Barley Harrington x TR306 mapping data
 from Andy Kleinhofs, 20 Jan 1994
 
 190 markers, 150 doubled haploids in the mapping population.
 A = Harrington allele; B = TR306 allele; - = missing data.
 
 
 # Harrington x TR306 cross DH lines
 
 data type F2 intercross
 150  190  0  0   
 
 
 *Nar1	ABABB	ABAAB	ABAAB	BABBB	ABBAA			BBBBA	BB-AA	BBBBA	ABBAB	BABBA			AABBA	BABAB	ABABA	BBBAA	AABAB			BABAB	BBABA	AAABA	BBBBB	BAABA			ABABA	AAABA	BBBAA	BBABA	BABBA			AAABB	BABAA	BAAAA	BABBB	BBABB
 
 *Act8A	BA-AB	AABBA	AABAA	BBBAA	BBABB			BABAA	BBAAB	ABAAB	BBBAB	BABBA			ABAAB	AAABA	BAAAB	ABAAA	ABAAB			BBBAA	ABAAA	ABBBA	AABAA	AABAA			BBBAA	ABBAB	BABBA	AAABA	BABAB			BBBBA	ABAAB	ABBBB	BBABA	BBAAA
 
 *Act8B	AAAAB	AA-AB	BAAAB	-----		-----				-BB-B	AABAB	AABAB	B-BBB	AAAAB			BABAB	ABAAB	AABAA	BABBB	AAABB			ABAAA	BABAB	BAAAA	BAABB	BBABB			BBA-B	-B-AA	ABBAA	ABAAA	BABAB			BAAAB	BBAAA	BAB-A	AABAB	AABAB
 
 *ABG614	ABABB	AABAB	ABBAA	BBABB	BBAAA			BABAA	BBBB-	BBABB	BBABB	BBABB			AAAB-	--AAA	---AA	-AA-A	BBABA			BBABA	BAABA	BAABA	AAABA	AAABA			AAB-B	BBBAB	BABAA	BAAAA	BBAAA			BABBB	AABBB	AAAAA	ABAAA	BBBBA
 
 *ABG619	ABAAB	AABBB	ABBBB	AAAAA	AAAAA			BBAAA	AA-A-	BBABA	BAAAA	BBAAB			BAAA-	-BBAB	BBBBA	BAABB	BABAB			AAAAA	BABAA	AABBA	BABAA	AABBB			BBA-B	BBBBA	ABAAA	ABAAA	BABAB			AAABA	BABAB	BBBAA	AAAAB	BBAAA
 
 *dRpg1	BAAAA	BAAAB	BBBAB	AABAA	ABBAB			BBBBB	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			ABBAA	BBAAA	AABBB	AABAA	BBABA			ABBBA	BABAA	BBBBA	BAAAA	ABBBA			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *Plc		BAAAA	BAAAB	BBBAB	A-BAA	ABBAB			BBBBB	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			ABBA-	BBAAA	AABBB	AABAA	BBABA			ABBBA	BABAA	BBBBA	BAAAA	ABBBA			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *TubA1	BABAB	BBBBB	AABAA	-AABB	A-BBB			AABAA	BBBAB	BABBA	BBBBB	AAABB			BBAAB	AAB-B	BAAAB	BBBAB	BBBAB			-ABBA	ABBB-	B--BB	ABABA	BBABB			ABABB	AABBA	ABBBB	ABBBB	AAAAB			AAAAB	BBABA	BABBA	ABAAB	BBABA	
 
 *TubA2	A-A-A	AA-AB	BAAAB	-AAAA	BAABB			ABAA-	ABBBB	AA-AA	AABAB	AABBB			BBBBB	-BA--	--BBB	BBBBA	ABAB-			---BB	BBAA-	-BB--	BABAB	ABBAA			ABAAB	ABBBA	BBBBA	BAAAB	AAAAB			BBAAB	AA-BB	AAABB	BAABB	AA---
 
 *TubA3(10)	BBAAB	BA-BA	BBABA	----A	-BBB-			BABBA	BABBB	AA-AA	-ABAA	B-BBA			ABBAB	BAA--	---AB	B-BBA	-----				----A	B----	-----		-----		AAAAB			ABAAB	BBBBB	BAAB-	AB---	-AAA-			AAABA	BA-AB	AAAAA	AAABA	A-B--
 
 *Aga7	BBABB	BAAAA	BAAAB	AAAAA	BABBB			BBBAB	BBBBB	BABBA	AABAA	ABABB			BABBB	ABABB	BBBBB	BBABA	ABAAA			ABBBA	AAAAB	AABAA	BABAA	BABBB			ABAAA	BBBBA	AABBA	BBBAB	ABABB			BBBAA	AAABB	AAABB	BAABB	ABAAA
 
 *PSR167	ABABB	ABAAB	BBAAB	AABBB	BBBAA			BBBBA	ABAAA	BBABA	ABBAB	BABAA			AABBA	BABAB	ABABA	BBBAA	AABAB			BABAB	BBA-A	AAABA	BBBBB	AAABA			ABABA	AAABA	BBBAA	BBABA	BABBB			AAABB	BABAA	BAAAA	AABBB	BBBBB	
 
 *BCD351A	BBABB	BB-BB	BABBB	BBABA	BBBAB			BBBBA	AAAAA	BBBBB	BBABA	BAABB			AAAAB	ABBAA	BBBAB	BBBAA	AABAA			BBAAB	ABBBA	AAAAA	ABAAB	BBBBB			AAAAA	ABBAA	AAAAA	AABBB	BBABA			ABBAA	BABAB	BBB-B	ABBBB	BBBBA
 	
 *BCD351B	ABAAB	AABBA	ABBBB	ABABA	AAAAA			ABBAA	ABBAB	BBBBA	BAAAA	BAAAB			BAAAB	ABBAB	BBBBA	BAAAB	AABAB			BBAAA	B-BAA	AAAAB	BABAB	BABBB			BBAAA	BAABA	ABAAA	ABAAA	BABAB			AABBA	BABAB	BBBAA	ABAAA	BBAAA
 
 *ABG704	BAAAA	BAAAB	BBBAB	AABAA	ABBAB			BBB-B	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			ABBAA	BBAAA	AABBB	AABAA	BBABA			ABBBA	BABAA	BBBBA	BAAAA	ABBBA			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 		
 *ABG472	AABAB	BBBBB	AABAA	BBABA	ABABB			BABAA	BBAAB	BBBBA	AABBB	ABABB			BBBAB	AAABB	BBABB	BBBAB	BAAAB			AABBA	ABBAB	AAAAB	ABAAA	BAAAB			BBBAB	ABABB	BBAAB	ABBBA	-AAAA			BABAB	BBABA	BBBBA	AABAB	BABAA
 
 *ABG705A	A-BBA	ABBAA	BABAB	BAABB	BBAAA			ABBBB	AABBA	ABBAB	AABAA	BBBAB			AABAB	ABAAB	ABBAA	BBAAB	BAABB			BBBAA	BABAA	ABAAA	ABABB	BBABA			ABBAB	BBAAB	BBBBB	ABAAA	AABBB			AAAAA	BBBBB	BBABA	AABAA	BABBB			
 *ABG705B	A-ABB	B-AAB	AB-AA	BB-AA	AABBB			BABAB	BABBA	ABBAA	BAABA	AAABB			-AA--	BBAAA	ABAAA	BAABA	ABAAA			BBABA	BABBA	AAABA	ABAAB	BBABB			BBBBB	BAAAB	BABAB	BBBAA	-BAAA			BAABB	AAABB	AAAAB	BBBAA	BBABB
 
 *ABG464	A-AAA	ABBBB	ABABA	ABAAB	BAABA			ABBAA	AAABA	ABAAA	ABBAB	ABBBB			-BB--	BAAAA	ABBAB	BABBA	ABABB			AABBB	BBAAA	AB-BA	ABAAB	ABBAA			AAAAA	ABBBA	BBBAA	AAAAB	-AAAB			BBABB	AABBA	AAAAB	AAABB	ABBAA
 
 *ABG495B(20)	BBAAA	ABABB	BABBA	ABABB	BAAAA			AABBB	BBAAA	ABAAA	BBAAB	BBBBA			BABA-	BBAAB	BBBAA	BBBAB	BAABA			AAABA	ABBAA	ABBAB	ABABB	ABBAA			BBBBB	BBAAB	AABAB	ABAAA	-ABBB			AABAA	BBBAA	ABAAA	BAAAB	ABAAB
 
 *ABG702B	B-AAA	BBABA	BBABA	BBAAA	AABBB			AABAA	BAAAB	BAABA	BAAAA	BABBA			ABBAA	BAAAB	BBBBA	ABBBB	BBABB			AABAA	BBAAB	BBBAA	BBABA	AAAAB			BBBAB	BBBBB	BAABB	ABABB	ABAAA			AAABA	BAABB	AAAAA	AAABA	AABAA
 
 *ABG463	ABBBB	BABAA	BBABB	ABAAA	BBBBB			BABBB	BAAAB	ABBAA	ABBBA	BBBAB			BBBA-	AAAAB	ABAAA	BABAA	AABAA			ABAAB	ABAAA	BBBB-	BAABB	BAABB			BAABB	AABBA	BBBBB	ABABA	-BAAA			BAABB	BAAAB	BBBAA	BBBAB	BBABB
 
 *ABG709	BBAAA	ABABB	BABBA	ABABB	BAAAA			AABBB	BBAAA	ABAAA	BBAAB	BBBBA			BABAB	BBAAB	BBBAA	BBBAB	BAABA			AAABA	ABBAA	ABBAB	ABABB	ABBAA			BBBBB	BBAAB	AABAB	ABAAA	BABBB			AABAA	BBBAA	ABAAA	BAAAB	ABAAB
 
 *ABC706B	BBBAA	ABABB	BA-BA	BBBBB	BAAAA			AAB-B	BBAAA	BBABB	AAAAA	BBBBA			-AB--	BBABB	BBBAB	BBBA-	BAABA			AAABA	ABBAA	ABBAB	ABABB	ABBBB			BBBBA	BAAAA	AABAB	ABAAA	-ABBB			AABAB	BBBAA	ABAAA	BAAAB	A-AAB	
 
