Query (optional)   in Class  

GrainGenes Protein Report: FB814608_1.protseq

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Protein
FB814608_1.protseq
Peptide
MALLVGGTLNPTTHLSLRSRAGRNSENVWLRSAASSQTSKGRFCNLTVRA
GTPSKPSEPIGPVFTKLKPWQIPKRDWFSKDFLFGASTSAYQIEGAWNED
GKGPSTWDHFCHTYPERISDGTNGDVAANSYHMYEEDVKALKDMGMKVYR
FSISWSRILPNGTGKPNQKGIDYYNNLINSLIRHGIVPYVTIWHWDTPQA
LEDKYGGFLDKQIVNDYKYFAELCFQSFGDRVKNWFTFNEPHTYCCFSYG
EGIHAPGRCSPGLDCAVPEGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVELFKAHYNK
HGDSKIGMAFDVMGYEPYQDSFLDDQARERSIDYNMGWFLEPVVRGDYPF
SMRSLIGDRLPMFTKEEQEKLGSLCDIMGLNYYTSRFSKHVDISSDYTPT
LNTDDAYASSETTGSDGNEIGPITGTYWIYMYPKGLTDLLLIMKEKYGNP
PIFITENGIADVEGDPEMPDPLDDWKRLDYLQRHISAVKDAIDQGADVRG
HFTWGLIDNFEWGSGYSSRFGLVYIDKEDGNKRKLKKSAKWFAKFNSVPK
TLLKTTNNNATVTASVSV
From Database
GenBank
Corresponding DNA
FB814608_1.cds