Mapping data for Triticum monococcum chromosome 1
 From Jorge Dubcovsky and Jan Dvorak, 27 Nov 1995
 
 
 Cross: T. monococcum ssp. aegilopoides G1777 x T. m. ssp. aegilopoides G2528 
 
 Data type: f2 intercross. 76 individuals. 48 loci (completely linked loci
 were merged).
 
 A: T. monococcum ssp. aegilopides G1777, B: T. monococcum ssp. aegilopides
 G2528, - = missing data, H= heterozygous; D= A or H; C= B or H
 
 XNor                AAAAHAHBBBAAAAHHHAH AAHBAAHBHBHAAABDABAH HHBHABBBBBABAHABHH AHHHHBHHAHHAHHBHAAH
 Bg, Hg               AAAAHAHBBBAAAAHHHAH AAHBAAHBHBHDAABHABAD HHBHABBBBBABAHABHH AHHHHBHHAHHHHHBHAAH
 XGli1,Xbcd1434,XksuD14       AAAAHAHHBBAAAAHHHAH AAHBAAHBHBHAAABHABAH HHBHABBBBBABAHABHH AHHHHBHHAHHHHHBHAAH 
 XGlu3                  AAAAHAHHBBAAAAHHHAH AAHBAAHBHBHAAABHABAH HBBHABBBBBABAHABHH AHHHHBHHAHHHHHBHAAD 
 Xmwg920                 A-AADAHHBBADADHHHAH AABBAAHBHHHAHHBAABDH HBBHABBBBBABAHABHC AHHCHHHHAHHHHHBHAAD
 Xmwg2021.1               DAAADAHHBBAAAAHHHAH AABBAHHHHHHAHHBAABAH HBBHABBBBBABAHABHH AHHHHHHHAHHHHHBHAAH
 Xmwg645.1,Xmwg60=Xmwg2048      AAAAHAHHBBHAAAHHAAH AABHAHHHHHHAHHBAABAH HBHBABBBBBABAHAHHH AHHHBHHHAHHHHHBHAAH
 Xbcd249                 AAAAHAHHBBHAAA-HAAH AABHAHAHBHHHHHBAABAH HBHBDHHBBBABAHAHHH AHDHBDHHABHHHBABAAH 
 XGli3, XChs3              A-AADAHHHBHAAABHAAH HABHAHAHBHHHHHBAABAH HBHBHHHBBBABAHAHHH AHDHBHHHABHHHBABAAH 
 X5SDna1, XcsIH69          AHHAHAHHHHHHAHBHAAH HABHAHAHBHHHHHBAAHAB HBHDHHHCBHABAHAACA HHAHBHHHABHHHBAHHAH 
 Xcdo580, XTri              ADHBHAHHCHHHHHBHAHH HABHHHAHHAAHHHBAAHAB ABHHBHHCB-ABAHAAHA HDABHHHAABHHABAHHAH 
 Xcdo1173                AHHBHAHHHHHHBHBHAHH HABHHHAHHAAHHHBAAHAB DBHHCHHHBHABAHAABA HHABHHHAABHHABAHHAH 
 Xcdo1188                A-HBHAHHHHHHBCBHAHH HABHHHAHHAAHHHBAAHHB ABHHBHHHBHABAHAACA HHABHHHAABHHHBAHHAH 
 Xpsr161, Xcdo658            AHHBHAHHHHHHBHBHAHH HABHHHAHHAAHHHHAAHHB ABHHBHHHBHABAHAABA HHABHHHAABHHHBAHHAH 
 XEsi47                 AHHBHAHHHHHHBHBHAHH HABHHHAHHAAHHHHAAHHB ABHHBHHHBHABAHAABA HHABHHHAABHHHBAHHAH 
