Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Barley, OWB

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Map Data
Barley, OWB
Map
Hordeum-OWB-1H
[ Show all 7 ]
Species
Hordeum vulgare
Female Parent
Wolfe Multiple Recessive
Male Parent
Wolfe Multiple Dominant
Type
Genetic
Map Units
cM
Reference
ReferenceWolfe RI et al. (1996) Multiple Dominant and Recessive Genetic Marker Stock Development Barley Genetics Newsletter 25:57-59.
Contact
Hayes, Patrick M.
Remarks
The Oregon Wolfe Barley doubled haploid mapping population is a resource for gene mapping and discovery. Linkage map construction is an evolving process. The current map is built with a range of markers. These include: 11 morphological markers (NEPs), 79 Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLP)s, one intron fragment length polymorphism (IFLP) and 50 simple sequence repeats (SSRs). Of the SSRs, 21 are not yet publicly available - these are designated with an X, followed by the chromosome and the sequential locus number on each chromosome, e.g. X1.1 for the first SSR mapped on chromosome 1 (7H) etc. Additional information on the markers in the linkage map is available at http://barleyworld.org. Also available at this site are the AFLP data and maps reported by Costa et al. (2001).
The current linkage map were generated by Luis Marquez-Cedillo (Oregon State University). Linkage analysis was performed using JoinMap v3.0 (Van Ooijen and Voorrips, 2001) using default values. Locus orders correspond to published maps and cM distances between marker loci are generally comparable to published maps, as is evident in the alignment of the OWB linkage maps with the BIN map of Kleinhofs and Graner (2001), which is also posted at http://barleygenomics.wsu.edu/. Map alignments were accomplished by first identifying framework markers in common to the OWB and BIN maps. For regions where no markers were in common, BIN limits on the OWB maps were inferred based on cM distance.
Data Curator
Carollo, Victoria
Image
Barley, alm (albino lemma) phenotype
[ Show all 38 ]
Locus
[ Hide all but 1 of 159 ]
ABC160ABAAAAABAABBBABABAABAAABBBAABBBABBABBABBABAAAABBAA AAABAABBBAABBBAAABBAABAAABBABBBBABBABAABBBBB
