Barley Galleon X Haruna nijo mapping data
 from Peter Langridge, Angelo Karakousis, Jodie Kretschmer, Sue Manning, and
 Sue Logue 
 Waite Agricultural Research Institute, University of Adelaide
 23 Sept 1996
 
 277 markers, 120 doubled haploids in the mapping population
 A = Galleon allele, B = Haruna allele, - = missing datum
 
 (If the text and blank lines are removed from the beginning of this file, the
 data can be reloaded into the application Map ManagerQTb8.  To perform this,
 select "Import text" from the file menu in Map Manager, and select this file.
 In the dialog box, select "Chromosome name," "Locus name," and "SDP" as the
 items present; delimiting characters between items are tabs, and those
 between records are returns.  Enter 120 as the number of progeny, "A" for
 Mat, "B" for Pat, and "-" for Unkn.  )
 
 1H	BCD1434	BBB-----BABBBABBABAABBBABBAAAABABBABABBAAABABBBAABBBBABBABABABB-ABABBBBBBAABAABBBBBAB-BAB-BBBAABA-BAABBBBAAABAAB-B-BABBB
 1H	ksuD14	BBB------ABBBAB-ABAABBBABBAA-ABABBABABBAAABA-BB--B-BB-B-ABABABB-ABABBBBBBAAB-ABBB--ABBBBB-B--AABAABAABBBBAAA--AB-B-BAB-B
 1H	ABG59	BBB-----B-BBBABBABAABBB-B-A---BAABABABBAABBABBB--BBBBABBA--BABBBABABBBBBB-ABAAB-BBB-BBB-BBBBBAABAAB--BBBB--AB-ABBBBBBBBB
 1H	BCD135	-BB-----BABB-ABBABAABBBABBAAAA-AABABABBA-BBABBBAABBBBABBAAA-ABB-ABABBBBBBABBAABBBB-AB-BAB-BBBAABA-BAABBBBAA-BAABBBBBBBBB
 1H	AWBMA35	BBB-----BABBBABBABAABBBABBAA-AAAABABABBAABBABBBAABBBB-BBAAABABB-ABABBBBBBABBABBBB-BBBBBABBBB-AABAABAABBBBAAABAABBBBBBBAB
 1H	AWBMA5	--B------ABB----ABAABBBABBAAA-AAABABABBA-BBABBBAABBBBABBAAA-ABB-ABABBBBBBABBABBBBBBBBBBAB-BBBAABAABAABBBBAAABAAB-B-BBBAB
 1H	BCD402	BBB-----BABABAB-ABAABBBABBAA-AAAABABABBAABBA-BB--B-BB-B-AAAAABB-ABABBBBBBABBABBBB-BBBAAAB-BBAAABAABAABABBAAA--AB-A-BBA-B
 1H	HOR1	BBB-----BABABABBABAABBBABBAAAA-AABABABBA-BBABBBAABBBBABBAAAAABB-ABABBBBBBABBABBBBB-BBAAAB-BBAAABA-BAABABBAA-BAABBABBBAAA
 1H	ABC156(B)	BBB-----BAAABBBBABAABBBABBAAAAAAAAABABAAAABABBBA-BBBAABBAAAAABBAABABBBBBBA-AABA-BBBBBAAABBBBAAAA-ABBBBA-B--A-AA-BA-BBAAA
 1H	ksuE19	BBB-----BAAABABBABAABBBABBAAAAABABBBAABAABBA-BBAABBBBABBAAAAAAB-ABABBBBBBABBABBBBBBBBAAABBBBAAAAAABAAB-BBA-ABAABBABBBAAA
 1H	ksuE18	BBB-----BAAABABBABAABBBABBAAAAABABBBAABAABBABBBAABBBBABBAAAAAAB-ABABBBBBBABBABB-B-BBBAAABBBBAAAAAABAABABBAAABAABBABBBAAA
 1H	BCD22	BBB-----BAAABABAABAAB-AABBAA-AABABABAABAABBA-BB--A-B--A-AAAA-AA-AAABABBBBA-B-BBAB--BBAAAB-AB-AAA-AAAAAA-BAAA--AB---BBA-A
 1H	BCD372	BBB-----BAAABABAABAABAAABBAA-AABAB-BAABAABBA-BB--A-B--A-AAAA-AA-AAABABBBBA-B-BBAB--BBAAAB-ABAAAAAAAAAAA-BAAA--AB---BBAAA
 1H	AWBMA27	--A-----AAAA----ABAA-AAA-BAAAAABABAAAABA-BBAABBAAAAABAAAAAB-AAA-AAABABBBBABBABBABAB-B-AAA-A-ABAAA-AAAAABBAAABAAB-A-BBAAA
 1H	BCD453(C)	AAA-----AAAABABAABAABAAAABAAAAA-A-AAAABAABBAABBA-AAABBAAAABAAAB-AAABABBBBA-BABB-BABBBAAAABABABAA-AAAAAA-B--A--A-AA-BBAAA
 1H	AWRM1	A-A-----AAAAB-BAABAAAAAAABAAABABAAAAAABAABBAABBABAAABBAAAAB-AAA-AAAB-B--BABB-BBABABBB-BBB-A--BAAA-AAAAABBAAABAAB-A-BBAAA
 1H	CDO580(A)	ABA-----AAAABABAABAABAAAABAAAAABAAAAAABAABBA-BBAAAAABBAAAABAAAA-AAABABBBBABBABBABABBBAAAABABABAAAAAAAA-BBA-ABAAB-AABBAAA
 1H	BCD207	ABA-----AAAABABAABAABAAAABAAAAABAAAAAABAABBA-BBA-AAAB-A-AABAAAA-AAABABBBBABA-BB-B--BBAAAA-A-ABAAA-AAAAABBAAAA--B-A-BBA-A
 1H	PSR544	ABA-----AAAABABAABAABAAAABAAAAABAAAAAABAABBA-BBA-AAABBA-AABAAAA-AAABABB-BABAABBAB--BBAAAA-A-ABAAAAAAAAA-BAAA--AB-A-BBA-A
 1H	VRN	AAA-----AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAABABAABAABBBBAABAAABABAAAAABAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBB
 1H	CDO98	AAA-----AAAAB-BAABAABAAAABAAAAA-AAAAAABAABBAABBAAAAABBAAAABAAAAAAAABABBBB-BAABB-BABBBAAAABABABAAAAAAAAABB--ABAABAAABBAAA
 1H	PSR929(A)	AAA-----AAAABA-AABAABAAAABAAAAA-AAAAAABAABBAABBAAAAABBAAAABAAAA-AAABABBBBABAABB--ABBBAA-ABABABAAAAAAAAABB--ABAABAAABBAAA
 1H	CDO1396	AAA------------------ABBBB-ABAAAAAAABABAAABAABBA-AAABBBAAABAAAABAABBABBBB--BABA--ABBAAAAABAAAAAAAAA--AA----A--A--A--A---
 1H	CDO419(B)	AAA-----AAAAABBA-BAABBAABBAABAAAAAAABABAAABAABBAAAAABBBAAABAAAA-AABBABBBBABBABA-AABBAAAAABAAAAAAAAA--AAB---AAAAAAAABABAA
 1H	ABC152(A)	AAA-----AAAAAB--AAAABBAABBAABAAAAAAABAAAAABAABBAAAAABABAAABAAAA--ABBABBBBABB-BAAAA-BAAAAA-AAAAAAAAABAAABBAAA--A---ABABAA
 1H	ksuI32(B)	AAA-----AAAABB-AAABABBAABBAABABAAAA-BBAAAABABBBAAAAABAAAABAAAAA-AAAAABBB-ABBABA-AAAAAAAAAAAAAAAAABA--ABBB--AABBAAAAAABAA
 1H	BCD442	AAA-----AAAABBBAAABABBAABBAABABAAAABBBAAAABA-BBAAAAABAAAABABAAB-AAAAABBBBABAABAAAAAAABAAAAAAAAAAABABAABBBAABA-BA-A-AABAA
 1H	cMWG669	-A------AAAAB-BAAAAABBAABBAA--BAAAABBBAAAABAB-BAAAAABAA-BBABAAB-AAAAABBABA-AABA--AAAABA-AAAAAAAAABA--AB-B--BA-BAAAAAAAAA
 1H	BCD310	AAA-----BAAABBBAAAAABBAABBAA-ABAAAABBBAAAABABBBAAAAA-AAABBABAABA-AAAABBABABAABAAAA-AA-AAA-AAAAAAABABAAB-BAAB--BAA--AAAAA
