Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: i_11_10217

[Submit comment/correction]

Sequence
i_11_10217
Species
Hordeum vulgare
Probe
i_11_10217
DNA
ttcaatatctcgggcaaatactaaagaaagtgaaataacccaatttgcca
gaaaaaacaaattgatgaacattacaaccacaaaatttggtctccacaaa
catgacgggtaaatttaggaRaagtgtgcaataaaacttgcagaaagatc
aacaaattattcgcttgatctacggagcctatcatgcaaaacgatagcaa
tctacacaacaggcaacagaaaatgaacagagggctatagc

GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.