Barley Steptoe x Morex mapping data
 from Andy Kleinhofs, 20 Jan 1994
 
 Segregation of 437 markers in the population of 150 doubled haploids. 
 A = Steptoe allele; B = Morex allele; - = missing data.
 Markers listed in map order.
 
 
 # Chromosome 1
 # Steptoe/Morex cross DHP lines
 data type f2 intercross
 150 74  0 0
 
 
 *ABA301	BBBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BABAA			BAAAB	AAAAB	BBBBB	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABAB-	ABBAB	BBBBB	BBBAA			ABABA	ABBAB	AAABB	AABBA	BAAAA			BAABA	ABBBA	ABBBA	ABBAA	BBBAA			BAABB	ABBBB	BBAAB	AABAA	BBABB
 
 *Plc		BBBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BABAA			BAAAB	AAAAB	BBBBB	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBBAA			ABABA	ABBAB	AAABB	AABBA	BAAAA			BAABA	ABBBA	ABBBA	ABBAA	BBBAA			BAABB	ABBBB	BBAAB	AABAA	BBABB
 
 *ABG704	BBBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BABAA			BAAAB	AAAAB	BBBBB	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBBAA			ABABA	ABBAB	AAABB	AABBA	BAAAA			BAABA	ABBBA	ABBBA	ABBAA	BBBAA			BAABB	ABBBB	BBAAB	AABAA	BBABB
 
 *ABG312	BBBBB	B-A--	A-AA-	-B---	BAB--			B-AAB	AAAAB	BBBB-	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABABB	ABB-B	BBBBB	BBBAA			ABABA	ABBAB	A--BB	AABB-	BAAA-			BAAB-	ABBBA	ABBBA	A-BAA	BB---			BAABB	ABBBB	B-AAB	AABAA	BBABB
 
 *dRpg1	BBBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BABAA			BAAAB	AAAAB	BBBBB	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBBAA			ABABA	ABBAB	AAABB	AABBA	BAAAA			BAABA	ABBBA	ABBBA	ABBAA	BBBAA			BAABB	ABABB	BBAAB	AABAA	BBABB
 
 *MWG036B	BBBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BABAA			BAAAB	AAAAB	BBBBB	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBBAB			ABABA	ABBAB	AAABB	AABAA	BAAAA			BAABA	ABBBA	ABBBA	ABBAA	BBBAA			BAABB	ABABB	BBABB	AABAB	BBABB
 
 *MWG555A	BBBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BABAA			BAAAB	AAAAB	BBABB	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBBAB			ABABA	ABBAB	AAABB	AABAA	BAAAA			BAABA	ABBBA	ABBBA	ABBAB	BBBAA			BAABB	ABABB	BBABB	AABAB	BBABB
 
 *ABR303	-BBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BABAA			BAAAB	AAAAB	BB-BA	BAAAA	BBBB-			BBAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBBAB			BBABA	A-BAB	AA-B-	AABAA	BAAAA			BAABA	ABBBA	ABBBA	ABBAB	BBBAA			BAABB	ABABB	BBABB	AABAB	BBAB-
 
 *BCD129	ABBBB	BAABB	AAABA	BBABA	BAAAA			BAAAB	AAAAB	BBABA	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBB-B			BBABA	ABBAB	AAABB	AABAA	BAAA-			BAABA	ABBAA	ABBBA	ABBAB	BBBAA			BAABB	AB-BB	BBABB	AABAB	BBABB
 
 *ABG320	ABBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BAAAA			BAAAB	AAAAB	BBABA	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBBAB			BABBA	ABBAB	AAABB	AABBA	BAAAA			BAABA	ABBAA	ABBBA	ABBAB	BBBAA			BAABB	ABABB	BBBBB	AABAB	BBABB
 
 *iEst5	ABBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BAABA			BAA-B	AAAAB	BBABA	BA---	BB-BA			BAAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBBAB			BABBA	ABBAB	AAAB-	AAABA	AAAAA			BAAAA	ABBAA	ABBBA	ABBAB	BBBAA			BAAB-	ABABB	BBBBB	AABAB	BBABB
 
 *Glx		ABBBB	BAABB	AA--B	ABABA	BAABA			BAAAB	AAAAB	BBABA	BAAAA	BBBBA			BAAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBBAB			BABAA	ABBAB	AAABB	AAABA	AAAAA			BAAAA	ABBAA	ABBBA	ABBAB	BBBAA			BAABB	ABABB	BBBBB	AABAB	BBAB-
 
 *Prx1A	A-BBB	BA---	-A-AB	AB---	BAABA			-AAAB	AAA-B	BBAB-	BAAAA	BBBBA			BAAAA	ABABB	ABBAB	BBBAB	BBBAB			BA-AA	ABBAB	AA-BB	AAABA	AAAAA			-AAAA	-B-A-	ABBB-	-BBAB	BBBAA			BAABB	ABABB	BBB-B	AA-AB	BBAB-
 
 *His3A	ABBBB	BA-BB	-A--B	ABABA	BAABA			BAAAB	AAABB	BBABA	BAAAA	BBBBA			BAAAA	ABABB	ABBAB	BBBAB	BBBAB			BA-AA	ABBAB	AAABB	AAABA	AAAA-			BAAAA	-BBAA	ABBBA	ABBAB	BBBA-			BAABB	ABABB	BBBBB	AABAB	BBAB-
 
 *WG789A	ABBBB	BBABB	AAAAA	ABABA	AAABA			AAAAB	AAABB	BBABA	BAAAA	BBBB-			BAAAA	BBABB	ABBAB	BBBAB	BBBAB			BABAA	ABBAB	AAABB	AAABA	AAAAA			BAAAA	ABBAA	ABBBA	ABBAB	BBBAA			BAABB	ABABB	BBBBB	AABAB	BBBBB
 
 *ABC151	ABBBB	BBABB	AAAAA	ABABA	AAABA			AAAAB	AAABB	BBABA	B-AAA	BBBBA			BAAAA	BBABB	ABBAB	BBBAB	BBBAB			BAB-A	ABBAB	AAABB	AAABA	AAAAA			BAAAA	ABBAA	ABBBA	ABBAB	BBBAA			BAABB	ABABB	BBBBB	AABAB	BBBBB
 
 *CDO475	A--BB	BB---	---AA	-BA-A	AAABA			AAAAB	AAABB	BBABA	BAAAA	BBABA			BAAAA	BBABB	ABBAB	BBAAB	BBBAB			BA---	--B-B	AA-BB	AAABA	AAAAA			-AAAA	ABBA-	ABBB-	-B-AB	BBBA-			BAABB	ABABB	BBBBB	-ABAB	BBBB-
 
 *WG834	A-B-B	BB---	---AA	-----		-AABA			-AAAB	AAABB	BBABA	BAAAA	BBABA			BAAAA	BBABB	ABBAB	BBAAB	BBBAB			B----	----B	AA-B-	AAAB-	A--AA			B-AAA	AB-AA	ABBBA	AB-AB	B-BA-			-AABB	ABABB	BBBBB	AA-AB	BBB--
 
 *MWG089	ABBBB	BBABB	AAABA	ABABA	AAABA			AAAAB	AAABB	BBABA	BAAAA	BBABA			BAAAA	BBABB	ABBAB	BBAAB	BBBAB			BABAA	ABBAB	AAABB	AAABA	AAAAA			BAAAA	ABBAA	ABBBA	ABAAB	BBBAA			BAABB	ABABB	B-BBB	AABAB	BBBBB
 
 *ABC169A	ABBBB	BBABB	AAABA	ABABA	AAABA			AAAAB	AAABB	BBABA	BAAAA	BBABA			BAAAA	BBABB	ABBAB	BBAAB	BBBAB			BABAA	ABBAB	AAABB	AAABA	AAAAA			BAAAA	ABBAA	ABBBA	ABBAB	BBBAA			BAABB	ABABB	BBBBB	AABAB	BBBBB
 
 *ABC167A	ABBBB	BBABB	AAABA	ABABA	AAABA			AAABB	AAABB	BBABA	BAAAA	BBABA			A---A	BBABB	ABBAB	BBAAB	BBBAB			BABAA	ABBAB	BAABB	AAABA	AAAAA			BAAAA	ABBAA	ABBBA	ABBAB	BBBAA			BAABB	ABA-B	BBBBB	AABAB	BBBBB	
 
 *ABG380	ABBBB	BBABB	ABAAA	-B-B-	AAABA			AAABB	AAABB	BBABA	BAAAA	BB-BA			AAAAA	BBABB	ABBAB	BBAAB	BBBAB			BABAA	A-BAB	BBABB	AAABA	AAAAB			BAAAA 	ABBAA 	ABBBA 	ABBAB 	BBBA- 			BAABB 	ABABB 	BBBBB 	AABAB 	BBBBB
 
 *ABC158	ABBAB	BBABB	ABABA	AAABA	AAABA			AAABB	AAABB	BBABA	B-AAA	BBABA			AAAAA	BBABB	ABBAB	BBAAB	ABBAB			BABAA	ABBAB	BBABB	AAABA	AAAAB			BABAA	BBBAA	ABBBB	AAAAB	BBBAA			BAABB	ABABB	BBBBB	BABAB	BBBBB
 
 *ksuA1A	ABBAB	BB-BB	ABA--	AAABA	ABABA			AAABB	AABBB	BBABA	BAAAA	BBABA			AAAAB	BBABB	ABBAB	BBAAB	ABBAB			BABAA	ABBAB	BBABB	AAABA	AAAAB			BABAA	BBBAA	BBBBB	AAAAA	BBBAA			BAABB	ABABB	BBBBB	BABBB	BBBBB
 
 *ABC154A	ABBAB	BBABB	ABABA	BAABA	BBABA			AAABB	AABBB	BBABA	B-AAA	BBABA			AAAAB	BBABB	ABBAB	BBAAB	ABBAB			BABAA	ABBAB	BBABB	AAABA	AAAAB			BABAB	BBBAA	BBBBB	AAAAA	BBBAA			BAABB	ABABB	BBBBB	BABBB	BBBBB
 
 *MWG836	ABBAB	BBABB	ABABA	BAABA	-BABA			AAABB	AABBB	BBBBA	BAAAA	BBABA			AAAAB	BBABB	ABBAB	BBBAB	ABBAB			BABAA	ABBAB	BBABB	AAABA	AAAAB			BABAB	BBBA-	BBBBB	AAAAA	BBBAA			BAABB	ABABB	BBBBB	BABBB	BABBB
 
 *Brz		ABBAB	BB-BA	-B-BA	BAABA	BBABA			AAABB	AABAB	ABBBA	BBAAA	BBABA			AAABB	ABABB	ABBAB	BBBAB	ABBAB			BA--A	A-BAB	BBAB-	AAABA	AAABB			B-B-B	BBBAA	BBBBB	AAAAA	BBBAA			BAABB	ABABB	BBBBB	BABB-	AAB--
 
 *ABC465	ABAAB	BBABA	ABABA	BAABA	BBABA			AAABB	AABAB	ABBBA	BBAAA	BBAB-			AAABB	ABABB	ABBAB	BBBA-	ABBA-			AAB-B	ABAAB	BBABB	AAABA	A-ABB			BABBB	BBBAA	BBBBB	AAAAA	A-BAA			BAABB	BBABB	BBBBB	BABBA	AABBA
 
 *ABC156D	ABAAB	BBABA	ABABA	BAABA	BBABA			AAABB	AABAB	ABBBA	BBAAA	BBABA			AAABB	ABABB	ABBAB	BBBAB	ABBAB			AABAB	ABAAB	BBABB	AAABB	AAABB			BABAB	BBBAA	BBBBB	AAAAA	AABAA			BAABB	BBABB	BBBBB	BABBA	AABBA	
 
 *ABG022A	AB-AA	-B-BA	ABBBA	BAABB	BBBAA			AAABB	AA--B	-BBBA	BBBAA	BAAB-			A---B	ABBBA	A-BAB	BB-A-	----B			AAAA-	A-A-B	B-A--	A----	-----				BABAB	B-AAA	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBBB	BABBA	AABBA
 
 *MWG003	ABAAA	ABABA	ABBBA	BAABB	BBBAA			AAABB	AABAB	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AABAB	BBBAB	ABBAB			AAAAB	ABAAB	BBABA	AAAAB	AAABA			BABAB	BBAA-	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBBB	BABBA	AABBA
 
 *ABC308	AAAAA	ABABA	ABBAA	BAABB	BBBAA			AAAAB	AABAB	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AABAB	BBBAB	AABAB			AAAAB	AAAAB	B-ABA	AAAAB	AAABA			-ABAB	BAAA-	BBBBB	AA-AA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBBB	BABBA	AABBA
 
 *MWG010B	-----		-----		-----		-----		BBBAA			AAAAB	AAB-B	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AABAB	BBBAB	AABAB			AA-AB	AAAAB	BBABA	AAAAB	AAABA			BABAB	-AAA-	BBBB-	-A-AA	AABAA			BABBA	BBABA	ABB-B	-ABBA	AABB-
 
 *MWG813B	AAAAA	ABA-A	ABBAA	BA-BB	-B-AA			AAAAB	AABA-	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AABAB	BBBAB	AABAB			AAAA-	AAAAB	BBABA	AAAAB	AAABA			BABAB	BAAA-	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBBB	BABBA	AABBA	
 
 *ABG701	A--AB	A-A-A	-B-B-	-AABB	BBBA-			AAABB	AA-AB	-BBBA	B-B-A	B-ABA			AAABB	ABBBA	A-BAB	BBBA-	ABBAB			AAA-B	ABAAB	BBAB-	AAAAB	AAABA			BABA-	A-AAA	BBBBB	A-AAA	A-BAA			BABBA	BBAB-	ABBBB	BABBA	AABBA
 
 *ABG011	A--AA	ABAAA	--BA-	-AABB	BBB-A			AAA-B	AA--B	ABBBA	BBBAA	BAA--			--AB-	AB-BA	A-BAB	BB-AB	AABAB			AAA--	A-AAB	BBABA	AAAA-	AAABA			BABAB	B-AAA	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBBB	BABBA	AABBA
 
 *Adh7	A-AA-	ABA--	ABBAB	AA---	BB-AA			A-AAB	AABAB	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AABAB	BBBAB	-AB-B			AAAAB	AAAAB	BBABA	AAAAB	AAAB-			BABAB	BAAAA	BBBBB	AA-AA	AABAA			BABBA	BB-BA	ABBA-	BA-BA	AABBA
 
 *ABR329	-AA-A	ABABA	ABBAB	AAABB	BBBAA			AAAAB	AABAB	AB-BA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	A-BAB	BBBAB	AA--B			AAAAB	AAA-B	BB-B-	AAAAB	AAABA
 		BABAB	BAAAA	BBBBB	AAAAA	AABAA
 		BABBA	BBABA	ABBAB	BAABA	AAB--
 
 *ABC455	AAAAB	ABABA	ABBAA	BAABB	BBBAA			AAAAB	AABAB	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AABAB	BBBA-	AABBB			AAAAB	AAAA-	BBABA	AAAA-	AAABA			BABAB	BAAAA	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	A-BAB	BAAB-	AABBA
 
 *WG719	AAAAA	A-A--	A--AA	BAABB	BBBAA			AAAAB	AA-AB	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AABAB	B-BA-	AABB-			AAAAB	AAAAB	BBABA	AAAAB	AAABA			-ABAB	BAAA-	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	-BABA	ABBAB	BAABA	AABBA
 
 *ABG476	AAAAA	ABABA	ABBAA	BAABB	BBBAA			AAAAB	AABAB	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AABAB	BBBA-	AABBB			AAAAB	AAAAB	BBABA	AAAAB	AAABA			BABAB	BAAAA	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBAB	BAABA	AABBA	
 
 *ABC154B	AAAAA	ABABB	ABBAA	BAABB	BBBAA			AAAAB	AABAB	ABBBA	B-BAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AAAAB	BBBAB	AABBB			AAAAB	AAAAB	BBABA	AAAAA	AAABA			BABAB	BAAAB	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBAB	BAABA	AABBA
 
 *CDO673	AAAAA	A-A--	A-BAB	-A---	BBB--			AAAAB	AABAB	ABBBA	-BBAA	-AA--			AAABB	ABBBA	AABAB	BBBAB	AAB--			AAAAB	AAAAB	BBABA	AAAAA	AAABA			BABAB	BAAAB	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBAB	BAABA	AABBA	
 
 *Amy2	AAAAA	ABABB	BBBAB	AAABB	BBBAA			AABAB	AABAB	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABABA	AABAB	BBBAA	AABBB			AAAAB	AAAAB	BBABA	AAAAA	AAABA			BABAB	BAAAB	BBBBB	AAAAA	AABAB			BABAA	BBABA	ABBAB	BAABA	AABBA
 
 *Ubi1	AAB-B	AB---	-B-A-	AA--B	BBBAA			ABBAB	AABAB	AABBA	BBBBA	BBABA			AAABB	AABBB	AABAB	BBBAA	BABBB			BAA-B	BAAAB	BBABA	AAAAA	BAAAA			BABBB	BAAAB	BBBBA	-AAAA	AABA-			BABAA	BBAAA	BBABB	AAABA	AABA-	
 
 *ABC310B	AABBB	ABA-B	A-BAB	AA-BB	BBBAA			ABBAB	AABAB	AABBA	BBBBB	BBABA			AAABB	AABBB	AABAB	BBB-A	BABBA			BAAAB	BAAAB	BBABA	AAAAA	BAA--			BABBB	B-A-B	ABBBA	B-AAA	-ABA-			BBAAA	BB--A	-BABB	A-ABA	AABA-
 
 *RisP103	ABBB-	ABAAB	ABBAA	BAABB	BBBAA			ABBAB	BABAB	AABBA	BBBBB	BBABA			ABABB	AABBB	AABAB	BBBAA	BAABA			AAAAB	BAAAB	BBABA	AAAAA	BAAAA			BABBB	BAAAB	ABBBA	BAAAA	BBBAB			BBAAA	BBAAA	BBABB	AAABA	AABAA
 	
 *ABC305	ABBBB	ABAAB	ABBA-	-AABB	BBBAA			ABBAB	BABAB	AABBA	BBBBB	BBABA			ABAAB	AABBB	AABAB	BBBAA	BAABA			AAAAB	BBAAB	BBABA	AAAAA	BAAAA			BABBB	BAAAB	ABBBA	BAAAA	BBBAB			BBAAA	BBBAA	BBABB	AAABB	AABAA
 
 *PSR129	ABBBB	ABAAB	---AA	BAABB	BBB-A			-BBAB	BA-A-	AABBA	BBBBB	BBAB-			ABABB	AABBB	AABAB	BBBAA	BAAB-			AAAAB	BAAAB	BBABA	AAAAA	BAAAA			BABBB	AAAAB	ABBBA	-AAAA	BBBAB			BBAAA	BBAAA	BBABB	AAABA	AABAA
 
 *Pgk2B	ABBBB	AB--B	-B-AA	B---B	BBBAA			ABBAB	BABAB	AABBA	BBBBB	BBABA			ABABB	AABBB	AABAB	BBBAA	BAABA			AAAA-	--AAB	BB-B-	AAAAA	BAAAA			BABBB	BAAAB	ABBBA	BAAAA	BBBA-			BBAAA	BBBAA	BBABB	-AABA	AABA-
 
 *bBE54E	ABBB-	ABAAB	ABBAA	BAABB	BBBAA			ABBAB	BABAB	AABBA	BBBBB	BBABA			ABABB	AABBB	AABAB	BBBAA	BAABA			AAAAB	BAAAB	BBABA	AAAAA	BAAAA			BABBB	BABAB	ABBBA	BAAAA	BBBAB			BBAAA	BBBAA	BBABB	AAABB	AABAA
 	
 *ABG461	ABBBB	ABBAB	ABBAA	BAABB	BBBBB			ABAAB	BABAB	BABBB	BBABB	BBABA			ABBAB	BABBB	AABAB	BBBAA	BAAAA			AABAB	BBAAA	BBABA	ABAA-	BAAAA			BAABB	AAAAB	ABBBA	BAAAA	BBBAB			BBAAA	BBBBA	B-BBB	AAABA	AABAA
 
 *ABG652	ABBBB	ABBAB	ABBAA	BAABB	BBBB-			ABAAB	BABAA	BABBB	BBABB	BBABA			ABBAB	BABBB	AABAB	BBBAA	BAAAA			AAAAB	BBBAA	BBABA	ABAAA	BAAAA			BAABB	AABAA	ABBBA	BAAAA	BBBAB			BBAAA	BBBBA	BBBBB	AAAB-	AABAB
 
 *WG420	ABBBB	ABBAB	ABBAA	BAABB	BBBBB			ABAAB	BABAB	BABBB	BBABB	BBABA			-BBAB	B-BBB	AABAB	BBBA-	BAAA-			AABAB	BBAAA	BBABA	ABAAA	BAAAA			BAABB	AAAAA	ABBBA	BAAAA	BBBAB			BBAAA	BBBBA	BBBBB	AAABB	AABAB	
 
 *ksuD14C	A-B-B	ABB--	A-BAA	BA-BB	BBBBB			ABAAB	BABAB	BABBB	BBABB	BBABA			ABBAB	BABBB	AABAB	BBBAA	BAAAA			AABA-	B-AAA	BBABA	ABAAA	BAAAA			BAABB	AABAA	ABBBA	BAAAA	BBBAB			BBAAA	BBBBA	BBBBB	AAABB	AABAB
 
 *WG380A	A-B-B	AB---	----A	-A---	-BBBB			AB--B	BABAB	BABBB	BBABB	BBABA			ABB-B	BABBB	AABAB	BBBAA	BAAAA			AA---	----A	BBAB-	-BAA-	B-AAA			BAABB	AABAA	ABBBA	-AAAA	BBBA-			BBAAA	BBBBA	BBBBB	-A-BB	AAB--
 
