Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: BQ166499-4A

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Probe
BQ166499-4A
Data at Wheat_SNP
BQ166499-4A
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
SNP G>T at 41
Reference sequence TTTCCATCCACTCTCAGGCCAGAGAACCTACAGAAGCACAGGAAGTTAAAAAAAAAGAAGCATAACCCTGGTATCATCATGTCATACTCTAAAGAGAAAAAAGGGAGGAAAGCTTCGTTTAACAAAAACAACACCTGTTCAAGAGATATCTTTCTTTATGTATATAACTTGGCATTGACCTTCTAATGTGCCAATAAAGTAGGAAGAAGATAGTAATTTATTTTAATAATAGGTTAGTGCAGAAGACGAGTCAACAAAAAATTGCAAATGTGGATGTGAAACATTGCCCTGGGGAATTCAGAGATAGCATACACTATGAGATTACATGCAAACGATGCTCTTGCACTTACATATTGCAGTGTAGAAAGCAATGACCGAATATTTCCTTCTTTTCCCTTTGACC
Type
EST
SNP
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01