 1H	X7GLOB	AAA-----BAAABBBAAAAABBAABBAABA-AAAABBBAA-ABABBBAAAAABAAABBABAAB-AAAAABBABABAABAAAA-AABAAA-AAAAAAA-ABAABBBAA-ABBAAAAAAAAA
 1H	BCD304	AAA-----BAAABBBAAAAABBAABBAABABAAAABBBAAAABABBBAAAAABAAABBABAAB-AAAAABBABABAABAAAAAAABAAAAAAAAAAABABAABBBAABABBAAAAAAAAA
 1H	ABG702(A)	AAA-----BAAABBBAAAAABBAABBAABABAABA-BBAAAABBBBBAAAAABAAABBABAAB-AAAAABBABABAAAA-AAAAABAAAABAABABABA--ABBB--BABBAAAAAAAAA
 1H	AWBMA4	B-A-----BAAA--B-AAAA-BAABBAABABAABABBBBA-AABBBBAAAAA-ABBBBABABB-AAAAABBABABAAABAAAAAA-AAA-B-ABABB-ABAABBBAABABBA-B-AA-AA
 1H	PSR305	BAA-----BAAABABAAAAABBBABBAABABBBBABBBBAAAABBBBAAAAAABBBB-ABABB-AAAABBBABABAAAB-AAAAABAAAB-AABABBBA--ABBB--BABB-ABAAAAAA
 1H	CDO400	-BA-----BAAABAB-AAAABBBABBAABABBBBAAAB-AAAABBBBAAAAAABBBBAABABB-AAAABBBABABA-ABAAA-AA-AAA-B-ABABB-ABAABBB-ABB-B--B-ABAAA
 1H	AGA7	BAA-----BAAABABAAAAABBBABBAABAB-BBAAABBAAAABBBBAAAAAABBBBAABABB-AAAABBBABABAAAB-AAAAABAAABBAABABBBABAABBB---BBBAABAABAAA
 1H	pTAG558	BAA-----BAAABABAAAAABBBABBAABAB-BBAAABBAAAABBBBAAAAAABBBBAABABB-AAAA---A-ABAAAB-AAAAABAAABBAABABBBABAABBB--BBBBAABAABAAA
 1H	WG241	BAA-----BAAABABAABAABBBABBAABABBBBAAABBAAAABBBBA-AAAABBBBAABABB-AAAABBBABA-AAAB-AAAAABAAABBAABAB-BBBAABBB--B--B-AB-ABAAA
 1H	ABG55	BAA-----BAAABABAABAABBBAB-AABAB-BBAAABBAAAABBBBAAAAAABBBBAABABB-AAAABBBABABAAAB-AAAAABAAABBAABABB-B-AABBB--BBBBAABAABAAA
 1H	ABG373	BBA-----BAAABABAABAABBBABBAABABBBBAAABBAAAAB-BBA-AAAA-B-BAABABB-AAAABBBABABA-ABAAA-AABAAA-BAABABBBBBAABBBBAB--BA---ABA-A
 1H	BCD340(A)	BBA-----BAAAB-BAABAA-BBABBAABABBBBAAABBAAA-BBBBAAAAA-BBBBAA-ABB-AAAABBBABABAAABAAAAAA-AAA-BAABABB-BBAABBBBABBBBA-B-ABAAA
 1H	BCD351(C)	BBA-----BAAABABAABAABBBABBAA-ABBBBAAABBAAAAB-BBAAAAAABBBBAABABB-AAAABBBABABAAABAAAAAABAAA-BAABABBBBBAABBBBABB-BA-B-ABAAA
 2H	AWBMA28	BAB-----A-AA-BAAAAABBAAAABAAAB-ABAABBABA-BAAAAAABBBB-AAAAAB-ABA-BAABABBABAAABAABBA-BA-ABB-ABBBBAA-ABABABBAA--AA--BBBBBAA
 2H	ABG707(A)	BBB-----ABAABBAAAAABBAAAA-AAABA-BAABBABAABAAAAAABBBBAAAAAABAABA-BAAB-ABABAAABAA-BABBAAABBAABBBBAAAABABABB--BAAA-BBBBBBAA
 2H	CDO57	BBB-----ABAAB-AAAAABBAAAABAAABAABABBBABAABAAAAAABBBBAAAAAABAABA-BAABABBABAAABAB-BAABAAABBAABBBBABAABABA-B--BAAABBBBBBBAA
 2H	BCD205	BAB------BAABBA-AAABBAAA--AA-BAABABBBAB-ABAA-AAABBBBAAAAAABA-BA-BAABABBABAAABABBBAABAAABBAABBBBABAABAB-BBA-B-AAB-BBBBBAA
 2H	BCD175	BAB-----ABAABBA-AAABBAAAABAA-B-ABABBBABA-BAAAAAABBBBAAAAAABAABA-BAABBBB-BAAA-AB--B-BA-ABB-ABBBBABAABABA-BAAB---B---BBB-A
 2H	WG516	BAB-----AAAABBAABAABBBAAABAAABAAAABBBABAABAAAAAABBBB-AAAAA-AABA-BAABABBBBAAABABBBA-BA-ABB-ABBBBAB-ABABABBAA-BAAB-BBBBBAA
 2H	PSR108	BAB-----AAABBBABBAAABAAAABAAABAAAABBBABAABAAAAAABBBB--AAAAAAAAA-AAABBBBBBAAAAAAABAABAAABBAABBABABBABAAABBABBBAABABBBBBAB
 2H	ABG397	BBB-----AAABB-ABBAAABAAAABAAA-AAAAB-BABAABAAAAAABB-BAAAAAAAAAAA--AAB-BBB-AAAAAA-BAABAAABBAABBABABBA--AABB--BBAA-ABBBBBAB
 2H	ABC156(E)	BBB-----AAABBBABBAAABAAAABAAABAAAABBBABAABAAAAAA-BBBAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBA-AAAA-BAABAAABBAABBABA-BABAAA-B--B-AA-AB-BBBAB
 2H	WG222(D)	BAB-----AABBBAA-BBAABAAABBAA-BAAAABBBABAABAA-AAABBBBAAAAABAAAAA-AABBBBBBBAAAAAAABAABAAAAB-ABBABBBBABAA--BA-B-AAB-BBBBBAB
 2H	ksuA3(A)	BAB-----AABBBAABBBAABAAAABAAA-AAAABBBABA-BAAAAA-BBBB-AAAAB-AAAA--ABB-BB-BAAA-AA--A-BA-AAB-A-BABAB-ABAA--BA----A----BB-AB
 2H	ABG5	BBB-----AABBBAAABBAABAAABBABABAAAABBAABAABAAAAAABBBBAAAAABAAAAABABBBBBABBABBAAA-BAABAAAAABABBABBBBAAAAAAB--BBABBABBBBBAB
 2H	PSR117(B)	BAB-----AABBBAAABBAABAAABBAB-BAAAABBBABAABAAAAAABBB-A-AAABAAAAA-ABBBBBABBABBAAAABAABAAAAABABBABBBBAAAAAABABBBAB-ABB-BBAB
 2H	PSR131(A)	BBB-----AABBBAAABBAABAABB-ABABA-AABBAABAAAAAAAAABBBBAAAAABAAAAA-ABBB-BABBABBAAA-BAABAAAAABABBABB-BAAAAAAB--BBAB-ABBBBAAB
 2H	BCD339(A)	BAB-----AABBBAAABBAABAABBBAB-B-AAABBAABAAAAAABAABBBBAAAAABAAAAA-ABBBBBABBABBAAAABA-BA-AAA-ABBABBBBAAAAA-BABB--BB---BBAAB
 2H	ABC309	AAB-----AABBBA-ABBAABAAB-AA-BAABABBBAABAAAAAABBABBBBAAAAABAAAAB-ABBBBBABBABBAAAABAAAAAAAABAABABBBBBAAAAABABBBAB-ABB-BAAB
 2H	WG996	AAB-----AABBBABABBAABAABBAAB-AABABBBAABAAAAAABBABBBBA-AAABAAAAB-ABBBBBABBABBAAAAB-AAAAAAABAABABBBBBAAAAAB-BBBABB-BBBBAAB
 2H	ABC162	AAB-----AABBBABABBAABAABBAAB-AABABBBAABAAAAA-BBABBBBAAAAABAAAAB-ABBBBBABBABBAAAABAAAAAAAA-AABABBBBBAAAAABABBB-BB-B-BBAAB
 2H	CDO370	AAB-----AABBBABABBAABAABBAAB-AABABBBAABAAAAAABBABBBBAAAAABAAAAB-ABBBBBABBABBAAAABAAAAAAAABAABABBBBBAAAAABABBBAB--BBBBAAB
 2H	WG222(C)	AAB-----AABBBAB-BBAABAABAAABAAABABBBAABAAAAA-BBA-BBB-AAAABAAAAB-ABBBBBABBABB-AAABAAAAAAAA-AABABBBBBAAA--BA-B-ABB-BBBBAAB
 2H	PSR126	ABB-----AABBBABABBAABAABBAABAAA-ABBBAABAAAAAABBABBBBAAAAABAAAA--ABBBBBABBABBAAA-BAAAAAAAABAABABBBBBAAAAAB--BBABBABBBBAAB
 2H	ABC468	AAB-----AABBBABABBAABAABBAABAAABABBBAABAAAAAABBABBBBAAAAABAAAAB-ABBBBBA-BABBAAAABAAAAAAAABAABABBBBBAAAAABAB-BABBABBBBAAB
 2H	BMY2	ABB-----AAB-BABABBAABAABBAABAAA-ABBBAABAAAAAABBA-BBBAAAAABAAAAB-ABBBBBABBA-BAAA--AAAAAAAABAABABB-BBAAAAAB--B-AB-AB-BBAAB