 *MWG635B 	ABBBB	AABAB	ABBAB	BAABB	BBBBB			BBAAB	BABAB	BABBB	BBBBB	BBABB			ABBAB	BBBBA	AAABB	AABAA	BAAAA			AABBB	BAAAA	BAABA	ABBAB	BAABA			AAABB	AABBA	ABBBA	AAAAB	BBBAB			ABAAA	AABBA	BBBBB	AAABB	AABAB
 
 *BCD298B	ABBBB	AABAB	ABBAB	BAABB	BBBBB			BBAAB	BABAB	BABBB	B-BBB	BBABB			ABBAB	BBBBA	AAABB	AABAA	BAAAA			AABBB	BAAAA	BAABA	ABBBB	BAABA			AA-AB	AABBA	ABBBA	AAAAB	BBBAB			ABAAA	AABBA	BBBBB	AAABB	AABAB
 
 *Chi1 	ABBBB	AABA-	-B-AB	-AA--	BBBBB			BBAAB	BABAB	BABBB	BBBBB	BBABB			ABBAB	BBBBA	AAABB	AABAA	BAAAA			AABBB	BAAAA	BAABA	ABBBB	BAABA			AAAAB	AABB-	ABBBA	AAAAB	BBBAB			ABAAA	AABBA	BBBBB	AAABB	AABA-
 
 *Tha		ABBB-	AABAB	ABBAB	BAABB	BBBBB			BBAAB	BABAB	BABBB	BBBBB	BBABB			ABBAB	BBBBA	AAABB	AABAA	BAAAA			AABBB	BAAAA	BAABA	ABBBB	BAABA			AAAAB	AABBA	ABBBA	AAAAB	BBBAB			ABAAA	AABBA	BBBBB	AAABB	AABAB
 
 *Cat3	ABBBB	AABAB	-BBAB	BAABB	BBBBB			BBAAB	BABAB	BABBB	BBBBB	BBABB			ABBAB	BBBBA	AAABB	AABAA	BAAAA			AABBB	BAAAA	BAABA	ABBBB	BAABA			AAAAB	AABBA	ABBBA	AAAAB	BBBAB			ABAAA	AABBA	BBBBB	AAABB	AABAB
 
 *PSR106B	ABBBB	A-B-B	ABBBB	-A-BB	BBBBB			-BAAB	-ABAB	BABBB	BBBBB	BBABB			ABBAB	BBBBA	AAABB	AABAA	BAAAA			AABBB	BAAAA	BAABA	ABBBB	BAABA			AAAAB	AABBA	ABBBA	AA-AB	BBBAB			ABAAA	AABBA	BBBBB	AAABB	AABAB
 
 *Dor4B	A-BBB	--B--	A-BBB	-A-BB	BBBBB			--AAB	BABAB	BABBB	BBBBB	BB-BB			ABBAB	B-BBA	AAABB	AABAA	BAAAA			AABBB	B-AAA	BAABA	ABBBB	BAABA			AAAAB	AABBA	ABBBA	AA-AB	B-BAB			ABAAA	AA-BA	BBBBB	AAA-B	AABAB
 
 *ABC255	ABAAB	BBABA	ABABA	BAABA	BBABA			AAABB	AABAB	ABBBA	BBAAA	BBABA			AAABB	ABABB	ABBAB	BBBAB	ABBAB			AABAB	ABAAB	BBABB	AAABA	AAABB			BABAB	BBBAA	BBBBB	AAAAA	AABAA			BAABB	BBABB	BBBBB	BABBA	AABBA
 
 *MWG911	ABAAA	ABABA	ABBBA	BAABB	BBBAA			AAABB	AABAB	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	ABBAB	BBBAB	ABBAB			AAAAB	ABAAB	BBABA	AAAAB	AAABA			BABAB	BBAAA	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBBB	BABBA	AABBA
 
 *BCD340C	AAAAA	ABA-A	ABBAA	BAABB	-B-AA			AAAAB	AABAB	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AA-AB	BBBAB	AABBB			AAAAB	AAAAB	BBABA	AAAAB	AAABA			BABAB	BAAA-	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBAB	BAABA	AABBA
 
 *BCD340D	AAAAA	ABA-A	ABBAA	BAABB	-B-AA			AAAAB	AABAA	A-BBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AA-AB	BBBAB	AABAB			AAAA-	AAAAB	BBABA	AAAAB	AAABA			BABAB	BAAA-	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBABA	ABBBB	-ABBA	AAB-A
 
 *ABC322A	AAAAA	ABABA	ABBAA	BAABB	BBBAA			AAAAB	AA-AB	A-BBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AABAB	BBBAB	AABBB			AAAAB	AAAAB	BBABA	AAAAB	AAABA			BABAB	BAAAA	BBBBB	AAAAA	ABBAA			BABBA	BBABA	ABBAB	BAABA	AABBA
 
 *ABC254	AAAAA	ABABA	ABBAA	BAABB	BBBAA			AA-AB	----B	ABBBA	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AABAB	BBBAB	AABBB			AAAAB	AAAAB	BBABA	AAAAB	AAABA			BABAB	BAAA-	BBBBB	AA-AA	---AA			BABBA	B-ABA	ABBAB	BAABA	A----
 
 *YAtp57A	AAAAA	-BABB	BBBAA	BA-BB	BBBAA			AAAAB	AABAB	ABBB-	BBBAA	BAABA			AAABB	ABBBA	AA-AB	BBBAB	AABBB			AAAAB	AAAAB	BBAB-	AAAAA	-A-B-			BABAB	BAAA-	BBBBB	AAAAA	AABAA			BABBA	BBA-A	ABBAB	BAABA	AABBA
 
 *MWG851A	BBBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BABAA			BAAAB	AAAAB	BBBBB	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABABB	ABBAB	BBBBB	BBBAB			ABABA	ABBAB	AAABB	AABAA	BAAAA			BAABA	ABBB-	ABBBA	ABBAA	BBBAA			BAABB	ABABB	BBABB	AABAB	BBABB
 
 *dSbl	ABBB-	BBABB	AAABA	AB-BA	AAABA			AAABB	BAABA	BBABA	BAAAA	BBAB-			AAAA-	BBABB	ABBAB	BBAAB	BBBAB			BABAA	ABBBB	BAABB	AAABA	AA-AA			BAAAA	ABBAA	ABBBA	AABAA	BBBA-			BAAB-	ABABB	BBBBB	AABAB	BBBBB
 
 *ABG075	-BBBB	BAABB	AA-AB	A-ABA	-ABAA			B-AAB	AAAAB	BBABB	BA-AA	BB-B-			B-AA-	A-A-B	A-B-B	BBB--	BB-AB			---BA	A-BAB	AAABB	AABAA	B-AAA			BAABA	ABBBA	ABBB-	ABB--	-BBA-			BA--B	-BABB	--A-B	-ABA-	--A--
 
 *iPgd1A	ABBBB	BAABB	AAAAB	ABABA	BABAA			BAAAB	AAAAB	BBABA	BAAAA	BBBBA			BBAAA	ABABB	ABBA-	BB-BB	BBBAB			ABABA	ABB-B	AAABB	AABAA	BAAAA			BAABA	ABBBA	ABBBA	ABBAB	BBBA-			BA-BB	ABABB	BBABB	AABAB	BBABB
 
 
 
 # Chromosome 2
 # Steptoe/Morex cross DHP lines
 data type f2 intercross
 150 74  0 0
 
 
 *ABG313A	ABABA	AAABB	BAB-A	B-ABB	-ABBB			-BABB	BBBAB	BABBB	BAABA	ABABA			AABAA	ABBAB	BBAAB	AAABB	AAAAA			BABBA	A-ABA	BBAAB	-----		--ABB			ABBBA	A-ABB	-BAA-	-A-AA	A-BAA			ABBBB	AABAA	AAAAA	-ABAA	--BAA
 
 *cMWG682	-BABA	AAABB	BA-BA	BBABB	BABBB			-BABB	BBBAB	BAABB	BAA-A	A-ABA			AABAA	ABBAB	BBAAB	AAABB	AAAA-			BAB-A	ABABA	BBA--	AAAAB	AAABB			-BB-A	ABABB	ABAAA	BAAAA	A-BAA			AB-BB	AABAA	B-AAA	AABAA	BBBAA
 
 *ABG058	-BABA	AAABB	BABBA	B-ABB	BABBB			BBABB	BBBAB	BAABB	BAABA	ABABA			AABAA	ABBAB	BBAAB	AAABB	AAAAA			BABBA	ABABA	ABAAB	AAAAB	AAABB			ABBBA	ABABB	ABAAA	BAAAA	ABBAA			ABBBB	AABAA	BAAAA	AABAA	BBBAA
 
 *ABG703B	AAABA	AAABB	BABBA	BBABB	BAABB			BBABB	BBBAB	BAABB	BAA-A	ABABA			AABAB	ABBBB	BAAAB	AAABB	AAAAA			BAB-A	ABABA	ABAAB	AAAAB	AABBB			ABBBA	ABABB	ABAAA	BAAAA	ABBAB			ABBBB	AABAA	BAAAA	AABAA	BBBAA
 
 *Chs1A	BAABA	AA---	-A-BA	-----		---BB			BBABA	BB-AA	AAABB	BBBBA	ABABA			AAAAB	ABBBA	BAAAB	AAABB	AAAAA			BABBA	A-ABA	AB-A-	AAAAB	AABBB			ABBBB	ABAB-	ABBAA	BBBAA	ABBAB			ABBBB	AABAA	BAAA-	-ABAA	BBBA-
 
 *Chs1B	BAABA	AA---	-A-BA	-----		---BB			BBABA	BB-AA	AAABB	BBBBA	ABABA			AAAAB	ABBBB	BAAAB	AAABB	AAAAA			BABBA	A-ABA	AB-A-	AAAAB	AABBB			ABBBB	ABAB-	ABBAA	BBBAA	ABBAB			ABBBB	AABAA	BAAA-	-ABAA	BBBA-
 
 *WG516	BAABA	AAABB	---BA	BBABB	AABBB			-BABA	BBBAA	AAABB	BBBBA	A-ABA			AAAAB	ABBBA	BAAAB	A-ABB	AAAA-			BAB-A	ABABA	ABA-B	AAAAB	AABBB			-BB-B	A-ABA	ABBAA	BBBAA	A-AAB			ABBBB	AABAA	BAAAA	AABAA	BBBAA
 
 *ABG008	BAAB-	BAABB	BABBA	BBABB	AABBB			BBABA	BBBAA	AAABB	BB-BA	ABABB			-AAA-	A----	--AAB	A--BB	AAAAA			BABBA	-BABA	ABA-B	AA---	-ABBB			ABBBB	A-BBA	A-BAA	ABBAA	AAAAB			ABBBB	AABAA	BAAAA	AABAA	BBBAA
 
 *RbcS	BAABA	BAABB	BABBA	BBABB	AABBB			BBABA	BBBAA	AAABB	BBBBA	ABABB			AAAAB	ABBBA	AAAAB	ABABB	AAAAA			BA-BA	ABABA	ABAAB	AABAB	BABBB			ABBBB	ABBBA	ABBAA	AAAAA	BAAAB			AABBB	AABAA	BAAAA	AABAB	BBBAA
 
 *BCD351F	BAABA	BAABB	BABBA	BBABB	AABBB			BBABA	BBBAA	AAABB	BBBBA	ABABB			AAAAB	ABBBA	ABAAB	ABAB-	AAAAB			BABBA	ABABA	A-AAB	AABAB	B-BBB			ABBBB	AABAA	ABBAA	AAAAA	BAAAB			AABBB	AABAA	BAAAA	-ABAB	BBB--
 
 *ABG318	BAABB	BAA-B	A-BBB	BBA--	AABBB			BBABA	BBBAA	AAABB	BBBBA	ABABB			AAAAB	ABBBA	ABAAB	ABABB	AAAAB			BABBA	A-ABA	AB-AB	AABAB	BABBB			ABBBB	AABAA	ABBAA	-A-AA	BAA-B			AABBB	AABAA	BAAAA	AABAB	BBBAA
 
 *ABC156A	BAABA	BAABB	AABBA	BBABB	AABBB			BBABA	BBBAA	AAABB	BBBBA	ABABB			AAAAB	ABBBA	AB-AB	ABABB	AAAAB			BAB-A	ABABA	ABAAB	AABAB	BABB-			ABBBB	AABAA	AABAA	AAAAA	BAAAB			AABBB	AABAA	BAAAA	AABAB	BABAA
 
 *MWG858	BAABA	BBABB	ABABA	BBABB	AABBB			BBAAA	BBBAA	AAABB	BBBBA	ABABB			AAAAB	ABBBA	ABAAB	ABABB	BAAAB			BABBA	AAABB	ABAAB	BABAB	BABBB			ABBBB	AABAA	BABAA	AAAAA	BAAAB			AABBB	AABAA	BAAAA	AABAB	BABAA
 
 *ABG002	BAAB-	BBABB	ABABA	BBABB	AABBB			BBAAA	BBBAA	AAABB	B--BA	ABABB			-----		-----		-----		-----		B-A-B			BABBA	AAABB	ABAAB	BABA-	BABBB			ABBBB	A-BAA	BABAA	AAAAA	BAAAB			AABBB	AABAA	BAAAA	AABAB	BABAA
 
 *ABG358	BAABA	BBABB	ABABA	BBABA	AABBB			BBAAA	BBBAA	AAABB	BBBBA	AAABB			AAAAB	ABBBA	ABAAB	ABABB	BAAAB			BABBA	AAABB	ABAAB	BABAB	BABBB			ABBBB	AABAA	BA-AA	AAAAA	BAAAB			AABBB	AABAA	BBAAA	AABAB	BAAAA
 
 *CDO64	BAABA	BBABB	ABABA	BBABA	AAABB			BBAAA	BBAAA	AAABB	BBBBA	A-ABB			AAAAB	ABBBA	ABAAB	A-ABB	BAAA-			BABAA	AAABB	-BAA-	BABAB	BABBB			ABB-B	BABAA	BABAA	AAAAA	BAAAB			AABBB	AABAA	BBAAA	AABAB	BAAAA
 
 *ABG459	BAABA	BBABB	ABABA	BBABA	AAA-B			BBAAA	BBAAA	AAABB	BBBBA	AAABB			AAAAB	ABBBA	ABAAB	ABABB	BAAAB			BABAA	AAABB	ABABB	BABAB	BABBB			ABBBB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BAAAB			AABBB	AABAA	BBAAA	AABAB	BAAAA
 
 *ABG005	BAABA	BBABB	ABABA	BBABA	AAABB			BBAAA	BBAAA	AAABB	BBBBA	AAABB			AAAAB	ABBBA	-BA--	-B-B-	BA---			---A-	-AABB	ABA-B	BA--B	BBBB-			BBBBB	BAAAA	B-BAA	AAAAA	BAAAB			AABBB	-ABAA	BBAAA	AABAB	BAAAA	
 
 *Pox		BAABA	BBAAB	AB-BA	BB-BA	AAABB			BBAAA	BBAAA	ABABB	BBBAA	AAABB			AAAAB	ABBBA	ABAAB	ABABB	BAAAB			AABAA	AAABB	ABABB	BABAB	ABBBB			BBBBB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BAAAB			AABBB	BABAA	BBAAA	AABAB	BAAAA
 
 *ABC454	BAABA	B-AAB	ABABA	BBABA	AAABB			BBAAA	BBAAA	ABABB	BBBAA	AAAAB			AAAAB	ABBBA	ABAAB	ABABB	BAAAB			AABAA	AAABB	ABABB	BABAB	ABBBB			BBBBB	BAAAA	BABAA	AAABA	BAAAB			AABBB	BABAA	BBAAA	AABAB	BAAAA
 
 *MWG950	BAABA	BBAAB	ABABA	BB-BA	AAABB			BBAAA	BBAAA	ABABB	BBBAA	AAAAB			AAAAB	ABABA	ABAAB	ABABB	BAAAB			AABAA	AAABB	ABABB	BABAB	ABBBA			BBBBB	BAAA-	BABAA	AAABA	BAAAB			AABBB	BAB-A	BBAAA	AABAB	BAAAA
 
 *Adh8	BAABA	BBA--	ABABA	BAABA	AAABB			BBAAA	BBAAA	ABABB	BBBAA	AAAAB			AAAAB	ABABA	ABAAB	ABABB	BAAAB			AABAA	AAABB	ABABB	BABAB	ABBBA			BBBBB	BAAAA	BABAA	AAABA	BAAAB			AABBB	BABAA	BBAAA	AABAB	BAAAA
 
 *B15C	BAABA	BAAAB	---BA	BAA-A	BAABA			BBAAA	BBAAA	ABAAB	-BBAA	A-B-B			AAAAB	ABAAB	ABBAB	ABAB-	BBAA-			AAB-A	AAABB	ABAB-	BABAB	ABBBA			BABB-	BAAAA	BABAA	-AAAA	-AAAA			AA-AB	-A-AA	B-A-A	AABAB	BAAAA
 
 *CDO537	BAABA	BAAAB	-B-BA	BAAAA	BAAAA			BBAAA	BBAAB	ABAAB	BBBAA	A-BAB			AAAAB	ABAAB	ABBAB	ABABB	BBAAB			AAB-A	AAABB	ABABB	BABAB	ABBBA			B-BB-	BAAAA	BABAA	AAAAA	B-AA-			AABAB	BABAA	B-AB-	--BAB	BAAAA	
 
 *ABG019	-A---	B----	--A--	-AAAA	-AAAA			---AA	BBAAB	ABAAB	BBBAA	AABA-			AAA-B	ABAAB	ABBAB	ABAB-	BBAAB			AABAA	AAABB	ABA-B	BAB-B	ABBBA			BABBB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BAAAA			AABAB	BABAA	BBABA	AABAB	BAAAA
 
 *CDO474B	-----		-----		-----		-----		-----				BBAAA	BBAAB	ABA-B	BBBAA	AAB-B			-----		-----		-----		-----		-----				AA-AA	AAABB	ABABB	AABAB	ABBBA			BABBB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BA-A-			A-BAB	BABAA	BBABA	AA-AB	BAA--	
 
 *Bmy2	BAA-A	BA---	---BA	-----		-AAA-			-BAAA	BBAAB	ABAAB	BBBAA	AABAB			AAAAB	AB--B	ABBAB	ABABB	BBAAB			AA-A-	--ABB	ABABB	AABAB	ABBBA			BABBB	BAAA-	BABAA	AAAAA	BAAAA			AABAB	BABAA	BBABA	AABAB	BAAA-
 
 *ABG316C	BAABA	BAAAB	ABABA	BABAA	BAAAA			BB-AA	BBAAB	ABAAB	BBBAA	AABAB			AAAAB	ABAAB	ABB-B	ABABB	BBAAB			AABAA	AAABB	ABA-B	AABAB	ABBBA			BABBB	BAAA-	BABAA	AA--A	BAAAA			AABAB	BABAA	BBABA	AABAB	BAAAB
 
 *ABC468	BAABA	BAAAB	ABABA	BABAA	BAAAA			-BAAA	BBAAB	ABAAB	BBBAA	AABA-			AAAAB	ABAAB	ABBAB	ABABB	BBAA-			AAB-A	AAABB	ABAB-	AABAB	ABBBA			-ABBB	BAAAA	BABAA	AAAAA	B-AAA			AABAB	BABAA	B-ABA	AABAB	BAAAB
 
 *ABC306	BAA-A	BA---	-B--A	B----	BAAAA			BBAAA	BBAAB	ABAAB	BBBAA	AABAB			AAAAB	ABAAB	ABBAB	ABABB	BBBAB			AABAB	AAABB	AB-BB	AABAB	ABBBA			BABBB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BAAA-			AABAB	BABAA	BBABA	AABAB	BAAA-
 
 *ABR338	BAABA	BAAAB	ABABA	BABAA	BAAAA			BBAAA	-BAAB	ABAAB	BBBAA	AABAB			AAAAB	ABAA-	ABBAB	AB-BB	B-BAB			AABAB	AAABB	ABABB	AABAB	ABBBA			BAB-B	BAAAA	BABAA	AAAAA	BAAAA			AABAB	BABAA	BBABA	AAB--	BA-A-
 
 *WG996	BAABA	BAAA-	--ABA	BABAA	BAAAA			BBAAB	BBAAB	ABAAB	BBBAA	AABAB			AAAAB	ABAAB	ABBAB	A-ABB	BBBAB			AABAB	AAABB	ABA-B	AABAB	ABBBA			-ABBB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BAAAA			AABAB	BABAA	B-ABA	AABAB	BAAAB
 
 *ABG356	BAABA	BAA--	-B-BA	-----		BAAAA			BBAAB	BBAAB	ABAAB	BBB--	AABAB			AAAAB	ABAA-	ABBAB	ABABB	BBBAB			AA---	---BB	AB-BB	AABA-	ABBBA			BABBB	BAAAA	BA-AA	--AAA	BAAAA			AABAB	BA-AA	BBA-A	-A---	-----
 
 *ABC162	BAABA	BA-AB	ABABA	BABAA	BAAAA			BBAAB	BBAAB	ABAAB	BBBAA	A-BAB			-----		ABAAB	ABBAB	ABABB	BBBAB			AABAB	AAABB	ABABB	AABAB	ABBBA			BABBB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BAAAA			ABBAB	BAB-A	BBABA	-ABAB	BAAAB
 
 *ABC167B	BAABA	BAAAB	ABABA	BABAA	BAAAA			BBAAB	BBAAB	ABAAB	BBBAA	AABAB			AAAAB	ABAAB	ABBAB	ABABB	BBBAB			AA-AB	AAABB	ABABB	AABAB	ABBBA			BAABB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BAAAA			ABBAB	BAB-A	BBABA	-ABAB	BAAAB
 
