Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: BE498849-7B

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Probe
BE498849-7B
Data at Wheat_SNP
BE498849-7B
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
SNP DEL;T>A;DEL at 37;52;678
Reference sequence GGGACGAAGGGAGTCTTAGATGGACTCACCCTGAAATATCAGCAAGGCAGCTCGTTATTTCCAAATCTAAATAGGCTTTTATTCACTGTTGGGTCAACAAAGTTGAATCCAGACCATGCTTTTTACCTTATTGGCAGGGAACCCAGTATAACACCACTGCAGTTGAGAGCAGCTGTAGCACTTTCAGCCTGAAAATTAAGAAACAAATGAACCTCCAGGCTGAACTTAGTTCTGAAATGAAAAATACCACCACCACTACTATGCCACAAAGGACTAGCCAAGGACATTGCTGTTACAACAGGAAAGAAGTTGCATACACACATGAACTTCATTTCCCAAAATACCCTGCATCGAAAGGCCCCAAAATCCAAGAAAATGTAACTAACAGAGCCATTTATACAGCACACGTATAGCAATTAGAGATTGTCCTGAACAACAAACAATGCTGACTATGATCAAGTTAATGCACTAAGCACGAGGACAACAAGCAACAGTAGATCTTGCTAACTAATAACTTCTCAATAGAGAGAGTACTTGGGACCACTCCAGGTTCAAAGAAATGATCTTCAGACATCCACCTAAACTGACATGCAATGCTACACATCAGGACATCAGATCATAACTCATAACATAATAGAGTACCAACCAACGAAAGTTGTGAGTTTATAAAGCAAGTAATGTTCAGGAAGACTA
Type
EST
SNP
Sequence
NSFT03P2_Contig8456
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01