 2H	ksuI32(A)	ABB-----AABBBA-ABBAABAABBAABAAABABB-AABAAAAAABBABBBBAAAAABAAAA--ABBBBBABBABBAAA--AAAAAAAABAABABBBBB--AAAB--BBABBABBBBAAB
 2H	ABG19	ABB-----AABBBABABBAABAABB-ABAAA-ABBBAABAAAAAABBABBBBAAAAABAAAA--ABBBBBABBABBAAA-BAAAAAAAABAABABBBBBAAAAAB--BBAB-ABBBBAAB
 2H	BCD386	AB------AABBBA-ABBAABAABBAABAAABBBB-AABA-AAAABAABBBAAAAAABAAAAA-ABBBBBABBABBAAA-BAAAAAAAABAABABBBBBA-AAAB--BBABBABBBBAAB
 2H	ABG14(A)	A-B-----AABBBBBABBAABAABBAABAAAABBBBAABAAAAAABBABBBAAAAAABAAAAA-BBBBBBABBABBAAA-BAAAAAAABBAABABBBBBA-AAAB--BBABBABBBBAAB
 2H	WG180	-AB------ABBBBB-BBAABAABBAAB-AABBBBBAABAAABAABBABBBAA-AA-BAA--B--BABBBABBABBAAAAB-AAAAAABBAA-ABBBBBAAAAAB-ABBAB-ABB-BAAB
 2H	CDO474	AAB-----AABBABBABBAABAABBAABAAABBBBBAA-AAABAABBABBBAAAAAABAAAAB-BBABBBABBABBAAAABAAAAAAABBAABABBBBBAAAAABAA-BABBABBBBAA-
 2H	CDO366	AAB-----AABBBABABBAABAABBAABAA-BBBBBAABA-AAAABBABBBA-AAAAB-AAAB-BBBBBBABBABBAAAABA-AAAAAB-AABABBB-BA-AAABAA-BABBABBBBAAB
 2H	ABG14(B)	ABB-----ABBBBBBBBBABBAABBAABAABBBBBBAABBAAAAABBBBBBABBABBBAAABB-BBBBBBBBBABBABA-BABBABAABBABBBBBBBBABABBB--BBABBABBBBAAB
 2H	MWG503(B)	BBB-----BABBABBBAABBBAABBABBBABBBBB-BABBABBBABBB-BBBBBABBBABABB-BBABBBBBB--ABBB-BB--BBAABBBBBBBBBBBAABAAB--B--BB-B-BBBBB
 2H	MWG503(A)	AAB-----AABBABBAAAABBAABBAAABABBB-BBAABBABBAABBA-BBB-AAAABAAAAA-BAABBBABBA-AABA-BBABABAABBBABA---BBAAAA-B--A-AABAB-BBBAA
 2H	ksuD22	ABB-----ABBABBBBAAABBAABBABABB-BBBBBAABB-BBABBBAABBBBBAAABBAABB-BAABBBAABAAAABAABA-BBBAAB-BABBBBB-BAAABBABBABBABBBBABBAA
 2H	CDO665(B)	A-------A--ABBBBAAABBABBBABABB-BBBBBBABB-BBABBBAABBB-BAAAB-AAB--BAABBBBABAAAABAABA-BB-BAB-B-BBBBB-BAAABBABB-B-AB---AB-AA
 2H	CDO1335(B)	ABB-----ABBABBBBAAABBABBBABABB-BBBBBBABB-BBA-BBAABBBBBAAABAAABB-BAABBBBABAAAABAA-A-BB-BAB-BA-BBBBBBAAAB-ABBA--A----ABBAA
 2H	PSR540	ABB-----ABBABBBBAAABBABBBABABBABB-ABBBBBBBBBBBBA-BBBBBAAABBAABB-BAABBABABA-BABA-BABBBBBAABBABBBB-BA-AAB-A--A--A--B-ABBAA
 2H	CDO373	ABB-----ABBABBBBABABBABBBABABBABBAABBBBBBBBBBBBAABBB-BAAABBAABB-BAABBABABAABABAABABBBBBAA-BABBBBBBABAABBABBABBAB-B-ABBAA
 2H	BCD453(A)	ABB-----ABBABBBBAAABBABBBABABBABBAABBBBBBBBBBBBA-BBBBBAAABBAABB-BAABBABABA-BABA-BABBBBBAABBABBBBBBABAABBA--A-BA-BB-ABBAA
 2H	CDO680	ABB-----AABABBBBABABBABAAABBBBABBAABBBBB-BABBBBABBBB-BAAABB-ABB-BAABBABABAABABAABABBBBAAA-AABBBBBBABAABBABBABBAB-B-ABBAA
 2H	AWBMA78	-------------BBBABABBABAAABBBBABBB-BBBBB-BABBBBABBBB-BAAABBAABB-BAABBA-A-AA----ABABBB-AAA-A-BBBBB-ABAABBABBABBA--B--BBAA
 2H	BCD266	ABA-----AABABABBABABBABAAABBBB-BBAABBBBBBBABBBBABBBBBBAAABBABBB-BABABABABAABABAABA-BB-AAA-AABBBBB-ABAABBAB----AA-BBABBAB
 2H	ksuF15	ABA-----AABABABBABABBABAAABBBBABBAABBBBB-BABBBBABBBBBBAAABBABBB-BABABABABABBABA-B-BBBBAAABAABBBBBBAB-ABBABB-BBAABBBABBAB
 2H	ABC153	ABA------ABABAABABABBABAAABB-BABBABABBBBBBAB-BBABBBBBBAAABBABBB-BABAAABABAABABAABABBBBAAABAABBBBBBAB-ABBABBAB-AA-B-ABBBB
 2H	ksuF41	ABA-----AABABAABABABBAB-AABBB-ABBABABBBBBBAB-BBABBBBBBAAABBABBB-BABAAABA-AABABAABABBBBAAA-AA-BBBBBAB-A--AB---BA--B-AABBB
 2H	Cr	AB------AA----A--BA--ABA--ABB--B----B--B---BBBB--B-B---AAB-ABBBB-A------------------------------------------------------
 2H	ABC165	ABA-----AABABAABABABBABAAABB-BABBABABBBBBBAB-BBABBBBBBAAABBABBB-BABAAABABAABABAABABBBBAAABAA-BBBBBAB-ABBABBAB-AABB-ABBBB
 2H	PSR609	AAA-----AAAAB-ABBBAABABAAABBABABBAB-BBBBBBABAABABA-ABBA-ABBABB---AB---B-B-ABABA-BAB-BBAAABAAABBBB-AB-BBBA--ABBB-BBBABBBB
 2H	PSR370(B)	AAA-----AAAABAABBBAABABAA-BBABA-BABABBBBBBABAABABAABBBAAABBABBA-BABAAABABAABABA-BABABBAAABAAABBBBAABABBBA--ABBBABBBABBBB
 2H	BCD410	ABA-----AAAABAABBBAABABAAABBAB-BBABABBBB-BABAABABAAA-BAAABBABBA-BABAAABABAABABAABA-ABBAAA-AAABBBB-ABABBBABB-BBBABBBABBBB
 2H	WG645	ABA-----AAAABAABBBAABABAAABBABABBABABBBBBBABAABABAAABAAAABBABBA-BABAAABABAABABAABABABBAAABAAABBBBAABABBBABBABBBABBBABBBB
 2H	BCD339(B)	ABA------AAABAABBBAABABAAABB-B-BBABABBBBBBABAABABAAA-AAAABBABBA-BABAABBABAABABAABA-ABAAAA-AAABBBBAABABBAABBA--BAB--ABBBB
 2H	CDO36	ABA-----AAAABAA-BBAABABAAABB-BABBABABBBBBBAB-ABB-ABBB-A-ABBABBA-BABAAABABAABABAABA-ABBAAA-AA-BBBBAABABBBABBAB--A-B-ABB-B
 2H	AWBMA17	ABA-----AAAABAAABBAABABAAAABABABBABABBBBBBAB-ABA-AABB-A-ABBAABA-BBBBAABABAAB-BAABAAABBAAA-AAABBBBAABABB-ABBA--B--B-ABBAB
 3H	AWWM1(B)	AA------AAAA-ABBAABA-AA-AAAAAB-AABA-BAAAAABBABAAAAAABABAAABBAAA-AABBABBABAABABA-ABAAAAABAAAAABBBABBBABA-AAB-BBBAABABABAB
 3H	AWWM1(C)	BAA-----A-AAAABBBABAAAA-AAAAAB-ABBBABB-A-BBB-BABBBBA-AAAAA--BAA-BABBABBABAABABAAABBAA-ABABAAAABBABAAA--AAA--AAABA-BBABA-
 3H	AWWM1(A)	BA------ABAA-ABBBAB--AA-AAAAABBABBB-BBAA-BBBBBABBBBABA-AAABBBAA-BABBABBABAABABA-ABBAABABAB---ABBAB-AABB-ABB-AAABABBBABAB
 3H	pTAG683	BBA-----AAAAAABBB-BA-AAAAAAAABBABBBABBBABBBBBBABBBBABAA-AABBBBA-BABBABAABAAAABA-ABBAABABABAAAABBABAAABBAA--AAAABABBAABAB
