Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: BJ454627

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Sequence
BJ454627
External Databases
Data at GenBank
Data at EMBL
Data at DDBJ
TIGR Gene Index
TC170601
NCBI UniGene
Hv.5586
DB Remark
Locus Source: Hordeum vulgare subsp. vulgare
UniGene title 'CDNA clone: FLbaf52l07, mRNA sequence'
Keyword
EST
Species
Hordeum vulgare subsp. vulgare
Cultivar
Akashinriki
Clone Library
K. Sato unpublished cDNA library, cv. Akashinriki vegetative stage leaves
Tissue
leaves
Developmental Stage
vegetative stage
Data Source
genbankRelease 135, Apr 15 2003
genbankUpdated Nov 2006
Title
BJ454627 K. Sato unpublished cDNA library, cv. Akashinriki vegetative stage leaves Hordeum vulgare subsp. vulgare cDNA clone baak14c12 3', mRNA sequence.
Strain
vulgare
Clone
baak14c12
Probe
baak14c12
Remark
DB_xref: taxon:112509
Feature: source: mol_type = 'mRNA';
Locus Comment: Contact: Tadasu Shin-i; Center For Genetic Resource Information; National Institute of Genetics; 1111 Yata, Mishima, Shizuoka 411-8540, Japan; Tel: 81-559-81-6856; Fax: 81-559-81-6855; Email: tshini@genes.nig.ac.jp.
DNA
cgcgttggngttgccctggnaggggacaaacaacacgacaattattggca
caaaacgttcatacgatcactgattgtttgcagtttaacaacacttaggc
gcagaactcacgctagaacacctatacatattggttgtactttggcctca
tctctggatgatggcaaaaactcactaccatgtcttccgagttatgtaga
tagcaattcaaaagactagataaaggttggacatatgaccgggttggcac
aaggtcctggtgaatcagatgggactcatcagttgtcgttctgcctgagc
atctgtaggatggtgaggaacaggttgaggatgtcgaggtaaagttcaac
agaagcccagatgtactcgtcataagtgtggcgctttatcaagttctcag
tgtcgtagacgatgaagcctgagaacaccagagctccaaacccgccgatc
acagcattcgatgcaggtccaaatgggaagaagatctgggtaaagcttat
tacgaccaggatagtgagagcagaaaacagaaatggtccaaggtaactaa
attccttgcccttctttgaagcccagaatgtgtacgcagtcagagagaca
accacagctgaggtcagtaccaaagcctgaagcacaatggttccttcagt
gtttgcacaagccacaccaatgctgaagctcaagcacagagtgaacaaac
ccaagatagcaagattgtgcgggtgcctgtgctgatagatgtacaatggg
at
BLAST
BLAST Search