 *bBE54D	BAABA	BAABB	ABABA	BABAA	AAAAA			BBAAB	BBAAA	ABAAB	BBBAA	AABAB			AAAAB	ABAAB	ABBAB	ABBBA	BBBAB			BABAB	AAABA	ABABB	AABAB	ABBBA			BAABB	BAAA-	BABAA	AAAAA	BABAA			ABBAB	BABAA	ABABA	AABAB	BAAAB	
 
 *CDO588	AAABA	BAABB	AB-BA	BABAA	AAAAA			BBAAB	BBAAA	ABAAB	BBBAA	AABAB			AAAAB	ABAAB	ABBAB	ABBBA	BBBA-			BAB-B	AAABA	ABABB	AABAB	ABBBA			BAABB	BAAAA	BABAA	AAAAA	B-BAA			ABBAB	BABAA	AAAAA	AABAB	BA-AB	
 
 *ABG014	A--BA	---BB	ABABA	BABAA	A-AAA			BBAAB	BBAAA	-BAAB	B-BAA	-ABA-			AAA-B	ABAAB	ABBAB	ABBBA	BB-A-			BABAB	AAABA	ABA-B	AABAB	ABBBA			BAABB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BABAA			-BB--	BA-AA	-BA-A	--BAB	BA-AB
 
 *ABC451	AAABA	BAABB	ABABA	BABAA	AAAAA			BBAAB	BBAAA	ABAAB	BBBAA	AABAB			AAAAB	ABAAB	AB-AB	ABBBA	BBBAB			BABA-	AAABA	ABABB	AABAB	ABBBA			BAABB	B-AAA	BABAA	--AAA	BABAA			ABBAB	BABA-	ABAAA	AABAB	BAAAB
 
 *CDO474C	-----		-----		-----		-----		-----				BBAAB	BBAAA	ABABB	BBBAA	AABA-			-----		-----		-----		-----		-----				BABAB	AAABA	ABABB	AABAB	ABBBA			-AABB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BABA-			ABBAB	-ABAA	ABAAA	AAAAB	BAA--
 
 *His3C	AA-BA	BAABB	ABABA	BABAA	AAABB			BBAAB	BBAAA	ABABB	BBBAA	AABAB			AAA-B	BBAAB	AB---	-BBB-	BB--B			BAB-B	AAABA	B-A-B	-AB-B	-BBBA			AAABB	B-AAA	B-BAA	AAAAA	BABAA			AB-AB	-ABAA	ABAAA	AAAAB	BAAA-
 
 *ABC152D	AA-BA	BAABB	ABABA	BABAA	AAABB			BBAAB	BBAAA	ABABB	BBBAA	AABAB			AAAAB	BBBAB	ABBAB	ABBBA	BBBAB			BABAB	AAABA	BBABB	ABBAB	ABBBA			 AAABB	BAAAA	BABAA	AAAAA	B-BAB			ABBAB	AABAA	ABAAA	AAAAB	BAAAB
 
 *Rrn5S1	AAABA	B--BB	-B-AA	B-BA-	AA-BB			BBA-B	BB--A	-B-BB	ABBA-	AABAB			AAAAB	BB-AB	--BAA	-BABA	BB-A-			BABAB	AAABA	BBAB-	----B	BABBA			AAABB	B-AAA	BAAA-	AAA--	--B-B			ABBAB	AABAA	ABAAA	A-A-B	BAA--
 
 *ksuF15	A-ABA	B-A--	A-AA-	-----		-AABB			--AAB	BBAAA	ABABB	ABAAA	AABAB			AAAAB	BBAAB	ABBAA	ABABA	BB-AB			BABA-	---BA	BB-AB	AAAAB	B--BA			AAABB	BA-AA	BAAAA	----A	BABA-			ABBAB	AABAA	ABAAA	AAABB	AAAAB
 
 *MWG503	AAABA	BBAAB	ABAAB	-ABAA	AAABB			BBAAB	BBABA	ABABB	ABAAA	AABAB			ABAAB	BBAAB	ABBAA	ABABA	BB-AB			BABAB	AAABA	BBAAB	AAAAB	BABBA			AAABB	BAAAA	BAAAA	AAAAB	BABA-			ABBAB	AAAAA	ABAAA	AAABB	AAAAB
 
 *Crg3A	AAAAA	B---B	AAAAB	BABAA	BAABB			BBABB	BBABA	ABABB	ABABA	AABAB			ABAAB	BBABA	ABAAA	ABABA	BABAB			BAAAB	AABBA	BBAAB	BAAAB	BABBB			BAAAA	AAABA	AAAAA	AAABB	BABAB			AABBB	AAAAA	ABABB	AAABA	AAAAB
 
 *ksuD22	AAAAA	BBBAB	AAAAB	BABAA	BAABB			BBABB	BBABA	ABABB	ABABA	AABAB			ABAAB	BBABA	ABAAA	ABABA	BABAB			BAAAB	AABBA	BBAAB	BAAAB	BABBB			BAAAA	AAABA	AA-AA	AAABB	BABAB			AABBB	AA-AA	ABABB	AAABA	AAAA-
 
 *ABC252	AAABA	BBBAA	BAAAB	BABBA	BAABB			BAAAB	BBBBA	ABAAB	AABBA	AAAAB			BBAAB	BBABA	ABAAA	AAAAA	BABAA			BAAAB	AABBA	BBAAB	BAAAA	BBBBB			BAAAA	AAABA	AAAAA	BAABB	BBBAB			AABBB	AAAAA	AAABB	AABBA	AAABB
 
 *CDO373	A-ABA	B-B--	B-A-B	-A---	BAAB-			--AAB	B-B-A	A----	-----		-A---			BBAAB	BB-BA	-BAAA	-AAAA	BAB--			BAAAB	AABBA	BBAAB	BAAAA	BBBB-			BAAAA	AAABA	AAAAA	B-ABB	BBBAB			AABBB	AA-AA	AAABB	AABBA	AAABB
 
 *Gln2	AAABA	BBBAA	BAABB	BABBA	BAABB			BAAAB	BABBA	ABAAB	AABBA	AAAAB			BBAAB	BBABA	ABAAA	AAAAA	BABAA			BA-AB	AABBA	BBAAB	BAAAA	BBBBB			BAAAA	AAABA	AAAAA	BAABB	BBBAB			AABBB	AAAAA	AAABB	AABBA	AAABB
 
 *ABC157	AAABA	BABAA	BBABB	BABBA	BAABB			BAAAB	BABBA	AAAAB	A-BBA	AAAAB			BBAAB	BBABA	ABBAA	AAAAA	AABAA			BAAAB	AABBA	BBAAB	BABAA	BBBBB			BABAA	AAABA	AAAAA	BAABB	BBBBB			AABBB	AAAAA	AAABB	AABBA	AABBB
 
 *ABG317A	AAABA	BABAA	BBABB	AA-BA	BBABB			AAAAA	BABBA	AAAAB	AAABB	AAAAB			BBAAB	BBABA	ABAAA	AAAAA	AABAA			BAAAB	AAAAA	ABAAB	BABAA	BBBBB			BABAA	AAABA	AAAAA	AAAAB	BBBBB			AABBB	AAAAA	BABAB	AAABA	AABBB
 
 *ABG317B	AAABA	BABAA	BBABB	AA-BA	BBABB			BAAAA	BABBA	AAAAB	AAABB	AAAAB			BBAAB	BBABA	ABAAA	AAAAA	AABAA			BAAAB	AABBA	ABAAB	BABAA	BBBBB			BABAA	AAABA	AAAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	AAAAA	BABAB	AABBA	AABBB
 
 *ABC153	AAABA	BABAA	BBABB	BABBA	BBABB			BAAAA	BABBA	AAAAB	A-ABB	AAAAB			BBAAB	BBABA	ABBAA	AAAAA	A-BAA			BAAAB	AABBA	ABAAB	BABAA	BBBBB			BABAA	AAABA	AAAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	AAAAA	AABBB	AABBA	AABBB
 
 *ABC165	AAABA	BABAA	BBABB	BABBA	BBABB			BAAAA	BABBA	AAAAB	AAABB	AAAAB			BBAAB	BBABA	ABBAA	AAAAA	A-BAA			BAAAB	AABBA	ABAAB	BABAA	BBBBB			BABAA	AAABA	AAAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	AAA-A	AABBB	BABBA	AABBB
 
 *ABG316D	AAABA	BABAA	BBABB	BABBA	BBAAB			BAAAA	BABBA	AAAAA	AAABB	AAABB			ABAAB	BB-BA	ABAAA	AAAAA	AABAA			BBAAB	AABBA	ABAAB	BABAA	BBBBB			BABAA	AAAAA	ABAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	ABABA	BA-AB	AABBA	AABBB
 
 *ABG316E	AAABA	BABAA	BBABB	BABBA	BBAAB			BAAAA	BABBA	AAAAA	AAABA	AAAAB			ABAAB	BB-BA	ABAAA	AAAAA	AABAA			BAAAB	AABBA	ABAAB	BABAA	BBBBB			BABAA	AAAAA	AAAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	AAAAA	BA-AB	AABBA	AABBB	
 
 *Pcr1	AAABA	BABAA	-BA-B	BABBA	BBAAB			BAAAA	BABBA	AAAAA	AAABB	AAABB			ABAAB	BBABA	ABAAA	AAAAA	AABAA			BBAAB	AABBA	ABAAB	BABAA	BBBBB			BABAA	AAAAA	ABAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	ABABA	AABBB	AABBA	AABBB
 
 *cMWG720	AAABA	AABAA	BBABB	BABBA	-B-AB			AAAAA	BABBA	AAAAA	AAABB	AAABB			ABAAB	BBABA	ABAAA	AAAAA	AABAA			ABAAB	AABBA	ABABB	BABAA	BBBBB			BAAAA	ABAA-	ABAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	ABABA	AABBB	AABBA	AABBA
 
 *WG645	AAABB	AABAA	BB-BB	BABBA	BBAAB			AAAAA	BA-BA	AAAAA	AAABB	AAABB			ABAAB	BBABA	ABAAA	AAAAA	AABA-			ABA-B	AABBA	ABA-B	BABAA	BBBBB			-AAAA	A-AAA	-BAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	A-A-A	A-BB-	AAB-A	AABBA
 
 *BCD410	AAABB	AABAA	BBABB	BABBA	BBAAB			AAAAA	BABBA	AAAAA	AAABB	A-ABB			ABAAB	BBABA	ABAAA	AAAAA	AABAA			ABA-B	AABBA	ABABB	BABAA	BBBBB			BAAAA	ABAAA	ABAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	ABABA	A-BBB	AABBA	AAB--
 
 *Prx2	AAABB	AA-AA	-B--A	BA-B-	BBAAB			AAAAA	BABBA	AAAAA	AAABB	AAABB			ABAAB	BBABA	ABAAA	AAAAA	AABAA			ABAAB	AABBA	ABABB	BABAA	BBBBB			AAAAA	ABAAA	ABAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	ABABA	AABBB	AABBA	AABBA	
 
 *BG123A	AAABB	AA-AA	-B-BA	BABBA	BBAAB			AAAAA	BABBA	AAAAA	AAABB	AAABB			ABAAB	BBABA	BBAAA	AAAAA	AABAA			ABA--	AABBA	ABABB	BABAA	BBBBB			A-AAA	ABAAA	ABAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	ABABA	BABBB	AABBA	AAB--
 
 *ABA005	AAABB	AABAA	BBA-A	--BBA	BBAAB			AAAAA	BABBA	AAAAA	AAABB	AAABB			ABAAA	BBABA	BBAAA	AAAAA	AABAA			ABAAB	AABBA	ABA-B	BBBAA	BBBBB			AAAAA	ABAAA	ABAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	ABABA	-AB-B	AAB--	--BBA
 
 *bBE54C	AAABA	AABAA	BBABA	BABBA	BBAAB			AAAAA	BABBA	AAAAA	AAABB	AAABB			ABAAA	BBABA	BBAAA	AAAAA	AABAA			ABAAB	AABBA	ABABB	BBBAA	BBBBB			AAAAA	ABAAB	ABAAA	BAAAB	BBBBB			AABBB	ABABA	BABBB	AABBA	AABBA
 
 *MWG878	BAABA	AAABB	BABBA	BBABB	-ABBB			BBABA	BBBAA	AAABB	BB-BA	ABABA			AAAAB	AB-BA	BAAAB	AAABB	AAAAA			BABBA	ABABA	ABAAB	AAAAB	AABBB			ABBBB	ABAB-	ABBAA	BBBAA	ABBAB			ABBBB	AABAA	BAAAA	AABAA	BBBAA	
 
 
 *MWG520A	BAABA	BBABB	ABABA	BBABA	-AABB			BBAAA	BBAAA	AAABB	BBBBA	AAABB			AAAAB	ABBBA	ABAAB	ABABB	BAAAB			BABAA	AAABB	ABABB	BABAB	BBBBB			ABBBB	BAAAA	BABAA	AAAAA	BAAAB			AABBB	BABAA	BBAAA	AABAB	BAAAA
 
 *MWG557	BAABA	BAAAB	ABABA	BAAAA	-AABA			BBAAA	BBAAA	ABAAB	BBBAA	AABAB			AAAAB	ABAAB	ABBAB	ABABB	BBAAB			AABAA	AAABB	ABABB	BABAB	ABBBA			BABBB	BAAA-	BABAA	AAAAA	BAAAA			AABAB	BABAA	BBABA	AABAB	BAAAB
 
 *ABG072	AAAAA	BBBAB	AAAAB	B-BAA	BAABB			BBABB	BBABA	AB-BB	ABABA	AABAB			A-AAB	B-ABA	ABA-A	BBABA	BABAB			BAAAB	A--BA	BBAAB	BAAAB	-----				BAAAA	AAABA	ABAAA	AAABB	BABAB			AABBB	AA-AA	ABABB	AAABB	AAAAB
 
 *MWG520B	--ABA	BBBAA	BAAAB	BABBA	-AABB			BAAAB	BBBBA	ABAAB	AABBA	AAAAB			BBAAB	BBABA	AB-AA	AAAAA	B-BAA			-AAAB	AABBA	BBAAB	BAAAA	BBBBB			BAAAA	AAABA	AAAAA	BA-BB	BBBAB			AABBB	AAAAA	AAABB	AABBA	AAABB
 
 *F3hA	AAABA	BBB-A	BAAAB	BABBA	-A-BB			BAA--	BBBBA	ABAAB	AABBA	AAAAB			BBAAB	BBABA	AB-AA	AAAAA	BABAA			BAAAB	AABBA	BBAAB	BAAAA	BBBBB			BAAAA	AAAB-	AAAAA	BAABB	BBBAB			AABBB	AAAAA	AAABB	AABBA	AAABB
 
 *MWG663-2B	BAABA	BBAAB	ABABA	BBABA	AAABB			BBAAA	BBAAA	ABABB	BBBAA	AAAAB			AAAAB	A-BB-	ABAAB	ABABB	BAAAB			AABAA	AAABB	ABABB	BABAB	ABBBA			BBBBB	BAAAA	BABAA	AAABA	BAAAB			AABBB	BABAA	BBAAA	AABAB	BAAAA
 
 *AdhIntC	AAABA	BAABB	ABABA	B--AA	AAAAB			-BAAB	BBAAA	ABA--	--BAA	AABAB			-AAAB	BBAAB	A--AB	ABBBA	BBBAB			-ABAB	AAABA	ABABB	AABAB	ABBB-			-AABB	BAAA-	BABAA	AAAAA	BABAA			ABBAB	AABAA	ABAAA	AABAB	BAAAB
 
 *ASE1A	ABAB-	-AABB	-ABBA	B--BB	-A-BB			BB-B-	AB-AB	B-BBB	BAA-A	-BAB-			AAB--	AB--B	BBAAB	AAA-B	AAA-A			BABBA	A-A-A	B-AAB	AAA-B	-AAB-			ABBB-	ABABB	ABAA-	B-AAA	ABB-A			AB-BB	AAB-A	--AAA	AAA-A	B-B--
 
 
 
 # Chromosome 3
 # Steptoe/Morex cross DHP lines
 data type f2 intercross
 150 62  0 0
 
 
 
 *MWG571C	ABABA	ABABB	AAABA	BABAB	BABAA			AABBB	ABBBB	BABAB	BABAB	ABAAA			BBAAB	ABBBA	BBABA	ABAAB	ABBAA			ABABA	AABBB	ABBBA	AABBA	BAAAB			BBABB	AB---	ABABB	BAAAB	BBABB			BBAAA	BAABB	BBBBB	BABBA	BB-BA
 
 
 *ABG316A		ABABA	ABABB	AAABA	BABAB	BABAA			AABBB	ABBBB	BABAB	BABAB	ABAAA			BBAAB	ABBBA	BBABA	ABAAB	ABBAA			ABABA	AABBB	ABBB-	AABBA	BAAAB			BBABB	ABAA-	ABABB	BAAAB	BBABB			BAAAA	BAABB	BBBBB	BABBA	BAABA
 
 *cMWG691	ABABA	ABABB	AAABA	B-BAB	BABAA			AABBB	ABBBB	BABAB	BABAB	ABAA-			BBAAB	ABBBA	BBABA	ABAAB	ABBAA			ABABA	AAB-B	A-BBA	--BB-	B---B			-B-BB	-B---	-B-BB	B---B	BBABB			BAAAA	BAABB	B-BBB	BABBA	BAABA
 
 *ABC171	A-AAB	ABAAB	AAABA	BAAAB	BABAA			ABBBB	ABBBB	BABAB	BBBAB	ABBAA			ABAAB	AABBA	BB--A	AB-BB	ABBAA			BBABA	AABBB	ABBBA	AABBA	BAAAB			BAABB	BBAAA	ABBBB	BAAAB	BBABB			BBBAB	B-A-B	B-BAA	AABBA	BAABA
 
 *MWG798B	ABAAA	ABAAB	AAAAA	BBAAB	BABBB			ABBBB	ABBBB	BABAB	BBBAB	ABBBA			ABAAB	AABBA	BBAAA	ABABB	ABBAA			BABBA	AABBB	ABBBA	AABBA	BAAAB			BAABB	BBABA	BBBAB	AAAAB	BBABB			BBBAB	BAABB	BBBAA	ABBBA	BAABA	
 
 *MWG584	ABAAA	BBAAB	AAAAB	BBAAB	BABBB			ABBBB	ABBBB	BABAB	BBBAB	ABBBA			AAAAB	AABAA	BBAAA	ABABA	ABBAA			BABBA	AABBB	ABBBA	AABBA	BAAAB			BAABB	BBABA	BABAB	AAAAB	BBABB			BBBAB	BAABB	BBBAA	ABBBA	BAABA
 
 *ABG010	ABAA-	BBAAB	AAAAB	BBA-B	--BBB			A-B-B	-BB-B	BABAB	BB--B	-B---			AAAAB	--BAA	BBAAA	ABABA	ABBAA			BABBA	AABBB	---BA	A-BB-	BAAAB			-A-BB	BB-B-	BAB--	---AB	B----			BBB-B	BA-BB	-BB--	-B---	BA-B-
 
 *ABG460	ABAAB	BBAAB	AAAAB	BBAAB	BABBB			ABBBB	ABBBB	BABAB	BBBAB	ABBBA			AAAAB	AABAA	BB-AA	ABABA	ABBAA			BABB-	AABBB	ABBBA	AABBA	BAAAB			BAABB	B-ABA	BABAB	--AAB	BBABB			BBBAB	BAAB-	BBBAA	ABBBA	BAABA
 
 *ABG057	ABAAB	BB-AB	AAAAB	BBAAB	BABBB			ABBBB	ABBBB	BABAB	BBBAB	ABBBA			AAAAB	AABAA	BBAAA	ABABA	ABBA-			BABBA	AABBB	ABBBA	AABBA	BAAAB			B-ABB	BBABA	BABAB	-AAAB	BBABB			BBBAB	BAABB	BBBAA	ABBBA	BAABA
 
 *ABG471	ABAAB	B-AAB	--AAB	BBAAB	BABBB			ABBBB	ABBBB	BABAB	BBBAB	ABBB-			AAAAB	BABAA	BBAAA	ABAB-	ABBAA			BABBA	AAABB	ABBBA	AABBA	BAABB			BAABB	BBABA	BABAB	AAAAB	BBABB			BBBAB	BAABB	B-BAA	ABBB-	BAABB
 
 *Dor4A	-BBAA	BB-AB	A----	A-BAB	BBABB			ABABB	BABBA	BBBAB	BBBAB	A-BBA			AAAAA	-A-AB	BBAAA	B-ABA	-BBAA			BABAA	AAABA	A-A-A	BABBA	B--B-			--A-B	B-A-A	BABAB	AA-AB	BBAB-			BB-BB	BB-AA	BABAA	--ABA	BABB-
 
 *ksuA3C	BBBAA	BB--B	AAAAB	ABBAB	BBABB			ABABB	BABBA	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAAAA	BABAB	BBAAA	BBABA	BBBAA			BABAA	A-ABA	ABABA	BABBA	BAABA			BAABB	BBABA	BABAB	AAAAB	BBABB			BBBBB	BBAAA	BABAA	ABABA	BABBB
 
 *ksuF2B	BBBAA	-----		-----		-----		-BABB			ABABB	BABBA	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAAAA	BAB-B	BBAAA	BBABA	BBBA-			BA---	A-ABA	-B-B-	BABB-	BAABA			BAABB	BBAB-	BABAB	AAAAB	BBABB			BBBBB	BBAAA	BABAA	-BABA	BABB-
 
