Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Wheat, Consensus SSR, 2004

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Map Data
Wheat, Consensus SSR, 2004
Map
[ Hide all but 1 of 21 ]
Ta-SSR-2004-1A
Ta-SSR-2004-1B
Ta-SSR-2004-1D
Ta-SSR-2004-2A
Ta-SSR-2004-2B
Ta-SSR-2004-2D
Ta-SSR-2004-3A
Ta-SSR-2004-3B
Ta-SSR-2004-3D
Ta-SSR-2004-4A
Ta-SSR-2004-4B
Ta-SSR-2004-4D
Ta-SSR-2004-5A
Ta-SSR-2004-5B
Ta-SSR-2004-5D
Ta-SSR-2004-6A
Ta-SSR-2004-6B
Ta-SSR-2004-6D
Ta-SSR-2004-7A
Ta-SSR-2004-7B
Ta-SSR-2004-7D
Species
Triticum aestivum
Parent
Altar84/Ae. squarrosa (219) CIGM86.940
[ Show all 8 ]
Type
Genetic
Map Units
cM (Kosambi)
Reference
ReferenceSomers DJ et al. (2004) A high-density wheat microsatellite consensus map for bread wheat (Triticum aestivum L.) Theoretical and Applied Genetics 109:1105-1114.
Contact
Somers, Daryl J.
Remarks
(from Daryl Somers) The following genetic map of wheat was originally published: Somers DJ, Isaac P, Edwards K (2004) A high-density wheat microsatellite consensus map for bread wheat (Triticum aestivum L.) Theoretical Applied Genetics 109:1105-1114. Several errors in the map were uncovered while the publication was in press and the version posted on graingenes should be considered the most correct version of the genetic map and allele database. Please refer to the publication for a description of the map.
Those with access to the electronic publication can view the paper at http://www.springerlink.com/index/10.1007/s00122-004-1740-7
This consensus map is an integration of four component maps from the following populations: 1) Synthetic x Opata, 68 recombinant-inbred lines (RILs); 2) RL4452 x AC Domain, 91 doubled-haploid lines (DH); 3) Wuhan #1 x Nyubai, 93 DH lines; 4) Superb x BW278, 186 DH lines.
Mapping scores are given for the Synthetic x Opata population, lines 1-4, 7, 11, 13-16, 19-21, 24, 26-28, 31-32, 34-37, 39-41, 43-46, 49-50, 52, 54-55, 59-60, 62, 64-71, 74-78, 80, 83-85, 87-89, and 91-100. Xgwm scores are from Roeder et al., GrainGenes Map_Data 'Wheat, Synthetic x Opata, SSR'
Map scoring: A=Opata, B=Synthetic, H=heterozygote, 0=missing data.
Data Curator
Carollo, Victoria
Image
Wheat Group 1, SSR, 2004
[ Show all 7 ]
Locus
[ Hide all but 1 of 1280 ]
B1
BE404594-175
BE418437-195
BE497718-260
BE499017-174
BF202040-164
BF202619-86
BF484674-297
BG262689-071
BM134420-239
BQ237037-30
GBSS
Gli-B1
Gli-D1
Glu-A3
Glu-B1
Glu-B3
Glu-D3
Lr1
Lr10
Lr16
Rht1
Rht2
Xbarc10-2B
Xbarc10-4B
Xbarc10-5A
Xbarc10-7BA0ABAABBBABBAB0AA0AAABBBABBBBABABBAAAABBBAABBBABAB BBBBBBAABABA0BAAAA
Xbarc101-2BABAABBA0BAAAAA0BBBBBBABBABAAABABBAAAAAAABBABAAAABB ABAABAB0ABA0BAAAAA
Xbarc108-7AAAABAAAAAAAABBBBBBABABABBAABBABABBAAAABAAABABABAB0 BBBBABAAABAABABAAB
Xbarc109-2DAAABABBBBAABBAAAAAAABAAAABABAABABAAAABBABAABABAAAB ABBAABBBBBABBBABAA
Xbarc109-4BBABAAAAAAAAABABBAAAABAAABBBAAABABBBAAAAAAAAAAABBBA AABABBBBABAAAABBBB
Xbarc109-5BABAAAABBABBAABBAAABBAABBBAABBBABBBBABBBABAABBBAAAB B0BAAAABBAB0ABBABA
Xbarc111-7D0AABAAAB0BBBBA0BBB0ABABABBBBBBBBABBBAAAAABABABAAAA BABBABBAABBBABAAAB
Xbarc117-5ABBABBBB0ABBABB0BAABAAABABAABBAAAABAABBBAABABAABAAB ABAABABBABBB0ABABA
Xbarc119-1AAAAAB0ABBBBAAABABAAABAAAABBAAABAAAAABABABABBBBABBB BBABBABBABBABABABA
Xbarc119-1DBBAABBBAAABAAB0BAAAAAAABABAAAAABABBAAABBBBBAABBABB BBBBBBBAABBABABBBA
Xbarc121-7AAAABAAA0AAAAB0BBBB0BB0ABBAABBAABBBBAAA0ABABABABABA BBBBABAAABA0BAAAAB
Xbarc121-7DBAABBBB0BABBAABBBB0AB0BBBBBBBBBBBBBBB00ABABBBAAAAA BBBBABBAABB0ABBBAA
Xbarc122-2DAAAAABAABAABAABAAAAABAAAAAABAABAAAAAABBABAAAAAAAAA AAAAAABABAABBBABAA
Xbarc122-2DAAABABBBBAABBAAAABAABAAAABABAABABAAAABBABAABABAAAB ABBAABBBBBABBBABAA
Xbarc123-7B
Xbarc124-2AAA0ABAA0BBAABA0BAAABBBAABABBBAABBAABBABAABBAABABAB BABAAAAAAAAAABAABA
Xbarc124-2B
Xbarc124-2DBA0BBBA0BBABABBABAAABBBBABAAAAABABBAABABBABAAAABBA BBAAAABAABAABAABAB
Xbarc125-3DBBBA0AAAAABAAB0BBBBABBAABAAAABAAABABABAAABBA0ABAAA ABBAAAABBBAAABBAAA
Xbarc126-7DBABAAABBBBABAA0AABBABBABABAAABBABBBABBBBBBBBBBAAAB ABABBBABBAABBAABAA
Xbarc127-6B
Xbarc127-7AABABBAABAAAABA0BABAAAA0BAABBBB00BBBAAAAAAABBBAAABA AB0AABAAABA0AAAAAA
Xbarc128-1BBABAAABAAABABB0BAABBAB0BBBBAA0AABABAA0BBBABAA0BABA BAA0AABABAB0BAAAB0
Xbarc128-2BBBABAABBBAAAAA0BBBBBBA0BABAAA0AAAAAAA0ABBBABA0BBB0 AAA0BABBABA0BAAAA0
Xbarc128-3DBBAAAAABABBAAB0ABABBBB0ABAABB0AABBAAA0BABBBAB0BBBA AAB0BBABABB0AABAA0
Xbarc128-7D
Xbarc13-2BBB0BAABBABBAAA0BBBBBBABBABAAA00AAABAAABABBABBAAABA AAAABABABBBB0AA0AA
Xbarc130-5DBAAAAABBAAAAAAAABAAABABAAAAAAAAAAABABBBBBBABAABBAB BA0BBBAAABABABBBBA
Xbarc134-6BBBAABBA0AABBBB0AABBABBBBBBBAABBAABBBABABBABAABAAAA BBBBBABAABBAABBBBB
Xbarc137-1BBAAABABAABABBA0BABBBBBABBBBAAABBAABAA0BBBABA0ABABA BAABA0BBBAAABAAABA
Xbarc138-4AAAAA0AAABBAAAABAABAABAAABABBAABABBBBABBABABABBBBAB AABBBBBBAAAB0ABABA
Xbarc140-5BABAABBAABBBABA0AAAABAABBABBBBAAAABAAAAAABAABABABAA ABABABAABBB0BAABAA
Xbarc140-5DBAAAAABBAAAAAA0ABAAABABAAAAAAAAAAABABBBBBBABAABBAB BA0BBBAAABABABBBBA
Xbarc141-5AAABBAAB0AAAABBBAAABAAABAAABBBAABAAABBBBBABBBAAABBA AAABBABAABAABBBABA
Xbarc141-6BBBAABBA0AABBBBA0ABBABBBBBBBAABBAAB0BABAB0ABAABA0AA BBBBB0BAABBAABBBBB
Xbarc142-5BABAABBAABBBABAAAAAABAAABABABBAAAABAAAAAABBABABABAA ABABABAABBB0BAABAA
Xbarc143-5DBABBAAABBAAABA0BBABAAABBABBAABAAAABAABBBAABA0BAAAB BAABBAAAABABAABBAB
Xbarc144-5DAABAABA0BABAABBABAAAABABBABAAB0ABABBBABAABBBBBABBA ABAAAAAABBBABBABAB
Xbarc145-1AABBAAAABABBBBBABBBBBA0ABBAABAAAABABBABBAABBBBAABAA ABBBAABAABBBBBAABB
Xbarc145-2DAA0BBBABBABBAAAAABBBABBBBABBBABAAABBAAABAAAABAAABB BBBBBABBBABBBBABAB
Xbarc145-3B
Xbarc146-6ABBAAAABABBBAAB0BBB0AABBBAAAAAAABBBABBA0ABBBBAABBBA BBABBBABABBABABBAB
Xbarc146-6B
Xbarc147-3BBABABA0BBBAAAB0BAABBAB0AB0AAAA00ABABBAABABBBBABBBB AB0AABABBAA0BABAAA
Xbarc148-1AAABABBBBBBBAAA0ABAAABAAAABBAAABAAAABBABABABBBBABBB BBABBABBBBB0BABABA
Xbarc148-1D
Xbarc149-1DBBAAABBAABBBAA0BABBAAABAABAAAAAAABBAABABBBBAABABBB BABABBAABBABBABBAB
Xbarc151-5AAA0BBABAABBAAB0BAABBAABBABBBBAAAABBBBBBBABABBABBBA ABABBABABBBA0BABAA
Xbarc151-7AAB0BBABABBBABA0AABAABAABAABBBAABAAAAAAAAAAAAAABBAA BBBABBBAAABBBBAABB
Xbarc154-7AAAABBABBAAAABA0BABABAABBAABBBBABBBAAAAAAAABBBAAABA ABB0BBAAABA0BAABAB
Xbarc154-7DBAAAAA0BBBAAAA0BAABAABABABBBBBBAAABABBBAABABBBBBAB BAA0BBBBBAA0AAABAA
Xbarc158-1AABBAAAABABBBBB0BBBBBAAABBAABBAABBABBAB0AABBBBAABAA ABBBAABAABBBBBAABB
Xbarc159-2BBABBAAABBBABB0BBABBBBABBBABAABBABBBAABBAABBAB0BBAB BAAA0BABAAAB0BBBAA
Xbarc159-2DBAAABBAABBBBA0AAAABABBBBBABBBABAAAAAABABBBAAB0AABA AAAA0ABABABB0BABBB
Xbarc163-4BBABBAAAAABAABA0BAAAABABBBBBAAABABBBAAAAAAAABAABBBA BABABBABABAAAABBBB
Xbarc164-3BAB0AABBAABBAAA0ABAABBBBABBBAABBABBAAABAAAABBBBBBBB ABB0ABBBBAB0BAAABB
Xbarc165-5ABABBAABAAAAABB0AAABAAABAAABBBAABAAABBBBBABBBAABBBB AAAABABAABA00BBABA
Xbarc167-2BBBABAABBBABAAA0BBBBBBBBBABAAABAAAAAAAAABBBABABBABA AAA0BAAAABB0BAABAA
Xbarc168-2DBB0ABBBABAABAA0AABBBAABBBABBBAAAABBAAA0AAAABBAABBB BBABBABBAAAABBAAAB
Xbarc169-1DBBAABBBAABAAA00BABAABAABBBBBBAABABBAABABBABAA0BABB AAAB0BAAABAA0ABABB
Xbarc17-1AABBAAAABABBBBB0BBBBBA0ABBAABBAA0BABBABBAABBBB0ABAA ABB0AABAABB0A0BBA0
Xbarc170-4AAAAABAAABBAAA00ABBABAAABBABAABBBABABABBBBABAABBAAA ABBABBABABBBAAAABA
Xbarc172-7DBAABBBBBBBABAB0BBBAABBBBABBBBBBBBBBBBBABBABBBABAAA BBBAABBABBABABBBAA
Xbarc173-3B
Xbarc173-6DA00AABABBBABBB0BBBBAABBBBBBAAABAAABAAABBAABBBBABAA ABBABBAAABAAABABAB
Xbarc174-2BAAABAABBAABAAA0ABABBBBBAAAAAABAAAAAAAAABAAABABBABA AAA0BAAAABB0AAABAA
Xbarc174-7AAABBAAAAAAAABB0BBBABABABBAABBABABBAAAABBABBABAAABA ABB0ABBABBA0BABAAB
Xbarc175-6DABABABBBAAAABBBAABAAAAABBAAAABAABBBBBBABABAAAAAABB AAAABBBABBABABAABB
Xbarc176-7BBABBABBAABABB00ABBABBABBBBAAABBBBAABABBBBABBB0ABAA AAAB0BBBBAAB0BAAAB
Xbarc178-6BBBAABAABAAAABAAAABBABABBBBAAABBABBBAAABABABAABAAAA AABABABABAAAAAAAA0
Xbarc18-2BABABAABBBABAAABBBBBBBBBBABAAABAAAAAAAAABBBABABAABA AAAABAAAABBBAAABAA
Xbarc180-3B
Xbarc180-5ABBBBBBBAABBABBAAAABAAABABAABBAAABBA0BBBAABA0AABABB AAABBABBABBBAABAB0
Xbarc181-1BBAAABABAAAABB00BABBBBBABBBBAAABBAAAAA0BBBABAA0BABA BAAAAAAABAAA0BAABA
Xbarc182-7BA0ABAABBBABBAB0AAABAAAABABBBBABABBAAAAABBAABBBABBB BBBBBBAA0ABAABAAAA
Xbarc183-2BBBABAABBABBAAABBABBBBABBABAAABAAAABAAABABBA0AAAABA AAAABABABBBBAAABAA
Xbarc183-6DA00AABABBBABAB0ABBBAABABBBBAAABAAABAAAAABAB0BBABAA ABBABAAAABAAAAABBB
Xbarc184-7DBB0BABAAABBBAB0ABBAAABBBAAABBABBABABBAAAAABAA0AAAB BAAAABBBABBBABABBB
Xbarc186-5A
Xbarc187-1B
Xbarc188-1BBAAAAABABBBBBA0BAABBBABBAAA0ABABAABAAABABBAAAAAA0A BAABAAAABAAABAAAA0
Xbarc195-6ABBAAAABABBBAAB0BBBAAABBBAAAAAAABBBA0BAAABBB0AABBBA BBABBBA0ABBABABBA0
Xbarc195-7AAAABAAAAAAAABBBBBBABBBABBAAAAAAABBB0AABABAB0BABABA BBBBABAAABAABAAAA0
Xbarc196-6DBB0BABBBAAABBB0AABABABABB0AAABABABBBABABBBAAAAABBB ABBABAABAABBAABABB
Xbarc197-5AAABAAABAAAAABB0AABBAAABAABBBBAAAAABBBBBBABB0BAABBA AAABBABAABAA0BBAAA
Xbarc198-6BBBAABAABAABABA0AABBBBBBABBAAAAABBABABABABBABABAAAA BABAAAAAABBBAAAAAA
Xbarc20-4BBABBAAAABBABBABBABAABABBAAA0AAAAABBBAAAABABBBABBBB BAB0AABA0AAAAABBBA
Xbarc200-2B
Xbarc204-6DABABBBABAAAABB0AAAAAABAABAA0BAAABABBBBABAABAAAAABA AABABABABAAAABAAB0
Xbarc206-3BBAABBBABBBAAAA0BBABBBBBBBBBBBAAABBA0ABAAAAB0BABBBB BAAAAAABAAABAAAAA0
Xbarc206-4AAABABAAAABABAA0AABAABAAABABBAABABBA0ABBABAB0ABBBAB AABBBBBBAABBBBBAB0
Xbarc206-6ABAAAABABABBABB0BAAAAABABBABBBBBABBA0BBAABAB0ABBABA AAAAABAABBBBABABB0
Xbarc21-5BAABBBBAABAABAAABBBBABABABABBBAAABAABBAAA0ABBABAAAA BABABABAAAAABBBAAA
Xbarc212-2A
Xbarc228-2DAA0ABBAAABBBAABBABBAABBBBABAABAAAABAABABAAABBABABA ABBBBBBBBBBBBAAAAB
Xbarc229-1DBBAABBBAAABAAB0BAAA0BAABBBABBAABABBAAABBBBBAABBABB AAABBBBBABBABABABA
Xbarc229-3B
Xbarc23-6ABABAABAAAAAABAABAAAAABABAABBBBB0BBABBBAABABAABAABA AAAAABAAABB0A0B0AA
Xbarc23-7AAAABAAAAAAAABBABBBABABABBAABBAB0BBAAAABAAABABA0ABA BBBBABAABBB0A0B0AB
Xbarc232-5AABABAAAAAAAAABABAABBABABAABBBBAAABBBBABBBBAABBAABA ABBABAAAABAAABBBBA
Xbarc232-5BAB0ABBAABBBABB0AAAAAAAABABABBAAAABAAAAAABBAAABABAA ABABABAABBB0BAAAAA
Xbarc232-5D
Xbarc24-6B
Xbarc240-1A
Xbarc240-1B
Xbarc240-1D
Xbarc240-5BAABBBBABBAABAA0BBBBABABABABBBAAABAABBAAA0AB0ABAAAA BABABABAAAAABBBAAA
Xbarc25-4B
Xbarc267-7BBA0BABBAABAABA0AABABBBBBBBAAABABBAABBBBBBABBBBABB0 ABABBBBBBAAABBABAB
Xbarc28-1AAABABBBBBBBABA0ABAAABAAABBBAAAAAAAABBABABABBAAABBA BAABBAB0BBBABAAABA
Xbarc3-6ABAAAAABABBBABB0BBBABABBBABA0AAABBBAABAAABBBBAABBBA BBABBBABABBABBBBAA
Xbarc32-7BAAABAABBBABBABBAAABAAABBAB0BBABABBAAAAABBAABBBA0AB BBBBBBAABABAABAAAA
Xbarc35-2BBBBABABBBAABABBABBABBBAB0ABAAABBAA0BAAB0AAABAABAAA ABBAABABABABAAABAA
Xbarc37-6ABB0AAABABBBAABBBBBAAABBBAAAAAAABBBABBAAABBBBAAAAAA BBABBBABABBABABBAB