 *ABG461	BBBBB	BBBAB	ABBBB	BBBBA	BBABA			BBBBB	AAABA	ABBAB	BAABB	ABABA			BAAA-	A-AAB	AABAB	AAAAB	BABBA			ABBBB	ABABA	ABABA	AAAAB	BBABB			BBBAB	BBAAB	BAABA	ABABB	-AAA-			AAAAA	AABAB	AAA-B	--ABB	-BAAB
 
 *ABG471	ABABB	BBBAB	BBBAB	AAAAA	BABAA			ABBAA	BABAA	BBBBA	BBBBB	BBAAA			BAAAA	BABAB	BAAAB	BAABA	AABAB			AABBA	AABAA	AABAB	AAAAA	BABBA			AAAAB	BBBBB	BABBB	AABBA	ABBBA			BAABB	BAABB	ABBBA	BBABB	BABAA
 
 *PSR129	A-BBB	B-BBB	BBBBB	BBBAA	BBABA			BBBBB	ABABA	ABBAB	BAABB	ABABB			BAAAB	AAAAB	AABBB	BAAAB	BABBA			ABABB	BBABA	ABABB	AAAAB	ABAAB			ABBAB	BBABB	AAABA	AABBB	AAAAB			AAAAA	AABAB	AAABB	BBABB	ABAAB
 
 *ABG466	ABABB	ABAAB	ABAAB	BABBB	ABBAA			BBB-A	BBAAA	BBBBA	ABBAB	BABAA			-ABB-	BABAB	ABABA	BBBAA	AABAB			BABAB	BBABA	AA-BA	BBBBB	BAABA			ABBBA	AAABA	BBBAA	BBABA	-ABBA			AAABB	BABAA	BAAAA	AABBB	BBABB
 
 *ABG710A	BBAAA	ABABB	BABBA	ABABB	BAAAA			AABBB	BBAAB	ABAAA	BBAAB	BBBBA			BABAB	BBAAB	BBBAA	BBBAB	BAABA			AAABA	ABBAA	ABBAB	ABABB	ABBA-			BBBBB	BBAAB	AABAB	ABAAA	BABBB			AABBA	BBBAA	ABAAA	BAAAB	ABAAB
 
 *ABG710B(30)	BBABB	BAAAA	BAAAB	AAAAA	BABBB			BBBAB	ABBBB	BABBA	AABAA	AAABB			BABBB	ABABB	BBBBB	BBABA	ABABA			AABBA	AAAAB	AABAA	BABAA	BABB-			ABBAA	BBBBA	ABBBA	BBBAB	-BABB			BBBAA	AAABB	AAABB	BAABB	ABAAA
 
 *ABG601	AABBA	AAABB	AAABB	ABABA	BAAAB			AABBA	BABA-	AABAB	BABBA	ABAAB			BABBA	AAAAA	ABBBA	BABAB	BBAAA			BBBBB	ABABB	BAABB	AAABB	BBABA			BAABA	BBABA	BABAB	BBBAB	ABBAA			BABAB	ABABA	BAABA	BABAB	AABAB
 
 *ABG608	BBBBB	BBBAB	ABBBB	BBBBA	BBABA			BBBBB	AA-B-	ABBAB	BAABB	ABABA			BAAAB	AAAAB	AABAB	AAAAB	BABBA			ABBBB	ABABA	ABABA	AAAAB	BBABB			BBBAB	BBAAB	BAABA	ABABB	AAAAB			AAAAA	AABAB	AAABB	BBABB	ABAAB
 
 *ABG613	AABBA	ABAAA	BBBBA	BAAAA	ABBAB			BAAAA	BBAA-	BABBB	ABAAB	ABABB			BABB-	-ABAA	BAAAB	BBBBB	AAAAB			BAAAB	ABBBA	ABBB-	AAABB	BAABB			BAA--	ABABB	BBAAB	BBBAB	ABAAB			ABABA	ABBBA	-B-AB	BABBA	AAABA
 
 *PSR106	ABABB	BAAAB	ABBAB	BABAB	AABAB			BABA-	BBBAA	ABBAA	ABBAA	BAABA			BABBB	AABAA	ABAAA	BAABA	ABAAB			BBAAA	BABBA	AAABA	BB-A-	BAABB			ABBBB	BABBB	BABAA	BBABA	BBBAA			AAABB	AA-BA	-AAA-	BBBBB	ABABB
 
 *ABC310B	AB-BB	-B--B	BBB-B	B-BAA	--ABA			BBBBB	ABABA	ABAAB	BAABB	AAABB			BAAAB	AAAAA	AABBB	BAAAB	BABBA			ABABB	BBABA	ABABB	AAAAB	ABAAB			ABBAB	BAABB	AAABA	AABBB	AAAAB			ABAAA	AAAAB	AAABB	BBABB	BBAAB
 
 *Brz		BAABB	BBBBB	AABBA	BBABA	BBAAB			BBABA	AAA-A	BBBBB	BBABA	ABABB			AABAA	ABB--	BBABB	BBBAA	AAAAA			BBAAB	ABBBA	AAAAA	ABBBA	BBBBB			BAAAA	ABBAA	BAABA	AABBB	ABABB			ABBBB	BABAB	BBBAB	ABBBB	BBBBA
 
 *ksuA1B	BBBAA	-B-A-	BBBBB	-----		-A---			AAA-A	AA-B-	-BBBB	BAAAA	AA-AA			-AB--	-----		ABBBA	BBBBB	-BABB			ABB-A	BBAAB	ABB-A	AB-AA	BAAAB			BBABB	BBABB	BABBB	BBAAB	BBABA			AABAB	BBABB	ABAAA	AABAA	AAA-B
 
 *mSrh	BBBAA	ABBAA	BBBBB	ABAAA	BAABB			AABAA	AABAA	BABBB	BAAAA	AABAA			AABBA	BBBAA	ABBBA	BBBBB	BBABB			ABBAA	BBAAB	ABBAA	ABBAA 	BAAAB			BBABB	BBABB	BABBB	BBAAB	BBABA			AABAB	BBABB	ABAAA	AABAA	ABAAB
 
 *ABC620	ABBAA	AAABB	ABBBB	AAAAA	AAABA			BBABA	AA-B-	AAAAA	AABAB	BBABB			BABAA	ABBAB	BAABA	BAABA	BBAAA			AAAAB	BBBBA	AABBA	BAAAA	AAABB			BBAAB	BABAA	AAAAA	ABAAA	BABAB			AAABA	BAABA	BBBAB	BAAAB	BBAAA
 
 *ABC261(40)	BBABA	AAAAA	BAAAB	AAAAA	BAABB			BBBAB	ABBB-	BAABA	AABAA	AAABB			BBBBB	ABABB	BBBBB	BBABA	ABABA			AABBB	AAAAB	ABBBA	BABAA	ABBBA			ABAAA	BBBBA	ABBBA	BBBAB	ABABB			BBBAA	AAABB	AAABB	BAABB	AAAAA
 
 *ABC253	BBBBB	BBBAB	ABBBB	BBBBA	BBABA			BBBBB	AB-B-	ABBAB	BAABB	ABABA			BAAAB	AAAAB	AABAB	AAAAB	BABBA			ABBBB	ABABA	ABABA	AAAAB	BBAAB			BBBAB	BBAAB	AAABA	AAABB	AAAAB			AAAAA	AABAB	AAABB	BBABB	ABAAB
 
 *ABG711	ABABB	AABAB	ABBAA	BBABB	BBAAA			BABAA	BBBBA	BBABB	BAABB	BBABB			AAAB-	ABAAA	BABAA	BAABA	BBABA			BBABA	BAABA	BA-BA	AAABA	AAABA			AAAAB	BBBAB	BABAA	BAAAA	-BAAA			BABBB	AABBB	BAAAA	A-AAA	BBBBA
 
 *ABC483	ABA-B	ABBAB	BAAAB	BAABB	BBAAA			ABBAB	AAB-B	AABAB	AABBB	ABAAB			AABA-	ABAAB	ABBAA	BABBB	AAABB			A--AA	BABAB	AA-AA	ABABB	BBABA			ABBAB	BBAAB	BBBAB	ABAAA	-ABBB			BAAAB	BBBAB	BABAA	A-BAB	BABAB			
 *ABG712	BBAAB	BBABA	BBABA	BAAAA	ABBBB			BABBA	BABBB	AAAAA	AABAA	BABBA			ABBA-	BAAAB	BBAAA	BABBA	BAABA			AABAA	BB-AB	BB-BA	BBAAA	AAAAB			ABBAB	BBBBB	BAABB	ABABA	-AAAA			AAABA	BAAAB	AAAAA	AAABA	AABAA
 
 *WG622	A-BBB	BBAAB	ABAAA	BABBB	ABABB			BAB-A	BBBAA	BBBBB	BBBBA	ABABA			ABABB	BAAAB	ABABB	ABAAA	ABBAB			BABAB	BABBA	AA-AB	ABBAA	BBBBA			ABBBA	BBBBA	ABBBA	BBABB	-BABB			ABAAA	AAAAB	BABBA	BBBBB	BBBBB
 
 *ABG713	AABBA	BABAB	ABAAA	ABAAB	AAAAA			BBAAB	ABAAA	AAAAB	BBBBB	BABBB			ABAA-	ABBBB	BABBB	BABBA	BAABA			AAAAB	AABBB	AAAAB	ABABA	AAAAA			BAABA	ABAAB	BABBA	AAAAA	BBABB			ABBBB	AAABA	BAABB	ABABA	BBBAB
 
 *ABG715	BABAB	BBBBB	AABAA	BBABA	BBBBB			BABAA	BBAAB	BBBBA	ABBBB	ABABB			BBBA-	AABBB	BBABB	BBBAB	BBAAB			AABBA	ABBBB	BAAAA	ABABA	BBABB			ABBBB	ABABA	BBBBB	ABBBB	-AAAB			BAAAB	BBABA	AABBA	AAAAB	BABBA
 
