Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: BE404580-3B

Probe
BE404580-3B
Data at Wheat_SNP
BE404580-3B
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
SNP DEL at 1157
Reference sequence ATATATAGTCAAAGTCAGTGATACCAGGCTTGGAGGGATGGGTGGGGGAATGAAACCTCAGTAATGCTGACTTAAGCTCTGGAACAGAATGCAGACACTGAAGAGTGGAATTCATGTAACATGTATTCCCCAAGTTATAGAGACCAGCACTATGCCCCTGGAAGTCACAAGAACAACCTTACTTGTAGCATAGATAGAGAACACCCAAAACCAAACCACCACGCTGGAGCTAAAGTCAAGAGATACTATTCTGATTGGTTTGATGCCAACATTTGGCAAAATCAAAAATTTGTAAAAATTTGGCACCTTCTTGTGAACCTGGCAAGAAAAGTTGGTAACCAACCAATTGCTAGCAAATATTTGGCATTTGCCAAATTTTGTATGCCAACTTTTGACATCAAACCTATCATGCTCTATATACAAATGATTTCATACAGAACTATAGAAGTTATACTTGCTGCATATAGTACCCTGTTGAGACTGATTATATTGGTTCATGATCAGCATCTTAGTTACGTTAAACTGGCTATCCAAAAAAATATTATTGGTTCATGATCAGCAACTTAGGGGGTGTTTGGTTCAGAAGTCTTAGGACTTTTTCTAGTCCCAGGGACTAATCAAAAAAGACTCTCCAGTAGAGTCTTTTTCTAGTCCCTGTAGAAAAAGTCCCTCCCGTTTGGTTCCTAGGGACTTTTTAGGGACTTTTTCTAGTCTTTGGGACTAAAAAGTCCCTAAACCAAACACCACCTTAGTTACATTAAACAGGCTATCCAAAAAAGTTCAACAACAACAACAAAGCCTTTAGTCCCAAACAAGTTGGGGTAGGCTAGAGGTGAAATCCAAGAAAGTTCAAGAAAGATAAATTCATATTTAGCGCAAGTGTCCAATCTGATCCACAAGTTGGAGCATGTGCTCCAACTAATGTCTCTCCATGGCTAGCAGGAAACGTAACAGTATTTACTAAACTCCACAATTTGATCTATTTCTTTTCTTTCTTACTTTTTTGCAAGGGGTAGTTTGATCTATTTCTAATACATGAAAGAGCACCTGCAGAGTGCAGATATATGTTGTAAAGACAAAGTTTATTATGATTCGAATTAGTAATAACTTAAAAGGTACAGATTAAGGCCTAAAAAACAACATCACATATAAGCATAGAACAAGAAGGCC
Type
EST
SNP
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01