 *Adh5	B-BAA	B-B--	A-AAB	AB---	BBABB			--ABB	BABBA	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAAAA	BABAB	BBAAA	BBABA	BB-AA			BABAA	AAABA	-BABA	BABB-	BAAB-			BAABB	BBABA	BABAB	AA-AB	BB-BB			BBBBB	BBAAA	BABAA	A-ABA	BABBB
 
 *BCD828	BBBAA	BBBAB	AAAAB	-BB-B	BBABB			ABABB	BABBA	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAAAA	BABAB	BBAAA	BBABA	BBBAA			BBBAA	AAABA	ABABA	BABBA	BAABA			BAABB	BBAAA	BABAB	AAAAB	BBABB			BBBBB	BBAAA	BABAA	ABABA	BABBB
 
 *ABR334	BBBAA	BBBAB	AAA--	-BBAB	BBABB			ABABB	BA-B-	BBBAB	BBBAB	ABBBA			-AAAA	BABA-	BBAAA	BB---	BB-AA			BABAA	AAABA	ABABA	BABBA	BAA-A			BAAA-	BBABA	BAB--	AAAAB	BBABB			BBBBB	BBAAA	--B-A	ABABA	BABBB
 
 *ABG462	BBBAA	BBBAB	AAAAB	ABBAB	BBABB			ABABB	BABBA	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAAAA	BABAB	BBAAA	BBAB-	BBBA-			BABAA	AAAB-	ABAB-	BABB-	BAABA			BAABB	BBABA	BABAB	-AAAB	BBABB			BBBBB	BBAAA	B-BAA	ABABA	BABBB	
 
 *ABC156C	BBBAA	BBBAB	AAAAB	ABBAB	BBABB			ABABB	BABBA	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAAAA	BABAB	BB-AA	BBABA	BBBAA			BABAA	AAABA	ABABA	BABBA	BAABA			BAABB	BBABA	BABAB	AAAAB	BBABB			BBBBB	BBAAA	BABAA	ABABA	BABBB
 
 *AtpbB	BBBAA	BBBAB	AAAAB	ABBAB	-BABB			ABABB	BABBA	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAAAA	BABAB	BB-AA	BBABA	BBBAA			BBBAA	AAABA	ABABA	BAB-A	-AA-A			-AABB	BBAAA	-ABAB	AAAAB	BBABB			BBBBB	BBAAA	BABAA	ABABA	BABBB
 
 *ABG398  BBBAA	BBBAB	-AAA-	ABBAB	BBBBB			A-ABB	BAABA	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAAAA   BABAB	-BAAA	BBABA	BBBAA			B-BAA	AA-BA	ABABA	B-BBA	BAABA			BAABB   BBA-A    BABAB	AAA-B	BBABB    		BBBBB	BB-AA	BABAA	ABABA	BABBB
 
 *ABG399  BBBAA	BBBAB	AAAA-	-BBAB	BBBBB			ABABB	BAABB	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAAAA   BABAB	BBAAA    BBABA   -BBAA			BABAA	AAABA	A-ABA	B-BBA	BAABA			BAABB	BBABA	BABAB	A-A-B	BBABB    		BBBBB	BBAAA	BABAA  	ABABA  	BABBB
 
 *ABG396  BBB-A	--BAB	-AABB	-BBAB	BBBBB    		ABABB	BAABB	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAA-A	BABAB	BBAAA	BBABA	BBBAA			B-BA-	-AABA	AB-B-	B-BBA	BAABA   		BAABB   -BA-A    BABAB	AA-AB	BB-B-			BBBBB	BBAA-	BABAA	ABABA	BB-BB
 
 *ABG703A		B-BAA	B-BAB	---AB	ABBAB	BBA-B			-BABB	BA-BA	BBBBB	BBBAB	A-B-B			AAAAA	BABAB	BAAAA	B-ABA	BBBA-			BBB-A	AAABA	ABA-A	BBBBA	BAABA			-AA--	B-AAA	BABAB	AAABB	B-ABB			BBBBB	BBAAA	BBBAA	A-ABA	BA-BB
 
 *MWG571B	BBBAA	BBBAB	BBAAB	ABBAB	BBABB			ABABB	BABBA	BBBBB	BBBAB	ABBAB			AAAAA	BABAB	BAAAA	BBABA	BBBAA			BBBAA	-AABA	ABABA	BBBBA	BABBA			-AA--	BBAA-	BABAB	AA-BB	-BABB			BBBAB	BBAAA	BABAA	ABABA	-ABBB
 
 *PSR156	ABAAA	BBBAB	BBAAB	ABBAB	AAABB			ABABB	BABBA	BABBB	BBBAB	ABBAB			AAAAA	BABAB	BAAAA	BBABA	BBBAA			BBBAA	AAABA	ABABA	BBBBA	BABBA			BAABB	BBAAA	BAAAB	AAABB	BBABB			BABAB	BBBAA	BABAA	ABAB-	BABBB
 
 *ABC176	ABAAA	BBBAB	BBAAB	ABBAB	AAABB			ABABB	BABBA	BABBB	ABBAB	ABBAB			AAAAA	BABAB	BAAAA	BBABA	BBBAA			BBBAA	AAABA	ABABA	BBBBA	BABBA			BAABB	BBAAA	BAAAB	AAABB	BBABB			BABAB	BBB-A	BABAA	-BABA	BAABB
 
 *ABG377	ABABA	BBBAB	BBBAA	ABBAB	AABBA			ABABA	BABA-	BABBB	ABBAB	ABBAB			AAAAA	BABAB	BABAA	BBABA	BBBAA			BBBAA	A-ABA	ABABA	BBBBA	B-BBA			BAABB	BBAAA	BA-AB	AA-BB	BBABB			BABAB	BBB-A	BABAA	ABAB-	-AABB
 
 *Rrn5S2	AB-BA	-B-AB	BBBAA	ABBAB	AABBA			ABABA	BA--A	-ABBB	ABBAB	ABBA-			AAAA-	BABA-	BA---	----A	B--AA			BBB-A	AAABA	ABA-A	BBB-A	BABBA			-AABB	B-AAA	BAAAB	AAABB	BBABB			BABAB	BBBAA	BABAA	ABABA	BAA-B
 
 *ABG315	ABABA	ABB-B	BABBA	BBB--	AABBA			ABABA	BABBA	BABBB	ABBAB	AABAB			AAAAB	BABAB	BABAA	ABAAA	BBBAA			BBBAA	AABBA	AB-BA	BBBBA	BABBA			BAABB	BBAAB	BAAAA	AAABB	BBABB			BABAB	BBBBA	BABBA	ABABA	BAABB
 
 *ABG453	ABABA	ABBAB	BABBA	ABBAB	AABBA			ABABA	BABBA	BABBB	ABBAB	AABAB			AAAAB	AAAAB	BABAA	ABAAA	BBBAA			BBBAA	AABB-	ABABA	BBBBA	BABBA			BAABB	BBAAB	BAAAA	AAABB	BBABB			BABAB	BBBBA	B-BBA	ABABA	BAABB
 
 *MWG571A	ABABA	ABBAB	BABBA	ABBAB	AABBA			ABABA	BABBA	BABBB	ABBAB	AAAAB			AAAAB	AAAAB	BABAA	ABAAA	BBBAA			BBBAA	AABBA	ABABA	BBBBA	BABAA			BAABB	BBAA-	BBAA-	AA-BA	BAABB			BABAA	ABBBA	BABBA	ABABA	BAABB
 
 *ABR320	-BABA	ABBAB	BABBA	BBBAB	AABBA			ABABA	BAB-A	BA-BB	ABBAB	AAAAB			AAAAB	AA-A-	BABAA	ABAAA	BBBAA			BBBA-	AABBA	AB-B-	ABBBA	BABAA			BAAB-	BBAAB	BBAAA	A--BA	BAABB			BABAA	ABBBA	BABB-	ABABA	BA-B-
 
 *ABC307B	ABABA	--B-B	BAB-A	BBBAB	AABB-			ABA--	BABBA	BABAB	ABBAB	AAAAB			ABAAB	AAAAB	BABAA	ABAAA	BBBAA			BBBAA	AABBA	ABABA	ABBB-	BABAA			BAABB	B-AAB	BBAAA	AA-BA	BA-BB			BABAA	ABBBA	BABB-	BBABA	BAABB
 
 *Crg3B	A---A	-----		B-BAA	BB---	AAB--			---AA	B---A	BAB--	-B-AA	AAAAB			ABAA-	AAAAB	BABAA	ABBAA	BBBA-			-BB--	--BBA	-B-BA	ABBB-	BABAA			BAABB	BAAAB	BBAAA	AAABA	BAABB			BA--A	ABBBA	BABBA	BBABA	BAABB
 
 *ABG499	ABABA	ABBAB	B---A	-BBAB	AABBA			ABAAA	B--BA	BABAB	ABBAB	A-AAB			ABAAB	AAAAB	BABAA	ABBAA	BBBAA			BBB-A	AABBA	ABABA	ABBBA	BABAA			BAABB	BAAAB	BBAAA	AAABA	BAABB			BABAA	ABBBA	B-BBA	BBABA	BAABB	
 
 *CDO113B	--ABA	-----		--BAA	BB---	--BB-			--A-A	BABBA	BABAB	ABBAB	BBBBA			ABAAB	BAAAB	BABAA	AABAA	BABB-			BBBAA	AABBA	-BABA	ABBB-	BABA-			BAAAB	BAABB	ABAAA	AAABA	BA-BB			BABAA	A-B--	-----		-----		BA---
 	
 *His4B	-----		-----		-----		-----		-----				--A-A	BB--A	BAB--	A-BAB	AAAAB			ABAAB	B-A-B	BBBA-	AABA-	-ABBA			BBBA-	-ABB-	A-AB-	A----	BABAA			B-A--	--AB-	-----		-B-AA	B-AB-			-BBAA	AB-BA	BAABB	ABAAB	-BABB	
 
 *ABG004	AAABA	AABBB	BABAA	BBBAB	AAAAA			ABAAA	BBBBA	BABAB	BBBAB	AAAAB			ABABB	BAAAB	BBBAA	AABAA	BAABA			BBBAB	BBBBA	ABABA	ABBBA	ABBBA			BBBAB	AAABB	ABAAA	BBBAA	BAABB			BBBAA	AABBB	AAABB	ABAAB	BBAAB
 
 *WG110	AAABA	A-A-B	B-BAA	BB---	AAAAA			ABAAA	BBBBA	BAAAB	BBBAB	AAAAB			ABABB	BAAAB	BBBAA	AABAA	AAABA			BBBBB	BBBBA	ABBBA	ABBBA	ABBB-			BBBAB	AAABB	ABBAA	BBBAA	BAABA			BBBAA	AABBB	AAABB	ABAAB	BBAAB
 
 *mPub	AAABA	AAABB	BABBA	ABBAA	AAAAA			ABAAA	BBBBA	BAAAB	BBBAB	AAAAB			ABABB	BAAAB	BBBAA	AABAA	AAABA			BBBBB	BBBBA	ABBBA	ABBBA	ABBBA			BBBAB	AAABB	ABBAA	BBBAA	BAABA			BBBAA	AABBB	ABABB	ABAAB	BBAAB	
 
 *ABG389	AAABA 	AAABB 	-AB-- 	ABBAA 	AAAAA 			ABAAA 	BB-B- 	BAAAB	BBBAB 	AAAAB 			ABABB 	BAAAB 	-BBAA 	BABAA 	AAABA 			BBBBB 	BBBBA	A-BBA 	ABBBA	ABBBA 			BBBAB 	AAABB 	ABBAA 	BBB-A 	BAABA 			BBBAA	AA-BB 	AAABB 	ABAAB	BBAAB 
 
 *ABC161	AAABA	AAABB	AABBA	ABBAA	AAAAA			ABAAA	ABBBA	BAAAB	BBBAB	AAAAB			ABABB	BAAAB	BBBAA	BA-AA	AAABA			BBBBB	BBBBA	ABBBA	ABBBA	ABBBA			BBBAB	AAABB	ABBAA	BBBAA	BABBA			BBBAA	AAB-B	AAABB	BBAAB	BBAAB
 
 *ABA302	AAAB-	AAABB	AA-BA	ABBAA	BAAA-			AAAAA	-BBBA	BA-AB	-BBAB	AAAAB			ABABB	BAAA-	BBBAA	B--A-	AAABA			BBBBB	BB-BA	ABBBA	ABBBA	ABBBA			BBB-B	AABBB	AB--A	BB-AA	BABB-			BB---	AA-BB	----B	B-AA-	BB-AB
 
 *MWG902	AAAB-	-AABB	AABBA	AB-AA	BAAAA			AAAAA	AB-BA	B--AB	BABAB	AAA-B			ABABB	BAAAB	BBBAB	BABAA	AAAB-			BBBBB	BBBBA	ABBBA	ABBBA	-BBBA			BBBAB	AABB-	ABBAA	BBBAA	BABBA			BBBAB	AABBB	AAABB	BBAAB	BB--B
 
 *ABG654	AAABA	AAABB	-ABBB	ABBAA	BA-AA			BAAAA	AB-B-	BAAAB	BABAB	AAAAB			ABABB	-AAAB	-BBAB	BABAA	AAA-A			BBBB-	BB-BA	ABBBA	A-BBA	ABBBB			BBBAB	AABBB	ABBAA	BBBA-	BBBBA			BBBAB	AABBB	AAABB	BBAAB	BBAAB
 
 *BCD131  AABBA   AAABB    -A-BB	ABBAA	BA-AA    		BAAAA	ABBBB	-AAAB	BABAB	ABAAB    		ABABB   -AAAB	BBBAB	BABAA	AAABA   		BBBBB	BB--A	A-BBA	A-BBA	ABBBB			BBBAB	AABBB	ABBA-	B-BAA	BBBBA    		BBBAB	A-BBB	AAABB	BBAAB	BBAAB   
 
 *ABC174	AABBA	AAABB	AABBB	ABBAA	BAAAA			BAAAA	ABBBB	BAAAB	BABAB	ABAAB			ABABB	BAAAB	BBBAB	BABAA	AAABA			BBBBB	BBABA	ABBBA	ABBBA	ABBBB			BBBAB	AABBB	ABBAA	BBBAA	BBBBA			BBBAB	AAB-B	AAABB	BBAAB	BBAAB
 
 *Glb3	AABBA	AAABB	-ABBB	ABBAA	BAAAA			BAAAA	AABBB	BAAAB	BABAB	ABBAB			ABABB	BAAAB	BBBAB	BABAA	AAABA			BB-BB	B-A-A	AB-BA	ABABA	ABBBB			BBBAB	AABBB	ABBAA	BBBAA	BBBBA			BBBAB	AABBB	AAABB	BBAAB	ABAAB
 					
 *Glb4	AABBA	AAABB	-ABBB	ABBAA	BAAAA			BAAAA	AABBB	BAAAB	BABAB	ABBAB			ABABB	BAAAB	BBBAB	BABAA	AAABA			BB-BB	B-A-A	AB-BA	ABBBA	ABBBB			BBBAB	AABBB	ABBAA	BBBAA	BBBBA			BBBAB	AABBB	AAABB	BBAAB	ABAAB	
 
 *iBgl		AABBA	AAABB	AAABB	ABBAA	BAAAA			BAAAA	AABBB	BAAAB	BABAB	ABBAB			ABABB	BAAAB	BBBAB	BABAA	AAABA	
 		BBBBB	BBBBA	ABBBA	-BAAA	ABBBB			BBBAB	AABBB	ABBAA	BBBAA	BBBBA			BBBAB	AABBB	AAABB	BBAAB	ABAAB
 
 *ABG495B	AABBA	AAABB	---BB	ABBAA	BAAAA			BAAAA	AABBB	BAAAB	BABAB	A-BAB			ABABB	BA-AB	BBBAB	BABAA	AAABA			BBB-B	BBABA	ABBB-	BBAAA	ABBBB			BBBA-	--BBB	ABBAA	BBBAA	ABBBB			BBBAB	-ABBB	AAABB	BBAAB	ABAAB
 
 *ABC166	AABBA	AAABB	ABABB	ABBAA	BAAAA			BAAAA	AAABB	BAAAB	BABAB	ABBBB			A---B	BABAB	BBBAB	BAAAB	AAABA			BBBBB	BBABA	ABBBA	BBAAA	ABBBB			ABBAB	AABBB	ABBAA	BBBAA	ABBBB			BBBAB	AAB-B	AAABB	BAAAB	ABAAB
 
 *Prx1B	-----		-----		-----		-----		BAAAA			-AAAA	AAA-B	BAAAB	BABAB	ABBBB			ABABB	BABAB	BBBAB	BAAAB	AAABA			BB---	B-ABA	AB-B-	BBAAA	AB-AB			-BBAB	-A-B-	-BB--	-B-AA	A-BB-			-BB-B	AABBB	AAA-B	----B	-BA--
 
 *MWG838	AABBA	AAABB	ABABB	ABBAA	BAAAA			BAAAA	AAABB	BAAAB	BABAB	ABBBB			ABABB	BABAB	BBBAB	BAAAB	AAABA			BBBBB	BBABA	ABBBA	BBAAA	ABBAB			ABBAB	AABBB	ABBAA	BBBAA	ABBBB			BBBAB	AABBB	AAABB	BAAAB	ABAAB
 
 *ABG319B	AABBB	AAABB	ABABB	AB-AA	BAAAA			BAAAA	AAABB	BAAAB	BABA-	ABBBB			ABA--	-ABAB	-BBAB	BAAAB	AAABA			-BAB-	-BABA	AB-B-	-AAAA	ABBBB			A--AB	AABBB	ABBAA	BB-AA	ABBB-			BBBAB	AABBB	BAAAB	BAAA-	ABAAB
 
 *ABC172	BABBB	AAABB	ABABB	ABAAA	BBAAA			BAAAA	BAABB	AAAAB	BABBA	ABBBB			ABBBB	BABBB	BBBAB	BAAAB	AAABA			BBABB	BBABA	-BBBB	BABAA	ABBAB			ABBAB	AABBB	ABBAA	BBBAA	ABBBB			BBBAB	AABBB	AAAAB	AAAAB	ABAAB
 
 *ABC323	BBBAA	BBBAB	AAAAB	ABBAB	BBABB			ABABB	BABBA	BBBAB	BBBAB	ABBBA			AAAAA	BABAB	BBAAA	BBABA	BBBAA			BABAA	AAABA	ABABA	BABBA	BAABA			BAABB	BBABA	-----	AA-AB	BBABB			BBBBB	BBAAA	BABAA	ABABA	BABBB
 
 *MWG680	BBBAA	BBBAB	ABAAB	ABBAB	BBABB			ABABB	BABBA	BBBB-	BBBAB	ABBAA			AAAAA	BABAB	BBAAA	BBABA	BBBAA			BBBAA	AAABA	ABABA	BABBA	BAABA			BAABB	BBAA-	BABAB	AA-BB	BBABB			BBBBB	BBAAA	BABAA	ABABA	BABBB
 
 *MWG555B	ABABA	BBBAB	BABAA	ABBAB	AABBA			ABABA	BABBA	BABBB	ABBAB	ABBAB			AAAAB	BABAB	BABAA	ABABA	BBBAA			BBBAA	AABBA	ABABA	BBBBA	BABBA			BAABB	BBAAB	BAAAA	AAABB	BBABB			BABAB	BBBBA	BABBA	ABABA	BAABB
 
 *AdhIntB	A-BBB	AAABB	ABABB	AB-AA	BAAAA			BAAAA	AAABB	BAAAB	BABAB	ABBBB			ABABB	BABAB	BBBAB	BAA-B	AAAB-			BBBBB	BBABA	ABBBA	BBAAA	ABBAB			ABBAB	AABB-	ABBAA	BBBAA	ABBBB			BBBAB	AABBB	AAABB	BAAAB	ABAAB
 
 *MWG041	AABB-	AAABB	ABABB	AB-AA	BAAAA			BAAAA	AAABB	BAAAB	BABAB	ABBBB			ABABB	BABAB	BBBAB	BAAAB	AAABA			BBBBB	BBABA	ABBBA	BBAAA	ABBBB			BBBAB	AABB-	ABBAA	BBBAA	ABBBB			BBBAB	AAB-B	AAABB	BAAAB	ABAAB
 
 *MWG497	ABAAA	BBAAB	AAAAB	BBAAB	BABBB			ABBBB	ABBBB	BABAB	BBBAB	ABBBA			AAAAB	AABAA	BBAAA	ABABA	ABBAA			BABBA	AABBB	ABBBA	AABBA	BAAAB			BAABB	BBABA	BABAB	AAAAB	BBABB			BBBAB	BAABB	BBBAA	ABBBA	BAABA
 
 
 
 # Chromosome 4
 # Steptoe/Morex cross DHP lines
 data type f2 intercross
 150 43  0 0
 
 
 *MWG634	AAABA	AAABB	ABAAB	AAAAA	AAABB			BABBB	ABAAA	BAAAB	ABBAB	BBABB			AAAAA	BB-AB	BABAA	BAABB	BABAA			ABBBB	ABBAA	ABBBA	BABAA	AAABA			BAAAB	BAAAB	AAABB	AAAAB	BABBA			BAABA	AAAAA	BAAAA	BABAB	AABBA
 
 *WG622	AAABB	AAABB	AB-AB	AAAAA	AAABB			BABBB	ABAAA	BAAAB	ABBAB	BBABB			AAAAA	BBAAB	BABAA	BAABB	BABA-			ABB-B	ABBAA	ABB-A	BABAA	AAABA			-AA-B	BAAAB	---BB	AAAAB	B-BAA			BAABA	AAAAA	BAAAA	BABAB	AABBA
 
 *ABG313B	A-AB-	AA-BB	ABBAB	BBAAA	-AAAB			BABAB	ABBAA	BAAAB	ABBAB	BBABB			BAAAA	ABAAB	BABAA	BAAAB	BABAA			ABBBB	ABAAA	ABBBA	BABBA	AAABA
 		BA-AB	BAABB	AAABB	AAAAB	BABA-			BAABA	AAABA	BAAAA	BABAB	AAAA-
 
