Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: AV911040

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Sequence
AV911040
External Databases
Data at GenBank
Data at EMBL
Data at DDBJ
TIGR Gene Index
TC159664
NCBI UniGene
Hv.9344
DB Remark
Locus Source: Hordeum vulgare subsp. vulgare
UniGene title 'CDNA clone: FLbaf176g07, mRNA sequence'
Keyword
EST
Species
Hordeum vulgare subsp. vulgare
Cultivar
Akashinriki
Clone Library
K. Sato unpublished cDNA library, cv. Akashinriki vegetative stage leaves
Tissue
leaves
Developmental Stage
vegetative stage
Data Source
genbankRelease 135, Apr 15 2003
genbankUpdated Nov 2006
Title
AV911040 K. Sato unpublished cDNA library, cv. Akashinriki vegetative stage leaves Hordeum vulgare subsp. vulgare cDNA clone baak11n06 3', mRNA sequence.
Strain
vulgare
Clone
baak11n06
Probe
baak11n06
Remark
DB_xref: taxon:112509
Feature: source: mol_type = 'mRNA';
Locus Comment: Contact: Tadasu Shin-i; Center For Genetic Resource Information; National Institute of Genetics; 1111 Yata, Mishima, Shizuoka 411-8540, Japan; Tel: 81-559-81-6856; Fax: 81-559-81-6855; Email: tshini@genes.nig.ac.jp.
DNA
tgcatacagtacatgttatggatttctgaagcaaggtgtacaggtgtatt
tctgagtgtaattatacaaaaagattaccacaaaaaagttctagtattcc
actgttcccaaacaagaaaaagtaggaaaataaatcatctcctatgtatg
caccatcgtcggccagagtctgtctaggagtctagacagcttcctgcctc
acacatgagcagcactgattgaaaacatgatcttgatccatgcatgcatt
ttcgacaccagagatgagcttgatccatgcatgcattcttattaatgtga
gcaaagcaatccgagtgcccgtatcatgtactcatacaagcaagaaggcg
ttccagcaccgtaaaggatgcatcttcgtgccgctcaaactgatgcgtga
aggcacgaaacataatttcctcaattacaaagcgcatgaatgccttcaag
aaagctttggaatgttgaaaccttgaaggcgcttcagaattgtgagacgg
atcaaacaagcccagaaagaacttacatttgccaggtaactctagaccta
atgcaaagcttcatttcgacaaattcctattctttcctattctgtacact
agtttggtaacctgcagtaaaccatttttcctatg
BLAST
BLAST Search