Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: Barley1_00036

[ Submit comment/correction ]

Sequence
Barley1_00036
Data at PLEXdb
Probe annotation
Data Source
HarvEST:BarleyMay 2003, via http://www.barleybase.org/download.php
Title
Barley1_00036 contig from HarvEST v. 1.03 assembly 25 [Hordeum vulgare]
DNA
cgcccacccgcctgtcgtcgccgtctcgctcctcgccgccgtcgcagccg
ccgcaaagatgccgttcaagaggttcgtcgagatcgggcgggtggccctg
gtgaactacggcaaggactacggccgcctcgtcgtcatcgtcgacgtcgt
cgaccagaaccgggcactcgtcgacgctcctgatatgatcaggtgccaga
tgaacttcaagcgtctttcactgaccgacatcaagattgacatcaagcgt
atccccaaaaaggcaactttgatcaaggccatggaggaagctgatgtgaa
aaccaaatgggagaacagctcctggggcaagaagcttattgttcagaaga
gaagagcatcgctgaatgactttgacaggttcaaggtcatgttggctaag
attaagaggggtggtgctatcaggcaagagcttgccaagctcaagaagga
ggttgctgcttagaataccttagtggatgttgcatgttgagttttttgtt
ccaagttggatctgctctatgttccagtgttcttaaagccagagttagta
caactgttttcaggaaactatttcatatcttttcatggctgttattgaat
acccaagctagtttgctacaaaaaaaaaaaaaaattcatttgaatgttgc
ttgtttatccatttgaaaaaaaaaaaaaaaaacgtttttacttgtgactg
tcattgtgttccagtggttattacctgttagaacttggcatgccctttgt
ctgtcactatagttggttacaatatataggttttgtcaaaaaaaaaaaa
BLAST
BLAST Search

GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.