 *CDO669	AAABA	AAA--	A-BBB	BB---	AAAA-			--BAB	ABBAA	BAAAB	ABBAB	BBB--			BAAAA	ABABB	BABAA	BAAAB	BABA-			ABBBB	ABAAA	ABAAA	BABBA	AAABA			BAAAB	BAABB	AAABB	AAAAB	BABAA			BAABA	AAABA	BABAA	BABAB	AAAA-
 
 *B32E	AAABA	AAABB	AABAB	BBBAA	BAAAB			BABAB	ABBAA	BBABB	ABBAA	BBBBB			BAAAA	AB-BB	BABAA	BABAB	BABAB			ABBBA	ABAAA	ABAAA	BABBA	ABABA			BAAAB	BAABB	AAABB	BAAAB	BABAA			BAABA	AAABB	BABAA	BABAB	AAAAA
 
 *BCD402B	A-A-A	A--BB	-B--B	BBBBB	BAA-B			ABAAB	ABBA-	BBABB	ABBBA	BBBBB			BABAA	ABABB	BABAA	BBBAA	BABAB			AB--A	A-AA-	ABAAA	BABBA	ABABA			BAABB	BAABB	-A-BB	BAA-B	AABAA			BAABA	AAABB	BABBA	BABAB	AAAA-
 
 *BCD351D	AAABA	AAABB	AAB-B	BBBAA	BAAAB			ABAAA	ABBAA	BBABB	ABBBA	BBBBB			BABAA	ABABB	BABAA	BBBA-	BABAB			ABBBA	ABAAA	ABAAA	BABBA	ABABA			BAABB	BAABB	AAABB	BAAAB	AABAA			BAABA	AAABB	BBBBA	BABAB	AAAAA
 
 *MWG635A	AAABA	AAABB	AABAB	BBBAA	BAAAB			ABAAA	ABBAA	BBABB	ABBBA	BBBBB			BABAB	ABBBB	BABBA	BBBAA	BAAAB			ABBBA	ABAAA	ABAAA	BABBA	ABABA			BAABB	BAAB-	AAABB	BAAAB	AABAA			BAABB	AAABB	BBBBA	BABBB	AAAAA
 
 *BCD265B	A-ABA	AAA--	A-BBB	BB---	BAAAB			ABAAA	ABBAB	BBBBB	ABBBA	BBBAB			BABAB	ABABB	AABBA	BBBAA	BAAAB			ABAB-	A-AAA	ABAAA	BABBA	A--BA			BAABA	BAABB	AAABB	BA-AB	AAAA-			BAABB	AAABB	BBBBA	-ABBB	BAAAA
 
 *TubA1	---BA	A----	A-BBB	BB-B-	BAAAB
 		ABAAA	ABBAB	BBBBB	ABBBA	BBBAB
 		BABAB	ABABB	AABBA	BBBAA	BAAAB
 		ABABA	AAAAA	ABAAA	BABBA	ABABA
 		BAABA	BAABB	AAABB	BAAAB	AAAAA
 		BAABB	AAABB	BBBBA	BABBB	BAAAA
 
 *Dhn6 	AAABA	AAABB	AA-AB	BBBBA	BABAA			ABAAA	ABBAB	BBBBA	ABBBA	BBBA-			-ABAB	ABABB	AAABA	BBBAA	BAAAB	 		ABABA	AAAAA	ABAAA	BABBA	ABABA	 		BAABA	BAABA	AAABB	BAAAB	AAAAA	 		BAABB	AAABB	BBBBA	BABBB	BAAAB
 
 *ABG003	AAABA	AAABB	AABA-	BBBBA	-A-AA			ABA-A	ABB-B	BBBBA	ABBBA	BB-AB			BABAB	ABABB	AAABA	BBBAA	BAAAB			AAABA	AAAAA	AB-AA	BABB-	ABABA			BAABA	-AABA	AAABB	BA-AB	A-AAA			BAABB	AA-BB	BBBBA	BAB-B	BA-A-
 
 *ABC303	AAABA	AAABB	AABAB	BBBBA	BABAA			ABAAA	ABBAB	BBBBA	ABBBA	BBBAB			BABAB	ABABB	AAABA	BBBAA	BAAAB			AA-BA	AAAAA	ABAAA	BABBA	ABABB			BAABA	BAAB-	AAABB	BA-AB	-AAAA			BAABB	AAABB	BBBBA	BABBB	BAAAB
 
 *WG1026B	AAAAA	AAABB	AABAB	BBBBA	BABAA			ABAAA	ABBAB	BBBBA	ABBBA	BBBAB			BABAB	ABABB	AAABA	BBB--	BAAAB			AAABA	AAAAA	ABAAA	BABBA	ABABB			BAABA	BAABA	AAABB	BAAAB	AAAAA			BAABB	AAABB	BBBBA	BABBB	BAAAB
 
 *Adh4	A-AAA	ABA--	A-BBB	BB-BA	BABAA			-BAAA	ABBAB	BBBBA	ABBBA	BBBAB			BABAB	ABABB	AAABA	BBAAA	BAAAB			AAABA	AAAAA	ABAAA	BABBA	ABABB			BAABA	BAABA	AAABB	BA-AB	AAAAA			BAABB	AA-BB	BBBBA	BABBB	BBAAB
 
 *ABA003	AAAAA	ABABB	AABAB	BBABA	BABAA			ABAAA	-BBAB	BBBBA	ABB-A	BBBAB			BABAB	ABABB	AAABA	BBAAA	BAAAB			AAABA	AAAAA	ABA-A	BA-BA	ABABB			BAABA	BAABA	AAABB	BAAA-	AAAAA			BAABB	AAABB	BBBBA	BAB-B	BBABA
 
 *ABG484	AAAAA	ABABB	AABAB	BBABA	BABAA			ABAAA	ABBAB	BBBBA	ABBBA	B-BAB			BABAB	ABABB	AAA-A	BBAAA	BAAAB			AAA-A	AAAAA	ABAA-	BABBA	ABABB			BAABA	BAABA	AAABB	BAAAB	AABAA			BAABB	AAABB	BBBBA	BABB-	BBAAB
 
 *Pgk2A	AAAAA	AB-BB	-A-AB	BBA-A	BABAA			ABAAA	ABBAB	BBBBA	ABBBA	BBBAB			BABAB	ABABB	AAABA	BBAAA	BAAAB			AAAB-	A-AAA	BB-A-	BABBA	ABABB			BAABA	BAABA	AAABB	BAAAB	AABAA			BAABB	AAABB	BBBBA	BABBB	BBAA-
 
 *MWG058	AAAAA	ABABB	A-BBB	BBABA	BABAA			ABAAA	ABBAB	BBBBA	ABBBB	BBBAB			BABAB	ABABB	AAABA	BBAAA	BAAAB			AAABA	AAAAA	BBAAA	BABBA	ABABB			BAABA	BAABA	AAABB	BAAAB	AABAA			BAABB	AAABB	BBBBA	BABBB	BBAAB	
 
 *ABR315	-A-AA	AAABB	AABAB	BBABA	BABAA			ABAAA	ABBAB	BB--A	ABBBB	BBBBB			BABAB	ABABB	AAABA	BBAAA	BAAAB			AABBA	AAAAA	BB-A-	BABBA	ABA-B			BAABA	BA-BA	AA-BB	BAAAB	AABAA			BAABB	AAABB	BBBBA	BABBB	BBA--
 	
 *WG464	AAAAB	ABABB	--BAB	BBABA	BABAA			-BAAA	ABBAB	BBBAA	ABBBB	BBBBB			AABAB	ABBBB	AAABA	BBAAA	BAAA-			AABBA	AAAAA	BBAAA	BABBA	AB-B-			BAABA	BAAB-	AAABB	BAAAB	A-ABA			BAABB	-AAAA	BAABA	B-BBB	BBAAB
 
 *bBE54A	AAAAB	AA-BB	AABAB	BB-BA	BABAA			ABAAA	ABBAB	BBBAA	ABBBB	ABBBB			AABAB	ABBBB	AAABA	BBAAA	BAAAB			AABBA	AAAAA	BBAAA	BABBB	ABAB-			BAABA	BAABA	AAABB	BAAAB	AAABA			BAABB	AAAAA	BBABA	BABBB	BBAAA
 
 *BCD453B	AAAAB	AAABB	ABBAA	BBABA	AABAA			ABAAA	ABBAB	BBBAA	ABBBB	A-BBA			AABBB	ABBBB	AAABA	BBAAB	BAAAB			AAB-A	AAAAA	BBAA-	BABBA	ABAAB			BBABA	BAABA	AAAAA	BAABB	AAABA			BAAAB	AAAAA	BAABA	BABBB	BBAAA
 
 *ABG472	AAAAB	AAA--	A-BAA	B-A-A	ABBAB			ABAAA	ABB-B	BBBAA	ABBBB	AABB-			ABBBB	ABBBB	ABABA	BBAA-	BAAAB			AABAA	AAAAA	BBBAB	BABBA	ABBAB			BBABA	BAAB-	AAAAA	AAABB	AAABA			BAAAB	AAAAA	BAABA	BABBB	BBAAA
 
 *ABG319A	AAAAA	AAABB	ABBAA	BBAAA	ABBAB			ABAAA	ABBAB	BBBAA	ABBBB	AABBA			ABBBB	AABBB	-----		-----		-----				-----		-----		-----		BABBA	ABBAB			BBAAA	AAAB-	AAA--	---BB	AAABA			BAAAB	AAAAA	BBABA	BABBB	BBAA-
 
 *iAco2	AAAAB	ABAAB	ABBAA	BBAAA	ABBAB			BBABA	AABAB	BBBAA	BBBBB	AABBA			ABBBB	AABBB	ABAAA	BBAAB	BAAAB			AAAAA	BAAAA	AABAB	AAABA	ABBAB			BBAAB	AABAA	AAAAA	AAABA	ABABA			BABAA	AAAAA	BBABA	BABBB	ABAAA
 
 *iHxk2	AAAAB	ABAAB	ABBAA	BBAAA	ABBAB			BBABA	AABAB	BBBAA	BBBBB	AABBA			ABBBB	AABBB	ABAAA	BBAAB	BAAAB			AAAAA	BAAAA	AABAB	AAABA	ABBAB			BBAAB	AABAA	AAAAA	AAABA	ABABA			BABAA	AAAAA	BBABA	BABBB	ABAAA
 
 *ABG500B	AAAAB	ABAAA	ABBAA	BBAAA	ABBAB			BBABA	A-BAB	BBBAA	BBBBB	AABBA			ABBBB	AABBB	ABAAA	BBAAA	BAAA-			AAAAA	BAAAA	AABA-	AAABA	ABBAB			BBAAB	AABAA	AAAAA	AAABA	ABABA			BAAAA	AAAAA	A-ABA	BABBB	ABAAA
 
 *WG114	ABAAB	ABAAA	AB-AA	BBAAA	ABBAB			-AABA	AABAB	BBBAA	BBBBB	AABBA			ABBBB	AABBB	ABAAA	B-AA-	BAAA-			AAA-A	BAAAA	AABA-	AAABA	ABBAB			-BAAB	AABAA	AAAAA	AAABA	A-ABA			BAAAA	ABAAA	AAABA	BABBB	ABAAA
 
 *ABG498	ABAAB	ABAAA	ABBAA	BBAAA	ABBAB			BAABA	AABAB	BBBAA	BBBBB	A-BBA			ABBBB	AABBB	ABAAA	B-AA-	BAAA-			AAAAA	BAAAA	AABAB	AAABA	ABBAB			BBAAB	AABAA	AAAAA	AAABA	ABABA			BAAAA	ABAAA	AAABA	BABBB	ABAAA
 
 *ABG054	ABAAB	ABAAA	ABBAA	BBAAA	ABBAB			BA-B-	AABAB	BBBAA	BBBBB	AABBA			ABBBB	AABBB	ABAAA	BBAAB	BAAA-			AAAAA	BAAAA	AABAB	AAABA	ABBA-			B-AAB	AABAA	AAAAA	AAABA	ABABA			BAAAA	ABA--	ABAB-	BABBB	ABAAA
 
 *ABG394  ABAAB   ABAAA	ABBAA	BBAAA	ABBAB    		BAABA	AABAB	BBBAA	BBBBB	AABBA    		ABBBB   	AABBB	ABAAA	BBAAB	BAAA-   		AAAAA	BAAAA   AABAB	ABABA	AABAB   		BBAAB	AABAA	AAAAA	A-ABA	ABABA    		BAAAA   ABAAA   ABABA	BABBB	ABAAA
 
 *bAL88/2	-----		-----		A-BA-	-B--A	ABBA-			-AABA	AABAB	BBBAA	BBBBB	AAB-A			ABBBB	AABBB	ABAAA	BBAAB	BAAA-			--AAA	-AAAA	-A-AB	A-AB-	ABBAB			BBAAB	AABAA	AAAA-	AAABA	ABABA			BAAAA	ABAAA	ABABA	BABBB	ABAAA
 
 *bAP91	ABAAB	ABAAA	ABBAA	BBAAA	ABBAB			BAABA	AABAB	BBBAA	BBBBB	AABBA			ABBBB	AABBB	ABAAA	BBAAB	BAAAB			AAAAA	BAAAA	AABAB	AAABA	ABBAB			BBAAB	AABAA	AAAAA	AAABA	ABABA			BAAAA	ABAAA	ABABA	BABBB	ABAAA
 
 *cMWG652B	ABAAB	ABAAA	ABBAA	BBAAA	ABBAB			BAABA	AABAB	BBBA-	BBBBB	AABBA			ABBBB	AABBB	ABAAA	BBAAB	BAAAB			AAAAA	-AA-A	A-BAB	BA-B-	BB--B			AB---	----A	-A---	A--BA	ABABA			B-A-A	A---A	AB-BA	B---B	-B--A
 
 *ABG366	ABAAB	ABAAA	ABBAA	BBAAA	ABBAB			BAABA	AABAB	BBBAA	BBBBB	AABBA			ABBBB	AABBB	ABAAA	BBAAB	BAAAB			AAAAA	B-AAA	AABAB	ABABA	A-BAB			B-AAB	AAAAA	AA-AA	-AABA	A-BB-			BAAAA	AB-AA	ABABA	AABA-	-----	
 
 *ABG397  ABAAB	ABAAA	-BBAA	BBBAA	ABBAB    		BAABA	AABAB	BBBAA	BBBBB	AABBA   		ABBBB	AABBB	-BAAA	-BAAB	BAAAB   		AAAAA	BAAAA   A-BAB	ABABA	ABBAB   		BBAAB	AAAAA	ABAAA   AAABA	ABBBA    		BAAAA	ABABA   ABABA    BABBB	ABAAA 
 
 *ABG319C	AB-AA	ABAA-	ABAAA	BBBBA	ABABB			BABBB	BABB-	BBAA-	BAABB	AAB-A			A-BBB	AABBB	ABAAA	BBAAB	BAAAB			AAAAA	BAAAA	AABAA	ABABA	AAAAB			BBAAB	AAAA-	ABAAA	AAABA	ABA-A			BAAAA	ABB-A	BBAAA	BABBB	ABAAA	
   
 *Bmy1	ABBBB	AB---	---AA	-----		-BABB			BABBB	BABBB	ABABA	BABAB	BABAA			ABBBB	AABBB	ABAAA	ABABB	BABAB			AAAAA	BAAAA	BBBAA	ABAAA	AAABB			BBAAB	BAAAA	ABBAA	ABBBA	ABABA			BAAAB	ABBBB	BBBBB	BABBB	ABAA-
 
 *ksuH11	-BBBB	-----		-----		-----		BBAB-			BABBB	BABBB	ABABA	BABAB	BABA-			ABBBB	AABBB	-BA-A	ABABB	A-BAB			AAAAA	BAAAA	BBBAA	ABAAA	AAAB-			-BAAB	BAAAA	BBBAA	A-BBA	ABABA			BAAAB	AB-BB	BBBBB	BABBB	ABAAA
 
 *MWG077	AAABA	AAABB	AABAB	BBAAA	AAAAB			BABAB	ABBAA	BAAAB	ABBAB	BBBBB			BAAAA	ABAAB	BABAA	BAAAB	BABAA			ABBBB	ABAAA	ABABA	BABBA	AAABA			BAAAB	BAABB	AAABB	AAAAB	BABAA			BAABA	AAABA	BAAAA	BABAB	AAAAA
 
 *ABC321	AAAAA	ABABB	AABAB	BBABA	BABAA			ABAAA	ABBAB	BBBBA	ABBBB	BBBBB			BABAB	ABABA	AAABA	BBAAA	BAAAB			AABBA	AAAAA	BBAAA	BABBA	ABABB			BAABA	BAABA	AAABB	BAAAB	AABAA			BAABB	AAABB	BBBBA	BABBB	BBAAB
 
 *ASE1C	ABBB-	-BAAA	-BAAA	B--BA	-B-BB			BA-BB	BA-B-	A-ABA	AAB-B	-ABA-			ABB--	AA--B	-----		-----		-----				-----		-----		B-BAA	ABA-A	-AAB-			BBAA-	BBBAA	ABBA-	A--BA	ABA-A			BA-A-	A-B-B	--BBB	BAB-B	A-A--
 
 	
 
 # Chromosome 5
 # Steptoe/Morex cross DHP lines
 data type f2 intercross
 150 55  0 0
 
 
 *Aga6	---BB	-----		A-BB-	-A---	ABA--			--A-B	-AB--	B-A--	--AA-	-----				-----		-----		-----		-----		-----				ABAAB	A-ABA	BB-AB	BBBB-	ABBB-			BABAB	BBB-A	AABBB	AAABB	ABAA-			BBABA	AAAAA	AABAB	AABBA	AB---
 
 *Hor5	ABABB	ABA-B	AB-BB	AABA-	ABABB			AAABB	AAAAA	BAABA	BBAAB	ABBAA			AABAA	BABAB	ABBBA	AAAAB	BBBAB			AB--B	A-ABA	BBAAB	BBBBB	ABBBA			BABAB	BBBBA	AABBB	AA-BB	ABAA-			BBABA	AAAAA	AABAB	AA-BA	ABBAA
 
 *Act8	ABABB	ABA-B	AB-BB	AABBB	ABABB			AAABB	AAAAA	BAABA	BBAAB	ABBAA			AABAA	BABAB	ABBBA	AAAAB	BBBAB			AB-AB	A-ABA	BBAAB	BBBBB	ABBBA			BABAB	BBBBA	AABBB	AAABB	ABAAB			BBABA	AAAAA	AABAB	AA-BA	ABBAA
 
 *ABG059	ABABB	ABABB	ABBBB	AABBB	-BABB			AAABB	AAAAA	BAABA	BBAAB	ABBAA			AABAA	BABAB	ABBBA	AAAAB	BBBA-			ABAAB	ABA--	BBAAB	BBBBB	A-BB-			B-BAB	BBBBA	AABBB	A-ABB	A-AAB			BBABA	AA---	AABAB	AABBA	ABBAA
 
 *Hor2	ABABB	ABA-B	-BBBB	A-BBB	ABABB			AAABB	AAAAA	BAABA	BBAAB	ABBAA			AABAA	BABAB	ABBBA	AAAAB	BBBAB			AB-AB	AB-BA	BBAAB	BBBBB	ABBB-			BABAB	BBBBA	AABBB	AAABB	ABAAB			BBABA	AAAAA	AABAB	ABBBA	ABBA-
 
 *MWG036A	ABABB	ABABB	ABBBB	AABBB	ABABB			AAABB	AAAAA	BABBA	BBAAB	ABBAA			AABAB	BABBB	ABBBA	AAAAB	BBBAB			ABBAB	ABABA	BBAAA	BBBBB	ABBBA			BABAB	BBBB-	AABBB	BAABA	ABAAB			BBAAA	AAAAA	AABAB	AABBA	ABBAA
 
 *MWG837	ABABB	ABABB	ABBBB	AABBB	ABABB			AAABB	ABAAA	BABBB	ABAAB	ABBAA			BABBB	BABBB	ABBBA	AAAAB	B-BAB			ABBAB	ABBBA	BBAAA	BB-BB	AB-BA			AABAB	BBBB-	AABBB	BAABA	ABAAB			BBAAA	AAAAA	AABAB	AABBA	ABBAA	
 
 *Hor1	ABABA	ABABB	-BBBB	AABBB	ABABB			AAABB	ABAAA	BABBB	ABAAB	ABBAA			BABBB	BABBB	ABBBA	AAAAB	BBBAB			ABBAB	ABBAA	BBAAA	BBBBB	ABBBA			AABAB	BBBBA	AABBB	BAABA	ABAAB			BBAAA	AAAAA	AABAB	ABBBA	ABBAA
 
 *Chs3	--ABA	AB---	---BB	-----		---BB			-AABB	AB-AA	BABBB	AB--B	ABBAA			BABBB	BABBB	ABBBA	AAAAB	BBBAB			ABBA-	A-B-A	BB-A-	BBBBB	A--BA			AAB-B	BBBB-	AABBB	BAABA	ABAAB			BBAAA	AAAAA	AABAB	A--BA	-BBA-	
 
 *ABA004	BBABA	ABABB	ABB-B	-ABBB	ABBBB			AABBB	AB-AA	BABBB	ABAAB	ABB-A			BABBB	BABBB	ABBBA	ABAAB	BBBBB			BBBAB	ABBAA	BBA-A	BBBBB	ABBBA			--BAB	BB-B-	AABB-	----A	A-AAB			-----		-B-A-	--BAB	ABB--	BBB-A
 
