Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: BQ161544-6D

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Probe
BQ161544-6D
Data at Wheat_SNP
BQ161544-6D
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
SNP G>T at 104
Reference sequence CAAAAATATTATCTTGGTTTATAGTCAGCTGACAGATTACAGCTGCTTTCTGACAATCTCGAGACCAGAAGGGTAAGCTAAAACGACTACTCGTGATCATGCTGACAGATTAAAAAAAGGACTAGGAACTAAAGCTATTTAGCACCACATTAATTACAGAACAGGTCACGTGCATTTATTTTTAATTATTATCAGTGCAAATTTTACATCGTGTTACAACACCCTCCATATGCATTACTCATTAGAATGTTCAGTTCAATTGCTGACCACTGACCATTAGCCACAATCAATGTTTGAAGAGTTAAAAATATAAAGGTTACATGCTGAAATAAGCATTATGGTTCGGAACACTTAAGTGATAATAGACAAATACATACCTATGTGCCTCCTTCGCTAAGTTAAGAGCAAGGCCTTCTACTGGACCAATGGAACGGTTCTGGTCAACAACGTAGATGGTCTGATCAAATTCTTCTGGTGCCCCTTCAGCTGGAGACATCTGAATTTTTGTTGATAAAAACAGATAAAATTAGTTAATACCGCATTGTGTCGTTTTCAATAGTGGGTTGCTATCACAAAAACTTACTGCTAAAGCATCGTAATGCAACCCATCATAAATGAGCATTGCCCTCTCATTGTAGTTCTTCCCCTGTATCAGTGGATGTAAAGGTAAGAACTAGCAAAAGATTCTGAACAAACAGAAGTAAACATATAGAGCCACCGACCTGACCATACAGATCACATCGTGTTGTCTGGATGTCATATGCAGCAATTTCACGCCCATAATATTCTGACAGAATTGAAAGTTCTATGGCACCTTTACAATGAAAAGAAGTGAATTAGTGAACTAAGCAGCAGCACACACTGACATATGATGAAAACCGCCATCAAACAAAAACTTATATGAAAATTAGTGTTTATGCCTGTAACAGATGTAGAACAGATACACCTCCACTGACCAACTGGAGTGCGTCATGTTACAA
Type
EST
SNP
PCR primers
BQ161544_cpF1_UCD TTGCGGTGTCTGTGTAGCTC
BQ161544D_R1_UCD TACTACTACCTCTGTAATTAGTTCATG
Linkage Group
6D
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01