Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: X02540

[ Submit comment/correction ]

Sequence
X02540
Subsequence
X02540_1.cds5961537
External Databases
Data at GenBank
Data at EMBL
Data at DDBJ
TIGR Gene Index
TC277662
Data at Gramene
Gramene-Protein Q41546
DB Remark
Locus Source: Triticum aestivum (bread wheat)
Keyword
gliadin
storage protein
Species
Triticum aestivum
Data Source
genbankRelease 135, Apr 15 2003
Title
Wheat gene for alpha/beta-gliadin storage protein.
Gene Product
gliadin
Remark
DB_xref: taxon:4565
Feature: source: mol_type = 'genomic DNA';
EMBL Feature
mat_peptide6471534Location: 647..1534
[ Show all 6 ]
DNA
aagcctatctagattacacgtaacaacttgtagaacattacaaaattgat
gtttgctaataacttctagaacactacaacacttgacatgtaaaaggaat
ttgatgagtcatggcctactaaagcaagttacattactactcttatgtat
cttaacatgccacacaagattacaaactaagttctgtgccagccatgctt
atctagtttatgtgtaaaaatttgcaaaacattacaaacttagtttcaga
aaactaggcaatctagattagtgtttgagttgtaaagtgaacaagatgag
tcatgcgtgttatcacacctttttggtggtggaatgatagtgcaacaaca
aggaactttaatgactagtccaagaatacacttgtaagtagtgccaccaa
acacaacataccaaattatgattttgggaagcatccaaacactttacaca
caagcaaatgccaattgtgaaagagatcatgccatgacagctataaatag
gcccgcatgatgatgatcatccttcctcatccatcattctcataagtaga
gtgcatcattcaaggcaagcaagcagtggtcaatacaaatccatcatgaa
gacctttctcatccttgccctcgtggcgaccaccgccacaactgcagtta
gagttccagtgccacaattgcagccaaaaaatccatctcagcaacagcca
caagagcaagttccattggtacaacaacaacaatttccagggcagcaaca
acaatttccaccacaacagccatatccgcagccgcaaccatttccatcac
aacaaccatatctgcagctgcaaccatttccgcagccgcaaccatttctg
ccacaactaccatatccgcagccgcaatcatttccaccacaacaaccata
tccacaacagcgaccaatgtatctacaaccacaacaaccaatttcgcagc
aacaagcacaacaacaacaacaacaacaacaacaacaacaacaacaacaa
caacaacaaatccttcaacaaattttgcaacaacaactgattccatgcag
ggatgttgtcttgcaacaacacaacatagcgcatgcaagctcacaagttt
tgcaacaaagtacttaccagctattgcaacaattgtgttgtcaacaactg
ttgcagatccctgagcagtcgaggtgccaagccatccataatgttgttca
tgctattattatgcatcaacaagaacaacaacaacagttgcaacaacaac
aacaacagcaactgcaacaacaacaacaacaacaacaacaacaacaacaa
ccgtcaagccaggtctccttccaacagcctcagcaacaatatccatcaag
ccagggctccttccagccatctcagcaaaacccacaggcccagggctctg
tccaacctcaacaactgccccagttcgcggaaataaggaacctagcgcta
cagacgctacctgcaatgtgcaatgtctacatccctccacattgctcgac
caccattgcgccatttggcatctttggtaccaactgagaagagaagaact
ctagtgctagatatatgaaacaccgttttcttagtccatgatttggtcgt
tgtagcagtgaaaaaataaagtgacatgcactatcatgtaagaacccgaa
ctatactagttcaaacttgggaataaaagacaaacacatgtcttgtctac
atatgattgtttgtttgagttccattcatgtgccatcacaagttcacccc
taa
BLAST
BLAST Search

GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.