Xbarc4-5BABAAAABBABBAAB0AABBBAABBBAABBBBBBBBABBBABABBBBA0AB BABAAABBBBBAABBABA
Xbarc40-5ABA0BABBAAAAABBBAAABAAABAAABBBAAAAAAABBBBABABAABBBA AAABBABAABAA0BBABA
Xbarc42-3DBB0BABAAAABAABBBAABAAAAABBAAABBAABABA0BAABAABABAAA ABBABAABABBBAB0BAA
Xbarc45-2B000ababbbaabab0abbabbb0bbabaaabbaabbaabaaaabaabaaa abbaababababaaabaa
Xbarc45-3AAAABBABBAABABBAABAABABBBABAAAAAAAAABAAAABAABBABBAB BAAAABBBBABAABBBAB
Xbarc48-6A0BAAAABABBBAAB0BBBAAA00BAAAAA0ABBBABBAAABBBBAABBBA BBABBBABABBABABBAB
Xbarc49-5DBA0BBABBBAAABAABBAAAAAABABA0ABAAAABAABBBAABABAAAAB BABABABBABABABBBAB
Xbarc49-7A
Xbarc5-2ABAABAAABBABABABAAABAABAAAAABBBBBBAABABAAABBBBABAAA ABABABBABABABBABAA
Xbarc5-6DBBABAABBAAABBBBAABABAAABABBAABABABBBABABABAABAABBB ABBABAABAB0BABBABB
Xbarc5-7DBAAAABBBBBABAABBAABAABABABBBBBAAAABBBBAABBABBBBBAB BAABBBBBBAABAAABAA
Xbarc52-3DBB0BABAAAABAAB0BAABA000ABBAAA0BAABABA0BAABAAB0BAAA ABB0BAABABB0ABBBA0
Xbarc53-7DBABBBAAABBBBAAABBA0ABABA0BBAABBBBBBAABAAAABBBBBBAA BA0BAABABBBBAAAAAB
Xbarc54-6DABBBBBBBABABBBBBABABBBABBAABBBABABBBABABBBAABAABBB ABBABAAAAABBABBBAB
Xbarc55-2B
Xbarc56-5A
Xbarc59-2DAAAAABAABAABAABAAAAABAAAAAABAABAAAAAABAABAAAAAAAAA AAAAAABABAABBBABAA
Xbarc59-5BABBABAABAABAAB0AAAAAAAABABAAAAAAABBAAAAABAAAAAABAA ABBABAAABABABAAAAA
Xbarc60-1BBABAAABAABBABBBBAABBABABBABAAABAAABAAABBBABAAABABA BAABAABABABABBAAAA
Xbarc60-4BBABBAAAAABAABABBAAAABAABABBAAABABBBAAABAAAABBABBAA BABABBBBABAABABBBB
Xbarc62-1DAA0AAAABBA0BBA0BABAAAAABAAABBBABBAAAABBAAABBABBA0B AAAABAABABBAABAAAA
Xbarc66-1DBBBAAABABAABAA0ABAAABA0BBBBBBBABABABBBBBBABBBABABA AABBAABBAAABABABAB
Xbarc67-3AAAABBABBAAB0BBBBBAAAABABABAAAAAAAAABABAABAABBABBAB BBABABABBABABABAAA
Xbarc68-3BAABABABAABBABA0BABABBABAB0AAABBABBAAABABBABBBBBBBB ABBAABABBABBAABABB
Xbarc68-3DAAABBBAAABBABB0ABABAABBAAAAAAAAABBABBABABAABBBBBAB ABBAAAABBABAAAAABA
Xbarc68-4BBABBAAAAABAABA0BAAAABAABABBAAABABBBAAABA0AABBABBAA BABABBBBABAAB0BBBB
Xbarc69-3A
Xbarc69-5ABBAABAAAAABABBAABABBAAAAAABAAAAAABAAAAAAABABBABABB ABBAABBAAABABBAAAA
Xbarc7-2BBB0BAABBA0BAAA0BBBBBBA0BABAAAB0AAABAAABABBABBA0ABA AAAA0ABABBBB0AABAA
Xbarc70-4A
Xbarc70-7A
Xbarc70-7DBBAAABABABBBAB0ABBBAAA0BABABBAAAABABBBBAAABAA0ABAB BAAAAABBAABBABABBA
Xbarc71-3D
Xbarc72-7BB0BBABBAABAABB0AABABBABBABAAABABBAABBBBBBABBBBABBB ABABBBBBAAABBBBBAB
Xbarc73-3BAABAABBAABBABAAAAAABBABAABAAAB0ABBAAABABAABBBABBBB ABB0ABABBABBBABABB
Xbarc75-3BBAAABA0B0BAAABABAABAABAAB0AAAABBAAABBAABABBBB0BBBB ABAAABBBBAABBABAAA
Xbarc76-2AAAAAAAABBAABB0AAAAAABA0AAABBBA0BBAABAAAABAABA0AAAB ABBAABBABBAAB0ABAA
Xbarc76-6BBAAAAABBABBAA0AAAAAABA0ABBABBA0ABBBABBAABBBBB0ABAB BABAABBABABBA0AABB
Xbarc76-7DAABBBBAABABBA00ABABABA0AABAAA00BABBBAAAABABAB0BBAA AAB0BABBBBBAA0AAAB
Xbarc77-3BBABBBAB0ABAAAABABAABBABBBBBBBA0BBAAAABAAAABABA0ABB BAAA0ABAAAABAAABBA
Xbarc78-4A00BABABAABBABB0BBBABAAABBBAAABAAABABABBAAAAAAABAAB BABBBBBBAABBABAAAA
Xbarc8-1BBABAAABAABBBBB0BAABBABABBABAAABAAA0AAAB0BABAAABABA BAABAABBBABABAAAAA
Xbarc80-1B000ABABBBBBABB0AABAABABBBBABBA0BBABBBAAABABBBABAAA BAA0AAABABBAABABAB
Xbarc81-1BAAAAAAAABBBABA0BAABBBBBBAAAAABABAABAAABABBAAA0AAAA BAABAAAABAAABAAAA0
Xbarc83-1A
Xbarc84-3BBAABBBABBBAAA0BBBABBBB0BBBBBBA0ABBAAABAAAABBB0BBBB BAA0AAA0AAABA0AAAA
Xbarc85-7BBA0BABBAABAABB0AABABBAABABAAABABBAABABBBBAB0BBABAB ABAABBBAAAABBBBABB
XBARC87-3BBABABAA00BAAABAAAABAB0BABBAAAABBBBBBBAABABBABABBB0 ABAAABABBAABBABAAA
Xbarc87-7DBAAAABABBBABAA0BAABAABABABBBBBAAAABBBBAABBABBBBAAB BAABBBBBBBABAAABAA
Xbarc89-5BABAAAABAAABAABBAAABBAABBBAABBBABBBBABBBABAABBBAAAB BABAAAABBABAABBBBA
Xbarc90-2DBA0BABAABBABABAAAAAABBBBABAAAAABABBAAAAAAABBA0ABBA BBAAAABABBAABAABAB
Xbarc91-4DAABAAABBBBBBA00AABABBB0BBBAAAA0AAAAAABABBBABA0AAAA BBBABBABAABAA0AABA
Xbarc92-3BBABABAABBBAAABBAAABABAAABBAAAABBBBBBBAABABBABABBBA ABAAABABBAABBABAAA
Xbarc94-7B
Xbarc95-7BBA0BABBAABAABA0ABBABBBBBBBAA0BABBAABBBBBBABBBBABBB AAABBBBBBAABBBABAB
Xbarc96-6D
Xbarc98-2BABABAAABBABAAA0BBBBBBBBBABAAABAAAAA0AAABBBABABAABA AAAABAAAABBBAAABAA
Xbarc98-4D
Xbarc99-1DBBAABBBA0ABAABABAAAABAABBBABBAABABBAAABBBABAABBABB AAABBBBBABBABABABA
Xcfa2019-7AABBAAAABAAAAAAABBBABAAABBABBBABBABBBBBBB000BBAB000 0000B000000000B000
Xcfa2028-7AAAABBAABAAAABABBABABAABBAABBBAABBBAAAAAA000BBAA000 0000B000000000B000
Xcfa2040-7AABAAAAABABAABAABBBBBBAABBBBAAAABABAAAABB000BBAB000 0000A000000000B000
Xcfa2040-7BAAABAABBBABBABBAAABAAABBABBBBABABBABAAAB000BBBA000 0000B000000000A000
Xcfa2040-7DAABBBBAABABBABAABA0ABAAAABAAA0BBABBBAAAA000ABAB000 0000B000000000A000
Xcfa2049-7AAB0ABABBAAAABABBABAABABBAABBBBABABBABAAA000BBAA000 0000B000000000A000
Xcfa2070-5BABAAAABBABBAABBAAABBAABBBAABBBBBBBBBBBBA000BBBA000 0000A000000000B000
Xcfa2076-3A
Xcfa2076-5ABBAAABAABABBABBABAAAAABAAABBBAAAABBAAAAA000BBAB000 0000B000000000B000
Xcfa2104-5AAAABBB0BBBBAABBAABAAAAAABAABBAAAABAABABB000BAAB000 0000B000000000B000
Xcfa2104-5DBA0BAABBAAAAAAAABABAAABBAAAAAAAAAABABBAB000BBBB000 0000B0000000000000
Xcfa2106-7BBAAABAAABBBAAABAABBABAABAAAAAABBBAABBBBB000BBAA000 0000A000000000B000
Xcfa2110-6B
Xcfa2121-5ABABBAABAAAAABBBAAABAAABAAABBBAABAAAABBBB000BAAB000 0000B000000000B000
Xcfa2121-5B.1ABAABBAABBBABAAAAAABAAABAAABBAAAABAAAAAA000BABA000 0000A000000000A000
Xcfa2121-5B.2ABAAAABBBBBAABBBABBBBABABAABBBBBABBBBBBA000BBBA000 0000A000000000A000
Xcfa2129-1AAA0ABABABBABBABABBBABAAABBBBBBBAABABBABA000BABA000 0000B000000000A000
Xcfa2129-1BBAABAABAAAABBABBAABBBBABBBBAABABAAAAAABA000AAAB000 0000A000000000A000
Xcfa2129-1DBBABBABAABABABBABBAABAABBBBBBBAAABAAABAB000BBAB000 0000A000000000B000
Xcfa2134-3AAAABBABBAABABABABAAAABABABAAAAAAABAAABAA000BBAB000 0000A000000000B000
Xcfa2134-3BABAAABBAABBABABABAABBBBABBBAABBABBABABAB000BBBB000 0000A000000000A000
Xcfa2141-5AABBBAAAAAAAAABABAABBABABAABBBBAAABBABABB000BBBA000 0000B000000000B000
Xcfa2141-5DBAAABABAAAAAABABBBABBABAAAAAABABBAAABAAB000BBBA000 0000A000000000A000
Xcfa2147-1BAAAAAABABBBBBBBAAAABBBBBAAAAABBBBABAABBA000ABAB000 0000A000000000A000
Xcfa2147-1BBAAAAAAABBBBBBAAAAABBBBBAAAAABABBABAABAA000ABAB000 0000A000000000A000
Xcfa2147-1DBBBAABAABAABBAABBBAAAAAABAAABBAABAAAABBA000BBAB000 0000A000000000A000
Xcfa2155-5AABBBAAAAAABAABABAABBABABAABBBAAAABBABABB000BBBA000 0000B000000000B000
Xcfa2163-5AB00BBBAAAAAAABA0AABBABABAABBBBAAABBABABB000BBBA000 0000B000000000B000
Xcfa2170-3B
Xcfa2185-5AA0BB0AA0A0A0A0ABA0BBABABBABBBBAB0BBABABB000ABB0000 0000B000000000B000
Xcfa2190-5ABAABBBBAABBAABBAABAAAAAABAABBAAAABAABBBB000BAAB000 0000B000000000B000
Xcfa2193-3ABBAABAAAAABABBAABABBAAAAAABAAAAAABAAAAAA000BBAB000 0000A000000000A000
Xcfa2219-1AA0BA0AB0A0B0B0BBB0BBBAABBBBBBABA0BBBABBA000BBA0000 0000A000000000A000
Xcfa2226-1A
Xcfa2234-3AAAABBABBAABABBBBBAAAABABABAAAAAAAAAAABBB000B00B000 0000B000000000B000
Xcfa2250-5ABBBBBBBAABBABBBBAABAAABABAABBAAAABAABBBA000BAAB000 0000B000000000B000
Xcfa2256-4AA0BA0AA0B0A0A0BAA0AABAAABABBAABA0BBBABBA000AAB0000 0000B000000000B000
Xcfa2257-7AABAAAABBAAAABAABBBABBBABBBAAABBBAB0BBBBA000BBBB000 0000A000000000B000
Xcfa2262-3AAAABABBAAABABABBBAAAABAAABBAAAABABAAAAAA0000BAB000 0000A000000000B000
Xcfa2278-2BABABAABBBABAAABBBBBBBBBBABAAABAAAAAAAAAB000BABB000 0000B000000000A000
Xcfd1-6B
Xcfd1-6DABABABABBBABBBB00ABAABA0BABBBBBAAABBABBB000ABBA000 0000B000000000A000
Xcfd10-2DAAB0BBABAABBAA00AB0BA00BBABAA0BAAABBABAB000ABAA000 0000B000000000A000
Xcfd10-3DBBB0ABAAAAAAAB00BB0AB00ABAAAA0AAABAAABAA000ABAB000 0000A000000000B000
Xcfd10-5DAABAABBBBAAAAB00BB0AAA0ABAAAA0BBBAAAAABA000BBBA000 0000A000000000A000
Xcfd102-5DBABBBABBABAAAABBABAAAABBAAAAAAAABABABABB000ABBA000 0000A000000000B000
Xcfd106-4DAABAAABBBABBABBAABABABABBBAAAAAAAAAAABAB000BAAA000 0000B000000000A000
Xcfd116-2DAAABBBABBABBAAAAABBBABBBBABBBABAAABBAAAB000ABAA000 0000B000000000A000
Xcfd12-5DAAA0AB0AAAAAA0BBBBAAAABBBABAAA0BAAAB000B000ABAA000 0000A0000000000000
Xcfd127-3DBBABABAAAABAABBBAABAAAAABBAAABAAABBAAAAB000AAAB000 0000B000000000B000
Xcfd13-6BBBAA000BAABA0AAABBAAA0BABBAAAA0BBBBA000A000BBAA000 00000000000000A000
Xcfd13-6DABAB0B0BBBAB0BBBBABAABABBABBBA0AAABB000B000BBBA000 00000000000000A000
Xcfd132-6DABABABBBAAABBABBBABAABABBBBBBBAAAABAABBB000ABBA000 0000B000000000A000
Xcfd135-6DAAAAABABBBABABBABBBAABABBBBAAABAAABBAAAA000BBBA000 0000B000000000A000
Xcfd14-7DBABABBBBBAABAA0BBBAA000AABBA00BBBBBBBAAB000BBAA000 0000A000000000B000
Xcfd141-3DBAABBBAAAABAABAAB0ABBBBABBABBAAABBAAABBA000BBBB000 0000B000000000B000
Xcfd15-1A
Xcfd15-1DBBAAABBAABBBBA0BAAAA000AABAA0BAAABBAABAB000AABA000 0000B000000000A000
Xcfd152-3DBBBBABAAAABAABBBAABAAAAABBAAABAAABBAAA0B000AAAB000 0000B000000000B000
Xcfd156-5DAAABABB0AAAAABBBBBAABAAAAAAAABBBAAAABBAB000BBBA000 0000A000000000B000
Xcfd16-2DBABA0BAAABBB0AABABBABBB0BABAABAAAABA0BAB000ABAB000 0000B000000000A000
Xcfd160-2DAABBBBABBABBAAAAABBBABBB0ABBBABAAABBABAB000ABAA000 0000B000000000A000
Xcfd161-2DBAAABBAABBBBAAAAAABABBBBBABBBA00000000BB000ABAB000 0000B000000000B000
Xcfd168-2A
Xcfd168-2DBAAABBAAABBBAAABABBAABBBBABAAB00000000A0000A000000 000000000000000000
Xcfd17-2DAAABB00BBABB0AAAABBBABBBBABBBAB0A0BBAAAB000AB0A000 0000B000000000A000
Xcfd17-5DAAABB00BAAAA0ABBAABAAABBABBAAAA0BABAAABB000AB0A000 00000000000000B000
Xcfd175-7DABBBBBAABAABBBAABA0ABAAAAAAAA0BAAABBAAAA000ABAB000 0000B000000000A000
Xcfd18-5DBAAAAABBAAAAAAA00AAABAB0AAAAAAAAAABABBBB000BAAB000 0000B000000000B000
Xcfd183-5DA0AABABAAAAAABABBBABBABAAAAAABABBAAABAAB000BBAA000 0000A000000000A000
Xcfd188-6DBBABAABBAAABBBBAABABAAABABBAABABBBBAAB0B000ABAA000 0000B000000000B000
Xcfd189-5DBAABAABBBAAAAAAABABAAABBABAAAAAAAABABBAB000BBBB000 0000B000000000B000
Xcfd19-1DBBAABBBAABAAAB00AB0ABA0BBBBBB0ABABBAABAB000AAAB000 0000B000000000B000
Xcfd19-5DAAAABABAAAAAAB00BB0BBA0AAAAAA0ABBAAABAAB000BBAA000 0000A000000000B000
Xcfd19-6DBBABABBBAAABBB00AB0BAB0BBAAAA0ABABBAABAB000AAAA000 0000B000000000B000
Xcfd190-6ABBAAAABABBBAABBBBBAAABBBAAAAAAABBBAABAAA000BAAB000 0000B000000000B000
Xcfd190-6DBBABAABBAAABBBBAABABABABABBAABABABBAABAB000ABAA000 0000B000000000B000
Xcfd193-2DAABBBBABBABBAAAAA0BBABB0AABBBABAAABBABAB000ABAA000 0000A000000000A000
Xcfd193-3AAAABBABBAABABBBBBAAAABABABAAAAAAAAAAABAA000BBAB000 0000A000000000B000
Xcfd193-3DBBBAAAAAAABAABABBBBABBAABAAAABAAABAAABAA000ABAB000 0000A000000000B000
Xcfd193-4DAABAAABBBBBBABBAABABBBABBBAAAAAAAAAAABAB000BAAA000 0000B000000000A000
Xcfd193-7A
Xcfd193-7DBAABBBBBBBABAABBBBAABBBAABBAABBBBBBBBBAB000BBAA000 0000A000000000B000
Xcfd2-1B
Xcfd2-2DAABBBBABAABBAA00AB0BAB0BBABAA0BAAABBABAB000ABAA000 0000B000000000A000
Xcfd2-3A
Xcfd2-3DBBBAABAAAAAAAB00BB0ABB0ABAAAA0AAABAAABAA000ABAA000 0000A000000000B000
