Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: Z11464

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Sequence
Z11464
External Databases
Data at GenBank
Data at EMBL
Data at DDBJ
DB Remark
Locus Source: Aegilops speltoides
Keyword
5S DNA
Species
Aegilops speltoides
Data Source
genbankRelease 135, Apr 15 2003
genbankDownloaded 2008-2009
Title
Aegilops speltoides Tausch 5S DNA.
Remark
DB_xref: taxon:4573
Feature: source: mol_type = 'genomic DNA';
DNA
tttttaattatattttccgccttgtgacaaacatatcgcacgtgcgcgat
atatattaatcccgttatattatttttgacgtttgcgacatgtttaagct
cgctgctcattcgtcgcgcgtcttggggcggctttgtggcgcgaagagcg
cgttctgataggggtgaaaaaactcgtgttggtgcggtatggagggaggg
gtgaaactgtggaaaactcgtcttcgtgattgagcgggagagtaagtagt
ataggacatcatccattgttagggaacggttgtaatggtagtgagaatgt
agaatcgtctgtggagcggacctgggagtggcaagcataagggacgaaga
cggggaaacatgtcggatgcgatcataccagcactaaagcaccggatccc
atcagaactccgaagttaagcgtgcttgggcgacagtagtactaggatgg
gtgacatcctgggaagtcctcgtgttgcattccc
BLAST
BLAST Search