ABC171AA--AABBAAAA-BABABABAAAAABAABBA-AAAAAAAABABBBBABABA BAAABA--AAABAA-BA-BAABABBBABAABBAA-BAABBBAAB
ABC172BBBB-BABBABBBAABBBAAABBABBBABABBBAAAABABBBBABAAAAA BBBAAABBABABBBBABBBBBAABABABAAAABABBBAAAAAAA
ABC253ABAAABBBBAAAABBBBABABBAAAAAAABBBBBAAAAAABAAABBBABA BAABBAABAABAABBBBABBBABBBAAAAABBAAAAABBBBAAA
ABC261ABBABBABBBBAABBABAABABBBABABBBBBBBAAAABBABBBBBBBBA BABBABABBAABAAAAAABBABAAABBABBABBBBAAABBAABB
ABC302BBABABBBBBBAABABAAAAA-ABBBBABAAABABBAABABAAAABABBB ABBAABBAABBBABABABABBBBAABAABAAAABBAABAAABBA
ABC303ABAABBAAAABABABABBBABBBABBAAAAABBBBABABBAABABBBABB BABAAABAABBBBBBABABBAABBABABBAABABAAABAABAAB
ABC325BABBABABBABABBBBAABAAAAAABBBBBBAABAABABBAABBBABAAA ABAABAABAABBBBBBAABABAABAAABAABBBABBBBBABABA
ABC483BBBB-ABABBAAABBABABBBBABBABBABAAAABBABABABBAAABBAB ABBAABBAAAABBAABABBBAABAABBBBBABAAAABAABBABA
ABC622AAAABBBAABAAABAABBAAB-BBBBAAAAABABABABAAABBBBBABBA BABAAABABBAAAAABBAABAABBABABBAABBABBBABABBAA
ABC805BBBBBBABBABBBAABBBABA-AABBBABABBBAAAAAABBBBABAAAAA BBBAAABBBBABAABABBBBBABBABABAABABAABBAAAAAAB
ABG003BAAAAABABBAABAAAABAABAABABBABBABABABBBBABBBBBAAABBB BABAABABBBBBAAABAAAA-BBABAAABABBBBBBABABABAA
ABG008BBBBBBBBAAAABBBBABBAAABABBBBBBBBAAABAABBABAAABBABA ABAAABBBABBABBABBAAABAAABBAAAAAABBABABAABBAA
ABG058BBBBABBBAAAAABABAABAAABABBBBBABBAAABAABBABBAABAABA ABAAABBBABBABBBBBABABAAABBAAAAABBBABABBABBAA
ABG072BABBABBABAAABAABAABAA-AAABBBBAAABBBBBAAABBBABBABBB ABABABAAAAABBBBAABBBBBBABABBBBBBABBBAAABBAAA
ABG356BBABAABBBAAAABAAAABBABBABBBABBAABABABABBAABAAAAABB ABAABBBAABBBBABABABBABAABBAABABBABBAABAAAAAB
ABG380AAAABABBBAABABBBABBBBAAAABAABABBABAABBBABBBBABBABA AAABABABAABAAA-BBAAABAABAAABAABAAB-AABABAAAA
ABG387aABBABBABBBBBABBABBABABABBBABBBBBBBAAAABBAAABBBBBBA AAAABBABABABAAAAAABBABAAABBAABABBABAAABBABBB
ABG388BBABABBAABBBABBAAAABABBBBABBAABABAAABBAAAAAAABBBAA BBBBBABBBAAAABBAABABABBBBAABAABBABABBABAAAAB
ABG391AABA-BAAAAAAABAABBABBBBBBBABAAABBBABABAAABBBBBABBA BABAAAAABBAAAAABBAABABBBABABBAABBABBBABABBAA
ABG395BBABAABAABBAABBBAABBB-ABBABBBBAABABBABAAAABAAABBAB ABBAABBAABBBBAABABABBABABBABBABBBAAABBAABBBA
ABG458ABAAABBAAABBBAAAAAABAABBBBBBBAABBABABBAAAAAABBABAB AAAABAABBBAABABAAAAAABBABAABAAABABABBABBBBBA
ABG460AABAABBBBAAABBBAAABAAAAABAABBABAAAAAAAABAABBBBBAAA BAAABABBAAABABBBABBAAAABABABAABBAABBBABBBAAB