Xcfd2-4AABAABABABBBAAB00BB0AAB0BBBBAA0AAABAAABBA000BABB000 0000B000000000A000
Xcfd2-4B
Xcfd2-5ABBAABAAAAABABB00BA0BAA0AAABBB0AAABAAAAAA000BBAB000 0000B000000000B000
Xcfd2-5AAABAAABAABBABB00AB0AAA0BABBBB0AAAABABBBB000BBAB000 0000B000000000A000
Xcfd2-5B
Xcfd2-5D
Xcfd2-7D
Xcfd20-5BABA0BB0ABAABA0BBABBBBBBBBABBBA0AABBB000A000BBBA000 0000A0000000000000
Xcfd20-7AABA0AA0BAAAAB0ABBBABBBABBBAAAB0BABBB000A000BBBB000 0000A0000000000000
Xcfd201-3DBBBAABAAAABAABBBAABABAAAABAAABBAABABABBA000ABAB000 0000A000000000B000
Xcfd21-1DBB0A0A0AABBB0ABBAAAAAABBAB0AAB0AABBA000B000AABA000 00000000000000B000
Xcfd21-7DBAAB0A0BBBAB0ABAABBABBABAB0AAB0ABBBB000B000BBBA000 00000000000000A000
Xcfd211-3DBBBBABBAAABABBABBAAAAAABBBAAAAAAABBAAAAA000ABBB000 0000B000000000B000
Xcfd219-6D
Xcfd22-1A
Xcfd22-4BBAABAAAAABAABA0BAAAA0ABBBBAA00BABBBBAAAA000BAAB000 0000B000000000B000
Xcfd22-7B
Xcfd223-3DBBABAB0AAABABBBBAABAAAABBBAAAAAAABBAAAAA000AABB000 0000B000000000B000
Xcfd23-4DAABAAABBBBBBAB0AABAB000BBBAA0AAAAAAAABAB000BAAA000 0000B000000000A000
Xcfd233-2DAAAABBAAAABBAAAAABBAABBBBABAABBAAABBABAB000ABAB000 0000B000000000A000
Xcfd239-2DBAAABBAABBBBAAAAAABABBBBBABBBABAAAABABAB000ABAA000 0000B000000000A000
Xcfd242-7AABAABABBAAAABABBABAABABBAABBBBABABBABAAA000BBAA000 0000B000000000A000
Xcfd25-7DBAAB0AABBABB0ABBBBAABABABBABBBBBABBB0AAA000BBBA000 0000A000000000A000
Xcfd257-4AABABBBAAABAABBBBBBBBAAABBAAAABAAABAABABA000AAAA000 0000B000000000B000
Xcfd26-5DBAABB0BAABAA0ABBABAAAABBAAAAAAB0B0BBBABB000AB0A000 00000000000000B000
Xcfd26-7D
Xcfd266-5DAAABBABBBAAABABBAAAAAABBABBAABABBABAAABB000ABAA000 0000B000000000B000
Xcfd28-3B
Xcfd282-1DAAAAAB0ABA0BBAABB0AAAAAABAABBBAABAAABBBA000BBAB000 0000A000000000A000
Xcfd283-3BABAAABBAABBABABABAABBBBABBB0ABBABBABABAB000BBBB000 0000A000000000A000
Xcfd283-4BBAABAAAABBAABABBABAABABBBAAAAAAABBBAAAAA000BAAB000 0000A000000000B000
Xcfd283-5DBAAAABBABAAAABBABBABAAAAAAAAAABBBAABAAAA000BBBA000 0000A000000000A000
Xcfd287-6DBBABAABAAAAABBBAABAAAAABABAAABABBBBAABAB000AAAA000 0000B000000000A000
Xcfd29-5DAA0BABBAAAAAA0BBBBAB0AAAAAAA00BBBAABB0AB000BABA000 0000A0000000000000
Xcfd3-5DAAA0AB0AABAAA0BBBBAAAABBBABAAA0BAAAB000B000ABAA000 0000A0000000000000
Xcfd30-1AAAB000BBBBBA00BABAAAB0AAABBAA0BAAAAB00BA000BBBA000 000000000000000000
Xcfd30-4ABBB0B0BAABBA00BBBAABA0ABBBAAA0AAABAA00BA000AAAA000 000000000000000000
Xcfd30-7DBAA0B0ABBBAB00BBAABAA0ABABBBB0BAAABB00BA000BBBB000 000000000000000000
Xcfd31-7DBBAA00ABABAB0BBABABAA0ABABBBB0BBABAB00BA000AA0B000 00000000000000A000
Xcfd34-3DBBBAABABAABAA0BBBABA00AABABB0BAAABAAAABA000ABBB000 0000B000000000B000
Xcfd35-3DAABBBBAAAABAABAABAABBABAABABBAAABBAAABBA000BBBB000 0000B000000000B000
Xcfd36-2AAAAA00ABBAAA0ABBAAABBBAABABBBAABAAAA00BA000ABBA000 0000B000000000A000
Xcfd36-2DBA0B00AABBAB0BAAAAAABBBBABAAAAABABBA00AA000BAAA000 0000B000000000A000
Xcfd37-5DAABBA0A0AA0AB0AABABA00BBABAA00AAAABAA0BB000AB0A000 0000B0000000000000
Xcfd37-6DBBABA0BBAA0BB0BAABAB00ABABBA00ABBBBAA0AB000ABAA000 0000B0000000000000
Xcfd39-4BBAA0A0AAABAA00BBAAAAB0ABBBBAA0BABBBB00AA000BAAB000 000000000000000000
Xcfd39-4BBBB000AAABAA00BBAAAAB0ABBBBAA0BABBBB00AA000BAAB000 000000000000000000
Xcfd39-4DABA000BBABBB00BBABABA0ABABAAA0AAAAAA00BA000ABBB000 000000000000000000
Xcfd39-4DABA0A0BBABBB00BBABABA0ABABAAA0AAAAAA00BA000ABBB000 000000000000000000
Xcfd39-5A
Xcfd4-3BAA0A0B00ABBA0ABAAAABBABAABAAAB0ABBAB000B000BBBB000 00000000000000B000
Xcfd4-3DBBBA0B0AAABA0BABBBBABBAABAAAAB0AABAA000A000ABAB000 00000000000000B000
Xcfd40-5DBAAB00ABAAAA0AAABABAA0BBABBAA0BAAABB00BB000AABA000 00000000000000B000
Xcfd41-7DBBAAA0ABABBBAB0ABBBA0AABAB0B00ABABAABB0A000AA0A000 0000A0000000000000
Xcfd42-6DAB0BABABBBABB0BBBABA00ABBABB0BBAAABBABBB000BBBA000 0000B000000000A000
Xcfd43-2DBBBBBBBABAAB0AAAABBBA0BBBABBBAAAABBA0BBA000BBAA000 0000A000000000A000
Xcfd46-7DBABAB0BBBB0BAABBABBA00BBABBA00BAABBBB0BB000BBBA000 0000B0000000000000
Xcfd48-1BBAA0A0BAAAAB00BBAABBB0ABBBBAA0ABAAAA00BA000AAAB000 000000000000000000
Xcfd48-1DBBA0B0BAABAB00BABBAAB0ABBBBBB0AAABAA00AB000BBAB000 000000000000000000
Xcfd49-6DAAAB00ABBBAB0BBABBAAA0ABBBBAB0BAAABB00AA000BBBA000 00000000000000A000
Xcfd5-5BAABBBBABAAABAA0BABAA0AAABAAB00AABABABAAA000ABBA000 0000B000000000B000
Xcfd51-2DBA0BA0BABBABA0AAAAAA00BBABAA0AABABBAAAAA000BAAA000 0000A000000000A000
Xcfd55-3DBA0BBBAAAABAABAABAABBBBABBABBAAABBAAABBA000BBBB000 0000B000000000B000
Xcfd56-2DBA0BABBABBABABAAA0AABBBBABAAA0ABABBAA0AB000AAAA000 0000A000000000A000
Xcfd57-5DBABBBABBABAAAABBABAAAABBAAAAAAAABABABABB000ABBA000 0000A000000000B000
Xcfd59-1AAABABBBBBBBAAABABAAA0AAAABBAAABAAAABBABA000BBBA000 0000B000000000A000
Xcfd59-1BBAAABABAABABBABBABBB0BABBBBAAABBAABBA0BB000AAAB000 0000A000000000A000
Xcfd59-1DBBAABBBAAABAABABAAAA0AABBBABBAABABBAAABB000AABB000 0000B000000000B000
Xcfd6-2AAAABAABBBABAAA0AAABB000AAAAB0BBBBAABABAA000BBBB000 0000A000000000A000
Xcfd6-3BAABABABAABBABA0BABAB000ABBAA0BBABBABABAB000BBBB000 0000A000000000B000
Xcfd6-7AAAABAAAAAAAABB0BBBAB000BBAAB0ABABBABAABA000ABAA000 0000A000000000B000
Xcfd60-5BAABBBBABBAABAAABBBBABABABABBBAAABAAABAAA000BABA000 0000B000000000B000
Xcfd61-1DBBAAAABA0BBBBABBAAAAAABBABAAABAAABBAABAB000AABA000 0000B000000000A000
Xcfd62-2DAABABBAA0BBBAAABABBAABBBBABAABAAAABBABAB000ABAB000 0000B000000000A000
Xcfd62-3D
Xcfd63-1DBBAABABABAABABBABAAABABBBBBBBBAAABAABBAB000BBAB000 0000A000000000A000
Xcfd65-1BBAAABABAABABBABBA00BBBABBBBAAABBAABBABBB000AAAB000 0000A000000000A000
Xcfd65-1DBBAABBBAAAAAABABA00ABAABBBABBAABABBAAAAB000AABB000 0000B000000000B000
Xcfd65-2DBA0BABBABBABABAAA0AABBBBABAAA0ABABBAA0AB000AAAA000 0000A000000000A000
Xcfd66-7DBBAAABABABBBABBABABAABABABBBBABBABABBBBA000AA0B000 0000B000000000A000
Xcfd67-5DAABBAAA0AAAABAAABABAAABBABAAABAAAABAABBB000ABBA000 0000B000000000B000
Xcfd69-7DAABBBBBABABBABAABABABAAAABAAABBBABBBAAAA000ABAB000 0000B000000000A000
Xcfd7-5BABAA0AABABBA0ABABABBBABAABBAABBABBAB0BBB000AABA000 0000B000000000B000
Xcfd7-5DAAAB0ABAABAA0ABBBBAAAABBBAAAAABBAABB0ABB000ABAA000 0000A000000000B000
Xcfd70-2BABAABBABBAAAAAABBBBBBABBABAAABABBAAAAAAA000BAAB000 0000B000000000A000
Xcfd70-3D.1BBAAABBBABBAABBABABBBBBABAABBBAABBAAAABA000ABAB000 0000B000000000B000
Xcfd70-3D.2BBBAABAAAAAAABABBBBABBAABAAAABAAABAAABAA000ABAB000 0000A000000000B000
Xcfd71-4AAAAABAAABBAAAAB0ABAABAAABAB0AABABBBBABBA000ABBB000 0000B000000000B000
Xcfd71-4DAABAAABBBBBBABA0ABABBBABBBA0AAAAAAAAABAB000BAAA000 0000B000000000A000
Xcfd72-1DBBAABBBAAABAABABAAAABAABBBABBAABABBAAABB000AABB000 0000B000000000B000
Xcfd73-2BAA0ABBABBAAAABABBABBBBBBABAAABABBAAAAAAA000BAAB000 0000B000000000A000
Xcfd73-2DAA0ABBABAABBAAAAABBAABBBBABAABAAAABBABAB000ABAB000 0000B000000000A000
Xcfd75-6DA0AAABABBBABBBBBB0BAABBBBBBAAABAAABBAABB000BBBA000 0000B000000000A000
Xcfd76-6D
Xcfd78-5D000000ABBAAABAAABABAAABBABAABBAAAABAABBB000ABBA000 0000B000000000B000
Xcfd79-3ABBBB0AAABBBABABAAAABABABBBBAAAAABABAABBA0000AAB000 0000B000000000B000
Xcfd79-3BBABABAABBBAAABAAAABABABAB0AAAABBBBBBBAAB000ABAB000 0000A000000000B000
Xcfd79-3DBB0BAB0B0AB00BAAB0BBBBBAB0ABBAA0BBAAAABA000BBBB000 0000A000000000B000
Xcfd8-5DAAABB0BBAAAA0ABBAABAAABBABBAAAA0BABABABB000AB0A000 0000A000000000B000
Xcfd80-6ABBAAAABABBBAABBBBBAAABBBAAAAAAABBBAABAAA000BAAB000 0000B000000000B000
Xcfd80-6DBBABAABBAAABBBBAABABAAABABBAABABBBBAABAB000ABAA000 0000B000000000B000
Xcfd81-5DBAABAAABBAAABAAABABAAABBABAAABAAAAB0ABBB000ABBA000 0000B000000000B000
Xcfd84-4DAB0AAABBABABABBBABBBABAAABAAAAABAABABBBA000ABBB000 0000A000000000B000
Xcfd86-2A
Xcfd86-5BABAABBAABBBABBBAAAAAAAABABAAAAAAABBAAAAA000AAAA000 0000A000000000A000
Xcfd86-5DBAAAABBABAAAABBABBABAAAAAAAAAABBBAABAAAA000BBBA000 0000A000000000A000
Xcfd88-4ABBABBBAAABAABBBBBBABABABAABAABAAAAAABBBA000AAAA000 0000B000000000B000
Xcfd9-3DBA0BBBBAABBABBB00AAAABB0BBAAAAAAABBABABA000ABBB000 0000A000000000A000
Xcfd9-6DABABABABBBABBBB00ABAAB00BA0BB0BAAAB0ABBB000ABBA000 0000B0000000000000
Xcfd92-1DBBBABABAAABABBBBAAAAAABBABAAABAAABBAAB0B000AABA000 0000B000000000B000
Xgdm101-1BBAABAABBAAABBABBAB0BBBABBBBAABABAAAAAA0ABABAAABABA BABAAAAABABABAAAAA
Xgdm101-2ABA0BAAA0BABABA0AAA0BA0AAAAABBABBAAABAA0ABBBABABAAA ABABABBABBBABBAAAA
Xgdm109-5A
Xgdm111-1D
Xgdm113-6B
Xgdm116-5B
Xgdm126-1D
Xgdm132-6D
Xgdm133-5DBAAAAABBAAAAAB0ABBABAA0AAAAAAA00BAABBAABAAABBAABBA BB0AAAAAAAA0ABABAB
Xgdm136-1AABAABBABBABAAABAABABBA0AABBAAAAABAAABAAAAABBBBABBB BBABBABBBBBABAAABA
Xgdm136-1B
Xgdm136-3D
Xgdm136-5DAA0BBABBABAAAABBAAAAAA0BABBAAAAABABABABBABAABAAAAA BAAAAABBBAABAABAAA
Xgdm138-5D
Xgdm145-7D
Xgdm146-5B
Xgdm153-5D
Xgdm28-1B
Xgdm33-1A
Xgdm33-1B
Xgdm33-1D
Xgdm36-1B
Xgdm63-5D
Xgdm67-7D
Xgdm72-3D
Xgdm88-7D
Xgdm99-3D
Xgwm10-2AB00B00BBB0AA0A0AA0BB0BA0AAABBABBAA0BABAABABABAA000 AB0B000ABAB0BB0A00
Xgwm10-7A
Xgwm102-2DBAA0BBAABAABAABAABBBAABBBABBBABAABBAABBAAAABBAAABB BBBBA0BAAAABBBA0AB
Xgwm106-1DBBABAA0AABBBBBBBAAAAAABBA0AAABAAABBAA0000000000000 000000000000000000
Xgwm107-3B
Xgwm107-4BBABBABAABBABBABBABAA0ABBBAAAAA0AABBBAA0AAAA0AABBBB 0ABAA0BAAAAAA00000
Xgwm107-6B
Xgwm108-3BA000A0BAA00ABAAB0BA00BAB00B00A0A000AA0AAAABBB0BA00 BBAAAAABBABAB0AAA0
Xgwm11-1BB000BABAABAB0AB0ABBBBB0B0BBAAABBAABAAA000000000000 000000000000000000
Xgwm111-7DBABAB0BBBB0BABBBABAABBBBABBAABBBABBABB000000000000 000000000000000000
Xgwm112-3BBAB0ABBABBBA000BBBABBB0BBBB0000BBB0BBB0BBABBBBB0BB 0BBBB0BBBA0BBB00BB
Xgwm112-4B
Xgwm112-7BB000ABB0ABAB0B0ABBBBBA0BBBB0000BBB0BBB0ABABBBBA0AB 0ABBB0BBBB0BBBB0BB
Xgwm113-4B0ABBABAABBABBABBA0AA0ABB0A0A0AAA000BA0AAAAABAABBBB BABAABBAAAAAAABBBB
Xgwm114-3BB0BAAA0BABBBAABBB0ABBABABBBAAAAABAAAAAAAABAA00AAAA BAABABBBAAABAA0BBA
Xgwm114-3DA0ABBBBBA000BAB0BAB00BBA000AA000B00BBABABAAB00BBAB ABBAABABBABBAA0ABA
Xgwm120-2BABAABBABBAAA0AABBBBB0ABBABAAABABBAAAAA000000000000 000000000000000000
Xgwm121-5DAA00AA0BAAAAAA0BBBAABABBB0BAABBBAAAB0AABAABBBBAA0A 0BBAABBAAAABA0BBAA
Xgwm121-7DBA00AA0BBAABAA0BBBAABBBBB0BBBBBBBBBB0AAAABBBBAAA0A 0BBBABAAABBAA00AAB
Xgwm122-2ABA0BAABBBAAAAABAAAB00B0AAAABB0BBAAABABAABABABAAAAA ABABA0AABAB0BB0000
Xgwm124-1BBAAAAAAABBBBBABBAABBBABBAAAAA0ABAABAAABABBAAA0AAAA 0AABABAA0AAABAA0AB
Xgwm126-5AABAAA0AAA0BABB0BABBBAAABAABAA0BBBA0BAABABBABBABBBA ABBBBBBBBABBAAA0AB
Xgwm129-2BAAA0AA0BBAAAAAB0BBBBBABAABAAABAAAA0AAAABBBABABBABA AAAAABAAAABAAA000A
Xgwm129-5ABBA0BB0AABAABBB0AABAAAAABABBBAAAAB0ABBBAABABAABAB0 AAABBBBBAABAAA000A
Xgwm130-7D
Xgwm131-1BBAAABABA0ABB0A0BABBBBBABBBBAAABBAAAAAA000000000000 000000000000000000
Xgwm131-3BABBAABBA0BBABABABAABBBBABBBAAABABBAAAB000000000000 000000000000000000
Xgwm131-7B
Xgwm132-2B
Xgwm132-6A
Xgwm132-6BBBAB00A0BBBBB0BAABAABBBBBBAABAABBBBABB0ABBBBABABBA BBBBBBBABBBABA00AB