 *CDO99	B-AAA	ABABB	A-BB-	-A--B	-BBBB			--BBB	ABAAA	BBBBB	ABAAB	ABBAA			BBBBB	BABBB	AABBA	BBAAB	BBBBB			BBBAB	A-BAA	BB-BA	BABBB	ABBBA			AABAB	BBBBA	AABBB	BBBBA	ABAAB			BBAAA	BBBBA	AABAB	BBBBB	ABBAA
 
 *BCD98	BAAAA	ABABB	ABBBA	AABBB	ABBBB			AABBB	ABAAA	BBBBB	ABAAB	ABBAA			BBBBB	BABBB	AABBA	BBAAB	BBBBB			BBBAB	ABBAA	BBABA	BABBB	ABBBA			AABAB	BBBBA	AABBB	BBBBA	ABAAB			BBAAA	BBBBA	AABAB	BBBBB	ABBAA
 
 *ABG053	-AAAA	A-ABB	ABBB-	AABBB	-BBBB			AABBB	ABAAA	BBBBB	ABAAB	AB-B-			B-BBB	B-BBB	A-B-A	-BA--	BA-BB			B-BAB	ABBAA	BBABA	BABBA	B-BB-			A--AB	-BBBA	AA---	B----	B--A-			BB--B	-BBBA	--B-B	-BBB-	--B--	
 
 *Ica1	B-AAA	-----		ABBBA	AA-AA	ABBBB			AABBB	ABAAB	BBBBB	ABAAB	AABBA			BBBBB	BABBB	AABBB	BBAAB	BABBB			BBBAA	ABBAA	BBABA	BABBA	BBBBA			AABAB	BBBBA	AABAB	BBBBA	BAAAB			BBAAB	BBBBA	AABAB	BBBBB	BABAA
 
 *ABG074	-AAAA	ABABB	ABBBB	AABAA	-BBBB			A-BBB	ABAAB	BB-BB	AB-AB	AA-B-			B-BB-	B-BBB	A-B-B	-BA--	BABBB			B--AA	A-BAA	BBABA	BABBA	BBBBA			AABAB	BBBBA	A----	BBBBA	BAAA-			BB--B	-BBBA	--B-B	-B-B-	--B--
 
 *ABG500A	BAAAA	ABABB	ABABB	AABAA	ABBAB			AABAB	ABAAB	BBBBB	ABBAB	AABBA			BBBBB	BABBB	AABBB	BBAA-	BABB-			BBBAA	ABBAA	BBAB-	BABBA	BBBBB			AABAB	BBBBA	AABAB	BBBBA	BAAAA			BBBAB	BBBBA	A-BAB	BBABB	BABAB
 
 *ABC164	BAAAA	ABABB	ABABB	AABAA	ABBAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAABA			BBBBB	BABBB	AAABB	BBABB	BABBB			BBBAA	AABAA	BAABA	BABBA	BBBBB			AAAAB	BABBA	AAAAB	BBBBA	BAAAA			BBBAB	BBBBA	AAABB	BBABB	BABA-
 
 *ksuF2A	B--AA	-----		-----		-----		ABBA-			AABAB	A---B	BBBBB	ABBAA	A-ABA			BBBBB	BA-AB	AABBB	BBABB	BABBB			B-BAA	AAB-A	BA--A	BABBA	BBBBB			AAAAB	BAB--	AAAAB	BBBBA	-AAA-			BBBAB	BBBBA	AAABB	-BABB	BABA-
 
 *ABG452	BAAAA	ABABB	-BABB	AABAA	ABBAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAABA			BBBBB	BABAB	AABBB	BB-BB	BABB-			BBBA-	AABAA	BAABA	BABBA	BBBBB			AAAAB	B-BBA	AAAAB	--BBA	BAAAA			BB-AB	BBBB-	AAABB	BBABB	BABAB
 
 *ABC152B	BAAAA	ABABB	ABABB	AABAA	A-BAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAABA			BBBBB	BABAB	AAABB	BBABB	BABBB			BBBAA	AABAA	BAABA	BABBA	BBBBB			AAAAB	BABBA	AAAAB	BBBBA	BAAAA			BBBAB	BBBBB	AAABB	BBABB	BABAB
 
 *RisBPP161C	BAAAA	-BABB	ABAB-	AABAA	ABBAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAABA			BBBBB	BABAB	AABBB	BBABB	BABBB			BBBAA	AABAA	BBABA	BABBA	BBBBB			AAAAB	BABBA	AAAAB	BBBBA	BAAAA			BBBAB	BBBBB	AAABB	BBABB	BABAB
 
 *BCD351C	BAAAA	ABABB	ABABB	AABAA	ABBAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAABA			BBBBB	BABAB	AABBB	BBAB-	BABBB			BBBAA	AABAA	BAABA	BABBA	BBBBB			AAAAB	BABBA	AAAAB	BBBBA	BAAAA			BBBAB	BBBBB	AAABB	BBABB	BABAB
 
 *WG789B	BAAAA	ABABB	ABABB	AABAA	ABBAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAAB-			BBBBB	BABAB	AABBB	BBABB	BABBB			BBBAA	AABAA	BAABA	BABBA	BBBBB			AAAAB	BABBA	AAAAB	BBBBA	BAAAA			BBBAB	BBBBB	AAABB	BBABB	BABAB
 
 *Pcr2	BAAAB	-B-BB	-B--B	AABAA	ABBAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAABA			BB-B-	BA-A-	--BBB	BBAB-	-A-BB			BBB-A	AABAA	BAABA	BABBA	BBBBB			AAAAB	BABBA	AAAAB	BBBBA	BAAAA			BBBAB	BBBBB	AAABB	BB-BB	BABA-
 
 *ABR337	BAAAB	ABABB	BBABB	AAAAA	A-BA-			AABAB	-BABB	BB-BB	-BBAA	AA-B-			BBBBB	BABA-	AABBB	BB-B-	B-BBB			BBBAA	AABAA	BAABA	BABBA	BBBBB			AAA-B	BABBA	AAA-B	BBBBA	BA-A-			-BBBB	B-BBB	BAAAB	BBA--	AA-A-
 
 *CDO105B	BAAAA	AB---	---BB	-----		-----				--BAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAA-A			BBBBB	BABAB	BABBB	BBABB	BAB--			-----		-----		-----		-----		-----				B-A-B	BABBA	AAAAB	-B-BA	B-A--			-BBBB	BB-BB	AAAAB	BB-B-	AA---
 
 *MWG800	BAAAA	ABAAB	BBAB-	AA-AA	ABBAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAABA			BBBBB	BABAB	BABBB	BBABB	BAB-B			BBBAA	AABAA	BAABA	BABBA	BBAB-			BAAAB	BABBA	AAAAB	B-BBA	-AAAA			BBBBB	BB-BB	AAAAB	BBABB	AABAB
 
 *ABG494	BAAAA	ABABB	ABABB	AABAA	ABBAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	A-ABA			BBBBB	BABAB	AABBB	BBABB	BABB-			BBBAA	AABAA	BAABA	BABBA	BBBBB			AAAAB	BAB--	-AAAB	BBBBA	BAAAA			BBBAB	BBBBB	AAABB	BBABB	BABAB
 
 *Glb1	BAAAA	ABAAB	BBABB	AAAAA	ABBAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAABA			BBBAB	BABAB	BABBB	BBABB	BABBB			BBBAA	AABAA	BAABA	BABBA	BBABB			BAAAB	BABBA	AAAAB	BBBBA	BAABA			BBBBB	BBBBB	AAAAB	BBABB	AABAB
 
 *Dor2	BAAAA	ABAAB	BB-BB	AAAAA	ABBAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABBAA	AAABA			BBBAB	BABAB	BABBB	BBABB	BABBB			BB-AA	AABAA	BAABA	BABBA	BBABB			BAAAB	-ABBA	AAAA-	BBBBA	BAABA			BBBBB	BBBBB	AAAAB	BBABB	AABA-
 
 *ABC160	BAAAA	ABAAB	BBABB	BAAAA	AABAB			AABAB	ABABB	BBBBB	ABAAB	AAABA			BABAB	BABAB	BA-BB	BBABA	BABBB			BBBAA	AABAA	BBABA	BABBA	BBABB			BAAAB	BABBA	ABAAA	BBBBA	BAABA			BABBB	BBB-B	A-AAA	BBABA	AABAB
 
 *His4A	B-AAA	----B	B-AB-	-A-A-	AABAB			AABAA	ABBBB	ABBBB	ABAAB	AAABA			BABAB	BABAB	BABAA	BBABA	BAABB			BBBAB	ABBAA	BB-BA	BABBA	ABAAB			BABAA	BABAA	ABAA-	-A-BA	BAA--			BABBB	BBAAB	AAAAA	BBABA	AABAA
 
 *ABG464	BAA-A	BBAAB	BBABB	BAAAB	AABAB			AABAA	ABBBB	ABBBB	ABAAB	AAABA			BABAB	BABAB	BABAA	BB-BA	BAAB-			BBBAB	ABBAA	BBABA	BABBA	ABAAB			BA-AA	-ABAA	ABAAA	BAABA	B-ABA			BABBB	BBAAB	AAAAA	BBAB-	AABAA
 
 *His3B	BA-A-	-B-AB	BBABB	BBABB	AABBB			AABAA	AB--B	-BBBA	ABAAB	ABAB-			BAB-B	BABAB	BABAA	BBABA	AAABB			BBBAB	ABBAA	BBA-A	BABBA	ABAAB			BBBAA	BABAA	ABAAA	BAABA	BAABA			BABBB	BBAAB	BAAAA	BBABA	AAAA-
 
 *ABC307A	BAAAA	BBAAB	BBABB	BBABB	AABBB			AABAA	ABBBB	ABBBA	ABAAB	ABABA			BABAB	AABAB	BABAA	BBABA	AAABB			BBBAB	ABBAA	BBABA	BABBA	ABBAB			BBBAA	BABAA	ABABA	BAABA	BAABA			BABBB	BBAAB	BAAAA	BBABA	AAAAA	
 
 *cMWG706A	BAABB	BBAAB	BBABB	BBABB	AABBB			AABAA	AAABB	BAABA	ABAAB	ABABA			BABAB	AABAB	BABAA	BAAAA	ABABB			BBBBB	ABBAA	BBABA	BABBB	AABAB			BBBAA	B----	ABABA	BAABA	-AABA			BABBB	BBAAB	BAAAA	BBAAA	AAAAA
 
 *ABC257	BABBB	-BAAB	-BABB	BBABB	AABBB			AABAA	AAAAB	BAAB-	ABAAB	ABABA			BABAB	AABAB	BA-AA	BAAAA	BBAAB			BBBBB	ABBAA	BBABA	BABBB	AABAB			BBBAA	BABA-	ABABA	BAABA	BBBBA			BABBB	BBA-A	BAAAA	BBAAA	AAAAA
 
 *iPgd2	BABBB	BBAAB	BBABB	BBABB	AABBB			AABAA	AAAAB	BAABA	ABAAB	ABABA			BABAB	AABAB	BABAA	BAAAA	BBAAB			BBBBB	ABBAA	BBABA	BABBB	AABAB			BBBAB	BABAB	ABABA	BAABA	BBBBA			BABBB	BBAAA	BAAAA	BBAAA	AAAAA
 
 *cMWG733	BABBB	BBAAB	BBABA	BBABB	AABBB			AABAA	AAAAB	BAABA	AAAAB	ABABA			BABAB	AABAB	BABAA	BAAAA	BBAAB			BBABB	ABBAA	BBABA	BABBB	AABAB			BBBAB	BABAB	ABABA	BBBBA	BBBBA			BABAB	BBAAA	BAAAA	BBAAA	AAAAA
 
 *AtpbA	AABBB	BAAAA	BBABA	BBABB	AABBB			AABAA	AAAAB	BBABA	AAAAB	ABABA			BABAB	AABAB	BBAAA	BAAAA	BBAAB			BBABB	ABBAA	BBABA	BABBB	AABAB			BBAAB	BABAB	ABAAA	BBBBA	BBBBA			BABAB	BAAAA	BAAAA	BBAAA	AAAAA	
 
 *ABG702	AABBB	BAAAA	A--BA	BBABB	ABBBB			AABAA	AAAAB	BBABA	AAAAB	A-ABA			BABAB	AA-AB	BBAAA	BAAAA	BBAAB			BBA-B	ABBAA	BBAB-	BABBB	AABAB			BBAAB	BABAB	ABBAA	BBBBA	BBBBA			BABAB	BAAAA	B-AAA	BBAAA	AAAAA
 
 *ABC261	AABBB	BAAAA	ABABA	BBABB	-BBBB			ABBAA	AAAAB	BBBBB	AAAAB	ABABA			AAAAB	AABAB	BBAAA	BAAAA	BBAAB			BBABB	ABBAA	ABABA	BABBB	AABAB			BBABB	BABA-	ABBAA	BBBBA	ABBAA			BABAB	BAAAA	BAAAA	BBAAA	AAAAA
 
 *ABA002	AABBB	BAAAA	A-A-A	-BABB	ABBBB			ABBAA	AAAAB	BBBBB	AAAAB	A-ABA			AAAAB	AABAB	BBAAA	BAAAA	BBAAB			BBABB	ABBAA	ABABA	BABBB	AABAB			BBABB	BABAB	ABBAA	BBBBA	ABBAA			BABAB	BAAAA	BAAAA	BBAAA	AAAAA
 
 *MWG635C	AAB-B	B-A--	ABABA	B-B-B	-B-BB			AB-AA	---A-	B----	-AA--	ABA-A			AAAAB	AA-A-	BBAAA	BAAAA	B-AAB			BBABB	ABBAA	ABABA	BABBB	AABAB			BBABB	BABA-	ABBAA	BB-BA	ABBAA			BABAB	BAAAA	BAAAA	BBAAA	AAAAA
 
 *Cab2	AABBB	BA-B-	-B-BA	BBBBB	ABBBB			-BB--	----B	BBBBB	AAAAB	AAABA			AAAAB	AABAB	BBAAA	BAAAA	BBAAB			B---B	BBBAA	ABAB-	B-BBB	A-BAB			B-A-B	BABAB	ABBAA	-BBBA	ABBA-			BABAB	BAAAA	BAAAA	BB-AA	-AA--	
 
 *Aga7	AABBB	BAA--	---BA	BBBBB	ABBBB			ABBAA	AAAAB	BBBAB	AAAAB	AABBA			AABAB	AABAB	BBAAA	BAAAA	BBAAB			BB-B-	--BAA	ABABA	BABBB	AABAB			-BABB	BABA-	ABBAA	BBBBA	ABAA-			BAB-B	BAAAA	BAAAA	BB-AA	AAAA-
 
 *MWG912	AABBB	BAABA	ABABA	BBBBB	-BBBB			ABBAA	AAAAB	BBBAB	AAAAB	AABBA			AABAB	BABAB	BBAAA	BAAAA	BBAAB			BBABB	BBBAA	ABABA	BABBB	AABAA			ABABB	BABA-	ABBAA	ABBBA	ABAAA			BABAB	BAAAA	BAAAA	BBAAA	AAAAA
 
 *ABG373	AABBB	BAABA	ABABA	BBBBB	ABBBB			ABBAA	AAAAB	BBBAB	AAAAB	AABBA			AABAB	BABAB	BBAAA	BAAAA	BBAAB			BBABB	BBBAA	ABABA	BABBB	A-BAA			ABABB	BABAB	AB-AA	ABB-A	ABAAA			BABAB	BAAAA	BAAAA	BBAAA	AAAAA
 
 *ABG055	-ABBB	B-ABA	ABABA	BBBBB	-BBBB			A--AA	AAA-B	BBB-B	AA-AB	AA-B-			A--A-	B-BAB	B-A-A	-AA--	BB-BB			---B-	B-BAA	ABA-A	BABBB	A--A-			A--BB	BABAB	A----	A----	ABAA-			BA--B	-AAAA	--A-A	-AAA-	--A--
 
 *ABG387A	AABBB 	BAABA 	-BBB- 	BBBBB 	ABBB- 			ABBAA 	AABAB 	BBBAB 	AAAAB 	AABBA 			AABAB 	BABAB 	BBAAA 	BAAAA 	BBAAB 			BBABB 	B---A 	A-ABA	B-B-B 	AABA- 			A-A-B 	BAB-B 	AB-BA 	--B-A 	AB-AA 			BABAB 	BAAA- 	BAA-A	BAAAA 	-AAAA 
 
 *MWG938	ABABB	ABABB	ABBBB	AABBB	ABABB			AAABB	AAAAA	BAABA	BBAAB	ABBAA			AABAA	BABAB	ABBBA	AAAAB	BBBAB			ABAAB	ABABA	BBAAB	BBBBB	ABBBA			BABAB	BBBBA	AABBB	AAABB	ABAAB			BBABA	AAAAA	AABAB	AABBA	ABBAA
 
 *ABC322B	AABBB	BAAAA	ABABA	BBABB	-BBBB			ABB-A	AAAAB	BBBBB	AAAAB	ABABA			AAAAB	AABAB	BBAAA	BAAAA	BBAAB			BBABB	ABBAA	ABABA	BABBB	AABAB			BBABB	BABAA	ABBAA	BBABA	BBBBA			BABAB	BAAAA	BAAA-	BBAAA	AAAAA
 
 *BCD340A	AABBB	BAABA	ABABA	-----		-----				AB-AA	AAAAB	BBBA-	AAAAB	AABBA			AABAB	BABAB	BBAAA	BAAAA	BBAAB			BBABB	BBBAA	A-ABA	BABBB	AA-AA			ABABB	BABA-	ABBAA	A--BA	ABAAA			BABAB	BAAAA	BAAAA	BAAAA	AAAAA
 
 *KFP153B	-----		-BABB	-ABAA	AABAB	-BABB			-AABB	-A-AA	BAABA	BBAA-	ABB-A			AAB--	B--A-	---B-	AAAAB	B-BAB			ABA--	AB-BA	BBA--	--BAB	--BBA			BAB-B	BBBB-	AABBB	AA-BB	-----				-----		-AAAA	-AB-B	--BBA	ABBA-
 
 *ABA305	ABABB	-ABBB	-B-B-	A--B-	-----				-----		-----		-----		-----		-----				-----		-----		-----		-----		-----				-----		-----		-----		-----		-BAB-			AABA-	BBBBA	ABBB-	AAABB	ABA-B			BBA--	--A-A	--BBB	-----		--B--
 
 *KFP153A	ABAA-	--ABB	AAABB	BABAB	BBAAB			AABAA	ABABB	AABBB	ABAAA	BBBBA			BABBB	BABBA	BABA-	ABA--	ABAAA			-AABA	ABBAB	BAA--	BBBAA	ABAAA			BBBAB	BABBA	ABBBA	BA-AA	-BAAA			A--AA	-ABBA	-BAAA	AABAB	BAAB-
 
 
 
 # Chromosome 6
 # Steptoe/Morex cross DHP lines
 data type f2 intercross
 150 49  0 0
 
 
 *Lth		ABB-A	AB-A-	----B	BBBBB	AABAA			BABBA	BAABA	AAABA	ABABB	AABBB			BBAAA	BBABA	BABBB	BBBAB	ABBAA			-----		AAAAA	BA-AA	BABA-	AAAA-			A-AAA	ABBBA	AABBA	AB-BA	BAAB-			BBABB	ABABB	ABBBA	BA-BA	BABA-	
 
 *PSR167	ABBBA	AB---	---BB	---BB	AABAA			BABBA	BAA-A	AAABA	ABABB	AABBB			BBAAA	BBABA	BABBB	BBBAB	ABBAA			AB---	AAAAA	BA-AA	BABAB	AAAAA			A-AAA	-B-B-	AABB-	AB-BA	BAAB-			BBABB	ABABB	ABB-A	BA-BA	BABA-
 
 *ABG062	-BBBA	ABBAB	BBBBB	BBBBB	AABA-			BABBA	BAABA	AAABA	ABABB	AABBB			BBAAA	BBABA	BABBB	BBBAB	ABBAA			ABBBB	AAAAA	BABA-	BABAB	A-AAA			A-AAA	ABBBA	AABB-	ABBBA	BAABB			BBA--	-BA-B	ABBB-	BAABA	BABAA
 
 *MWG620	A-BBA	A--AB	BBBBB	BB---	AABAA			BABBA	BAABA	AAABA	ABABB	AABBB			BBAAA	BBABA	BABBB	AABAB	ABBAA			ABBBB	AAAAA	BABAA	BABAB	AAAAA			AAAAA	AABBA	AABBA	ABBBA	BAAB-			BBABB	AAABB	BBBBA	BAAAA	BABAA
 
 *ABG466	ABBBA	ABBAB	BBBBB	BBBAB	AABAA			BABBA	BAABA	AAABA	ABABB	AABBB			BBAAA	BBABA	BA-BB	-ABA-	ABBA-			ABBBB	AAAAA	BAB--	-ABAB	AAAAA			AAAAA	A---A	BABBA	ABBBA	BAABB			BBABB	AAABB	BBBBA	BAAAA	BABAA
 
 *Nar1 	ABBBA	ABBAB	BABBB	BBBAB	AABAA			BABBA	BAABA  	AAABA	ABABB	AABBB			BBAAA	BBABA	BABBB	AABAB	ABBAA			ABBBB	AAAAA	BABAA	BABAB	AAAAA			AAAAA 	AABBA	BABBA	ABBBA	BAABB			BBABB	AAABB	BBBBA 	BAAAA	BABAA
 
 *ABG378	A-BBA	ABBA-	BABBB	BB---	AABAA			BABBA	BAABB	AAABB	ABABB	AABBB			BBAAA	ABABA	BABBB	AABAB	ABBAA			ABBB-	A-AAA	BA-AA	BABAB	A-BBA			A-AAA	-ABBA	BABBA	A---A	BABBB			BBABB	AAABB	BBBBA	AAAA-	BABAA
 