ABG461AABAAABBBBAAAABABBABABBABAAABABABABAAAAAABAAABBAABA BAABBAAABABAABBBBABBBABBBAAAAABBAABAABBBBAAA
ABG472AAAAABAABBAABBBABABAABBBBBAABAABABBABAABBBBABABBAB BAAAABBAABBBBABABAABAABBBAABBABBBBBABBAAAABB
ABG494ABBAABABAABBBBBABAABAAABBBAABBBABBABBBBBBBAABABBBA BAABAABBBAAABBAAABBA-BAAABABAABBABBAAAABBBBA
ABG496BAABBBABAAAAABAABBABBABABBBBAABBBBABBBABBBBBBBABBA BBBABBABBBAAAAABBAAAABBBABBBABBBBABBBAAABBAA
ABG499BBBBBBBABABBABBBBBBBAABABBBAAAAABBAABABABABBAABAAA BBBABBBAABABABBBBBAABBBBBABBABBBBBABAAABBBAA
ABG601AABA-BBABAABABBBABBAABBABAABBABBAAAABAAAAAAAAABBBA BAABABABBBBBAABABAABBBBAAABBABBBBBBABBABABBB
ABG610BBBBAABABBAAABBABABBBBABBABBABAAAABBABABAABAAABBAB ABBAABBAAAABBAABABBBAABAABBBBBABAAAABAABBABA
ABG704ABAABBBAAABAABBAABABBAAAAAAABABABAAAAAAAABBBBABABB AAAABBAABBBAABABABAAAAABAAABAAAAABABABABABAA
Act8AABAABBBBAAABABBBBBBBBBBBABABABBABABBBBBAAABABABBBB AABBAAABABBBAAABBBAB-BBBABAAAABBBBAABBAAABBA
almBABAABABBABABBBAAABAAAAAAABBBBBAABAABAABAABBBABAAA ABBABAABAABBBBBAAABAAAABABABAABBBABBBBBABAAA
BCD098ABBABBABAABBBBBABBBBABABBBABABBABABBBBBBBABABABBBB BABBAA-BBABBBAABABBBABABABAAAABBABBAABABBBBA
BCD1145BABBABABBABAABBBAABAA-AAABBBBABAABAABABAAABBBABAAA ABAABABBAABBBBBBAABABAABAAABAABBBABBBBBABABA
bcd907ABBA-BBAAAABBABABABAAABABAAABABBBBAABBABABBBBABABB BAAAAABBA--BBABBABAAAABAABAABABBAAAAABABBABB
BlpABBAABABBBBBBBBABABABBBBABABBBBBBBAABABBABBBBBBBBA BBBBABABBAAAAAAAAAABABAAABBABBABBBBAAAAAAABB
Bmac0040BAABABABAABAAB--AABBBAABBBBBABBABAAABBABAABBBAAABA AABBABABAAABAABAABAAAABBAABBABAAABBAAAABAABA
Bmac0067BABBABABBABABB-AAABAAAAAAABBBBBAABAABABBAABBBABAAA ABAABAABAABBBBBAAABA--ABB-BA-BBBABBBBBABAAAB
Bmac0096BBABABBA-BBAAB-AAABBBBABB-B-B-AABAB-AAAABAAAABABAB ABBAABBAABBBBBABABABAABABBABBABABBAABBBABBAA
Bmac0144aABAAAAB-B-BBBBBABAAABABAABAABBBBBB-BBABBAABAAABAAA ABB-AAABBABABAAAAABAABAAABBABBBBABBABBA-AABB
Bmac0144fBAABBAB-B-AAB-AAABBAABBAAABABBAAAA-ABABAABBABBAAAA ABA-ABAAABBBBBBABBBBABBABBAA-ABBABBBBBA-AAAB
Bmac0186-BAAABAABAAABBBBBABAABBBBBAAAAABBBBBBAABABBABBBAAB BBAAAABAABBABBBAAABBBA-------BBBBBAABBAAAAAB
Bmac0187AAAABBBBBABAAABBBBBBBAAAAAAABBBAABAABBBBAABBBBB-AA BBBBABBBB--AAB-ABBA-B-AB-BBBBAAB-BAAB-AA--B-