Xgwm133-1B
Xgwm133-3A
Xgwm133-4D
Xgwm133-5B
Xgwm133-6BBBAAA0ABAABABA0BABAB0BBAB0AA0A0BBB00BBBABBABABA0AA BABAA0AAABBBAA00AA
Xgwm133-6D
Xgwm135-1AAA0AB0BABBAABABABBBABAAABBBAABBAAB0BBABABABBABABBB BBABBAABBBBAAA0ABA
Xgwm136-1A
Xgwm140-1BAABABAABBBBABBAAA0AABABBBB0BBAABBABBBA0ABBBBBABAAA BBAAAAABAABAAB0BAB
Xgwm146-7BAABAAA0BBAABAB0AAAB0AAABAAA0BABABBAABAABBAA0BB0BBB BBBBBAAABABAA00AAA
Xgwm147-1D
Xgwm148-2B0BBBAABBABAAAAABABBBBABBABAAABAAAAB0AABABBABAAAABA AABABBBABBB0AAA0AA
Xgwm149-4B0ABBAAAAABBABABBAAABB0ABBAAAAABABBBAAAAA0AABAABBBA BABABBBBABAAAABBB0
Xgwm153-1BAA0AAA0ABBBABABBAABB0BBBAAAAABABAABAAA00BBAAAAAAAA B0ABA0AABAAAB00AA0
Xgwm154-5AAAA0BB0BBBAAABBAABAAAAAA0AABBAAAAB0AAABBABA0AA0AB0 AAAABBBBAABA00BABB
Xgwm155-3ABBA0BAAAAAAABBBABAABAABAAABBBAAAAB0BAAAAABAB0ABABB ABAABABAAABABB0BA0
Xgwm156-5ABA0BAA0AAAAABABAAA0AAAAAAAABBAA0AAAAA0BBA0ABAABBBA AAABB0BAA0AAABBAB0
Xgwm157-2D0A00BBABBABBAB000BBBABBBBABAAABAAABBABABAAAABAAABA 0BBBBBBABBBABBABBB
Xgwm159-5BABAAAABBABAA0BBAABBBAABBAABBBBB0ABBABB000000000000 000000000000000000
Xgwm159-5D
Xgwm16-1AA0AAA0AABBABAABAABBBBABAAAB0BBAABBBBBBAAAAABBAAABB ABAABAABBBBBBA0ABA
Xgwm16-2BAABAB0ABBAAAA0ABBABBBBBBABAAABABBAAAAAAABBABAABB0B AAAABBABA0AABAAAAA
Xgwm16-5DBABBAAABAA0ABAAABABAAABB0BAAAB0AAA00ABBBAAAABBABAB BAABBBAA0B0BAABBAB
Xgwm16-7B00AB0BBAA0BA0000AB0BBBBB000000ABB0AB000BB000BB0B0B ABA000000A0BB00B0B
Xgwm160-4AB0AA0B0AABAAB00B0A0BAAABBBAAABAAA00BABBA0AAAA0A00B BABABABBAA0BABAAAA
Xgwm161-3D0A00B00AAAAAAB0ABAABBBBAABABBAAABBAAABBABBBBBBBBBB 0ABABAABABBABA0AA0
Xgwm162-3A0000AAAABBB0AAAAABAAABA000ABBAA0AABBA0A0ABBAAAAABA BAAABBBAABBABABAAB
Xgwm162-4A
Xgwm164-1AAA0ABB0BBBAAAABABAAABAAAABBAAABAAAABB0BABABBBBABBB B0ABB0BBBBBABBAAB0
Xgwm165-4AAAAA0A0AABBBAABAABAABAAABABBAABABBABABBABABA0BBBAB AABBBA0B00BBB0BABA
Xgwm165-4BBABB0A0AABBABABBAAABBABBBAAAAAAABBBAAAAAAAABAABBBB BABAAB0A00AAAABBBB
Xgwm165-4DAABA0A0BBBABABBAABABBBABBBAAAABAAAAAABABBBAAAAAABA ABBBAB0B00BAB0AABA
Xgwm169-6AABABBB0AABAAABABABBBABBBABBBBA0AABAABAABAABABAABAB ABBAAAAAABBAB0BBAB
Xgwm174-5DB00B0BBBABAA0ABBABAAAABBAAAAAAAABABB0ABBBAAABBAAAA BAAAABBBBAABAABAAA
Xgwm179-5AABAAABBAAA0ABBABABBBAAABAABAABBBBABBAA0ABBABBAB0B0 ABBBBBBBBABBAAABAB
Xgwm18-1BBAAABABAABA0BBBB0BBBBBABBABAAABBAABAAABBBAB0AABABA BAABAABBBAAABAAAAA
Xgwm181-3B0AB0AB0BABBBAABBABB0000A00ABABABBA0ABAAAABAA00A000 B0A00B00AAA00000AA
Xgwm182-5DABABBBBAABAA0ABBABAAAABBBAAAAABAAABBBA000000000000 000000000000000000
Xgwm183-3DBBBBBBAAAAAAABAABABBBBBABAABBAAABBAAAABABBBBBABBBB AABAAAABAABAAAABAA
Xgwm186-5AAABBAA0AAAAABBBAAA0AAA0AA0ABBAA0AAA0A0B000ABAAA00A AAA00A0AABAAAB0AB0
Xgwm190-5DBBBB0A0BAABAAAAABABAAABAAAAAAAAAAABABBBBBBABAABBAB BA0BBBAAABABABBBAA
Xgwm191-1D
Xgwm191-2BABAABBABBAAAA0ABBBBBBABBABAAABABBAAABAAABBBBAABBBB BB0ABBBB0BBA0AAAAA
Xgwm191-3D
Xgwm191-5BABAAAABBABAAABBAABBBAABBBAABBBBBBBBABBBABAABBBAAAB BABAAABBBBBBABAABA
Xgwm191-6B00A0BA0BAABABABAABAB0BBABBAAAAA00A0ABABABBABABAAAA BABAABAAA0BBAA0AAA
Xgwm192-4BBABBAAAAABBABABBAAAA0ABBBAAAAAAABBBAAAAAAAABAABBBB BABAABBAABAAAABABB
Xgwm192-4D
Xgwm193-6BBB0ABAABAABBBABA0BABABBABB000AABBB0ABABABBABABAAAA BABAABAABBBB0A0AAA
Xgwm194-4D0BAAA0000B00AB000B0ABB0ABBAAABAB0ABBBBBABABABBBBBA ABABA0ABBBABBBB0BB
Xgwm2-3A0A0BBABBAAAA0BBBBAAAABBBBBAAABAAAAABAA000000000000 000000000000000000
Xgwm2-3DBB0AABABAAAA0BBBBABBBBAABAABBBAAABABAA000000000000 000000000000000000
Xgwm205-5AAAABBBBBBBAAABBAABAAAAAAB0ABBAAAABAABABBABABAABABB 0AAABBBB0AB0AABABB
Xgwm205-5DBABBAAABAABAAAAABABAAABBA0AAAAAAAABABBABAABBBBBBBB 0AABBBAA0BABABBBAA
Xgwm210-2BBBAABABBBABBABBABAABBBABBAB00ABBAAB000000000000000 000000000000000000
Xgwm210-2DBABBBBAABBBBABAAAAAABBBBABA00AAAABB000000000000000 000000000000000000
Xgwm212-5DAAABABBAAAAAABBBBBAAB0AAAAAAABBBAAA000000000000000 000000000000000000
Xgwm213-4D
Xgwm213-5BABAAAAAAABAAABBAAAB0AABBBAABBBABBBBABBBABABBBBAAAB BABAAA0BAABB0BBBBA
Xgwm213-7B
Xgwm219-6BBBAABA0BAABABABAABBABABBBBAAABBAABB0ABAABABAABAAAA 0ABBBBBABBAAAAAAAA
Xgwm232-1DBBA0ABBABAABBA0BBB0AAAAABAABBBAABAAABBBABABBBABAAB AAABABABBAAAABABAB
Xgwm233-7A
Xgwm234-5BABAABAAABAABABBBABBBBBBBBABBBABAABBBBBBAAABBBBAAAB BABAAAABBBAA0BAAAA
Xgwm247-3BB0AB00B00B0BAA00ABAA000A000000A0000A0AAAAB0AA0AA0A BAA00BB0000ABAA0A0
Xgwm249-2ABABBAABB0AAAAABAAABBA0AA0AAB00B0AAABABAABBBABAA0AA AB0BAA0ABA0000000A
Xgwm249-2DAAABBBA000BBAAAAABBB00B000000000000BABABAAAABAA0BB BB0BBA000000000000
Xgwm251-4BBABBAAAABBBABA0BAAAABAABBBAAAABABBBAAA0A0AABA0B0B0 BABA0ABBABBAAABBBB
Xgwm257-2BBBBB0ABBBBAA0AABABABBA0BABAAABAAAABAB0BABAABAAAABA AABAA0ABBB0BAA0BAA
Xgwm259-1BAA0ABAABBBBBBBBAAAAABABBBBABBAABBAABBAAABBABBAAAAA BAABAAABAABABAABAB
Xgwm260-7AAAABAA0AABAAB0BBBAABABABBAABBABABBAAAABAAABABA0AB0 BBBBA0AAABAABA0AAB
Xgwm261-2DBAABB0AABBBBABAAABAABABBAAA0BAAAAABAAAAAABBAAAAB0A BBBBBAAA0AAABAAAAB
Xgwm264-1BBABAAABAAABABBBBAABBAAA0BABAAAAA0ABAAAB0BABAAA0A0B BAAAABBABA0BBB0AAA
Xgwm264-3BBABABBBAABABBABBABBBB0B0BBBAABBBBBBAABB0BABBBB0B0B BBBBABBBBABBAA0000
Xgwm268-1BBAAAAAAABBBBBABBAABBBABBAA0AABABAABAAABABBAA0AAAAA 0AAB0B0AB0AABA0AA0
Xgwm269-5DAABAABBBBA0AABBA0ABAABABBABAABBABABB0ABAABBBBBABBA ABAAABAAB000000000
Xgwm271-2B
Xgwm271-5B
Xgwm271-5D0AABAABBAAAAAABBBBAABA0B0ABA0B0BAA0BBAABAABBB0AA00 BBBBA0BAAAAB0B0BAA
Xgwm272-5DAABA0BBBBABAABBAAABAABABBABAA0B0BABBBABAABBBBBABBA AAAAABAABBBABB0BAB
Xgwm273-1BBAA0B000ABABB00BABBBBBABBBBAAABB00BAAABBBABAAA0ABA BAABAABBB0AABA0AAA
Xgwm273-6B
Xgwm274-1BAAA0AA0BAA0ABA0BAABBBBBBAAAAABABAABAAABABBAAAAAAAA BAABA0AABAAABA0AAB
Xgwm274-3B
Xgwm274-5B
Xgwm274-7BBBB0BB0AAB0BBB0BBBABABBBBBBAABBBBBABBBBABABBABAAAB BABBB0ABBAABBBBAAB
Xgwm275-2ABABBAA0B0AAAA00AAABBABAAAAABBABBA0ABABAABABABA0BAA ABABAAAA0ABABBAAAA
Xgwm276-7AAAAABAAAAAAABABBBAAABBBBBAAAABBBB00AAABAB0BAB0BAB0 BBBAABAAA0ABBA0AAB
Xgwm282-7AABBAABA0AAAABAABBBABAAABB0BAAABBABBB0BABBBABBABABA BABABB0AAAABBAB0AB
Xgwm284-3B0ABAB0000000BA00000BBABABBAAA0BABBAAABABBAB0BBBBBB ABBAABABBABBAA0ABB
Xgwm285-3B0AA0BBBAAB0ABABAAAABBABAABAAABBABBAAABABAABBBBBBB0 ABBBABABBABBB000BB
Xgwm291-5AABAAABAA0ABABB0BBB0AAAAA0AAAA0BBBAABBABBBBBBBABBBA 0BBAABABBAABAA0BAB
Xgwm292-5DAAABABBAAAAAABBBBBAABAAAAAAAABBBAAABBBABAABBBBAAAA BBBA0BAAAAABABBBAA
Xgwm293-5AB00BBBBAABAAB0BBAABAAAAABABBBAAAAAAABBBAABA0AABABB AAABBBBBA000000000
Xgwm294-2ABABBAABBBAAAAABAAABBBBAAAAABBBBBBAABABAABBABBBBABB ABBAAAAABABAABABAA
Xgwm295-7DBAAAABABBBAAAABBAABAABABAB00ABAAAABABBAABBABBBBAAB BAABBBAB00000AAB0A
Xgwm296-2AAAAABAA0BABABABBAAABBB0ABABBBAABAAABBABAAABABBABAB 0ABAABAAAAABABAABA
Xgwm296-2DBAABBBA0BBBBABAAAAAABA0BAAABBAAAABBAAAAAABBAAAABBA 0BABBABAAAABBAABAB
Xgwm297-7BBAABA0BAABBAB0BA0BA0BB0BABBAA0ABBAABBBBBBABBBBABBB ABABBABBBAABBBABAB
Xgwm299-3B0000000BABBBAABBA0ABBA0ABBBAAAAAB0AAABAAABAABAAA0B BAABABA0AAABAAABB0
Xgwm3-3DBBBBABBAAABABBBBBAAAABABBBAAAAAAABBBBAAABBAABBBBAA ABBAABABBBBBABBAAA
Xgwm30-2DA0ABBBABBA0BAAA0ABBBABBBBABBBABA0ABBABABAA0ABAAABB BBABBABBBABBBBABAB
Xgwm30-3AA0ABBA0BAA0ABAB0BAAAABABABAAAAAAAAABABAABA0BBABBAB BBABABBBBABABA00AA
Xgwm301-2DBAAABB000BBBAAA00ABABBBBBBBBBABB00000B0BB0A0B000B0 0AAABABBB0BBBB0BBB
Xgwm302-7BBABAABAAABABBABABBABAABBBBBAA0BBBBABAABABAABABAAAA AAABBAABBAABBAAAAB
Xgwm304-5A0B0B0B0AABAABB00AA0AAA0AAB0BBAAAABAABBAABA0AAABAB0 0AABBBB0AA0AAA0AB0
Xgwm311-2A0AABAB0BBABBBABAABABBAAAABBBAABBBAAAABBABAABABAAAB ABBAABBBBBABBB0BA0
Xgwm311-6B
Xgwm312-2AAABBAA0BBAAAAAAABABABBAAAAABBBB0BAABABAABBABBBAAAB ABBAAABABABAA0ABAA
Xgwm314-3DBBBBABAAAABABBBBAABAAAA00BAAAAAAABBBBAABAAAAABBBAA ABBABBABBBBBABBAA0
Xgwm319-2BABABAAABBAAAAABBBBBBBBBBABAAABAAAAAAAAABBBABABBABA AAAABBAAABBBAA0BA0
Xgwm32-3AAAABBABAAAAABA0BBA0AABA0ABAB0AAAAAAB0BAABAABBAAB0B 0BABABBBBABABA00AA
Xgwm320-2DBAAABBAABBBBAAAAAABABBBBAABBBABAAAAAABAABBAAAAAABA AAAABABABABBABABAB
Xgwm325-6DBBABAB0BAABBBBABABABABABBBBAABABABBBAB0BABAABAABBB ABBABAABABAB000A0B
Xgwm328-2ABBAABA0BBAAABA0AAABAABAAAAABBAB0000BABAABBBABABAA0 ABABAABABBB000000A
Xgwm33-1AAB0AAB0ABAAAAABAABABBABAABAA0BAABBABBAAAAAABBAABBB BBAABAABBBAAA00ABA
Xgwm33-1BBA0AAA0AAABABBBBABBBAAABBABAAAAABAAAAABBBA0AAABABB BAAAABBABABBB00000
Xgwm33-1DBB0AAB0AABBBBABBAAAAAABAABAA00AAABBAABABBABAABBBBB BBBA0BAAB0BAA00000
Xgwm332-7AABBAABBBAAAABAA0BBAB0AABBABAAABBABBBBBABBBABBABABA BABABBBAAAABBAB0AB
Xgwm333-7BBAABABAAABBABABABBABBABBB0BAABABBAAB0BBBBABBBBABAA AAABBABB0AABB0000B
Xgwm334-6ABAAAAB0AABBABAABAAAABBAB0A0BBBBBBBAAABAAAAB0BBBABB AAAAABA0ABABAAA00B
Xgwm335-5BABAAAAAAABAAABBAAABBAABBBAABBBABBBBABBBABABBBBAAAB BABAAAABAABBAB00BA
Xgwm337-1DBBAABBAAAAAAABABAAAAAAABABAAABABABBAAAABBBBAAB0ABB BBABBABAABBABABBBA
Xgwm339-2A0ABBAABBBAAAAABAAABBABAAAAABBABBAAABABAABABABAABAA ABABAAAAB00A0BAAA0
Xgwm340-3BBAABABBBABBBAABBABAB0ABABBAAABAB0AAABABAABBABAABBA BAABBBBBABABABBABB
Xgwm341-3DBBBAAB0AAAAAABABBBBABBA0BBAAABAAABABA0AAABBABABA0B ABBAAB0BBBABABBAAA
Xgwm344-7BAAABAB0BBAABABAAAABAAAA0AAAB0ABABBAAAABBBAABBBA0BB 0ABBBAAABA0AAB0AAA
Xgwm349-2DBAAAB0AABBBBAAAAABBABBBBBAABBA0AAAAAABABBAAABAAABA AAAABAAAAAABBB0BBB
Xgwm350-7AABABBABABBAABABAABAABAABAAABBABB0AAAAAAABAAAAAABB0 BBBABB0AAABBB0BABB
Xgwm350-7DABAAABAABBAAABABABAAABBBBBBAABAA0BABABBAABBBAABBA0 AABBBA0ABAABA0ABBB
Xgwm356-2AAAAAAAABBABBBABAAAAABAAAAABBBABBBAABABAABAABABAABB A0BAAABABBABBBBBBA
Xgwm357-1AAAAABBBABAAABAB0BA0AB0AABBBAAAAA0A0B0ABA0ABBABA0BB 0AAB0ABB0BBABAAABA
Xgwm358-2D
Xgwm358-5DAABBAABBAABABAAABABAAABB00AAABAAAABAA00BA000B0A0AB BAABB0AAA0AB00000A
Xgwm359-2AAABA0AABBABABABBAAABABABABBBBABBAAABBABABABABBBBAB BABAABAAAAABBBBABA
Xgwm361-6BBBAABAABBABABA0AABABABBABBAAAAAB0BBABABABBABABAA0A BABAABAAABBB000000
Xgwm368-4BBABBAAAA0BABBABBABAAB0BBAAAAAAAAABBB0AAABAABBABBBB BABAABBAABAAAA0BBB
Xgwm369-3ABABBBAABB0AABABAAAA0BBABBBBAAAAABABBAB0ABAAAAABBA0 BAAABBBBAAAAABBBAB
Xgwm37-7DAABBB0AA0ABBABAABA0ABAAAABA0A0BBABBAA0AABABABABBAA AAABBB00BBBBAAA0AA
Xgwm371-5BAAAAAAAAABAAABBAAABBAABBBABBBBABBBBBBBBABABBBBAAAB BABAAAABAABBA0BABA
Xgwm372-2ABABBA0BBBAAABAABAAABAB0BAAB0BAABAAABBBAAABB0BAB0AA A0ABAABABA0ABA0BBA
Xgwm374-1B.1
Xgwm374-2BBBBBAA0BBAAAAABBBBBBBBBBABAAABAA0AAAAAAABBABAABABA AAAABBAAABBBAA0BAA
Xgwm376-3BAAA0BBAAABBABABAAAABBABAA0AAABBA0BAAABABAABBBBBBBB ABBBABABBABBB000BB
Xgwm382-2AAAABABBBBABBBABAAAAABAAAABBBAABB0AAAABBABAABABAAAB ABBAAABBBBABBBABAA
Xgwm382-2BBABBAAABBBABBBA0ABBAB0BBAABABBBABBBAAA0A0BBABBBBAB BBAABBABA0ABBB0AAA
Xgwm382-2D0AAA0BAAB0BB0AAAAA0AB0000ABB0ABA0AAAABA0B0AA0AAA0A AAA00ABAB00BBB0000
Xgwm383-3DBBBBABBAAABAABBBAABAAAAABBAB0BAA0BBBBAABBAAAAABAAA ABB0BB00ABBAAB00AA