 3H	ABC171(C)	BBA------BAAAA-BBABAAAAAABAAABBABBB-BBBABBBBBAABBBBABAAAAABBAAA-BABAABBB-AABABA-ABBABBABABABAABBABA--BBAB--AAAABABBBABAA
 3H	ABC171(A)	BBA------BAAAA-BBABABAAAABAAABBABBA-BBBABBBBBAABBBBABAAAAABBAAA-BABAABBB-AABABA--BBABBABAAABAABBABA--BBAB--A-AA--BBBABAA
 3H	PSR1316	BBA-----ABAAABBBBABABAAAABABABBABBAABBBABBBBBAABBBBABAAAA-BBAAA-BABAABBBBAABABA-ABBABBABAAABAABBABAAABBAB--AAAABABBBABAA
 3H	PSR1196	BBA-----ABAAABBBBABABAAAA-ABABBABBAABBBABBBBBAABBBBABAAAAABBAAA-BABAABBB-AABABA-ABBAB-ABAAABAABBABAAABBAB--AAAABABBBABAA
 3H	ABC171(B)	BBA------BAAAB-BBABABAAAABABABBABBA-BBBABBBBBABBBBBABAAAAABBAAA-BABAABBBBAABABA--BBABBABAAABAABBABA--BAAB--AAAABABBBABAA
 3H	PSR929(B)	BBA-----ABABAB-BBBBABAAAABABABBABBAABBBABBBBBABABBBABAAAAABBAAA-BABAABBBBAABABA-AA-BB-AAAAABAABBAAAAABAAB--AAAABBBBBABAA
 3H	ABG471	BBB-----ABABBBBBBBBABBAAABABABBBBAAABBBABBBBBABABBBABAAAAAABAAABBABAAABBBAABAAB-AABBBBAABAABAABBAAAAABAAB--AAAABBBBBABAA
 3H	PSR598	BBB-----ABABBBBBBBBBBBBAABABBBBBBAAABBBAABBABABA-BBABAAAAAABAAB-BABAAABBBA-BAAB-AABBBBAABAABAABBAAAAABAAB--A--A-BB-BABAA
 3H	ksuA3(C)	BAB-----ABABBBBBABBBBBBAABAABB-BAAAABBAAABBABABABBBA-AAAABABAAB--ABA-AA-BAAB-AB--A-BB-AAB-A-AAABA-AAAB--BB----A---BBA-AA
 3H	WG405	BAB-----ABABBBBBABBBBBBAABAA-B-BAAAABBAAABBABABABBBA-AAAAB-BAAB-BABAAAA-BAAB-ABAAA-BB-AAB-ABAAABAAAAABA-BBAB--AB---BABAA
 3H	AWBMA16	BAB-----ABAB-BB-ABBB--BA-BAA-BBBAAAABBAAA-BA-ABA-BBA-AAAABABAAB-BABAAAAB-AABBABAAABBBBAAB-ABAAABAAAAAB-ABB-BABA--B--BBAA
 3H	AWBMA15	BAB-----ABABBBB-ABBBBBBAABAA-BBBAAAABBAAABBA-ABABBBABAAAABABAAB-BABAAAAB-AABBABAAABBBBAAB-ABAAABAAAAAB-ABB-BABA--BB--BAA
 3H	AWWM3	BAB-----ABABBBBBAB-BBBBA-B-ABBB-AAAABAAAABB-BABABBB-BAAAABABAAB-BABAAAABB-ABBABAAABBB-AAB-A-AAABA-AAABAABBABABABBB-BAB-B
 3H	BCD589	BBB-----ABABBBBBABBBBBBAA-AABBBBAAAABBAAABBBBABABBBABAAAABABAA--BABAAAABBAABBAB-AABBB-A-BAABAAABAAAAABAAB--BABABBBBBABAB
 3H	pTAG637	BBB-----ABABBBBBABBBBBBAABAABBBBAAA-BBAAABBBBABABB-ABAA-ABABAAB-BABAAAABBAABBAB-AABBBBA-BAABAAABAAA--BAAB--BABABBBBBABAB
 3H	CDO718	BBB-----AAABABBBABBABBBAABAABBA-AAAABBAAABBBBBBABBBABAAAA-BBAAA-AAAAAAABBABBBAB-AABBBBAABABBAAABAAAAABAAB--BABB-BBBBABAB
 3H	WG940	-AB-----BAAB-BBBBABABBBAABAABBABA-AABBAAABBBBBBBBAABBAAAABBBAAA-AAAAAAABBABBBAB-AB-BBBAABABBAAAABAAAAABAABAA-ABBBBBBAAAB
 3H	ABG4	BAB-----BAABABAABABABBBAABAAABA-ABAABBAABBBBBBAABAABAABAABBBBAA-AAABAAABBBBABAB-ABAABABAAABABAABBABBABAAB--BBBBBBBBBBAAA
 3H	ABC151	BAB-----BAABBB-ABABABBBBAABAAABBABAABBAABBBBBBAABAABAABAABBBBAAAAAABAAABBBBABAB-ABAABABAAABABAABBABBABAAB--BBBBBBBBBBAAA
 3H	BCD263	--B-----ABAAB-BAABABABBBAABAAABBA-AABBAA-BBBBBAABAABAABAABBBBAA-AAABAAABBBBABAB-A-AABABAAABABAABBABBABAABAA-BBBBBBBBBAAA
 3H	BCD147	BAB-----BBABAABAABBBB-BBBBBAAABBABAABBAABBBBBBAABAABA-BAABBBBAA-AAABAAABBBBABABBA-AABABAAABABAAAAA-AABBBAABABABBBAABAA-B
 3H	WG110	BAB-----BAABBBAABABABBBAABAA-B-BABABBBAABBBBBBAABAABAABAABBBBAA-AAABAAABBBBABABBABAABABAA-BABAABBABBABA-BAAB--BB---BBAAA
 3H	ksuG62	BAB-----BABBBBAABABABBBAABAAABBBABABBBAABBBBBBAABAABAABAABBBBAA-ABAB-AAB-BBABAB--B-ABABAAABABAABBABBABAAB--BB-A-BBBBBABA
 3H	BCD512	BAB-----BABBBBAABABABBBBABAAABBBBBABBBAABBBBBBAABAABAABAABBBBAA-ABABBAABBBBABAB-ABAABABAAABABAAABABB-AAA---B--ABBBBAB-BA
 3H	GV	BBB-----AABBBBAAAABABAABBBAABBBBBBABBAAABBBBBBABAA--BA-AABABBBA-ABAB-BAABAAABABBABAAABAABABABABABAABAAAAAB-BBBAABBBABABA
 3H	PSR931	BBB-----AABBBBAAAABABAABBBAAABBBBBABBBAABBBBBBAAAAABBAAAABABBAA-ABABBBAABAAABABBABAAABAABABABABABAABAAAAAB-BBBAA-BBAAABA
 3H	WG222(B)	BBA-----AABBBBABAABABAABBBAABBBBABABBBAABABB-BABAAAABAAAABAABBA-AABBAABABAAA-BBBABAAABAAB-AA-ABABAABAA-AAB--BBAA-BBAAABA
 4H	WG622	ABB-----BABABAAAAAAABABBBABAAAABABBAABABABAA-ABBABBAAABBABABAAB-ABBAABBBBBAB-AABBB-BBABAB-BABAABAAABAB--AA-BBAAA-BBBBABB
 4H	MWG77	BBB-----BBABAAAAAAABBABBAABABBAAABB-ABABABAABBBBBBBABABBABABAABAABBAABBBBBABAAA-BAAABABABABABAABAAABABAAA--BBAAABBBBAABB
 4H	BCD351(A)	BAB-----AABAAAAAAAAAAABAAAAA-BAAABABBBAAABAA-BAABBBBAAABABBAAAB-AABAAAABBBBAAAAAAAAAAAAAA-BABBABAABBAAAAAAAAB-AA-B-BBABA
 4H	BCD351(B)	BAB-----ABBAAAAAAAABBABAAAAA-BAAABABBBAAABAA-BBBBBBBBAABABBAAAB-BBBAABBBBBBAAABBAAAABAAAB-BABBABAABBAAAAAAABB-AA-B-BBABB
 4H	BCD265	--------ABBAAAAAAABBBABAAAAA-BAAABABBBAAABAA-BA--B-BB-A-ABBAAAB-BBAAABBBBBBA-ABBA--ABAAAB-A-BBABABBBAAA-AAAB--BA---BBA-B
 4H	BCD808	BAB-----ABBA-AAAAABBBABAAAAABB-AABABBBAA-BAABBABBBBBBBABABBAAAB-BBAAABBBBBBABABBAA-AB-ABB-AABBABA-BBAAAAAA--BBB-BBBBB-BB
 4H	ABG472	BBB-----ABBAAAAABBBBBAAAABAABBBABBB-ABAABBAABBABBBBBBBABBBBBABB-AAAAABABBABAAAA-AAAAAAAAABAABBABAABBAAAAA--BBBBABBBABBBB
 4H	BCD453(B)	BBA-----ABBAAAAABABBBAAAABAABBA-BBABBBAABBAABBAB-BBBBBABBBBBABB-AAAAABABBA-ABAB--AAAAAAAABAABBABAABBAAA-A--B--B-BB-ABBBB
 4H	BCD15	BAB-----ABBAAAA-BBBBBAAAABAA-BBABBBBABBABBAA-BAB-B-BB-A-BBBBABB-AAAAABABBABA-AABAA-AAAAAA-A-BBABB-BBAAAAABAB--BA-B-AAB-B