Bmac0209BABBABABBABABB-BAABAAAAAAABBBBBAABAABABBAABBBABAAA ABAABAABAABBBBBBAABABAABABABAABBBABBBBBABAAA
Bmac0218cBBABABBAABBBAA-AAAABABBBBABBAABABAAABBAAAAAA-BBBAA BA-BBABBBA-BBABAABABABBBBAAAABBBABABBAAAAAAB
Bmac0273bBBABAABA-BB-AB-BAABBBBABBABBBBAABABBAAAABAAAABBBAB ABBA-BB-A-BB-BABAB-BBABABBAB--BBABAA-B-ABBAA
Bmac0316BBBBAAABABBBBBBABABAABBABBBBBABBBBBABAAABABABABBAB BBAAABABAAABABAAABBBABABBBABAAABAAABAABABABA
Bmac0399ABAABBABAABBBBBABBBBABABBBABABBABABBBBBBBABABABBBB BBBBAAABBABABAABBBBBABABABAAAABBBBAAABAAABBA
Bmac047B-BAABBABAABAAAA-BBBABABAAAAABABAABAABAABA-BBABAAAA BBABA-ABBABAAAAAB-AABAABABABAAAB-AAAB-BABBBA
Bmag0007ABAABBBAB-BBAB-BABABBAAAABAABABABBAABAAAABBBBA-ABA AAABBBABABBAABABA-AAB-ABAA--AABAABABABABABAA
Bmag0009ABAAABBAAABBAAA-AAABABBBBAABABBABABABBAAAAAABBABAB BAABBAABBBAABABAAAABABBABAABAABBABABBABA-AAB
Bmag0113aABAAAA-BBAB-BB-ABAAABABAABAABBBBBBABBAABAABAAAAAAA ABBBAAABBBBABAAABABAABAAABBABBBBAB-AB-AAAABB
Bmag0113cBBBBBA-AABA-AA-ABBAABBBBBBAAABABABABABAAABBBBBABBA BABAAABABA-AAAABBBABAAABABABBAAABA-BB-BABBAA
Bmag0113dBBABAA-BBBA-AA-BBAABAABABBBABABABABBBBAABABBAAABBB ABBAABBBBA-BBAABAAAABBAAAAAABABAAB-AA-ABAAAA
Bmag0113eBBABBA-ABAA-BB-AABBBABBABBBABBAABABABABAABBAABAABA AAAABBBAABABAABABABBABBABBAABABBAB-AA-AAAABB
Bmag0120ABBAABABBAAAAA-BBABABBBAAAAAABBABBAABAAAAABABAAAAA BBABAAABAABAAAAABBABBABBABAAAABAABABBBBAB-AA
Bmag0125BBBBBBBBBAAAABAAABBAABBABBBBBBAABBBBBAAAABBABBAABB AAAAABBAABBBBBBABBBBABBA-BABBABBABBBBBAAAABA
Bmag0211ABBA-BA-AABBBB-ABAABAAABBBAABBBABBABBBBBBBAABABBBA BBABAABBBAAABBAAABBAABAAABABAABBABBAAAABBBBA
Bmag0225BABBABBABABAAB-BAABBAABABBBAAAAAABABBABAAABBAABAAA ABBABBBAAABBBBBBBBAABAABBABB-BBBBBABBBBABABA
Bmag0353ABAAABAABAAABBBBBABAABBBBBAAAAABBBBBBAABBBBABBBAAB BBAAAABAABBAABBABABBBABBABABBAABBBAABBAAAAAB
cdo122ABAABBAAAABABABABBBABBBAAAABAAABBBAABABBAABABBBBBA BABAAABABBBBBBBABABBABBBABABBAABAAAAABAABAAB
CDO542ABAA-BAAAABABABABBBABBBAAAABAAABBBAABABBAABABBBBBA BABAAABABBBBBBBABABBABBBABAABAABAAAAABAABAAB
Centromere-1H
Centromere-2H
Centromere-3H
Centromere-4H
Centromere-5H
Centromere-6H
Centromere-7H
cnx1BAABBBBABAAABAABBBBABBAAABBABABABBBBBAAABBBBBBABBB ABABBBABBAABBBBBABBBBABABAABBABBABBBBAABBAAA
DAK605BBBBBBBBAAAABBABABBAABBABABBBBBBAAABAABBABAAABAABA ABAAABBBABBBABABBAAA-AAABBBAAAAABBABABBABBAA