Xgwm388-2BBBAA0AABBAAAAABBBBBBBABBABAAABABAAAAAAABBBABABBBBA AAAABBBBABAABABAAA
Xgwm389-3BBAABBAAB0B0ABBA0AABAABAABAAAA0BBAAABB0ABAB00BABBBB ABBAABBBBAABBA0AAA
Xgwm391-3AB00BA0B0BBAB000AABB0AB00AABB0AAAABBB00AAABB00AAABA B0AABBBAABBABAB0AB
Xgwm397-4AAAAABAAABBAAAAABBBAAAAABBABAABBA0BABABBABABAABBAAB ABBBB0BBABBBAA00BA
Xgwm4-3A
Xgwm4-3B
Xgwm4-4AAA00B0BABBBB00B00B0ABA00B00B00B0B0BBAB0ABABABBBBBB AABBBABB00ABBB00B0
Xgwm4-7A
Xgwm400-7BBAAABA0AB0BAAABAABB0BAABAAAAAABBBAABBB0BBABBBAABA0 AAABABBAAAABABBABB
Xgwm403-1BAAAAAA0ABABBBABB0AAAABBBBB0AABAAAABAAAA0BABAAABABA BABBBB0ABABA0A00AA
Xgwm403-2B
Xgwm403-3A
Xgwm408-5BAB0A0AAAB0BABAAAAABAABBAAABA0AAAA00AAAABBAAAA0ABAA ABABAB0AABBBBA00A0
Xgwm410-2BBBBBAA0BABAA0A0BABB0BABBABAAA00AAABABABABBABA0AABA AAAABABABBBBAA00AA
Xgwm410-5AABBAAB0AAAAA0B0BBBA0AAAABAAAAABBBAABBABBBBBBB0BBBB ABBAABABBAABAA0BBB
Xgwm413-1BBAAABABAABABBAB0ABBBBBA0BBBAAABBAAB0AABBBABAAABABA 0AABA0BBBAAABAAAAA
Xgwm415-5ABBABBBBAA0AABBBBAABAAAAABABBBAAAABAABBB0A00BAAB0BB A00BBBBBA0BAAABABA
Xgwm425-2ABABBAABBBAAAAABAAABBABAAAAABBABBAAABABAABABABAABAA ABABAAAABABABBAAAA
Xgwm427-6AA0AAB0AAA0A0ABB0ABBBAB0BABBBBA0AABAABABBBAAAB0AAAB AB0AAA0BABBAB00BAB
Xgwm428-7DBAA0BBAABBABAAABBA0ABABABBBAABABABBAABAAAABBBABBAA BAABABBAABBBAAAAAB
Xgwm429-2BBBBBAABBABAAAAABABABBABBABAAABAAAABABABABAAB0AAABA AABAAAABBBBBAAABAA
Xgwm43-7B00ABAB0AA0BABA0AABA0B0B00BBAAAA00AA0BBBBBABBBBABBB ABABBABBBAABBBA0AB
Xgwm437-7DBABABBBBBAABAABBBBAABBBA0BBA0BBB000BB0A0B0BB0AAAAB BBBAABBABAABAAB0AA
Xgwm44-4A
Xgwm44-7DBABAABABBBABABBAABBABBABABAAABBABBBA0BBBBBABBBAAAA BBBBBB0B0BA0B00000
Xgwm443-5A
Xgwm443-5B
Xgwm445-2A0000000BBA0A0ABAAABABBAAAAABBBBBB0ABABAAABBBBABAAA AB0BAABABABABB0BAA
Xgwm448-2ABABBAABB0AAA0ABAAABBA0A0AAABBA0BAAABAB0A0AB0B0ABAA ABABAAAA0ABABB0AAA
Xgwm455-2DBAABBBAABB0B0BAAAAAA0BBB0AABBAAAABBA000AAA0BAAABBA BBABBABAABBBBAABAB
Xgwm456-3DBBBAAAAAAAAAABABBBBABBAAB0AAABAAABABABAAABBABABAA0 ABBAABABBBABAB0AAA
Xgwm458-1D
Xgwm459-6ABAAAA0AAABBABAABAAAAABABBAABBBBBBBAAABAAAAB0BBB000 ABAAAB0BABABAAABBB
Xgwm46-7BBAABABBAABBA0BBAA0ABBABBABBAABABBAABBB000000000000 000000000000000000
Xgwm469-5D
Xgwm469-6DABBAA0ABBBBBBBBBBBBAABABBA0BAAA0AABAABBBAABBBBABBA ABBABBABABABAB000B
Xgwm47-2A
Xgwm47-2A.1AABBAABBBAAAAABAAABABBAAAAAABBBBBAABAB000000000000 000000000000000000
Xgwm47-2A.2AABAAABBBAAAABBAAABABBAAAAABBBBBBAABAB000000000000 000000000000000000
Xgwm47-2BAABABBABBAABAAABBABABBBBABAAABABAAAAAA000000000000 000000000000000000
Xgwm471-7AABABBABABBAABABAABAABAABAABBBAABAAAAAAAAAAAAAAABAA BBBABBBAAABBBBAABB
Xgwm473-2ABA0BA0ABBAAAB0B0AABBABAAAAABBABBAAABABA0BBBABA0AAA AAABAABA0ABABB0AA0
Xgwm473-7D
Xgwm48-4A
Xgwm480-3ABAAAA0BABBABA00AABAABBBA0AABA0B0AA0B0AAAABABA0BABB AAAAAAAAABBBAAAABB
Xgwm484-2DBB0A0BBABAABAAAAABBBAABBBABBBAAAABBAAAAAAAABBAAB0B BBABBABAA0AAB0AAAB
Xgwm493-3BBA00BAABB0AAABAAAABABAAABAAA0ABBABBB0AA0ABBABABBBA 0BAAAAAB0AA0000AAA
Xgwm494-1B
Xgwm494-3A
Xgwm494-4A
Xgwm494-6ABBAABBBBBBABBBBBBBAAABBBBBAAAAABBBABBABABBB0AABBBA BBABBBABABBA0ABBAB
Xgwm495-4BBABBBABABBAABABBABAABABBBAAAAAAABBBAAAAAAAABAABBBB BABAABBABAAAA00BBB
Xgwm497-1AAAB0BBB00BBBBAB0BB00B00BBBBBBBB0BBAB0A0BB0BBBBABB0 BABBA0BA0BBBBB0ABB
Xgwm497-2AAAA0BAB00BBABAB0AA00B00ABABBBAA0BAAB0A0AA0BAABABA0 BABBA0AA0AABAB0ABA
Xgwm497-3A
Xgwm497-3DBBB0AAA0000AAB0BBBBABB0ABBA00BA00BAB0B0AABBAB0B0AB 0BB0A0AB0BABABAA0A
Xgwm497-5B
Xgwm498-1BBAAABAAAABABBAABABBBBBABBBBAAABBAAAAAABBBABAAABABA BAAAAABBBAAABAAAAA
Xgwm499-5BAAAAAAAAABBAABBAAABBAA0BBABBB00BBBABBBB0BABABBA00A AABABBABAAB0A0BAB0
Xgwm5-3AA0ABBABBAAAA0BBBBAAAABABBBAAAAAAAAABAB000000000000 000000000000000000
Xgwm501-2BAABABBABBAAAABABBABBBBBBABAAABABAAAAAAAABBABAABBBB AAAAABABABAAA0AAAA
Xgwm508-6BBBAA0B0BAABABABAABBAABBABBAA0AABB0BABBBABBABABAAAA BABAABA0BBBAAA00A0
Xgwm512-2AAABBBAABBABABABBAAA0BB0ABABBBAABAAABBABAAABABBABAB BABA0BAAAAABAB0ABB
Xgwm513-4BBABBAB0ABBAABABBABAABABBBAAAAAAABBBAAAAAAAABA0BBBB BABAA0BAAAAAAAA00B
Xgwm515-2ABABBAABBBAAAAABAAABBABAAAAABBABBAAAB0B00BABABAABAA ABABA0AABABABB0000
Xgwm515-2DAAABBBABBAABAAAAABBBABBBBABBBABAAABB0B00AAAABAAABB BBABA0BB0ABB0000A0
Xgwm518-6BBBAAAB0BABBABA0AABAABBBABBAAAAABBBB0BABABBABABAAAA BABAABAABBBB0A0000
Xgwm52-3DBBBAAAAAAAAA0BABBBBABBAABBAAABAAABABAB000000000000 000000000000000000
Xgwm526-2BAABBBAABBABABBBBABBAAABAABBAABBABABAAAAAAA0B0AAAAA ABAABBAAABABBABBAB
Xgwm533-3B.1BAABBAABBBAAABBAAABBABAABAAAAABBABABBAABABBBBABBBB ABAAABBBBAABBAAAAA
Xgwm533-3B.2AABABAABBBBAAAABAABBBB0ABBAAABBBBBBBAAABBABABAABBA ABABAAABBABBBAAA0B
Xgwm537-7BBAAABAAABBBAAA0AAABABAABAAAAAABBBAABBBBBBABB0BABAA AABBABBAAAABAB0AB0
Xgwm538-4BBABBAA0AAABA0000AAABBBABA0B0A0BABB0A0AB00AA0BA0BAA B0B0000000AA000000
Xgwm539-2DAAAABB0BBABBAAAAABBAAB0BBABAAABAAABAABABAAAABABABA AABBBBABBBBABA0BBB
Xgwm540-4B
Xgwm540-5BABAAAA0BAB0AABBAABBBAABBBABBBBBBBBBABBBABAB0BBAAAB BABAAABBBBBBAB000A
Xgwm544-5BABAAAA0BA0AAAB0AAB0BAABA000B0000000ABBBABAABBAAAAB BABAAABBBBBBA00A0A
Xgwm547-3BBAA0ABABA0BBAABBABABBABABBAAABABBAAABAAAAB0ABAAAAA 0AABBBBBAAABBA0BAA
Xgwm55-2B
Xgwm55-2B.1BBABAAABBAAAAABBBBBBBABBABAAABAAAAAAAAABBBABABBBBA AAAABBBAABABBAAAAA
Xgwm55-2B.2ABABAAABBAAAAABBBBBBBBBBABAAABAAA00AAAABBBABABBABA AAA0BBAAABBBAA0BAA
Xgwm55-6DBBABAABBAABBBBBAABABAAABABBAABABBBBBABABABAABAABBB ABBABAABABAAABBABB
Xgwm550-1B0A0AAA0A00BABBBB0B0BAAAABB00A00ABBB0AA0BBA0AAAAABB 0AAAA0B0B0BB000000
Xgwm554-5BA0A0BAABABBAA0BA0ABBBABA0ABA0BB0BBAAABBBBA0ABB0A00 00B0BBABA0BB0B0AA0
Xgwm554-7A
Xgwm558-2ABABBAABBBAAABABAAABBABA0AAABBABBAAABABAABBBABABAAA ABABAABABABABB0AAA
Xgwm565-4A
Xgwm565-5DAABAABBBBAAAABBABABAABABBABAABBABABBBABAABBBBBABBA ABAAABAABBBABBABAB
Xgwm566-3BAABABB0AABAABA00ABABBABABBAB0BBABBAAABABBA0BB0BBB0 ABBAABABBABBA000BB
Xgwm569-7BA0B0ABAABABBBBBAABAAB0AAAAAAABBBAAABABBAB0BBABBBBA 0AABAA0AAAAAABBABB
Xgwm570-6AABABBABBBBAAABBAABBAABBBABBBBABBAB0BBAABAABBAABBAA BBAABABABBBA000B00
Xgwm573-7AA0AB0A0AAAAABB0BBAAB0B0BBBABBAB0BBBA0A0A0ABAB000B0 BBBBA00ABB0AB0B00B
Xgwm573-7B00A00A0AABBABB0AABBBBA0BABAAABABBAABABBB0AB0B00BAB ABABBABAAA0BBB0A0B
Xgwm577-7BAABBAABBBAABABB0AAB0AABBABABBABABBAABABBBAABB0ABA0 0BBBBAAABABABBAAAA
Xgwm582-1BBAAA0A0A0BABBABAABBBBB0BBBBAAABBAABAAABB0BAAAABA0A BBAB00BBBA0ABA00A0
Xgwm583-5DAAABBBBBBBBAAABBAAAAAABBABBAAAAA0ABAAABBAAAA0BABAA BAAAABBB0AABAA0A0A
Xgwm595-5AABBAABBABABABBBBABAAAAABAAAABBBBAABBB0AABBBBBABBBA ABBABBABBABBAAABAB
Xgwm6-4B0AAA00BAAABAB0BBA0A0AAABAA0AA0B0AABAAAA0000B0A0B0A A0BABBBB0A00AA0BAB
Xgwm60-7AA00A0A000BAA0000ABAA0AB0AABAB0A0BABA0AAA00BBBAAAAA ABAABBAAABAB0A0BAB
Xgwm601-4AAAA0BA0ABBBAAABAABAABAAAB0BBAAB0BBBB0BBABABABBBBAB AABBBABBAAABBA00BA
Xgwm604-5BABAAAB0ABBBAB0ABAAABAABBAABBBAAAABAAAAAABAAAABABA0 A0ABAB0AABBBBA0BAA
Xgwm608-1B
Xgwm608-1D
Xgwm608-2DAAAABB0AAAB00AAAABBAABBBBABAABAAAABAABABAAAABAB0BA ABBBBBABBBB0BA00AB
Xgwm608-4DAABAAA0BBBA00BBAABABBBABBBAAAA0AAAAAABABBBABAAAABA BBBABAABAAB0B000BA
Xgwm608-6B
Xgwm609-4DBBABABBBABAAABABBBABBBAABBAAABABAAB0000AAA000A0000 A0A000A000A0000000
Xgwm610-4AAAAABABABBAAAAB0BBBAAAAABABBAABAABABABBABABAABBBAB AABBBABBAABBBABABA
Xgwm611-7BAA0BAABBBAABABBAAAAAABBB0BBBB0BABBAA0AB0BAABBB0BAB B00BBAAABABABB0AA0
Xgwm613-6BBABAAA0BA0BAAAAAAAAABABABBAB0AAABBAABBBAABBBBA0BAB B0BAA0BABABBAA00BB
Xgwm614-2AAAA0BA0BBABABABBAA0BBBAABABBBAABBAABBABAA0BAA0A0AB BABAABAAAAA0A00ABA
Xgwm614-2B
Xgwm617-5A000AAAAAAA00BBAA0B0A0ABB0B0BB0AA000BABBBABA0BAABAA AAABBABAABBAABAAAA
Xgwm617-6AA0AA0B0AAA0AABA0AB0B0BA0AB000ABAA0AABABBAAA0BAAAAB AABAAAABABBABB0BAB
Xgwm624-4DBBABAABBABAAAB0BBBABBBAABBABABABAABBBBBAAABBBA0BBB A00000A00000000000
Xgwm626-6BBB0ABAABAABABABAAA0AAABABBAAAAABBBBA0ABABBABAB0BAA AABBB0BABBBAAAAAAA
Xgwm63-7AABBAAB0BAAAAAA0BBBAB0AABB00A00BB0B0ABBAABBABBAB0BA BABABBBA0AABBA00AB
Xgwm630-2BBBAB0A0BBAAAAAABBBBB0BBBA0AAABAAAAAAA000BBABA0AABA AAAABAA0ABBB000000
Xgwm635-7A0BABBA0ABAAABAAAABAABAABAABBAABBAAAAAAAABAA0AAABAA BBBABABAAABBB000BB
Xgwm635-7D0B0BAB0BABBBABBABBAAABBBAAABBAABABABBAAAAAB0A00BAB BAAAA0BBABBBA000BB
Xgwm636-2AAAAABAABBABABABBAAABBBAABABB0AABBAABBA00ABBAAB0BAB BABAA0AA0AABABAABA
Xgwm637-4AAAAABAAAABAABBBBBAAAAAABBABBBBBABBABAABABABBAABAAA AABAB0ABABABAA00BB
Xgwm639-5AAAB0AA0AAAAABBAAA0BAAA0000BB0AAAAA0BAB00ABAB0AABAA AAABBA0AABBAAB0AAA
Xgwm639-5BABA0AA0BABBAABBAAABBAABB0ABA0AAAAABABB0BBAAABABAAA AABABAABAABBAB00AA
Xgwm639-5DAAB0BA0BAABAAAABABAAAABB0BAAAAAABABAAA0BBAAABBAAAA BABAABBBBAABAA0AAB
Xgwm642-1DBB00BA0AAABBABBABBAABAABBBBBABAAABABABABBABBAA0ABB AAABA0BAABA0BA0A00
Xgwm644-3B
Xgwm644-6BBBAA0A0BAABABAAAABABABBABBAAAAABBAAABABABBABABAAAA BABAAAAAABBB0A0AAA
Xgwm644-7BBAAB0B0AABBABABABBAABABBBBBABBABBAABBBBB0ABBBAABBB ABABBABBBAAB0B0BAB
Xgwm645-3DBB0AAB0A0ABAAB0BAAB0AAAAB0AA0BBAA0A0BB0000A0B0B0AA AB0AB00B00BB000000
Xgwm654-5DAABAABBBBAAAABBABABAABABBABABBBABABBBABAABBBBBBBBA AB0AAAAABBBABBABAB
Xgwm66-4BB0ABA0AABB0BBABBABAABABBBA0AAAAA00BB0AA0A0ABAA0BBB BABAABBAAA0A0A0BBB
Xgwm66-5BAB00A0BBAB0AABBAABBBAABBBA0BBBBB00BA0BB0B0BBBB0AAB BABAAABBBB0B0B00BA
Xgwm664-3DBBBBABAAAABAABBBAABAAAA0BBAABBBAABABBABBABAAAABAAA ABBABBABABBBABBBAA
Xgwm664-4B
Xgwm666-1AAABBBAB0ABBABAB0ABB0B00BB000A0BBBAABABBA0ABBBBBBAB BBBBA0BBAABBBB0ABB
Xgwm666-3A.100ABBABB0AABBBBBBAAAA0ABABAA0AAAAAABABAA00ABBABB0B BBAB00BBBABABABAAA
Xgwm666-3A.2BBAAAABABAABABBABAAAABAAAABBAAAAABBBAAAA0BABBAAABB AAAABBBAAABABBBAAA
Xgwm666-5AAABBAAAAAAAABBABAABBA0BBABBBAAAAABBAABBB0BABBAABBA ABABB0BABBBAABABAA
Xgwm666-7AABABBABABAAABAAAABAAB0ABAABBAABBAAAAAAAA0AAAAAABAB BBBABABAAABBBBAABB
Xgwm67-5BABAAAABAABAA0BBAAA0BAABBBAABBB00BB0ABBBABAABBBA0A0 BABAAAABBABBABBBB0
Xgwm674-3AAA0BBA0BAAA0BABBBAAAABABA0AABAAAAAABABAABAABBABBAB BBABA0BBBAAA0ABAAA
Xgwm68-5BABAAAAB0ABAAABB0AABBAABB0AABBB0BBBBA00BA0BAB0BA0AB BABAA0ABB0BBAA00BA
Xgwm68-7BBBBBABBBBBBABBB00BABBABB0BBABB0BBBAB00BB0BBB0BA0BB ABBBB0BBA0BBBB00AB
Xgwm70-6BBBAABAABAABABABAA0ABABBABBAAAAABB0BABABABBABABA0AA BABAAB0AA00B00000A
Xgwm705-6B
Xgwm71-2A.1AABABAABBA0AAA0AAA0BA0AAAB000A00AAA0BABABAAA00A0A0 0ABAA0AABABB000A00
Xgwm71-2A.2BABBAABBBAAABABAAABBABAAAAABBABBAAABABAABBBABABAAA ABABAABABABABBAAA0
Xgwm71-3DAABBBBAAAAAAABAABAABBBBAABABBAAABBAAABBABBABBBBBBB AABABAABAABABABAA0
Xgwm72-3BAAB0BBBAABAABAB0ABABBA0A0BAAABB00BAA00A0AABBB0BBBB ABBAABABBABBAAB0BB
Xgwm77-3BAABABBBAABAABABAAAABBBAAABAAABBABBAAABABAABBBBBBAB ABBBABABBABBBABABB
Xgwm88-6BBBAABAABAABABABAAB0BABBABBAAAAAABBBABA000000000000 000000000000000000
Xgwm95-2ABABBAABBBAAAAABAAABBABAAAAABBABBAAABAB000000000000 000000000000000000
Xgwm96-5A
Xgwm99-1AA0BAAAAAABBBBBBBB0BBBAABBBBBBABABBBBAB0AABBBB0ABAA ABBAABBABABBA0AABB
Xwmc1-3B
