Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: BE443596-7,4A

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Probe
BE443596-7,4A
Data at Wheat_SNP
BE443596-7,4A
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
SNP DEL at 697
Reference sequence AAGCACTCCCGCTGCCCTCCCCATCTTGTTGACCCTGCAGATGAAATCATTTCAGTACATCGTTACTAAGAAGTATTAGGTTGTTTCAGGCTCTTCTCACAAGATTAAGATGAGCTGCCACAAATTTATTAAGATAACCATCAATGCAGATAAGGTTTGTTAAGATCGTCTCCCGATCATGCGAAGTGCACTAAACAATTGCTAGTACAAAAAGTAGATCATGTACTAGTACAATATTTCATTATCCATTAGAACCCACATGATAACACACATGACTTCCTGTCTGCAGGAGCTATGATTGGTACAATATCATACTCAGAATAGAAAATCATATACTGCGAAATCCCGCATAATTTCACCAACAATCCACGCGCACAAGCAAGATATCTCCCCCAAAAGGCTAAATGGTTCTCTTCTCACCCCTCGTGGACCGATTCTCCGACCCAAATGAAACCAAGACCACAAATTTTTCACCTGAAAAAACATGGATATCGACCGTAGCAGCGAAGTCAACACTCAAACACCCAGCGGCCAGCCACCACGAACAGGCCATAATCCAGCAGATCTACTCTTATCTTGTCCACTAATAAGCGGTACAACGCCAAGCCATGTAGTAATAATCAAACAAGCGAGGGAGGGGGCCGATTCGTTTCTCTCAATCAAGAAATAAACGGCCAGGGATAGGAGGAGGGGGGGGACTGCAAGCAGTCGAGATCTTTACCTGACTTCTGGGTTGCCGGT
Type
EST
SNP
Sequence
NSFT03P2_Contig14991
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01