DAK642ABAABBABAABAAAABBBBABABAAAAABABAABAABAABAABBABAAAA BAABABBBBABBAAAABBAABAABABABAAABBAAABBBABBBA
Dhn6ABAABBAAAAB-BABABBBABBBABBAAAAA-BBBABABBAABABBBABB BABAAAB-BBBBB-BABABBAABBABABBAABAAAAABAABAAB
EBmac0415BAABBBBABAAABA-BBBBABBAAABBABABABBBBBAAAB-BBBBABBB ABABBBABBAABBBBBABBBBABABABBBBBBABBBBAABBAAA
EBmac0684BBABAABBBAAAABAAAABBABBABBBAB-AABABAAABBAAAAAAAABB ABAABBBABBBBBABABABBABABBBA-BAB-ABBAABAAAAAB
EBmac0701AABAABBAB-AABB-AAABAABBBBAABBAABABBABAAAABBABABBAB ABABABBAAB-AABBABAABAABBBABBABBBBBBABBAAAABB
Hot1BBABAABBBAAAABAAAABBABBABBBABBAABABAAABBAAAAAAAABB ABAABBBABBBBBABBBABBABABBBAABABAABBAABAAAAAB
HshAABABBBABBABABBAABBAABBABAABBABBAABABAAAAABABABBAB BBABABABABBAABBABAABABBBAABBABBBBBBABBABBBBB
HVCMAAAAABBBBBBBAAABBBBBBAABAAAAABA-AABAABBBBBABBBBBAAA BBABABBBAABAABAABAAABAABABABAAABBBAABBBAABBA
HvKNOX3ABAABBAAAABABABABBBABBBAAAAAAAABBBBABABBAABABBBBBB BBBAAABABBBABBBABABBAABBABABBAABAAAAABAABAAB
HVM3ABAABBAAA-AABA-BBBBAABBABBAAAAABBBBBBAABAABABBBABB BBBAAABAABBABBBABABB-A-BABABBAABABAABBAAAAAB
HVM31ABAAABBAAABBAAAAAAABAABBBAABABBABA-ABBAAAAAABBABAB BAAABAABBBAA-ABAA-AAABBABAABAABBABABBABAAAAB
HVM40ABAABAAAAABABABABBBBBBBAAAABBAABBAAABABBAABABBBBBA BBBAAABAAABABBBABABBABBBABAABAABAAAAABAABAAB
HVM5BBAABBBB-AAAB-AAABAB-BBBAABBABAAABAAAABABBAABBAABA BAABBA-ABABBABBBAABBAAABBABBABBBAABBABBBAAAA
HVM60BABBABBABABAABBAAABBAABABBAAA-AAABAABABA-BAB-AA-AA ABBAABBAAA-B-BBB-BAABAABBAB-ABBBBBABB-B-BABA
HVM62BBBBBBABAABBBBABBBABABAABBBBBABBBAAAAAABBBBABAAAAA BBBAAAABBBABBABABBBBBABBAAABBABABAABBAABAAAB
HVM67AABABBBABBABABBAABBAABBABAABBABBAABABAAAAABAAABBAB BBABABABABBAABBABAABABBBAABBABBBBBBABBABBBBB
kAzmilABAABBBBAAABABBBBBBBBBABABABABBABABBBBBBAABABABBBB ABBAAAABBABABAABBBABBBABABAAAABBBBAAABAAABBA
KFP002BBABABBABBBAABAAAABBBBABBBBBBBAABABBAABABAAAABABBB ABBAABBAABBBBBABABABAABABBABBABABBAAABBBBBAA
KFP203BBBBBBBBBAAABBAAABBAA-BAABBBBBAABBBBBAAABBBABBABBB ABABABBAABABBBBABBBBABBABBABBABBABBBBAABAABA
KFP221AABAABBABBAABBBAAABAABBBBAAABAABABBABAAABBBABABBAB AAABABBAABBBABBABAABAABBBABBABBBBBBABBAAAABB
lks2ABBAABABAAAAAAABBABABBBAAAAAABBABBAABAABAABBBAAAAA BBBAAABBABBAAAAABBABBABBABAAAAABAAABBBBABBAA