 *ABC305	ABB-B	BBBBB	BBBBB	BBBAA	-BABA			BBBB-	A-ABA	ABAB-	BAABB	ABABB			BAAAB	AAAAB	AABBB	BAAAB	BABBA			ABABB	BBABA	ABABB	AAAAB	ABAAB			ABBAB	BBAB-	AAA-A	AABBB	AAAAB			AAAAA	AABAB	AAABB	B-ABB	ABAAB
 
 *ABC163	ABABB	BBAAB	ABBAA	BBAAA	ABBBB			BABAB	BABBA	ABBAA	BBABB	AAABB			BAABA	BBAAA	ABAAA	BAABA	ABAAB			BBABA	BABBA	AAABA	ABAAB	BBABB			BABAB	BAAAB	BABAB	BBBAA	BBAAA			BAABB	AAABB	AAAAB	BBBAA	BBABB
 
 *ABC166(50)	BBAAA	ABABB	BABBA	AAABB	BAAAA			AABAB	BBAAB	ABAAA	BBAAB	BBBBA			BABAB	BBAAB	BBBAA	BBAAB	BAABA			AAABA	ABBAA	ABBAB	ABABB	ABBAA			BBBBB	BBAAB	AABAB	ABAAA	BABBB			AAABA	BBBAA	ABABA	BAAAB	ABAAB
 
 *ABC174	BBBAA	AB-BB	BAABA	BBBBB	BAAAA			AABBB	BBAAA	BBABB	AAAAA	BBBBA			BABAA	BBABB	BBBAB	BBBAA	BAABA			AAABA	ABBAA	ABBAB	AB-BB	ABBBB			BBBBA	BAAAA	AABAB	ABAAA	BABBB			AABAB	BBBAA	ABAAA	BAAAB	ABAAB		
 
 *ABC172	ABAAA	BAABB	BBBBB	AAABB	BAAAA			AABAB	BBAAB	BBABA	BBBAB	BBBBA			BABAB	BBAAB	BBAAA	BAAAB	BBABA			BAAAB	ABBAA	ABBAB	ABAAB	ABBAA			BABBB	ABAAB	AABAB	ABAAA	ABBAB			AABBA	BBBAA	ABABA	BAAAB	BBAAB
 
 *ABC165	AABBA	ABAAB	BBBAB	BAAAA	BBBAB			AAAAB	BBAAB	AABAB	ABAAB	ABABB			BABBA	BABAA	BAAAB	BBBBB	AAAAB			BAAAB	ABBBA	BBBBA	AAABB	BAABB			BAABA	BBBB-	BAAAB	BBAAB	ABAAB			ABABA	BBBAA	BBBAB	BABBA	AAABA
 
 *ABC171	AAABB	BBBAA	ABBAB	AAAAA	AAAAB			BBAAA	AABAA	BBBBA	BBABA	BBAAA			BBAAA	AABAB	BAAAA	BAABA	AABAB			BABAB	ABBAA	AABAB	AA-AA	BABBB			AABAB	BBBBB	BABBB	AAAAA	AABBA			BAAAA	BAABB	AABBA	BBABB	BABAA
 
 *ABG714	ABBBB	BBAAB	ABAAA	BAABB	ABABA			BABAA	BBBAB	BBBBA	BBBBA	AAABB			-BA--	BAAAB	ABABB	ABBAB	ABBAB			AABBB	AABBA	AA-AB	ABBBA	BBBBA			ABBBA	AABBA	ABBBA	BBBBB	-BABB			ABAAA	AAAAB	BABBA	BBBAB	BBBBB
 
 *ABG716	ABAAB	AABBA	ABBBB	ABABA	AAAAA			ABBAA	ABBAB	BBBBA	BAAAA	BAAAB			BAAAA	ABBAB	BBBBA	BAAAB	AABAB			BBAAA	BABAA	AAAAA	BABAB	BABBB			BBBAB	BAABA	ABAAA	ABAAA	BABAB			AABBA	BABAB	BBBAA	AAAAA	BBAAA
 
 *MWG682	ABB-A	ABAAA	BBBBA	BAAAB	ABBAA			BBAAB	AAAAB	AAAAA	BBBBA	BAAAB			BBBA-	BAAAA	BAAAB	BBABA	BBBBB			AA-BB	BBABA	BB-AA	BABBB	AAAAB			ABBBB	ABAAB	-BAAA	AABAB	-BBAA			ABABB	BAAAB	BABAB	AAABB	BAAAB
 
 *CDO395	AAABB	-BBAB	ABBAB	AAAAA	A-AAB			A-A-A	BABA-	BBBBA	BBBBA	BBAAA			BBAAA	AABAB	BAAAA	BAABA	AABAB			BABAA	A-BAA	AABAB	AAAAA	BABBB			AABAB	BBBBB	BABB-	BABB-	---BA			B-A--	-AABB	AABBA	---BB	BA---
 
 *BCD269	ABABB	A-BAB	ABBAA	BBAAA	BBABB			BABAA	BBBBA	BBABB	BBABB	ABABB			AAABB	ABAAA	BABAA	BAABA	ABABB			BBABA	BAABA	BAABA	AAABA	AAABA			ABBAB	BBB--	BABAA	BAAAA	BBAAA			BAABB	AABBB	AAAAA	ABAAA	BBBBA
 
 *CDO348(60)	ABBBA	ABBBA	BABBB	BABAA	AAABB			AABBB	AABB-	-----		-ABAA	ABBAB			-ABBB	BBBAA	ABBAA	BBABB	BAA--			BABAA	AAABA	ABAAA	ABAAB	BBAB-			ABABB	BBA-B	BABBB	ABBAB	ABBBA			AAAAA	BBBBB	ABABA	AABAA	BAAAB
 
 *BCD298	BBBBB	BAABA	BBABA	BAAAA	ABBAB			BABBB	BABAB	ABBAA	-AB-A	BBBAB			BBBBB	AAAAB	ABAAB	BAABA	BAABA			ABBBA	BBBAB	BBBBB	BAAAB	BAABA			BBAAB	BBBB-	BABBB	BBABA	AAABB			ABABB	BABAB	A----	-----		-----
 
 *BCD111	ABAAB	AABBA	ABBBB	AAAAA	-AAAA			AABAA	ABBAB	BBBBA	BAAAA	BAAAB			BAAAA	ABBAB	BBBBA	BAABB	BABAB			BBAAA	BABAA	AABBA	BABAB	BABBB			BBAAB	BBA--	ABAAA	ABAAA	BABAB			AABBA	BABAB	BBBAA	AAAAB	BBAAA
 
 *His4A	ABABA	AA-BB	BAAAA	AAAAB	BAABB			ABBA-	ABB-A	AAAAA	AABAB	AABBB			BBBBB	BBABA	-----		-----		-----				-----		-----		-----		AABAB	ABBAA			AAAAB	A-B-A	BBBAA	BAAAB	AAAAB			BBAAB	AAABB	AAAAB	AAABB	AAAAA
 
 *Pox		ABAAB	AA--A	AABBA	A-ABA	AAAAA			ABBAA	ABBAB	BBBBA	BABAA	BAAAB			BABAB	ABBAB	BBBBA	BA-AB	AABAB			BB-AA	BABAA	AAAA-	B-BAB	BBBBB			ABAAA	BAABA	ABAAA	AAA--	BABAB			A-BBA	BABAB	BBBAA	ABAAA	AAAAA
 
 *ABC717	BBBAA	ABBAA	B-ABB	ABAAA	BAABB			AABAA	AABAA	BA-BA	BAAAA	AABAA			AABBA	BABAA	ABBBA	BBBBB	BBABB			ABBAA	BBAAB	AB-AA	ABBBA	BAAAB			BBBBB	BBABB	BABBB	BBAAB	-BABA			AAAAB	BBABB	ABAAA	BAABA	ABAAB
 
 *ABG708	ABBBA	ABBBA	BA-AB	BABBB	BBAAB			ABBBB	AABBA	ABBAB	AABAA	BBBAB			AAAAA	ABAAB	ABBAA	BBAAB	BAABB			BBBAA	BABAA	AB-AA	ABABB	BBABA			ABBAB	BBAAB	BBBBB	ABAAA	-ABBB			ABAAA	BBBBB	BBABA	AABAA	BABBB
 
 *BCD453A	ABABB	A-BAB	ABBAA	BBABB	BBAAA			BABAA	BBBBA	BBABB	BABBB	BBABB			AAB--	ABAAA	BABAA	BAABA	BBABA			BBABA	BAABA	BAABA	AAABA	AAABA			AAAAB	BBBAB	BABBA	BAAAA	BBAAA			BABBB	AABBB	BAAAA	ABAAA	BBBBA
 
 *BCD453B	A-BAA	BBAAB	BBBAB	BAAAA	BBBAB			ABAAB	ABAAB	AABAB	ABBBB	ABABB			BAB--	AAAAA	BAABB	BBBBA	AAABB			BAAAB	BABBA	BBBBA	BAABA	BAABB			BAABB	BABBB	BAABB	ABAAB	AAAAB			ABBBA	BAAAA	BBBBB	BBBBA	AAABA
 
 *BCD410B	ABBAA	AABBA	BBBAB	BABAA	AAABB			AABBB	AABBA	ABBAB	AABAA	BBBAB			AAAAA	BBBAB	ABBAA	BBAAB	BAABB			BBAAA	BAABA	ABAAA	ABABB	BBABB			ABAAB	BBAAB	BBBBB	ABAAA	ABBBB			ABBAA	BBBBB	ABABA	AABAA	BABBB
 
 *ABG497(70)	ABBBA	ABBBA	BABAB	BABBB	ABAAB			ABBBB	AABBA	ABBAB	AABAA	BBBAB			AAAAA	ABAAB	ABBAA	BBAAB	BAABB			BBBAA	BABBA	ABAAA	ABABB	BBABA			ABBAB	BBAAB	BBBBB	ABAAA	AABBB			ABAAA	BBBBB	BBABA	AABAA	BABBB
 
