Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: CD453438-5A

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Probe
CD453438-5A
Data at Wheat_SNP
CD453438-5A
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
SNP A>G at 86
Reference sequence TCAGTTATCCGAAGATAATATCAGAATGTCACTTTAAGGTCCTAACTTGTTTTGCTAACCAAAGAACAATTATTCTTACCATAACAGCCTATTTAAGATTGCCAGCATATGTAAGGCTGCTTGGCAAGGGACTAACTAATGTTCTGCAAACACAATATAATAAGGTTCTTGACAAAGTACTATACACATGCATGGACTCAAAGAACTCATGACAGCAAATTTTAACTATACATGAGTACTTGTTTAGTCAAACACCAAACATTTTCCTAGGAATATTGAAGGAACAAAGGCAAGCATCACCAACTTTTGGAAATGAAATTCTTGAAATTAAATTCAACAAGATAAAGGTATAAAGCTATCTACAAGCAGAAAATTAATAAACAATACTGTCAAGAAAAAGGAACAAAAAATCACTGACCTTAGAATCAGAACTTGGTGAACTCGGGTATGAATTTGAAGGCCTCTTTGCACCATTTTCTTTAGCACAATCCGCACACAGGAAAGTATCCAACTTTTTG
Type
EST
SNP
PCR primers
CD453438A_F1 GCTTAGCGCATTCAGTTATCCG
CD453438_cpR1 CATTGAGCAGGCCAAAAAGT
Linkage Group
5A
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01