
WG420AAABA AAABA BBBBB ABBBA BBBAA ABBBB AABBA ABAXB BA ABA BXABB BAAAA AAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
WG464ABAAB AABAB AAAAA AAAAB XXXXX XBABB AABAA AABBA AB AAB ABAAA BABBA ABAAX XAABA BABBA AAABA BBBBA ABAB B BBBBA BABAA ABAAA BAABB AAABA BABAB AABBB BABBA BAAAA ABAAB ABAAB BABAA BBABB
WG516BABXX BBAAA BBAAB BBABB ABAAA AAAAA AABXX BABXB BA BXB AXBBX AABAA BBABA XBBAA BBBBB ABBBB ABBAA AAAB B ABBAA AABBA BAABA BBABB BBBAB ABBAB ABABB ABABB BBAAA ABABB BAABB BABBA BAABB
WG530XBAAB AAAAB AABBB AABAB BBAAA BABBB AABBB ABABB BB ABA BAABB BBBAA AAAAA XBBBB ABBBB AABAB BBABA ABAA B BBBAB BBBAB ABBAA BAAAA BBAAA AABAB BABBB BAABA BBABA BABBA BABBA BABAB BBBBB
WG564AAAAX AABBB ABBBA AABBB BBAXA BABBB BABXX BBAXA AB BXA AXABX BBBBA BABBB XBAAB ABABB AAAAB BAABA ABAB A ABBAB AABAB ABAAB AAAAA BBAAA AABBB AABBB BAABA BBABA BABBA BABAA BABAB BBAAB
WG622AAXXX BBAAA ABAAB AAAXA ABBAA ABABX BABXX XXAXX AA BAB BAABA BAAAB ABBBA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
WG645BBBAX AAABB BBBBA BABBB AABBX XBBBA BAAAB BXBBB BB AXA AAAAA AABBB AAABB XBBAB ABAAB ABAAA AABAA BBBB B ABBAA AAABB ABBAA AABBB AAAAB BBAAB AAABB BAAAA AABAB BABBB ABBAA BBBAB BBABA
WG686AAAAB BAABB ABABB ABABA BBBAA ABBBB BABBA BBAAA AA BBB AAABB BBBAB AAAAA XABBB ABAAB BBBBB AAAAB AABB A BABBA AAAAB ABABA BABBB AABAB AAABA ABABA AAAAA BABAB BBAAB AAABB AAABA ABAAA
WG719BBAAB AABAA ABBAA BAAAB AAABA BBAAA BBAAA AABBA AA BAB ABABB BBAAB AABAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
WG789(A)ABABX BABAB ABABB BAABA ABBBA ABABB ABAAB BAAXB BB BBB ABBAB ABBBB BABBB XBBAB ABBAA BAABB ABBAA ABBA A AABBA AAAAA ABBAA BBABA BBBBB BBABB BBBAB BBBBB AABBB ABBBB BABBB ABAAB BBABB
WG789(B)BBBAX AAAAA ABAAA ABABB ABAAA AABBB BABAA BBAXB BA BAA BXBAA ABABB BABAB XAAAA ABAAB AABBA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB AABBA BABBB AAABA ABAAB AABBB BABAA BABAA BBBBB
WG789(C)BBAAX AAAAA AABAA BAAAA BABAA BBBAB ABBAB BBAXA AA BAA BXBAB ABABA BBAAB XBBAB AAAAA ABBBA ABBBA BABB A ABBBA BAAAB BBBBA BBBAB BBAAB BAAAA BBBAA BAAAB AAABB BAABB BBAAA AABBB BAABB
WG789(D)ABAAX BABBA AAABB BAAAA ABBBA ABABA AAAAA BAAXB BB BBA ABAAB AABBB BAAAB XBAAB ABBAA BAABA ABBAA ABAA A AABAA AAAAA ABBAA BAABA ABABB BBABB BBBAB BABBB AABBB ABBAB BABAA ABAAB BAAAB
WG876ABABX BABAA AAAAA AAAAB AAAXA ABBBB AABXX BAAXA AB AXB BXABX BABAA AXAAA XAABA BBBBB BAABA AABBA ABAB B BBBBA BABAB AABAA BAAAB AAABB AABBB BAABA AABBA BAAAB ABAAB BBAAB BABBA BBABB
WG940XBABX BBABB BAAAB BABBB ABABA AABAA BBBBX AAABA AA AAB BBAAA ABBAA ABBAA XABAB AAABA AABAA BBAAA BBBB B ABAAA ABBBA BBAAA BBBBB BBABB ABABA BABBB BAABB BBAAB BBBBB AAAAA BBAAB BAABA
WG996BBBAX AAAAX ABAAA ABABB ABAAA AABBB BABAA BBAXB BA BAA BXBAA ABABB BABAB XAAAA ABAAB AABBA BBAAA ABBB B ABBBA ABBAA ABBBB AAABA BABBB AABBA BABBB AABAA ABAAB AABBB BABBA BABAA BBBBB
X7GLOBAABBX AAABA ABBBB AXAAA ABAXA BBABA AAXXX ABBXA AB AAA AXBAX BAABB AABBX XBABA ABAAA BAABA ABBAB BAAA A ABBBB BBBAA AAAAA BBBBA BBBBB AABBB BABBB BBBAA BABBB ABBAB AAAAB AABAA BAAAB
XYL1XXBBB AXAAB AAXAA ABBBB XAXAB AAXBA BABBA BBABB BB BAX BAABB BAABA AAAAA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XYL2XXBAB ABBAA ABXXX XXXXX XAAAB XBXBA BABBB AAAAA AB BAX ABBBB ABBAA AABBA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XYL3BXBBB ABAAB AAXAA ABBBB XABAB AABBA BABBA BBABB BB BXX BXABB BAABA AABAB XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

[ Export mapping scores ]