 4H	CDO1406	BBB-----ABBAA-AABBBBBAAAABAAABB-BBB-A-BA-B-ABBABBB-BBBAAA-BBBBA-AAABABA-BABAAAA-AAA-AAAAAAAABBABBAB--AAAA--BA-B-BBBAABAB
 4H	WG719	BAB-----A-BAAAAABBBBBAAAABAAAB-ABBBBAABABBAABBABBBBBBBAABBBBBBB-AAABABA-BABAAAABAAABAAAAAAAA-BABBABBAAAAABABABA-BBBAABAB
 4H	WG114	BAB-----BABAABAABBABBAABABAAAABABBBBAABABBAABBAABBBB-BAAABABBBA-AAABABA-BABA-AA-AA-BA-AAA-AABBBBB-BBAAAAAB-A-AAA--BAABAB
 4H	PSR164	BBB-----BABAABAABBABBAABABAAAAB-BBBBAABABBAABBAABBBBABAAABABBBA-AAABABABBABAAAA-AAABAAAAAAAABBBBBABBAAAAA--AAAAAABBAABAB
 4H	ABG498	BBB-----BABAABAABBABBAABABAAAABABBB-AABABBAABBAABBBBABAAABABBBAAAAABABABBABAAAA-AAABAAAAAAAABBBBBABBAAAAA--AAAAAABBAABAB
 4H	ABG54	BBB-----BAAAABAABBABBAABABAAAABABBBBAABABBAABBAA-BBBABAAABABBBA-AAABABABBA-AAAA-AAABAAAAAAAABBBBBABBAAA-A--A--A-AB-AABAB
 4H	CDO63	--B-----BABA-BAABBABBAABABAAAA-AB-BAAABABBAABBAAABB-ABAAABABBBA-AAABABABBABAAAA-A--BAAAAAAAAB-BBBBA--AAAAA-A---A-A-AABAB
 4H	BCD1130	BA------B-BA-BAABBABBAABABAAAA-ABBBAAA-A-BAABBAAABB-ABAAABA-BBA-AAABABA-BABAAAABA-ABAAAAA-AA-BBBBABB-AAAABA-AAAAAABAABA-
 4H	BMYI	BAA-----BAAAABAABBABBABBABAAAAB-A-BAAAAABBAAABAA-AABAAAAABABABA-BAABAAAABA--AAA--AABAAAABAAABBBBBABBAAA-A--A--A-AA-AAAAA
 5H	PSR1204	ABA------AB-BBAB-BB--B-BB-ABA--BABABBAABAABBABBBAAAA-BBAAA-BB-B-AAAABAAABBBBAABABABBBAABAAA-BBBBA-ABAB--BA----B----AA-BB
 5H	ABG463	AAB-----AAAABBBBABBBAABABBBBABBAABBBBABBAABBABBAAAAABABABABBBBA-ABBABBBBBBABBAB-ABAABABBAABABBBBABBB-BABB--ABBBAABABABBB
 5H	ABC483	AAB-----AAAABBBBAB-B-ABA-B-BBB-AABB-BBBBAAB--BBAAAA-B-B-BABBBBA-ABBABBBBBBABBABBABAABABBAABABBBBABBBABABBABABBBAABBBABBB
 5H	ksuD4	AAB-----AAAAABBBABBBAABAB-BBBBB-ABBBBABBAABBBBBAAAAABABABABBBBAAABBA-BBBBBABBAB-ABAABABBAABABBBBABB-ABABB--ABBBAABABABBB
 5H	AWBMA12	AAB-----AAAABBBBABBBAABB-BABABBAABABBA-BAABB-BBA-AAA-ABAAABBBBA-ABBBBBBBBBABBABBABAABABBAABA-BBBABBBAB--BA-A-BB--B--BBBB
 5H	CDO1335(A)	AAB-----AAAABBBBAABBBABBAAABAB-AABABBAAB-ABB-BBBAAAABBBAAABBABA-ABABBBBBBBABBBBBAB-BB-BBA-BA-BBBABBBABABBABA--BA-BABABBB
 5H	CDO665(A)	A-B-----AAAAB--BAABBBABBAAABAB-AABABBAABAABBABBBAAAA-BBAAA-BABA-ABABBBBBBBABBBBBAB-BB-BBA-B-BBBBA-BBABABBA--BBBA---BA-BB
 5H	ksuH7	AAB-----AAAABB-BAABBBABBAAABABBAABABBAABAABBABBBAAAABBBAAABBABA-ABABBBBBBBABBBB-ABABBABBAABABBBBABB--BABB--ABBBAABABABBB
 5H	ABG705	AAB-----BAAABB-BAABBBABBAAABABB-ABABBAABAABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBBBBBBABBBB-ABABBABBAAAABBBBABBBABABB--ABBBAABAAABBB
 5H	ABG708	AAB-----BAAABBBBAABBBABBAAABABBAABABBAABAABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBABBBBABBBB-ABA-BAB-AA-ABBBBA-B--BABB--ABBBAABAAABBB
 5H	ABG497(A)	AAB-----BAAAB---AABBBABBAAABABB-ABA-BAABAABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBABBB--BBBB-AB-BBB--AAAABBBB-BA-ABABB--ABBB--BAAA--B
 5H	PSR326	BAB-----BAAABBBBAABABABBAAABABBAABABBAABAABBABBB-AAABBBAAAABABA-ABABBABBBB-BBBB-ABABBBABAAAABBBB-BABABABB--A-BB-BB-AABBB
 5H	CDO749	B-B-----BAAABBBBAABABABBAAABABBBABA-B-AB-ABBABBBAA-ABBB-AAABABA-ABABBABB-BABBBB-ABABBBA-AAAABBBBABA--BABB--ABBB-BBBAABBB
 5H	AWBMA1	BAB-----BAAABBBBAABABABBAAABAA-BABABBAABAABBABBBAAA-BBBAAAABABA-ABABBAB-B-ABBB--A-ABBBABAAA--BBBA-ABABABBA-ABBBABBBAABBB
 5H	AWBMA32	-AB-----BAAA-BBBAABABABBAAABAABBABABBAABAABBABBBAAA-BBBAAAA-ABA-ABABBABBBBABBBB-A-ABBBABAAAABBBBABABABABBABABBBABBBAABBB
 5H	AWBMA33	B-B-----BAAA-BBBAABABABBAAABAABBABABBAABAABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBABBBBABBBBAABABBBABAAAABBBBABABABABBABABBBABBBAABBB
 5H	AWBMA31	BAB-----BAAA-BBBAABABABBAAABAABABABBAABAABBABBBAAAABBBAAAAB-ABA-ABABBABBBBABBBBAABABBBABAAAABBBBA-ABABABBABABBBABBBAABB-
 5H	ABC164	BAB-----BAAABBBBAABABABBBAAB-ABBAB-BBAABAABB-BB--A-A--A-AAAB-BA-ABABBABBBB-B-BBAA--BBBABA-AB-BBBABABABA-BABB--BA---AABBB
 5H	ABC156(C)	BAB-----BAAABBBBAABABABBBAABAABBABABBAABAABBABBB-AAABBBAAAABABAAABABBABBBB-BBBB-ABABBBABAAABBBBB-BABABA-B--B-AB-BB-AABBB
 5H	PSR162	BAB-----BAAABBBBAABABABBBAABAABBABABBAABAABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBABBBBABBBB-ABABBBABAAABBBBBABABABABB--BBBB-BBBAABBB
 5H	PSR117(A)	BAB-----BAAABBBBAABABABBBAAB-ABBABABBAABAABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBABBBBABBBBAABABBBABAAABBBBBABABABABBABBBBBABBBAABBB
 5H	pTAG354(A)	BAB-----BAAABBABAABABABBBAABAABBABA-BAABAABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBBBB-BABBBB-ABAABBABAAABBBBBABA--BABB--BBBBAABBAABBB
 5H	BCD1072	BAB-----BAAABBBBAABABABBBAABAAB-ABABBAABAABBABBBAAAABBBAA-ABABA-ABABBABBBBABBBB-ABABBBABAAABBBBBABA--BABB--BBBBABBBAABBB
 5H	BCD276	B-B-----B-AA-BBBAAB-BABBBAABAA-BABABBA-B-ABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBAB-BBABBBBAABABBBABAAABBBBBABABABABBAB-BBBABBBAABBB
 5H	ksuA1	B-B-----BAAA-BB-AAB-BABBBAABAA-BABABBA-B-ABB-BBBAAA-BBBAAAABABA-ABABBAB-BBABBBBAA--BBBABAAABB---A-AB-BABBAB-BBBABBBAABBB
