Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: Z11439

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Sequence
Z11439
External Databases
Data at GenBank
Data at EMBL
Data at DDBJ
DB Remark
Locus Source: Pseudoroegneria spicata
Keyword
5S DNA
Species
Pseudoroegneria spicata
Data Source
genbankRelease 135, Apr 15 2003
Title
Elytrigia spicata (Pursh) D. Dewey 5S DNA.
Remark
DB_xref: taxon:4604
Feature: source: mol_type = 'genomic DNA';
DNA
ttttttaattttttttttgcgactcatgacaaacaaaacgcacgtgcgcg
atatatattaaccctgttatattatttttgacgtttgcgatatgtttaag
ctcgctgctcattactcacgcactctaggggcggcgttgtggcgcgaaaa
gcgttctcaaagggtggaaaatacgtgttgccgcggtatagagggagggt
ggaaaccgtggtaaagtcgtctccgtagttgagcgggagagtaagtagca
taggacacttatccattgttaggccaaggttgtcatggtagtaagaatgt
acaatcgtcattgttgtggcctaggaagtggcaagaataaggaacgaagg
gggggtaacatgtcggatgcgatcataccagcactaaagcaccggatccc
atcagaactccgaagttaagcatgcttgggcgagagtagtactaggatgg
gtgacctcctgggaagtactcctgttgcattccc
BLAST
BLAST Search