 *MWG813	ABB-B	BABAA	BBABB	BBAAA	BABBA			AABBB	BAAAB	ABBAA	ABBBA	BBBAB			BBBA-	AAAAB	ABAAA	BABAA	ABBAA			ABAAB	ABAAA	BBBBB	BAABB	BAABB			BAABB	AABBA	BBBAB	ABABA	-BAAA			BAABA	BAABB	BBBAA	BBBAB	BBABB
 
 *MWG502	AAAAB	AABAB	BAAAB	BAABB	BBAAA			BBBAB	AABAB	AABAB	AABBB	ABAAB			BABAB	ABA-B	AABAA	BABBB	AAABB			ABAAA	BABAB	BAAAA	BA-BB	BBABB			BBA-B	BBAAB	ABBAA	ABAAA	BABBB			BAAAB	BBAAA	BABAA	AABAB	AABAB
 
 *MWG916	ABABB	BA-AB	ABBAA	BABAB	AABBB			BABAB	BBBAA	ABBAA	ABBAA	BAABA			BAABB	AABAA	ABAAA	BAABA	ABAAB			BBABA	BABBA	AAABA	ABAAB	BBABB			ABBBB	ABBBB	ABAAB	BABA-	BBBAA			AAABB	AAABB	BAAAB	BB-AB	ABABB
 
 *MWG838	BBAAA	AAABB	BBBBA	AAABB	BAAAA			AABAB	BBAAB	ABAAA	BBAAB	BBBBA			BABAB	BBAAB	BBBAA	BAAAB	BBABA			BAABB	ABBAA	ABBAB	ABAAB	ABBAA			BABBB	ABAAB	AABAB	ABAAA	BBBAB			AABBA	BBBAA	ABABA	BAAAB	ABAAB
 
 *MWG522	BBB-A	ABBAA	BBBBB	ABAAA	BAABB			ABAA-	AABAA	BABB-	BAAAA	AABAA			AABBA	BBBAA	ABBBA	BBBBB	BBABB			ABBAA	BBAAB	ABBAA	ABBAA	BAAAB			BBABB	BBAB-	-A--B	BBAAB	BBAB-			-ABAB	B-ABB	ABAAA	AABAA	AAAAB
 
 *MWG503	ABBAA	AAABB	ABBBB	AAAAA	AAABA			BBAAA	AABBB	AAAAA	AABAB	BBABB			BABAA	ABBAB	BAABA	BAABA	BBAAA			AAAAB	BBBBA	AABBA	BAAAA	AAABB			BBAAB	-ABAA	AAAAA	ABAAA	BABAB			AAABA	BAABA	BBBAA	BAAAB	BBAAA
 
 *MWG652	ABABB	ABAAB	ABBAB	BABBB	ABBAA			BABBB	BBBAA	ABBAA	ABBAA	BAABA			AABBB	BABAB	ABABA	BABBA	AABAB			BABAB	BBBBA	AAABA	BBBBB	BAABA			ABABB	AAABA	BBBAA	BBABA	BABBA			AAABB	BAAAA	BAAAB	BBBBB	BBABB
 
 *Amy1	ABA-B	ABAAB	ABBAA	BBAAA	BBABB			BABAA	BAB-A	ABBAA	BBABB	ABABB			BAAB-	ABAAA	BABAA	BA-BA	ABAAB			-BA-A	BAABA	AA-BA	ABAAA	BAABB			BAAAB	BBBAB	BABAA	BBAAA	-BAAA			BAABB	AABBB	AAAAA	ABBAA	BBABA
 
 *ABG058	A--BA	ABAAA	BBBBA	BAAAB	ABBAA			BBAAB	AA-A-	AAAAA	BBBBA	BAAAB			BBBAB	BAAAA	BAAAB	BBABA	BBBBB			AAABB	BBABA	BBBA-	BABBB	AAAAB			ABBBB	ABAAB	BBAAA	AABAB	BBBAA			ABABB	BAAAB	BABAB	AAABB	BAAAB
 
 *ABG609A(80)	AABBA	ABAAA	BBBAA	BAAAA	ABBAB			AAAAA	BB-A-	BABBB	ABAAB	ABABB			BABBA	BABAA	BAAAB	BBBBB	AAAAB			BAAAB	ABBBA	BBBBA	AAABB	BAABB			BAABA	BBABB	BBAAB	BBAAB	ABAAB			ABABA	ABBBA	BBBAB	BABBA	AAABA
 
 *ABG057B	ABBBB	B-BAA	BBABB	ABAAA	BABBA			BABBB	BA-A-	ABBAA	ABBBA	BBBAB			BBBAA	AAAAB	ABAAA	BABAA	AABAA			ABAAB	--AAA	-BBBB	BAABB	BAABB			BAABB	AABBA	-----		---BA	ABAAA			BAABA	-----		-----		BBBAB	BBABB
 
 *ABG399B	B--AA	BAAAB	BBBAB	AABAA	ABBAB			BBBBB	BB-B-	BBABA	AAABB	BABAB			ABBAA	BBAAA	AABBB	AABAA	BBABA			ABBBA	BABAA	BBBB-	BAAAA	ABBBA			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BAAB-			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *BCD129	BAAAA	BAAAB	BBBAB	AABAA	ABBAB			BBBBB	ABBB-	BBBBB	-AABB	BABAB			ABBAA	BBAAA	BBBBB	AABAA	ABABA			BBBBB	AABAA	BBBBB	BAAAA	BBBBA			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBAAA	BBBBB	BAAB-
 
 *MWG820	ABABB	BBAAB	ABBAA	BBAAA	ABBBB			BABAB	BABBA	ABBAA	BBABB	AAABB			BAABA	ABAAA	BAAAA	BAABA	ABAAB			BBABA	BABBA	AAABA	ABAAB	BAABB			BAAAB	BBAAB	BABAB	BBBAA	BBAAA			BAABB	AAABB	AAAAA	BBBAA	BBABB
 
 *ABG366	AAB-A	AAABB	AA-BB	ABABA	ABAAA			AABBA	BABAB	AABAA	BABBB	ABABB			-BB--	AAABB	ABABA	BABAB	BAAAB			ABBBA	ABAAB	BA-AB	ABAAB	BBABA			BBBBA	BBABB	BBBAB	BBBAA	-BBBA			BABAB	ABABA	BBABA	AABAB	AABAA
 
 *ABG317	AABBA	ABAAB	BBBAB	BAAAA	BBBAB			AAAAB	BBAAB	AABAB	ABAAB	ABABB			BABBA	BABAA	BAAAB	BBBBB	AAAAB			BAAAB	ABBBA	BBBBA	AAABB	BAABB			BAABA	BBBBB	BAAAB	BBAAB	ABAAB			ABABA	BBBAA	BBBAB	BABBA	AAABA
 
 *Dor5	ABBBA	ABBBA	BABAB	BABBB	BBAAB			ABBBB	AABBA	ABBAB	AABAA	BBBAB			AAAAA	ABAAB	ABBAA	BBAAB	BAABB			BBB-A	BABAA	ABAAA	AB-BB	BBABA			ABAAB	BBAAB	BBBBB	ABAAA	AABBB			ABAAA	BBBBB	BBABA	AABAA	BABBB
 
 *MWG602	ABBBB	BABAA	BBABB	BBAAB	BABBA			AABAB	BAAAB	ABBAA	ABBBA	BBBAB			BBBAA	AAB-B	ABAAA	BABA-	-BBAA			ABA-B	ABAAA	BBBBB	AA-BB	BAABB			BAABB	AABBA	BBBAB	ABABA	ABAAA			BAABA	BAABB	BBBAA	BBBAB	BBABB
 
 *MWG740	BBBBB	BAABA	BBABA	BAAAA	ABBBB			BABBB	BABAB	ABBAA	AABAA	BABBB			ABBAB	BAAAB	ABAAB	BAABA	BAABA			ABB-A	BBBAB	BBBBB	BB-AB	BAABA			BBAAB	BBBBB	BAABB	ABABA	AAABB			ABABB	BABAB	AAAAB	BAABA	BABBB
 
 *MWG626(90)	ABA-B	BBBBB	BABBB	BBABA	BAAAB			BBBBA	AAAAB	BBABB	BBABA	BAABB			AAAAB	ABBAA	ABBAB	BABBA	AABAA			AAAAB	ABBBA	AAAAB	ABAAB	ABBBB			AAAAA	ABBBA	BAAAA	AABBB	BBABA			ABBAA	BABBB	BBBBB	ABBBB	BBBBA
 
 *ABC718	ABBBB	BABAA	BBABB	BBAAB	BABBA			AABAB	BAAAB	ABBAA	ABBBA	BBBAB			BBBA-	AABAB	ABAAA	BABAA	ABBAA			ABAAB	ABAAA	BB-BB	AAABB	BAABB			BAABB	AABAA	BBBAB	ABABA	-BAAA			BAABA	BAABB	BBBAA	BBBA-	BBABB
 
 *MWG003	BBABB	BBBBB	BABBB	BBABA	BBBAB			BBBBA	AAAAA	BBBBB	BBABA	BAABB			AAAAB	ABBBA	BB-AB	BBBAA	AABAA			BBAAB	ABBBA	AAAAA	ABAAB	BBBBB			AAAAA	ABBAA	AAAAA	AABBB	BBABA			ABBAA	BABAB	BBBBB	ABBBB	BBBBA
 
 *MWG036B	BAAAA	BAAAB	BBBAB	AABAA	ABBAB			BBBBB	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			ABBAA	BBAAA	AABBB	AABAA	BBABA			ABBB-	AABAA	BBBBA	BA-AA	ABBB-			A-AAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *CDO669	ABBBB	BBAAB	ABAAA	BAABB	ABABA			BBBAA	BBBA-	BBBBA	BBBBA	AAABB			BBABB	BAAAB	AAABB	ABBAB	ABBA-			AABBA	AABAA	AABBB	ABBBA	BBBBB			ABBBA	AABBA	A-BBA	BBBBB	AAAAB			ABAAA	ABABB	BABBA	BBAAB	B-B-B
 
