Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: Barley1_00005

[ Submit comment/correction ]

Sequence
Barley1_00005
Data at PLEXdb
Probe annotation
Data Source
HarvEST:BarleyMay 2003, via http://www.barleybase.org/download.php
Title
Barley1_00005 contig from HarvEST v. 1.03 assembly 25 [Hordeum vulgare]
DNA
actcatgccaagcacactgagaaaggtaggaaccgggcaaatatggttat
tcttccactcaaaccctaacttttgcattcccctccgaatattgttagca
caaagctccaaattcttttagcaaaaaaggttatcaaagctaccctttaa
tcaaaatttccatgcagcagcactccaacaactaacagaaagtcagaaag
cacctcggtacttacgatgccagctgcttgtcacttcacatttcacttta
tatatatatatatatacatgtgatacgcctggctagctccaacaacatcc
cttctaattgataacaatggcgttcaagtaccagctcctcctgtcggccg
ccgtcatgctcgccattctcgtcgccactgccaccagtttcggggattcg
tgtgctccaggggatgcgttgccacacaaccctctcagagcctgccgcac
ctacgtggtcagtcaaatctgccaccaaggccccagactcctcacctcgg
acatgaagaggcggtgttgcgacgagctgtcggccatcccggcgtactgt
aggtgcgaagcgctgcgtatcatcatgcaaggggtagtaacttggcaggg
tgcgttcgagggtgcctacttcaaggactcgcccaactgccctagggaga
ggcaaacgagctacgccgccaacctcgtcaccccgcaggagtgcaaccta
gggaccatccacggcagcgcgtactgccccgaactgcagcccggatatgg
agtggtcttgtaataagttctaacgactagctcgatcatgaataagcatg
gtgcatcgatcaatggaccaatcgattgtatgcatctatgcccatgtgtg
atgtgtgttaaatcgtaataaagagcatcagagtattttcaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa
BLAST
BLAST Search

GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.