MWG077ABAABAAAAABABABABBBBBBBAAAABBAABBAAAAABBAABABBBBBA BABAAABAAABBBBBABABBABBBABAAAAABAAAAABAABAAB
MWG2028ABBABBABBBBBBBBABBABABBBABABBBBBBBAAAABBABBBBBBBBA BABBABABBAABAAAAAABBABAAABBABBABBBBAAABBAABB
MWG503BBBBBBBBBAAABBAAABBAABBAABBBBBAABBBBBAAAABBABBABBB ABABABBAABABBBBABBBBABBABBABBABBABBBBAAAAABA
MWG602AAAAABABABBAAAAAABBAAA-BBBBAAABABABABABAAABBBBBABBA BAAAAABABAAAABAB-BABAAABABABBAAABBABAABABBAA
MWG602BABAAAABBABBBBBBAAAABAABBBBABBAABBABABAAABABABABBAB AAAABAAABAABABBAAABAABBBBBABAAABAAABBABAAABA
MWG618BBBBAABABBAAABBABABBB-ABBABBABABABBBBBABABBAAABBAB ABBAAABABAABBAABABBBAABAABBBBBABAAAAB-ABBABA
MWG620BBBBAAABABBBBBBABABAABBABBBBBABBBBBABAAABABABABBAB BBAAABABAABABAAAABBB-BABBBABAAABAAABAABABABA
MWG634ABBABAAAABBBBABABBBBBBAAAAAABAAABAAAAABAAABBBABBBA AABABAAAAABBBAAABABBABABABAAAAAAAA-ABBAABAAA
MWG652AABAAAABBABBBBBBAAAABAABBBBABBAABBABABAAABABABABBAB AAAABAAABABABABAAABA-BBBBBABAAABAAABAABAAABA
MWG652BAABAABBABBAABBBAAABAABBBBAABBAABABBABAAAABBABABBAB BAABABBAABBBBABABAAB-ABBBABBABBBBBBABBAAAABB
MWG706AABBAABBBBBBBBBBABAAABBBAABAABBBBBBABBABBABBBAABAAA AABBAA-BBAABAAAABABAABAAABBABBABABBABAAAAABB
MWG720BAABBABABBBABABBBBBAABAAABBABAAAABBBBAAAABBBBBBAAB ABBBBBAABBABABBBAABBBABBABABBABBABBBAABBBAAA
MWG808ABAABBABAABAAAABBBBABABAAAAABABAABAABAABAABBABAAAA BAABABBBBAABBAAABBAA-AABABABAAABBAAABBBABBBA
MWG820BBABABAAABBBABBAAAABBABBBBBBAABABAAABBAAAABAABBBAA BBBBBABBBAAABABBABAAABBBAAABAABBABAABABAAAAB
MWG837AABAABBBBAABBABBABBBBA-ABBBABABBABABBBBBBBABABABBBB BABBAAABBABBBAABBBABABABABAAAABBBBAAABAAABBA
MWG837BABAABBBBAAABABBABBBBB-ABBBABAB-ABABBBBBBAABABABBBB BABBAAABBABBBAABBBABABABABAAAABBBBAAABAAABBA
MWG844EBBBB-BBBBAAABBAAABBAABBAABBBBBAABBBBBAAABBBABBABBB ABABABBAABBBBBBABBBBABBABBABBABBABBBBAAAAABA
MWG877AAAABBABAAABABAABBABBABABBABAABBBBABBBABBBBBBAABBA BABABBABBBBBAAABAAAA-BBAABBABBBBBABBBBAABBAA
MWG882ABBBB-BBBBAAABBAAABBAABBAABBBBBAABBBBBAAABBBABBABBB ABABABBAABABBBBABBBBABBABABBBBBBABBBBAABAABA
MWG883BBAB-AABAABBBBABBBABABAABBBBBBABBAAABAABBBBABAAAAA BBBAAAAABBABAABABBABBBBBBABBBBBBBAABBAABABAB
MWG912ABBABBABBBBBABBABBABABABBBABBBBBBBAAAABBAAABBBBBBA BAABBBABBBABAAAAAABBABAAABBAABABBABAAABBABBB
MWG934BAABABABAABAABAAAABBB-BBBBBBABBABAABBBAAAAABABAABA BBBBBBAAAAAABABAABAAABBBAAABAAAAABBAAABBAAAB