 *CDO650	BABAB	BBBBB	AA-AA	BAABA	BBBBB			AABAA	BBAA-	BABBA	ABBBB	AAABB			BBBA-	AABBB	BBAAB	BBBAB	BBAB-			AABBA	ABBBB	BAAAA	ABABA	BBABB			ABABB	AABBA	BBB-B	ABBAB	AAAAB			BAAAB	----A	AABBA	AAAAB	BBB--
 
 *MWG573	BBA-B	BBBBB	BA-BB	BBABA	BBBAB			BBBBA	AAA-A	BBBBB	BBABA	BAABB			-AA--	ABBA-	BBBAB	BB-AA	AABAA			-BA-B	ABBBA	AA-AA	ABAAB	BBBBB			AAAAA	ABBAA	AAAAA	AABBB	-BABA			ABBAA	BAB-B	BBBBB	A-BBB	BBBBA
 
 *MWG808	ABABB	BBB--	B-BBB	BBA-A	-AAAB			BBBBA	AAAAB	BBABB	BBABA	BAABB			-AA--	ABBAA	ABBAB	BABBA	AABAA			AAA-B	ABBBA	AA-AB	ABAAB	ABBBB			AAAAA	ABBBA	BAAAA	AABBB	-BABA			ABBAA	BABBB	BBBBB	ABBBB	BBBBA
 
 *ABG001A		ABABB	BBAAB	ABBAA	BBAAA	ABBBB			BABAB	BABBA	ABBAA	BBABB	AAABB			BAABA	ABAAA	AAAAA	BAABA	ABAAB			BBA-A	BABBA	AAABA	AB-AB	BAABB			BABAB	BBAAB	BABAB	BBBAA	BBAAA			BAABB	AAABB	AAAAA	BBBAA	BBABB
 
 *ABG001B 	BAAAA	BAAAB	BBBAB	AABAA	ABBAB			BBBBB	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			A-BAA	BBAAA	AABBB	-----		BBABA			A-B-A	AABAA	BBBBA	BA-AA	A--B-			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BA-BB			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *ABG001C(100)	ABABB	BBAAB	ABBAA	BBAAA	ABBBB			BABAA	BABBA	ABBAA	BBABB	AAABB			BAABA	ABAAA	BAAAA	BAABA	ABAAB			BBA-A	BABBA	AAABA	AB-AA	BAABB			BABAB	BBAAB	BABAB	BBBAA	BBAAA			BAABB	AABBB	AAAAA	BBBAA	BBABA	
 
 *iPgd2	ABABA	AABBB	BAAAA	AAAAB	BAABB			ABAAA	ABBBB	AAAAA	AABAB	AABBB			BBBBB	BBABA	BBBBB	BBBBA	ABABB			AABBB	BBAAA	ABBBA	AABAB	ABBAA			ABAAB	ABBBA	BBBBA	BAAAB	AAAAB			BBAAB	AAABB	AAABB	AAABB	AAAAA
 
 *iPgd1A	BAAAA	BAAAB	BBBAB	AABAA	ABBAB			BBBBB	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			ABBAA	BBAAA	ABBBB	AABAA	BBABA			BBBBB	AABAA	BBBBB	BAAAA	ABBBA			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *iEst5	BAAAA	BAAAB	ABBAB	AABBA	ABAAB			BBBBB	ABBBB	BBBBB	AAABB	BABAB			ABBAA	BBAAA	BBBBB	AABAA	ABABA			BBBBB	AABAA	BBBBB	BAAAA	BBBBB			AAAAB	ABBBB	AAABA	AABBB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBAAA	BBBBB	BAABB
 
 *iEstY	ABAAA	AAABB	BBBBB	AAABB	BAAAA			AABAB	BBAAB	BBABA	BBBAB	BBBBA			BABAB	BBAAB	BBAAA	BAAAB	BBABA			BAAAB	ABBAA	ABBAB	ABAAB	ABBAA			BABBB	ABAAB	AABAB	ABAAA	BBBAB			AABBA	BBBAA	ABABA	BAAAB	BBAAB
 
 *ksuD17	ABA-B	BB-AB	ABBAA	B-AAA	AABB-			BA-AB	BABBA	ABBAA	BBABA	AAABB			BAAB-	--A--	A-AAA	-AABA	A-AAB			BBABA	BABBA	AAABA	-----		-BAB-			BA-BB	BAAAB	BABA-	BBBAA	BBAAA			BAABB	AAABB	AAAAB	BBBAA	BBAB-
 
 *AtpB	BBABA	AAAAA	BAAAB	AAAAA	BAABB			ABBAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	AABBB			BBBBB	ABA--	BBBBB	BBBBA	ABABA			AABBB	BBAAA	ABBBA	BABAA	ABBAA			ABAAB	ABBBA	BBBBA	BBAAB	AAAAB			BBAAA	AAABB	AAABB	BAABB	AAAAA
 
 *MWG798	AAB-A	BABAB	A-AAA	ABAAB	AAAAA			BBAAB	ABAAA	AAAAB	-BBBB	BABB-			A-AAA	A-B-B	BABB-	-A-BA	BAAB-			AAAAB	AABBB	AAAAB	ABABA	AAAAA			BABBA	ABAAB	BABBA	AAA-A	BBABB			ABBBB	AAABA	BAABB	ABABA	BBBAB
 
 *MWG571D	ABABA	BBBBB	BABBB	BAABA	AAAAB			BBBBA	AABBA	ABAAB	BAABA	BABBB			BAAAB	ABAAA	AABBB	BABBB	AABAA			AAABA	ABBBA	AAABB	AABAB	ABBAB			AABBA	AABBB	BAAAA	ABBBB	ABABB			ABBAA	BABBB	BBBBB	ABBBB	BBABB
 
 *Prx1B	BBAAA	ABABB	BABBA	ABABB	BAAAA			AABAB	BBAAB	ABAAA	BBAAB	BBBBA			BABAB	BBAAB	BBBAA	BBAAB	BAABA			AAA-A	ABBAA	ABBAB	AB-BB	ABBAA			BBBBB	BBAAB	AABAB	ABAAA	BABBB			AABBA	BBBAA	ABAAA	BAAAB	ABAAB
 
 *Prx1A(110)	BAAAA	BAAAB	ABBAB	AABBA	ABAAB			BBBBB	ABBBB	BBBBB	AAABB	BABAB			ABBAA	BAAAA	BBBBB	AABAA	ABABA			BBB-B	-AB-A	BBBBB	BAABA	BBBBB			A-AAB	ABB-B	AAABA	AABBB	BBABB			BBBAA	BAABB	BBAAA	BBBBB	BAABB
 
 *Glx		BAAAA	BAAAB	ABBAB	AABBA	ABAAB			BBBBB	ABBBB	BBBBB	AAABB	BABA-			ABBA-	-----		BBBBB	AA-A-	---BA			BBBBB	A-BAA	-BBB-	--AA-	BBBB-			AA-A-	ABB--	-AAB-	-ABBB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBAAA	BBBBB	BAABB
 
 *MWG836	BAABA	BBBBB	AABBA	BBABA	ABAAB			BAABA	AABAA	ABBAB	BAABA	ABABB			AABAA	-BB--	BBABB	BBBAA	AAAAA			BBAAB	ABBBA	AAABA	AABBA	BBBBB			BAAAA	ABBAA	BAABA	AABBB	ABABB			ABBBB	BABAB	BBBAA	ABBBB	BBBBA
 
 *MWG912	BBA-B	BAAAA	BAAAB	AAAAA	BABAB			BBBAB	BBBBB	AABAA	BABAA	ABABB			BABBB	ABABB	BBBBA	-AABA	ABAA-			ABBBA	AAAAB	AABAA	BABAA	BABBB			ABAAA	BBABA	AABBA	BBB-B	ABABB			BBBAA	AAABB	AAABB	BBABB	BBAAA	
 
 *Dhn3	ABABB	AABAB	ABBAA	BBABB	BBAAA			BABAA	BBBBA	BBABB	BABBB	BBABB			AABBB	--A--	BABAA	BAABA	BBABA			BBABA	BAABA	BAABA	AAABA	AAABA			AABAB	BBBAB	BABBA	BAAAA	BBAAA			BABBB	AABBB	BAA-A	ABAAA	BBBBA
 
 *MWG733A	ABABA	AAAAA	BAAAB	AAAAA	BAABB			ABAAA	ABBBB	AAAAA	AABAB	AABBB			BBBBB	ABABA	BBBBB	BBBBA	ABABA			AAB-B	BBAAA	ABBBA	BA-AB	ABBAA			ABAAB	ABBBA	BBBBA	BBAAB	AAAAB			BBAAB	AAABB	AAABB	BAABB	AAAAA
 
 *MWG733B	BA-AA	BAAAB	ABBAB	AABBA	ABAAB			BBBBB	ABBBB	BBBBB	AAABB	BABAB			-BBAA	-AAAA	BBBBB	AABAA	ABABA			BBB--	AABAA	---B-	BA-BA	BB-BB			A--AB	ABBAB	--ABA	-ABBB	BBABB			BBBAA	BAABB	BBAAA	BBBBB	B-ABB
 
 *ABC309	ABB-B	BABAA	BB-BB	BBAAA	BABBA			AAB-B	-AAAB	ABBAA	AB-BA	BBBAB			BBBA-	AAAAB	ABAAA	BABAA	ABBAA			-BA-B	ABAAA	BB-BB	BAABB	BAABB			BAABB	AABBA	BBB-B	ABABA	-BAAA			BAABA	BAABB	BBBAA	B-BAB	BBABB
 
 *Nir		A-A--	A-BAB	A-BA-	BBAAA	BBABB			BA-A-	BBBBA	B-ABB	-BABB	A-A--			AAABB	A-A-A	BABA-	-A-BA	---B-			BBAB-	B-ABA	BAABA	AAABA	AAABA			ABBAB	BBBAB	BABAA	BAAAA	BBAAA			BAABB	AABBB	AAAAA	ABAAA	-BBB-
 