Xwmc10-7BAAABABABBABBABBAABBAAAABAAABBABABBAAAABBBAABBBABBB BBBBBBAABABAABAAAA
Xwmc104-6B
Xwmc105-6BBBAABAABAABABABAABBB0BBABBAAAA0B0ABA0A00B00B00A000 000000000B00000000
Xwmc109-2ABBBBAAABBABAAABAAABBBBAAAAABBBBBBAABABAABBABBBBAAB BBBAABAABABAABABAA
Xwmc11-1A
Xwmc11-3ABABBBA0ABBA00ABAAAAAABBBBBBAAAABBABBABAABAA0AABAAA BAAABBBBAAAAABBBAB
Xwmc11-3DAABBBBAAAABAABAABAABBBBAABABBAAABBAAABBABBABBBBBBB AABABBABAABABABAAA
Xwmc110-5A
Xwmc111-2DBA0BABAABBABABAAAAAABBBBABAAAAABABBAAAAAAABBAAABBA BBABAABABBAABAABAB
Xwmc112-2DBA0BABAABBABABAAABAAAABBA0BBBAABABBAAAAAABB0AAABBA BBBBBABAAAABBAABAB
Xwmc118-5BABAABAAABBBABBBAAAAAAAABABAAAAAAABBAAAAABABAAAABAA ABABABAAABBBBAAAAA
Xwmc121-7DBABABBBBBBABABBBABBAABBBABBAABBAABBABBBBBBBBBBAAAA BBBBBBBABAABAAABAA
Xwmc125-4BBABBAABAAAAABABBAAABABBBABBAAABABBBABBBAAABBAAABBA BABABBBBAAAABABBBB
Xwmc128-1B
Xwmc134-1BAAABAABABAABBABBAABBABBBBABAABABAAAA0ABABABAAABABA BABBAAAABABAAAA0AA
Xwmc139-7A
Xwmc14-7DABBBBBAABAABBBAABABABAAAAAAAABBBABBBAAAABABABABBBA AABBBABBBBAAAAAAAB
Xwmc144-2DAABBBBABBABBAAAAABBBABBBBABBBABAAABBAAABAAAABAAABB BBBBBABBBABBBBABAB
Xwmc145-6A
Xwmc147-1DBBAABABAABBBAABBABBABABAABAAAAAAABBAAB00B00A00A000 000000000B000A0000
Xwmc149-2A
Xwmc149-2B
Xwmc149-5BABAA0AABBBBAABBBABBBBBBABAABBBBBABBBBB00A00B00A000 000000000B000B0000
Xwmc15-4A
Xwmc150-5ABBABBBBAABBABBBBAABAAABA0A0BBAAAABAABB00A00000B000 000000000B000A0000
Xwmc150-5DAAABAAABBAAABAAABABAAABBBBAAABAAAABAAB00A00B00B000 000000000B000B0000
Xwmc150-6ABBBAAABABB0AABBBBBAAABBBABAAAAABABABBA00B000000000 000000000B000A0000
Xwmc150-7DBAABAABBBA0BAABBBBAABBBA0BABBBBBBBBBBA00B00000B000 000000000A000A0000
Xwmc152-6B
Xwmc153-3ABBA00AAAAABA0BBABAABA0BABABBBAAAABABAA00A00B00B000 000000000A000B0000
Xwmc154-2B0BABBABBBABAAABBABAB0BABABAAABAAAABABB00B00B00A000 000000000B000A0000
Xwmc156-1B
Xwmc158-7A
Xwmc16-4B
Xwmc160-5BAAAABBAABBBABBAAAAAAAAABABABBAAAABAAAAAABBAAABABAA ABABABAABBBABAAAAA
Xwmc161-4AAA0ABBA0ABAABBBBBBBBAAABBAA0AAAAABABBA00B00A00A000 000000000A000A0000
Xwmc161-5DAA0AABA0BABAABBABBBAAAABBABAABBABAABBA00A00B00A000 000000000A000B0000
Xwmc166-7BAAABAABBBAB0ABBAAABAAABBABBBBABABBAAAA00B00000A000 000000000A00000000
Xwmc166-7DAABBBBAABAB0ABAABABABAAAABAAABBBABBAAA00A00000A000 000000000A00000000
Xwmc167-2DBAAABBAABBBBAAAAAAB0BBBBBABBBABAAAAAAB00B00A00A000 000000000A000B0000
Xwmc168-7AAB0ABABBAAAABBBA0BA0BAABAABBBABBABAAAA00000B00A000 000000000A00000000
Xwmc169-3A
Xwmc169-5ABBAAABBABABBABBABAAAAABAAABBBAAAABBBAA00A00B00B000 000000000A000B0000
Xwmc17-7AA0ABAAAAAAAABBBBBBABABABB0ABBABAB0AAAAB0AABAAA0A0A BBB0ABAABBAABA0AAB
Xwmc173-3A
Xwmc173-4AAAAABAAABBAAAABAABAA0AAABAB0AABAB0B0AB00B00000B000 000000000A00000000
Xwmc173-5ABBAABAAAAABABBBABAAB0ABAAABBBAAAA0A0AA00A00000A000 000000000B00000000
Xwmc175-2BABAABB0AAABAABABAABABBBBABAAABABAAAAAA00B00B00B000 000000000B000A0000
Xwmc175-2DA000ABAB0AAB0BAAABBAA0BBBABAAB00AABAAB00A00A00B000 000000000B000A0000
Xwmc177-2AAABABAABBA0AAAAAAABB000AAB00BABBAAABBB00B00A00A000 000000000A000A0000
Xwmc179-2BABABAABBBABAAA0B0BBBBBB0A0A0AB0AAAAAAAABBBABABBABA BAAA0AA0ABBBAAABAA
Xwmc179-6AAB0BBABBBBBAAB0A0BBAABB0A0B0BA0BABABBAABAABABABBAA BAAA0BB0BBBABABBBB
Xwmc179-6B
Xwmc179-7A
Xwmc18-2DAA0BBBABBABBAAAAABBBABBBBABBBABAAABBABABAAAABAAABB BBABAABBBABBBBABAB
Xwmc181-2AA0ABBBBBBABABABAABB0BAAAABABBB0BBBABAA00B00B00B000 000000000B000B0000
Xwmc181-2DB0BAB0AAABBBAAABABB0BBBBBABAAB0BAABAAB00B00A00B000 000000000B000A0000
Xwmc182-3B
Xwmc182-4D
Xwmc182-6A
Xwmc182-6B0BAABAABAABABABAAABAABBABBAAAAABBBBABA00B00B00A000 000000000A000A0000
Xwmc182-7A
Xwmc182-7B
Xwmc182-7D
Xwmc183-1A
Xwmc201-6ABBAAAABBBBBAABBBBBBAABBBABAABAABABAABAABBABAAABBBA BAAABBBABABABABBBA
Xwmc206-1B
Xwmc206-3B
Xwmc206-4DA0AAAABBABBAABBBABABABABABAAABAAA0AAAABBBBAABBBABA BBBAABABBAB0BBBA00
Xwmc206-5D
Xwmc206-6A
Xwmc213-1B
Xwmc213-2BBBBB0ABBBBBA0AABABAABABBABA0ABAAA0B0BB00A00B00A000 0000000000000A0000
Xwmc215-3A
Xwmc215-5DAAABABBAAAAAABBBBBABBAAAAAAAABBBAAABBB00A00B00A000 000000000A000B0000
Xwmc216-1B
Xwmc216-1DBBAABA0AABAA0BA0ABA00AABBBB0BAAAA0BAAB00B00000B000 0000000000000A0000
Xwmc218-7B
Xwmc219-4AABAABBBAABBAABABBBABABBBBBBAABAAABABAB00A00B00B000 000000000B000B0000
Xwmc221-7DBABABBBBBAABAABBBBAABBBAABBAABBBBBBBBAABBBBBAAAAAA B0BAABBABAABAABBAA
Xwmc222-1DBBAAAABAABBABABBAAAAAABBABAAABAAABBAABABBABAABAA0B BBBBBABABBB0AABBBA
Xwmc231-3BAABABABAABBABABBABABBBBABBAAABBABBBAABABB0BBBBBBBB ABBAABABBABBAABBBB
Xwmc232-4ABBAB0BB0ABAAB0B0BAABAB000BBBBBAAABAABB00B00A00A000 000000000A00000000
Xwmc233-5DBABA0ABBAAAAAAAA0AAABABAABABAAAAAABABB00B00000B000 000000000B000B0000
Xwmc235-5BABAABBAABBBABBBAAAAAAAABA0AAAAAAABBAAAAABAAAAAABAA ABABABAAABBBBAAAAA
Xwmc238-4B
Xwmc24-1AA0AABBA0BABAAABAAAABB0AAABBAAABAAAAABA00A00B00A000 000000000B000A0000
Xwmc243-2BBBBBBBBBBAAAAAABABABBBABAAAAABAAAABABA00B00B00A000 000000000B00000000
Xwmc243-2DAABABBABBABBAAAAABBAABBABABAAABAAAAAAB00A00A00A000 000000000B00000000
Xwmc243-6ABBAAAABABBBAABBBBBAAABBBAAAAAAABBBABBA00B00B00B000 000000000B00000000
Xwmc245-2BABABAABBBABAAA0B0BBBBBBBABAAABAAAAAAAA00B00B00B000 000000000B000A0000
Xwmc245-2DAABBBBABBABBAA0A0BBBABBBBABBBABAAABBAA00A00A00A000 000000000A000B0000
Xwmc25-2B
Xwmc25-2DBABBABAABBABABAAAAAABABBAAABBAABA0BAAA00A00A00A000 0000000000000A0000
Xwmc254-4BBABBABAABBABBABBABAABABBBAAAAAAAABBBAA00A00B00B000 000000000A000A0000
Xwmc254-6A
Xwmc256-6ABBBAAABABBBAABBBBBAAAB0BABAAAAABABAB0A00B00B00B000 000000000B000A0000
Xwmc257-2BBB0BBABBBABAAAABABABBBABAAAAABAAAABABA00B00B00A000 000000000B000A0000
Xwmc258-4AAA0ABAAAABAABBBBBAABAAABBABBBABABBABAA000000000000 000000000B000A0000
Xwmc258-5B
Xwmc261-1DBBABBABAAAABABBABBAABAA0BBBBBBAAABABAB00B00B00B000 000000000B000A0000
Xwmc261-2ABAABAAABBABABABAAABAABA0AAABBBBBBAAB0B00A00A00B000 000000000A000B0000
Xwmc261-2B
Xwmc261-3B
Xwmc261-7BBBBBAABBBABAAABBBBBBBBB0ABBABBBBBBBABB00B00B00B000 000000000B000B0000
Xwmc262-4ABBABBBAAABAABBBBBBABAAABAABAABAAAAAABB00A00A00A000 000000000A000B0000
Xwmc264-3AABAB0BBA0BBABABBBAAAABAAABBA0A0BABABAA00A00B000000 000000000A00000000
Xwmc264-5D
Xwmc265-2BABABAABBBABAAABBBBBBBBBBABAAABAAAAAAAA00B00B00B000 000000000B000A0000
Xwmc269-1BBAAABABAABABBABB0BBBBBABBBBAAABBAABAABBBBABAAABABA BAABAABBBAAABAAA0A
Xwmc269-3AAAABBABBAABBBABA0AAAABABABBAAAAAABABBAAAAAABBABBAB BBABABAABABABABAAB
Xwmc27-2B
Xwmc272-2BABBBABBBBABAAABBBBBBBBBBABAAABAAAAAAAA00A00B00A000 000000000B000A0000
Xwmc273-7BAAABAABBBABBAB00AABAA0BBAB0BBA0ABBA0AA00B00B00A000 000000000A000B0000
Xwmc273-7DAABBBBAABABBAB00BA0AB0AAAB0AAB0BABB0AA00A00A00B000 000000000B000A0000
Xwmc274-3B
Xwmc276-7BAAABAABBBA0B0B0AAABAAABBABBBBABAB0A0AA00B00000A000 000000000A00000000
Xwmc278-1AAABABBBBBBBAAABABAAABAAAABBAAABAAAABBABABABBBBABBB BAABBABBBBBAB0AABA
Xwmc28-5BABAABBAABBBABBBAAAAAAAABABAAA0AAABBAAAAABAAAAAABAA ABABABAAABBBBAAA0A
Xwmc283-4ABB0BBBAAABAABBBBBBABAAABAAB00BAAAAABBBBABAAAAAAAAB BABABBABAA0BABBAAB
Xwmc283-7AAB0BBABBAAAAAABBABAAAABBAABBBBABBBAAAAAAAABBBAAABA ABAABBAAABABBAABAB
Xwmc285-4DAA0ABBBABBBBAABAABABBABBBBBAAAABBAAAAAABABBBBAABAA AAABBBABABBAABAABA
Xwmc289-5BABAABAAA0BBAAABABABAABBAABBAAABAABAAAAABBAAAABAAAA ABBBAAABABBBBAABAA
Xwmc289-5DAAABABBB0AAAAABBBBAABABBBABAABBBAAABBAABAAABBBAAAA BBBAAABAAAABABBBAA
Xwmc291-3BAB0AAABA0BBABAABBBABBBABBBBAAABABBA0ABAAAABBBABBBB BBAAAAB0BABBBBAAAB
Xwmc296-2ABAABAAABBABAAABAAABBABAAAAABBABBAAABABAABABABAAAAA ABABABAABBBABBAAAA
Xwmc307-3B
Xwmc31-1B
Xwmc310-4BBABBAAB0ABAABABBAAAABABBBBAAAABABBBAAAAAAAABAABBBA BABABBBBABAAAABBBB
Xwmc311-7BBBABABBABABBABBABAAAABBBABBBBAABBBAABABBAAABBBAAAB BBBBBAABBABABABAAA
Xwmc312-1AAABABABABBABBABABBBABAAAB0BAABBAABABBABABABBABABBB BAABBABBBB0BAAAABA
Xwmc313-4A
Xwmc317-2BBABBAAABBBABBBABABBABABAAABAABBABABAAABAABBABBBBAB BAAABBABAAABBBBBAA
Xwmc318-5DBAABAAABAAAABAAABABAAABBAB00ABAAAABAABBBAABAABABAB BAABBAAAABABAABBAB
Xwmc323-7BAA0ABBABBAABBBBAABAABBAAAAAAABBBAAABABBABABBABABBB BAABABBAAABAABBABB
Xwmc326-3BBA0BB0BBABAAAABABABBBBBBABBBB0ABBBAAABAAAABABABAB0 BAA0AAAAAAABAAABBA
Xwmc326-5B
Xwmc331-4DAAAAAABBABBBABBAABABABABBBAAAAAAAAAAABABBAAAABBABA BBBAABABAABABBAABB
Xwmc332-2BAABBBBBBBAABABABBBBABABAABBAABABBAAAAAAABAABBABBBA AAAAAAABAAABABAAAA
Xwmc335-7BBA0BABBAABAABBBAA0ABBBBBABAAABABBAABBBBBBABBB0ABBB ABABBBBBBAABBBABAB
Xwmc336-1AA0BAAB0BBABAAABAABABBABAABAAABAABBABBAAAAAABBBABBB BBAABABBBBBBBAAABA
Xwmc336-1DBB0AABBAABBBBABBAAAAAABAABAAABAAABBAABABBABAABABBB BBBAB0BABABAAAABBB
Xwmc339-1D
Xwmc344-2BBBABAA0BBABAAABBBBBBBBBBABAAABAAAAAA0AAABBABAABABA AAAABAAAABBBAAABAA
Xwmc349-4B
Xwmc356-2B
Xwmc357-5DBAAAAABBAAAAABAABBABAAAAAA0AABBBBAABBAABAAABBBABBA BBAAAAAA0AA0ABABAB
Xwmc36-1D
Xwmc361-2BBAABAAABBBAB0BABABBA0ABAAA0A0BBABABA0ABAABBB0BBBAB BA0ABBABAA0BBBBBAA
Xwmc363-5BABAAAA0BABBAABBAAABBAABBBAA0BBA0BB0ABBB0BAABBBAAAB BABAAAABBABAABAABA
Xwmc364-7BBAABABBAABAABABAABABBBBBBBAAABABBAABBBBBBABBB0ABBB ABABBBBBBAABBBABAB
Xwmc366-3BAAAAABBAABBABABAAAABBABAABAAABBABBAAABABAABBBBBBBB ABBBABABAABBBABABB
Xwmc367-1B
Xwmc376-5BA000A0BBABBA00BAA0BB0ABBBA0BBBBBBBBABBBABAAB0BAAAB BABAAABBBBBAABBABA
Xwmc382-2AAA0ABAABBBAABABBAAABBBAABABBBAABBAABBABAABBAABABAB BABBAAAAAAAAABAABA
Xwmc382-2BBBBABABBBAABABBABAABBBABAABAAABBAABBAABAAAABAABABA BBBAABBBABABAAABBA
Xwmc386-5B
Xwmc388-3A.1AAABBABBAABBBBBBBAAAABABABAAAAAAAAABABAABAABBABBAB BBABABBBBABABABAAA
Xwmc388-3A.2
Xwmc388-5ABBAAA0AABABBABBABAAAA0BAAABBBAAAABBBAAAAABABBABABB ABAABBBAAABABBBAAA
Xwmc388-7AABBBBABABBBABABAABAABAABAABBBABBAAAAAAAABAAAAAABAB BBBABABAAABBBBAABB
Xwmc396-7BBA0BABBAABABBABABBABBABBBBAAABBBBAABBBBBBABB0AABAA AAABBBBBBAA0BBAAAB
Xwmc397-6BBBAABAABAABABABAABBBBBBABBAAAAABBABABABABBABABAAAA BABAAAAAABBBAAAAAA
Xwmc398-6A
Xwmc398-6B
Xwmc399-4DABAAAABBABBAABBBABABABABABAAABAAAAAAAABBBBAA0BBABA BBBAABABBABABBBAAB
Xwmc405-1DAAAAABAABABBB0ABABA0AAAAAAABBBAABAAAABBAAABBBABABB AAABBABBABBAABAAAA
Xwmc405-5B
Xwmc405-5D
Xwmc405-7ABABBAAABAAAAB0BBBBA0AABBBAABBAAABBAAAABBABBABAAABA ABBBABBAAAAABABAAB
Xwmc405-7DBABAAABBBBABA0BAABB0BBABABAAABBABBBABBBBBBBBBBAAAB ABABBBABBAABAAABAA
Xwmc406-1BBABAAABAABBABBBBAABBABABBABAAAB0AABAAABBBABAAABABA BAABAABABABABBAAAA
Xwmc407-2AAAAABAABBAAABABBAAABBBAABABBBAABBAABBBBAAABABBABAB BABAAAAAAAAAABAABA
Xwmc41-2D0ABABBAAABBBAAABABBAABBBBABAABAAAABAAB00A00A00B000 000000000B000A0000
Xwmc413-4B
Xwmc415-5AAABAAABAABBABBAAABBAAABBABBBBAAAAABBBBBBABABBABBAA AAABBABAABBA0BAAAA
Xwmc415-5BABAABAABABBAABBAAABBAABAB0BAABBABBAABBBBBAAABABAAA AAAABAABAABBABBAAA
Xwmc416-1B
Xwmc417-6AABBBBB0AABBAABABABBBABBBABBBBABAABAABABBAABABAABAB AABAABAAABBABBBBAB