MWG949ABAABBABAABBBBABBBBBAABAAABBABAAAAABBBAAAABBBABBAAB ABBABAAABBBABBBBAABBBBBBABABBABBBBABABBBBAAA
MWG949BBBABAABBBAAAABAAAABBABBABBBABBAABABAAABBAAAAAAAABB BABAABBBABBBBABABABBABABBBAABABAABBAABAAAAAB
nudABAABBABBABAABAABBBAABBAAAAABBBAABAABAABAABBBAAAAA BBBBABBBBBBAAAABBBABBAABABABAAABBAABBBBABBAA
PoxBBAB-ABBBBABBBBAAABAABBABBBABBBAAABAAABBAAAAAABABB ABBAABBBABBBBBABBAABABABBBAABABAABAAABAAAAAB
PubBBABBAAAAABBABBBABABABAABBBBABAABABABABBBBABBBBAAB ABBABABABBABAABBBAABBBBBBAABAABABAABBAABABAA
RhABAABAB-AAA-ABBBBBBBBBBBABABABBABABBBBBAAABABAAABB ABBBAAABAB-ABBABBBABBBBAABAAAABB-BAAA-AAABBB
Ris44ABBAABABBAAAAABBBABABBAAAAAAABBBBBAABAAAAAAABABABA BAABBAABAABAABAABBBBBABBBAAAAABBABABBBBABBAA
robABAAABBAAABBAAAAAAABABBBBAABABBABABABBAAAAAABBABAB BAAABAABBBAABABAAAABABBABAABAABBABABBABAAAAB
srhBBABAAABBBAAAAABAAAAAABABBBABAAABABBABAABAABAAABBB ABBAABBABABBAAABAAAABBAAABAABAAAAABAABAAAABA
Tef1BAABABABAABAABAAAABBB-BBBBBBAABAAAABBBABAABBBBAABA BBBBBBBBAAABBABAABAAAABBAAABABAAABAABABBAABB
Tha1BBABBBBBAAAABAAAABABABBBAABBABAAABAAAABABBAABBAABA BBABBAAABABBAABBAABBAAABBABBABBBAABBABBBAAAA
vrs1BBBBBABBBAAAABAAABBAABBABBBABBAABABBBAAAABBABBAABB AAAAABBAABBBBBBABBBBABBABBABBABBABBBBBAAAAAB
WG380AABAAABBBBAAAABABBABAABABAAABABABABAAAAAABAAABBAABA AAABBAAABABAABBBAABBBAABBAAAAABBAABAABBBBAAA
WG380BABBAABABBAAAAAABBABABBBAAAAAABBABBAABAAAAAAABAAAAA BAABAAABAABAAAAABBABBABBBBAAAABAABABBBBABBAA
WMC1E8ABBABBABBBBBAB-ABBABABABABABBBBBBBAAAABBAAABBBBBBA BBABBBABBBAAAAAAAABBABAAABBAABABBABAAABBAABB
wstBAABBAAAABBABABBBBBAABAAABBABAAAAABBBAAAABBBABBAAB ABBABAAAABABABBBAABBBABBABABBABBABABAABBAAAA
X1.1ABAABBABAAB-AAABBB-BBABAAAAABABAABAABBABAABBABAAAA BB-BABBBBABAABAABBAABAABABABAAABBAAABBBABBBA
X1.2ABAAABBBBAA-ABABAABBABBBAAABABABABAAAABABAAABBAABA AAABB-AABABAABBBAABBBAABBABAABBBAABAABBBBAAA
X2.1BBBBABBBBBA-BBBAAABAABBABBBABBBAAABAAABBAAAAAABABB ABBAA-BBABBBBBABBAABABABBBAABABABBAAABAAAAAB
X2.2BBABBABBBAA-ABAAABBB-BBABBBABBAABABABABBAABAAAAABB ABAAB-BAABBBBABABABBABAABBAABABBABBAABAAAAAB
X2.3BBBBBBBBBAA-BBAAABBAABBAABBBBBAABBBBBAAABBBABBABBB ABABA-BAABABBBBABBBBABBABBABBABBABBBBAAAAABA
X2.4BAABBABABBA-BABBBBBABBAAABBABAAABBBBBAAAABBBBBBAAB ABBBBB-ABBABABBBAABBBABBABABBABBABBBAABBBAAA
