Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: BQ160340-3D

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Probe
BQ160340-3D
Data at Wheat_SNP
BQ160340-3D
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
SNP A>C;T>A;C>T;DEL;A>G;C>G at 221;325;381;601;687;696
Reference sequence ATCAATCGGTTAGTGTATGGTTAAAACTTGTGGCTACAAGAAAATCCTAAATTGCAGCATGTTCAAGTAAAGGGCGATTTTTTCATCCTCAGATGTTGCATCAGTTCTCACGAGGTTCAAACAATGTAGGCAATAAGGTTTTGCAACTCATCATTGGTGAGTTTTTAGCTAGAGGCAGCAGGCGAAAAATACAAGAGCCGAAAGAGCCTTGATAATAGTAAAATAATGCACAAGCCTCAGATGCTGCAATTAGTAGACTGCCTCCGTCCCAAAAAGCTTGCCTTATACTCCCTCCGTCCGAAAATACTTGTCATCAAAATGGATTAAAAGAGATGTATCTAGAATTAAAATACATCTAGATACATCCCCTTTTTTCCATTCTGATGACAAGTATTTCCGGACGGAGGGAGTATTTGTCAAAAATGTAGGCAATAACTTCACTCATCATCAGCACTACCCCAGAAATGCAAACTAACATCTGAACTCTAGACCAAACAATATATACACTGGGATCGTTCCATCCTCAGATGTTAAATAAATTCTCACAAGATTGGTCAAACAATGTAGGGAATAAGGTTTGCAACTCATCATAGGTAGAAAAGCCCAGAAGCCAAGTAACCGAATGTAAATAATAAAAATATATAGAAAAAGAATCAATGAATTTTTAGTGCATTTTTTCATCCTCAAACGTTGCACAAGCTTCTCATAAGATTGA
Type
EST
SNP
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01