Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: L43928

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Sequence
L43928
External Databases
Data at GenBank
Data at EMBL
Data at DDBJ
DB Remark
Locus Source: Hordeum vulgare subsp. vulgare
Keyword
STS
primer
sequence tagged site
Species
Hordeum vulgare subsp. vulgare
Data Source
genbankRelease 135, Apr 15 2003
Title
Hordeum vulgare (clone ABC158) STS mRNA, sequence tagged site.
Strain
Steptoe
Clone
ABC158
Probe
ABC158
Remark
DB_xref: taxon:112509
Feature: source: mol_type = 'mRNA';
Locus Comment: Original source text: Hordeum vulgare (strain Steptoe) (clone:; ABC158) cDNA to mRNA.; Also published in the GrainGenes database 1994 (ACEDB derivative; for barley and wheat).
DNA
ctgaaaagctaggacaaaaataccgtgttgcgttgagaattgcgaaggac
cctaggttccagagattagcgtgcacacacaagggaacttatgctgatga
ctgtattgttgagagaattactcagcacaaatgctacattgttgccactt
gcgatagagattaagaggagatagaagtctggtgtcatcatgtatatcac
caacacaggtactcgatagacgactcctgagtctcaatgtgannnngact
gagatctggatagcgaatacacatcacagtgccagtctgattagatgatg
tgtgtactgccctgctgaatcgagctgattgtaaccgcttcaaaatttcg
taccaacctccttaggatatcattttcataaattttgtaaggaactttag
aagaatgtgtatcgttgtcctctgttttgagctgaactgtagccaacttc
ccagattgtttggtgttgttaatgttgcagactcaagg
BLAST
BLAST Search