X2.5BAABBABAABB-BABBBBBAABAAABBABAAAABBBBAAAABBBABBAAB ABBABAAABBABABBBAABBBABBABABBABBABABAABBBAAA
X2.6BAABBABAABB-BABBBBBAABAAABBABAAAAABBBAAAABBBABBAAB AABABAAABBBBBBBBAABBBBBBABABBABBBBABABBBBAAA
X3.1AABAABBAAAA-BABABABAAAAABAABBABAAAAAAAABABBBBABABA BBAABABBAAAAAABBABBAAAABABABAABBAABBBABBBAAB
X3.2BBBBBBBABAB-ABBBBBBBAABABBBAAAAABBAABABABABBAABAAA BBBABBBAABABABBBBBAABBBBBABBABBBBBABAABBBBAA
X3.3-BB-BBBABAB---BBBBBBAABABB-AAAAABBAABABBBABBAABAAA BBBBBB-AABA-AABBBBAABBBBBABBABBBBBABAAABBBAA
X4.1ABAAABAABAA-BBBBBABAABBBBBAAAAABBBBBBAABABBABBBAAB BBAAAABAABBABBBABABBBABBABABBAABBBAABBAAAAAB
X4.2ABAAABAABAA-BBBBBABAABBBBBAAAAAB-BBABAABBBBABBBAAB BBAAAABAABBABBBABABBBABBABABBAABBBAABBAAAAAB
X4.3AABAABAABBA-BBBABABAABBBBBAABAABABBABAABBBBABABBAB ABAAAABAABBAABBABAABAABBBAABBABBBBBABBAAAABB
X4.4AABAABBABBA-ABBAAABAABBBBAABBABBABBABAAAABBABABBAB BBABABABABBAABBABAABAABBBABBABBBBBBABBAAABBB
X4.5AABABBBABAA-ABBBABBAABBABAABBA-BAAAA-AAAAAAAAABBBA BBA-ABA-BBBAAABABAABBBBAAABBABBBBBBABBABABBB
X5.1ABAABBABAAB-BBBABBBBABABBBABABBABABBBBBBBABABABBBB BBBBAAABBABABAABABBBABABABAAAABBBBAAABAAABBA
X5.2ABBAABABAAB-BBBABABBABABBBAAABBABBABBBBBBBBABABBBA BBBBAABBBABABAAAABBBABAAABABAABBABBAABABBBBA
X5.3ABAAABABAAB-BABABAA--AABBBAABABABBABBABBABAAAABBBA BBABA-BBBAAAB--AABBAABAAABBAABBBABBABAABBBBA
X5.4ABBABBABBBB-ABBABBABABABABABBBBBBBAAAABBAABBBBBBBA BBABBBABBAAAAAAAAABBABAAABBAABABBBBAAABBAABB
X6.1ABAAAABBAAB-BAAAAAABAABBBBAAABABBABABBAAAABABBABAB ABAABAAABBAABABAAABAABBABBABAAABABABBABAAABB
X6.2ABAAABBBAAB-BAAAAAABAABBBBAAABBABABABBAAAAAABBABAB AAAABAABBBAABABAAAAAABBABAABAAABABABBABAAAAB
X6.3BBABABBAAAB-AAAAAAABABBBBABBAABABAAABBAAAAAABBABAA BABBBAABBAABBABAAAABABBABAAB-ABBABABBABAAAAB
X6.4BAABABABAAB-ABAAAABBBABBBBBBABBABAABBBAAAABBABA-BA BBBBBAABAAA-BABBABAAABBBAAABAAAAABBAAABBAAAB
X6.5BAABABABAAB-ABAAAABBBAABBBBBABBABAABBBABAABBBAAABA BBBBBBA-AAABBABAABAAAABBAABBABAAABBAAABBAABB
X6.6BABBABABAAB-ABAAAABBBAABBBBBBBABBBAABAABBAABBAABBA AAABABAAABABAAAAAABAAAABAABBABAAABBAAAABBABA
X7.1AAAABBABAAA-ABAABBABBABABBA-AABBBBABBBABBBBBBAABBA BABABBABBBBAABABAAAAABBAABBABBBBBABBBBAABBAA
ZeoBAABBABABAAABABBBBAABBAAABBABABABBBBBAAAABBBBBBBAA ABABBBABBAABABBBABBBBABBBBABBABBABBBBAABBAAA

[ Export mapping scores ]