 *WG380A	BBBBB	B-BAB	ABBBA	BABBA	BBABB			BBABB	AAABA	A-BAB	BAABB	ABABA			BAAAB	ABAAB	AABAB	AAAAB	BABBA			ABBBB	ABABA	ABABA	AAAAB	BBABB			BBBAB	BBAAB	BAABA	ABABB	AAAAB			AABAA	AABAB	AAABB	BBABA	AAAAB
 
 *Rip(120)	ABABB	BBBBB	BABBB	BBABA	BAAAB			BBBBA	AAAAB	BBABB	BBABA	BAABB			AAAAB	ABB--	ABBAB	BABBA	AABAA			AAAAB	ABBBA	AAAAB	ABAAB	ABBBB			AAAAA	ABBBA	BAAAA	AABBB	BBABA			ABBAA	BABBB	BBBBB	ABBBB	BBBBA	
 
 *dMlg	BABAB	BBBBB	AABAA	BAABA	BBBBB			AABAA	BBAAB	BABBA	ABBBB	AAABB			BBBAB	AABBB	BBAAB	BBBAB	BBABB			AABBA	ABBBB	BAAAA	ABABA	BBABB			AB-BB	AABBA	BBBBB	ABBAB	AAAAB			BAAAB	BBABA	AABBA	AAAAB	BABBA
 
 *MWG511	BBABB	BBBBB	BABBB	BBABA	BAAAB			BBBBA	AAAAA	BBABB	BBABA	BAABB			AAAAB	ABBAA	ABBAB	BABAA	AABAA			BAAAB	ABBBA	AAAAB	ABAAB	ABBBB			AAAAA	ABBAA	AAAAA	AABBB	BBABA			ABBAA	BABBB	BBBBB	ABBBB	BBBBA
 
 *Dor3	ABABA	AABBB	BAAAA	AAAAB	BAABB			ABBAA	ABBBA	AAAAA	AABAB	AABBB			BBBBB	BBABA	BBBBB	-BBBA	ABAB-			AABBB	BBA-A	ABBBA	AABAB	ABBAA			AAAAB	ABBBA	BBBAA	BAA-B	AAAAB			BBAAB	AABBB	AAABB	AAABB	AAAAA
 
 *ABC621	ABABB	BBBBB	BABBB	BBABA	BAAAB			BBBBA	AA-A-	BBABB	BBABA	BAABB			AAAAB	ABBAA	ABBAB	BABBA	AABAA			AAAAB	--BBA	-A--B	ABAAB	ABBBB			AAAAA	ABBB-	BAA--	--B-B	BBABA			ABBAA	BABBB	-----		ABBBB	BBBBA
 
 *MWG555A	BAAAA	BAAAB	BBBAB	AABAA	ABBAB			BBBBB	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			ABBAA	BBAAA	ABBBB	AABAA	BBABA			ABBBB	AABAA	BBBBA	BAAAA	-BB-A			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *ABC308	BBABB	BBBBB	BABBB	BBABA	BAAAB			BBBBA	AAAAA	BBABB	BBABA	BAABB			AAAAB	ABB--	ABBAB	BABAA	AABAA			BAAAB	ABBBA	AAAAA	ABAAB	ABBBB			AAAAA	ABBAA	AAAAA	AABBB	BBABA			ABBAA	BABBB	BBBBB	ABBBB	BBBBA
 
 *cMWG720	---B-	ABAAA	BBBBA	BBAAA	ABBBB			BAAAA	BBAAB	BABBB	BBAAB	ABABB			BABBA	BABBB	-----		-B-B-	AAAAB			AAAAB	ABB-A	ABBBA	AAABB	-AA-B			BAABA	ABABB	B-AA-	BABAA	ABAAB			ABABA	ABBBA	ABBAB	BABBB	BAABA
 
 *MWG635A	ABBBA	ABBBA	BABAB	BABBA	ABABB			ABBBB	AABBA	ABBAB	AABAA	BBBAB			AAAAA	ABAAB	ABBAA	-BAAB	BAABB			BBBAA	BAABA	ABAAA	ABABB	BBABA			ABAAB	BBAAB	BBBBB	ABAAA	ABBBB			ABAAA	BBBBB	ABABA	AABAA	BABBB
 
 *MWG635B   BBBBB	BBBAB	AABAA	AABBA	BBABB			BBABA	AAABA	ABAAB	BBABB	ABBAA			BBAAB	ABAAB	BABAA	AAAAB	BAABA			ABBBB	ABBBA	ABABA	BABAB	AAABB			BBAAB	ABBAB	BAABA	ABABB	AAAAB			BABAA	AAAAA	AAABB	BBAAA	BABAB
 
 *YAtp57A(130)	ABABA	BBBBB	BABBB	BBABA	BAAAB			BBBBA	AAAAB	BBABB	BBABA	BAABB			AAAAB	ABA--	ABBBB	BA-BA	AABA-			AAABA	ABBBA	AAA-B	ABBAB	-BB-B			AABAA	ABBBA	B-AAA	ABBBB	BBABA			ABBAA	BABBB	BBBBB	ABBBB	BBBBA
 
 *ABG019	ABAAB	ABBBA	ABBBB	ABABA	AAAAA			ABBAA	AB-AB	B-B-A	BAAAA	-AAA-			BAAAA	A-BA-	BBBBA	-AAAB	AABAB			BBAAA	BABAA	AAAAA	BABAB	BABBB			BB-AA	BAABA	ABAAA	ABAAA	BABAB			AABBA	BABAB	BBBAA	--AAA	BBAAA
 
 *MWG520	ABABB	ABABA	AABBA	ABABA	AAAAA			ABBAA	ABAAB	ABAAA	BABAA	BAAAB			BABAB	ABBAB	BBBBA	BBAAB	AABAB			ABAAA	AABAA	BAAAB	BABAB	ABBBB			ABAAA	BAABA	ABABA	AAAAA	--BAA			AABBA	BABAB	BBBAA	ABAAA	AAAAB
 
 *MWG878A	A-B-A	A-AAA	A--BA	AAABB	ABBAA			BBAA-	AAAAB	ABAAA	-BBBA	BAAA-			B-BA-	-AA-A	BABA-	-B-B-	---B-			AAABB	B-AAA	BBBAA	BABBB	AAAAB			AB-BB	A-AA-	-BAAA	AAB--	BBBAA			ABABB	BAAAB	BABAB	ABABB	AAAAB	
 
 *MWG878B	----B	BBBAB	-----		AABBA	BB-B-			-----		AAABA	ABAAB	BBABB	ABBA-			BBAAB	ABA-B	BABA-	-A-AB	B--B-			ABBBB	ABBBA	ABABA	BABAB	AAABB			BB-AB	-BBAB	BAABA	ABA--	AAAAB			BABAA	AAAAA	AAABB	BBAAA	BABAB
 
 *dTls	BBABA	ABAAA	BAAAB	AAAAA	BAABB
 		BBBAB	AB-BB	BAABA	AABAA	AAABB			BBBBB	ABABB	BBBBB	BBABA	ABABA			AABBB	ABAAB	ABBAA	BABAA	ABBBA			ABAAB	BBABA	ABBBA	BBBAB	ABABB			BBBAA	AAAAB	AAABB	BAAAB	AAAAA
 
 *ABG378	ABA-B	ABAAB	AB-AB	BABBB	ABBAA			BBBBB	BBAAA	BBBBA	ABBAA	BABBA			-AB--	BABA-	ABABA	BBBBA	AABAB			-AB-B	BBBBA	AA-BA	BBBBB	BAABA			ABBBA	AAABA	BBBAA	BBABA	-ABBA			AAABB	BAB-A	BAAAB	B-BBB	BBABB
 
 *ABC153	-ABBA 	AAAAB	BBBAB	BAAAA	BBBAA			AAAAB	BB-AB	AABAB	ABAAB	-BABB			BBBBA	BABA-	BAAAB	-BBBB	AAAAB			BAAAB	ABBBA	BBBBA	AA-BB	BAABB			BA-BA	BBBBB	BAAAB	BBAAB	ABAAB			ABABA	BBBAA	BBBAB	--BBA	AAABA
 
 *MWG655B	-ABAA	BBAAB	BBBAB	BAAAA	BBBAB			ABAAB	--AAB	AABAB	ABBBB	ABABB			B-BA-	-----		--ABB	BBBBA	AAABA			BAAAB	BABB-	BBBBA	BAABA	-AA-B			BABBB	BABBB	BAABB	ABAAB	AAAAB			ABBBA	BAAAA	BBBBB	BBBBA	AAABA
 
 *MWG655A   ABBBA	ABAAA	ABBBA	AAABB	ABBAA			BBAAA	--AAB	ABAAA	BBBBA	BAAAB			BBBAB	AA---	BABAB	BBABA	BBBBB			AAABB	BBAAA	BBBAB	BABBB	-AB-B			ABBAB	ABAAB	BBAAA	AAAAB	BBBAA			ABABB	BAAAB	BABAB	ABAAB	AAAAB
 
 *MWG655C(140)   AABAA	-BBBB	AAABA	BBABA	ABAAA			BABBA	--AA-	BBBBA	BABBB	ABABB			BBBBB	AA---	-BABA	BABAB	BBAAB			ABBBA	ABBAB	AA-A-	ABAAB	-BA-B			BBBAB	ABABB	B-AAB	BBBBA	ABBBA			BABAB	ABABA	BBBBA	AABAB	BAB-A
 
 *MWG663		-----		-B--B	---AB	BABBB	AB---			-----		BBAAA	BBBBA	ABBAB	BABAA			AABBA	--B--	A-ABA	-B-AA	AABA-			BABAB	BBABA	AAABA	BBBBB	BAABA			ABABA	AAABA	BBBAA	B-A--	BABBA			AAABB	BABAA	BAAAA	BABBB	BBAB-
 
 *MWG847		BBB-A	A-BAB	BAABA	BBBBB	AAABA			AAABA	BBAAA	B-BBB	-ABBA	BBBA-			A-BB-	-BB--	B-BAB	-ABAA	BBAA-			BABB-	AAAAA	ABBAB	ABABA	BABBB			ABBAA	AAAAA	AABAB	BBA-B	BABBB			BAAAB	BBAAA	AAABA	BAAAA	AAAAB
 
