Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: BF200918-2A

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Probe
BF200918-2A
Data at Wheat_SNP
BF200918-2A
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
SNP G>C;INS;G>A;G>A;G>A;G>A;G>A;G>A;A>T;G>T;G>A;G>A;T>G;G>A;C>T;C>T;A>T;G>A;A>C;A>T;G>A at 47;86,1;141;174;181;218;277;282;297;388;440;456;549;593;618;633;638;700;718;721;788
Reference sequence TCTGATTGATAACATGAGTAAAGAATCTTAGTTCAGTCCCATTAAAGAAAACAAGGCTGACCATTTTGCTAAGAAATATTACCAGCTATTCTTAAAATGAACATAATAACCAAAAATACTGAGTCAAAAAAAAAAACCTCGGACAAGAAAGACTGATGCGCTAAAGCATTAACGGGCCCAGGCATAAACTCCCCGTTTCCACTTTCAAGGGTCTTAAGAAGTAAAGTAGCCCCGTCGGGATGCAACACAAACTTCCTCAGAAAATCAATAACTGTAGGGTAGAGAGATGGGCAATTATTTCAGATGAACCAAAAATCATCTCCTTCAAAAACATAAGGCAGCTTCAAATATCCAAACATAATACACTAGTTGTTAAACCCAAGCAACGGTCCCACTAATATTAGATAAGAATGTTTTACTGCGAAAAGCATCTGGAACAGAATCCGCGGGTAAAAGATAGCTCCATAGGAGAAAACAAGCTCCGGCATTCTTAACAGTTTGTCACCTTCGGGGAGAACATTGGGAAACCAAAATATATCTGGGTCGGTTGAATTTTATCTGATTTCTTTGACCAATACCAAGGCTTTATAACGAAATTGTCCTCATCCGGGGAGGAACCAATAATATTTCTCCCTTTAAACGCTGAGAAGCTGACATTTTTCCAAATAACAACTTTAGCTCTACAATCAAACTTTTGGCGGGAAAAAAGAGCATGCCACAATTAATTGAAACTATCAACTACAACACCGTAATTATTACATTATAATAGCTGACGGTAATTCAATAAGACTAAGAGTC
Type
EST
SNP
Sequence
NSFT03P2_Contig11538
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01