 Xmwg758, Xabg452          AHHBHAHHHHHHBHBHAHH HABHHHAHHAAHHHHAAHHB ABHHBHHHBHABAHAABA HHABHHHHABHHHBAHHAH 
 Xbcd12                 AHHBHAHHHHHHBHBHAHH HABHHHAHHAAHHHHAAHHB ABHHBBHHBHABAHAABA HHABHHHHABHHHBAHHAH 
 XEm= XDor2               AHHBHAHHHHHHBHBHAHH HHBHHHAHHAAHHHHAAHHB ABHHBCHHBHABAHAABA HHABHHHHABHHHBAHHAH 
 Xglk710, Xabc152.1           AHHBHABHHHHHBHBHAHH CHBHHHAHHAABHHHAAHHB ABHHB-HHBHABAHAABA HHABHHHHABHHHBAHHAH 
 XGlu1                  AHHBHABHHHHHBHBHAHH HHBHHHAHHAABHHHAAHHB AHHHBBHHBHABAHHABA HHHBHHHHABHHHBAHHAH 
 XLec                  AHHHHABHHHHHBHBHAHH HHBHHHAHHAABHHHAAHHB -HHHBBHHBHAHAHHABA HHHBHHHHABHHHBAHHAH 
 Xcdo572                 A-HHAABHHHHHBHBHAHH HHBHHHAHHAABHHHAAHHB AHHHBBHHBHAHAHHABA HHHBHHHHABHHHBAHHAH 
 Xmwg733, Xbcd808            AAHH-ABHHHHABHBHAHH HHBHHHHHHAABHHHAAHHB AHHHBBHHBAAHHHHABH HHHBHHHHABHHHBAHBAH 
 Xbcd442                 AAHHAABHHHHABHBHHHH HHBHHHHHHAACHHHAABHB AHHHBBHHBAAAHHAABH -BHBHH--ABHAHBAHBAC 
 Xabc152.2                AAHBAABHHHHABHHHHHH HHHHHHHHHAABAHHAABHB AHAHBBHHBAAAHHAABH HBHBHHHHABHAHBHHBAH 
 Xmwg706, Xmwg676          --HB-ABHHHHABHHHHHH HHHHHHHHHAABAHHAABHB AHAHBBHHBHAAHHAHBH HBHBHHHHABHAHBHHBA- 
 XAdh3                  -AHB-ABHHHHABHHHHHH HHHHHHHHHAAB-HHAABHH -HAHBBHHBHAAHHAHBH HBHBHHHHABHAHBHHBAH 
 XksuG34                 ADABAABHHHHABHHHHHH HHHHHHHHHAABAHAAABAA AHAHBBHHHHAAHHAHBH AB-BHHHHABHAHBHHHAH
 Xmwg984                 A-ABHABHHHBABHHHHHH HAHHHHHHAAAHAHAAABAH AHAHBBHHHHAAHHAHBH ABHBHHHHABAAHBHHHAH
 Xmwg710                 ACACCACCCCCACCCCCC- CACCCACCAAACACACACAC CCACCCCCCCAACCACCC CCCCACACACAACCCCCAC
 Xabc261                 AHABBABHHHBABHAHHHA HAHHHAHAAAAHHHAHABAH HHAHHBHBHHAAHBAHBH HBHBAHAHABAAHBHHHAC
 XAga7                  AHHBBABHHBBABHAHABA HAHHBABAAAAHHAAHAHHH HHAHABHBAHAAHBAHHH HBHBAHAAABAAHBHAHAB 
 Xtam7                  ADHBBAHHHBBABHAHABA HHHHBABAAAAHHAAHAHHH HHAHABHBAHAADBAHH- DBDBAHAAABAAHBHAAHB 
 Xcdo393                 AHHBBAHBABHABHAHABA HHHHBABAAAHHHAAHAHH- HHHHABHBHHAAHBAHHH AHBBABAAAAAAHBHAAHH 
 Xwg241, Xabg55             AHDBBAHBDBHABDDDDBD DDDDBDBDDDDHHDDHAHHH HHHHDDHBHHAADBAHDH AH-BHBAAAAAAHBBAAHH