 *WG364	BBBAA	ABBAA	BBABB	ABAAA	BABBB			A----	BABAA	BABBA	BAAAA	AABAA			AABBA	BABAA	ABBBA	BBBBB	BBABB			ABBAA	BBAAB	ABBAA	AB--A	BAAAB			BBABB	BBABB	BA-BB	BBAAB	BBABA			AAAA-	-BABB	ABAAA	BAABA	ABAAB
 
 *MWG934	ABABB	AABAB	ABBAA	BBABB	BBAAA			BABAA	BBBBA	BBABB	BABBB	BBABB			AABBB	ABAAA	BABAA	BAABA	BBABA			BBABA	BAABA	BAABA	AAABA	AAA-A			AABAB	BBBAB	BABBA	BAAAA	BBAAA			BABBB	AABBB	BAABA	ABAAA	BBBBA	
 
 *MWG844	ABBBA	AAAAA	AAABA	AAAAB	ABAAA			BBAAA	AAAAA	AAAAA	BABBA	AAAAA			ABBA-	-----		AAAAA	AAAAA	BBBBA			AAABB	BBABA	ABBAA	BA-BB	AAAAB			ABBBB	ABAAB	BBAAA	AABAA	AABAA			ABABB	BAAAA	BAAAA	AAAAB	AAAAB
 
 *B12D	-----		---B-	-A---	--A-A	-----				-----		AAAAA	-----		-BABA	BAAB-			A-AA-	-----		B-BA-	-B-A-	---A-			BBAA-	ABBBA	AAAAA	ABAAB	BB-BB			AAAAA	ABBAA	AAAAA	AAB--	----A			ABBAA	BABAB	BBBBB	ABBBB	BBBB-
 
 *BCD102	ABABB	BBAAB	ABBAA	BBBAA	AABBB			BABAB	BABBA	ABBAA	BAABA	AAABB			BAABA	BBAAA	ABAAA	BAABA	ABAAA			BBABA	BABBA	AAABA	ABAAB	-BA-B			BBBBB	BAAAB	BABAB	BBBAA	BBAAA			BAABB	AAABB	AAAAB	BBBAA	BBABB
 
 *ABC252	AABAA	BBAAB	BBBAB	BAAAA	BBBAB			ABAAB	ABAAB	AABAB	ABBBB	ABABB			BABAA	AAA--	BAABB	BBBBA	AAABB			BAAAB	BABBA	BBBBA	BAABA	BAABB			BABBB	BABBB	BAABB	ABAAB	AAAAB			ABBBA	BBBAA	BBBBB	BBBBA	AAABA
 
 *CDO506	ABBBB	BABAA	B-ABB	BB-AA	BABBA			AABBB	BAAA-	ABBAA	ABBB-	BBBAB			BBBAA	-AAAB	ABAAA	-ABAA	ABBAA			-BAAB	ABAAA	--B--	AAA--	-AABB			BAA--	AA-BA	---AB	AB---	-B-AA			BAAB-	-----		BBB-A	BB-AB	B-AB-
 
 *WG222(150)	ABAAA	AAABB	BBBBB	AAABB	BAAAA			AABAB	BBAA-	BBABA	BBBAB	BBBBA			BABAB	BBAAB	BBBAA	BAAAB	BBABA			BAAAB	ABBAA	ABBAB	ABAAB	ABBAA			BABBB	ABAAB	AA-AB	ABAAA	BBBAB			AABB-	-BBAA	ABABA	BAAAB	ABAA-
 
 *RisBPP161	BAA-A	BAAAB	BBBAB	AABAA	ABBAB			BBBBB	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			ABBA-	BBAAA	AABBB	AABAA	BBABA			ABBBA	BABAA	BBBBA	BAAAA	ABBBA			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	-AABB			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 	
 *MWG943	AAAAA	ABBBB	ABABA	ABAAB	BAAA-			BBBAA	AAABA	ABAAA	ABBAB	ABBB-			BBBA-	-AA-B	ABAAB	BAAAA	AAABB			AABBB	BBAAA	ABBBA	ABAAB	AABAA			BAA-A	A-BBB	BABA-	AAAAB	ABAAB			BBABB	BAABA	AAAAB	BAABA	BBBAA
 
 *MWG889	ABBBA	BBBBB	BBBBB	BAAAA	AAAAA			BBBBB	ABABA	ABAAB	BAABA	BABBB			BAAAB	ABA--	AABBB	BABAB	BABAA			ABABB	BBABA	AAABB	AAABB	ABBAB			ABBBB	BAABB	AAABA	AABBB	ABAAB			ABBAA	BAABB	BABBB	ABBBB	BBAAB
 
 *ABC622	ABBBB	BAABA	BBABA	ABAAA	BBBBB			BABBB	BA-AB	ABBAA	ABBAA	BBBAB			BBBAA	A-AAB	ABAAA	BABAA	BAAAA			ABBAB	ABBAA	BBBBB	BAAAB	BAABA			BAABB	AAB-A	BBBBB	ABABA	ABAB-			BBABB	BAAAB	AAAAB	BBBBA	BBABB
 
 *MWG557	-BAAB	AABBA	A-BBB	ABABA	A-A--			----B	AB-AB	BBBBA	BAAAA	BAAAB			BAAAA	A-BAB	BBBBA	BAAAB	AABAB			BBAAA	BABAA	AAAAB	BABAB	BABBB			BBA--	BAA-A	ABAAA	ABAAA	BABA-			AABBA	BABAB	BBBAA	ABAAA	BBAAA
 
 *CDO537	ABAAB	-ABBA	A-BBB	ABABA	AAAAA			ABBAA	ABBA-	BBABA	BAAAA	BAAAB			BAAAA	A-BAB	BBBBA	-AAAB	AABAB			-BAAA	BABAA	AAAAA	BABAB	-ABBB			BBAA-	BAABA	A-AAA	ABAA-	-ABAB			AABB-	-A-A-	BBBAA	AAAAB	BBAA-
 
 *ABG065B	BAAAA	BAAAB	BBBAB	AABAA	A-A--			BBBBB	BB--B	BBABA	AAABB	BABAB			-BBA-	B----	--B-B	AABAA	-BABA			ABBB-	BABAA	BBBBA	BAAAA	ABB-A			AAAAB	ABBBB	A-AAA	AABAB	BAABB			B-BA-	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *MWG865	ABAAB	AABBB	ABBBB	AAAAA	AAABA			BBAAA	AABBB	BBABA	AAAAB	BBAAB			BABAA	ABBAB	BBABA	BAABA	BBAAA			AAAAB	BBBBA	AABBA	BABAA	AAABB			BBAAB	BABAA	ABAAA	ABAAA	BABAB			AAABA	BAAAA	BBBAA	AAAAB	BBAAA
 
 *MWG851A	BAAA-	BAAAB	BBBAB	AABAA	ABBAB			BBBBB	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			ABBAA	BBAAA	AABBB	AABAA	BBABA			ABBBA	AABAA	BBBBA	BA-AA	ABBBA			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *ABG380(160)	BAAAA	BBBAB	ABBAA	ABBBA	ABAAB			BBABB	AABB-	ABBAB	AAABB	ABBBB			ABBAA	BAAAA	BBABB	BABAA	ABAAA			BBBBB	ABBBA	BBBBB	BABBA	BBBBB			BAAAA	ABBAB	A-ABA	AABBB	ABABB			ABBBB	BAABB	BBBAA	AABBB	BBBBB
 
 *ABC256	-BAAB	A-BBA	ABBBB	ABABA	-----				-----		AB-AB	BBBBA	BAAAA	BAAAB			BAAAB	ABBAB	BBBBA	BAAAB	AABAB			BBAAA	BABAA	AAAAB	BABAB	BABBB			BBAAA	BAA-A	ABAAA	ABAAA	BABA-			AABBA	BABAB	BBBAB	ABA--	BBAAA
 
 *Dhn5	ABABB	AABAB	ABBAA	BBABB	BBAAA			BABAA	BBBBA	BBABB	BABBB	BBABB			AABBB	ABAAA	BABAA	BAABA	BBABA			BBABA	BAABA	BAABA	AAABA	-AA-A			AABAB	BBBAB	BABBA	BAAAA	BBAAA			BABBB	AABBB	BAAAA	ABAAA	BBBBA
 
 *MWG2054	ABAAB	AABBA	ABBBB	ABABA	AAAAA			ABBAA	ABBAB	BBBBA	BAAAA	BAAAB			BAAA-	-----		BBBBA	BAAAB	AABAB			BBAAA	BABAA	AAAAB	-A-AB	BABBB			BBAAA	BAABA	ABAAA	ABAAA	BABAB			AABBA	BABAB	BBBAA	ABAAA	BBAAA
 
 *ABG312	BAAAA	BAAAB	BBBAB	AABAA	A-BAB			BBB-B	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			ABBAA	BBAAA	AABBB	AABAA	BBABA			ABBBA	BABAA	BBBBA	BAAAA	ABBBA			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AABAB	BAABB			BBBAA	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *ABC175	A-ABB	BBAAB	ABBAA	BBAAA	ABBBB			BABAB	BA-B-	-BBAA	----B	AAAB-			BAAB-	B-AAA	ABAAA	BAABA	ABAAB			BBABA	BABBA	A-AB-	ABAAB	BBABB			BABAB	BAA-B	BABAB	BBBAA	BBAA-			BAABB	AAABB	AAAAB	BBBAA	BBABB
 
 *ABG602	--AAB	AABBA	ABBBB	ABABA	AAAAA
 		ABBAA	AB-A-	BBBBA	BAAAA	BAAAB			BAAAB	A-BAB	BBBBA	BAAAB	AABAB			BBAAA	BABAA	AAAAB	BABAB	BABBB			BBAAA	BAA-A	A-AAA	ABAAA	BABA-			AABBA	BABAB	BBBAA	ABAAA	BBAAA
 