Xwmc417-6BBBBABBABAABABABAABBABABBBBAAABBAABBAABAABABA0BAAAA AABBBABABBAAAAAABA
Xwmc418-3BABBAABBAABBAAABABAABBBBABBBAAABABBAAABAAAABBBBBBBB ABBAABBBBABBBAAABB
Xwmc418-3DBBAAAAAAAABAABBBAABABAAAAAAAABAAAAABAABAABAABABAAA ABBAAAABAABBABBBAA
Xwmc419-1B
Xwmc419-4B
Xwmc419-6B
Xwmc42-7DBABABBBBBBABABBBABBABBBBABBAABBAABBABAABBBABBAAAAA BBBBAABABAAB0AABAA
Xwmc420-4AAABABAAABBAAAABAABBABAAABABBAABABBABABBABABAABBBAB AABBBBBBAAABBABABA
Xwmc422-7AAAABAAAAAAAAABBBBBABABABBAABBABABBAAAABAAABABABABB BBBBABAAABAABABAAB
Xwmc426-7B
Xwmc428-3AAAABBABBAABABA0BBAABABAAABBAAAAAABABBAAAABABBABBAB BBAAABBABABABABAAB
Xwmc429-1DBBAABBBAAAAAABABAAAABAABBBABBAABABBAAAABBABAABBABB AAAABBAAABAABABABA
Xwmc43-3BAA00BABBABBBAAABABBBBBAABBAAABBABBBA0000B00A00B000 000000000A000A0000
Xwmc43-3DBBB0ABABAABAABBABABBBBAAAAABBBAABBAA0000A00A00B000 000000000B000B0000
Xwmc430-3B
Xwmc430-5B
Xwmc432-1DBBAAABBAABBBBABBAAAAAABAABAAABAAABBAABABBABAABABBB BBBABBAABABAAAABBB
Xwmc434-2BAAABBBBBBBAABBABABBAAABAABBAABBBBABAAAAAABBBBBBBBB BAAABBABAAABBBBAAA
Xwmc434-5DAAABABBAAAAAABBBBBAABAAAAAAAABBBAAABBBABAAABBBAAAA BBBAAAAAAAABABBBAA
Xwmc435-3DBBBAAAAAAABAABABBBBABBAABAAA0BAAABABABAAABBABABAAA ABBAAAABBBAAABBBBA
Xwmc435-5BABAAAABBABBAABBAAAABAABBBAAB0BABBBBABBBABAABBBAAAB BABAAAABBABBBABBAA
Xwmc435-7BBAABABBAABAABABAABBBBBBBBBAA0BABBAABBBBBBABBBAABBB ABABBBBBBAAAAAABAA
Xwmc438-7D
Xwmc44-1BA0AAAAAABBBBBBAAAAABBBBBAAABBAABBABBBB00B00B00B000 000000000A000A0000
Xwmc441-2BABAABBABBAAAAABBBBBBBABBABAAABABBAAAAAAABBABAABBBB AAAABABBABAABAAAAA
Xwmc443-5D
Xwmc445-5AABBBABABAAAAABABAABBAAAAAABBBBAAABBBBABBABABBBABBA ABBABAAABB0A0BBBBA
Xwmc446-3B
Xwmc446-4A
Xwmc446-5A
Xwmc450-7DB0ABABABA0BBABBABBAA0BBBAAABBABB0BABB0AA0AB0A0ABAB BAAAABBBABBBABABBB
Xwmc453-2ABA0AAABBAAAAAABAAABBABAAAAABBABBAAABBBAABAAABABAAA ABBBAAAABAAABBBABA
Xwmc453-2DBB0BBBBABAABAAAAABBBAABBBABBBAAAABBAABBAAAABBAABBB BBABAABAAAAABBABAB
Xwmc455-2A
Xwmc457-4DAABAAABBBBBBABBAAB0BBBABBBAAAAAAAAAAABABBBABAAAABB BBBBABAAAABAABAAAA
Xwmc463-7DBB0AABBBABABABBABABABBABABBBBBBBABBBBBAABBBBBBBB0B BAABBA0ABAABABABAA
Xwmc468-4A
Xwmc469-1A
Xwmc469-6D
Xwmc47-4BBA0BAABAAAAABBBBAAAABB00ABBAA0BABBBAAA00A00B00B000 000000000B000A0000
Xwmc47-5A
Xwmc47-5B
Xwmc470-2DBABABBAABBABABAAABBAAABBBABBBAABABBABAAAAAAAAAAAAA BBBBBABAAA0BAABBBA
Xwmc471-3BABAAAABAA0BAAABBBBABBBBAB0ABBABABBAAABAAAABBBBBBBB ABBAABBBBABBAAAABB
Xwmc471-7BBAABABBAA0AABABAABABBBBBB0AAABABBAABBBBBBABBBAABBB ABABBBBBBAABBBABAB
Xwmc473-4DAABAAABBBBBBABBAABABBBABBBAAAAAAAAAAABABBBABAAAAAA BBBABBABAABAAAAABA
Xwmc473-6B
Xwmc473-7DBABABBBBBAABAABBBBAABBBAABBAABBBBBBBBBABBABBAAAAAB BBBAABBABAABAABBAA
Xwmc474-2ABAABAAABBABAAABAAABBBBAAAAABBABBAAABABAABABABAABAA ABABABAABBBABBAAAA
Xwmc474-2BBBABAABBBABAAABBBBBB0BBBABAAABAAAAAAAAAABBABAABABA AAAABAAAABBBAAABAA
Xwmc475-5A
Xwmc475-7B
Xwmc476-7BBA0BABBAABAABABAABABBBBBBBAAABABBAABBBBBBABBBBABBB 0B0BBBBBBAABBBABAB
Xwmc477-2B
Xwmc479-7AAB0BBABAABBABABAABAABAABAABBBAABAAAAAAAAAAAAAAAABA BBBBABABAAABBBBAAB
Xwmc48-4AAA0AB0AABBAAAABAABB0BAAABAB0AABABBABAB00B00A00B000 000000000A000A0000
Xwmc48-4BBA0BA0AABBABBABBABA0BABBBAAAAAAAABBBAA00B00B00B000 000000000A000A0000
Xwmc48-4DAA0AA0BBBABBABBAABA0ABABBBBAAAAABAAAAB00A00A00A000 000000000A000A0000
Xwmc486-6BBABAABABABBAAAAAAAAABABABBABBAAABBBAABAABBBBBAABAB BABAABBABABBAAAABB
Xwmc487-6B
Xwmc488-7AAAABAAAAAAAAABBBBBABBBABBAABBAABBBAABABABABABABABB BBBBABAAABAABAAAAB
Xwmc488-7D
Xwmc489-1D
Xwmc489-2B
Xwmc489-3AA0ABBABBAABBBABBBAAAABABABAAAAAAAAABABAABAABBABBAB BBABABAABABABABAAA
Xwmc489-4D
Xwmc489-5ABAABBBBAABBAABBBABBAAAAABAABBAAAABAABBABABABAABABB AAABBABBAABB0ABBBA
Xwmc489-7D
Xwmc49-1BBABAAAAAAABABBBBABBBAAABBABAAAAA0ABAAA00B00A00B000 000000000A000B0000
Xwmc491-4AAA0ABAAABBAAAABAABBABAAABAB0AABABBABABBABABA0BBBAB AABBBBBBAAABBABABA
Xwmc491-4BBABBABAABBABBABBABAABABBBAAAAAAAABBBAAAAAABBAABBBB BABAAABAAAAAAABBBA
Xwmc492-3D
Xwmc492-5A
Xwmc494-6BBBAAABBBAABABABAABBABBBABBAAAAABBABABBBABBABABAAAA BABAABAABBBAAAAAAA
Xwmc497-4AAB0ABBBABBBAABABBBAAABBBBBBAABAAABABABBAABBBABBAAB AABBBBBBABBABBAAAA
Xwmc497-7A
Xwmc498-2B
Xwmc500-1B.1BA0AAABAABBABBBBA0BBA0ABBABAAABAAABAAABBBABAAABA0A BAABAABABABABBAAAA
Xwmc500-1B.2BABABABAABBBBBBBA0BBBBABBBBAAABBAABAABBBBABAAABABA BAABAABBBAAABAAABA
Xwmc500-2B
Xwmc500-3BAABABABBBBBAAAABA0BBB0AABAAAABBBBBBBAAABBABABAABBA ABABABABBABBBABBBB
Xwmc500-4ABBABBBBAABBABBBBB0ABAAABBBAAABAAABABABBABAAAAAAAAB BABABBBBAABBABAAAA
Xwmc500-5BABAABBAABBBA0AABA0ABAABBA0BBBAAAABAAAAAABAABABABAA ABABABAABBB0BAABAA
Xwmc500-7B
Xwmc503-2DBABBABAABBABABAAABAABABBAAABBAABA0BAAAAAABBAAAABBA BBBBBABAAAABBAABAB
Xwmc505-3AAAABBABBAABABABBBAAAABBBA0AAAAAAAAABABAABAABBABAAB ABABABBBBABABABAAB
Xwmc505-3BAA0ABABAABBABABBABABBABAB0AAABBABBAAABABAABBBBBBBB ABBAABABBABBAABABB
Xwmc505-3DBBBAABAAAAAAABABBBBABBAAB0AAABAAABABABAAABBABABAB0 ABBAAAABBBABABBAAA
Xwmc506-7DBBABBBAAABBBBBBABBAAABBBAAABBABBABABAABAAABAA0AAAB BAABABBBAABBABABBB
Xwmc508-5BABAAAAAABBBABBBAAAAAAAABABAAAAAAABBAAAAABABAAAABAA ABABABAAABBBBAAAAA
Xwmc51-1A
Xwmc51-1BAABAAABAABBBBBBBAABBABAAAABAAABAAABAAA00B00A00B000 000000000A000A0000
Xwmc51-2BBBAABBAABAAAAAABBBBBBABBBBAAABABBAAA0A00B00B00B000 000000000B000A0000
Xwmc51-3B
Xwmc51-7B
Xwmc511-4BBABBABAABBABBABBABAABABBBBAAAAAAABBBAAAAAABBAABBBB BABAAABAAAAAAABBBA
Xwmc513-4AAAAABAAABBAAABBABBABAAABBABAABBAABABABBABABAABBAAB ABBBBBBBABBBAABABA
Xwmc516-4A
Xwmc517-7BBABABBBABBABBABABBAAAABABBBBB0ABBBABABBAAAAABBAABA BAABBAABAAABAAAAAB
Xwmc52-4DAABAAAB0BABBABBAABABABABBBAAAAA0AAAAAB00B00B00A000 000000000A000A0000
Xwmc522-2ABAAA0ABBAAA00ABAAABBABAAAAABB0BBAAABBBAABAAABABAAA ABABAAAABAAABBBAAA
Xwmc524-5A
Xwmc525-7AABAAAAABABAAB0ABBBBBAAABBBBAAAABABAAABBBBBBBBABABA ABBBAAABAAABBABAAB
Xwmc526-7BAAABABABBABBABBAAABAAAABAAABBABABBAAAABBBAAB0BABBB BBBBBBAABABAABAAAA
Xwmc527-3AAAABBABBAABABABABBAAABABABBAAAAAABABBAAAA0ABBABBAB BBABABAABABABABAAB
Xwmc527-3BABBAABBAABBABABABAABBBBABBBAABBABBAAABABA0BBBBBBBB ABBBABBBBABBBAAABB
Xwmc529-3DB0BAABABA0BAABABBBB0BBAABAAAABAA00ABABAAABBABABABA ABBAAAABBBBBABBA0A
Xwmc532-3AB00BBAABBBAABABAAABBABABBBBAAAAABABBABBABAA0AABAAA BABABBBBAAAAABBBAB
Xwmc533-3B
Xwmc533-3DBBBAAAAAAAAAABABBBBABBAABAAAABAAABABABAAABBABABAB0 ABBAAAABBBABABBAAA
Xwmc537-5BABAABAABABBAABBAAABBAA0BBBBAABBBBBAABBBBBAAABABAAA AAB0BAABAABBABBAAA
Xwmc539-6B
Xwmc540-3BAABABABAABBABABBABABBABABBAAABBABBAA0BABAAAAA00000 000AABABAABBAABABB
Xwmc540-7BBABAABAAABABBABABBABAABBBBBAABBBBBAB0BBABABBA00000 000BAAAAAAABBAAAAB
Xwmc544-3B
Xwmc546-4BBABBABAABBABBABBABAABABBBBAAAAAABBABAA00ABABAABBBB BABAAABAAAAABABBBA
Xwmc546-7B.1BABBABBAABAABB0AA0ABBABBAAAAABABBABBAB00B0B0A0ABBB ABAABBBBAAABBBBBAB
Xwmc546-7B.2BAABABBAABAABABAABABBBBBBBAAABABBABBBB00BBBABBABBB ABABBBBBBAABBBABAB
Xwmc549-3D
Xwmc552-3DBB0BABBAABBABB0BBAAAABABBBAAAAAAABBBAAB0A00000BBAA ABBAAAABABBBABBABA
Xwmc553-6ABBABAABBABBAABABBBBAABBBABABBAABABABBAABBABBAABBBA BBAABBBABBBABABBBB
Xwmc557-7B
Xwmc559-3ABBBABAAAAABABB0AB0A0AABAA0BBBAAAABAAAAAAABABBAB0AB AB00BBBAAABABBABAA
Xwmc574-2DBA0BABAABBABABAA0AAABBBBABAAAAABABBAABABBABAAAABBA BBAAAAB0ABAABAABAB
Xwmc574-4DAABAAABBBABBABBAABABAAABBBBAAAAABBAAABABBBBBAAAAAA BBBABBA0AABAAAAABA
Xwmc574-5DAAABABBAAAAAAABBBBAAAABBBABAAABBAAABBAAB0AAAAAAAAA AAAAAAB0AAABAAABAA
Xwmc577-5AABAAABAAAABABB0BAABBAA0BAABAAB0BBABBAABABBABBABBBA ABBBBABBBABAAAABAB
Xwmc580-6AAA0ABABA0BBAAB000BBBABABABBBBABAABAABA00AAA0BAAAAB ABBAABABABBABBBBAB
Xwmc581-7B0AABAABBBABBABBBAABAAABBBBBBBABBBBAAAABBBAABBBABAB BBBBBBAABABABBAAAA
Xwmc59-1A
Xwmc59-6A
Xwmc590-1D
Xwmc592-2BABABAA0BBAB0AAB0BBBBBBBBABAAABA0AAAAAA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc593-7AAB0ABABBAAAABABAABAABABBAABBBAAAABAAAA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc594-3ABBBAAAAABABBABBABAAAAAAAAABBBAAAABBBAA00000B00B000 000000000000000000
Xwmc596-7AAAABAAAAAAAAABBBBBABAB0BBAABBABABBAAAA00000A00B000 000000000000000000
Xwmc597-1BBAAABABAABABBABBABBBBBABBBBAAABBAABAAA00000A00B000 000000000000000000
Xwmc597-2BBBBBBBBBBABAAAABABBBBBBBABAAABAAAABABA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc597-2BBBABAABBABBAAAABABABBABBABAAABAAAABABA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc597-3BB0AABBBBABBBBABBABBBBBBBABBAAABBBBBABB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc597-4ABBABBBAAABAABBBBBBABAAABAABAABAAAAABBB00000A00A000 000000000000000000
Xwmc597-6BBBAAABBBAABABABAABAABBBABBAAAAABBBBABB00000B00A000 000000000000000000
Xwmc598-2A
Xwmc601-2D
Xwmc602-2A
Xwmc602-2B
Xwmc603-7AAAABAAAAAAAAABBBBBABABABBAABBABABBAAAA00000A00B000 000000000000000000
Xwmc606-7B0A0AB0BAB0ABBBB0ABBABB00A00AA0BBAA0B0B00000B000000 000000000000000000
Xwmc606-7DBAAAAA0BBBAAAABBAB0AABBABABBBBBAAABABB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc607-7AAAABBAAA00A00BB0BBABBBA0BA0AAAB000BAAA00000A00B000 000000000000000000
Xwmc608-5DBA0BAAA0AAAABAAABABAAABBABA0ABAAAABAA000000A00A000 000000000000000000
Xwmc609-1DBB0A0B0AB00BBA0BBBA00A0AB0ABBB0ABAAA0B00000B00B000 000000000000000000
Xwmc611-1A000ABBBBBBBAA0B0BAAABAA00BB000B0A00BBA00000B000000 000000000000000000
Xwmc611-1B
Xwmc612-3BAABABABAA00ABABAABA0BA0A00AAABBA0BAAAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc613-7BAAABAABBBABBABBAAAAAABBBBABBBABABBAAAA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc615-3BAA0AABBAABBABABAAAABBABAABAAABBABBAAAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc616-5B0BAAAA0BABBAABBAABBBAABBBAABBBBBBBBABB00000B00A000 000000000000000000
Xwmc617-4AA000B000BB0A0ABABBB0A0ABB0B00ABA0BABAB00000A00B000 000000000000000000
Xwmc617-4B
Xwmc617-4D
Xwmc619-1B
Xwmc621-6A
Xwmc622-4DAB0AAABBABAAABBBABABABAAABAAABBBAABBBB00000A00B000 000000000000000000
Xwmc623-3B
Xwmc625-3BAA0AABBAABBABABAAAABBABAABAAABBABBAAAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc626-1BBAAABABAABABBABBABBBBBABBBBAAABBAABA0000000A00B000 000000000000000000
Xwmc627-2B
Xwmc627-3AAA0BBABB0A000000000A0000AB0AA0A000A0A000000B00B000 000000000000000000
Xwmc629-7DBBAAAB0BABBBABBABABAABABABBB0ABBABABBB00000A00B000 000000000000000000
Xwmc63-2ABA0BAAABBABABABAAABBABAAAAABBABBAAABABAABBBABAABAA ABABABBABBBABBAAAA
Xwmc630-1A
Xwmc630-2DAA0BBBABBABBAAAAABBBABBBAABBBABAAABBAA00000A00A000 000000000000000000
Xwmc630-3DBBBBABAAAABAABBBAABAAAAABBAAABBAABABAA00000A00B000 000000000000000000
Xwmc630-5A
Xwmc630-5BAABBBBABBAABAABBBBBABABABABBBAAABAABBA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc630-5DBABBAAABAAAABAAABABAAABBABBAABBAAABAAB00000A00A000 000000000000000000