 5H	PSR360	BAB-----BAAABBBBAABABABBBAABAAB-ABABBAABAABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBABBBBABBBB-ABABBBABAAABBBBBABABABABB--BBBBABBBAABBB
 5H	ksuD16	BAB-----BAAABBBBAABABABBBAABAAB-ABABBAABAABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBABBBBAABBB-A-ABBBABAAABBBBBABAB-BABB--BBBBABBBAABBB
 5H	WG530	BAB-----BAAABBBBAABABABBBAABAABBABABBAABAABBABBBAAAABBBAAAABABA-ABABBABBBBAABBBAABABBBABAAABBBBBABABABABBABBBBBABBBAABBB
 5H	BCD21(B)	BAB-----BAAABBBBAABABABBBAABAABBABABBAABAABBABBBAAAA-BBAAAABABA-ABABBABBBBAABBBAABABBBABAAABBBBBABABABABBABBBBBA-B-AABBB
 5H	BG123	B-B--------ABBBAAABA-ABBBAABAABBABABBAABAABBABBBAAAA-BBAAA-BABA-ABABBABBBBAABBBAAB-BB-ABA-ABBBBBA-ABABA---B-B-BB---AA-BB
 5H	CDO989	BAB-----BAAABBBBAABABABBBAABAABBABABBAABAABB-BBBAAAABBBAAAABABAAABABBABBBBAABBBAABABBBABA-ABBBBBABABAB--BA---BB--B--ABBB
 5H	WG181	B-B-----B-AAABABAABBBAABBAABAA-BABABBAABAABBABBBAAAA-BBBBB-BABA-ABAABABBBBAABABABB-BB-AAA-A-ABBBB-AAABABBAB-BABA---BB-BB
 5H	WG564	BAB-----BAAAAB-BAABBBAABBAABAABBABABBAABAABBABBBAAAABBBBBBABABA-ABAABABBBBAABAB-BBBBBBAAAAABABBBBAA--BABB--BBABABBBBBBBB
 5H	ABC168	BAB-----BAAAABABAABBBAABBABBAABBABABBAABAABBABABAAAABBABBBABABA-ABAA-AAB-BAABAB-BBBABBAAAABBABBBBAAAABAAB--BBABAABBBBBBB
 5H	RH	AAB-----BAAAABABAABBBAABAABAAABBABABBAABAABBABABAAAABBABBBAAABA--BAA-AA-B-AABAB-BB-ABBAAAABBABBBBAAAABAAB--BB-BA-BB-B--B
 5H	WG364	AAB-----BAAAABABAABBBAABBABB-A--BBABBAABAABB-BABAAAABBABBBAAABA-ABAABAABBBAA-ABABB-ABBAAA-B--BBBBAAAABAABABBB-BA-B-BBBBB
 5H	BCD508	AAB-----BAABABABAABBBAABBABB-ABABBABBAABAABB-BAB-A-AB-A-BBAAABB-ABABBAABBBAA-AB-BB-ABBAAA-B-ABBAB-AAAB--BBBB---A-B-BBB-B
 5H	PSR637	-AB-----BAABABABAABBBAABBABAAABABBABBABBBABBABABAAAABBAABBAAABB-ABBBBAABBBBABAB-BBAABBBAABBBBBBABBAAABBAB--BBABBABBBBBBB
 5H	CDO1335(C)	BBB-----BBBBABAB-BBBB-ABBBBABA-ABB-BB-BB-BBBBBAB-BBB-BA-BB---B---BBBBBABBBBABABBBB-AB-BAB-BB-BBABBBABBBABBBBBBBB-BBBBBBB
 5H	WG1026	-BB------AABABA-ABBBBAAB--BA-ABABBABBABBBBBB-BABBAAAB-AABBAAABB--BBBBAABBBBABABBBBAABBBAABBB-BBABBAAABBABBBBBAB--BBBBBBB
 5H	AWBMA13(B)	ABB----AAABBABABABBABAABBBBAAAAABAABBABB-BBBABABBAAABBAABBBABBB-ABBBBAA-BBBABAABBBAABBBAABBBBBBABBAAAABABBBBBBBB-B-BBBBB
 5H	ABG702(B)	AAB-----AABBAAABABBABAABBABAAAAABAA-BABBBBBBABABBAAABBAABBBABBB-ABBBBAABBBBABAA-BBAABBBAABBBBBBABBA--BBAB--BBBBBABBBBBBB
 5H	PSR131(B)	AAB-----AABBABABABBA-AABB-BAAAA-BAA-BABBBBBBABABBAAABBAABBBABBB-ABBB-AA--BBABAA--B-ABBBAABBBBBBA--ABABBA---BBBB-ABBBBBBB
 5H	ABG3	AAB-----AABBBBABABBABAABAABAAAAABAABBABBBBBBABABBAAABBAABBBABBB-AABBBAABBBBABAA-BBAABBBAABBBBBBABBAAAABAB--BBBBBABBBBBBB
 5H	MWG514	AAB-----AABBBBABABBABAABAABAABAABAAABBBBBBBAABABBAAABBAABBBABBB-AABBBAABBBBABAA-BBBABBBAABBBBBBABBAAAABBB--BBBBBBBBBBBBB
 5H	ABC254	AAB-----AABB-BABABBA-AABABBAABAABAAABBBBBB-AABABBAAABBAABBBABBB-AABB-AABB-BABAA----AABBAAB----BABBAAAABBB--BA-B--B-BB--B
 5H	CDO504	AAB-----AABBBB-BABBABAABAABAABAABAAABBBBBBBAABABBAAABBAABBBABBB-AABBBAABBBBABAA-BBBAABBAABBBBBBABBAAAABBB--BBBBBBBBBBBBB
 5H	PSR426	AAB-----AABBBBBBABBABAABAABAABAABAA-BBBBBB---BABBAAABBBABBBABBB-AABB------BABAA-BB--ABB-ABBBBBBABBA--ABBB--BBBB-BBBBA-BB
 5H	ABG712	AAB-----AABBBBBBABBABAABAABAABAABAAABBBBBBAAABABBAAABBBABBBABBB-AABBBAAABBBABAA-BBBAABBAABBBBBBABBAA-ABBB--BBBBBBABBABBB
 5H	XYL	ABB-----ABBBBBBBAABABAABAABAABAABAAABBBBBBAAAABABAAABBBBBABABBB-AABBBAAABBBBBABBBABAABBABBBBABBABBAAAABABABBBBBABAAAABBB
 5H	BCD298	AAB-----AAABBABBAABABAABAABABBAABAAABBBBBAAAAABABAABBBBBBABABBB-AABBAAAABBBBBAB-BABAABBABBBBABBABBAAAABAB--BABBAAAAAABBB
 5H	CDO419(A)	AAB-----AAABBABBAABABBABAABABBAABAAABBBBBAAAAABABAABBBBBBABABBB-AABBAAAABBBBBAB-BABAABBABBBBABBABBAAAABAB--BABBAAAAAABBB
 5H	PSR370(A)	AAB-----AAABB-BBAABABBABA-BABBAABAAABBBBBAAAAABABAABBBBBBABABBB-AABBAAAABBBBBAB-BA-AABBAABBBABBABBAAAABAB--BABBAAAAAABBB
 5H	ABG391	AAB-----AAABBABBAABABBABAABABBAABAAABBBBBAAAAABABAABBBBBBABABBB-AABBAAAABBBBBAB-BABAABBAABBBABBABBAAAABAB--BABBAAAAAABBB
 5H	ABC310	AAB-----AAABBABBAABABBABAABABBABAAAABBBBBAABAABABAABBBBBBABBBBB-AABBAAAABBBBBAB-BABAABBAABBBABBABBAAAABAB--BABBAAAAAABBB
 5H	ABG390	AAB-----AAABBABBAABABBABAABABBABAAAABBBBBAABAABABAABBBBBB-BBBBB-AABBAAAABBBBBAB-BABAABBAABBBABBABBAAAABAB--BABBAAAAAABBB
 5H	CDO678	ABB-----AAABBABBAABABBABAABABBABAAAABBBBAAABAABABAABBBBBBABBBBB-AABBAAABBBBBBABBBABAABBAABBBABBABBAAAABABAAAABBAAAAAABBB
 5H	PSR115	AAB-----AAABBABBAABABBABAABBBBABAAAABBBBBAAB-ABABAABBBBBBABBBBB-AABBAAAABBBB-ABBBA-AABBAA-BBABBABBAAAA-ABA--ABBA-AAAABBB
 5H	ABG707(B)	AAB-----AAABBABBAABABBABA-BBBBA-AAAABBBBBAABAABABAABBBBBBABBBB--AABBAAAABBBBBAB-BABAABBAABBBABBABBAAAABAB--BABBAAAAAABBB
 5H	PSR394	AAB-----AAAABABBAABABBABAABBBBABAAAABBBBBAABAABABAABBBBBBAABBBB-AABBABAABBBBBAB-BABAABBAABBBABBABBAAAABAB--BABBAAAAAABBB
 5H	pTAG354(B)	AAB-----AAAABABBAABABBABAAABBBAAABA-ABBBBAABAABABAABBBBBBAABBBA-AABBABAA-BBBBAB-BABAABBAABBBAABABBA--ABAB--BABBAAAAAABBB
