Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: Z11460

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Sequence
Z11460
External Databases
Data at GenBank
Data at EMBL
Data at DDBJ
DB Remark
Locus Source: Triticum monococcum
Keyword
5S DNA
Species
Triticum monococcum
Data Source
genbankRelease 135, Apr 15 2003
Title
Triticum monococcum L. 5S DNA.
Remark
DB_xref: taxon:4568
Feature: source: mol_type = 'genomic DNA';
DNA
tttttaattattttttgtacgtacatgaggaacagaacgcacgtgcgtga
tatatattaagcctgtcatcatatttttaacatttgcgatatgtttttag
ctcggagctcattagtcacgcgtctagggagagttggggcgcgaaaagcg
ttctgaaaggggtgtaaaatacggtgttgctgcggtatagagggaggggt
ggaaatcatggtaaactcgtcttcgtagttgagcgagagagtaagtagta
tagggcattatccattagtaggcgacggtgtaatggtagtaggaatgtat
agccgtcggtgtagcggacgtgggagtggcaagcttaagggatgaagccg
gggtaacatgtcggatgcgatcataccagcactaaagcaccggatcccat
tagaactctgatgttaagcgtgcttgggcgagagtagtactaggatgggt
gacctcctgggaagtcctcgtgttgcattccc
BLAST
BLAST Search