Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: BE403152-6D

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Probe
BE403152-6D
Data at Wheat_SNP
BE403152-6D
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
SNP A>G;T>A at 120;381
SNP T>A;A>C;G>C at 180;447;465
Reference sequence GGGAAACACATTATGAGCTCACAGAACCATTTGCTTGTGGCATCAAAACTGGGCATCCAATTAAACTGGCAGTTGCGAGCAAATCCACAGAAAATGCATACCAAACGTTTGTTCATTTCAGTCTCAACCAATTGAGCTAGAAGCTTTTCGGTTTCAATCTGCACAGATGAACATGTTAAAATCAGCAAAAATAAAGGATAAAAGAAAATATATCAACTTCACATCAATGATCGAAAGATGATTTCATGTGTTACAGTACCTGAGAAAGTTGAGCTGAGTCATCAGATTCAGGACGGAGAAGCAGCTGCATTATAAAAAAACAACTATGTTGAAGCAACAGAAACCTGATGTCAATTGTGGGATTCTGTGAATTAACTGAGTCAATGCATACCTGCTGCCTAATAAATTGGGGCAAAAACTCAAATAGCGCAGATGCCCAAGGTGAAAGTTGAGAGGAGATATTCTCAACGGAAACACCTTTACCGTGGAGGCCATTAATTTCCTACAGTCAACAGCTATCATCAGTGAAGTTGTAAATCAATACTTTTTTTACATAACAAGCAGGTGATCTGCGTTTGCATTATGTAGGGGGGAAACTGTTACTTATCTCAGAGCTGGGATAT
Reference sequence AGAAAATATATCAACGTCACATCAATGATCGAAAGATGATTTCATGTGTTACAGTACCTGAGCAAAGTTGAGCTGAGTCATCAGATTCAGGACGGAGAAGCAGCTGCATTATAAAAAAACAACTATGTTGAAGCAACAGAAACCTGATGTCAATTGTGGGATTCTGTGAATTAACTGAGTCAATGCATACCTGCTGCCTAATAAATTGGGGCAAAAACTCAAATAGCGCAGATGCCCAAGGTGAAAGTTGAGAGGAGATATTCTCAACGGAAACACCTTTACCGTGGAGGCCATTAATTTCCTACAGTCAACAGCTATCATCAGTGAAGTTGTAAATCAATACTTTTTTTACATAACAAGCAGGTGATCTGCGTTTGCATTATGTAGGGGGGAAACTGTTACTTATCTCAGAGCTGGGATATGTCGTAAATCCTTAATCATACAACAAATAATAAATGTAAGTGGATACTCATAAGACATATATATATTTACCTGTAGAAGAGCATATAATTCAGGAATACTCTCCACAAGGC
Type
EST
SNP
PCR primers
BE403152_cpF1_UCD TTATTCCTGAGGGCCTTGTG
BE403152D_R1_UCD AAAGGATAAAAGAAAATATATCAACGTC
Sequence
NSFT03P2_Contig16816
Linkage Group
6D
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01