Query (optional)   in Class  

GrainGenes Protein Report: FB814608_1.AA

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Protein
FB814608_1.AA
Peptide
MALLVGGTLNPTTHLSLRSRAGRNSENVWLRSAASSQTSKGRFCNLTVRA
GTPSKPSEPIGPVFTKLKPWQIPKRDWFSKDFLFGASTSAYQIEGAWNED
GKGPSTWDHFCHTYPERISDGTNGDVAANSYHMYEEDVKALKDMGMKVYR
FSISWSRILPNGTGKPNQKGIDYYNNLINSLIRHGIVPYVTIWHWDTPQA
LEDKYGGFLDKQIVNDYKYFAELCFQSFGDRVKNWFTFNEPHTYCCFSYG
EGIHAPGRCSPGLDCAVPEGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVELFKAHYNK
HGDSKIGMAFDVMGYEPYQDSFLDDQARERSIDYNMGWFLEPVVRGDYPF
SMRSLIGDRLPMFTKEEQEKLGSLCDIMGLNYYTSRFSKHVDISSDYTPT
LNTDDAYASSETTGSDGNEIGPITGTYWIYMYPKGLTDLLLIMKEKYGNP
PIFITENGIADVEGDPEMPDPLDDWKRLDYLQRHISAVKDAIDQGADVRG
HFTWGLIDNFEWGSGYSSRFGLVYIDKEDGNKRKLKKSAKWFAKFNSVPK
TLLKTTNNNATVTASVSV