 *Cxp3	ABBBA	AB-AB	-A-BB	BBBAB	AABBA			A-B-B	BAA--	AAAAB	ABABB	AABB-			-BAAA	ABAAA	BABBB	AABAB	BBBAA			AB---	AAAAA	AAAAA	BABBB	AABBB			AAAAA	AA-BA	BABBA	A---A	BABBA			BBABB	AABBB	BBBBA	AAAAB	BABA-
 
 *ABC152A	ABBBA	ABBAB	BABBB	BBBAB	AABBA			ABBBB	BAABB	AAAAB	ABABB	AABBA			BBAAA	ABAAA	BAABB	AABAB	BBBAA			ABBBB	AAAAA	AAAAA	BABBB	AABBB			AAAAA	AABBA	BABBA	ABBBA	BABBA			BBABB	AABBB	BBBBA	AAAAB	BABAA
 
 *His3D	ABBBB	ABBAB	BABBB	BBBAB	AABBA			ABBBB	BAABB	AAAAB	ABABB	AABBA			BBAAA	ABAAA	BA---	-ABAB	BB-AA			ABB-B	AAAAA	AAA-A	BAB-B	AABBB			AAAAA	A-BBA	B-BB-	ABBBA	BABBA			BBABB	-ABBB	BBBBA	AAAAB	BABAA
 
 *cMWG652A	ABBBB	ABBAB	BABBB	BBBAB	AABBB			ABBBB	BAABB	AAAAB	ABABB	AABBA			BBAAA	ABAAA	BAABB	AABAB	BBBAA			ABBBB	AAAAA	AAABA	BABBB	AABBB			AAAAB	AABBA	BABBA	ABBBA	BABBA			BBABB	AABBB	BBBBA	AAAAB	BABAA
 
 *PSR106	ABBBB	ABA-B	BABBB	AABAB	AABBB			ABBBB	AABBB	ABAAB	ABABA	AABBA			BBBAA	ABAAA	BAABB	AABAB	BBBAA			ABBBA	AAAAA	AAABB	BAABB	AABBB			AAAAB	BAABA	BABBB	AAABA	BABBA			BBBBA	AABAB	BBBBB	ABAAB	BABBB
 
 *ABG387B	ABBBB	BBAAB	B-BBB	BABAB	BABB- 			ABBBB 	AABBB 	ABAAB	ABABA 	AABBA 			BBBBA 	ABAAA 	BAABB 	AABBB 	ABBAA 			ABBBA 	AA--A	A-ABB 	B-ABB 	A-BB- 			A-A-B 	BAABA 	BA-BB 	A--BA 	BABBA 			BBBBA 	AAB-B	BBB-B 	ABAAB 	-ABBB
 
 *ABG458	ABBBB	BBAAB	BABBB	AAB-B	BBB-B			ABBAB	AABBB	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	ABBAA	BA-BB	AA-BB	ABBA-			AABBA	AAA-B	AAABB	B-ABB	AABBB			AAAAB	BAABA	BABBB	AAABA	AABBA			BBBAA	AABAB	BBBBB	ABAAB	BAABB
 
 *PSR167B	AB-BB	-B---	----B	-A-AB	BBBBB			ABBAB	AAB-B	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	ABBAA	BAABB	AABBB	ABBAA			AA---	AAAAB	AA-BB	BAAB-	AABBB			-AAAB	-A-B-	BABB-	AAABA	AABB-			BBBAA	AABAB	BBB-B	ABAAB	BAAB-	
 
 *Ubi4	A-B-B	-B---	-A-BB	AA---	BBBBB			A-BAB	AA-BB	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	ABBAA	BAABB	AABBB	ABBAA			AA--A	AAAAB	AAABB	BAABB	AABBB			AAAAB	-AA-A	BABBB	AAA-A	AABB-			BBB-A	AABAB	BB-BB	ABAAB	BAAB-
 
 *ABR331	-BBB-	BBAAB	BABB-	AABAB	BBBBB			ABBAB	AABBB	AA-AB	B-AAA	AABAA			AABBA	ABB-A	-AABB	AABBB	ABBA-			AABBA	A-AAB	AA-B-	BAA-B	AA--B			AAAAB	BAAAA	BABBB	AA-BA	AABBA			BBBAA	AABAB	BBB--	A-AAB	-AAB-
 
 *ABC169B	ABBBB	BBAAA	BABBB	AABAB	BBBBB			ABBAB	AABBB	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	ABBAA	BAABB	AABBB	ABBAA			AABBA	BAAAB	AAABB	BAABB	AABBB			AAAAB	BAAAA	BABBB	AAABA	AABBA			BBBAA	AABAB	BBABB	BBAAB	AAABB
 
 *Ubi5	ABBBB	BBAAA	BABBB	AABAB	BBBBB			ABBAB	AABBB	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	ABBAA	BA-BB	AABBB	A-BAA			AABBA	BAAAB	-AABB	BAABB	AABBB			AAAAB	BAAAA	BABBB	AAAB-	AABBA			BBBAA	AABAB	BBABB	BBAAB	AAABB
 
 *Rrn1	ABBBA	BBAAA	BABB-	AA-AB	BBBBB			-BBAB	AABBB	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	ABBAA	BAABB	AABBB	ABBAA			AABBA	B-AAB	AAABB	BAABB	AABBB			AAAAB	BAAAA	BABBB	AAABA	AABBA			BBBAA	AABAB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *ABA006	AB-BA	--AA-	--BB-	-ABAB	-BBBB			-BBAB	AABBB	AABAB	BAAAA	AA-AA			AABBA	ABBAA	BAABB	AABBB	ABBAA			AABBA	BA---	----B	BAA--	AABBB			AAAAB	BAAAA	BABBB	AAABA	AABBA			--B-A	AA-AB	BBABB	ABAAB	AAAB-
 
 *B12DA	ABBBA	BBAAA	BBBBB	AABAB	-BBBB			ABBAB	AABBB	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	ABB-A	BA-BB	AABBB	ABBAA			AABBA	BAAAB	AAABB	BAABB	AABBB			AAAAB	BAAAA	BABBB	AAABA	AABBA			BBBAA	AABAB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *ksuA3B	ABBBA	BB-AA	BBBBA	AABAB	BBBBB			ABBAB	AABBB	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBAA			AABBA	BAAAB	AAABB	BAABB	AABB-			AAAAB	BAAAA	BABBB	AAABA	AABBA			BBBAA	AABAB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *ABR335	-BBBA	BBAAA	BBBBB	AABAB	BBBBB
 		ABBAB	A-BBB	A-BAB	BAAAA	AAB-A
 		-ABBA	BBBA-	BAABB	AA-BB	ABBAA
 		-ABB-	BAAAB	AAABB	BAABB	AAB-B
 		-AAAB	BAAAA	BAB-B	AAABA	AA-BA
 		BBBAA	-ABAB	BB-BB	ABAAB	AAABB
 
 *WG223B	ABBBA	BBAAA	BBBBB	AABAB	BBBBB			ABBAB	AABBB	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	BBBAA	BA-BB	AA-BB	ABBAA			AABBA	BAAAB	AAABB	BAABB	AABBB			AAAAB	BAAAA	BABBB	AAAAA	AABBA			BBBAA	AABAB	B-ABB	ABAAB	AAABB
 
 *ABG474	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AABAB	BBBBB			ABBBB	AABBB	AABAB	BAAAA	AABA-			AABBA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBA-			ABB-A	BAAAB	ABAB-	BAABB	AABBB			AAAAB	BAAA-	B--BA	AAAAA	AABBA			BBBAA	AABAB	B-ABB	ABAAB	AAABB
 
 *ksuD17	ABBBA	-----		-----		-----		-ABBB			ABBBB	A---B	-ABAA	BAAAA	AABBA			AABBA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBAB			ABBBA	BAAAB	ABABB	BAABB	AABAB			AAAAB	BAAAA	BABBA	AAAAA	AABBA			BBBAA	AABAB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *ABG379	ABBBA	ABAAA	ABBB-	AA-AB	BABBB			ABBBB	AABBB	AABAA	BAAAA	AABBA			AABBA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBAB			ABBBA	BAAAB	ABABB	BAABB	AABAB			ABABB	BAAAA	BABBA	AAAAA	AABBA			BBBBA	AABAB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *ABG388	A-BBA 	ABAA- 	A-BB- 	AABA- 	BABBB 			--BBB 	AABBB 	AABAA	BAAAA 	AABBA 			AABBA 	BBB-A 	BAABB 	AABBB 	ABBAB 			ABBB- 	--AAB 	AB-BB	BAABB 	AABAB 			A-ABB 	-AAAA 	BABBA 	A---A 	AABBA 			BBBBA 	AABBB 	BBABB	-B-AB 	-AABB
 
 *ABC163	ABBBA	ABAAA	ABBBB	AABAB	BABBB			ABBBB	AABBB	AABAA	BAAAA	AABBA			A---A	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBAB			ABBBA	BAAAB	ABABB	BAABB	AABAB			ABABB	BAAAA	BABBA	AAAAA	AABBA			BBBBA	AAB-B	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *ABC175	ABBBA	ABAAA	ABBBB	AAAAB	BABBB			ABBBB	AABBB	AABAA	BAAAA	AABBA			AABAA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBAB			ABBBA	BAAAB	ABABB	BAABB	AABAB			ABABB	BAAAA	BABBA	AAAAA	AABBA			BBBBA	AABBB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *ABC170B	ABBBA	AAAAA	ABBBB	AAAAB	BABBB			ABBBB	AABBB	AABAA	AAAAA	AABBA			AABAA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBAB			ABBBA	BAAAB	ABABB	BABBB	AABAB			ABABB	BAAAA	BABBA	AAAAA	AAABA			-BBBA	AABBB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *ABG001	ABBBA	AAAAA	ABBBB	AAAAB	BABBB			ABBBB	AABBB	AABAA	A--AA	AABBA			-----		-----		-----		-----		-----				-----		-----		-----		-----		-----				ABABB	B-AAA	B-BBA	AAAAA	AAABA			BBBBA	-ABBB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *MWG820	ABBBA	AAAAA	ABBBA	AAAAB	BABBB			ABBBB	AABBB	AABAA	AAAAA	AABBA			AABAA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBAB			ABBBA	BAAAB	ABABB	BAABB	AABAB			ABABB	BAAAA	BABBA	AAAAA	AAABA			BBBBA	AABBB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *ksuA3D	---BA	A--AA	ABBBA	-A--B	BABB-			ABBBB	AABBB	AABAA	AAAAA	AA--A			AABAA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBAB			A----	B-AAB	-B-BB	B-AB-	ABBAB			ABABB	BA-AA	BABBA	AA-AA	AAAB-			BB-BA	AABBB	-BABB	A-AAB	AAABB
 
 *Nar7 	AABBA	AAAAA	ABBBA	AAAAB	BBBBB			ABBBB	AABBB	ABBAA	AAAAA 	ABBBA	 		-----		----A	BAAAA	AABBB	ABBAB			ABBBA	BAAAB	AAABB	BAABB	ABBAB			ABABB	BAAAA	BABBA	ABBAB	AAABA	 		BBABA	AABBB	BBABB	ABBAB	BAABB
 
 *Amy1	AABBA	AAA--	---BA	AAAAB	BBBBB			ABABB	AABBB	ABBAA	AABAB	ABBBA			AABAB	BBBAA	BAAAA	ABBBB	ABBAB			AB-BA	BAAAB	AAAAB	BAABB	ABBAB			-BABB	-A-A-	BABB-	ABBAB	AAABA			BBABA	AABBB	BBBBB	ABBAB	BAAB-
 
 *Nir		AABBA	A-AAA	A-B-A	-A-A-	BBB-B			A-AB-	AAB--	ABBAA	AABAB	ABBB-			AABAB	BBB-A	BAAAA	ABBBB	ABBAB			ABBBA	BAAAB	AAAAB	BAABB	ABBA-			ABABB	BAAAA	BABBA	ABBAB	AAABA			BBABA	AA-BB	BBBBB	ABBAB	BAABB
 
 *bBE54B	AABBA	AAAAA	ABBBA	AAAAA	BBBBB			ABABB	ABBBB	ABBAA	AABAB	ABBBA			AABAB	BBBAA	BAAAA	ABBBB	ABBBB			ABBBA	BAAAB	AAAAB	BAABB	ABBBB			ABABB	BAAAA	BABBA	ABBAB	AAABA			BBABA	AABBB	BBBBB	ABBAB	BAABB
 
 *PSR154	AA--A	-----		----A	----A	BBAAB			--ABA	ABA-B	ABAAA	AABAB	AABBA			AABAB	BBBBA	BAAAA	ABABB	ABBBB			AB--B	BAAAA	AAAAA	BAABB	ABBBA			ABABB	BBBAA	BABBA	ABBAB	AAABA			BBABA	AABBB	BBBBA	ABBAA	BAABB
 
 *ABC170A	AABBA	AAABA	ABBBA	AAABA	BBAAB			BBABA	ABABB	ABAAA	AABAB	AABBA			AABAB	BBBBA	BAAAA	ABABB	ABBBB			ABBBB	BAAAA	AAAAA	BAABB	ABBBA			ABABB	BBBAA	BABBA	ABBAB	AAABA			BBABA	AABBB	BBBBA	ABBAA	BAABB
 
 *MWG798A	AAAAB	AABBA	BAABA	BBABA	ABBBB
 			BAAAA	ABAAA	ABAAA	AABAA	AAAAA			ABBAB	ABBBB	BBAAA	BBABB	BBABA			BBBAB	BBAAA	AAAAB	BABAB	BBABA			ABAAA	ABBAA	ABBBA	ABBBB	ABABA			BAAAA	AABAB	BABAA	BBBAA	BBBAA
 
 *CDO497	ABBBA	BBAAA	BBBBB	AABAB	BBBBB			ABBAB	AABBB	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBAA			AABBA	BAAAB	AAABB	BAABB	AABBB			AAAAB	BAAAA	BABBB	AAABA	AABBA			BBBAA	AABAB	BBABB	ABAAB	AAABB	
 
 *BCD340E		ABBBA	ABAAA	BBBBB	AABAB	BBBBB			ABBBB	AABBB	AABAB	BAAAA	AABAA			AABBA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABAAB			ABBB-	BAAAB	ABABB	BAABB	AABBB			AAAAB	BAAA-	BABBA	AAAAA	AABBA			BBBAA	AABAB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *MWG934	AABBA	AAAAA	ABBBA	AAAAA	BBBBB			BBABA	ABBBB	ABAAA	AABAB	AABBA			AABAB	BBBAA	BAAAA	ABBBB	ABBBB			ABBBA	BAAAB	AAAAA	BAABB	ABBBB			ABABB	BBAA-	BABBA	ABBAB	AAABA			BBABA	AABBB	BBBBA	ABBAB	BAABB
 
 *MWG663-2A	ABBB-	ABBAB	BABBB	BBBAB	AABAA			BABB-	BAABA	AAABA	ABABB	AABBB			BBAAA	BBAB-	BABBB	AABAB	ABBAA			ABBBB	AAAAA	BABAA	BABAB	AAAAA			AAAAA	AABBA	BABBA	ABBBA	BAABB			BBABB	AAABB	BBBBA	BAAAA	BABAA
 
 *MWG684A	AABB-	AAABA	ABBBA	BAABA	BBAAB			BBABA	ABBBB	ABAAA	AABAB	AABBA			AABAB	BBBBA	BAAAA	ABABB	ABBBB			ABBBB	BAAAA	AAAAA	BA-BB	ABBBA			ABABB	BBBA-	BABBA	AB-AB	AAABA			BBABA	AABBB	BBBBA	ABBAA	BAABB
 
 *MWG684B	ABBBA	AAAAA	ABBBB	AAAAB	BABBB			ABBBB	AABBB	-ABAA	AAAAA	AABBA			AABAA	BBBAA	BAABB	AABBB	ABBAB			ABBBA	BAAAB	ABABB	BA-BB	AABAB			ABABB	BAAA-	BABBA	AA-AB	AAABA			BBBBA	AABBB	BBABB	ABAAB	AAABB
 
 *ASE1B		ABBB-	-BBAB	-BBBB	B--BB	-A-AA			BA-BA	BA-BA	A-ABA	BBA-B	-ABB-			BBA--	BB--A	BABBB	BBBAB	ABB-A			ABBBB	AAAAA	B-BAA	BAB-B	-AAA-			ABAA-	ABBBA	AAB--	A-BBA	BA--B			BB-BB	ABA-B	--BAA	BAA-A	B-B--
 
 
 
 # Chromosome 7
 # Steptoe/Morex cross DHP lines
 data type f2 intercross
 150 67  0 0
 
 
 
 *MWG502	BABBA	ABBAA	BBBAA	-BABB	AABBB			BBABB	BABAA	BAAAB	BABBB	AABAB			ABAAA	ABAAB	ABBBA	BABAA	BABBA			BBBAB	BAABA	ABBAA	ABABB	BAABB			AAABA	BBAAB	BBAAB	ABBAB	AABBB			BAABB	ABAAB	AABBA	BBABA	ABBAA
 
 *ABR313	-ABBA	-BBAA	BBBA-	-BABB	AABBA			BBABB	BABAA	BA-AA	BABBB	AAAAB			ABAAA	ABAAB	-BBBA	BABAA	BABBA			ABBAB	BAABA	AB-A-	-BABB	B--B-
 		A-ABA	ABAAB	BAAAB	-BBBB	-ABBB			BAABB	ABAAB	-ABBA	-BABA	ABB--
 
 *ABC483	BABBA	ABBAA	BBBAA	ABABB	AABBA			BBABB	BABAA	BAAAA	BABBB	A-AAB			ABAAA	ABAAB	ABBBA	BABAA	BABB-			ABB-B	BAA-A	ABBA-	ABABB	BAABB			AAABA	ABAAB	BAAAB	ABBBB	AABBB			BAABB	ABAAB	A-BBA	BBABA	ABBAA
 
 *ABG316B	BABBA	ABBAA	BBBAA	ABABA	AABBA			BBABB	BABBA	BBAAA	BABBB	AAAAB			ABAAA	ABAAB	ABBBA	BABAA	BABBB			ABBAB	BAABA	ABBAA	ABABB	BAABB			AAABA	ABAAB	BAAAB	ABBBB	AABBB			BAABB	ABAAB	BABAB	BBABA	ABBAA
 
 *ABG705	--ABA	ABBA-	---AA	AAABA	-ABBA			-AABA	AA-BA	BBAAA	BBBBB	A-AAB			AAAAA	ABAAA	AAB-A	A-BA-	AABB-			ABB-B	BBBBB	ABB-A	AABAA	BBAA-			--A-A	A-AAB	BABBB	ABBBA	A-AAB			BBABA	ABAA-	AAABB	ABABA	AB-AB
 
 *CDO669B -----		-----		-----		-----		-----				-----		-----		-----		-----		-----				AAAAA	-A--A	AABBA	A-B-B	-ABB-			ABBAB	BBBBB	BBBAA	AABAA	BBAA-			ABAAA	ABAAB	BABBB	AAABA	AAAAB			BBABA	ABBAA	AAABB	ABABA	ABB--
 
 *Dor5	BAABA	A-B--	ABAAA	AA-B-	AABBA
 		B-ABA	AABBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB
 		AAAAA	AAAAA	AABBA	AABAB	AABBB
 		ABBAB	BBBBB	BBBAA	AABAA	BBAAB
 		ABAAA	ABAAB	BABBB	AAABA	BAAAB
 		BBABA	ABAAA	AAABB	ABABA	ABBAB
 
 *ABG708	BAABA	ABBAA	ABAAA	AAABA	AABBA			BAABA	AABBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AAAAA	AAAAA	AABBA	AABAB	AABBB			ABB-B	BBBBB	BBBA-	AABAA	BBAAB			ABAA-	ABAAB	BABBB	AAABA	BAAAB			BBABA	-BAAA	AAABB	ABABA	ABBAB
 
 *Adh6	B--BA	ABB--	ABAAA	-A---	AABBA			B-ABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AAAAA	AA---	AABBA	AABAB	-ABBB			ABBAB	BBBBB	BBBAA	AABAA	BBAA-			ABAAA	ABAAB	BABBB	AA-BA	BAA-B			BBABA	AB-AA	-AABB	ABABA	ABBAB
 
 *ABR336	-AABA	ABBAA	ABA--	-AABA	AABB-			BAABA	ABBB-	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AAAAA	AAAA-	AABBA	A-BAB	AABBB			A-BAB	BBBBB	BBBAA	AABAA	BBA-B			ABAAA	ABAAB	BABBB	AAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	-A--B	AAAB-	ABBAB
 
 *ABG497	BAABA	ABBAA	ABAAA	AAABA	AABBA			BAABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AAAAA	AA-AA	AABBA	AABA-	AABB-			ABBAB	BBBBB	BBBA-	AABAA	BBAAB			ABBAA	ABAAB	BABBB	AAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAAB-	AAAB-	ABB--
 
 *ABG395	BAABA	ABB-A	ABAAA	AA-BA	AABBA			BAABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AAAAA	AAAAA	AABBA	AABAB	AABBB			ABBAA	BBBBB	BBBAA	AABAA	BBAAB			ABBAA	ABAAB	BABBB	AAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	AAABA	ABBAB
 
 *CDO749	BAAB-	ABBAA	-BAAA	AAABA	AABBA			BAABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AAAAA	AAAAA	BABBA	AABAB	AABBB			AB-AA	BBBBB	BBBAA	AABAA	ABAAB			ABBAA	ABAAB	BABBB	AAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	AAABA	ABBAB
 
