Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: Z11440

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Sequence
Z11440
External Databases
Data at GenBank
Data at EMBL
Data at DDBJ
DB Remark
Locus Source: Secale cereale (rye)
Keyword
5S DNA
Species
Secale cereale
Data Source
genbankRelease 135, Apr 15 2003
genbankDownloaded 2008-2009
Title
Secale cereale L. 5S DNA.
Remark
DB_xref: taxon:4550
Feature: source: mol_type = 'genomic DNA';
DNA
tttttaatttttttttgcgtgtcgtgagaaacaaaatgcacgtgcgtgat
atatattaacctcgttatattatttattgacgtttgcgatatttttagct
cgctgctcataactcacgcgtgtaggggcggcgttgtgacgcgaaaagcg
cgttctgagaagggaggaaaatacgtgttgctgcggtatagagggagggg
tggaaaccgtggtaaactcgtctccgtagctgggcgggagagtgagtagt
atagggcattagccattattaggcaacggtcgtgaaggtggcaagagtgt
aataccgtcttcgtactggacctgggagtggcaagcataaggcacgaagg
caggggtaacatgtcggatgcgatcataccagcactaaagcaccggatcc
catcagaactccgaagttaagcgtgcttgggcgagagtagtactaggatg
ggtgacctcctgggaagtcctcgtgttgcattccc
BLAST
BLAST Search