 *ABG603	-AABA	BBBBB	AABBA	BBABA	BBAAB			BAABA	AA-A-	BB-BB	BBABA	ABABB			AABA-	--BBA	BBABB	BBBAA	AAAAA			BBAAB	ABBBA	AAABA	ABBBA	BBBBB			BAAAA	ABBAA	B-ABA	AABBB	ABABB			ABBBB	BABAB	BBBAB	ABBBB	BBBBA
 
 *ABG618	--BAA	BBBBB	AAABA	BBABA	ABABB			-----		BA-AB	BBBB-	BABBB	ABABB			B-BBB	AAABB	BBABA	-ABAB	BBAAB			ABBBA	ABBAB	AAAAB	ABAAB	BBAAB			BB-AB	ABABB	BBAAB	BBBBA	ABBBA			BABAB	ABABA	BBBBA	--BAB	BABAA
 
 *Acl3	-B---	B-BBB	B-BBB	BBABA	B-AA-			-----		-----		-----		-----		-----				-----		-----		--BAB	BABB-	A-BAA			AAAAB	ABBB-	-A---	AB-AB	ABBBB			AAAAA	ABBBA	BAAA-	--BBB	BBABA			ABBAA	BABBB	BBBBB	ABBBB	BBBBA
 
 *MWG632(170)	-BBBB	BABAA	BBABB	BBAAB	BABBA			AABAB	-A-AB	ABBAA	ABBBA	BBBAB			BBBAA	A-B--	ABAAA	BABAA	ABBAA			ABAAB	ABAAA	BBBBB	AAABB	BAABB			BAABB	AAB-A	BBBAB	ABABA	ABAA-			BAABA	BAABB	BBBAA	BBB-B	BBABB
 
 *aHis3A	BAAAA	BAAAB	ABBAB	AABBA	ABA-B			-BBBB	-B-BB	BBBBB	-AABB	BABAB			ABBAA	BAAAA	BBBBB	AABAA	ABABA			BBBBB	AABAA	BBBBB	BAABA	BB-BB			AA-AB	ABBAB	AAABA	AABBB	BBABB			BBBAA	B-ABB	BBAAB	A-BBB	AAABB
 
 *aHor2	BAAAB	AABBA	AABAA	BBAAA	BBAB-			AAAA-	-B-BB	A-AAB	BBABB	BABBA			ABAAB	AAABA	BAAAA	-AAAA	AAAAB			BBBAB	ABAA-	ABBBA	AABAB	AA-AB			BB-AA	ABBAB	BABBA	AAABA	BABBB			BBABA	A-AAB	ABBBB	A-ABA	BBAAA
 
 *MWG636	-BAAB	AABBA	ABBBB	ABABA	AAAAA			ABBAA	AB-AB	BBBBA	BAAAA	BAAAB			BAAAB	A-BAB	BBBBA	BAAAB	AABAB			BBAAA	BABAA	AAAAB	BABAB	BABBB			BBAAA	BAA-A	ABAAA	ABAAA	BABA-			AABBA	BABAB	BBBAA	ABAAA	BBAAA
 
 *MWG041	--AAA	ABABB	BABBA	ABABB	BAAAA			AABBB	BB-A-	ABAAA	BBAAB	BBBBA			BABAB	B-AAB	BBBAA	BBBAB	BAABA			AAABA	ABBAA	ABBAB	ABABB	ABBAA			BBBBB	BBA-B	A-BAB	ABAAA	BABB-			AABBA	BBBAA	ABAAA	BAAAB	ABAAB
 
 *MWG2065	ABA-B	BAAAB	ABBAA	BABAB	AABBB			BABAB	BBBAA	ABBAA	BBBAA	BAABA			BAAB-	AABAA	ABAAA	BAABA	ABAAB			BBABA	BABBA	AAABA	ABAAB	BBABB			ABBBB	BABBB	BABAA	BBABA	-BBAA			AAABB	AAABB	BAAAB	BBBAB	ABABB
 
 *MWG2040	BBB--	ABABB	BA-BA	BBABB	BAAAA				AAB-B	-BAAA	ABAAB	BA-AA	BBBBA				BAB--	B-ABB	BBBAB	BBBAA	BAABA				-AA--	ABBAA	-B-AB	ABABB	ABBBB				BBBBB	BBAAA	AAB-B	ABAAA	-ABBB				AABAA	BBB-A	ABAAA	B-AAB	ABAAB
 
 *ABC719	BBABB	BBBBB	BABB-	BBABA	BAAAB				BBBBA	AAAAB	BBABB	BBABA	BAABB				AAAAB	ABBAA	ABBAB	BABBA	AABAA				-AAAB	ABBBA	AAAAB	ABAAB	ABBBB				AAAAA	ABBAA	BAAAA	AABBB	BBABA				ABBAA	BABBB	BBBBB	ABBBB	BBBBA
 
 *WG516	ABBB-	ABAAA	AB-BA	AAABB	ABBAA				BBAAB	AAAAB	ABAAA	BBBBA	BAAAB				-BBA-	A-AAA	BABAB	BBABA	BBBBB				-AA--	BBAAA	-BBAB	BABBB	AAAAB				ABBBB	ABAAB	BBAAA	AAAAB	BBBAA				ABABB	BAAAB	BABAB	ABABB	AAAAA
 
 MWG920A	ABB--	ABBAB	BA-AB	BAABB	BBAAA				ABBAB	AABAB	AABBB	AABBB	ABAAB				-AB--	A-AAB	ABBAA	BABAB	AAABB				-BA--	BABAB	-AA-A	ABABB	BBABA				ABBAB	BBAAB	BBBBB	ABAAA	BABBB				BAAAB	BBB-B	BABAA	AABAA	BABAB
 
 *ABG609B(180)	-----		--ABB	BABBA	ABABB	BAAAA				AABAB	BB-A-	ABAAA	BBAAB	BBBBA				BABAB	BBAAB	BBBA-	BBAAB	BAABA				AAABB	ABBAA	AB-AB	ABABB	ABBAA				BABBB	ABAAB	AABAB	ABAAA	BABBB				AABBA	BBBAA	ABABA	BAAAB	ABAAB
 
 *ABG610	-BBAB	ABBAB	BAAAB	BAABB	BBAAA			ABBAB	AA-A-	-ABAB	AABBB	ABAAB			AABAB	A-AAB	ABBAA	BABAB	AAABB			ABAAA	BABAB	AAAAA	ABABB	BBABA			ABAAB	BBA-B	B-BBB	ABAAA	BABB-			BAAAB	BBBBB	BABAA	AABAA	BABAB
 
 *MWG2053	AABBA	BABAB	A-AAA	ABAAB	AAAAA			BBAA-	ABAA-	AAAAB	BBBBB	BABBB			ABAAA	-BBBB	BABBB	AABBA	BAABA			AAAAB	AABBB	AAAAB	ABABA	-AAAA			BABBA	ABAAB	BABBA	AAAAA	-BABB			ABBB-	-AAB-	BAABB	ABABA	BBBA-
 
 *ABC264	ABABB	A-BAB	ABBAA	BBABB	BBAAA			BABAA	---B-	BBABB	B-BBB	BBABB			AABBB	-----		BABAA	BAABA	BBAB-			BBABA	BAABA	BA-BA	AAABA	AAABA			AABAB	BBB-B	BABB-	-----		BBAA-			BABBB	AABBB	BAAAA	ABAAA	BBBBA
 
 *ABG077	BAAAA	BAAAB	BBBAB	BABAA	ABB-B			BBBBB	BBBBB	BBABA	AAABB	BABAB			ABBA-	BBAAA	AAB-B	AABAA	BBABA			ABBB-	AABAA	BBBBA	BAAAA	ABB-A			AAAAB	ABBBB	AAAAA	AAB-B	BAABB			B-BA-	BAABB	BBABA	BBBBB	BAABB
 
 *ABC254	B-ABB	BBBBB	BABBB	BBABA	BAAAB			BBBBA	AA-A-	-BABB	-BABA	BAAB-			AAAA-	A-BAA	ABBAB	BABAA	AABAA			AAAAB	ABBBA	AAAA-	ABAAB	ABBBB			-AAAA	ABB-A	BAAAA	AABBB	BBAB-			ABBAA	BABBB	BBBBB	ABBBB	BBBBA
 
 *ABG616	BAAAA	BBBAB	ABBAA	ABBBA	ABAAB			BBABB	AA-B-	ABBAB	AAABB	ABBBB			ABBAA	B-A--	BBABB	BABAA	ABAAA			BBBBB	ABBBA	BBBBB	BABBA	BBBBB			BAAAA	ABB-B	AAABA	AABBB	ABAB-			ABBBB	BAABB	BBBAA	AABBB	BBBBB
 
 *ABA306A	ABA-B	BBAAB	ABAAA	BA-BB	ABABB			BABAA	-BBAA	B--BB	BBBBA	AAABA			BBA-B	BAAAB	-----		-----		-----				-----		-----		-----		A--AA	-----				-B---	-B---	-B--A	B--AB	A----			--A--	--A--	-----		B----	----B
 
 *ABA306B	AAAAB	AABAB	BAAAB	BAABB	BBAAA			BBBAB	--BAB	A--BB	BABBB	AAAAB			BAB-B	BBAAB	-----		-----		-----				-----		-----		-----		B--BB	-----				-B---	-B---	-B--A	A--AB	B----			--A--	--A--	-----		A----	-----
 
 *ABA306C	AABBB	AAABB	AAABB	ABABA	BAAAB			AABBB	BABAB	A--AB	BABBA	ABAAB			BAB--	AAAAA	-----		-----		-----				-----		-----		-----		A--BB	-----				-A---	-B---	-A--B	B--BB	A----			--B--	--A--	-----		B----	----B
 
 *XBA1	-BAB-	---AA	---A-	A-AAA	--B--			----B	B-ABB	----A	---A-	--A--			B-BB-	--A-B	BBBBA	-AABA	ABAAA			ABBBA	AAAAB	A-BAA	BABAA	BABBB			ABAAA	-BABA	AABBA	BBBAB	ABABB			BBBAA	AAABB	AAABB	BAABB	ABAAA