Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: BE517872-2B

Probe
BE517872-2B
Data at Wheat_SNP
BE517872-2B
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
SNP A>G;A>T;A>G;A>T;A>T;G>T;C>T;A>T;G>T;T>A at 515;517;522;572;585;586;618;619;620;626
Reference sequence AATGAAATATTGTTAATAGTTTCTCAAAAGACACACGACACAATTGCTTTCTGTGAAACCACTATACCAATATAAATTGCTTTGCCGCCAAGGCCACCATAGTCCACGGGAATTTGGACGTTGATTGCTAGCTGAATCCTACAAAAGCTGGCACTTAGTATGGTAATTTTCTTCTGAAATTGCATTGAATCATAGTAGGTGCACATACCCCAGTTGAGTTTTACCAATTCCTGGAACCCCACCTGAATAAATCTAGTAGCTGATTAGTCTATTCACCACAGATACATCAACGGGCATACTGTTTTACATAAAGAACTAAACAGAGAAAAATGGAAGCCCTTATGGGATGTTCATGCACAAGTGATAAAAAGAATAGAACAAAGACTCACTAACTTCATCCTGCAAAAGAAAAAAAGACTCACTAACTTCATACAATTATCACAACAGTAGAATAAGTTAACAGCACTATTGCTAGAAGACAGGAGACCAAGAAACAAGCTATAGAAACAGAGCTAAAGGATAAACAGACTAAAAATTTGCCCAGTCGATTATATGGTTAACCAAGAGGTCCAATGCATTCCTTCAGCAAGAAAGATGTTAAAAAGGCGCACCTATCTCAGTAACTTCTTTACAATGAATCCCTCCACCAAGTATGCC
Type
EST
SNP
Sequence
NSFT03P2_Contig5603
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01