Query (optional)   in Class  

GrainGenes Probe Report: BE591222-3B

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Probe
BE591222-3B
Data at Wheat_SNP
BE591222-3B
Reference
ReferenceAkhunov ED et al. (2010) Nucleotide diversity maps reveal variation in diversity among wheat genomes and chromosomes. BMC Genomics 11:702.
General Remarks
[ Hide all but 1 of 6 ]
SNP T>G;A>G;T>C at 341;431;703
SNP A>G at 110
SNP C>A;G>A;A>T;T>G at 78;758;759;762
SNP G>A;A>G;T>C at 422;431;703
Reference sequence CGAGGCAGCCAGCTGCAGCACAACAATGAAAAAAGTATAATAAACAACGCTGATAGAAACAAGTGATAAGGACCTACCAGGTTTTATCTATAATAAAGAAAATGCTGAACTTACTTTGTCGAGGAAATACTGGAAGTAAGTAGGTGAAAGCAGGCTACCCAGCGCAGGAACGGTACTGGACAAAATAGAGCTGATACCATTCACGTACCTGGAATGGAACAGTGTAAAACTTAGCTTCAAATATAGTGGAAAACTCAGTGAAACCACTTAGCAGTTATTTATAAAGTTGAATAAATTGAAGAATACAGTGTTCCAAACTTTCAATGAAGTGATTTTTATGACAATAAATATGTAGTGCAAACATATTTGTGCTCGAGTGTGCTAGTTTTAGCATGAGCCATTGGCTGGATTATTTAGAAAAACCCAATGGGGCGATAACTTCGAATTTTAGGGGATTGCATGCAAATTCTGCATCCATGCTTCTGCCATGAGAGTTGGTGTATATGCATCTCTTACAAGTAATGGCATGCCACTTCCATAATACAGACCCCAATTGGCAGTTCATAAGTTATCAAATATCCTCTTCTTTTCAGTCAGAGAAAACTAACTACATCAGCTATGAGATGTGACATCATTGCAATTTTATGGAAAAGATACACTTTTCACAGCCCATGAAATATAGGCCATGGGGCAGTGAGTGGCTTAGCATAGCATCATATTACTTTCAAATATTAGTGGGATGTGTACTATAAAGGGGGATTTGGC
Reference sequence GGGGTGAAACCAAATTTGACGCTGAAATGGTTGCAATGACTCGCGTTCCATGGTCGACTCTTGAAAGTGTCGGCGATCAATCCGAGTAGGATTTTGCCAAATCCCCTTTATAGTACACACCCCACTAATATTTGAAAGTAATATGAAGTTATGCTAAGCCACTCACTGCCCCATGGCCTATATTTCATGGGCTGCGAAAAGTGTATCTGTTCCATAAAATTGCAATGATGTCACATATCTCATAGCTGATGTAGTTAGTTTTCTCTGACTGAAAAGAAGAGGATATTTGATAACTTATGAACTGCCAATTGGGGTCTGTATTATGGGAAGTGGCATGCCGTTACTTGTAAAGAGATGCATATACACCAACTCTCATGGCAGAAGCATGGATGCAGAATTTGCATGCAATCCCCTAAAATTCGAAGTTATCACCCCATCGGGTTTTTCTAAATAGTCCAACCAATGGCTCATGCTAAAACTAGCACACTCGAGCACAAATATGTTTGCACTACATATTTATTGCCATAAAAATCACTTCATTGAAAGTTTGGAACACTGTATTCTTCAGTTTATTCAACTTTATAAATAACTGCTAAGTGGTTTCACTGAGTTTTCCACTACTCTATTTGAAGCTAAGTTTTACACTGTTCCATTCCAGGTACGTGAATGGTATCAGCTCTATTTTGTCCAGTACCGTTCCTGTGCTGGTTAGCCTGCTTCCCCTACTT
Type
EST
SNP
Sequence
NSFT03P2_Contig12974
Linkage Group
3B
Source Species
Triticum aestivum
Data Source
You, Frank Mingan2010.01