 5H	ABG57	AAB-----AAAABA-BAABABBABAAABBBA-ABAAABBBBAABAABABAABBBBBBAABBB--AABBABAA-BBBBAB--A-AABBAABBBAABABBAAAABAB--BABBAAAAAA-BB
 5H	ABG460	-A-------AAA-A--AABABBABAAAB-BABABAAABBBBAABAABABAA---BBBAABBBB--ABBABAABBBBBABABABAABBAABBBAA-ABBAAAABABAABABBAAAAAABBB
 5H	CDO460	AAB-----AAABBBBBAABABBABAAABBBABABAAABBBBAABAABA-AABBBBBBAABBBA-AABBABAABB-BBAB-BABAABBAABBBAABA-BAAAABBB--B--B-AA-AABBB
 6H	ABG62	BBA-----ABABBBBBBABBBAAAA-BABAB-BABBBBBBABBBBBAAABBAABBAAABAABB-BAABAABABABBBBA-BA-A-BBBABBABAABA-A--BAAB--BAAB-AABBABAB
 6H	PSR899	BBA-----ABABBBBBBABBBAAAAABABABBBABBBBBBABBBBBAAABBAABBAAABAABB-BAABAABABABBBBA-BAAAABBBABBABAAAAABAABAAB--BAABBABBBABAB
 6H	PSR666	BBA-----ABAB-BBBBABBBAAAAABABABBBAB-B-BB-BBBBBAAAB-AABB-AABAABB-BAAB--BABABBBBA-BAA-ABBBABBABAAAAAA--BAAB--BAABB-BBBABAB
 6H	AWBMA36	BBA-----ABABBBBBBABBBAAAAABABABBBABBBB-BABBBBBAAABBAABBAAABAABB-BAABAABABABB-BABBAAAAB-BA-BABAAAAABAAB--BB--BABB-B-B-BAB
 6H	PSR119	-BA-----ABAB-BBBBABBBAAAAABABA-BB-BBBBBBABBBBBAAABBAABAAAABAABB-BAABAABBBABBBBA-B--AABBBABBABAAAAABAABAABBA-AABAABBBABAB
 6H	BCD342	BBA-----ABABBB-BBABBBAAAAABABABBBABBBBBBABBBBBAAABBAABAAAABAABB-BAABAABBBABABBA-BAABABBBABBABAAAAABAABAAB--BAABAABBBABAB
 6H	NAR7(B)	BBA-----ABABBBBBAABBBAAAAABABABABABBBBBBABBBBBAAABBAABABA-BAABB-BAA-ABBBBA-ABBA--AABABBB-B-ABAAAAAB--BAAB---A-B-BBBBABAB
 6H	ABG654	BBA------AABBABBAABBBAAAAABABABAB-ABBBBBB-BBBBAA-BBABBABAABAABB-BAAAABBBBA-ABBA--BABABBBABBABAAA-ABAABB-B--B--BAAB-BABA-
 6H	ksuA3(B)	BBA-----BABBBABBAABBBAAABABABB-ABAABBBBB-BBBBBA-BBBA-BABAA-ABBB--AAA-BB-BABA-BA--B-BA-BAA-B-BAAAA-BAAA--BB----B----BA-AB
 6H	AWBMA23	AAA-----BABBBABBBBBBBABABBBAAB-AAAABBBBBBBAAABBABAAB-BABBABBBBB--BBAABB-BABA-AB-AB-BA-BAB-B-BAAAA-BAAA-AAB----B---BBABAA
 6H	ABG458	AAA-----BABBBABBBBBBBBBABBABABB-A-ABBBBBBBAAABBA-AABBBABBABBBBB-BBBA-BBBBA-ABAB--BABABAABBBBBAAA-ABAAABAA--A--B-BB-AABAA
 6H	PSR167	--A-----B-BB-ABBBBBBBBBABBABAB-AA-ABBBBBBBAAABBABAABBBABBABBBBB-BBBAABBBBABABAB-A--BABAABBBBBA-AA-BAAABAABA-BBBABBBAABAA
 6H	PSR312	AAAA----BABBBABBBBBBBBBABBABABAAAAAABABBABAAABBABA-BBBA-B-BBBBB-BBBAABBB-ABABAB-ABABABA-BBABBAAABAB--ABAA--ABAB-BBBAA-AA
 6H	BCD102	AAA-----BABBBABBBBBBBBBABBABABAAAAAABBABBBAAABBABAABBBABBBBBABB-BBBAABBBBBBABAB-ABABABAABBABBAAABABAAABAA--ABBBABBBAAAAA
 6H	CDO772	AAA-----BABBBABBBBBBBBBABBABABAAAAAABBABBBAAABBABAABBBABBABBAB--BBBAABBBBABABAB-ABABABAABBABBAAABABAAABAA--ABBBABBBAAAAA
 6H	PSR371	AAA-----BABBBABBBBBBBBBAB-ABABA-AAAABBABBBAAABBABAABBBABBABBAB--BBBAABBBBABABAB-ABABABAABBABBAAABABAAABAA--ABBBABBBAAAAA
 6H	BCD21(A)	BBA-----B-BBBBBBBBBBBBBABBABABAAAAAABBAB-BAAABBABAAB-BABBABBABB-BBBAABBBBABABABAABABABAAB-ABBAAABBBAAABAABAABBBA-B-AAAAA
 6H	BCD340(B)	AAA-----B-BBBABBBBBBBBBABBABABAAAAAABBAB-BAAABBABAAB-BABBAB-ABB-BBBAABBBBABABABAABABA-AAB-ABBAAAB-BAAABAABAABBBA-B-AAAAA
 6H	PSR934	AAA-----BABBB---BBBBBBBA-BABABAAAAA-BBAB-BAAABBABAABBBABBABBABB-BBBAABBBBABABAB-A-ABABA-BBABBAAABAB--ABAA--ABBB-BBBAAAAA
 6H	BCD758	AAA-----BABBBABBBBBBBBBAB-ABABA-AAAABBABBBAAABBBBAABBBBBBABBABB-BBBAABBBBABABAB-AAABABAABBABBAAABABAAABAA--ABBBABBBAAAAA
 6H	ABC163	AAA-----BABBBABBBBBBBBBABBABABA-AAAABBABBBAAABBBBAABBBBBBABBAB--BBBAABBBBABBBAB-AAABABAABBABBAAABABAAABAA--ABBBABBBAAAAA
 6H	ABC175	AAA-----BABBBABBBBBBBBBAB-ABABA-AAAABBABBBAAABBBBAABBBBBBABBABB-BBBAABBBBABBBAB-AAABABAABBABBAAABABAAABAA--ABBBABBBABAAA
 6H	ABC156(D)	AAA-----BABBBABBBBBBBBBABBABABAAAAAABBABBBAAABAB-AABBBBBBABAABAABBBAABBBBA-BBAB-AAABABAABBABBAAA-ABAAAB-A--A-BB-BB-ABAAA
 6H	WG286	AAA-----BABBBABBBBBBBBBABBABABA-AAAABBABBBAAABBBBAABBBBBBABAABB-BBBAABBBBABBBAB-AAABABAABBABBAAABABAAABAA--ABBBABBBABAAA
 6H	MWG820	AAA-----BABBBABBBBBBBBBABBABABA-AAAABBABBBAAABABBAABBBBBBABAA-B-BBBAABBBBABBBAB-AAABABAABBABBAAABABAAABAA--ABBBABBBABAAA
 6H	PSR149	BAA-----BAABA-BBBBBBBBBABBABABA-AAA-BBABBBAAABABBAABBBBBB-BAAAB-BBBA-BBBB-BBBAB--A-BABAABBABBAAAAAB--AB-A--ABBB-BBBABAAA
 6H	AMYI	BAA-----BAABA-BBBBBBBBBABBABABA-AAAABBABBBAAABABBAABBBBBBABAAA--BBBAABBBB-BBBAB-AAABA-AABBABBAAAAABAAABAA--ABBBABBBABAAA
 6H	CDO580(B)	BAA-----BAABAABBBBBBBBBABBAB-BAAAAAABBABBBAAABAB-AABBBBBBABAAAB-BBBAABBBB-BBBAB-AAABABAAB-ABBAAAAABAAA--AB--BBB--BA--AAA
 6H	ABG497(B)	BAA-----BAABAABBBBBBBBBABBA-AAABAAAABBABBBAAABABBAABBBBBB-BAAAB-BBBAA--B-ABBBAB-A-B-AAA-AA---AAAAAA--AA-A--------AAAA-AA
 6H	NAR7(A)	BAA-----BAABABBBBBABBBBABBABABABAABABBABBBBAABABBAABBBBBB-BAAAB-BBBAABBBBABBBAB-AAA-ABA-AA-BBAAAAAA--ABAA--ABBBAABAABAAA
 6H	BCD269	B-------B-AB-ABBBBABBBBABBABAB-ABABABA-BBABAABABBAAABBBBBAB-AAB-BBBAABBBBABBBABBA--BABAABBABBAAAAABAAABAABA-BBBAABAABAAA
 6H	BCD453(D)	BAA-----BAABABBBBBABBBBABBAAAAA-BABABABBBABAABAB-AAABBBBBABAAA--BBBAABBBBA-BBAB-AAABAAAABBABBAAA-ABAAAB-A--A--B-AB-ABAAA