 *Rrn2	BAABA	-----		A-A--	-A---	-ABBA			-AA-A	AB--A	AB-AA	B-BBB	AA-AB			-AAAA	AAAA-	BABBA	-AAAB	AABBB			A-BAA	B-BBB	BB-A-	--BA-	ABAAB			-BBAA	AA-AB	BABBB	-A-BA	--A-B			BBABA	A-AAA	-AABB	-AABA	ABBAB
 
 *Ubi2	BAABA	ABBAA	ABAAA	AAABA	AABBA			BAABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AABAA	AAAAA	AABBA	AAAAB	AABAB			ABBAA	BBBBB	BBBAA	AABAA	ABAAB			ABBAA	AAAAB	BABBB	AAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	AAABA	ABBAB
 
 *B12DB	BAABA	ABBAA	A-A-A	AAABA	-ABB-			BBABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AABAA	AAA-A	AA-BA	AAAA-	AA-AB			ABBAA	BBBBB	BBBAA	AA-AA	ABAA-			ABBAA	AAAAB	BABBB	BAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAA-B	AAABA	ABBAB
 
 *Ltp1	BABBA	AA-AA	ABAAA	AAABA	AABBA			BBABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AABAA	AAAAA	AABBA	AAAAB	AABAB			ABBAA	BBBBB	BBBAA	AABAA	ABAAB			ABBAA	AAAAB	BABBB	BAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	AAABA	ABBAB
 
 *ksuA3A	BABBA	AA-AA	ABAAA	AAABA	AABBA			BBABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AABAA	AAAAA	AABBA	AAAAB	AABAB			ABBA-	BBBBB	BBBAA	AABAA	ABAAB			ABBAA	AAAAB	BABBB	BAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	AAABA	ABBAB	
 
 *WG541	BABBA	AABAA	ABAAA	AAABA	AABAA			BBABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAA			AABAA	AAAAA	AAABA	AAABB	ABBAB			ABBAA	BBBAB	BBBAA	AABAA	ABAAB			ABBAA	AAAAB	BABBB	BAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	BAABA	ABBAB
 
 *WG530	BABBA	AABBA	BBAAA	AAABA	AABAA			BBABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAA			AABAA	ABAAA	AAABA	AAABB	AABAB			ABBAA	BBBAB	BBBAA	AABAA	ABAAB			ABBAA	AAAAB	BABBB	BAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	BABBA	ABBAB
 
 *BG123B	BABBA	AA-BA	-B-AA	AAABA	AABAA			BBABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAA			AABAA	ABAAA	AABBA	AAABB	AABAB			AB---	BBBAB	BBBAA	AABAA	AB-AB			A-B-A	AAAAB	BABBB	BAABA	B-A--			BBABA	ABAAA	-AABB	BA-B-	-BB--
 
 *ABA001	BABBA	AABBA	BBA-A	-AABA	AABAA			BBABA	AB-BA	ABAAA	BBBBB	AAAAA			AABAA	ABAAA	AABBA	AAABB	AABAB			ABBAA	BBBAB	BBB-A	AABAA	ABAAB			ABBAA	AAAAB	BABBB	BAABA	B--AB			BBAB-	ABAAA	-AABB	BAB-A	ABBAB
 
 *ABC706	BABBA	AABBA	---AA	AAABA	AABAA			-BABA	AB-BA	ABAAA	BBBBB	A-AAA			AA--A	A-AAA	AAB-A	AAABB	AABA-			ABBAA	BBBAB	BBBAA	AABAA	ABAAB			ABBAA	AAAAB	BABBB	BAABA	-AAAB			BBABA	A-AAA	AAABB	BBBBA	ABBAB
 
 *WG889	B-BBA	AAB--	BBAAA	AA---	AABAA			BBAAA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	BAAAA			AABAA	ABAAA	BABBA	AAABB	AABAA			ABBAA	BBBAB	BBBAA	AABAA	ABAAB			ABBAA	AAAAB	BABBB	BAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	BABBA	BBBAB
 
 *Ale		BABBA	AABBA	BBAAA	AABBA	AABAA			ABAAA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	BAAAA			A----	----A	BABBA	AAABB	AABAA			AB-AA	BBBAB	BBBAA	AABAA	AAAAB			-BBAA	AAAAB	BABBB	BAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	BABBA	BBBAB
 
 *CDO348B	BABBA	AABB-	BBAAA	AABB-	AABBA			A-AAA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	BAAAA			AABAA	ABAAA	BBBBA	AAABB	AABAA			ABBAA	BBBAB	BBBAA	AABAA	AAAAB			ABBAA	AAAAB	BABBB	BAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	BABBA	BBBAB	
 
 *ABC314	BABBA	AABBA	BBAAA	AABBA	AABBA			ABAAA	ABBBA	ABAAA	BBABB	BAAAA			AABAA	ABAAA	BBBBA	AAABB	AABAA			ABBAA	BBBAB	B-BAA	AABAA	AAAAB			ABBAA	AAAA-	BABBB	BA-BA	AAAAB			BBABA	ABAAA	A-ABB	BABBA	-BBAB	
 
 *ABC302	BABBA	AABBA	BAAAA	AABBA	AABBA			ABAAA	ABBBA	ABAAA	ABABB	BAAAA			AABAA	ABAAB	BBBBA	AAABB	BABAA			ABBAA	BBBAB	ABBAA	BABAA	AAAAB			BBBAA	AABA-	BABBA	BAABA	AAABB			BBABA	ABAAA	BAABB	BABBA	BBBAB
 
 *PSR128	BABBA	AABBA	BAAAA	AABBA	AABBA			ABAAA	ABBBA	ABAAA	ABABB	BAAAA			AABAA	ABAAB	BB-BA	AAABB	BABAA			ABBA-	BBBAB	ABBAA	BABAA	AAAAB			BB-AA	AABAB	BABBA	BAABA	AAABB			BBABA	ABAAA	BAABB	BABB-	B-BAB
 
 *CDO57B	BABAA	AABBA	BA-AA	ABBBB	AABBA			BBAAA	ABABA	ABAAB	AAAAA	B-AAA			AABAA	ABABA	BBBBA	AAAB-	BAAAA			ABBBA	BABAB	BBBAA	BABAB	AAAAB			BBBAA	ABBAB	BABBA	BAABA	AAABB			BBABA	ABAAA	BAABB	BABBA	BBAAA
 
 *ksuA1B	B-BAA	---BA	BABAA	-B-B- 	AAABA			BBAAA	ABABA	ABAAB	AAAAA	BAAAB			AAAAA	ABABA	BBBBA	AAAAA	BAAAA			ABBBA	BABAB	B-BAA	BABAB	AAABB			BBBAA	BBBAB	BABBA	BAABA	AAABB			BBABA	ABAAA	ABABB	BABBA	BBAAA
 
 *mSrh	BABAA	AABBA	BABAA	ABBBB	AAABA			BBAAA	ABABA	ABAAB	AAAAA	BAAAB			AAAAA	ABABA	BBBBA	AAAAA	BAAAA			ABBBA	BABAB	BBBAA	BABAB	AAABB			BBBAA	BBBAB	BABBA	BAABA	AAABB			BBABA	ABAAA	ABABB	BABBA	BBAAA
 
 *ABC168	BABAA	AABBA	BABAA	ABBBB	AAABA			BBAAA	ABABA	ABAAB	AAAAA	BAAAB			AAAAA	ABABA	BBBBA	AAAAA	BAAAA			ABBBA	BABAB	BBBAA	BABAB	AAABB			BBBAA	BBBAB	BABBA	BAABA	AAABB			BBABA	ABAAA	ABABB	BABBA	BBAAA
 
 *MWG522	B-B--	--B--	B-BAA	-B-BB	AAABA			BBAAA	ABABA	ABAAB	AAAAA	BAAAB			AAAAA	ABABA	BBBBA	AAAAA	BAAAA			ABBBA	BABAB	BBBAA	BABAB	AAABB			BBBAA	BBBAB	BABBA	BA-BA	AAABB			BBABA	ABAAA	ABABB	BABBA	BBAAA
 
 *BCD351E	BABAA	AABBA	BA-AA	ABBBB	AAABA			BBAAA	ABABA	ABABB	AAAAA	BAAAB			AAAAA	AB-BA	-B--A	AAA--	-AAA-			AB-BB	BABAB	BBBAA	BABAB	AAABB			BBBAA	BBBAB	BABBA	BAABA	AAABB			BBABA	ABAAA	ABABB	BABBA	BBAAA
 
 *ABG069	-ABAA	AABBA	BABAA	AABBB	-AABA			B-AAA	ABABA	-B-BB	AA-AA	BA-A-			A-AA-	A-ABA	B-B-A	-AA--	BAAAB			A--BB	B-BAB	BBBAA	BABAB	A-ABB			B--AA	BBBAB	BA---	BA--A	A-AB-			BB--A	-BAAA	--A-B	-A-B-	--A--
 
 *WG364	BABAA	AABBA	BABAA	ABBBB	AAABA			BBAAA	ABABA	ABABB	AAAAA	BAAAB			AAAAA	AAABA	BBBBA	AAAAA	BAAAB			ABABB	BABAB	BBBAA	BABAB	AAABB			BBBAA	BBBAB	BABBA	-AAAA	AAABB			BBABA	ABAAA	ABABB	BABBB	BBAAA
 
 *ABC717	BABAA	AABBA	-A-AA	ABBBB	AAABA			-BAAA	ABABA	ABABB	AAAAA	B-AAB			AAAAA	AAABA	BBBBA	AAAAA	BAAAB			ABA-B	BABAB	BBBAA	BABAB	AAABB			B-BAA	B-BAB	BABBA	BAAAA	AAABB			BBABA	ABAAA	AAABB	BABBB	BBAAA
 
 *ABG473	BABAA	AABBA	B-BAA	ABBBB	AAABA			BBAAA	ABABA	ABABB	AAAAA	B-AAB			A----	AA-BA	BBBBA	AAAAA	BAAA-			ABA-B	BABAB	BBBAA	BABAB	AAABB			-BBA-	BBBA-	BABBA	BAAAA	AAABA			BBABA	ABAAA	AAABB	BAB-B	BBAAA
 
 *MWG514B	BABAB	AABBA	BBBAB	ABBBB	AAABB
 			BAAAA	BBBBB	AAABB	AAAAB	ABBAB			AAABB	ABABA	AABAA	BABAA	BBAAB			ABBBB	AABAB	BBABA	BBBAB	AAABB			BBABA	ABBAB	BABBA	BBBAA	BABAA			BBABA	AABAB	AABAA	ABBBB	BBABA
 
 *CDO504	B-BAA	AAB-A	B-B--	-B---	AAABB			BAAAA	BBBBB	AAABB	BAAAB	AAAAB			AAABB	ABABA	AABAA	BABAA	BBAAB			ABBBB	AABAB	BBABA	BBBAB	AAABB			BAABA	ABBAB	BABBA	BBBBA	BABAA			BBAAA	BABAB	AABAA	ABBBA	BBABA
 
 *WG644	BBBAA	AABBA	BBBAB	A-BBB	AAA-B			BAAAA	BBBBB	AAABB	BAAAB	AAAAB			AAABB	ABABA	AA-AA	BABAA	BBAAB			ABBBB	AAB-B	BBABA	BBBBB	AAABB			BAABA	ABBAB	BABBB	B-BBA	BABAA			BBAAA	BABAB	AABAA	ABBBA	BBABA
 
 *ABG712	BBBAA	AABBA	BBBAB	ABBBB	AAABB			-AAAA	BBBBB	AAABB	BAAAB	A-AAB			AAABB	ABABA	AABAA	B-BBB	BBAA-			ABB-B	AABAB	BBA--	BBBBB	AAABB			-AA-A	ABBAB	BABBB	BBBBA	B-BAA			BBAAA	BABA-	A-BAA	A-BBA	BBBBA
 
 *iEst9	BBBAA	AABBA	BBBAB	ABBBB	AAABB			BAAAA	BBBBB	AAABB	BBAAB	AAABB			AAABB	ABABA	AABAA	BABBA	BBAAB			ABBBB	AABAB	BBABA	BBBBB	AAABB			BAABA	ABBAB	BABBB	BBBBA	BABAA			BBAAA	BABAB	AABAA	ABBAA	BBBBA
 
 *WG908	BBBAA	AABBA	BBBAB	ABBBB	AAABB			BAAAA	BBBBB	AAABB	BAAAB	ABABB			AAABB	ABABA	AA-AA	BABBA	BBAAB			ABBBB	AABAB	BBABA	BBBBB	AAAAB			BAABA	ABBAB	BABBB	BBBBA	BABAA			BBAAA	BABAB	AABAA	ABBAA	BBBBA
 
 *MWG877	BBBA-	AABBA	BBBAB	ABBBB	AAABB			BAAAB	BBBBB	AAABB	BAABB	ABABB			AAABB	ABABA	AABAA	BABBA	BBBAB			ABBBB	AABAB	BBABA	BBBBB	AABAB			BAABA	ABBAB	AABBB	BBBBA	BABAA			BBABA	BABAB	AABAA	ABBAA	BBBBA	
 
 *ABG495A	BBBAA	AABBA	-B--B	ABBBB	AAABB			BA--B	BABBB	AAABB	BAABB	A-ABB			AAABB	AB-BA	AABAA	B-BBB	BBBAB			ABB-B	AAB-B	BBAB-	BBBBB	AABAB			BAAB-	--BAB	AABBB	BBBBA	BABAA			BBABA	BABBB	B-BAA	ABBAA	BBBBA
 
 *ABG496	ABAAA	AABAA	BBBAB	ABBBB	AAABB			BAABB	BABBB	AAABB	BAABB	A-ABB			AA--B	---BA	AABAA	BABBB	BABA-			ABB-B	AABAA	BBABA	BBBBB	AABAB			BAABA	ABBA-	AABBB	BAABA	BABAA			BBBBA	BABBB	B-BAA	ABBAA	BBBBA
 
 *Cab1	ABAAA	AABAA	BB-AB	ABBBB	AAABB			BAABB	BABBB	AAABB	BAABB	ABABB			AAABB	AAABA	AABAA	BABBB	BABAB			ABBBB	AABAA	BBABA	BBBBB	AABAB			BAA-A	ABBAB	AABBB	BAABA	BABAA			BBBBA	BABBB	BABAA	ABBAA	BBBB-
 
 *ABC155	ABAAA	AABAA	BBBAB	ABBBB	AAABB			BAABB	BABBB	AAABB	BAABB	ABABB			AAABB	AAABA	AA-AA	BABBB	BABAB			ABBBB	AABAA	BBABA	BBBBB	AABAB			BAABA	ABBAB	AABBB	BAABA	BABAA			BBBBA	BAB-B	BABAA	ABBAA	BBBBA
 
 *ABC482	ABAAA	AABAA	B--BB	ABBBB	AAABB			BAABB	BABBB	AAABB	BABBB	ABABB			AAABB	AAABA	AABAA	BABBB	BABA-			AAB-B	AABAA	BBABA	BBBBB	A-BAB			BAB-A	ABBA-	ABBAB	BAABA	BABAA			ABBBA	-ABBB	BAAAA	ABBAA	BABBA
 
 *ABG391	ABAAA 	AABAA 	-BB-B 	ABBBB 	AAABB 			BAABB 	AABBB 	AAABA	BABBB 	ABABB 			AAABB 	AABBA 	-ABAA 	BABBB 	BABAB 			AABBB 	BA-AA	B-ABA 	A-BBB 	AABAB 			BBBBA 	ABBBB 	ABBAB 	BAA-A 	BA-AA 			ABBBA 	BA-BB	BAAAA 	ABAAA 	BABBA 
 
 *ABG390	ABAAB 	AABAA 	BBABB 	ABBBB 	AAABB 			BAABB 	AABBB 	AAABA	BABBB 	ABABB 			AAABB 	AABBA 	AABAA 	ABBBB 	BABAB 			AABBB 	BABAA	BBABA 	ABBBB 	AABAB 			BBBBA 	ABBBB 	ABBAB 	BAABA 	BABAA 			ABBBA	BABBB 	BAAAA 	ABAAA	BABBA 
 
 *ABG707	ABAAA	AABAA	BB-BB	ABBBB	AAABB			BAABB	AABBB	AAABA	BABBB	ABAB-			AAABB	AABBA	AABAA	ABBBB	BABA-			AAB-B	BABAA	BBABA	ABBBB	AABAB			BBBBA	ABBB-	ABBAB	BAABA	BABAA			ABBBA	BABB-	BAAAA	A-AAA	BABBA
 
 *ABC310A	ABAAA	AAB-A	BBABB	AB-BB	AAABB			B-ABB	AABBB	AAABA	BABBB	ABABB			AAABB	AABBA	AABAA	ABBBB	-ABAB			AABBB	BABAA	BBABA	ABBBB	AABA-			-BBBA	ABB-B	ABBAB	BAABA	BABA-			ABBBA	BA-BB	BAAAA	ABAAA	BABBA
 
 *CDO484	ABAAA	ABB--	-B-BB	ABBBB	AAABB			BAABB	AABBA	AABBA	BABBB	ABABB			AAABB	AABBA	AABAA	ABBBB	BABAB			AA-BB	BABAA	ABABB	ABBBA	AABAB			BBBBB	ABBB-	ABAA-	BAABA	BABAA			ABBBB	BBBBB	BAAAA	ABAAA	BABBA
 
 *ABG463	ABAAA	ABBAA	BBABA	ABBBB	ABABB			BAABB	AABBA	AABBA	BABBB	ABABA			AAABB	AABBA	AABAA	ABBBB	BABAB			AABBB	BABAA	ABABB	ABBBA	AABAB			BBBBB	ABBBB	ABAAB	AAABA	BABAA			ABBBB	BBBBB	BAAAA	ABAAA	BA-BA
 
 *MWG813A	ABAAB	ABBAA	BBABA	ABBBB	-B-BB			BAABB	AABBA	AABBA	BABBB	BBABA			AAABA	AABBA	AABAA	ABBBB	BABAB			AABB-	BABAA	ABABB	ABBBB	AABAB			BBBBB	AABB-	ABAAB	AAABA	BABAA			ABBBB	BBBBB	BAAAA	ABAAA	BABBA
 
 *ABC309	ABAAA	ABBAA	BB-BA	AB-BB	ABABB			BAABB	AABBA	AABBA	BABBB	BBABA			AABBA	AABBA	AABAA	ABBBB	BABAB			AABBB	BABAA	ABABB	ABBBB	AABAB			BBBBB	AABBB	ABAAB	AAABA	BABAA			ABBBB	BABBB	BAAAA	ABAAA	BABB-	
 
 *ABG314A	ABAAB	ABBAA	BBABA	ABBBB	ABABB			BAABB	AABBA	AABBA	BABBB	BBABA			AABBA	AABBA	AABAA	ABBBB	BABAB			AABBB	BABAA	ABABB	ABBBB	AABAB			BBBBB	AABBA	ABAAB	AAABA	BABAA			ABBBB	BABBB	BAAAA	ABAAA	BABBA	
 
 *ABG314B	ABAAB	ABBAA	BBABA	ABBBB	ABABB			BAABB	AABBA	AABBA	BABBB	BBABA			AABBA	AABBA	AABAA	ABBBB	BABAB			AABBB	BABAA	ABABB	ABBBB	AABAB			BBBBB	AABBB	ABAAB	AAABA	BABAA			ABBBB	BABBB	BAAAA	ABAAA	BABBA
 
 *ABA304	ABAAB	ABBAA	BB-BA	ABBBB	ABABB			BAABB	AABBA	AABBA	BABA-	BAABA			AABBA	AABB-	AABBA	ABBBB	AABAB			AABBB	BABAA	ABABB	ABBBB	AABAB			BBBBB	AABBB	ABAAB	AA-BA	BABAA
 		AB-B-	BA-BB	--A-A	ABAAA	BB-BA
 
 *MWG2040B	BAABA	ABBAA	ABAAA	AAABA	-ABBA			BAABA	ABBBA	ABAAA	BBBBB	AAAAB			AABAA	AAAAA	AABBA	AAAAB	AABAB			ABBAA	BBBBB	BBBAA	AABAA	ABAAB			ABBAA	AAAA-	BABBB	AAABA	BAAAB			BBABA	ABAAA	AAABB	AAABA	ABBAB
 
 *MWG920-1A 	BABBA	ABBAA	BBBAA	ABABA	AABBA			BBABB	BABAA	BBAAA	BABBB	AAAAB			ABAAA	ABAAB	ABBBA	BABAA	BABBB			ABBAB	BAABA	ABBAA	ABABB	BAABB			AAABA	ABAAB	BAAAB	ABBBB	AABBB			BAABB	ABAAB	AABBB	BBABA	ABBAA
 
 *MWG851B	ABAAB	ABBAA	BBABA	ABBBB	ABABB			BAABB	AABBA	AABBA	BABAA	BAABA			AABBA	AABBA	AABBA	ABBBB	AABAB			AABBB	BABAA	ABABB	ABBAB	AABAB			BBBBB	AABB-	ABAAB	AAABA	BABAA			ABBBB	BABBB	AAABA	ABAAA	BBBBA
 
 *MWG851C	ABAAB	ABBAA	BBABA	ABBBB	ABABB			BAABB	AABBA	AABBA	BABAB	BBABA			AABBA	AABBA	AABBA	ABBBB	BABAB			AABBB	BABAA	ABABB	ABBBB	AABAB			BBBBB	AABB-	ABAAB	AAABA	BABAA			ABBBB	BABBB	AAABA	ABAAA	BABBA
 
 *MWG851D	ABAAB	ABBAA	BBABA	ABBBB	ABABB			BAABB	AABBA	AABBA	BABAA	BAABA			AABBA	AABBA	AABBA	ABBBB	AABAB			AABBB	BABAA	ABABB	ABBBB	AABAB			BBBBB	AABB-	ABAAB	AAABA	BABAA			ABBBB	BABBB	AAABA	ABAAA	BBBBA