Xwmc630-7DBABABBBBBAABAABBBBAABBBAABBAABBBBBBBBA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc631-1BBAAAAABABBBBBABBAABBBABBAAAAABABAABAAA00000A00A000 000000000000000000
Xwmc631-3DBA0AABBAABBABBBBBAAAABBB0BAAAAAAABBBBA00000A00B000 000000000000000000
Xwmc632-2A
Xwmc632-3BBA0BABABAB0B0ABBAAABBABABBAAABABBAAABA00000A00A000 000000000000000000
Xwmc633-7A
Xwmc634-7DAABBBBAABABBABAABA0ABAAAABAAA0BBABBAAA00000A00B000 000000000000000000
Xwmc636-5DBAAABABAA0AAAB0BBB0BB0000A0AAB0BBA0BB000000B00A000 000000000000000000
Xwmc640-3A
Xwmc640-5B
Xwmc640-5D
Xwmc643-3BAA0AAA0AA00A0A0AAAA00A0AA0AAABB0BBAAA0000000000000 000000000000000000
Xwmc644-2ABAAB0AABBABABA0AAAB0AB00A0ABBA0BAAABAB00000A000000 000000000000000000
Xwmc646-7AABBBBABABBBABABAABAABABAAABBBABAAAAAAA00000A00A000 000000000000000000
Xwmc646-7DABAAABBABBBAABAABBAAABBBBBBAABAAABABAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc65-7AA0ABAAAAAAAAABBBBBABBBABBAABBABAB0AAAABAAABAAA0ABB BBBBAB0AABAABABAAB
Xwmc650-4A
Xwmc651-3A
Xwmc652-4B
Xwmc653-3BAABAABBAABBABABAAAABBBBABBBAABBABBAAAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc653-7B
Xwmc653-7D
Xwmc654-5A
Xwmc656-3D
Xwmc657-4B
Xwmc658-2A
Xwmc661-2B
Xwmc662-7BBAABABBAABAABABAABABBBBBBBAAABABBAABBB00000B00A000 000000000000000000
Xwmc664-3A
Xwmc667-2AAAAABAABBAAABABBAAABBBAABABBBAABBAAB0A00000A00A000 000000000000000000
Xwmc671-7DBAABAABBBBBBBAABBB0ABABABBBBBBBBABBB0A00000B00A000 000000000000000000
Xwmc672-6ABB0AAABABBBAABBBBBAAABBBAAAAAAABBBABBA00000B00B000 000000000000000000
Xwmc673-1AAABABABAABBBBABABBAABAABBBBBBBBABBABAA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc673-1BAAAAAABABBBABABBAABBBBBBAAAAABABAABAAA00000A00A000 000000000000000000
Xwmc673-1D
Xwmc674-3B
Xwmc674-3D
Xwmc675-3BAABABABAABBABABBABABBABABBAAABBABBAAAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc679-3B
Xwmc679-4BBABBAABAABAABABBAAABBAABABBAAABABBBAAA00000B00B000 000000000000000000
Xwmc680-4AAA0ABAAABBAAAABAABBABAAABAB0AABABBABAB00000A00B000 000000000000000000
Xwmc682-5B
Xwmc684-6A
Xwmc687-3B0AA0B0BBA0AAAABABAB00BBBBBBB0AABBBAAA000000A00B000 000000000000000000
Xwmc692-4B0A00AAAAABAA0ABBAAAA0AB0B0AAAABA000AAA000000000000 000000000000000000
Xwmc693-3BAA0AA0BAABBABABAAAABBABAABAAA0BABBAAAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc694-1BBAAABABAAAABBABBABBBBBABBBBAAABBAAAAA000000A00B000 000000000000000000
Xwmc695-3AAAABBABBAABBBABABAAAABABABBAAAAAABBBB000000B000000 000000000000000000
Xwmc695-3B
Xwmc695-4BBABBAAAABBABBAABABAABABBBAAAAAAAABBBA000000B000000 000000000000000000
Xwmc695-7A
Xwmc696-7B
Xwmc698-4ABBABBBAAABAABBBBBBABABABAABAABAAABAABB00000A00A000 000000000000000000
Xwmc698-7D
Xwmc70-7BAAABABABBABBABBAAABAAAABAAABBABABBAAAABBBAABBBABBB BBBBABAAAABAABAAAA
Xwmc702-2A
Xwmc702-7D
Xwmc705-5ABB0BBBBA0BB0BBB0AABA0A00BA0BB000A000BB00000B000000 000000000000000000
Xwmc707-4AAA0ABBAAABAABBBBBAAB0AABBAB0BABABBABAA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc710-4B
Xwmc713-5AAAABBB0BBAAABBBAABAAAA0ABAAABA0ABBAABABBABABAABABB AABABBBBBBAA0ABAAB
Xwmc716-1A
Xwmc718-4ABB0BBBAAABAABB0BBBABAAABAABAAB0AAAABBBBABAAAAAAAAA BABAAAAABABAABBAAB
Xwmc719-1BAAAAAAAABBBBBB0AAAABBBB0AA0BBAABBABBBBAABAAB0ABABA BAABA0AABABA0AA0BB
Xwmc720-4DAABAAABBBABBABBAABABABABBBBAAAAABAAAAB00000B00A000 000000000000000000
Xwmc722-4AABAABBBABBBAABABBBAAABBBBBBAABAAABABAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc723-7B
Xwmc726-6BBBAABAABAABABABAA0BAABABBBAAAAABBBBABA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc727-5AABAAABAAAABABB0BAAABAAAABAAAAABBAABBBABABBBBBABBB0 ABBAA0BBBABB0AABAB
Xwmc728-1BAABABA0BBBBABBAAABAABABBBBABBAABBABBBA00000B00B000 000000000000000000
Xwmc728-2A
Xwmc728-5B
Xwmc73-5BABAAAA0BABBAABBAAABBAABBBAABBBBBBBB0BBBABAABBBAAAB BABAAAABBABAABBABA
Xwmc732-1DBB0ABABAAAABABB0BBAABAABBBBBBBAAABABAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc734-5BABAAB0AABBBABBAAAAAAAAABA0ABBAAAABAAAA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc737-6BBBBABBABAABAAABAABBABBBABBAAAAABBABABABBBBABABAAAA BABAAA0AABBAAAAAAA
Xwmc74-4DAB0AAABBABAAABBBBAABBBAABBAAABABAABBBBBAAABBBABBBB ABABBBABBBABBBBBBB
Xwmc740-5BA0AAAABBBBB0ABAAABBBAA0BBAABBBBBBABBBBBABABBBBAAAB BABAAAABBBBAABBABA
Xwmc741-3DBBBAAAAAAAAAABABBBBA0BAABAAAABAAABABAB00000A00B000 000000000000000000
Xwmc744-1AAA0A0BBBBBBAAABABAAABAAABBBAAABAAAABBA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc745-5B00A0ABBAAB0A0BBAA00BBABB000000ABB0000B00000B00A000 000000000000000000
Xwmc748-6ABBA0AABABBBAAB0BBBAAABBBABAAAAABABABBAAABABBAABBBA BBABBBABBBBABABBAB
Xwmc748-6BBBAABAABAABABA0AAABAABBABBAAAAABBBBABABAABABABAAAA BABBBABAAABAAAAAAA
Xwmc748-6DBBABAABAAAAABB0AABAAAAABAAAAABABBBBBBBABABAAAAABBA AABABBABABABABAABB
Xwmc749-6DAB0AAB0BBBABBB0BBBBAABABBABBBA0AAABAABBBAABBBBABBA ABBA0BABABAB0BABAB
Xwmc75-5BABAAAAAABBBAAABABABAABBAA0BAAAAAABAAAAABBAAAA0AAAA ABABAAABABBBBAABAA
Xwmc751-3BAA0AABBAABBABABAAAABBABAABAAA0BABBAAAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc752-5ABB0BBBBA0BB0BBBBAABA0AB00A0BB000AB00BB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc753-6ABB0AAABABBBAABBBBBAAABBBAAAAAAABBBABBA00000B00B000 000000000000000000
Xwmc753-6DBBABAABBAAABBBBAABAAAAABABBAABABBBBBAB00000A00A000 000000000000000000
Xwmc754-3BBABABAABBBAAAB0AAABABABAB0AAAABBBBBBBAABABBABABBBA ABAAABABBAABBABAAA
Xwmc756-6BBBAABAABAABABABAABBBBBBABBAAAAABBABABA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc757-4AAABABAAABBABAABAABAABAAA0ABBAABABBBBAB00000A00B000 000000000000000000
Xwmc758-7B
Xwmc759-5BAAAAAAAAABBAAB0AAABBAA0BBABBBB0BB0ABBBBBBABABAAAAA AABABAABAABBABBABA
Xwmc76-7BBAAA0BAABBBAAABAABBABAABAABAAABBBAA0BBBBB0BB00AB00 AAABABBAAAABBBB0B0
Xwmc760-4ABB0BBBAAABAABBBBBBABAAABAABAABAAAAABB000000A00A000 000000000000000000
Xwmc762-3BAA0AAABAABBABABAAAABBABAABAAABBAB0AAAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc764-2BBBBABABBBAABAB0ABAABBBAB0A0AAABBAABBAABAAAABAABABA 0BBAABBBABABAAABBA
Xwmc765-5DAABAAB0BBABAABBABBAAABABBABAABBABAAABABAABBB0BABBA ABAAAAAABABA0BABAB
Xwmc766-1BBAAAAABABBBBBABBAABBBABBAAAAABABAABAAA00000A00A000 000000000000000000
Xwmc770-2BBB0BAABBABBAAAABABABBABBABAAAB0AAABABABABBABAAAABA AAAAAABAAAAAAAABAA
Xwmc773-5BAABBBB0BBAABAABBBBAABA0ABAABBA0ABAABBAAAAABBBBAAAA BABABABAAAAA0BBAAB
Xwmc773-6D
Xwmc776-4AAB0ABBBABBBAABABBBABABBBBBBAABA0ABABAB00000000B000 000000000000000000
Xwmc777-3BAABABA0AABBABABBABABBABAB0AAAB0ABBAAABABAABBBBBBBB ABBA0BABBABB0ABABB
Xwmc78-3B
Xwmc783-5BBBBABB0ABABAAA0AAABAABBBABBAAAABABBAAAABBAAABABAAA ABBABAAABABABAAAAA
Xwmc786-6AB0AAAABABBB0AB0BBBAAAB0BABAAAAABABABBAAABABBAABBBA BBABBBAABBBABABBAB
Xwmc786-6BA0AABAABAAB0BA0AAABAAB0ABBAAAAABBBBABABABBABABAAAA BABBBABAAABAAAAAAA
Xwmc786-6DB0ABAABAAAA0BB0BABAAAA0BAAAAABABBBBBBBABABAAAAABBA AABABBABABABABAABB
Xwmc787-3B0BAAAABAABBAAAABBBABBBBBBBABBABABBAAAB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc788-5DAAAABABAAAAAABABBBABBABAAAAAABABBAABBA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc79-6B
Xwmc790-7AABBAABABAAAAAA0BBBABAAABBABAAABBABBBBBABB0ABBABABA BAAABABAAAABBABBAB
Xwmc792-2ABA0B0AABBAB0BABAAABBABAAAAABBABBAAABAB00000A00B000 000000000000000000
Xwmc792-3BB0B00B000B00B0B0BB0B00BBBB000BBBBB0B0B00000B00B000 000000000000000000
Xwmc792-7BBBBA0BBABAB0ABBABAAAAABBBBBBBAAABBAABB00000B00A000 000000000000000000
Xwmc794-2ABAABAAABBABABABAAABBABAAAAABBABBBAABAB00000A00B000 000000000000000000
Xwmc795-5AAABBAABAAAAABBBAAABAAAABAABBBAABAAABBB00000B00A000 000000000000000000
Xwmc797-2DAABBBBABBABBABAAABBBABBBBABAAABAAABBBB00000A00A000 000000000000000000
Xwmc797-7DBAABAABBBA0BAABBBBA0BABABBABBBBBBBBB0A00000B00A000 000000000000000000
Xwmc798-1BBAB0AAAA0ABABBBBAABBAAABBABAAAAABABAAA00000A00B000 000000000000000000
Xwmc799-5DA0ABBABBBAA0BA0BAAAAAA0BABBAABABBABAAABBAABABAAAAA BABABABBBAABA0BBAA
Xwmc805-5ABBABABBAABBABB0AAABAAABABAABBAAAABAABBBAABABAABABB AAABBABBABBB00BABA
Xwmc805-5DBAABAAAAAAAABA0BBABAAABBABBAABBAAABAABBBAABAABAAAB BAABBAAAABABA0BBAB
Xwmc807-6ABBAAAABABBBAABBBBBAAABBBABAAAAABABABBA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc808-3BAAAABABBBBBBAAABAABBBBAABBAAABBABBBAAA00000A00A000 000000000000000000
Xwmc809-7A
Xwmc810-5BABAAABAABBBABAABAAABAABBAABBBAAAABAABA00000B00A000 000000000000000000
Xwmc813-1B
Xwmc813-1D
Xwmc813-5B
Xwmc815-3BAABABABAABBABABBABABBABABBAAABBABB0AABA0AABBBBBBBB ABBAABABBABBAABABB
Xwmc817-2B0AB0AAABBBABBB0BA0BABABBAABAAB0A00BAAABAAB0A0B0BAB BAAABBA0AAABBBBBAA
Xwmc817-2DBAAABBAAABBBAA0ABABABBBBBABBBABAA0AAABABB0AABAA0BA AAAABAB0BABBBBABBB
Xwmc818-1A
Xwmc818-1B
Xwmc819-2ABA0BAAABBABABABAAABBAB0AAAABBA0BBBABABAABBBABABAAB ABABABBBBBBABBABAA
Xwmc822-6DBBABAA0BAAABBBBAABABAAABABBAAB0BABBBABABABAABAABBB ABBABAABABAB0BBABB
Xwmc824-7DBABBBA0ABBBBAA0BBA0ABABABBBBBBBBBBBAABAAAABBBBBBAA BAABAABABBBB0AAAAB
Xwmc825-4DBB0BAABBABAAABBBBAABBBAABBAAABABAABBBB00000B00B000 000000000000000000
Xwmc826-1AAA0ABBBB0BBAAA0ABAAABAAAABBAAA0AAAABBABABABBBBABBA BAAB0ABBBBBB0BAABA
Xwmc826-4BBABBAAAABBABBABBABAABABBBAAAAA0AABBBAAAABABBBABBBB BABA0ABAAAAA0ABBBA
Xwmc826-7AAABBAAABAAAABA0BBBABAABABAABBA0ABBAAAABBABBABAAABA ABBB0BBAAAAA0ABAAB
Xwmc827-2ABA0AAABBAAAAAA0BAABBAB0AAAABBA0BAAABBAAABAAABABAAA BBBBAAAABAAABBBABA
Xwmc827-3BAB0AABBAABBAAA0ABAABBB0ABBBAAA0ABBAAABAAAABBBBBBBB ABBAABBBBABB0AAABB
Xwmc827-7DBAAAABBBBBABAA0BAABABB0BABBBBB0BAABBBBBABBABBBBBAB BAABBBBBBAABABABAA
Xwmc83-7AAABBBAABAAAABABBBBABAABBBAABBAAABBAAAABAABBABAAABA ABBBABBAAAAABABAAB
Xwmc830-1BAAAAAA0ABBBBBB0AAAABBBBBAAABBA0BBABBBBAABAABBABABA BAABAAAABABA0AABBB
Xwmc89-4AAABABAAABBAAAABAABBABAAABABAAABABBABABBABABAABBBAB AABBBBBBAAABBABABA
Xwmc89-4BBABBAAAABBABBABBABAABABBBAAAAAAAABBBAAAABABBBABBBB BABAAABAAAAAAABBBA
Xwmc89-4DAABAAABBBABBABBAABABABABBBBAAAAABAAAABABBBABAAAAAA BBBABBABAABAAAAABA
Xwmc9-1A
Xwmc9-7A
Xwmc93-1AAABABABABBABBABABBBABAAABBBAABBAABABBABABABBABABBB BAABBABBBBABAAAABA
Xwmc93-1DBB0BBABAAAABABBABBAABAABBBBBBBAAABABABABBABBAABABB AAABAABAABABBABABB
Xwmc94-7D
Xwmc95-1AA0AABBABBABAAABAA0ABAAAAABBAAAAABAAABA00A00B00A000 000000000B000A0000
Xwmc95-5DA0ABABBAAAAAABBBB0AABAAAAAAAABBBAAABBB00A00A00A000 000000000A000B0000
Xwmc96-3A
Xwmc96-4AAABABAAABBABAABAABA0BAAABABBAABABBBBAB00B00A00B000 000000000A000B0000
Xwmc96-5AABABAAAAAABABBABBAB0ABABAABBBAAAABBBBA00B00B00A000 000000000B000B0000
Xwmc96-5DAAAAABABBABAABBABAA0ABABBABAABBABAAABA00A00B00A000 000000000A000B0000
Xwmc97-5DB0AAB0BAAA0AABABBBBBBAAAAAAAABABBAABBA00A00B00A000 000000000A000A0000
Xwmc99-5B

[ Export mapping scores ]