 6H	AWBMA13(A)	--A-----BAAB-BBBBBABBBB-BBAAAAAABABABABB-ABAABABBAAABBBBBAB-AAB-BBBAABBBBAABBA-BAAABA-AAB-ABBAAAA-BAAABAA-AABBB--B-BBAAA
 6H	WG222(A)	BAA-----BAABABBBBBABB-AABBAA-AAABABABABBBABA-BAB-AAABABBBAAAAAB-BBBAABBABAAA-ABBAA-BAAAAB-AB-AAAAAAAAA--AB---BA--B-AAAAA
 6H	PSR154	BAA-----BAABABBBBBABBBBABBAA-A-ABABBBABB-ABAABABBAAA-BBBBABAAAB-BBBABBBBBAABBABBAA-BB-BAB-ABBAAAAAAAAAB-AAAB--BAA--BBAAA
 6H	BCD221(A)	BAA-----BAABABBBBBABBBBABBAA-AAABABBBABBBABA-BA--A-A--B-BABA-AB-BBBABBBBBBBB-ABBAB-BBABAB-AB-AAABAAAAAB-AAAB--BA---BBAAA
 6H	BCD1	BAA-----BAABABBBBBABBBBABBAA-AAABABBBABBBABA-BABBAAABBBBBABABAB-AABABBBBBBABBABBAAABBABABAAABAAABAAAAABAAAABB-BA-A-BBAAA
 6H	AWBMA20	BBA-----BAABBBABBBABBBBBBBAAAAAAAABBAABBBABBABABBBBABBABBBBBBAB-AABABBBBBBAB-ABBAB-BBABAA-A-BAAABBAAAAB-BAAB--BA---BBA-B
 7H	ABC152(B)	ABA-----BBBBBB--AABAABBBBABBBBBBBBBBBB-BBBBBABAAAAABABBABBBBAAB--AAABAABBBBB-BAABB-AAABBA-B-BBBBBBBBABBAAABA--B---ABBBBA
 7H	BCD351(D)	ABA-----BABBBBAAAABAABBBBABB-BBBBBBBBBABBBBB-BAAAAABABBBBBBBAAB-AAAABAABBBBBABAABBAAAABBA-BBBBBBBBBBABBAAABAB-BB-B-BBBBA
 7H	ABC465	A-A-----BABBBBAAAABAABBBBABBBBB-BBBBBBABBBBBABAAAAABABBBBBBBAAB-AAAABAABBBBBABA-BB-AAABBABBBBBBBBBBBABBAA--ABBBBBBABBBBA
 7H	ABC255	AAA-----BABBBB-AAABAABBBBABBBBBBBBBBBBABBBBBABAAAAABABBBBBBBAAB-AAAABAABBBBBABA-BBAAAABBABBBBBBBBBB--BBAA--ABBBBBBABBBBA
 7H	CDO676	AAA-----BABBBBAAAABAABBBB-BBBBB-BBBBBBABBBBBABAABAABABBBBBBBAAB-AABABAABBBBBABA-BBAAAABBABBBBBBBBBB--BBAA--ABBBBBBABBBBA
 7H	AWBMA26	ABB-----BABBBBAAAABAABBBBABBBBBBBBBBBBABBBBBABAABBBB-BBBBB-BAAB-AABA-AA-BBBB-BA-BB-BA-BBA-B-BBBBB-BBAB--AA---BB----BBBBA
 7H	ABG701	BBB-----BABBBBAAAABAABBBBABBBBB-BBBBBBABBBBBABAABBBBABBBBBBBAAB-AABABAABBBBBABA-BBABAABBABBBBBBBBBBB-BBAA-----B--BBBBB-A
 7H	WG789	BBB-----BABBBBAAAABAABBBBBBB-BBBBBBBBBBBBBBB-BB--B-BA-B-BBBB-AB-AABAB-ABBBBB-BAABBBBAB-BA-BBBBBBBBBBABB-ABBA--BBB--BBBBA
 7H	ABG652(A)	BBB-----BABBBBAAAABAABBBBBBBBBB-BBBBBBBBBBBBABBA-BBBABBBBBBBBAB-AABABAABBB-BABA--BBBABBBABBBBBBB-BBBABB-A--A--B-BB-BBBBA
 7H	ABC455	BBB-----BABBBB-AAABAABBBBBBBBBBABBBBBBBBBBBBABBABBBBABBBBBBBBAB-AABABAABBBBBABA-BBBBABBBABBBBBBBBBBBABBAA--ABBBBBBABBBBA
 7H	CDO595	BBB-----BABBBBAAAABAABBBBBBB-BBABBBBBBBBBBBB-BBABBBBABBBBBBBBAB-AABABAABBBBBABAABBBBABBBA-BBBBBBBBBBABBAABBAB-BB-B-BBBBA
 7H	CDO358	BBB-----BABBBBAAAABAABBBB-BBBBBABBBBBBBBBBBBABBABBBBABBBBBBBBAB-AABABAABBBBBABA-BBBBABBBABBBBBBBBBBBABBAA--ABBBBBBABBBBA
 7H	CDO105	BBB-----BABBBBAAAABAABBBBBBBBB-ABBBBBBBB-BBBAABABBBBABBBBBBBBAB-AABABAABBBBBABAABBBBABBBA-BBBBABB-BBABBAABB-BBBBBBABBBBA
 7H	CDO673	BBB-----BABBBBAAAABAABBBBB-B-BBABBBBBBBBBBBB-ABA-B-BA-B-BBBBBAB-AABABABBBBBBABAABBBBABBBA-BBBBABBBBBABBAABBAB-BB-B-BBBBA
 7H	PSR117(C)	BBB-----BABBBBBABBBABBBBBBBB-BBABBBBBBBBABBBBAAABBB-ABBBBBBBAAB-ABBBBBBBBABBBBAABBBBABABBBBBBBBBBBAAABB-BBBBBBB-ABBBBBAB
 7H	AWBMA9	BBA-----BABAABBAAABABBBBBBBA-ABABBAABBBBAABB-AA--A-B--B-BBBB-AB-AABBB--BBABABBAAA-BBABAAB-BB-BABBBAAABB-ABBA--BB---BBBAB
 7H	AWBMA11	BBA-----BABAABBAAABABBBBBBBA-ABABBAABBBBAABB-AA--A-B--B-BBBB-AB-AABBBABBBABABBAAABBBABAAB-BB-BABBBAAABB-ABBA--BB---BBBAB
 7H	PSR117(D)	BBA------ABAABBAAABABBBBBBBABABABBAABBBBAABBBAAABAA-A-BBBBBBAAB-AABBBABBBABABBAAA-BBABABBBBBBBABBBAAABBAABBABBB-AAABBBAB
 7H	PSR129	BBB-----BBAAABBAABBABBAABBBA-ABABBAABBBBAABB-AAABAABABBBBBBBAAB-AABABABBBABBBBAAABBBABAAB-BBBBAABBAAABBAABBAB-AB-A-BBBAB
 7H	ksuF37	BBB-----BBAAABBAABBABBAABBBA-ABABBAABBBBAABB-AAABAABABBBBBBBAAB-AABABABBBABB-BAAABBBABAAB-BB-BAABBAAABBAABBAB-AB-A-BBBAB
 7H	PSR547	BAB-----ABAAAB-AABBABBAABBBABABABBABBBBBAABABAAABAABABBABBBBABB-AABABABBB-BBBBA--BBBABAABBBBBBAABBA--BBAA--ABBABAAAABBAB
 7H	ABC321	BAB-----ABAAABBAABBABBAABBBABAAABBABBBBBBABABAAA-AABABBABBBBABBAAABABABBBA-BBBA--BABABAABBBBBBAA-BAAABB-B--A--A-AA-ABBAB
 7H	ABC305	BBB-----ABAAABBAABBABBAABBBA-ABABBABBBBBAABA-AAABAABA-BABBBBABB--ABABABBBABB-BAAAB-BABAAB-BBBBAABBAAABBAABBAB-AB-A-ABBAB
 7H	ABC306	B-B-----ABAAABBAABBABBAABBBABABABBABBBBBAABABAAABA-BABBABBBBABB-AABABABBBABBBB---BBBABA-BBBBBBAABBA--BBAA--ABBABAAAABBAB
 7H	ABG461	BBA-----ABAAABBAABBBBBBABBBABAAABBABBBBBBABABAAABAABAABABBBBABBBAAAABBABBABBBBA-BABABAABB-ABA-AABBA--ABAA--A--A-AAAABBAB
 7H	WG420	BBB-----ABAAABBAABBBBBBABBBA-AAABBABBBB-BABA-AAABAA-AABABBBBABB-AAAABBABBABB-BAAAB-BABABB-BBABAABBAAAAB-BBAA--AB---ABBA-
 7H	ABG652(B)	BAB-----ABAAA-BBABBBBBBABBBABAAABBABBBBBBABABAAA-AABAABABBBBABB-AAAABBABBA-BBBA-ABABAAABBABBABAA-BAAAAB-B--A--A-BA-ABBAB
 7H	AaWBI	BBB-----ABAAABBBAB-BBBBABBAAAA-ABABBBBBBBAA-BAABAAABA-AABBBBABB-AAAABBABBABBBA-AABAAABBBBABBABAAABAA--------------------
 7H	pTAG732	BAB-----ABAAABBBABBBBBBABBAAAAAABAA-B-BBBA-ABAABAAABAAAAB-BBABB-AAAAB-AB-ABBBAA-ABABABBBBABAABAAABAA-ABAB--ABABABABABBAB
 7H	ABC308	BBB-----AAABBBABBBBBBAB-AABAABAABAABBBBBBABABAABAAABAAAABBBBABB-AAAABBABBABBBBA-ABABABBBBABAABAAABAAAABAB--ABABBBABABBAB